Download blad nr. 3-2008 som pdf - Dansk Beton

danskbeton.dk

Download blad nr. 3-2008 som pdf - Dansk Beton

Beton3 · August 2008BetonensæstetikTema: Betonens æstetikSøjleforskalling i en sportstaskeNu skal tekstilforskalling udforskesBeton på torvetRå og fin beton til torve, pladser og byrumHøjhusene kommerBåde i udlandet og Danmark bliver bygningerne højere


CEMENT I SÆRKLASSEwww.aalborg-portland.dkNYT DESIGN - SAMME GODE INDHOLDHos Aalborg Portland er vi altid i udvikling. Og nu har vi ogsåudviklet et nyt design til vores sække på de kendte produkterBASIS AALBORG CEMENT, RAPID AALBORG CEMENT ogMESTER AALBORG CEMENT.Ud over cement i særklasse tilbyder vi dig også rådgivning ogvejledning, kurser, beregningsprogrammer og meget, megetmere. Læs mere på aalborg-portland.dk, og bliv godt klædt påtil dit byggeprojekt.


ISSN 1903-1025BetonNr. 3 · August 2008 · 25. årgangBeton har til formål at orientere om den betonteknologiskeudvikling i Danmark, at udbrede kendskabet til betonsanvendelses muligheder samt at medvirke til, at beton anvendesoptimalt teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt.Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november.Distribueret oplag 6.000UdgivereRedaktionAbonnement,produktion ogadministrationAnnoncerAbonnementspris7DANSKBETONFORENINGJan Broch Nielsen (ansvarshavende)redaktionen@danskbeton.dkBeton, Brøndbytoften 11, 2605 BrøndbyTlf. 57 80 78 69PrinfoparitasBrøndbytoften 11, 2605 Brøndby,Poul B. Eriksen, pbe@prinfoparitas.dk,Tlf. 36 38 25 25Media-People ApSLandskronagade 56B, 2100 København ØOle Bolvig Hansenannoncer@danskbeton.dk,Tlf. 39 20 08 55, fax 39 20 08 65Indland, kr. 210,- excl. moms (4 numre)Udland, kr. 260,- (4 numre)Løssalg, kr. 65,00 excl. moms2326Danmarks smukkeste byggemateriale . . . . . . . . . . 3Et fyrtårn for Bæredygtig Beton. . . . . . . . . . . . . 5Forskallingen ankom i en sportstaske. . . . . . . . . . 7Ny initiativgruppe til synligbeton.dk. . . . . . . . . . . 11Arkitektens visioner udfordrer ingeniøren . . . . . . . . 12Den slanke linje giver fremgang for CRC . . . . . . . . . 14Farverige heste i Horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . 15En lykkepille til betonelementbranchen. . . . . . . . . 16I højden at bygge, det passer os bedst . . . . . . . . . . 18Beton kan både være rå og fin. . . . . . . . . . . . . . 20Beton i suverænt samspil . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Lempede krav til betonoverflader gørmalearbejde sværere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Revideret standard styrker kvalitetenaf afløbsprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Både svag og stærk beton i parkeringsanlæg . . . . . . 27Motorvejsbro bliver som ny . . . . . . . . . . . . . . . . 28Betonforskere svigter Nordisk Betonforskningsmøde . . 29Letbetonelementgruppen – BIH . . . . . . . . . . . . . 30Betonelement-Foreningen. . . . . . . . . . . . . . . . 32Nyt fra Betoncentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Nyt fra Aalborg Portlands arbejdsmark . . . . . . . . . . 38Mødekalender • Efterår 2008 . . . . . . . . . . . . . . . 44www.danskbeton.dkDanmarkssmukkestebyggematerialeÆstetik er den ene af tre søjler i Dansk Betonsomfattende kampagne, Bæredygtig Beton, somskal formidle det budskab, at beton er et naturligtog miljørigtigt materiale med unikke egenskaber.De to øvrige søjler er miljø og social ansvarlighed,men dem lægger vi til side i denne udgave afBeton for at se nærmere på beton som grundlagfor bygningskunst.Artiklerne slår endnu en gang fast, at arkitekterer vilde med beton, som giver store mulighederfor at skabe unikke bygninger. Beton kombinererstor styrke og næsten fri formgivning, både afkonstruktion og overflade, på en måde, der gørdet muligt at realisere næsten hvad som helst, frasøjler støbt med tekstilforskalling til et 800 meterhøjt hus i Dubai.Teknikere og betonfolk har traditionelt lovpristbeton for at være holdbart, stærkt, billigt, miljøvenligt,effektivt …Det er også korrekt, men måske er de æstetiskemuligheder alligevel betons bedste salgsargumentpå langt sigt – selv om nogle utvivlsomt vil findeden tanke kættersk. Men flere og flere bygherrerønsker sig unikke bygninger, og arkitekterne stårklar til at overgå hinanden med såvel visioner som3D-design.Det giver udfordringer for rådgivere, entreprenørerog ikke mindst betonbranchen, der skal hjælpearkitekterne med at føre visionerne ud i livet. Enspændende udvikling, der kan føre til, at betonikke alene er det mest anvendte byggematerialei Danmark, men også anerkendt for at være detsmukkeste.ForsideBetonhest i Horsens. Udformet af Helle Nørby,støbt hos Spedalsø Betonvarefabrik A/S, TønderBetonensæstetikjbn


BetonensæstetikI marts 2009 uddeles Bæredygtig Beton Prisenved et overdådigt arrangement i DR ByenEt fyrtårn for Bæredygtig BetonAlle betoninteresserede bør overveje at sætte kryds ikalenderen den 5. marts 2009, hvor Dansk Beton uddelerBæredygtig Beton Prisen ved at storslået arrangementi DR Byens Koncerthus.Sæt bare hele dagen af. Ud over Bæredygtig BetonPrisen er tre andre priser på dagsordenen: Betonelement-Prisen,In-situ Prisen og Betonprisen, som uddelesaf Dansk Betonforening.Hertil kommer et program, hvis lige næppe er set føri den danske betonverden – med internationale stjernearkitekter,fremragende teknikere, musikalske indslag itopklasse og et traktement i gastronomisk topklasse.”Konferencen er det foreløbige højdepunkt i DanskBetons imagekampagne for Bæredygtig Beton; et fyrtårn,der vil kunne ses langt omkring”, siger chefkonsulentAnette Berrig fra Dansk Byggeri.Bæredygtig Beton Prisen er indstiftet for at fremme betonbyggeriog –anlæg, der forener miljø og natur, æstetikog kreativitet til gavn for mennesker og økonomi.Det vindende projekt udpeges af en priskomité blandtde forslag, der er indkommet via hjemmesiden www.danskbeton.dk.”Alle kan indstille projekter til prisen, som går tilprojektets arkitekt, ingeniør, entreprenør og bygherre iforening”, siger Anette Berrig og tilføjer, at alle typer afprojekter kan indstilles til prisen. Byggerier, anlægsprojekter,pladser, byrum – alle muligheder er åbne.Tilmelding til konferencen sker også via www.danskbeton.dk,hvor det også er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrevom Bæredygtig Beton.jbnBeton 3 • August 20085


APOLLO modstrømsblander– Hurtigere, renere og mere sikkerNår man først har set APOLLO i funktion, forstår man, hvordan SKAKOhar formået at forblive den førende og nyskabende leverandør af udstyrog løsninger til produktion af ensartet højkvalitetsbeton siden 1963.SKAKO A/S • DK-5600 Faaborg • Tel. +45 63 61 61 00 • www.skako.com


Foran busten af Steen Eiler Rasmussen står tre megetusædvanlige betonsøjler, støbt med tekstilforskalling.Søjle med unik form – tekstilforskallingmed omsnøring.Forskallingen ankom i en sportstaskeBetonensæstetikTekstilforskalling gør det nemt og billigt at støbeunikke betonkonstruktioner. Arkitekt Anne-MetteManelius er begejstret for teknikken.Uden for den store udstillingsbygningpå Kunstakademiets Arkitektskolei København står enbuste af Steen Eiler Rasmussen, der i mange år var professori bygningskunst. Foran busten rækker tre megetusædvanlige betonsøjler op mod sommerhimlen, ogdet ser ud som om, professoren studerer dem nøje.Han ser en smule grumpy ud, gør han – men det gjordehan nu også, før søjlerne blev støbt, så det er umuligtat vide, om han kan lide dem eller ej.Arkitekt Anne-Mette Manelius, forskningsassistentved CINARK, er derimod ikke i tvivl. Hun er glad for søjlerne.Og ikke mindst den måde, de er blevet til på. Alletre søjler er støbt med tekstilforskalling – meterlange”ærmer” af stærke, vævede geotekstiler, stillet på højkantog fyldt op med flydende beton.Faktisk kan forskallingen til alle tre søjler være i ensportstaske. På én gang.”Tekstilforskalling er en billig og hurtig løsning, der”Jeg vil gerne være med til at udvikle løsninger, hvor masseproduktionog unik arkitektur ikke er modsætninger.Man kan kalde det masseproduceret individualitet”, sigerAnne-Mette Manelius.Beton 3 • August 20087


Optimer dinvirksomhedConGuard er baseret på den nyeste nanoteknologi. GonGuard erdesignet specifikt til vedligeholdelse og beskyttelse af betonkonstruktionersom f.eks. broer, motorveje, bygninger o.lign i.h.t. EN - 1504-2.CASE: BEBYGGELSE AF HASELTALBROEN I NÆRHEDEN AF SUHL, TYSKLANDHaseltal Brücke, en nybygget betonmotorvejsbroPå Haseltal Brücke, en nybygget betonmotorvejsbro, har man fulgt den nye EN -1504-2, hvor der er brugt et ConGuard produkt, for at have en flot, men også godtbeskyttet betonbro i mange år fremover.CASE: ELEFANTHUSET KØBENHAVNS ZOO, DANMARKForberedt på det hele - selv elefanter!Elefanthuset i Københavns Zoo, som er tegnet af stjernearkitekten NormanFoster, er nyskabende på alle måder: Elefanternes livskvalitet, besøgsoplevelsen– og et komplet overfladeskjold takket være ProCover og HydroSil. Selvkæmpestore pattedyr holder af et rent og hygiejnisk hjem!Omkostninger ogCO2-reduktionSpar penge og beskyt miljøet! Når det erpåført husenes mure, fungerer HydroSilsom et skjold, som holder fugten ude ogvarmen inde. Resultatet bliver, at du ikkeblot sparer penge, men at du også aktivtmedvirker til at reducere CO2-udslippet ogdermed hjælper miljøet.Det samme gælder ProCover: Den stærkeselvrensende effekt gør, at ProCoverresulterer i et mindre vandforbrug tilrengøring – og begrænset brug af kemiskrensning.Iso Paint Nordic har også imprægneringerder opfylder standarden EN 1504-2, somkræves for anvendelse i offentlige konstruktioner,såsom betonbroer og motorvejssystemer.Derfor virker voresimprægneringer perfekt:ProCoverOlie-, vand- og smudsafvisendeIso HydrosilVandafvisendeEmballagestr:25 ltr, 200 ltr, 1000 ltrmed Iso Paint NordicIso Paint Nordic har over 40 års erfaring med udvikling af tagmaling-er,facademalinger og imprægneringer. Vi udvikler konstantnye og forbedrede løsninger baseret på videnskabelig research.Det er derfor vi er markedsledende. Det er derfor professionelleover hele verden foretrækker Iso Paint Nordic.Iso Paint Nordic A/STværvej 8 6640 Lunderskov DanmarkTlf +4576333114 Fax +4576333115mail@isopaint.com www.isopaint.comConGuardBetonimprægneringTestet og godkendt efter de nyeste krav tilbeskyttelse af bærende betonkonstruktionersom f.eks. vej- og jernbanebroer.I.h.t. EN - 1504-2ConGuard fås i 3 varianter: Standard, plus ogcreme.Disse opfylder de sidste nye krav til beskyttelseog imprægnering af både bærende og ikkebærende betonkonstruktioner, som betonbroerm.m. og er testet og godkendt til dette brugefter de sidste nye strenge krav i EN - 1504-2.Beton i form af:ConGuardBetonimprægnering- EN 1504-2 GodkendtPRODUKTBaseret på den nyeste nanoteknologi.Videnskabeligt udviklet til at dækkeog beskytte overfladen ved aktivt atbinde sig til den, hvorved den forbedreroverfladens egenskaber.ANVENDELSESpecielt lavet til betonbroer, betonhuse,altaner m.m.Produktet kan også tilsættes direkte tilden våde betonblanding.FORDELEgiver en optimal velbeskyttet overflade.angribes af korrosion.Beskytter overfladen mod frostsprængninger.


