Indretning af boliger for personer med demens - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Indretning af boliger for personer med demens - Aalborg Kommune

Beboeren eller de pårørende skal selv melde adresseændring og flytning tilposthus og folkeregister.Beboeren eller de pårørende skal også sørge for, at indboet flyttes fra dentidligere bolig til boenheden.ØkonomiBeboeren får udbetalt sin pension og skal selv administrere sine penge -eventuelt kan familien hjælpe.Hvis familien ikke bor i nærheden, kan personalet hjælpe.Beboeren betaler husleje for at bo i en boenhed. Beboeren skal også betalefor el, vand, varme, TV- og radiolicens, telefon og forsikringer. Enrådgiver i lokalområdet kan regne den nøjagtige husleje ud for boligen, efteren eventuel boligydelse er trukket fra. På grund af lovgivningen kan dervære stor forskel på huslejen."Når ægtefæller ikke mere kan bo sammen ...!"Hvis den ene ægtefælle må flytte i boenhed for demente, og den andenbliver boende i den tidligere fælles bolig, skal man være opmærksom på,at som enlig pensionist kan man normalt kun få boligydelse til de første 65kvadratmeter. Hvis personen er stærkt bevægelseshæmmet og har en bolig,der er egnet for bevægelseshæmmede, kan vedkommende få boligydelsetil 75 kvadratmeter.Men! Den af ægtefællerne, der bliver boende, kan dog få boligydelse til 85kvadratmeter, hvis man søger om det inden tre måneder efter den ene ægtefælleer optaget i en boenhed for demente. Det gælder fra det tidspunkt,hvor ægtefællen flytter ind i boenheden.Bestemmelsen gælder kun for den lejlighed, parret boede sammen i.Hvis den anden ægtefælle flytter i en anden lejlighed, kan vedkommendekun få boligydelse til 65 kvadratmeter.Samliv, der har varet i mindst fem år, ligestilles med ægteskab.I kan kontakte distriktskontoret for at få råd og vejledning om boligydelse.ForsikringerBoenheden har tegnet en bygnings- og brandforsikring. Indboforsikring -dvs. tyveriforsikring - skal beboeren selv tegne.Vi råder beboeren til ikke at have større værdigenstande i sin bolig. Det kannemlig være vanskeligt at opfylde forsikringsselskabernes krav om låstedøre, når man bor i boenhed.Ulåste døre kan medføre, at forsikringen ikke dækker visse stjålne ting,f.eks. smykker, penge, m.m.• Boenheder - for personer med demens i Aalborg Kommune •25.05.19992


Praktiske oplysningerAnsøgning om at blive optaget i en boenhed sker ved• at kontakte Administrationscentret for ældre- og handicappede i detlokalområde den ældre bor i• at kontakte det personale, som kommer i hjemmet• at kontakte egen læge eller sygehus.Administrationscentret vurderer herefter, om en boenhed er den rigtigeboligform for den demente.Ansøgeren får svar på, om vedkommende er berettiget til en bolig i en boenhedsenest otte uger efter ansøgningen.Der kan dog gå længere tid, før der er en ledig bolig.Oplysninger og klagemulighederHvis du har brug for flere oplysninger eller ønsker at klage over den behandling,du har fået, er du velkommen til at kontakte• Administrationscentret for ældre- og handicappede i lokalområdet.• Ældrerådet i lokalområdet.• Den Åbne Linie - Aalborg Kommunes Servicetelefon på ældre- oghandicapområdet. Telefon 98 110 111.• En klage over en afgørelse om optagelse i plejebolig kan ogsåindbringes for Det Sociale Nævn i Nordjyllands Amt, Slotspladsen 1,9000 Aalborg.• Boenheder - for personer med demens i Aalborg Kommune •25.05.19993

More magazines by this user
Similar magazines