Demand Planning datablad i .pdf - ProFacto A/S

profacto.dk

Demand Planning datablad i .pdf - ProFacto A/S

Demand Planner


2 – MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS – 3Forecasting- MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNEKan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomhedensikkert ind i fremtiden. Præcis forecasting er første skridt på vejen mod effektiv planlægning afindkøb, produktion, distribution, likviditetsstrøm og kundeservice. Det er kort sagt vejen til at givedin virksomhed en væsentlig konkurrencemæssig fordel.Få svar på de vigtigste spørgsmålAlle virksomheder udarbejder forecasts. For nogle består det i kvalificerede bud på fremtiden. Mende fleste virksomheder har ofte for mange kunder, markeder, produkter og processer til, at mankan gætte sig frem. Her er der brug for et effektivt værktøj til at give svar på de vigtigste spørgsmålom fortiden, så man kan planlægge fremtiden• Hvad købte kunderne? (produkter, ydelser)• Hvornår købte de? (tid)• Hvem købte – og hvor? (markeder)Demand Planner er et nyt forecasting værktøj, derbaserer forecasts på faktiske data hentet direkte ivirksomhedens Microsoft Business Solutions–Axapta ®eller Microsoft Business Solutions–Navision ® .Demand Planners brugergrænseflade gør samtidigsystemet intuitivt og nemt at bruge.Et grafisk værktøjI Demand Planner er der lagt stor vægt på grafiskpræsentation, hvilket giver overskuelige og brugbareforecasts. Du vælger, hvordan data skal organiseres iforhold til produkter, tid og markeder – og resultatetpræsenteres, så det ikke alene er brugbart for dig, menfor alle relevante personer i og uden for virksomheden.Fordele med Demand PlannerMed Demand Planner gør du det muligt at læggemere præcise planer for den fremtidige efterspørgselpå virksomhedens produkter eller ydelser.Bedre forecastprocesMere overskuelig og med veldefineret ansvar ogoutput. Alle afdelinger/selskaber kan operere medfælles (konsoliderede) data, så der samarbejdes ogopnås konsensus om forecasts.Større præcisionReduceret planlægningscyklus, hyppigereforecasts, statistiske metoder og nøjagtige datagiver alt sammen færre fejl i forecasts.En sammenhængende forecast-procesBåde som Top/Down og Bottom/Up.Større engagementMuligheden for input fra mange funktionschefergiver større konsensus omkring de forventedeefterspørgselsplanerBedre indsigtSystemet er med til at give et tydeligt billede afde nødvendige tiltag i virksomhedenÉt værktøj – én plan – samlet ét stedPræcise forecasts er vejen til...Bedre kundeserviceEt godt forecast giver mulighed for at opfyldekundebehov, hvad enten det handler om varereller serviceydelser.Mindre lagerbeholdning og lavere lageromkostningerNår du kender efterspørgslen er der mindre behovfor sikkerhedslager og stor lagerbeholdning i alledistributionsfaser.Højere serviceniveauReduceret leveringstid og lagerbeholdning samtforbedret leveringsevne.Forbedret indkøbDu får bedre mulighed for at planlægge indkøb, sådu både reducerer vareforbruget, lagerbinding ogforbedrer samarbejdet med leverandører.Bedre udnyttelse af produktionsanlægNøjagtige forecasts resulterer i bedre produktionsplanersamt en bedre udnyttelse af både interne ogeksterne aktiver.Bedre resultatIgennem nøjagtige forecasts rammer du bedrebehovet for færdigvarer, råvarer eller andre ydelserog ressourceudnyttelsen forbedres væsentligt.


4 – MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS – 5Sådan fungerer Demand PlannerMed Demand Planner kan du sammensætte den forecastingproces, der er optimal i din virksomhed.Det kan f.eks. være at...• begynde et nyt regnskabsår ved at analysere resultater fra foregående år.• fastlægge forventet salg på tværs af virksomheden for hver produktkategori.• opdele målsætninger for produktlinjer ved at tage udgangspunkt i tidligere års resultater.• udarbejde nøjagtigere forecasts ved at bruge relevante statistiske algoritmer.• gøre planlægningen lettere for salgschefer, områdechefer og produktchefer• revidere forecasts løbende - f.eks. hver måned på baggrund af faktiske salgsdata.Samler trådene i virksomhedenSalgs- og marketingchefer, repræsentanter, områdechefer, produktchefer – alle med relevant videnkan være med til at forbedre forecastprocessen. Jo flere, der har mulighed for at bidrage medmarkeds-kendskab, jo mere pålideligt og realistisk bliver forecastet. Og des stærkere bliver resultatetog virksomhedens planlægning.Med Demand Planners funktionalitet er det muligt at dele forecasts, skabe konsensus og konsoliderede vedtagne planer. Alle i processen har adgang til netop den del af planen, som er relevantfor dem, og kan arbejde videre med den i Microsoft Excel. Man kan ændre, tilføje og revidere denforeløbige plan, indtil alle tråde til sidst er samlet i en vedtaget efterspørgselsplan.Dataanalyse i flere dimensionerI Demand Planner kan du organiseredata i en hierarkisk model med de mestrelevante dimensioner: Produkter, tid ogmarkeder, der hver især kan splittes op imere detaljerede niveauer og kombinerespå kryds og tværs.Denne opbygning gør det muligt både atudarbejde forecasts som ”top-down” fraoverordnet til et mere detaljeret niveaueller ”bottom-up”, hvor data på et detaljeretniveau efterfølgende aggregeres tilet overordnet niveau.Fuld integration med jeres virksomhedssystemDemand Planner er udviklet til at fungere sammen med ERP-systemerne Microsoft BusinessSolutions–Axapta ® og Microsoft Business Solutions–Navision ® . Denne tætte integration er en afDemand Planners største styrker som forecastingværktøj.Det er nemt at overføre oplysninger mellem systemerne. Når Demand Planner installeres kan duoverføre data fra foruddefinerede ERP-tabeller til Demand Planner, og du kan bruge guider til attilpasse informationsflowet.Statistiske forecastsDet kræver ikke indgående kendskab til statistikat udnytte Demand Planner. En række udvalgtealgoritmer giver mulighed for forecasts, der tagerhøjde for stabil efterspørgsel eller sæsonudsvingsamt for stigende eller faldende salg. Der findesstatistiske metoder til automatisk at udvælge detmest nøjagtige forecast på baggrund af veldefineredeog kendte forecastfejl.Interaktiv simuleringIkke alle efterspørgselsmønstre kan forecastesmed algoritmer. Nogle gange er der ikke historiskedata tilgængelige – f.eks. til at vurdereeffekten af en PR-kampagne eller frigivelsen af etnyt produkt. Her har du mulighed for manuelt atindtaste de forventede efterspørgselsdata og påbaggrund af disse data foretage simuleringer ogsammenligne resultaterne af disse simuleringer.Integration, der...• reducerer planlægningscyklussen og gør det muligt at udføre forecasts hyppigt, hvilket øgerpræcisionen.• sikrer, at alle applikationer arbejder med ikke redundante data på en hensigtsmæssig måde.• reducerer implementeringsomkostninger og –tid og giver virksomheden en hurtig forrentningaf investeringen.• gør de oprettede forecasts tilgængelige for andre planlægningsprocesser gennem ”closed-loop”.


6 – MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS – 7Intuitiv og enkel brugerfladeDemand Planner er et værktøj, der er specielt udviklet til efterspørgselsplanlægning og forecasts.Hvis du er fortrolig med Excel, vil du føle dig hjemme med Demand Planner. Layoutet er meget ligExcel og giver trygheden ved et værktøj med en velkendt, intuitiv og brugervenlig grænseflade.Man kan arbejde med de tilgængelige dimensioner, hierarkier, modeller og statistiske mulighedermed få klik med musen.KiMs har valgt Demand PlannerDen danske snackproducent KiMs skiftede i 2003 til Axapta for at opnå større effektivitet i alle områderaf virksomhedens Supply Chain Management (SCM). Efterfølgende har KiMs som første danskevirksomhed implementeret Demand Planner. Målet har været at forbedre servicegraden og opnå størreleverings-sikkerhed.”The missing link i vores supply chain”Jesper Toubøl, it-chef hos KiMs, er meget begejstret for Demand Planner og de muligheder systemetgiver i dagligdagen.”Vi kører 600 kampagner om året fordelt på mange butikskæder. Derfor er der et stort behov for atskabe overblik, så vi kan planlægge optimalt. Med Demand Planner har Microsoft ganske enkelt givetos ’the missing link’ i vores supply chain. Før handlede forecasts groft sagt om et Excel-ark femminutter i 12. Nu er det en værdifuld proces, der er med til at øge vores servicegrad og sikre, at vialtid er, hvor vi skal være.”KiMs andel af markedet for chips og snacks i Danmark er på 51,3% – en position opnået i et markedmed hård konkurrence fra store internationale firmaer.KiMs beskæftiger i dag ca. 245 medarbejdere og har en omsætning på 416 millioner kroner (2002).Med Demand Planner har såvel marketing som kædeansvarlige, produktionen og distributionen fået eteffektivt værktøj til gøre KiMs endnu stærkere.Med Demand Planner undgår virksomheden en besværlig, frustrerende og dyr udviklingsproces af siteget ”hjemmelavede” system. I stedet kan du og dine kolleger tage et naturligt skridt i retning af mereeffektive forecasts. Det takket være en løsning, der er nem at bruge, har mange muligheder og som viserresultaterne af virksomhedens forecasts grafisk og overskueligt.Systemkrav til Demand PlannerDemand Planner er udviklet til Microsoft Business Solutions–Axapta ® version 3.0 og MicrosoftBusiness Solutions–Navision ® version 3.70 og 4.0. Benytter din virksomhed en tidligere version af et afdisse virksomhedssystemer, kan du kontakte din partner for nærmere information om opdatering.


B-MBS-DEMANDFå mere at vide hos din partnerDu kan få mere at vide om din virksomheds muligheder med Demand Planner eller andre afMicrosofts løsninger hos din Microsoft Certified Business Solutions-partner.Kig ind på www.microsoft.dk/businesssolutionsBesøg også vores hjemmeside for en præsentation af din virksomheds muligheder hos Microsoft.Microsoft DanmarkTuborg Boulevard 122900 HellerupTelefon: 44 89 01 00Telefax: 44 68 55 10www.microsoft.dk

More magazines by this user
Similar magazines