En af de arkitektoniske kvaliteter ved beton er, at overfladen afspejler produktionsmetoden.giver et unikt udseende, bestemt af det anvendte materialeog eventuel omsnøring. Man kan købe forskallingeni lange ruller til at klippe af efter behov eller skræddersysine egne forme af tilgængelige geotekstiler påmarkedet. På den måde har vi erstattet præfabrikeredeelementer med præfabrikerede forme, der giver et uniktresultat”, siger Anne-Mette Manelius.Den lavteknologiske støbeteknik er udviklet på arkitektskolenved University of Manitoba i Canada ogendnu kun anvendt ved få byggerier i Japan og USA.Den kan også anvendes til vægge, hvor de parallelleflader holdes sammen af clamps. Det lukker op for atstøbe komplicerede geometrier til en rimelig pris, fordidet ofte kostbare formarbejde bliver overflødigt.Oven i købet kan tekstilforskalling forstærke betonensoverflade. Hvis det anvendte materiale er gennemtrængeligt,fungerer forskallingen samtidig som enformdug, der leder vand væk under betonens afbinding.Det giver en tættere overflade.Arkitektonisk industrialiseringCINARK betyder Center for INdustriel ARKitektur og eret forskningscenter ved Arkitektskolens Institut for Teknologi,der arbejder med, hvordan arkitekter kan væremed til at præge byggeriets fortsatte industrialisering,og hvad det betyder for såvel kvaliteten af arkitekturensom byggeriets økonomi.CINARK satser på et tæt samarbejde med byggeindustrien,byggeriets organisationer og arkitekterhvervet.Centret definerer industriel arkitektur – eller arkitektoniskindustrialisering – i bred forstand. Centretsforskningsprojekter har fokus fra industrielt baseredekomponenter, byggesystemer og -processer til det endeligebygningsværk og diskussionen af dets arkitektoniskeværdi.”Vi vil gerne være med til at udvikle arkitektoniskeløsninger ved at koble kendte materiale- og produktionsteknologieri en ny sammenhæng – her tekstiler ogbeton. Der er en masse potentialer, men også udfordringerman skal være opmærksom på”, siger Anne-Mette Manelius.Ved brug af tekstilforskalling er der fx brug for nyeløsninger til at skære og samle tekstilerne, så samlingernekan holde til betonens tryk. Man skal også kunnelave beregninger på de nye konstruktionstyper, der kanopføres ved anvendelse af fleksible formmaterialer.Flydende stenAnne-Mette Manelius har gennemført et udredningsprojekt,som har ført til en inspirerende publikation; enomfattende eksempelsamling fra 2007 med titlen ”Flydendesten – Betons arkitektoniske potentialer”. Herikan man blandt meget andet læse om vævet tekstilarmeringi 3D, beton med indbyggede isoleringspartiklertil monolitiske huse og sågar japansk papirforskalling.De største kvaliteter ved beton er ifølge Anne-MetteManelius materialets flydende udgangspunkt og atman kan se, hvordan konstruktionen er fremstillet, nårformmaterialet præger overfladen.I dag finder hun beton fantastisk, men sådan har detikke altid været.”Mit mål, da jeg begyndte min arkitektuddannelse,var vel nærmest at afskaffe beton i byggeriet. Så manmå sige, at jeg har skiftet mening”, siger Anne-MetteManelius, som den 1. august 2008 begyndte på et erhvervsPhD-projektmed titlen ”Tekstilforskalling til beton– afsøgning af betons arkitektoniske potentialer ien industriel kontekst”.Projektet gennemføres i samarbejde med entreprenørvirksomhedenPihl & Søn og arkitektfirmaet SchmidtHammer Lassen.jbnBeton 3 • August 20089


SLIP FANTASIEN FRIHvem skal have Bæredygtig Beton Prisen? Kom med dit forslag og deltag iprisuddelingen i Koncerthuset, DR Byen, torsdag den 5. marts 2009, kl. 10-18.Med beton som byggemateriale kan arkitekter, ingeniører ogbygherrer slippe fantasien fri og skabe bæredygtige projekter.Bæredygtig Beton Prisen hylder det bedste projekt inden forbetonbyggeri og -anlæg. Gå ind på www.danskbeton.dk oglæs mere om Bæredygtig Beton Prisen og indstil din favorittil prisen.BÆREDYGTIG BETON PRISENBæredygtighed handler om at gøre det bedste forfremtidens mennesker og natur.Bæredygtig Beton Prisen er indstiftet for at fremmebetonbyggeri og -anlæg, der forener:Miljø Æstetik Social ansvarlighedDu kan deltage i prisuddelingen, der finder sted ved enheldagskonference, med indlæg fra bl.a. fremtidsforskerMaria-Therese Hoppe og arkitekt Thomas Scheel fra VilhelmLauritzen Arkitekter.Ved samme lejlighed uddeles In-situ prisen, Betonelement-Prisen og Betonprisen.Det bliver årets begivenhed med faglige indlæg, festlighedi forbindelse med uddelingerne og rundvisning i det megetomtalte nye koncerthus.På www.danskbeton.dk kan du indstille din favorit til BæredygtigBeton Prisen, tilmelde dig Dansk Betons nyhedsbrev,se det fulde program for dagen og tilmelde dig konferencen.Indstil et projekt og tilmeld dig påwww.danskbeton.dk


Betonoverflader kan have mange forskellige udtryk.Foto: Rainer, Dreamstime.comNy initiativgruppetil synligbeton.dkBetonensæstetikEn ny og udvidet initiativgruppe skal holde dampen oppe på videnportalensynligbeton.dk, så der bliver endnu mere inspiration og flere værktøjer somgrundlag for at fremstille smukke betonoverflader.Gruppens opgave er at skabe flere projektomtaler påportalen og at arbejde for synliggørelse af portalen -og som en konsekvens skaffe yderligere finansiering tildette. Det oplyser centerchef Mette Glavind fra TeknologiskInstituts Betoncenter, der er en af deltagerne iinitiativgruppen.”Desuden undersøger vi mulighederne for et nærmeresamarbejde med Norsk Betonforening, der ogsåhar et projekt om den synlige betonoverflade”, sigerMette Geiker.De øvrige deltagere i gruppen er: Dansk Beton, MTHøjgaard, CINARK, Lundgaard & Tranberg Arkitekter,NIRAS, Dall og Lindhardtsen samt Universitets- og Bygningsstyrelsen.Synligbeton.dk er resultat det treårige forskningsprojektDen Synlige Betonoverflade, som blev afsluttet i2007. Synligbeton.dk præsenterer forskningsprojektetserfaringer og resultater i form af inspirationer, vejledninger,tjeklister og diverse værktøjer, der kan bringebyggeriets parter tættere sammen om at få skabt netopden ønskede betonoverflade.jbnDELTABJÆLKEN&MED PEIKKO FÅR DU: Robotsvejsning sikrer høj og ensartet kvalitet Omfattende kvalitetskontrol ETA-godkendte produkter Bredt standardprogram Kundetilpassede løsninger Lagerføres i DanmarkDU OPNÅR: Mindre tid på dokumentation Minimal lagerbinding Mulighed for dag-til-dag leveringCONCRETE CONNECTIONSNYTDANSK PRODUKTKATALOGUDE NUPEIKKO PRODUKTERDæk 80% af dit behovmed Peikko-lejepladerDownload Auto-CAD & Tekla-Blocks på www.peikko.dkHestehaven 21 · 5260 Odense S · Tlf. 6611 1065 · Fax 6611 1025 · Email: dk-sales@peikko.com · www.peikko.dkBeton 3 • August 200811


”Jeg er sikker på, at vi kun har set begyndelsen af enudvikling, hvor arkitekternes visioner giver ingeniørernenye udfordringer”, siger Linh Cao Hoang, professor ibetonkonstruktioner ved Institut for Industri og Byggeripå Syddansk Universitet i Odense.Fokus på plasticitetsteoriPlasticitetsteori som grundlag for beregning af betonkonstruktionersbæreevne er det overordnedesigte for Linh Cao Hoangs undervisning og forskningpå Syddansk Universitet.”Plasticitetsteori for betonkonstruktioner erunik, dansk ingeniørviden, som har opnået internationaltanerkendelse. Dette skyldes banebrydendeforskning fra bl.a. tidligere DTU-professordr. techn. Mogens Peter Nielsen, som jeg selv erblevet undervist af. Den viden vil jeg gerne væremed til at fastholde, videreudvikle og formidle, sigerhan.Linh Cao Hoang tiltrådte som professor i betonkonstruktionerved Det Tekniske Fakultet på SyddanskUniversitet i Odense den 1. januar 2007. Haner civilingeniør og ph.d. fra Danmarks TekniskeUniversitet. Før professoratet arbejde han som seniorfagleder hos Cowi.Linh Cao Hoang var ni år, da han i 1981 kom tilDanmark som vietnamesisk bådflygtning.velkendt fra brobygning, men vil fremover også vindeindpas ved husbyggeri”, fortsætter han.Også på andre områder kommer den tekniske udviklingtil hjælp.Selvkompakterende beton, SCC, gør det fx nemmereat udstøbe komplekse geometrier og hårdt armeredekonstruktioner. Og de stadigt bedre beregningsprogrammergør det nemmere at optimere konstruktionerog styre kræfterne uden om de mange diskontinuiteter,der opstår på grund af arkitekternes ønsker om storeglaspartier og andre åbninger i konstruktionen.Arkitektens konstruktive medspillerLinh Cao Hoang har blandt andet været rådgiver påTietgen-kollegiet, hvor samarbejdet mellem arkitekt ogingeniør fungerede godt.”Ingeniøren skal være en åben, konstruktiv og nytænkendemedspiller, der ikke begrænser eller i værstefald ligefrem umuliggør arkitektens visioner. Samtidigskal ingeniørerne blive bedre til at prissætte deres arbejdeog få betaling for det. Når ingeniører så ofte foretrækkerkendte løsninger, skyldes det blandt andet, athonoraret ikke kan bære mere”, siger Linh Cao Hoang.Desuden skal ingeniøren inddrages i projekterne såtidligt som muligt, helst helt fra begyndelsen.jbnBeton 3 • August 200813


Muligheden for elegante konstruktioner har øget brugen afstålfiberforstærket højstyrkebeton med 200 procent på fire år.BetonensæstetikDen slanke linjegiver fremgang for CRCArkitekternes blik for slanke og elegante konstruktionerhar skabt vækst i brugen af CRC (Compact ReinforcedComposite) til fx altaner, trapper og i de senere år ogsåbjælker og søjler. I 2007 blev der således produceret7.500 ton CRC-elementer hos de fire danske producenter,hvilket er en stigning på 200 procent i forhold til2003, hvor produktionen var 2.500 ton.Det oplyser udviklingschef Bendt Aarup fra Hi-ConA/S, som er den største producent af CRC-elementer.Hi-Con har for nyligt overtaget CRC Technology, der erleverandør af den særlige CRC-binder, og som sammenmed Hi-Con har været omdrejningspunkt for CRCudviklingen.CRC er en stålfiberforstærket højstyrkebeton medtrykstyrke fra 150 MPa til 400 MPa – rundt regnet 10gange så stor som sædvanlig beton. Det gør det fxmuligt at lave selvbærende betontrapper uden vangerog lette, udkragede elementer.Også udlandet har fået øje på CRC, der er en danskopfindelse, som blev udviklet hos Aalborg Portland i1986.”Vi er så småt i gang med eksport til bl.a. Sverige,Norge og Letland. Og for nylig har vi lavet en trappe tilen butikskæde i London. Desuden oplever vi voksendeefterspørgsel efter elementer i lys CRC”, siger BendtAarup, der samtidig glæder sig over, at flere og flereønsker at udnytte CRC’s egenskaber til søjler og bjælkermed høj styrke og et let udseende.Hi-Con arbejder fortsat på at udvide CRC’sanvendelsesmuligheder og er i gang med flereudviklingsprojekter. Et af projekterne er tæt på at kunnemarkedsføres. Det gennemføres i samarbejde medCowi og Haucon og sigter på at forbedre mulighedernefor isolering af CRC-elementer.jbnDansk CRC-trappe leveret til butikskæden REISS i London.Como har stået for projektet, og trappen er designet afSquire & Partners.Markante altaner i lys CRC på Klosterbakken i Odense.Projekt: Arkitektgruppen.14


