Demand Planning datablad i .pdf - ProFacto A/S

profacto.dk

Demand Planning datablad i .pdf - ProFacto A/S

4 – MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS – 5Sådan fungerer Demand PlannerMed Demand Planner kan du sammensætte den forecastingproces, der er optimal i din virksomhed.Det kan f.eks. være at...• begynde et nyt regnskabsår ved at analysere resultater fra foregående år.• fastlægge forventet salg på tværs af virksomheden for hver produktkategori.• opdele målsætninger for produktlinjer ved at tage udgangspunkt i tidligere års resultater.• udarbejde nøjagtigere forecasts ved at bruge relevante statistiske algoritmer.• gøre planlægningen lettere for salgschefer, områdechefer og produktchefer• revidere forecasts løbende - f.eks. hver måned på baggrund af faktiske salgsdata.Samler trådene i virksomhedenSalgs- og marketingchefer, repræsentanter, områdechefer, produktchefer – alle med relevant videnkan være med til at forbedre forecastprocessen. Jo flere, der har mulighed for at bidrage medmarkeds-kendskab, jo mere pålideligt og realistisk bliver forecastet. Og des stærkere bliver resultatetog virksomhedens planlægning.Med Demand Planners funktionalitet er det muligt at dele forecasts, skabe konsensus og konsoliderede vedtagne planer. Alle i processen har adgang til netop den del af planen, som er relevantfor dem, og kan arbejde videre med den i Microsoft Excel. Man kan ændre, tilføje og revidere denforeløbige plan, indtil alle tråde til sidst er samlet i en vedtaget efterspørgselsplan.Dataanalyse i flere dimensionerI Demand Planner kan du organiseredata i en hierarkisk model med de mestrelevante dimensioner: Produkter, tid ogmarkeder, der hver især kan splittes op imere detaljerede niveauer og kombinerespå kryds og tværs.Denne opbygning gør det muligt både atudarbejde forecasts som ”top-down” fraoverordnet til et mere detaljeret niveaueller ”bottom-up”, hvor data på et detaljeretniveau efterfølgende aggregeres tilet overordnet niveau.Fuld integration med jeres virksomhedssystemDemand Planner er udviklet til at fungere sammen med ERP-systemerne Microsoft BusinessSolutions–Axapta ® og Microsoft Business Solutions–Navision ® . Denne tætte integration er en afDemand Planners største styrker som forecastingværktøj.Det er nemt at overføre oplysninger mellem systemerne. Når Demand Planner installeres kan duoverføre data fra foruddefinerede ERP-tabeller til Demand Planner, og du kan bruge guider til attilpasse informationsflowet.Statistiske forecastsDet kræver ikke indgående kendskab til statistikat udnytte Demand Planner. En række udvalgtealgoritmer giver mulighed for forecasts, der tagerhøjde for stabil efterspørgsel eller sæsonudsvingsamt for stigende eller faldende salg. Der findesstatistiske metoder til automatisk at udvælge detmest nøjagtige forecast på baggrund af veldefineredeog kendte forecastfejl.Interaktiv simuleringIkke alle efterspørgselsmønstre kan forecastesmed algoritmer. Nogle gange er der ikke historiskedata tilgængelige – f.eks. til at vurdereeffekten af en PR-kampagne eller frigivelsen af etnyt produkt. Her har du mulighed for manuelt atindtaste de forventede efterspørgselsdata og påbaggrund af disse data foretage simuleringer ogsammenligne resultaterne af disse simuleringer.Integration, der...• reducerer planlægningscyklussen og gør det muligt at udføre forecasts hyppigt, hvilket øgerpræcisionen.• sikrer, at alle applikationer arbejder med ikke redundante data på en hensigtsmæssig måde.• reducerer implementeringsomkostninger og –tid og giver virksomheden en hurtig forrentningaf investeringen.• gør de oprettede forecasts tilgængelige for andre planlægningsprocesser gennem ”closed-loop”.

More magazines by this user
Similar magazines