Dit Sogn Strøby Kirkesogn - tryggevaeldeprovsti.dk

tryggevaeldeprovsti.dk

Dit Sogn Strøby Kirkesogn - tryggevaeldeprovsti.dk

Nr. 2 marts - maj 2011 57. årgangDit SognStrøby KirkesognVåren er i luften,vifter mildt i vindens gang;våren er i luften,ler i lærkesang.Alt som solen stiger,strålende i gyldent flortør de gamle driverog den frosne jord.husk:Kom og hørvores nye flygel tilkoncerten den 8. martskl. 19.00Våren er i luften;lyttende til livets spilventer verden videpå, hvad som’ren vil.www.stroebykirke.dk


Nyt framenighedsrådetLørdag den 8. januar 2011 afgik sognepræst i Valløby Merete Vestergaard-Hansen veddøden som følge af den kræftsygdom, som hun havde kæmpet for at vinde over sidensommeren 2008. Merete Vestergaard-Hansen havde, da hun døde, været sognepræsti Valløby i næsten 30 år. Strøby Menighedsråd var i 1981 med til at indstille MereteVestergaard-Hansen til stillingen som sognepræst i Valløby. Det skyldtes, at Merete i enårrække samtidig var præst i Strøby Sogn, og det var hun helt frem til den dag, StrøbyKirke kunne ansætte en deltidsansat præst. Og det betød, at der ikke længere var behovfor Merete Vestergaard-Hansens hjælp i Strøby Sogn.Merete blev begravet fra Valløby Kirke lørdag den 15. januar ved en meget smukbegravelse, nøjagtigt som hun selv havde planlagt. For sådan var Merete, hun ønskedeat planlægge alt i livet som i døden.Vore tanker går til Meretes søn Niels, som har været en stor hjælp for sin mor underhendes sygdom, samt til Meretes mor Gudrun.Æret være Meretes minde.Vi har i Strøby Menighedsråd måttet sige farvel til Hanne Hansen, som har ønsketat udtræde af rådet pga. længerevarende udenlandsophold. I stedet er John TrapAndersen indtrådt fra den 16. februar 2011. Vi ønsker Hanne Hansen held og lykkefremover, og vi ser frem til et godt samarbejde med John Trap Andersen.Sluttelig erindrer jeg jer om, at vi igen i år fejrer 2. pinsedag den 13. juni med enudendørs højmesse i det smukke Boesdal. Såfremt nogle kunne tænke sig at giveen hånd med ved det praktiske arbejde, bedes I kontakte Peter Leerberg enten på telefon56 26 62 33 eller mail: peter@leerberg.dk, men mere om det i næste kirkeblad.For dem, der ikke ønsker at tage turen til Boesdal den 13. juni, er der højmessekl. 10.30 i Valløby Kirke.Af menighedsrådsformand Antonie PoulsenSultens ondecirkel kan brydesSøndag den 13. marts 2011 sender [Strøby sognog Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere pågaden for at fortsætte kampen mod sulteni verden ved den årlige sogneindsamling.FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliardermennesker siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, atantallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år.Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, derallerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor.Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i årsulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre.Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets sogneindsamling sender indsamlerepå gaden, er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til atklare sig selv.Indsamlingen begynder lige efter gudstjenesten, og når vi er færdige, samles vi til varmsuppe i Kirkeladen.Vil du være med til at give verdens fattigstemulighed for at ændre deres liv?Så meld dig som indsamler den 13. martshos Antonie Poulsen på tlf. 5626 7263 ellere-mail: antoniepoulsen@dbmail.dk2 www.stroebykirke.dkwww.stroebykirke.dk 3


FastelavnsgudstjenesteSøndag den 6. marts kl. 15.00Efter gudstjenesten er der tøndeslagning på gårdspladsenog boller og varm kakao i Kirkeladen.Alle er velkomne.Spaghetti-med-kødsovs-gudstjenesteOnsdag den 23. marts kl. 17.30Maden er gratis, men tilmelding er nødvendig til kirkekontoret5657 7114 eller sognepræst Janne Melcher 5657 4618.KirkefrokostSøndag den 8. maj kl. 12.00Vi begynder med gudstjeneste i kirken og bagefter går vi iKirkeladen og spiser en hyggelig frokost.Maden er gratis, drikkevarer kan købes, men tilmelding ernødvendig til kirkekontoret 5657 7114 eller Inga Leerberg2349 4712.6 www.stroebykirke.dk www.stroebykirke.dk 7