BetonensæstetikFarverige heste i HorsensHorsens har fået en flok betonheste, derindtil videre holder til på Søndergade,hvor de bliver flittigt brugt til at sidde oglege på.Hestene er støbt i en glasfiberform, formet efter en lerhest,som keramikeren Helle Nørby har lavet. Hver hester dekoreret af en lokal kunstner. Hestene er støbt hosSpedalsø Betonvarefabrik A/S, Tønder, med assistancefra adm. direktør Erik Voldby.Hesteprojektet har fået støtte fra Nykredits Fond,Familien Hede Nielsens Fond, Spedalsø Betonvarefabrik,Colorama ved Karl Larsen og Arthur Andersen Transport.jbnBeton 3 • August 200815


BetonensæstetikAf Christian Munch-PetersenEn lykkepille tilbetonelementbranchenHvis man vil vide, hvordan en stor arkitekt arbejder, er log-bøgerne om JørnUtzon helt fantastiske. Log-bog nr. 4 udkom den 9. april 2008 på Utzons90-års fødselsdag – en begivenhed som blev fejret her i bladet i nr. 1-2008.Måske er det dog slet ikke korrekt, at man kan lære omarkitekters arbejde i bogen. I hvert fald ikke modernearkitekters, for den indeholder ikke en eneste CADtegning,men derimod et væld af skitser, fotografier ogrigtige, smukke tusch-tegninger.Måske er den moderne tegnings-teknologi ikke kunet fremskridt, fordi den ikke bliver brugt med måde,men til i stedet at oversvømme modtageren med information.Log-bogBogen lever op til sin betegnelse, fordi den indeholderalt fra de første breve, skitser og ideer til de endeligetegninger og billeder fra udførelsen og til slut af detfærdige projekt.Som læser kan man selvfølgelig slet ikke afgøre, omlog-bogen indeholder forglemmelser eller senere tilføjelser,men det er lige meget, fordi log-bogen ikke er ethistorisk værk, men Utzons fortælling om projektet.Det er sjovt at studere de breve, hvormed projektetaftaltes og blev igangsat, og se hvor lidt, der egentligtskal til for at aftale et stort projekt, når parterne harhinandens tillid.Herefter kopier af diverse håndskitser, der fastlæggerprojektet – og endnu en gang forbløffes man overden mængde information en god håndskitse kan leverei forhold til en halvslatten CAD-tegning.Utzon fortællerfor fortællingen er et bearbejdet interview, hvor Utzonseget liv og oplevelser væves sammen med projektets.Den bedste fortælling opnås dog ved at bladre rundti bogen og opleve med det visuelle indtryk. Det er en sådanbog, man kan have liggende på sofabordet i pænehjem, i venteværelset hos bedre speciallæger eller i forkontorerhos ingeniører og arkitekter. Som gavebog tiljubilæer og fødselsdage er den helt uovertruffen – ogfaktisk billig!Problemet med en sådan bog er imidlertid, at denikke går at anvende som undervisningsbog eller somopslagsbog. Den virker derimod rigtigt godt som inspirationog opmuntring til deprimerede byggefolk – ogi særdeleshed som ”lykkepille” for betonelementbranchen– det kan altså lade sig gøre at lave kvalitet i beton.På forlagets hjemmeside kan man hente bogen sompdf-filer, men i en halvdårlig kvalitet og disse filer kankun anvendes til ikke at købe katten i sækken.Kuwait National Assembly, Jørn Utzon Logbook,vol. IV, Prefab, udgivet af Edition Bløndal,www.edition-blondal.dk , 264 sider i 30x26 cm,pris 65 € ekskl. moms.Mesteren selv fortæller også i bogen om både projekteti detaljer og om præfabrikeret beton generelt. Formen16


Dyckerhoff cementPerfekt logistikog servicemoderne logistikkoncept (rail&road)eget materialeteknisk institutteknisk rådgivning på stedetDen hurtigste vej fra Deuna til Danmark.Innovative byggematerialer,international repræsentation,140 års tradition, alt dette forbindesmed navnet Dyckerhoff.Som en del af Buzzi Unicemkoncernen tilbyder virksomhedenkunder i hele verdenenløsninger inden for cement.Allerede for 120 år siden visteDyckerhoff sig at være enmester på logistikområdet.I 1889 leverede virksomheden 8.800 tønder cement til Frihedsgudindensfundament i New York, da det dengang var den enestecement, der var tilstrækkelig vandfast.Også vores danske kunder har nu i et år kunne stole på vorespålidelighed og kvalitet. For dem fyldes cementen i containeredirekte på fabrikken og sendes nordpå med godstog. Efterfølgendeovertager lastbiler fragten for at bringe containernehurtigst mulig frem til kunden for at blæse cementen ind i siloerpå stedet.I dag producerer den globalt arbejdende virksomhed Dyckerhoffstandardcement og specialprodukter på 7 cementfabrikker iTyskland. Alt på højeste tekniske niveau og anvendelse af demest moderne logistikkoncepter (rail&road) for at transporterebyggematerialerne over større afstande.Vores cementkvaliteter til Danmark stammer aktuelt fra fabrikkenDeuna i Thüringen. Det er starten på en meget effektiv logistikkæde,hvor der i den anden ende står en kunde, der modtagersin levering rettidigt.Dyckerhoff AGPostboks 2247, D-65012 Wiesbaden, Tysklandphone: +49 611 676 1311, fax: +49 611 676 1285mail: export@dyckerhoff.comFlere informationer under www.dyckerhoff.de


Det kommende Crowne Plaza hotel ved sidenaf Fields i Ørestad bliver på 25 etager med ensamlet højde på 83 meter.BetonensæstetikI højden atHøjhuse byder på god arealudnyttelse. Ogprestigefaktoren er stor. Derfor bygges derbåde i Danmark og udlandet i højden i disse år.Visse dele af den internationale byggeverden har sinegen og ganske enkle version af det olympiske motto”citius, altius, fortius”, som betyder ”hurtigere, højere,stærkere”. Når det gælder prestigebyggerier på verdensplan,hedder det blot ”højere, højere, højere”.Flere steder i verden konkurrere højhuse konkurrererom at komme tættest på himlen, og selv om vi sletikke når de samme højder herhjemme, er tendensen alligevelklar. Også i Danmark skyder bygningerne i vejreti disse år.Dansk Betonforening satte fokus på betonhøjhuse iind- og udland på et velbesøgt møde på DTU i slutningenaf maj 2008, hvor man blandt andet kunne høre, atÅrhus har tænkt sig at overgå de første danske højhusefra 1950’erne på Bellahøj i København ikke så lidt.Bellahøj er på op til 11 etager. Men når en rækketidligere havneområder i Århus er forvandlet til bolig-18


230.000 kubikmeter beton går der til at opføre Burj Toweri Dubai. Hjemmesiden www.burjdubai.com sammenligner iøvrigt betonmængden med vægten af 100.000 elefanter.Foto: Rene Drouyer, Dreamstime.comKonkurrencen om højeste bygning er så hård, at deter en hemmelighed, hvor høj Burj Tower i Dubai endermed at blive. Nogle gæt siger 800 meter.Foto: Vito Elefante, Dreamstime.combygge, det passer os bedstkvarterer, vil der stå et højhus på 41 etager svarendetil 141 meter.Eller som arkitekt Lars Kjemtrup fra 3XN kaldte det:Et boligtårn. Højhuset får navnet Light*house og bliveren del af et omfattende byggeprojekt med 42.000kvadratmeter bolig og 18.000 kvadratmeter erhverv.Byggeriet præges af hvide elementer af fiberbeton, ophængtpå en betonkonstruktion. Efter planen går entreprenøreni jorden umiddelbart efter sommerferien.Knap så høje er ambitionerne i København. SEB’snye domicil med stabiliserende kerner støbt i glideforskallingbliver på 11 etager. Det samme som Metropolispå Sluseholmen.Det kommende Crowne Plaza hotel ved siden afFields i Ørestads er på 25 etager eller 83 meter. Højhusetblandt andet på ni spektakulære, V-formede betonsøjler,som er armeret med højstyrkestål.Hos visse bygherrer i udlandet vinder ”ved jorden atblive, det tjener os bedst” ikke den store genklang.Verdens mest ekstreme højhus opføres i Dubai,hvor Burj Dubai Tower efterhånden har nået en højdepå pænt over 600 meter – og utvivlsomt er den højestebygning i verden.”Vi har pumpet beton lodret op til 601 meters højde,hvilket er verdensrekord”, sagde Angus McFarlanefra Hyder Consulting Middle East på Dansk Betonforeningsmøde.Ingen ved, hvor højt Burj Dubai Tower ender medat blive. Den slags oplysninger frigiver man nødigt, nårder er konkurrence om at være højst. Toppen var i april2008 oppe i 629 meters højde. Mere eller mindre kvalificeredegæt taler om en sluthøjde på mindst 700 meterog måske over 800 m.Så høj bliver Gazzprom Tower i Skt. Petersborg ikke.Men respektable 400 meter højhus får den russiskeenergileverandør dog i sit ny domicil, oplyste design directorSimon Smith fra engelske Rambøll-Whitbybird.Det bringer bygningen in på top-10 listen over højebygninger. Så længe det varer.jbnBeton 3 • August 200819


BetonensæstetikNem rengøring betyder størreeffektivitet. Det er baggrunden for,at Haarup har udviklet sit eget spulesystem,der sikrer bedre rengøringog hurtigere blandeproces.Beton er fantastisk til torve, pladser ogbyrum, mener landskabsarkitekt TorbenSchønherr. Derfor arbejder SchønherrLandskab ofte med betonbelægninger– når det ellers er muligt at overbevisebygherren om, at beton kan væresmukkere end granit.Beton kan bådeEffektiv, præcis og robustSkal der tjenes penge i dag, kræves der effektivt udstyr, og Haarupsblander er sandsynligvis den mest effektive blander på markedet. Detteskyldes den robuste, præcise konstruktion, som kendetegner alle de 11forskellige størrelser fra 300 l til 4500 l.Blanderen produceres på egen fabrik, og dette er blot en af grundenetil, at Haarups kraftigt dimensionerede gearkasse leveres med 5 årsgaranti.Haarup Maskinfabrik a/sHaarupvej 20DK-8600 SilkeborgFax: +45 86 84 53 77Tlf.: +45 86 84 62 55E-mail: haarup@haarup.dkWeb: www.haarup.dk”Beton er et fantastisk materiale. Beton er smuk ogformbar. Beton er flydende, så vi kan skabe landskaber.Beton er enkelt og råt, men også sublimt medsilkeoverflade. Og beton patinerer smukt”, siger landskabsarkitektTorben Schønherr, MAA, MDL.Schønherr Landskab er Nordens største tegnestuespecialiseret i landskabsarkitektur samt by- oglandskabsplanlægning – og blandt de største i Europa.Virksomheden har cirka 50 ansatte og kontorer iKøbenhavn, Århus og Stavanger. Referencelisten eromfattende: DR-Byen, Havneholmen i København,Operaen, Sophienholm med Hein Heinsens og ErikReitzels betontrappe, Odense Havneplads, offentligearealer på Odense Havn, Posthustorvet i Skive…”For tiden arbejder vi meget med forskellige formerfor insitu-støbte belægninger, ofte i kombinationmed andre materialer som på havnefronten i Odense.Her er betons formbarhed og fleksibilitet vigtig. Desudenkan vi opnå gode detaljer ved hjørner og kanter,fordi det ikke som med fliser er nødvendigt at skære”,siger landskabsarkitekten, der har en ganske enkelfilosofi for god landskabsarkitektur.”Vi skal lytte til stedet og gøre så lidt som muligt;kun dét der er nødvendigt”.Dialog med betonbranchenTorben Schønherr inviterer til en tættere dialog medbetonbranchen om udviklingen af nye, smukke og20


Heart (tidligere Kunstens Hus)i Herning. Schønherr Landskabbruger varieret udlagte fliser påtorvet ved museets cafe, bibliotekog børneområde til at signalere,at torvet kan være grundlag forvarierede aktiviteter. De anvendtebetonfliser er standardfliseranvendt i nye kombinationer.Selve bygningen med museum ogkoncertsale er en fri kompositionaf konkave tagflader, der bæresaf beton- og glasvægge, tegnetaf Steven Holl Architechts. Heartforventes indviet i foråret 2009.være rå og finfunktionelle løsninger, der giver større æstetiske udfoldelsesmulighederend de velkendte havefliser og herregårdssten.”Jeg er overbevist om, at der er et stort potentialefor nye typer af betonprodukter, der kan bruges til atskabe unikke mønstre, som passer til den konkrete anvendelse”,siger han.Ved Brandt Klædefabrik i Odense har SchønherrLandskab fx stået for en unik belægning, udført afsekskantede moduler, som hvert især er sat sammenpå forskellige måder af syv mindre sten. Sekskanterneer forskudt i forhold til hinanden og danner derved etunikt mønster på pladsen foran hovedindgangen.Torben Schønherr invitererbetonbranchen til dialogom nye produkter, der kanopnå udtryk som dennegranitbelægning vedBrandts i Odense.Beton kan inspirere tilpoesi. Torben Schønherr,juni 2008Bygherrer foretrækker granitBelægningen består af granitfliser, men nogettilsvarende kunne laves med beton – hvis dervar egnede betonprodukter på markedet.Måske kunne sådanne produkter ogsåvære med til at nedbryde en anden stor barrierefor brug af beton til landskabsarkitektur:Selv for en anerkendt landskabsarkitektsom Torben Schønherr kan det faktisk værevanskeligt at overbevise bygherrer om, at betonkan være mindst lige så smuk som granit og merelevende end de prestigefyldte natursten.jbnBeton 3 • August 200821


Fremragende ArkitekturBetonensæstetikBeton i suvStøbejern og stål, beton og brosten, træ og vand. Fosamspil kan opleves på havnefronten i Odense, somSchønherr Landskab har stået for de offentlige arealerpå den ene pier, hvor en kajhammer af støbejern kantersamtlige fronter. Belægninger i insitu-støbt beton medvarierede fuger og kostet overflade adskiller vej, fortov ogpromenade. Felter af genbrugte brosten fra havnen, kantetmed stål, skaber afveksling og markerer parkeringsarealer.Schønherr Landskab har udarbejdet designmanualen forhele Odense Havn.Havne-faktaBygherreOdense KommuneLandskabsarkitektSchønherr Landskab KSArkitektHenning Larsen Architects A/SIngeniørRambøll A/SEntreprenører:Hansson & Knudsen A/SPer Aarsleff A/S22


erænt samspilrskellige materialers med-, mod- ogomdannes til bolig- og erhvervsområde.Beton 3 • August 200823


Bips A24 tillader blandt andet flere og størreporehuller i betonoverflader, hvilket gør det sværereat male overfladen med godt resultat.Lempede krav til betonoverfladergør malearbejde sværereBetonensæstetikMBK-sekretariatet på Teknologisk Institut har udarbejdet nyeanvisninger for malebehandling af betonoverflader. Anvisningerneer en del af Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK), som byggerietsparter bruger ved projektering, beskrivelse, tilsyn og udførelse afmalearbejde.Baggrunden for de reviderede anvisninger er, at kravenetil betonoverflader er lempede i den ny publikationBips A24 om specifikation, krav og kontrol af betonoverflader.Det stiller malerne over for nye udfordringer,idet de lempede krav kan gøre det sværere at maleen betonoverflade med godt resultat.Bips A24 beskriver overflader af såvel betonelementersom pladsstøbt beton. Generelt kan betonoverfladernu optræde med større og flere porehuller samt højeretoppe og dybere kratere. Dermed bliver nogle betonoverfladervanskeligere og dyrere at malebehandle.Desuden er kravet til antallet af små porer i overfladenudgået. Disse er ofte et problem for den efterfølgendemalebehandling, idet luften komprimeres baghullernes overfladeåbninger og puster hul i den endnuikke tørre malebehandling.jbnNoterForsker søges til miljøgavnligt betonbyggeriLarsen & Nielsen Fonden indkalder nu ansøgninger til et forskningsprojektindenfor emnet betonbyggeri til gavn for miljøet. Projektet kan frit fokuserepå et af de mange aspekter, der er indenfor emnet, eksempelvis materialer,konstruktionsdesign, drift og vedligehold eller anvendelse af bygningen til atgenere energi eller løse miljø- og klimaudfordringer. Det er vigtigt, at projektethar en kreativ tilgang til emnet.Projektet tænkes gennemført som et Ph.d- projekt, et post-doc projekt ellerlignende med en samlet bevilling på ca. 1,5 mio. kr. Der er en fordel, hvis ansøgerer i stand til at bidrage med egenfinansiering, ligesom der lægges vægt påsamarbejde mellem industri og forskningsinstitution. Ansøgningsfristen er 15.oktober 2009. Se mere på www.l-n-fonden.dk.24


NoterNyt stort byggecenterDet ny forskningscenter Build.aau åbnede i juni2008 som et center på tværs af fakulteter og institutterpå Aalborg Universitet. Visionen er at forbedredet byggede miljø gennem forskning, uddannelse,formidling og samarbejde med myndighederog erhvervsliv. Med 300 forskere bliver centret detstørste i Danmark inden for byggeri og fysisk planlægning.Claus Pade i nordisk komitéDansk Betonforening har valgt Claus Pade fra TeknologiskInstitut som nyt medlem af Nordisk Betonforskningskomité,idet Mette Glavind har ønsket atudtræde.MTH i NæstvedMT Højgaards har åbnet et nyt kontor i Næstved.Det nye kontor skal sammen med kontorerne i Kalundborgog Slagelse være med til at sikre MT Højgaardlokal forankring i det sjællandske.SCC-Håndbøger på engelskSCC-Konsortiets to håndbøger om henholdsvis sammensætningaf SCC og udførelse af konstruktionermed SCC er blevet så stor en succes, at de nu eroversat til engelsk.Ny dysePåfør olie UDEN olietågerDe nye dyser fra BASF sprayer formolien som dråber og det betyder at derikke dannes olietåger/aerosoler, som kan indåndes.Kan anvendes overalt ibetonindustrienForbedrer arbejdsmiljøetDe nye typer kan nemt monteres på eksisterende udstyr, men optimaltresultat opnås ved at påføre olien med konstant tryk.MILJØBEDSTSPRAYSYSTEMGør det muligt at overholde grænseværdiernefra ArbejdstilsynetDokumenteret effektKontakt os for mere information om vores nye system.Ingen olietågermed MiljøBedstfra BASF!MILJØBEDSTSPRAYSYSTEMBASF Construction Chemicals Denmark A/S erden førende leverandør af formolier til betonindustrien.Vi leverer også vegetabilske og kulbrintefri formolier.BASF ConstructionChemicals Denmark A/SHallandsvej 1,DK-6230 RødekroTlf.: +45 74 66 15 11denmark@basf.comwww.basf-cc.dk


DANVA og betonbranchen har i samarbejde skærpet kravene til betonrørog –brønde, så kommunerne kan frafalde særkrav til kvalitetenRevideret standard styrkerkvaliteten af afløbsprodukterEn revideret udgave af standarden DS 2420 vækkerglæde i de danske kloakforsyninger, som er de absolutstørste kunder til betonrør og –brønde. Det skyldes, atstandarden gør det nemmere at opnå den høje kvalitet,som kommunerne lægger vægt på ved såvel renoveringsom nyanlæg af kloaksystemer.Med den nye udgave af DS 2420, som fremoverbestår af to dele for henholdsvis rør og brønde, kander falde ro over en længere diskussion mellem danskebetonproducenter og DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening,som repræsenterer kommunerne. Diskussionenkan henføres til de europæiske standarderfor betonrør og –brønde samt den tidligere udgave afDS 2420.De europæiske standarder DS/EN 1916 og DS/EN1917 er i sig selv ikke meget bevendt som garanter forbetonprodukters kvalitet. Den europæiske uenigheder så stor, at standarderne overlader det til de enkeltelande selv at fastsætte en lang række krav i deresrespektive nationale tillæg. Desuden er der en rækkeprodukter, som slet ikke er omfattet af de europæiskestandarder.”Vi ønsker 100 års levetid af kloaksystemer, fordi renoveringog opgravning er meget kostbart i byerne. Derforhar vi i en periode følt det nødvendigt at stille skærpedekrav til dimensioner, overflade og kontrolomfang.Den oprindelige DS 2420 finder vi for lempelig”, sigerDANVAs repræsentant i standardiseringsarbejdet, civilingeniørOlav Bennike fra Kloakforsyningen i Aalborg.Fakta om DS 2420-1 og -2Den reviderede standard får to dele:• DS 2420-1 – Betonrør og formstykker, uarmeredeog armerede og med stålfibre - Supplementtil DS/EN 1916• DS 2420-2 – Betonnedgangs- og inspektionsbrønde,uarmerede og armerede og medstålfibre – Supplement til DS/EN 1917.DS 2420 har været i offentlig høring. Efter planenudgives standarden i september 2008.Overgangsperioden udløber ved udgangen af2008, hvorefter kun den reviderede udgave eri kraft.Den reviderede udgave af DS 2420 gør det nemmere forkommunerne, som kan undgå særkrav til betonrør og–brønde.DANVAs skærpede krav er nu i vidt omfang indarbejdeti den ny DS 2420, som desuden præciserer, hvadskærpet kontrol er. Samtidig løser den reviderede standardet andet problem; at nogle produkttyper slet ikkeer omfattet af de europæiske standarder. Disse produkterer medtaget i DS 2420 på en måde, der skaberensartede krav for alle produkter.Dermed kan såvel kommuner som andre bygherrerved udbud på afløbsområdet ”blot” henvise til DS 2420.”Det er et godt resultat, vi er nået frem til i dialogmed betonbranchen, som har gjort en stor indsats forat imødekomme vores kvalitetskrav. Fremover kan viundgå særkrav og udelukkende henvise til DS 2420”,siger Olav Bennike.Det er frivilligt, om bygherrer og producenter vil anvendeDS 2420, når det gælder de produkter, der ikkeer nævnt i de europæiske standarder.I praksis vil DS 2420 sandsynligvis blive anvendt rutinemæssigt.Således oplyser Jack Anderson, der lederBetonvarekontrollens sekretariat, at opfyldelse af DS2420-1 og -2 bliver en forudsætning for at kunne opnåtrekantmærkning af produkterne.jbn26


Til nogle konstruktioner er beton med lav styrke et krav.Det gælder fx hver anden sekantpæl i en byggegrube påAmager.Både svag og stærk betoni parkeringsanlægEn af betons mange kvaliteter er muligheden for at tilpasse styrken til denaktuelle opgave. Det er der til fulde brug for ved opførelsen af et underjordisk,fuldautomatisk, fireetagers parkeringsanlæg i københavnske Leifsgade,hvor der både anvendes en stærk og – mere utraditionelt – en ganskesvag beton.Forklaringen ligger i, at den over 12 meter dybe byggegrube skal omkransesaf 19 meter lange, in-situstøbte sekantpæle, der tilsammen danneren tæt væg. Det sker ved først at støbe hver anden pæl i borehuller med etmellemrum, der er mindre end pælenes diameter. Dernæst bores ned mellemhvert pælepar. Boret fjerner derfor en bid af de allerede støbte pæle,så den nye pæl kan støbes ”i indgreb” med de to sidepæle.”På den måde ender pælene med at danne en sammenhængende væg,siger projektchef Jesper Boilesen fra Pihl, der som totalentreprenør opførerparkeringsanlægget for Københavns Kommune.Svag beton en fordelStålcasings, der anvendes iborehullerne.Og så tilbage til betonstyrkerne, hvor Unicon har skræddersyet en betonmed langsom styrkeudvikling til de første, uarmerede pæle og med en slutstyrkepå beskedne 16 MPa.Forklaringen er, at boret skal gnave et halvmåneformet stykke af de alleredestøbte pæle. Jo svagere og langsommere beton, desto lettere går denopgave. Til gengæld støbes det andet hold pæle af armeret højstyrkebeton,idet disse pæle indgår i den bærende konstruktion.I byggefasen forankres sekantpælene med vandrette jordankre. Når sekantpæleneer på plads, støber Pihl en 60 cm tyk bundplade i 12 metersdybde. Bundpladen forankres til undergrunden. Dernæst støbes de indvendigevægge.En kombination af in-situstøbte søjler, elementsøjler og bjælker bærerden øverste betonplade, som dækkes med jord for at skabe et rekreativtområde for kvarterets beboere.Skånsom metodeArmering til de bærende sekantpæle,der bores ned mellem to pæle afsvag beton.Løsningen med sekantpæle er valgt af flere årsager.”Dels er det nærmest umuligt at ramme en spunsvæg ned i kalken, delser de borede pæle en mere nabovenlig løsning uden voldsomme vibrationerog uden risiko for at skade naboejendomme”, siger Jesper Boilesen, somforudser, at sekantpæle vil vinde større indpas fremover.Når selve bygningen er færdig, skal den såkaldte p-maskine installeres.Princippet er, at bilisterne afleverer køretøjet i én af fire terminaler, hvorefterp-maskinen anbringer bilen på en ledig plads i det store reolsystem,der i realiteten er tale om. Når bilisten så senere præsenterer sin p-billet forautomaten, henter anlægget bilen igen.Anlægget i Leifsgade er et af tre anlæg, som Pihl udfører i totalentreprisefor Københavns Kommune.jbnBeton 3 • August 200827


Den gamle brodæk skæres istykker på tværs og løftes væksammen med søjlerne.Motorvejsbro bliver som nyRevner og alkalikisel-skader gør det nødvendigt at udskifte overbygningenpå den sydlige af to tvillingebroer ved Borrevejle VigFire måneder tager det at erstatte overbygningen på en114 meter lang motorvejsbro med en ny konstruktion.Sådan lyder i det mindste tidsplanen for en meget omfattenderenovering af den sydlige af to tvillingebroer,der fører Holbækmotorvejen over vådområdet ved BorrevejleVig mellem Roskilde og Holbæk. Arbejdet gik igang i slutningen af maj 2008 og afsluttes efter planeni slutningen af september.Broen er opført som et pæledæk funderet på træsøjler.Den er 114 meter lang med 19 fag, der hvertunderstøttes af to pendulsøjler. Den slaptarmeredebroplade er 14 meter bred.”Det er en forholdsvis usædvanlig konstruktion. Påbaggrund af behovet for at forstærke en tilsvarendetype bro ved Karlstrup Mose valgte vi at se de to tvillingebroergrundigt efter i sømmene. Forskydningsarmeringenpå de to broer lever ikke op til kravene i dagensnormer. Det viste sig også, at der var problemermed bropladen på den sydlige af broerne, som nu bliverudskiftet. Den anden bro kan sagtens stå nogle årendnu”, siger ingeniør Erik Stoltzner fra Vejdirektoratet,der bruger Cowi som rådgiver og M. T. Højgaard somentreprenør.Uforklarlige revnerNedrivningen afslører tydeligt de vandrette revner ibropladen.Boreprøver har vist både aktive alkalikisel-reaktionerog vandrette revner i bropladen. Efter nedrivningen erpåbegyndt, har undersøgelser af bropladen bekræftetsåvel alkalikisel-skader som de vandrette revner, derblev fundet i boreprøverne. Skaderne er værst i denmidterste del af bropladen og mindre ved broens en-28


der. Armeringen ser derimod ud til at være i god standuden korrosion.Det er ifølge Erik Stoltzner vanskeligt at finde årsagentil, hvad der egentlig er sket med broen, somer opført i 70’erne. Alkalikisel-reaktioner kræver fugt,men broens fugtisolering er intakt.”Muligvis ligger forklaringen i udførelsen, men vi fårdet næppe nogen siden at vide. Til gengæld kan vi glædeos over, at nedrivningen bekræfter, at det var rigtigt,at vi besluttede at udskifte broens overbygning”, sigerhan.Sværest at rive nedDen sværeste del af projektet er at fjerne den gamlebroplade, som skæres over på tværs og løftes væksammen med søjlerne. De midterste dele af bropladenkræver en overordentlig stor kran med et udlæg på 70meter.”Vi har valgt også at udskifte søjlerne. Det skyldes,at vi fik et godt og billigt tilbud fra entreprenøren påetablering af nye elementsøjler, så vi får en bro, der kanstå i mange år. Træpælene i fundamentet er dækkede afvand og kan holde meget længe”, siger Erik Stoltzner.Ud over søjlerne fra PL Beton i Rønne omfatter genopbygningenstøbning af nye fløjvægge i begge broensender og en ny, slaptarmeret broplade i en miljøklasseE brobeton fra DK Beton.Det stillads, der skal bære støbeformene, er i øvrigtogså en stor opgave. Efter det sammenstyrtede brostilladsi Aalborg har Vejdirektoratet skærpet reglerneog indført ekstra grundige procedurer for godkendelseaf stilladset.jbnBetonforskere svigter NordiskBetonforskningsmødeGodt fagligt indhold på Nordisk Betonforskningsmøde2008 – men alt for få deltagere fra bl.a. DanmarkPå trods af et godt program kneb det med deltagelseni det tyvende Nordisk Betonforskningsmøde,som fandt sted den 8.-11. juni 2008 i Bålsta vedStockholm.Danmark, Norge og Finland sendte blot hen holdsvis13, 21 og 11 deltagere. Island var slet ikke repræsenteret.Fra Sverige deltog 79, hvoraf mangevar yngre betonforskere, som dermed får mulighedfor at udbygge deres faglige netværk.”Symposiet forløb godt som sædvanligt. Men denlave deltagelse fra flere lande er et problem, der givetvisvil blive taget op i forskningskomitéen”, sigerscientific manager og medlem af Nordisk Betonforbundsforskningskomité Dirch H. Bager fra AalborgPortland.SCC var med en række spændende indlæg et fremtrædendeemne. Desuden var det store, norske betonforskningsprojektCOIN meget synligt på dagsordenenmed omkring 10 ud af de i alt 110 indlæg. COINhar et budget på 200 millioner norske kroner overotte år og beskæftiger 20 Ph.d.-studerende, 15 kandidatuddannedeog en række forskere fra SINTEF.Dirch H. Bager blev hædret med én af de to priser,som blev uddelt på mødet.Det var Nordisk Betonförbunden Medalje 2008,som Dirch H. Bager fik for ”specielt stor indsats forbetonteknikkens videnskabelige og praktiske udviklingi Norden, samt arbejdet i forbindelse medDirch H. Bager blev hædretmed Nordisk BetonförbundenMedalje 2008.redaktion og udgivelse af tidsskriftet Nordic ConcreteResearch”.Den anden pris hedder The NCR Best Paper Awardog gives til en ung betonforsker for den bedste artikel iNCR i treårsperioden siden sidste prisuddeling.Denne pris gik til Lasse Frølich Kristensen fra AalborgPortland for artiklen ”Sea Dredged Gravel versusCrushed Granite as Coarse Aggregate for Self CompactingConcrete in Aggressive Environment”, Nordic ConcreteResearch, No. 1-2:07, 2007, pp. 9-18. Artiklen erskrevet sammen med vejleder, lektor Eigil V. Sørensen,Aalborg Universitet.Næste Nordiske Betonforskningsmøde afholdessommeren 2011 i Finland.jbnNy nordisk hjemmesideNordisk Betonforbund har etableret en hjemmeside,hvor artikler fra tidsskriftet Nordic Concrete Research(NCR) kan hentes. Se www.nordicconcrete.org.Beton 3 • August 200829


Lavenergiboliger af letbetonelementerligger lige forLavenergihuse af letbetonelementer kan bygges uden at gå på kompromis med arkitektur og komfort. Deter en af konklusionerne på et tværfagligt udviklingsprojekt fra Letbetonelementgruppen BIH, som byggebranchenfår glæde af på to temamøder i september. Projektet munder ud i et idékatalog med tegningerog beregninger til et trekantet parcelhus og Danmarks første etagebyggeri i passivhusklassen.Æstetik og minimalt energiforbrug går get i boliger. En af de væsentlige faktorerer letbetonens varmeakkumulerendehånd i hånd i et trekantet parcelhus oget fleksibelt etagehus. De to nye boligkonceptertegnet af C.F. Møller indgår Fredborg fra Expan, der har været pro-egenskaber,“ forklarer teknisk chef Eriki et udviklingsprojekt, som LetbetonelementgruppenBIH har taget initiativ projektet.jektleder af udviklingsarbejdet i BIH-til. Formålet er at vise, hvordan de toboligkoncepter kan konstrueres med Lavenergi kræver nytænkninghelvægge af letbeton, så de opfylder Det er spændende at være med blandtenergiklasserne i henholdsvis BR 08, de første, som udvikler lavenergiboliger,og der har været megen læring forlavenergiklasse 2, 1 og 0. Klasse 0 svarertil 25 procent af det tilladte energiforbrugi BR 08 og er på niveau med gang siden oktober 2007. Det fortæl-aktørerne i projektet, som har været iden tyske passivhusklasse.ler Flemming Hoff Jakobsen fra detrådgivende ingeniørfirma Hundsbæk„Letbeton har en række kvaliteter, der & Henriksen i Vejle, der har foretagetkan bidrage til at nedsætte energiforbru-energiberegningerne i projektet.C.F. Møller har tegnet dette første danske bud på et etagebyggeri i lavenergiklasse 0, der erudformet som et smidigt modulsystem, hvor opgangene bruges som fleksibelt bindeled mellemmoduler med lejligheder. Dermed kan byggeriet placeres optimalt på byggegrunden medorientering mod syd. Resultatet er attraktive udsigtsboliger med altaner.„De nye krav til beregning af bygningensenergiramme stiller andre krav tilbygningen og dens udformning end detidligere krav til maksimale U-værdierog varmetabsramme. Omvendt giverde nye regler også en lang række mulighederfor optimering på det energimæssigeområde,“ konstaterer han.Flemming Hoff Jacobsen nævner, athan især er blevet opmærksom på betydningenaf bygningens orienteringpå grunden. At det er vigtigt, visernedenstående tabel over den årligeenergibalance for et vindue placeret ifacader mod de fire verdenshjørner:Årlig energibalanceFacadekWh/m²årNord - 48Øst + 5Syd + 87Vest + 5Energibalance for et vindue på 1,0 x 2,0 m,U vindue= 1,0 W/m²K, g-værdi = 0,5Ned med betonmyterneBIH har iværksat udviklingsprojektetblandt andet for at aflive en verse-– et initiativ støbt af Dansk Beton


Isoleringstykkelser og installationer i etagehusetBR 08 Lavenergi 2 Lavenergi 1 Lavenergi 0Energiramme 71,3 kWh/m²år 50,9 kWh/m²år 35,6 kWh/m²år 17,8 kWh/m²årFundament forydervægTerrændækYdervægTagSolafskærmningVinduer og udv.døreMassive Lecablokkeψ = 0,21 W/mK300 mm polystyrenU = 0,10 Wm²K190 mm mineraluldU = 0,18 Wm²K300/450 mm trykfast mineraluldU = 0,10 Wm²KAltanerne udgør solafskærmningpå sydfacaden2 lags energiruder med argonU vindue= 1,50 W/m²K (gennemsnit)Isolerede Lecablokkeψ = 0,11 W/mK400 mm polystyrenU = 0,08 Wm²K250 mm mineraluldU = 0,14 Wm²K350/500 mm trykfast mineraluldU = 0,09 Wm²KAltanerne udgør solafskærmningpå sydfacaden3 lags energiruder med argonU vindue= 1,20 W/m²K (gennemsnit)Isolerede Lecablokkeψ = 0,09 W/mK400 mm polystyrenU = 0,08 Wm²K300 mm mineraluldU = 0,12 Wm²K400/550 mm trykfast mineraluldU = 0,08 Wm²KAltanerne udgør solafskærmningpå sydfacaden3 lags energiruder med argonU vindue= 0,95 W/m²K (gennemsnit)Hovedforsyning Direkte fjernvarme Direkte fjernvarme El ElVarmeanlæg Gulvvarme og radiatorer Gulvvarme og radiatorer Varmegenvinding fra ventilation.Supplement med el-radiatorer oggulvvarmeVentilationNaturlig ventilation og mekaniskudsugning fra køkken og badVentilationsanlæg med varmegenvindingKompaktaggregater med varmegenvinderog varmepumpeIsolerede Lecablokkeψ = 0,08 W/mK500 mm polystyrenU = 0,06 Wm²K350 mm mineraluldU = 0,10 Wm²K450/600 mm trykfast mineraluldU = 0,07 Wm²KAltanerne udgør solafskærmningpå sydfacaden3 lags energiruder med kryptonU vindue= 0,80 W/m²K (gennemsnit)Varmegenvinding fra ventilation.Supplement med el-radiatorer oggulvvarmeKompaktaggregater med varmegenvinderog varmepumperende myte om, at lavenergiboligernødvendigvis skal bygges af træ. Beggehustyper i projektet er konstrueretmed bagvægge, skillevægge, etageadskillelserog tagdæk i letbeton. Somfacademateriale er anvendt skalmur,betonelement eller let beklædning.Og faktisk kræver det mere tilført energi,hvis et hus bygges af lette konstruktionerend af tunge konstruktioner, viserberegninger fra projektet. For projektetsparcelhus vil et valg af en let trækonstruktionkontra en middeltung konstruktionaf letbetonelementer medføreet behov for op til 10 procent mere tilførtenergi til opvarmning og nedkøling.Altså skal der isoleres mere for at opnåenergirammerne.Projektets resultater bliver samlet i etidékatalog, der stilles til byggebranchensrådighed, så lavenergibyggerimed letbetonelementer i højere gradend tidligere ligger lige for. Desudenafholder BIH i starten af september totemamøder for arkitekter og andre interesserede,hvor projektets erfaringeruddybes.BR 08 Klasse 2 Klasse 1 Klasse 0Ekstra let (trækonstruktion) 82,4 61,1 42,9 22,0Middel tung (letbetonkonstruktion) 78,0 57,3 40,1 20,0Forskel + 9 % + 7 % + 7 % + 10 %Beregnet behov for tilført energi for forskellige konstruktionstyper, kW/m²årFakta om BIH-projektet:· Målet med BIH’s projekt er at udvikle et parcelhus og et etagehus, der medændringer af blandt andet konstruktionsdetaljer kan tilpasses både nuværendekrav, lavenergiklasse 2 og 1 samt en projektdefineret lavenergiklasse 0,svarende til den tyske passivhus-klasse.· BIH udgiver i hæfte 10 de samlede erfaringer fra projektet. Hæftet kan downloadeseller bestilles på www.bih.dk.· BIH afholder to temamøder om projektet for arkitekter og øvrige interessenteri byggeriet: Den 1. september i Århus og den 8. september i København.· Vigtige virkemidler i lavenergihuse er: Optimal placering af bygning, rum ogvinduer i forhold til solvarme og dagslys, god isolering, tæt bygning, ingenkuldebroer, god sol afskærmning og udluftning om sommeren samt individuelstyring af varmetilførsel i alle rum.Letbetonelementgruppen – BIHSEKRETARIATDansk BetonLetbetonelementgruppen – BIHPostboks 21251015 København KTelefon 72 16 00 00Telefax 72 16 00 38E-mail: sekretariat@bih.dkElementproducenterBetonelement A/S70 10 35 104130 Viby Sj.EXPAN A/S76 37 70 008600 Silkeborg, 6920 Videbæk,5471 Søndersø, 6650 BrørupGive Elementfabrik A/S76 70 15 407323 GiveLeth Beton A/S97 94 55 117755 Bedsted ThyNiss Sørensen & Søn A/S97 56 42 227860 SpøttrupFårup Betonindustri A/S86 45 20 888990 FårupGandrup Element96 54 38 00, 9362 Gandrup76 93 90 00, 6580 VamdrupPræfa-Byg98 95 13 009750 ØstervråTinglev Elementfabrik A/S72 17 10 006360 TinglevLetbetonelementgruppen – BIH


Dan-Element kan fremstille storeelementer, op til 20-25 ton.Siloerne med tilslag er flyttet indendøre for at undgå problemer medfugt og frost.Ja tak til de svære opgaverDan-Element A/S foretrækker rollen som totalleverandør til store og kompliceredebyggeprojekter, hvor virksomhedens faglige styrke og overblik kommer til sin ret.Mange virksomheder specialiserer sig produktmæssigt og finderen niche i markedet. Men det er også muligt at gå denmodsatte vej, hvilket Betonelement-Foreningens nyeste medlem,Dan-Element A/S i Skive, er et eksempel på.I dag leverer virksomheden helst samtlige elementer til etbyggeri, som meget gerne må være store, komplekse projektersom fx Bølgen i Vejle og Mellem Broerne i Nørre Sundby.Det var utænkeligt ved starten i 1986, hvor det først handledeom at producere gylletanke til landbruget og senere om etfærdigkælder-system, der blev eksporteret til både Norge ogTyskland. I årene efter Murens fald var Tyskland også en storaftager af trappeelementer.”Man kan sige, at vi har udviklet os fra en forholdsvis specialiseretvirksomhed til at være producent af traditionelle,– et initiativ støbt af Dansk Beton32


Nyt medlem i priskomitéAdm. direktør Kent Martinussen, Dansk Arkitekturcenter,er nyt medlem af Betonelement-Foreningens bedømmelseskomité, der udpegervinderne af Betonelement-Prisen.”Vi glæder os til at deltage i det faglige arbejde i Betonelement-Foreningen”, siger Mads Sørensen.slapt armerede betonelementer som sandwichfacader, vægge,bjælker, trapper og altanplader”, fortæller direktør Mads Sørensen.Dan-Element er stille og roligt vokset siden midten af90’erne og har nu over 60 ansatte. Virksomheden ligger stadigpå den samme grund, om end nye bygninger er kommet til.Senest en mandskabsbygning med gode faciliteter og en storkantine. I 2007 fik Dan-Element Nordeas Erhvervspris.”Vores styrker er dels høj faglighed, dels en dokumenteretevne til at klare selv meget komplekse projekter. Vi medtagerofte elementer fra andre producenter i en totalleverance,hvilket nedsætter risikoen for fejl og forsinkelser”, siger MadsSørensen.Mads Sørensen ser primært Betonelement-Foreningen somet sted, hvor virksomhedens tekniske medarbejdere kan udveksleerfaringer med andre.”Foreningen gør et stort fagligt arbejde, som vi glæder ostil at deltage i. Vi er ikke nødvendigvis enige i alt, der sker, såvi vil være aktive og søge indflydelse”, understreger Mads Sørensen,der i øvrigt må siges at være arveligt belastet, når detgælder beton.”Min bedstefar var murermester og min far cementstøber,så familien har altid blandet beton”, siger han og tilføjer, athans bror arbejder med – ja, naturligvis – betonelementer.”Jeg vil gerne være medi komiteen, fordi jeggrund læggende op fatterbeton som det mestbetydningsfulde bygningsmateriale,vi har iverden. Beton rummerteknisk mulighed for atsvare på næsten enhverudfordring, somer forbundet med denfysiske udformning afvores samfund. Det kanpå den ene side udnyttestil det yderste somKent Martinussenkunstnerisk materiale med stor poetisk stoflighed, og detkan på den anden side løse de vanskeligste konstruktiveproblemer i eksempelvis verdens største brokonstruktion”,siger Kent Martinussen og fortsætter:”At beton ligeledes er netop det materiale, som i disseårtier er grundlaget for at løfte millioner af menneskerud af fattigdom ved at give dem adgang til en bolig i verdensstorbyer, gør for mig blot materialet endnu mereinteressant”.”Derfor vil jeg gerne gennem mit arbejde i priskomiteenbidrage til at skabe et endnu bedre image for beton,hvis offentlighedsprofil desværre stadig er præget affordomme og mangel på viden om, hvordan beton i dagbruges meget mere kreativt end tidligere.”Fakta om Betonelement-PrisenBetonelement-Prisen gives som anerkendelse for entalentfuld og god arkitektonisk anvendelse af betonelementeri et byggeri, hvor betonelementerne udgør etvæsentligt element. Prisen er sponsoreret af AalborgPortland.Prisens bedømmelseskomité består af:• Kent Martinussen, adm. direktør, Dansk ArkitekturCenter• Bente Scavenius, kunsthistoriker, mag. art.• Finn Monies, arkitekt M.A.A., KHR A/S arkitekter• Jørn Langvad, arkitekt M.A.A., Jørn Langvad A/S• Claus Bering, adm. direktør i Betonelement a/s,formand for Betonelement-Foreningen.Betonelement-ForeningenBeton 3 • August 200833


Nu enklere at afstivebetonelementer undermontageMed en ny anvisning fra Betonelement-Foreningener midlertidig afstivning af betonelementer undermontage nu blevet enklere.”Hidtil har de fleste dimensioneret den midlertidige afstivningefter samme vindlast som permanente konstruktioner.Under normale vejrforhold har afstivningen derfor væretoverdimensioneret – og dermed for dyr”, siger direktør PoulErik Hjorth fra Betonelement-Foreningen.Nu har vindtunnelforsøg dokumenteret, at det er forsvarligt”kun” at dimensionere afstivningen efter en vindhastighedpå 24 m/s, svarende til storm. Dog under den forudsætning,at afstivningen forstærkes i de sjældne situationer, hvorder varsles vindstød på over 40 m/s. Forstærkningen består afen ekstra skråafstivning i det frie hjørne på alle elementer,der har to eller tre frie sidekanter.En anden forudsætning er, at skråafstivningerne ikke giveranledning til kobenseffekt på inserts og bolte. Det er montageentreprenørensansvar at sikre dette – og at følge med ivejrudsigten.”Anvisning for midlertidig montageafstivning af lodretståendebetonelementer alene for vindlast” kan hentes på www.bef.dk.Anvisningens titel er ” Anvisning for montageafstivning aflodretstående betonelementer alene for vindlast”. Dokumentetkan hentes på www.bef.dk.Trods dansk pres skrider forenklet CE-mærkningkun langsomt fremPå sit nylige møde i København besluttede deteuropæiske standardiseringsudvalg for betonelementer,CEN/TC 229, at arbejde videre med denrevision, der skal gøre det muligt at bruge CommonRules som grundlag for CE-mærkning.Set med danske øjne går revisionen imidlertid for langsomtfremad.”Alle er enige om, at der skal ske en revision, men enkeltelande – især Frankrig – er imod, at det bliver muligt at CEmærkeefter Common Rules. Det har fået BIBM, den europæiskebrancheforening for betonelementer, til at være tilbageholdendepå dette punkt”, siger Svend Øivind Olesen, derdeltog i mødet sammen med Claus V. Nielsen fra Betoncentretpå Teknologisk Institut.For så vidt muligt at fremskynde processen har de to danskerepåtaget sig hovedparten af de praktiske arbejde medFra mødet i København. Bagest fra venstre Svend Øivind Olesenog Claus V. Nielsenrevisionen, der skal gøre grundlaget for CE-mærkning mereoverskueligt og nemmere at anvende i praksis. I dag sker CEmærkningaf betonelementer efter 17 meget omfattende produktstandarderpå over 1.000 sider til sammen.– et initiativ støbt af Dansk Beton34


Korrekt spændte bolte er vigtige forsikkerhedenKorrekt tilspændte bolte og inserts af den rette kvaliteter vigtige for sikkerheden ved montageafstivning af lodretståendebetonelementer. Derfor har Betonelement-Foreningen udarbejdet anbefalede retningslinjer på området.Heraf fremgår blandt andet, at de indstøbte insertsskal have en kvalitet, der fører til en regningsmæssig kapaciteti trækretningen, der mindst svarer til 16 kN for en16 mm insert. (24 kN for M20).Desuden fremgår det, at der er brug for særlig opmærksomhedved spænding af bolte med moderne slagnøgler.Boltene anbefales under sædvanlige omstændighedertilspændt med et moment på 30 til 40 Nm, hvilketer betydelig mindre end slagnøglerne kan præstere.Se anbefalingen ”Tilspænding af bolte” på www.bef.dk.Beregning afU-værdi påwww.bef.dkBetonelement-Foreningen harkøbt licens til Teknologisk Institutssoftware til beregning afbetonelementers U-værdi, somsamtidig er blevet opdateret tildagens krav. Softwaren findestil fri afbenyttelse på www.bef.dk. Det er Betonelement-Foreningenshåb, at dette tilbudvil bidrage til at skabe en fællesfor ståelse i branchen for be regningaf U-værdier.Permanent prisstigning på armeringLemvig-Müller: Måske lille prisfald på vej,men permanent højere prisniveauPrisen på armering er steget med cirka 50 procent på etår, og betonbranchen må indstille sig på, at prisen fortsatvil være ganske høj. Det vurderer direktør Morten Trollefra Lemvig-Müller, der er Danmarks mest betydende stålgrossist.Prisen på armering hænger direkte sammen medskrotprisen, som er steget meget. Samtidig har stålværkerneværet gode til at holde priserne oppe.”Skrotprisen skyldes såvel udbud og efterspørgselsom en vis spekulation i at gemme skrot til prisen er høj.Derfor er prisen på armering højere, end udbuddet afskrot egentlig berettiger”, siger Morten Trolle.Med alle forbehold forudser han et mindre prisfald påden lange bane.”Vi regner med, at prisen vil gå lidt ned fremover. Menvi kommer næppe nogensinde tilbage til det tidligereprisniveau. Armering er permanent blevet dyrere”, sigerMorten Trolle.Den høje pris på armering skyldes dels udbud ogefterspørgsel, dels spekulation i skrotprisen.MedlemsfortegnelseBetonelement-Foreningen • Postboks 2125 • 1155 København K • Telefon 72 16 02 68 • Fax 72 16 02 76 • www.bef.dkAmbercon Nord A/S ................. 98 38 15 55Ambercon Syd A/S .................... 74 69 89 84Betonelement a/s, Esbjerg......... 70 10 35 10Betonelement a/s, Hobro.......... 70 10 35 10Betonelement a/s, Ringsted...... 70 10 35 10Betonelement a/s, Viby, Sj......... 70 10 35 10C. C. BrunBetonelementer A/S.................. 57 64 64 64Byggebjerg Beton A/S .............. 74 83 34 20DALTONBetonelementer A/S.................. 87 45 98 00Dan-Element A/S........................ 97 58 52 22DS Elcobyg a/s........................... 96 57 26 57EXPAN A/S, Brørup...................... 76 37 70 00EXPAN A/S, Fiskbæk.................... 76 37 70 00EXPAN A/S, Søndersø.................. 76 37 70 00Fårup Betonindustri A/S........... 86 45 20 88Gandrup Element....................... 96 54 38 00Give Elementfabrik A/S............ 76 70 15 40GuldborgsundElementfabrik A/S..................... 54 41 85 00Kähler A/S................................... 58 38 00 15A/S Midtjydsk Betonvare-& Elementfabrik......................... 97 12 64 66Perstrup BetonIndustri A/S................................ 87 74 85 00PL Beton A/S............................... 56 96 42 17Spæncom A/S, Hedehusene....... 88 88 82 00Spæncom A/S, Kolding............... 88 88 82 00Spæncom A/S, Aalborg............... 88 88 82 00Thisted-FjerritslevCementvarefabrik A/S.............. 97 92 25 22Tinglev Elementfabrik A/S....... 72 17 10 00Betonelement-ForeningenBeton 3 • August 200835


