Bilag 1 - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Bilag 1 - Energitilsynet

Udfordringen ved at foretage konsekvensberegninger ved fusioner er generelttilgængeligheden af data og tidspunktet for beregningen. Problemstillingenbestår i, at Sekretariatet for Energitilsynet på intet tidspunkt vil have datafor begge selskabskonstruktioner (separate selskaber versus fusioneretselskab) for samme periode. Sekretariatet modtager følgende indberetninger:• År 0: To separate selskaber foretager to separate indberetninger.• År 1: Et fusioneret selskab foretager én indberetning.Konsekvensberegner kan umiddelbart foretages i år 0 ved at danne en hypotetiskfusion mellem de to selskaber ved at summere selskabernes indberetningerog foretage benchmarkingen med det fusionerede selskab i stedet forde to separate. Beregningen af konsekvenser af fusionen er således en altandet lige betragtning, som ikke tager højde for eventuelle ændringer en fusionmåtte medføre for selskaberne.Alternativt kan konsekvensberegninger foretages i år 1 ved at opdele det fusioneredeselskab i to hypotetiske, separate selskaber. Denne beregning kantage højde for eventuelle konsekvenser af fusionen, men beregningen vilfastholde strukturen fra de to oprindelige separate selskaber.1. Dansk Energis første løsningsforslag (forslag 1)Dansk Energi har præsenteret en mulig løsning, hvor problemstillingen kanløses ved at give det fusionerede selskab et krav svarende til det mindste af1) de enkelte selskabers akkumulerede krav, eller 2) det fusionerede selskabskrav. Forslaget er illustreret i figur 2.Figur 2. Illustration af Dansk Energis første løsningsforslagEffektiviseringskravMaksimalt kravSelskabA+BÅr 0FusionEksempel 1År 1FusionEksempel 2År 1Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.39

More magazines by this user
Similar magazines