Views
3 years ago

07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... - Naturstyrelsen

07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... - Naturstyrelsen

07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... -

 • Page 3 and 4: Tuesday, July 1, 2014National Stude
 • Page 6 and 7: •OVERFREDNINGSNÆVNET>
 • Page 8 and 9: OVERFREDNINGSNÆVNET>
 • Page 10 and 11: 2Den brede og flade ådal var i ste
 • Page 12 and 13: 4Endvidere udlagde lokalplanen hove
 • Page 14 and 15: 6Delområde III ligger fuldt ud i f
 • Page 16 and 17: 8opfattelse ligger bag fredningsfor
 • Page 18 and 19: 10pladsen i overensstemmelse med fo
 • Page 20 and 21: 12Efter fredningsnævnets afgørels
 • Page 22 and 23: 14Idet fredningsnævnets afgørelse
 • Page 24 and 25: 16Campering og teltning.Der må ikk
 • Page 26 and 27: 18~ Frederiksborg Amtsråd kan fast
 • Page 28 and 29: 20~ Det pålægges ejeren af ejendo
 • Page 30 and 31: 22F O R T E G N E L S Eover matrike
 • Page 32 and 33: MatT: 9 g Villingerød By, Esbønde
 • Page 34 and 35: "2(vådområder) eller § 43 a (hed
 • Page 36 and 37: 4det ca. 5.000 tr~er til juletræer
 • Page 38 and 39: .eFREDNINGSNÆVNET>
 • Page 40 and 41: •-2 -dedrag langs vestsiden af da
 • Page 42 and 43: - 4 -fredninger og nærværende fre
 • Page 44 and 45: - 6 -Bebyggelse, som er nødvendig
 • Page 46 and 47: .,- 8 -Fredningsdeklaration 04.08.1
 • Page 48 and 49: • • •Matr.nr. Ejernavn Fredes
 • Page 50 and 51: •• •Matr.nr.ejerlavEjernavnpo
 • Page 52 and 53:

  •Matr.nr. Ejernavn Fredes Heraf o

 • Page 54 and 55:

  • • •Matr.nr. Ejernavn Fredes

 • Page 56 and 57:

  • • • •Matr.nr. Ejernavn Fr

 • Page 58 and 59:

  • • • •Matr.nr.ejerlavEjern

 • Page 60 and 61:

  • •••Matr.nr.ejerlavEjernav

 • Page 62 and 63:

  •Matr.nr.ejerlavEjernavnpostadres

 • Page 64 and 65:

  •-26 -udstykning med bebyggelse f

 • Page 66 and 67:

  • -28 -har udtalt sig som under m

 • Page 68 and 69:

  •-30 -Græsted-Gilleleje kommune

 • Page 70 and 71:

  - 32 -ser. Han har levet hele sit l

 • Page 72 and 73:

  - 34 -fastlagteomfang.10. matr. nr.

 • Page 74 and 75:

  - 36 -16 a, 6 h, 6 s, 6 t, 6 x, 6 r

 • Page 76 and 77:

  - 38 -idet denne søges placeret t

 • Page 78 and 79:

  ..) ...- 40 -Fredningsdeklarationly

 • Page 80 and 81:

  - 2 -4. De fredede arealer må ikke

 • Page 82 and 83:

  - 4 -lagt for fredningsnævnet.Efte

 • Page 84 and 85:

  - 6 -se svarende til 12,3 skovrumme

 • Page 86 and 87:

  - 8 -10.000 pr. ha, idet agerjord v

 • Page 88 and 89:

  - 10 -fastsattes til ialt 1.500 kr.

