Sammenligning mellem TEM- og HEM-data Data fra Viborg Energi

hgg.geo.au.dk

Sammenligning mellem TEM- og HEM-data Data fra Viborg Energi

Sammenligning mellemTEM- og HEM-dataData fra Viborg EnergiLene Hjelm Poulsen


Sammenligning mellem TEM- og HEM-dataRavnstrup områdetStruktur sammenligning• HEM tilsyneladende modstands kort ogTEM middelmodstands kortDybde sammenligning• Profiler• Dybden for den gode lederKonklusion og diskussion


Kortlægning af grundvandsressourcen ved RavnstrupFremtidig kildeplads til ViborgVand på 1 – 2 mill. m 3 pr. årOmrådet• Skov, hede og mose• Svært tilgængeligt område• EU-habitat ved Rosborg Sø


Kortlægning af grundvandsressourcen ved RavnstrupGeologi• Kvartære smeltevandsaflejringerTykkelse: 30 - 60 m ?• Kvartær smeltevandslerTykkelse: 0 - 15 m ?• Tertiært glimmerler, silt og sandTykkelse: 0 - 10 m ?• Tertiært kvartssandTykkelse: 50 – 60 m ?• Tertiært ler


Geofysisk kortlægning ved Ravnstrup•TEM-kortlægning180 stk11-15 stk per km 2•HEM-kortlægning90 linie km20 km 2250 m linieafstand•MEP-kortlægning3 linier, 5 km•Boringer evt. logging•Grundvandsmodel


KontureringTEM:Kriging med søgeradius 200 mAfstand mellem gridlinierne 10 mLineær variogramSimpel søgning 1 data per sektor (1,1,0)HEM:Kriging med søgeradius 100 mAfstand mellem gridlinierne 10 mLineær variogramSimpel søgning 1 data per sektor (1,1,0)


Terræn modelModtager/sender højdeHojde [m]706050403020


Tilsyneladende modstandModtager/sender højde500200100806050403020105102k HzHojde [m]5- 20 m


Terræn Tilsyneladende model modstandModtager/sender højde50020010080605040302010525k HzHojde [m]20- 40 m


Tilsyneladende modstandModtager/sender højde5002001008060504030201056200 HzHojde [m]40- 60 m


Tilsyneladende modstandModtager/sender højde5002001008060504030201051500 HzHojde [m]60- 80 m


Tilsyneladende modstandModtager/sender højde500200100806050403020105380 HzVejEl kabel/ledningLysleder/telekabelHøjspændingsledningHojde [m]Transformator stationSø, å el. mose80- 110 m


Struktur sammenligning medMiddelmodstands kort 20 m vindue6200 Hz7060Kote [m]5040Kote 45 m380 Hz3020


Tilsyneladende modstand Midelmodstand 20 m vindue med start i kote 455002001008060504030201056200 Hz Kote 05 m


Tilsyneladende modstandMiddelmodstand 20 m vindueTilsyneladende modstand Midelmodstand 20 m vindue med start i kote 45500200100806050403020105380 HzKote -75 m


Tilsyneladende modstand Midelmodstand 20 m vindue med start i kote 355002001008060504030201056200 HzKote 15 m


Tilsyneladende modstand Midelmodstand 5 m vindue med start i kote 555002001008060504030201056200 HzKote 15 m


Middelmodstand6200 HzKote 05 mKote 15 mte 15 m20 m vinduerStart i kote 455 m vinduerStart i kote 5520 m vinduerStart i kote 35


Dybden tildet tertiære ler6200 HzDifferential resistivitetssektioner2-lags inversionmodstande:1-lag: 6200 Hz2-lag: 380 Hz


Filtrerede dataKorrigerede data – Filtrerede dataModtager og sender kote, terrænkoteAfstand [m]Viborg Vand


Afstand [m]Viborg Vand


Afstand [m]Viborg Vand


Koten for det tertiære ler-10-30-50-70-90< 40 ohmm1. Gode leder


Konklusion og diskussionStruktur sammenligning (Struktur jagt)• HEM tilsyneladende modstandskort giver et hurtigt overblikover strukturer• TEM middelmodstandskort kan give et godt overblik overstrukturerDybde sammenligning• HEM dybder sammenlignelige med TEM dybder• Nødvendig med en god inversion af HEM, hvor man kanvælge antal lag i modellen• HEM indtrængningsdybde er mindre end for TEM

More magazines by this user
Similar magazines