Nyt fra BetoncentretDigitalt fremstillet betonforskallingUdviklingen inden for digitale 3D-modelleringsværktøjerhar givet arkitekter helt nye muligheder forat eksperimentere i et friere formsprog. Derfor vilfremtiden utvivlsomt byde på flere digitalt fremstilledeprojekter med avancerede geometrier – og pågrund af betonens store formbarhed, kan den kommetil at spille en vigtig hovedrolle som det foretruknekonstruktionsmateriale. Udviklingen udstiller foralvor behovet for nytænkning i betonindustrien. Detraditionelle arbejdsmetoder må nødvendigvis have etalternativ i form af nye teknologier, der kan matcheden digitale udvikling. Udfordringen er taget op påTeknologisk Institut gennem etableringen af Det HøjteknologiskeBetonværksted og forskningsprojekterneUnikabeton og Fremtidens Nordiske Betonarkitektur.Det Højteknologiske BetonværkstedDet er mulighederne, der er i fokus i Det HøjteknologiskeBetonværksted på Teknologisk Institut.Værkstedet, som blev indviet i sommeren 2007, indeholderforuden et fuldautomatisk betonblandeanlægen robotcelle med en 6-akset robot. Netop robottener et centralt værktøj i forskningen i nye metoder tilat lave digitalt fremstillet forskalling. På baggrundaf digitale 3D-tegninger kan robotten tilvirke helestøbeforme eller krævende dele hertil. Som udgangspunkter robotten forsynet med fræseværktøjer i forskelligedimensioner, hvilket giver en metode, hvorråmateriale fræses væk og efterlader den ønskedegeometri. Senere bliver værktøjskassen udvidet medblandt andet sprøjteværktøjer, som i stedet åbner opfor at lægge materiale på.Et omdrejningspunkt i aktiviteterne i Det HøjteknologiskBetonværksted er projektet Unikabeton.Projektet, som er støttet af Højteknologifonden, eret forskningssamarbejde mellem Teknologisk Institut(projektleder), Spæncom, MT Højgaard, Unicon,Paschal Danmark, Giben Scandinavia, ArkitektskolenAarhus og Syddansk Universitet. Hovedformåletmed projektet er netop at udvikle nye forskallingsprincipper,som muliggør en digitalt baseret produktionaf unikke betonkonstruktioner.Nye forskallingsprincipperEt af de i projektet udviklede principper er en kombinationsforskalling,der dels består af et standardforskallingssystemsammen med robottilvirkedeinserts. Dette princip er blandt andet anvendt til atfremstille et unikt betonelement på Teknologisk Instituti en geometri, som vil være meget vanskelig ogmeget dyr at frembringe ved hjælp af håndværksbaseredemetoder. Betonelementet er først tegnet digitalt,hvorefter de digitale informationer er overført tilrobotten, som efterfølgende har fræset to formsideri ekspanderet polystyren. Formsiderne er herefterblevet spændt sammen i en standard-forskallingog efterfølgende udstøbt med selvkompakterendebeton. Princippet skal senere på året opskaleres ogtestes i fuld skala. Med forsøget vil det for alvor bliveafprøvet, om princippet kan overføres direkte og implementeresi byggeriet.Et andet forskallingsprincip, der er under udviklingi projektet Unikabeton, er et fleksibelt formsystem,hvor bøjelige plader af blandt andet stål og akrylformes via stempler til den ønskede geometri. Forsøghos Spæncom har vist potentialet ved dette forskallingsprincip,og der videreudvikles på metoden, såstemplerne med tiden kan styres digitalt ud fra 3Dtegninger.En af de store udfordringer ved at udvikle nye forskallingsprincipperer at finde de bedst egnede formmaterialertil digital tilvirkning. Forsøg har vist, at ekspanderetpolystyren har flere af de egenskaber, somkræves af et nyt formmateriale. Materialet er billigt,stærkt, let at bearbejde og samtidig let at bortskaffe,da polystyren består af 98 % luft. Et andet spændendeformmateriale er støbesand, som i dag primærtGlat betonoverflade opnået ved at spænde plastdugud over den fræsede polystyrenoverflade.36


Fræsning med robot iekspanderet polystyren.Digital model af unikt betonelement, som skal fremstillesved hjælp af nyudviklede forskallingsprincipper.anvendes i jern og metalindustrien. Støbesand kanforholdsvis let fræses ud til den ønskede geometri oghar endvidere den fordel, at sandet kan genbruges.Robotfræsning i alternative formmaterialer åbnerligeledes op for at eksperimentere med nye udtryk ibetonoverfladen, både hvad angår tekstur og relief.Beton er ofte blevet støbt mod ru bræddeforskalling,hvor træets åretegninger og oversavning fint kan aflæsesi den støbte betonoverflade. Den tradition kannu videreføres via de nye fræseværktøjer og formmaterialer;fræsesporene kan aflæses i overfladen, ognår der støbes mod polystyren skabes endvidere enru tekstur i betonoverfladen skabt af polystyrenenskuglestruktur.Der er blevet eksperimenteret med overfladeteksturenved at fræse i andre materialer samt påføring afen coating. Når polystyrenen anvendes direkte somformmateriale, kræves brug af formolie til at giveformen acceptable slipegenskaber. Men slipegenskaberkan også opnås ved at behandle overfladen meden coating, som ud over slipegenskaber også givermulighed for at opnå nye overflader på betonen.Forsøg med blandt andet silikone og gummi har vistsig at kunne give glatte overflader – og ved at varieretykkelsen af coatingen kan teksturen varieres, så dereksempelvis opstår glatte, ujævne overflader medvariationer.Muligheder i fremtidenVed anvendelse af robotteknologi til at udvikle nyeforskallingsprincipper findes et utal af mulighederfor at kunne imødekomme kravene fra fremtidensdigitale arkitektur. Derfor kan fremtidens formmaterialermeget vel komme til at hedde støbesand,polyuretan og polystyren, og fremtidens slipmidlerkan komme til at hedde latex, silikone og bioresin.På Teknologisk Institut er kursen mod fremtidensdigitalt fremstillede forskalling sat, og der vil bliveforsket intenst videre på området de næste mange år.For yderligere information, kontakt venligstThomas Juul AndersenTelefon 72 20 21 57 ellere-mail: thomas.juul.andersen@teknologisk.dkJens Ole FrederiksenTelefon 72 20 22 18 ellere-mail: jens.ole.frederiksen@teknologisk.dkUnikt betonelement udstøbt i digitalt fremstillet forskalling.Teknologisk Institut, BetonGregersensvejDK-2630 TaastrupTelefon 72 20 22 26 · Telefax 72 20 20 19www.teknologisk.dk


Nyt fra Aalborg Portlands arbejdsmarkCements varmeudviklingKendskab til cementers varmeudvikling i beton er en forudsætning for at kunnegennemføre temperatursimuleringer og vurderinger af styrkeudvikling, risiko fortermorevner, frostsikkerhed mv. for en given betonkonstruktion.Adiabatisk varmeudvikling måles rutinemæssigt for AalborgPortlands cementer. Målingerne foretages på enfast recept, jf. skema 1.kg/m 3Cement 310Vand (frit) 143Kvartssand 0/4 mm 812Søsten 4/8 mm 445Søsten 8/16 mm 677Skema 1. Referencerecept, v/c-forhold = 0,46.Varmeudviklingen udtrykkes ved modellen:Q(M) = Q∞ x exp(-(τe / M)α )hvor M er modenheden i modenhedstimer, og hvorkonstanterne Q∞, τe og α fremgår af skema 2.Figur 1. Varmeudviklingsforløb for Aalborg Portlandscementer – middel for 2007/2008.Ved vurdering af opnået hærdningsgrad på grundlagVarmeudviklings-parametreRAPIDcementBASIScementLAVALKALISULFATBEST.cementAALBORGWHITEaf varmeudviklingen (HG = exp(-(τe / M)α )), findes dei skema 3 viste sammenhænge mellem hærdningsgradog modenhedstimer.Q ∞ kJ / kg 349 341 304 343τe m.-timer 12,5 12,1 15,9 11,7α 1,01 1,17 0,83 0,99HærdningsgradRAPIDcementBASIScementLAVALKALISULFATBEST.cementAALBORGWHITESkema 2. Adiabatiske varmeudviklingsdata – middel værdierfor 2007/2008.Varmeudviklingsforløbene fremgår endvidere af figur 1.40 % 14 13 18 1360 % 24 21 36 2385 % 76 57 142 7390 % 116 83 239 114Skema 3. Sammenhæng mellem opnået hærdningsgrad ogmodenhed i modenhedstimer.Som det fremgår heraf, er BASIS cement den hurtigsthærdnende cement, LAVALKALI er den langsomste,medens RAPID og AALBORG WHITE har næsten sammeforløb.38


Andre parametres betydning for varmeudviklingenVarmeudviklingsforløbet, og dermed de tre parametrevil afhænge af v/c-forholdet. Ved lave v/c-forhold vil reaktionerneog dermed varmeudviklingen bremses tidligeresom følge af øget tæthed og begyndende ”vandmangel”- omvendt ved høje v/c-forhold. Figur 2 viservarmeudviklingsforløb målt for samme cement ved forskelligev/c-forhold.Anvendelse af flyveaske og mikrosilica vil ligeledes påvirkevarmeudviklingsforløbet. Flyveaske kan tilnærmetregnes at udvikle ca. 30 % af den varme cementen udvikler,medens mikrosilica vil udvikle stort set lige såmeget varme som cement. Det er naturligvis ret grovetilnærmelser, men bidraget fra disse materialer vedrørertypisk kun 5-10 % af den samlede varmeudvikling ien beton, og er derfor ikke særlig kritisk.Herudover vil tilsætningsstoffer kunne påvirke varmeudviklingsforløbet,typisk i form af en tidsforskydning.Lignosulfonater og visse superplaster kan virkeretarderende, men i de fleste sammenhænge vil detblot medføre en tilsvarende forskydning af temperaturforløbeti betonen.Ved anvendelse af temperatursimuleringer somplanlægningsværktøj vil disse tilnærmelser derfor oftevære tilstrækkeligt nøjagtige, men varmeudviklingsdatabaseret på målinger på aktuelle betoner vil naturligvisaltid være mere nøjagtige.Figur 2. Varmeudviklingsforløb for samme cement vedforskellige v/c-forhold.Der viser sig at være en tilnærmet lineær sammenhængmellem v/c-forholdet og de tre parametre i varmeudviklingsmodellen,jf. figur 3.Udnyttes dette ved normering til v/c-forhold 0,46(som er gældende for skema 2), findes følgende sammenhængemellem varmeudviklingsparametrene ogv/c-forhold (gældende for v/c-forhold 0,35 – 0,65):Q∞(v/c) = Q∞(v/c = 0,46) x (0,85 x v/c + 0,61)τe(v/c) = τe(v/c = 0,46) x (1,05 x v/c + 0,52)α(v/c) = α(v/c = 0,46) x (-0,65 x v/c + 1,30)For en beton med RAPID cement og et v/c-forhold på0,55 kan man derfor forvente et varmeudviklingsforløbbeskrevet ved følgende parametre:Q∞(v/c = 0,55) = 349 x (0,85 x 0,55 + 0,61) = 376 kJ/kg cementτe(v/c = 0,55) = 12,5 x (1,05 x 0,55 + 0,52) = 13,7 m.-timerα(v/c = 0,55) = 1,01 x (-0,65 x 0,55 + 1,30) = 0,95Figur 3. Sammenhæng mellem v/c-forhold ogmodelparametre.Beton 3 • August 200839


Nyt fra Aalborg Portlands arbejdsmarkLidt om adiabatisk kalorimetriog måleusikkerhedVed adiabatisk kalorimetri vil den udviklede varme bliveakkumuleret som en temperaturstigning i prøven udenvarmetab til omgivelserne. Alternativt kan varmeudviklingenmåles ved semi-adiabatisk kalorimetri eller ”høkassekalorimetri”, hvor den udviklede varme dels medføreren temperaturstigning i prøven, dels et langsomt(kalibreret) varmetab til omgivelserne.Metoderne giver lidt forskellige, men dog sammenligneligeresultater.Hos Aalborg Portland benyttes adiabatisk kalorimetri,hvor det naturligvis er altafgørende at sikre adiabatiskeforhold.I praksis vil dette kun kunne opnås tilnærmet, og iht.DS 423.37 er kravet til udstyrets passive stabilitet enmax afvigelse på ± 0,5 °C pr. døgn.Til de fleste formål vil dette krav være fuldt ud tilstrækkeligt.F.eks. vil temperaturen for de fleste betonkonstruktionertoppe i løbet af de første 2 døgn, ogfejlen derved højst blive af størrelsesordenen 1 °C.Til dokumentation af en cements varmeudvikling villedet imidlertid medføre uacceptable fejl/variationer, oghos AALBORG PORTLAND har man derfor skærpet tolerancekraveti temperaturområdet over 50 °C, da deter i dette temperaturområde, at det meste af målingenforløber.Kravet er her fastlagt til en max afvigelse på ± 0,1 °Cpr. døgn, hvilket i praksis vil sige, at temperaturdrifteni løbet af måleperioden på 3-4 døgn ikke overstiger ±0,3-0,4 °C.Til sammenligning udgør temperaturstigningen hidrørendefra cementens varmeudvikling 35-45 °C, afhængigaf cementtype, så fejlen som følge af passivtemperaturdrift vil derfor højst være ± 1 %.Ved et krav til stabiliteten på ± 0,5 °C pr. døgn, villefejlen tilsvarende kunne blive op til ± 5 %.Ny version af Recept2000Aalborg Portlands receptprogram, Recept2000, blevudviklet til at håndtere de mange regler og kontrolpunkteri DS 481, og første version blev udsendt i september1999.Programmet blev i 2004 opdateret til at håndtereDS/EN 206 samt DS 2426, og har i denne version fungeretudmærket. Som det ofte går, når edb-programmervidereudvikles, kommer det til at bære præg af knopskydning,og overskueligheden bag overfladen var ikkelængere tilfredsstillende med henblik på vedligeholdelseog videreudvikling af programmet.Derfor har vi ryddet indmaden, så der kun var indpakningentilbage, og bygget det hele op igen fra grunden.Det har medført et nyt program, som for brugerenligner den tidligere version, dog med forbedringer på enrække punkter.Den nye version giver endvidere mulighed for samspilmed programmet Kontrol2000, som er udviklet tilbehandling af resultater fra betonkontrollen, og noksom den væsentligste fordel en sikrere vedligeholdelseog videreudvikling af programmet.Brugere af tidligere Recept2000 kan kontakte os påthr@aalborg-portland.dk eller på telefon 24291048 foren opdatering til den nye version. Opdateringen er gratis.Recept2000 i samme ”emballage”, men med nyt indhold.Postboks Postboks 165 165 • DK-9100 • DK-9100 Aalborg AalborgTel. +45 99 Tel. 33 77 +45 5499 • www.aalborg-portland.dk33 77 54www.aalborg-portland.dk40


NoterTillykke til KøbehavnBrolæggerlauget og Belægningsgruppen i DanskByggeri lykønsker Københavns Kommune med vinderprojektetfor renoveringen af Købmagergade,Hauser Plads og Kultorvet, som vil blive udført meden blanding af granit og belægningssten. Erik Voldby,formand for Belægningsgruppen i Dansk Beton,håber, at København har valgt et projekt, hvorkombinationen af forskellige materialer skaber detoptimale miljø for gadens brugere, og han læggervægt på, at projektet bør blive udført i kvalitetsproduktermed lang holdbarhed.Sort og hvid broInsitustøbte betonsøjler og endevederlag, beggedele i sort beton, og et brodæk i beton med hvidpræger en ny havnebro, som MT Højgaard har opførtfor DSB på Århus Havn. I alt har Unicon leveret3.600 kubikmeter beton til broen.Pris til operaenOperaen i København har vundet ”The 2008 IABSEOutstanding Structure Award”. Det er en internationalpris, der uddeles en gang om året. Prisen uddelesaf IABSE (International Association for Bridgeand Structural Engineering) og premierer bemærkelsesværdige,innovative og kreative konstruktioner.Baggrunden er tagets innovative design, somRambøll Danmark har projekteret i samarbejde medHenning Larsen Architects.Dynamik i OdenseI samarbejde med Odense ProjektudviklingsselskabA/S (OPUS) og Årstiderne Arkitekter skal Grontmij |Carl Bro realisere et udviklingsprojekt, der skal forvandlegodsbanearealet og slagterigrunden i Odensemidtby til et dynamisk handels- og boligområde.KROGHS A/S,Klim Strandvej 284 - 9690 Fjerritslev -Tlf. 98 22 52 00 - kroghs@kroghs.dk - www.kroghs-as.dkTørbeton Sand og sten til beton ElementmontagemørtlerTil renovering eller nybygning afbetonkonstruktioner:PlastiskbetonPumpebetonFlydebeton (SCC)UnderstøbningsbetonSammenstøbningsbetonKatodisk beskyttelsesbetonSprøjtebeton (tør- og vådmetoden)Certificerede tilslagsmaterialer:Søsten fra Jyske Rev (Klasse A)Strandsten (Klasse M)Bakkesten (Klasse P og M)Vasket betonsand (Klasse A og E)Tørharpet betonsand (Klasse P)Lodrette fuger udstøbt uden forskallingv.h.a. fugemaskiner.Vandrette fuger under elementer.Lodrette sammenstøbninger iform.Sammenlimning af letbetonelementer.Spartling af betonelementer.Beton 3 • August 200841


Dansk Betondag 2008Hotel Harmonien i HaderslevTorsdag den 11. september08.30 Registrering og morgenkaffe09.30 Velkomstv/ Formand for Dansk Betonforening, ErikStoklund Larsen, COWI A/S09.40 Introduktion af dagens programv/ Jørgen Schou, Unicon A/S09.45 Flodhestehuset, Københavns ZOO– Fra kreativ tanke over godt håndværk tilsmuk beton i virkeligheden. En duet om, hvorgodt det kan gå, når den kreative proces forlængesfra projekt til produktion. Om hvordanoverfladekarakterer og materialestrukturer kantales frem – hvis man tør.v/ Arkitekt og Partner Mette Seiding, Dall& Lindhardtsen A/S og Projektleder NielsThorsund, MT Højgaard A/S10.15 Cityringen – Mere metro i København– Projektering af Københavns nye Metro,etape 4, er igangsat i 2007 sammen med dearkæologiske og geotekniske undersøgelser.Projektet omfatter en ringforbindelse på15,5 km med 17 nye undergrundsstationer iden centrale del af København.v/ Projektleder Mikkel Kjær Jensen,Metroselskabet10.45 Status på Eurocodesv/ Projektleder Jens Gorm Rasmussen, DanskStandard11.00 Kaffepause og udstilling11.40 Udførelse af betonarbejder – farvel til DS482 og velkommen til EN 13670– EN 13670 og DS 482 er ens i struktur.I indlægget fokuseres på, hvordan EN 13670er placeret i det europæiske normsystem ogrelationen til Eurocodes i øvrigt, herunder gennemgåsde generelle krav og eksempler herpå.v/ Per Fogh Jensen, MT Højgaard A/S12.10 Fiberarmering i bærende konstruktioner:Status og aktuelle forskningsresultater– Anvendelse af stålfiber armering i betonkonstruktionerer stigende, og der forskes megetmed henblik på udvikling af designregler.Stålfibre kan anvendes alene, både i normalsætmålsbeton og i selv kompakterende beton,og i forbindelse med normal armering.v/ Terje Kanstad, NTNU12.40 Fiberbeton til slidlag på broer– I forbindelse med sikring af en optimal levetidaf vores broer er der stor fokus påudvikling af nye strategier. Indlægget vil tageudgangspunkt i en løsning, hvor fiberbeton tilslidlag på broer ses som et muligt alternativ tiltraditionelle belæg ninger.v/ Eftersynsingeniør Carsten F. Henriksen,Vejdirektoratet42


13.10 Frokost og udstilling14.30 Hydraulisk bundne bærelag– Halvstive bærelag har vist sig, i mangetilfælde, at give meget lang holdbarhed afvejbelægninger. De positive erfaringer fra dissebelægninger, suppleret med forsøg, har ledt tilny viden og modellering af halvstive belægninger,som i stigende grad søges anvendt i såvelvejbygning, som under pladser.v/ Tony K. Andersen, Vejdirektoratet14.55 Brovedligehold og fornyelse for 2,6 mia.på 7 år– Efter opbygning af et meget stort efterslæbpå vedligeholdelsen af jernbanen foreligger nuen trafikaftale, der giver Banedanmark mulighedfor at forbedre situationen. Indlæggetbelyser, hvorledes opgaven for broerne gribesan.v/ Systemansvarlig for bro – og tunnelteknik,Otto Bach Ulstrup, Banedanmark15.20 Robotbaseret produktion af unikke betonkonstruktioner– Projektet Unikabeton, der er støttet afHøjteknologifonden, undersøger potentialetved at anvende robotteknologi i produktion afunikke betonkonstruktioner. Indlægget sætterfokus på muligheder og udfordringer ved atanvende de nye teknologier, både hvad angårarkitektur, betonteknologi og robotteknologiv/ Arkitekt MAA Thomas Juul Andersen,Teknologisk Institut15.45 Kaffepause og udstilling16.30 Alssundbroen 30 år efter– Broens overbygning er opført ved en sjældenanvendt metode, fri – frembygning, sidsti 70’erne og indviet for trafik i 1981. Erfaringerog tilstand af broens hovedkon struktionerefter 30 års drift og vedligehold vil blive belyst.v/ Projektleder Andrew Godshaw, Grontmij –Carl Bro A/S17.00 Introduktion til fredagens ekskursionv/ Jørgen Holst, COWI A/S17.10 Afslutningv/ Erik Stoklund Larsen, Formand for DanskBetonforening19.00 Velkomstdrink19.30 Festmiddag med underholdningUdstillereBASF Construction Chemicals Denmark A/S n Christiansen & Essenbæk A/S n COWI A/S n DanskBeton n Emineral A/S n Fosroc A/S n HauCon A/S n NIRAS A/S n Maxit A/S n Peikko Danmark ApSn Putzmeister Dynajet A/S n Sika A/S n Teknologisk Institut, Beton n Teqton Denmark A/SPriserBetondagen den 11. september 2008 incl. udstilling, frokost, festmiddag og forfriskninger.Medlemmer af DBF/IDA/ de nordiske betonforeninger . . . . . . . . . . . . Kr. 1.900,-Studiemedlemmer af DBF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 100,-Øvrige deltagere, dog iht. IDAs regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 2.900,-Ekskursion 12. sept. incl. frokost og transport . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 450,-TilmeldingsfristHaster! (15. august 2008)Program og tilmeldingwww.ida.dk – arr.nr. 81632DANSKBETONFORENINGVIDEN DER STYRKERBeton 3 • August 200843


AfsenderPortoService ApSHjulmagervej 139490 PandrupMagasinpostReturneres ved vedvarende adresseændringmed oplysning om ny adresseBID 12889Mødekalender • Efterår 2008KøbenhavnOnsdag den 27. august, kl. 15-18Beton i ØrestadenVM Bjerget, Ørestads Boulevard 55,2300 København SGratis-møde.ProvinsenTirsdag den 18. november 2008 på HotelLegolandBetonreparationsdagenAlle møderne annonceres i Ingeniøren. Detaljeredeprogrammer udsendes pr. e-mail til DBF’s medlemmeri de respektive områder. Husk at opdatere dine-mail adresse i IDAs kartotek via www.ida.dk / ”Minside” og ”Mine profiloplysninger”.Se DBFs aktuelle mødeliste på nedennævnte link fortilmeldinger.Alle møder kræver tilmelding til IDA senest ugedagen før mødet.Benyt venligst website: http://ida.dk/Arrangementer/ og klik på mødetilmeldingen(skriv DBF i ”arrangørboksen”). Der kan også ringes på tlf. 33 18 48 18.Du skal være logget på

More magazines by this user
Similar magazines