martsaprilmajkalenderKirkebilen kører til allegudstjenester og aktiviteter.Tirsdag den 1. marts 19.00 StudiekredsStrøby Turist kontaktesLørdag den 5. marts 11.00 Dåbpå tlf 5657 8088 – og meget gerneSøndag den 6. marts 15.00 Fastelavnsgudstjeneste Janne Melcher senest kl. 16.00 dagen før.FastelavnTirsdag den 8. marts 19.00 KlaverkoncertKirkebilen er for alle i sognet,der ikke kan komme til gudstjenesteTorsdag den 10. marts 19.00 Menighedsrådsmødeeller sognearrangementerFredag den 11. marts 20.00 Konfirmandtræf i St. Heddingeved egen hjælp.Søndag den 13. marts 10.00 Indsamlingsgudstjeneste Janne Melcher 1. søndag i fastenSøndag den 20. marts 10.00 Gudstjeneste stine Lene Hansen 2. søndag i fastenTirsdag den 22. martsOnsdag den 23. martsTorsdag den 24. marts11.00 Andagt på Egehaven, 19.00 Studiekreds17.30 Spaghetti-med-kødsovs-gudstjeneste14.30 Andagt på StrøbyhjemmetSøndag den 27. marts Højmesse rykket til Valløby 10.30 stine Lene Hansen 3. søndag i fastenSøndag den 3. april 10.00 Gudstjeneste Janne Melcher MidfasteOnsdag den 6. april19.00 MenighedsrådsmødeSøndag den 10. april 14.00 Gudstjeneste og højskoledag stine Lene Hansen Mariæ BebudelsesdagTirsdag den 12. april19.00 StudiekredsSøndag den 17. april 10.00 Konfirmandgudstjeneste fælles for alle sogne stine Lene Hansen og Janne Melcher PalmesøndagTorsdag den 21. april 19.00 Gudstjeneste stine Lene Hansen skærtorsdagFredag den 22. april 15.00 Musikgudstjeneste Janne Melcher LangfredagSøndag den 24. april 10.00 Gudstjeneste stine Lene Hansen og Janne Melcher PåskedagMandag den 25. april 9.00 Gudstjeneste Janne Melcher 2. PåskedagTirsdag den 26. aprilTorsdag den 28. april11.00 Andagt på Egehaven14.30 Andagt på StrøbyhjemmetSøndag den 1. maj 10.00 Konfirmation Janne Melcher og Stine Lene Hansen 1. søndag efter påskeSøndag den 8. maj 12.00 Kirkefrokost Janne Melcher 2. søndag efter påskeTirsdag den 10. majOnsdag den 11. maj19.00 Menighedsrådsmøde19.00 Forårssangaften med pigekoretSøndag den 15. maj 10.00 Gudstjeneste med babysalmesangsmødre stine Lene Hansen 3. søndag efter påskeTirsdag den 17. majTorsdag den 19. maj11.00 Andagt på Egehaven14.30 Andagt på StrøbyhjemmetFredag den 20. maj 10.00 og 12.00 Konfirmationer stine Lene Hansen og Janne Melcher store BededagLørdag den 21. maj 10.00 og 12.00 Konfirmationer stine Lene Hansen og Janne MelcherSøndag den 22. maj Højmesse rykket til Valløby 10.30 Janne Melcher 4. søndag efter påskeSøndag den 29. maj 10.00 Gudstjeneste stine Lene Hansen 5. søndag efter påske8 www.stroebykirke.dkwww.stroebykirke.dk 9


Påske for store og småPåskens gudstjenesterPalmesøndag er den dag i kirkeåret, hvor Jesus lige inden påskedagene ridder på etæsel ind i Jerusalem under stor jubel og mange festligheder. Den 17. april kl. 10.00skydes påsken i gang med en fælles børne- familie- og ikke mindst konfirmandgudstjeneste.Gudstjenesten lægges denne dag fælles for alle tre kirker i pastoratet i Strøby.Med garanti bliver denne dag lige så festlig og fuld af jubel som dengang for 2000år siden. Det er nemlig ved denne lejlighed, at børn i alle aldre får lov til at lave kirkepå deres egne præmisser, dog under kyndig vejledning af de to præster. Der lavesaltertavle på mest kreativ vis, der skabes musik, som konfirmanderne selv udførerunder ledelse af Maria B. Høyer og Vibeke Vanggaard, der laves prædikener på egnemåder og med egne effekter. Med andre ord bliver der plads til at begejstres, når dissefantastiske børn og unge skal give deres bidrag til gudstjenesten. Alle, vel mødt til stortramasjang i Strøby Kirke. Æsler dog forment adgang.Påsken er kirkeårets absolutte klimaks.Det er i påsken Jesus viser sig i skikkelseaf Guds søn ved at dø på korset langfredag,og siden hen overvinde døden Påskemorgenved genopstandelse.Skærtorsdag den 21. april kl. 19.00, holder vi traditionel aftengudstjeneste, med efterfølgendespisning i Kirkeladen. Aftenen kommer til at afspejle dagen for indstiftelsenaf den første nadver, som også bliver Jesu sidste måltid, dagen inden han langfredaghænges på korset.Langfredag den 22. april kl. 15.00 kommer musikken i fokus ved en liturgisk gudstjeneste.Det er vanen tro vores to fantastiske musikere, organist Vibeke Vanggaardog kirkesanger Maria B. Høyer, der leder os igennem denne smukke eftermiddag, hvorden dramatiske og smukke musik smelter sammen med den fortættede stemning ogden store dramatik i fortællingen og vidnesbyrdet fra den dag Jesus blev korsfæstet.Påskedag den 24. april kl. 10.00 afholdes den traditionelle påkegudstjeneste i StrøbyKirke. Her bliver ingen slinger i valsen, kun smukke toner, kendte påskesalmer og destærke højmesseelementer kommer til at præge denne gudstjeneste.2. Påskedag den 25. april afholder vi fromesse kl. 9.00 med hyggelig morgenstemning.Velmødt til en påske for alle i Strøby Kirke!10www.stroebykirke.dkwww.stroebykirke.dk11