 • Page 90 and 91:

  - 12 -For almindelig landbrugsjord

 • Page 92 and 93:

  - 14 -1966 udgik matr.nr. 9 c af ma

 • Page 94 and 95:

  •- 16 -og benyttes af offentlighe

 • Page 96 and 97:

  - 18 -lIr. For fredning af tidliger

 • Page 98 and 99:

  - 20 -Da ejeren ved fjernelse af n

 • Page 100 and 101:

  " "'- 22 -Lb.nr. 4 Niels og Rosemar

 • Page 102:

  •KORT>

 • Page 106 and 107:

  ..OVERFR EDN INGSNÆVN ETREG. N R.7

 • Page 108 and 109:

  !'aturfrcdninpn:nnt'tINeFr('d('flk~

 • Page 110 and 111:

  ..l2Naturklagenævnet skal herefter

 • Page 112 and 113:

  Fredningsnævnet for Frederiksborg

 • Page 114 and 115:

  til Naturklagenævnet af adressateh

 • Page 116 and 117:

  Den' meddelte tilladelse må derfor

 • Page 118 and 119:

  Modtaget iSkov- (lØ' N qhlV"Cltvre

 • Page 120 and 121:

  2• betydning for fredningens form

 • Page 122 and 123:

  Rettidig klage har opsættende virk

 • Page 124 and 125:

  Tilladelsen bortfalder i henhold ti

 • Page 126 and 127:

  ;\ ,JEt areal på hjørnet afStrand

 • Page 128 and 129:

  Legerum er planlagt på skellet mel

 • Page 130 and 131:

  J,'.afgørelsenberører sådanne in

 • Page 132 and 133:

  ansøgte.Tilladelsen bortfalder i h

 • Page 134 and 135:

  2Fredningsbestemmelserne anfører b

 • Page 136 and 137:

  .l4Afgørelsen kan inden 4 uger fra

 • Page 138 and 139:

  .lO'Fredningsnævnet for Frederiksb

 • Page 140 and 141:

  Fredningsnævnet har noteret sig, a

 • Page 142 and 143:

  lEG. Nl 7g 2 O; . ()~.'Fredningsnæ

 • Page 144 and 145:

  3også er beliggende i det fredede

 • Page 146 and 147:

  5e på nævnets vegne dispensation

 • Page 151 and 152:

  Fredningsnævnet for NordsjællandS

 • Page 153 and 154:

  3Under besigtigelsen blev de påtæ

 • Page 155 and 156:

  Fredningsnævnet for NordsjællandS

 • Page 157 and 158:

  3Vejledning om klageAfgørelsen kan

 • Page 159 and 160:

  2Udtalelser:Naturstyrelsen Roskilde

 • Page 161 and 162:

  Fredningsnævnet for NordsjællandS

 • Page 163 and 164:

  Danmarks Naturfredningsforening, Gr

 • Page 165 and 166:

  Fredningsnævnet for NordsjællandS

 • Page 167 and 168:

  3kulturmiljøer, landskabelige vær

 • Page 169 and 170:

  5Der henvises til kommunens redegø

 • Page 171 and 172:

  7Tilladelsen bortfalder efter natur

 • Page 173 and 174:

  ygningerne, og ses ikke fra skoven,

 • Page 175 and 176:

  4På baggrund at oplysninger fra BB

 • Page 177 and 178:

  6Vi anerkender ønsket om bedre flu

 • Page 179 and 180:

  have en sådan visuel effekt, at ti

Skovsrodvej - Naturstyrelsen
Landsplandirektiv for udvidelse af ... - Naturstyrelsen
Regionplan 2001 for Roskilde Amt Retningslinier - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
03068.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03068.00 ... - Naturstyrelsen
08029.00 t Afgørelser - Reg. nr.: 08029.00 - Naturstyrelsen
03895.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03895.00 - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
02599.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02599.01 ... - Naturstyrelsen
02822.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02822.02 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
02822.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02822.00 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
07890.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07890.00 - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
06626.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06626.00 ... - Naturstyrelsen
06259.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06259.00 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07936.00 .Fredningen ... - Naturstyrelsen
02413.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02413.00 ... - Naturstyrelsen