VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 - Aarhus.dk

aarhus.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 - Aarhus.dk

ARBEJDSMARKEDSCENTER SYDArbejdsmarkedscenter Syd er et af arbejdsmarkedscentreneunder Udførerafdelingen og fungerer som internanden aktør i forhold til Jobcenter Århus.Kerneopgaven er den beskæftigelsesrettede indsatsefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endvideresælges specialiseret revalidering til andre kommuner,ligesom Arbejdsmarkedscenter Syd gennemførerprojekter på indtægtsdækkede vilkår.ARBEJDSMARKEDSCENTER SYDHovedafdeling Viby:Gunnar Clausens Vej 908260 Viby JAfdeling Mariendal:Ørnevænget 378330 BederAfdeling Kiosken, Skejby SygehusBrendstrupgårdsvej 1008200 Aarhus N6

More magazines by this user
Similar magazines