Føringsveje i stål - Wexøe

wexoe.dk

Føringsveje i stål - Wexøe

WIS-installationsstander uden rammerog med kontakter i plan medfronten af låget–3WEXØE INSTALLATIONSSTANDERWISWIS installationsstander som gulvmodeli grå lakeret overfl ade monteretmed standard bestykningDesign er også noget med fleksibilitet.I én sammenhæng passerdet bedst med den perlehvide farve( standard ) i fuld loftshøjde. I andretilfælde passer det bedre med enlav gulvmodel i en mørk nuance.Det kan også lade sig gøre i WISprogrammet,ligesom det til enhvertid også kan lade sig gøre at skiftebåde kontaktbestykning og farve, daalle synlige dele ganske nemt kanskiftes ud.I WIS-installationsstanderen har viogså valgt at placere kontakterne iplan med fronten af låget. Samtidigskal der ikke bruges rammer omkringkontakterne. Det betyder, atder ikke er nogen støvhylde ogheller ingen ekstra streger, derbryder billedet – rene linier.Design kan altid diskuteres, men vimener med WIS-standeren at havedet bedste bud på installationsstanderelavet til dansk indretningog byggeri.


M Æ RK FORSKELLENOpmærkningNu kan du klare din opmærkningendnu hurtigere og endnu lettere.Med den nye termoprinter MK9-CEfra Partex kan du overføre dine datafra Excel-fil til et flash-card, somefterfølgende let udskrives på denvalgte type opmærkning.MK9-CE udskriver på PO-slange tillednings- og kabel-opmærkning,PP mærkeskilt til PT mærkeholdere,PL selvklæbende tape og POprofilslange til POH mærkeholdere.Du har således et bredt udvalg afopmærkning til at løse dinopmærkningsopgave.Printeren leveresi en praktisktransportkuffertklar til brug og tilen særdeles attraktivpris. Kom og prøvMK9-CEpå EL2004 i Odense.R Æ KKEKLEMMERSpar tidVi påstår, at du kan spare optil 76 % af din montagetid iforhold til, hvordan du montererledningsklemmer i dag. Du kan jobesøge vores stand og efterprøvevores påstand. Her giver vi digmulighed for at prøve, hvor let manmonterer ledninger i WeidmüllersIDU skæreklemmer – og du vilopdage, hvor hurtigt og let det er.Med Weidmüllers IDU klemmerbehøver du kun ét værktøj. Du skalikke skifte mellem afisoleringstangog skruetrækker, men blot anvendeSwiftySet fra Weidmüller, som er enskruetrækker med ledningsafklipper.Ingen afisolering – du stikker blotledningen ind i klemmen og presserden på plads med skruetrækkeren.Sammenligning af tidsforbrugved hhv. skrue-, fjeder- og skæreteknikSwifty er skruetrækker ogledningsafklipper i ét værktøj


KUNDETILPASSET OPMÆRKNINGPRINTPRINTSERVICESERVICEprintservice@wexoe.dkKNUD WEXØ E A/Sprintservice@wexoe.dk giver dig helt nyemuligheder for opmærkningNU ENDNU FLERE MULIGHEDERSKAL VI GØ RE DETFOR DIG?PrintServiceMultiCardDu mangler…opmærkning til dit projekt. Tildet formål leverer vi et kompletprogram til opmærkning afklemmer, ledninger, kabler,komponenter, trykknapper ogsystemer.Vi tilbyder…vores bestillingssoftwareM-Comm2, udviklet til individuelopmærkning, blot ved et klikmed musen. Alle funktioner erintegreret fra valg af mærkeover indtastning af tekst tilafsendelse af ordren pr. e-mail.Autofunktioner og dataimportfunktionensikrer en hurtig ogpålidelig bestilling.Weidmüllers unikke opmærkningssystemMultiCard til plotter ogprinter udvides nu med endnu flerevarianter. Således kan vi nu tilbydeSFX 11/60 opmærkningsskilt tilfastgørelse med 2 kabel-binderesamt endnu flerevarianter i MF MultiFit tilledningsklemmer fra andreleverandører end Weidmüller.Endvidere udvides MultiCard-serienmed en DEK 5/8 til 8mm bredeklemmer. Du kan vælge mellemfl ere end 300 varianter af MultiCardmærker.–5Vi leverer…dine mærker i den bedsteskrift-kvalitet, klar til brug, i denrette mængde og til den aftaltetid, så du kan opfylde dineleveringsbetingelser.Vi anvender den mest optimaleog automatiske udskrivnings-proces.


