INNOVATIVT MOD - Akademiet for de Tekniske Videnskaber

atv.dk

INNOVATIVT MOD - Akademiet for de Tekniske Videnskaber

ATV indbyder til en spændende dag iDanmarks modigste byggeri: Bella Sky HotelTør vi - eller erinnovation etkulturelt problem?ER VI blevet for selvtilfredse? Har den danskesucces, velstand og lykkefølelse gjort ossmådekadente og dovne?Eller kan vores højtudviklede kreativitet ogdialogkultur være motorer for ny innovation?Vi har brug for dit indspil til konferencen”Innovativt mod”!KONFERENCEN samler ledere fra den offentligeog private sektor og kaster et røntgenblikpå den danske innovationsmentalitet. Vi vil stilleskarpt på de holdninger og kulturelle faktorer,der bremser innovationsevnen. Vi vil diskutereværdier, politikker og praksis for at finde ud af,hvordan innovationskulturen i samfundet kanstyrkes. Vi vil tjekke innovationstankegangensstatus fra folkeskolens læringsgrundlag til virksomhedskulturenshandlerum.Få inspiration fra førende internationale ogdanske innovatorer og topchefer og skab dennye innovationsagenda sammen med andreledere og politikere. Konferencen kombinererverdensklasse input med aktiv deltagelsei workshops og interaktivitet for at få dineholdninger og erfaringer på banen.Input og spændendecases til diskussionenSpring ud!Innovation er at turde: Historien om Bella SkyUd af andedammenUdnytter du innovationspotentialet hos dine underleverandører/ samarbejdspartnere rigtigt?KonsensusfældenHvordan udnytter vi vores organisatoriske adræthedtil bedre innovation?Til kamp mod nulfejlskulturKan de mest innovative medarbejdere gøre karriere idin virksomhed? …og skal de?KaosangstSkal innovation ledes?Ind under hudenInnovation skal leves og er mere end et fagKeynotesPeter KreinerInnovation har været drivkraften i hele Peter Kreiners virke.For eksempel er restaurant NOMA, hvor han er direktør,netop blevet kåret som verdens bedste. Igen! Siden 2009har Peter Kreiner desuden væretdirektør for den selvejende institutionNordic Food Lab, der har tilformål at videreudvikle det nordiskekøkken til gavn og glæde fordevareindustri,restauranter og denalmindelige borger i de nordiskelande. Peter Kreiner er uddannetcand.merc. i strategi og ledelseved Handelshøjskolen i Aarhus.John KaoJohn Kao har i mange år fungeret som betroet rådgiver forledere af både virksomheder og nationer. John Kao kaldersig selv en ”innovationsaktivist” efter at være blevet døbt“Mr. Creativity” af The Economist.Han var medlem af Harvard BusinessSchool fakultetet 1982-1996,hvor han skabte executive- ogMBA-programmer om innovation.John Kao har boet i Danmark i enkort periode og kender den danskeinnovationskultur indgående.


Program8:30Registrering og kaffeDagens moderator er Claus HviidChristensen, adm. direktør for LORCog formand for Danmarks ForskningspolitiskeRåd10:50NULFEJLSTRUKTURKan de mest innovative medarbejderegøre karriere i din virksomhed? …skalde? Om nye karriereveje i en innovativvirksomhed ved afdelingsleder LarsSkaarup Jensen, FLSmidth9:00Velkomst ved Bent Claudi Lassen,komitéformandKREATIVITET SOM DRIVKRAFTNår innovation bliver en naturlig del afhverdagen ved direktør Peter Kreimer,NOMAVIDEN SOM BRÆNDSTOFEffekten af vidensmedarbejdere ierhvervslivet ved kontorchef ThomasAlslev Christensen, VidenskabsministerietKAOSANGSTSkal innovation ledes? DirektørSøren Salomo, DTU Business stillerspørgsmålet, om du kan knække dinorgani sa tions innovationsevne genneminnovationsledelse eller om du taberdin indtjening, fordi du er afhængig afustyrlige ildsjælde?IND UNDER HUDENInnovation er mere end et fag! ved lektorDorrit Sørensen, Nationalt Center forErhvervspædagogik, Metropol9:3010:30Input fra aktuelle cases til diskussionSPRING UDInnovation er at turde: Byggeri i nyebaner ved seniorprojektchef påBella Sky byggeriet Kaare K. B. Dahl,RambøllUd af andedammenUdnytter du innovationspotentialet hosdine underleverandører/samarbejdspartnererigtigt? Om teknologiske platformeved professor Rolf Henrik Berg,DTU Nanotech og direktør MichaelDøssing, ToolpartnersKONSENSUSFÆLDENHvordan udnytter vi vores organisatoriskeadræthed til bedre innovation? Omhvordan ”leg” og dialog resulterer i øgetlivskvalitet for en udsat patientgruppeved projektleder Jesper Christensen,Arla Food IngredientsPause11:5012:3013:0516:0516:20På rundtur i Københavns vildestebyggeri + frokostMASSER AF IDEER – MANGLENDEINNOVATIONDen internationale innovationsekspertJohn Kao, tidl. Harvard BusinessSchool om det danske dilemma(live interview ved video-link)WORKSHOP omkring innovationskultur• Open Innovation• Tværfaglighed• Innovative karriereveje• Undervisning: Nysgerrighed ogiværksætterlyst under uddannelsen• Risikovillighed: Flittighed ogambitioner kontra JantelovenER DU AMBITIØS NOK?Mount København ved Kaspar CollingNielsen og Mik Thobo-CarlsenLukning af mødet ved direktør LasseSkovby Rasmusson, ATVEfter konferencen, vil resultaterne og inputs fra deltagerne blive samlet af ATV i et udspil tilbeslutningstagere i den danske innovationsdebat

More magazines by this user
Similar magazines