Design A/S! - Danish Design Association

danishdesignassociation.com
  • No tags were found...

Design A/S! - Danish Design Association

Danish Design AssociationDen 15. august 2012Design A/S!Anna Porse Nielsen& Kristian Holmgaard Bernth


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationManto• Forretnings- ogerhvervsudvikling i kreative ogkulturelle brancher & turisme• Oplevelsesøkonomi på kryds ogtværs• Politologi, økonomi, sociologi &etnologi.• Etableret i 2006.Strategi& analyseEvaluering& effektmålingVækstgrupperProjektudv.&fundraising


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationEt par eksempler på hvad vi laver• Forretningsudvikling i netværk: Computerspil, crossmedia, musik, kulturinstitutioner..• Strategisk rådgivning af kreative virksomheder• Undervisere i projektledelse på DKDS• Analyser af designbranchen og alle de kreativebrancher.• Krydsfeltet mellem kreative virksomheder og andrebrancher.• Før Manto: Udenrigsministeriet, Dansk Handel &Service, Rambøll Management, VisitDenmark.


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationOverskrifter• Udfordringen i kreative brancher• Growing Games: forretningsudvikling ispilbranchen• Design A/S – en åben invitation!• Diskussion, spørgsmål, kommentarer…


Masser af potentiale –Men hvordan sikrerman forretningen?


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationUdfordringen i de kreative brancherUddannelser på højt niveau, masser af iværksætterlyst,stort potentiale men:• Mange små virksomheder• Manglende forretningsorientering• Manglende risikovillig kapital• For lidt og for langsom vækst• Udnytter ikke det internationale potentiale• Mødet mellem kreativitet, kunst og forretning..


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationVi togudfordringen op


Growing Games:Fra kælderfirmaertil international succes


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationGrowing Games: Formål• Give deltagerne værktøjer til forretningsudviklingog inspiration til at tænke stort• Lære deltagerne at pitche deres forretningsidekort og kontant• Skabe netværk og tilhørsforhold til branchen• Udfordre deltagerne ved at invitere erhvervsfolk,investorer, etc. ind.


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentation• Concept• Business model• Customer/industrysoundingPre-springboardBoard• Board• Attraction of skills• Investor case• CustomerpresentationSpringboardPitch training• Pitch focus• Preparing forinvestor meeting• Pitching toinvestors• BA/VC/BanksInvestor eventPitchingfor yourlifeStrategyand dev. ofbusinessmodelsHR &managementContractsPR &CommunicationSelling toan internationalmarketCapitalandinvestorsCph&Aalborg Pitching Pitching Pitching Pitching Pitching Pitching


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationFormat• Heldagsworkshops afholdt hos store virksomheder• Oplæg fra eksperter med branchekendskab• Cases fra branchen selv: God praksis og dyrekøbteerfaringer!• Gruppearbejde med mentorer• Mini-springboards• Pitchtræning og pitching overfor paneler• Netværk og samarbejde.


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationResultater• Brugerevalueringer i top – nye kompetencer, nyekontakter, større forretningsorientering.• Flere og flere deltagere fra gang til gang – sidsteworkshop havde knap 50 deltagere fra ca. 25virksomheder.• Netværk i branchen og nye forretningsmuligheder fordeltagerne på kryds og tværs.• Presse – fagpresse, dagblade, radio.


Design A/SEt vækstgruppeforløbfor mindredesignvirksomheder


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationFormål med Design A/S• Give jer nye kompetencer i forhold tilforretningsudvikling og redskaber til at omsætte nyviden og inspiration i praksis – med andre ord: bedreforretning!• Styrke netværket til hinanden, større designvirksomheder,andre brancher og potentielle investorer• Give DDA input til hvordan vi kan lave bedre politik pådesignområdet.


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationSelve forløbetWORKSHOPS:TILMELDINGWS#1WS#2WS#3WS#4WS#5WS#6INDIVIDUEL MENTORORDNINGLØBENDE EVALUERING & FEEDBACKWS#7WS#8AFSLUTNING


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationWorkshops• Heldagsworkshops, ca. hver anden måned• Den primære fælles aktivitet• Inddrager eksperter og jeres egne erfaringer• Kombinerer inspiration, læring, afklaring og konkretarbejde med egne temaer og problemstillinger.


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationTemaer for workshops1. Kick off, pitching & netværk2. Strategi, forretningsmodeller & formulering af mål3. Jura & økonomi4. Markedsadgang: Salg & prissætning5. Ledelse & HR6. PR & kommunikation7. Eksport & internationalisering8. Finansiering & tiltrækning af kapital


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationAndre aktiviteter• Individuel mentorordning• Follow up• Ekstra aktiviteter• Løbende evaluering og feedback fra jer.


Titel på PP præsentationTitel på PP præsentationResultater• Konkrete samarbejder• Fælles referenceramme og netværk på tværs• Større strategisk fokus• Kompetenceudvikling• Forretningsudvikling, fokus på nye markeder og kunder• Udvikling af en fælles platform og fælles fundraising• Presseomtale og større politisk bevågenhed.


Tak for i dagAnna Porse NielsenTel.: +45 5051 5225Email: apn@manto-as.dkBlog: www.mantomanto.comTwitter: annaporse

More magazines by this user
Similar magazines