Se PP - Skola.jonkoping.se

skola.jonkoping.se

Se PP - Skola.jonkoping.se

Välkomna till informationom gymnasiet!©


Dags att välja till gymnasiet• Utbildningsmässa 3-4 okti Huskvarna Folkets Park• Vägledningssamtal• Öppet hus på gymnasieskolorna• Ansökan till idrottsgymnasier – från 15okt (olika datum för olika idrotter)• Ansökan till gymnasiet – i början påfebruari 2013 (exakt datum meddelassenare)©


ÖPPET HUSAleholmsskolan, Sävsjö - må 1/10 kl 18-20. "Testa" två program ti 6/11Bäckadalsgymnasiet - må 12/11, kl 18-20Erik Dahlbergsgymnasiet - ons 28/11 kl 17.30-20Fenix Kunskapscentrum - må 4/2 kl 15-18Grennaskolan - Alltid öppet hus, kontakta skolan för tidJB Gymnasiet - to 18/10, ons 28/11, kl 18-20Jensen Gymnasium - to 4/10, 29/11, 31/1, 11/4, kl 18-20Kungsgymnasiet - vecka 48, må-löLBS (Ljud och Bildskolan) - lö 13/10, 17/11 kl 10-14, to 6/12 kl 18-20, lö 19/1 kl 10-14Per Brahegymnasiet - lö 10/11 kl 10-13Plusgymnasiet - to 11/10 kl 18-20, lö 10/11 kl 11-13, ons 23/1 kl 17-19Praktiska - ti 20/11, kl 17-19Sandagymnasiet - ons 7/11Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium - fre 9/11, 30/11, 7/12, 11/1,kl 9-12, Skogsutbildningen Herrestad samma dagar kl 13-15Tenhults Naturbruksgymnasium - ti 23/10, to 15/11, ti 11/12, to 17/1, kl 8.15-12Vettergymnasiet - ons 14/11, kl 17.30-19Vildmarksgymnasiet, Hylte - sö 2/12 kl 10-14, besöksdagar: 3-7/12, 21-25/1©


©Vad påverkar valet?Kort- eller långsiktigt valSvårt eller lätt i skolanLärare och andra vuxnaFöräldrarTrenderMedicinska hinderBetygIntresseKompisarKönsroller


Gymnasieprogrammen18 nationella program (3-åriga) för allaelever i hela Sverige att välja mellan.Högskoleförberedande program• Förbereder för fortsatta studier• Ger grundläggande behörighet till högskolanYrkesprogram• Förbereder för ett yrke• Innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande)15 veckor• Kan ge grundläggande behörighet tillhögskolan©


De sex högskoleförberedandeprogrammenEKEkonomiprogrammetES Estetiska programmetHU Humanistiska programmetNA NaturvetenskapsprogrammetSATESamhällsvetenskapsprogrammetTeknikprogrammet(studier i moderna språk obligatoriskt på HU, EK,SA, NA)©


De tolv yrkesprogrammenBFBAEEFTHAHVHTINNBRLVFVOBarn- och fritidsprogrammetBygg- och anläggningsprogrammetEl- och energiprogrammetFordons- och transportprogrammetHandels- och administrationsprogrammetHantverksprogrammetHotell- och turismprogrammetIndustritekniska programmetNaturbruksprogrammetRestaurang- och livsmedelsprogrammetVVS- och fastighetsprogrammetVård- och omsorgsprogrammet©


Gymnasiesärskolan• För ungdomar med enutvecklingsstörning• Nationella program ellerintroduktionsprogram• Främst yrkesprogram©


Dessutom finns:• särskilda varianter• International Baccalaureate• riksrekryterande program(upptagningsområdet är hela Sverige)• lärlingsutbildningar• spetsutbildningar©


Behörighet yrkesprogramLägst betyget E i svenska / svenska somandraspråk, matematik, engelska och femandra ämnen©


Behörighet högskoleförberedandeprogramLägst betyget E i svenska / svenska som andraspråk, matematik, engelska och nio andraämnenLägst betyget E i geografi, historia,religionskunskap och samhällskunskapför behörighet till EK, HU och SALägst betyget E i biologi, fysik och kemi tillNA och TE©


BetygsskalaNy betygsskala tidigare betygsskalaUppfyller kriterierna förA i sin helhetA20MVG20Uppfyller kriterierna för C ochtill övervägande del för AB17,5Uppfyller kriterierna för Ci sin helhetUppfyller kriterierna för E ochtill övervägande del för CCD1512,5VGG15GODKÄNDNIVÅNUppfyller kriterierna för Ei sin helhetE1010F0IG0KursbetygBetygsskala A-F©


BetygsurvalDe 16 bästa betygen summeras = meritvärdetBetyget A 20 pBetyget B 17,5 pBetyget C 15 pBetyget D 12,5 pBetyget E 10 pMax 320 poäng©


Introduktionsprogram• Preparandutbildning• Programinriktat individuellt val• Yrkesintroduktion• Individuellt alternativ• Språkintroduktion©


Vad skiljer grundskolan frångymnasieskolan?Mer ansvarBetygenIndividuella studieplanerPraktikAnnan personal, fler lärareKurssystemFler och andra ämnenFler valmöjligheter©


ERROR: undefinedOFFENDING COMMAND: f‘~STACK:

More magazines by this user
Similar magazines