Bilag 1 - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Bilag 1 - Energitilsynet

SelskabBeløb(kr.)Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatetfor Energitilsynetskommentarermålereaflæste målere, og afskrivningerhertil indgår derfor ibenchmarkingen som en ordinæromkostning, jf. bilag 5.Verdo Randers El-netA/S584.377 Omkostninger ved afholdelseaf pensionsforpligtelserXStår på positivlisten153.352 Afskrivninger på fjernaflæstemålereXDer er blevet indført en afskrivningsækvivalentfor fjernaflæstemålere, og afskrivningerhertil indgår derfor ibenchmarkingen som en ordinæromkostning, jf. bilag 5.Vestforsyning NetA/S1.855.370 Straksafskrivning på gamleskrottede målereXStår på positivlisten114.071 Afskrivninger på fjernaflæstemålereXDer er blevet indført en afskrivningsækvivalentfor fjernaflæstemålere, og afskrivningerhertil indgår derfor ibenchmarkingen som en ordinæromkostning, jf. bilag 5.176.000 Omkostninger vedrørende aperiodiskeinvesteringer i ITudstyrmv.XStår på positivlisten725.132 Andet – Smart Grid X Omkostninger til Smart Gridbetragtes som en del af de ordinæreomkostninger. Udgangspunkteter, at omkostningertil Smart Grid på sigt skalinkluderes i netvolumenmodellentilsvarende den øvrige delaf selskabernes omkostningerf.eks. ved indførelse af nyeækvivalenter, således at selskabernesrelative omkostningseffektivitetbliver sammenlignetpå flest mulige komponenter.Sekretariatet for Energitilsynetindgår i en fortsat dialog medbranchen med henblik på at definerehvilke komponenter, derskal indgå, og hvordan.3.422.130 Løn- og materialeomkostningertil montering af fjernaflæsteXOmkostninger til montering erindeholdt i afskrivningsækviva-35

More magazines by this user
Similar magazines