ETHERNET TIL INDUSTRIENKommunikationsstikHarting har mange års erfaring medstikløsninger til hårdt industrimiljø.Dette har givet Harting anledning tilat designe industrielle stik til dataog netværk. Det nye design givermulighed for anvendelse i alle miljøer.Harting har endvidere udvikleten Ethernet switch, der sammenmed de eksisterende produkterfuldender Hartings produktprogramtil sikker transmission.Harting leverer og garanterer stikløsningertil fremtiden, og stikkenekræver ikke specialværktøj formontering.BEDST I BREDDENFunktionsmodulerWeidmüllers funktionsmoduler erunder konstant udvikling med særligfokus på de tre hovedområder:bredden i programmet, mindstmulige huse og nem og hurtigmontage.Et eksempel er Micro-serien, hvordet nu er muligt at få både relæer,optokoblere og signalkonverterei samme smalle udførelse somen standard rækkeklemme. Detsmalle design på kun 6,1 mm ogmuligheden for fjederlaskning gør,at der er både montageplads ogmontagetid at spare.Kom og se et udvalg af det bredeprogram på EL2004 messen.


SMART FORSKRUNINGSVÆ RKTØ JFleCaFixVærktøjet for tilspænding af forskruninger.Specielt hvor forskruningernesidder tæt, kan detvære svært at sikre den rigtigetilspænding af forskruningen. Entenbliver forskruningen ikke tæt nok,eller også bliver forskruningenødelagt af et stykke værktøj, dermåske ikke er helt velegnet tilopgaven.Med FleCaFix er du sikker på atkunne komme til alle steder, ogsikker på den rigtige tilspænding.Kom og prøv den på EL2004.ERGONOMISKMed FleCaFix kan du nemt komme tilforskruningerne–7CrimpværktøjKlauke-mini er navnet på den nyestandard for elektrohydrauliskepresseværktøjer til presning afkabelsko og muffer.pladsen er trang. Blandt andetkan pressehovedet drejes 360 o ,og med en vægt på kun 1,6 kg erenhåndsbetjening også nemt.Trods det meget kompakte designkan Klauke-mini bruges til presningaf kabelsko i op til 120 mm 2 Cu, ogop til 70 mm 2 Al. Værktøjet brugesmed de allerede kendte K4 bakker.Værktøjet er udformet, så deter nemt at bruge, også hvorKlauke-mini leveres i en robust transportkuffertmed batteri og lader og med plads tilpressebakkerne


STYRKELSE AF SORTIMENTETSteinel by WeidmüllerMåle- og testinstrumenterUDGIVER:Knud Wexøe A/SSkættekæret 11, 2840 HolteTel.: 45 46 58 00Fax: 45 46 58 01wexoe@wexoe.dkwww.wexoe.dkPr. 1. januar har Weidmüllerovertaget forhandlingen af Steinelmåle- og testinstrumenter til detprofessionelle marked.Steinel er et anerkendt og indarbejdetmærke og udgør enstrategisk styrkelse af Weidmüllershidtidige sortiment af 2-poledespændingstestere.Med det omfattende sortiment afSteinel/Weidmüller spændingstesterestyrkes Weidmüllers hidtidigeværktøjsprogram inden for skrueogskæreteknik, afisolering ogcrimpning.ANSVARSHAVENDE REDAKTØ R:Lars Juhl JensenDESIGN OG PRODUKTION:Prolog Reklamebureau–8Weidmüller markedsfører iførste omgang 12 måle- ogtestinstrumenter. Ved sammeanledning er nogle af produkterneblevet redesignet, så helesortimentet nu lever op til degældende krav for måle- ogtestinstrumenter.Siden etableringen i 1958 harKnud Wexøe A/S udviklet sig til en afDanmarks førende leverandører af viden,løsninger og komponenter til elbranchensamt elektronik- og maskinindustrien.“At bringe produkterne til markedet”er mere end et slagord for os. Vi harfi re udstillingsbusser – tilsammen påover 41m – det giver os mulighed forat komme til dig og præsentere voressortiment. På den måde kan vi i ro ogmag fi nde den bedste løsning.Testerne fås som enhåndsbetjenteog med digital udlæsning

More magazines by this user
Similar magazines