Strøby Kirkes Pigekorgir’ den gas…Opstart af nytbabysalmesangsholdStrøby Kirkes Pigekor har været på korweekend og givet den gas på en gokartbane,været på natløb og kæmpet mod hinanden i sumobrydningsdragter.Pigekoret synger rytmiske og klassiske korværker, kirkelige og verdslige, nyt oggammelt. Som sanger i pigekoret lærer du stemmens naturlige funktioner at kende.Sangerne deltager i sangkurser, korstævner og 2 årlige korweekender. Strøby KirkesPigekor er et tjenestekor, der forestår salme- og korsangen ved kirkens højmesser,musikgudstjenester og koncerter. Korsangerne lønnes for korprøver, højmesser, gudstjenesterog koncerter mv. Der er mødepligt til alle korprøver og aftalte tjenester.Alder: Fra 5. klasseUgentlig korprøve onsdage kl. 16.00 – 17.45i Kirkeladen ved Strøby Kirke.Strøby Kirkes Pigekor, Foto: Maria B. HøyerForårssangafteni Strøby Kirke onsdagden 11. maj 2011 kl. 19:00Babysalmesang er sang, musik, bevægelseog rytmik for dit barn med udgangspunkti de danske salmer. Vi synger,danser og vugger salmernes stemning indi de små, som oplever med alle sanser.Der lyttes til musik, babyerne gynges itæpper, vi laver rytmer - alt mens vi brugerkirkerummet og dets muligheder.Et tilbud til dig og din mødregruppemed jeres babyer fra 2-12 mdr.»Babysalmesang er et fantastisk tilbud tilmødre og babyer, som ikke bare bringersjov og glæde en time om ugen, menfor os har betydet, at de mange skønnesalmer er en fast bestanddel af bådemorgenhyggen, legestunderne i løbetaf dagen og putteritualet. Det har væreten fornøjelse at nyde de smukke sangei kirken og ikke mindst opleve børnenesro, når sæbeboblerne dansede i luften.Og så har det betydet, at Valdemar harfået sin debut på stengulvene i en tidligalder ved både allehelgensgudstjenesteog barnedåb.«Camilla Kongskov,mor til Valdemar på 6 måneder»Jeg bruger de forskellige sange, nårvi tuller rundt derhjemme, og når vileger. Det giver en smule adspredelse iforhold til de lege, man ellers kender ogbruger - og så har man lært en massenye måder at aktivere og være sammenmed sit barn på. Oven i al “balladen” ikirken så er det rigtig rart at komme overi Kirkeladen, hvor vi kan snakke og gøre,som vi lyster«.Mor til William på 7 månederBabysalmesangsundervisningener gratis og ligger på tirsdage.Første lektion er tirsdag den 15. martskl. 10.00 –11.30. Tilmelding efter førsttil-mølleprincippet til underviser Maria B.Høyer; maria@nanari.dkMedvirkende:Strøby Kirkes PigekorSolister ved koretDirigent Maria B. HøyerAkkompagnatør VibekeVanggaard12 www.stroebykirke.dkwww.stroebykirke.dk 13Foto: Jørgen Chr. Jørgensen


Hvad gør jeg i tilfælde af:Fødsel: fødselsanmeldelse samt evt. omsorgs- og ansvarserklæring (hvis I ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed)afleveres på Kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Dåb: aftales med Kirkekontoret. Navngivning:ønsker I at navngive jeres barn uden dåb, skal navngivningsblanket afleveres til Kirkekontoret, inden barnet er 6måneder. Vielse: aftales med Kirkekontoret. Prøvelsesattest til brug for vielsen får I udfærdiget hos Borgerservicepå rådhuset. Begravelse og bisættelse: aftales med en af præsterne, evt. via en bedemand. Samtale medpræst: der er altid mulighed for en samtale med en af sognets præster, og præsten har tavshedspligt.Kontakt gerne Kirkekontoret for nærmere information på tlf. 5657 7114, mandag og torsdag 9-12, samt tirsdag14.30-17.30. Nærmere information kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk/borgerportal, påwww.personregistrering.dk, hvorfra der kan printes blanketter og ansøgninger ud, samt på Strøby Kirkes hjemmesidewww.stroebykirke.dkAlle vores 69 konfirmander er samlet til temadage4 gange i foråret, billederne er fra den førstetemadag om trosbekendelsen.Konfirmanderne skal stå for gudstjenestenpalmesøndag den 17. april kl. 10.00 i Strøby Kirke,så kom og oplev en anderledes gudstjeneste!16www.stroebykirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines