Øl og mad i Forum Horsens 27. - 29. oktober 2006 - Danske ...

ale.dk

Øl og mad i Forum Horsens 27. - 29. oktober 2006 - Danske ...

®Velkommen tilØl og mad iForumHorsens27. - 29. oktober 2006


Til kamp for bedre ølØllets spændende verden omfatter mere end 50 forskellige øltyper oger derfor meget mere end den almindelige standardpilsner. IDanmark har vi brygget øl i mere end 5000 år, og kornet er ofte blevetkaldt Nordens Drue. Desværre har udbuddet af godt øl på værtshuseog i butikker gennem mange år ikke været ret stort. Derfor harkendskabet til og mulighederne for at få de mange spændende øltyper,som kan fås i landene omkring os, været begrænsede. Det erheldigvis ved at ændre sig markant, idet der de sidste par år harværet en stærkt stigende interesse for godt øl i Danmark.DANSKE ØLENTUSIASTERForeningen blev stiftet den 5. september 1998 og har nu over 10.000 medlemmer overhele Danmark. Danske Ølentusiaster er Danmarks officielle ølforbruger-, ølbrygger- ogølinteresseorganisation og fungerer som paraplyorganisation for alle med interesse forgodt øl, enkeltpersoner som klubber. Vi arbejder for et bredt, varieret og mangfoldigtudbud af bryggerier og øltyper. Vi oplyser og skaber debat om øl, vi stimulerer håndbrygning,vi udbreder kendskabet til traditionel dansk brygkunst. Frem for alt medvirkervi til at sikre en markant højnelse af ølkulturen og at øl behandles med respekt.Vi er økonomisk og politisk uafhængige, officielt medlem af Forbrugerrådet og harfra starten repræsenteret Danmark i EBCU, European Beer Consumers Union.ØL ERGUDOrdet »entusiasme« stammer fra græsk og betyder oprindeligt “besat af guden”. Detskal dog ikke forstås således, at man skal dyrke øllet som gud for at være medlem afDanske Ølentusiaster. Den mere nutidige betydning af ordet, nemlig begejstring ellerhenrykkelse, er nok mere betegnende for hvad foreningens medlemmer har tilfælles.HVAD GØR VI?Vi har indført kåring af Årets Ølnyhed for at få bryggerierne til at prøve noget nyt, indførtDansk Ølmærke i guld, sølv og bronze til klassificering af værtshuse, pubber ogcaféer, uddelt den nationale Ølpris, som første gang gik til brygmester Peter Klemensenfra Thisted Bryghus samt forsøgt at påvirke politikerne, når det har været relevant.Sidst, men ikke mindst, har vi arrangeret ølfestivaler i Århus, Kolding, Odense ogKøbenhavn.MEDLEMSFORDELE• Medlemsbladet ØLentusiasteN, der udkommer 6 gange om året.• Løbende nyheder via e-mail, nationale såvel som regionale og lokale.• Der er etableret over 50 lokalafdelinger, hvor der løbende afholdes medlemsmøder.• Studierejser til ølfestivaler i udlandet.• Bryggeribesøg.• Foredrag.• Ølsmagninger.• Medlemskort, der giver adgang til rabat i en lang række butikker og værtshuse, deralle er fyldt med godt øl.• Danmarks største hjemmeside om godt øl på ale.dk.Danske Ølentusiasters Formål§2 i Danske Ølentusiasters vedtægterStk. 1 – Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.Stk. 2 – Danske Ølentusiasters formål er at sikre forbrugerne et bredt, varieret og mangfoldigt udbudaf såvel øl som øltyper.For at fremme formålet skal Danske Ølentusiaster blandt andet:a) Arbejde for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af ølimportører og bryggerier iDanmark.b) Oplyse og skabe debat om ølrelaterede emner.c) Støtte og stimulere håndbrygning i Danmark.d) Udbrede kendskabet til dansk ølhistorie og arbejde for at sikre dansk ølhistorie fremover.e) Arbejde for at sikre øl en respektfuld behandling.f) Sikre forbrugernes interesser ved at indtage en forbrugerkritisk holdning overfor kommercielleog politiske interesser.g) Organisere alle ølinteresserede enkeltpersoner og ølklubber, samt samlere af bryggerirelateredeeffekter i Danmark.Stk. 3 – Danske Ølentusiaster samarbejder nationalt og internationalt med andre ølforbrugerorganisationerblandt andet gennem medlemskab af European Beer Consumers Union. Formålet meddet internationale samarbejde er at sikre øl og ølkultur en fremtrædende opmærksomhed.6 7


PRAKTISKE OPLYSNINGERPRAKTISKE OPLYSNINGERHVEM HVADHVORpraktiske oplysningerOm denne FestivalGuideHer får du info om alle udstillere. Dukan vælge mellem mere end 700 forskelligeøl og mindst 150 nyheder. Slåop bagerst i guiden og få et overblikeller benyt stikordsregisteret. Slå dernæstop under de enkelte bryggerierog ølimportører og få besked omderes produkter.Priser og tiderEntré 75 kr. pr. dag. Foruden denneguide, får du et smageglas og to polettertil køb af øl. Ekstra poletter kankøbes på Danske Ølentusiasters stand.Priserne er:1 stk. 12 kr.5 stk. 50 kr.11 stk. 100 kr.Åbningstider for publikum:Fredag 27. oktober fra 16 - 23Lørdag 28. oktober fra 12 - 23Søndag 29. oktober fra 12 - 18Rabat for ølentusiasterEntré 75 kr. pr. dag. Hvis du har gyldigtmedlemskort fra Danske Ølentusiasterfår du to gratis smagspoletter. – Dukan melde dig ind i foreningen på festivalen.Betal 250 kr. i årskontingent(normalt 300 kr.)og få entréfordelenrefunderet, i form af to ekstra poletter.Din vejlederSpørg dig frem. Rundt i hallen finder duølfestivalens guider med røde veste. Defortæller gerne om øltyper og brygmetoderog viser, hvor i hallen du finderdine smagsprøver. Den bedste vejledningfår du på hver stand, hvor ølkyndigefolk er parate.Ikke rus, men susPå ølfestivalen oplever du øllets mangfoldighedvia smagsprøver på 10 cl., påenkelte udvalgte ogsjældne øl vil smagsprøvernevære på 5 cl.Jo flere du smager, desbredere oplevelse.Det er ingendrukfest. Berusedefolk afvises ved indgangen,og gæster tilgene for andre bliverbortvist.Et godt råd: Lad bilen stå. FraHorsens Banegård vil der ca. hver 15.minut køre en festivalbus direkte tilForum Horsens under hele festivalen.Fra 22.00 til 23.30 fredag aften oglørdag aften indsættes festivalbusserder kører fra Forum Horsens direktetil Horsens Banegård. Festivalbussernevil være gratis at benytte.Øl med hjem?Ølfestivalen er en smagsoplevelse –ingen salgsmesse. Jo flere forskellige øldu smager, des større oplevelse. Når duføler dig rustet til rigtige indkøb, så tjekale.dk, hvor vi anbefaler indkøbssteder,men besøg også festivalbutikken, hvorsærlige gavepakninger kan købes.Rygepolitik – søndag røgfriVi henstiller til, at der ikke ryges indendøre fredag og lørdag den 27.-28. oktober.Søndag den 29. oktober er heltrøgfri.K OLOFONAnsv. redaktør og layout: Ole MadsenRedaktion:Ole Madsen,Michael Peters & Lotte WienbergGrafisk design:Christian ErichsenFestivalplakat: Don TelvigDanske Ølentusiasters bestyrelse:Anne-Mette Meyer Pedersen (landsformand)Ryan Bendesen (landsnæstformands)Flemming Madsen (økonomiansvarlig)Bjarke Jul ChristensenMichael NorskerWilliam S JacobsenKaj-Erik NielsenReklameartiklerPå Danske Ølentusiasters stand kan dubl.a. købe:• ølentusiastiske T-shirts.• ekstra ølsmageglas.• udgaver af magasinet ØLentusiasteN.• medlemskab af Danske ØlentusiasterForsvundne sagerGlemte effekter afleveres og udleveres iDanske Ølentusiasters stand.Uafhentede sager indleveres til hittegodskontoretefter festivalen.Festivalchef:Søren RasmussenDanske Ølentusiaster:SekretariatetKirkeskovvej 14660 Store HeddingeTlf. 45 82 34 00E-mail: kontakt@ale.dkTryk:Franzen A/S, 9220 Aalborg ØOplag: 7.000 ekspl.8 9


FORORDVelkommen tilølfestival ®AF ANNE-METTE MEYER PEDERSEN, LANDSFORMAND FOR DANSKE ØLENTUSIASTERAntallet af tilgængeligespecialøl er eksploderet iDanmark de seneste år.Og endnu engang kan vi byde indenfortil en festival, hvor bryggerier ogimportører, der har været med påØlfestival® tidligere, har valgt at havepremiere på nye øl, og hvor helt nyebryggerier er med for første gang.Alt ialt betyder det, at der igen blivermulighed for at smage mange øl derikke tidligere har været præsenteretfor de danske forbrugere.Der er rigtiggode mulighederfor at fortsættede gode øloplevelser,ogsånår denne festivaler forbi.Når man står meddenne festivalguide ihånden, kan detvirke som en uoverskueligopgave atfinde ud af hvorman skal begyndeog hvor man skalende. En god ide erat bruge et øjeblikpå at bladre festivalguidenigennemog forsøge at få etoverblik over demange muligheder.En mulighed er at give sig selv et tema.Det kunne være porter/stout, belgiskefrugtøl, hvedeøl, de helt nye bryggeriereller håndbryg, der ofte kun fås påølfestivalen, og brygges af dem, der(endnu) ikke er gået i gang med atbrygge kommercielt.De mange danske øl, suppleret medimportøl, er ensbetydende med, at derer rigtig gode muligheder for at fortsættede gode øloplevelser, også nårdenne festival er forbi.Danske Ølentusiaster er med over10.500 medlemmer den største ølforbrugerorganisationi Europa, målt i forholdtil indbyggertal. Men hvad ville enølentusiast være uden øl? Heldigvis harmange, med interesse for at brygge øl,kastet sig ud i at åbne nye bryggerier. Iskrivende stund har vi i Danmark 74bryggerier, fordelt på 12 ”store” bryggerierog 62 små, mindre og mikrobryggerier.I 2005 var der i gennemsnit1 1 ⁄2 bryggeri-åbning pr. måned, og detser ikke ud til, at antallet bliver mindrei 2006. Dertil kommer, at antallet afimportøl på det danske marked stadigstiger.Hvis Danmark ikke allerede er Europasølcentrum, så er det i hvert fald rigtiggodt på vej til at blive det!Rigtig god festival!Anne-Mette Meyer PedersenLandsformandDanske Ølentusiaster10


UDSTILLERREGISTERUDSTILLERREGISTERU dstillerei alfabetisk ordenUdstiller Standnr. Udstiller Standnr.KKerteminde Bryghus 41LLund Teknik 34TThisted Bryghus 32Troldhede Mikrobryggeri 28TS Vinnovation 18Tuborg 22AAmby Import & Sale 15BBaggårdsbryggeriet 19Belgisk Hus, Det 36Beer Factory 11Beer & Wine 21Brauinstein, Bryghuset 17BrewPub 37Bryghus Horsens 16Brygladen 34Brøckhouse 39CCarlsberg 22Charlie’s Bar 12DDanish Crown 23Dansk Mjød 5Danske Ølsamlere 31FFuglsang, Bryggeriet S.C. 4GGourmetBryggeriet 30Greenland Brewhouse 8G.S. Service 3HHancock 14Heimdal Bryghus 7Herslev Bryghus 10House of Beer 20Haandbryg.dk 34IIndslev Bryggeri 6JJacobsen, Husbryggeriet 22Jysk Ølimport 21MMalt & Humle 28Mikkeller 11Musikbryggeriet daCapo 1My Beer 27NNørrebro Bryghus 2OOne Pint 40PPremium Beer Import 9RRefsvindinge Bryggeri 33Raasted Bryghus 43SSkagen Bryghus 9Skotsk Import 13Stensbogaard Bryghus 38VVestfyen 42Viborg Bryghus 29Virklund Bryghus 35WWarwik 11Wintercoat Brewery 26Wharf,The 12ØØlfabrikken 37Ølmanden 41Ørbæk Bryggeri 25ÅAarhus Bryghus 24Svaneke Bryghus 40Søgaards Bryghus 4012 13


1 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 1STAND1LARGOSchwarzbier – 5,2% vol.Øllet er sort som en stout, menmere letdrikkelig, næsten som en pilsner.Smagen er maltet med en tydelig,men afdæmpet bitterhed fra bådehumle og ristet malt.TRIOKlosterbryg – 9% vol.Dette stærke bryg er inspireret afden belgiske trappist eller abbey ale,Tripel.TRIO er en gylden øl med komplekssmag og aroma af malt og frugt.Brygget på malt, sukker og humle.ENGLELYDBelgisk ale – 7,2% vol.Vores julebryg er inspireret afBelgisk ale. Fremstillet af 6 forskelligemalte tilsat en blanding af julens krydderier,der ikke levner tvivl om hvilkenhøjtid dette øl er brygget til.MUSIKBRYGGERIET DACAPOØrstedvej 54, 4130,Viby Sj.Tlf.: 23 96 02 94.Email: brygmester@musikbryggeriet.dk.Websted: www.musikbryggeriet.dkFælles musikalsk baggrundBryggeriet daCAPO er et danskmikrobryggeri hvis idegrundlag erfremstilling af øltyper som er sjældnepå det danske marked og som vi samtidigfinder spændende. HenrikLykkegaard, som er brygmester pådaCAPO, er uddannet biologilaborantog kemiingeniør med en mangeåriginteresse for øl og ølbrygning. Denneinteresse blev yderligere forstærketved specialestudie på Carlsberg somafslutning på kemiingeniørstudiet.Interessegruppen bag bryggeriet haren fælles musikalsk baggrund som messingblæserefra samme orkester. Derforhar vi valgt musikalske navne til bryggerietog som inspiration til navnene påvore øl. Dacapo i musik betyder forfra,hvilket oversat til øl er ”En mere, tak”.WIENERWienerøl – 6% vol.Undergæret lagerøl udviklet i Wien1841. Flot ravrød farve, blød maltsmag,der afsluttes med en dæmpet bitterhedfra sydtysk humle.RUBATOCalifonia Common – 5,6% vol.Den ravfarvede ”RUBATO” er enklassisk øltype fra den amerikanskevestkyst, kaldet steambeer ellerCalifonia Common. Steam beer erundergæret, men gæret ved høj temperatursom overgærede øl, hvilket giverøllet en let frugtagtig aroma og smag.Brygget på fire slags malt, krydretmed amerikansk humle.ALLEGROAle – 5,8% vol.Denne engelske ale, Extra StrongBitter, er brygget på Marris Otter alemalt og krystalmalt, der giver en kompleksmaltsmag, der afsluttes med enlang bitter eftersmag fra engelsk humle.MAESTOSOImperial Stout – 8,2% vol.Maestoso er musikudtryk for majestætisk.Denne mørke, kraftige øl blevoprindelig brygget for eksport fraEngland til bl.a. det russiske zarhof.Fremstillet af bygmalt, humle, gær ogvand.Forslag til mad: Chokoladedesserter,stærke oste.1415


2 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 2STAND2NØRREBRO BRYGHUSRyesgade 3, 2200 København NTlf: 35 30 05 30Email: info@noerrebrobryghus.dkWebsted: www.noerrebrobryghus.dkEt eventyr om succesNørrebro Bryghus er et lille eventyrom en succes, der på kort tid har voksetsig stærk. Et bryggeri, der både sælgerspecialøl på flasker, og serverer deni det kombinerede bryggeri og restauranti Ryesgade i København.Vores måler at give enestående smagsoplevelserog udvide kendskabet og lysten til atdrikke det spændende håndbryggede øl– med andre ord at højne og udbrededen danske ølkultur.Nørrebro Bryghus er opfyldelsen afbrygmester Anders Kissmeyers drøm,og hans personlige vision, passion ogsolide faglighed er sivet ind i hele kultureni Nørrebro Bryghus. Læs mereom idéerne og historien bag NørrebroBryghus på vores hjemmesidewww.noerrebrobryghus.dk.STUYKMAN WITTHvedeøl – 5,3% vol.Inspireret af den traditionelle belgiskeWitbier.Vores version er bryggetpå biodynamisk hvede fra bagerietAurion i Guldager. Den er fyldig, sødmefuldog krydret – tilsat koriander ogpomerans. Den lette syrlighed og lavebitterhed gør denne ufiltrerede ølmeget forfriskende og perfekt for dem,der ikke er til de kraftige og bitre øltyper.ÇESKE BÖHMERPilsner – 5% vol.Som navnet antyder, er denne pilsnermere end kraftigt inspireret af denböhmiske pilsnertradition. Brygget udelukkendepå böhmisk malt og saazerhumle,er denne som sine forbillederpræget af milde maltaromaer med etdiskret krydret humleindslag. Smagen errund og meget fyldig uden påtrængendebitterhed.NEW YORK LAGERLager – 5,2% vol.En traditionel, amerikansk undergæretøltype fra før forbudstiden. Kraftig,fyldig og mørkgylden øl. Intens maltkaraktermed karamelnoter, markant bitterhedog en blomsteragtig duft afnordamerikansk Cascade humle.RAVNSBORG RØDAle – 5,5% vol.En variant af den klassiske britiskeAmber eller Red Ale. Rødbrun, blød,rund og fyldig øl.Tæt maltkarakterblandet med en intens frugtig og aromatiskduft. Smagen er præget af frugtog et krydret indslag af Amarillohumle. Blid bitterhed og en cremetfylde.BOMBAY PALE ALEIPA – 6,5% vol.Nørrebro Bryghus’ fortolkning afalle ale-elskeres favorit – India Pale Ale.En kraftig øl, brygget udelukkende påengelsk Marris Otter malt, som giveren dyb og intens maltkarakter. Masseraf frugtige ale-aromaer suppleres afintense indslag af klassiske engelskearomahumler, som er tilsat efter gæringen.Stor fylde, bitterhed og sødmepræger denne øl.KING´S COUNTY BROWN ALEBrown Ale – 5,5% vol.Nørrebro Bryghus´ første gæstebryg– en klassisk amerikansk BrownAle modelleret efter gæstebryggerenGarrett Oliver´s egen Brooklyn BrownAle. Mørk, middelfyldig, frugtig ale medduft og smag af nødder, chokolade ogtørret frugt.S:T HANS DUBBELKlosterbryg – 8% vol.Den markant krydrede duft prægetaf nelliker og roser skyldes gæring påvor belgiske hvedeølgær. Dubbelen erfyldig, og smagen er let syrlig, frugtig ogsødmefuld med et mærkbart kandisprægfra den mørke Muscovado-sukker,som er tilsat før gæringen.Ufiltreret og med middel bitterhed.LA GRANJA STOUTStout – 7,5% vol.En variant over engelsk sweet stout,som er tilsat et koldtvandsekstrakt afen mexicansk, økologisk single estatekaffe. Resultatet heraf er en diskretkaffearoma, som blander sig med de letbrændte, lakridsagtige aromaer fra demørke malte og en i øvrigt krydretduft. Smagen er let sødlig, middel fyldig,med behersket bitterhed og eftersmag.LITTLE KORKNY ALEBarley wine – 10-12% vol.Nørrebro Bryghus’ første barleywine. En meget fyldig øl af ale- og crystalmalt.Stærk, 10-12%, med udprægetsødme, markant smag af Cascadehumlesamt et strejf af blommer ogkaramel. På udvalgte tidspunkter bliverLittle Korkny Ale serveret i en lagret,to år gammel version.ÅRETS OVERRASKELSE!Besøg Nørrebro Bryghus’ stand ogvær blandt de første til at smage åretsfestivaloverraskelse.1617


3 - UDSTILLERESTAND3G.S. SERVICE5672 BrobyTlf: 40 51 78 23 / 27 44 44 59Email: gs_service@hotmail.comEKU 28 – KULMINATOREisbock – 11% vol.Fra byen Kulmbach i Nordbayern.EKU 28 kan kun fremstilles ved nedfrysningunder fremstillingen.Det bemærkelsesværdige ved EKU28 er, at den har bevaret den typiskeølsmag – trods styrken. Denne kraftigeøl virker let og elegant. Smuk, lys meden gylden glød.EINBECKER UR-BOCK DUNKELBock – 6,5% vol.Einbecker Ur-Bock er den originaleinden for Bockøl. Den er af en specielgod kvalitet. Bryggeriet har vedligeholdtsin ølbrygningstradition i mereend 600 år.Den mørke Einbecker Ur-Bock erlavet af mørk malt og har en karakteristiskkraftig smag.EINBECKER UR-BOCK HELLBock – 6,5% vol.Den lyse Einbecker Ur-Bock har fyldigsmag med en fin aroma af humle.Bliv medlem afDanske Ølentusiasterpå Ølfestivalen ogspar 50 kr.på det første års kontingent!- og få yderligere to gratispoletter som medlem!(Gælder ved indmeldelse og betalingi Danske Ølentusiasters butik på ølfestivalen)18


4 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 4STAND4FUGLSANG PILSNERPilsner – 5% vol.Nu med ny etiket. Denne øl udviserto karaktertræk:Ypperlig smag ogkompakt skum. Smagen opnås gennemlang lagringstid, og det indbydendehvide skum holder til sidste sjat.Humlearomaen balancerer fint medøllets smag og karakter.GOLDEN BIRDPilsner – 5,9% vol.Denne øl er lidt stærkere endFuglsang pilsner, og smagen er samtidigfrisk med en dejlig aroma af humlekombineret med frugt, som både sporesi duft og smag. Golden Bird's relativtlave restsødme er omhyggeligtbalanceret med humlens bitterstoffer.BRYGGERIET S.C. FUGLSANGBryggerivej 2, 6100 HaderslevTlf: 73 52 61 00Email: bryggeriet@fuglsang.dkWebsted: www.fuglsang.dkFuglsang - tradition og kvalitetBryggeriet S.C. Fuglsang i Haderslevblev grundlagt i 1865 og er en rentsønderjydsk ejet virksomhed. Somlandsdelens eneste bryggeri forenerFuglsang håndværksmæssig traditionmed moderne teknologi.Al Fuglsang-ølbrygges udelukkende af malt, som producerespå den tilknyttede SophusFuglsang Export Maltfabrik.Bryggeriet og maltfabrikken drives idag af familien Fuglsang i femte generation.BLACK BIRDLager – 5% vol.En videreudvikling af FuglsangPilsner. Farven er mørkere, og BlackBird har en mere fyldig smag med ettydeligt præg af maltaroma. Også humlearomaener tydeligere.HERTUG HANS PILSNERLager – 5% vol.Har eksisteret i sortimentet siden1972, ved opstart beregnet for byfesteni Haderslev ved navn Hertug Hansfest, Haderslev er jo en Hertug-by, menHertug-øl blev hurtig så populær, atman besluttede at sælge den året rundtoveralt i det sønderjydske. Hertugindeholder lidt mere humle og farvener lidt mørkere end Black Bird.BOCK ØLBock – 7,5% vol.Lagret i næsten ét år ved 0 grader celsius.Deraf dens særlige karakter med envinagtig, velafrundet smag og tilpas højtindhold af alkohol.FØNIXLager – 5,4% vol.En ufiltreret undergæret all-malt ølmed ravgylden farve.Aromaen fraMünchnermalten fornemmes tydeligt ogharmonerer godt med den bløde smag.NIGHTING ALEAle – 5% vol.NightingAle er den seneste fugl ifamilien. Som sine engelske forfædre erden brygget af 100% malt. Resultatet eren fylde som balancerer fint med denfrugtagtige aroma ale-gæren giver. Derer tilsat engelsk aromahumle, som ermed til at give NightingAle sit karakteristiskeudtryk. Farven er varm og medet svagt rødligt skær. Smagen er mild,fyldig og med undertoner af blomstrendefrugthave.DING DONGJulebryg – 7,6% vol.Så er det jul igen. Og 3 ting skal dervære på et veldækket sønderjysk julefrokostbord:Sild, snaps og Ding Dong. Prøvogså julebryggen til et veldækket pølsebord.Ding Dong lagres ved 0° i et helt år,hvilket giver den en stor fylde og kraftigsmag.Alligevel har den en næsten vinagtiglethed.WHITE CHRISTMASJulepilsner – 5% vol.White Christmas er et interessantalternativ til den stærke julebryg. Med sinmørke ravfarve og spændende frugtagtigeduft, der også indeholder lidt nødder,minder White Christmas næsten om enAle, selv om det er en pilsnerøl.20 21


5 - UDSTILLERESTAND5DANSK MJØD A/SSdr. Ommevej 123, 7330 BrandeTlf: 75 65 76 63Email: mb@mjod.dkWebsted: www.mjod.dkMjød er honningvinMan koger honning, vand og eventueltnogle krydderier, og derefter sættesmjøden til gæring i ca. 3 uger. Efteryderligere ca. 6 måneders lagring ermjøden færdig. Den bliver imidlertidbedre med alderen, så det er en godidé at lagre den nogle år. Den bliveraldrig for gammel. De fleste tror, atmjød er en slags øl, men det er ikkesandt. Mjød er en honningvin, og sådanhar det altid været.Vikingerne drak ølog mjød, og mjøden var deres vin. Deriges drik. For at gøre forvirringen fuldstændigudskænker Dansk Mjød smagsprøverpå en mjødøl.VIKING BLODMjød – 19% vol.Honningen tilsættes humle og hibiscus.Smagen er let krydret.Der udskænkes 5 cl pr. polet.GL. DANSK MJØDMjød – 19 % vol.Tilsat ingefær og humle.Der udskænkes 5 cl pr. polet.KLAPØJSTER MJØDMjød – 21,8% vol.Tilsat humle. Herudover tilsættesbrændevin, hvilket forøger alkoholprocentenfra 19% til 21,8% vol.Der udskænkes 5 cl pr. polet.MIDGÅRD ØLSpecialøl, mjødøl – 10,15% vol.Fremstillet af ca. 4 dele øl og 1 delmjød. Mjøden er Gammel Dansk Mjød(tilsat ingefær), mens øllet er bryggetspecielt til denne drik af ØrbækBryggeri på Fyn. Resultatet er ensødme, som i forhold til hvad der ernormalt i øl, er udtalt.I eftersmagen mærker man ølletsbitterhed på tungen, men samtidig anesen antydning af noget varmt fra ingefæren.Giv et medlemsskab afDanske Ølentusiaster som gave!Modtageren får, udover et års medlemsskab, en startpakkebestående af: En festivalguide, Det Danske Ølsprog, DanskeØlentusiasters smageglas med glasholder, et par ølbrikker ogseneste nummer at foreningens flotte magasin ØLentusiasteN!(gavekort kan købes direkte på foreningens hjemmeside ale.dk)22


6 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 6STAND6INDSLEV BRYGGERIStore Landevej 13, 5580 Nr. ÅbyTlf: 64 44 15 07Websted: www.indslevbryggeri.dkIndslev Bryggeri blev åbnet første gangi 1897 af Frederik Christian Rasmussen.Bryggeriet opererede indtil midt i1970’erne som hvidtølsbryggeri og forsynedelokalområdet med øl fortrinsvistappet på stakitølsflasker. I midten af1970’erne gik bryggeriet over til udelukkendeat producere sodavand.Produktion og distribution blev endeligtlukket helt ned i 1990.Bryggeriet er nu blevet overtaget afFrederiks olde-nevø,Anders BusseRasmussen, som sammen med brygmesterStefan Peter Stadler har genoptagetølproduktionen efter den tyskeweissbier-tradition. Stefan er fra München,hvor han også blev uddannet sombrygger og malter på Hofbräuhaus ogSpaten-Franziskaner-Brauerei. Erfaringsom brygger og malter samlede Stefanpå Brauerei Ehnle i Lauterbach og påPaulaner-Brauerei i München.Efter uddannelsen som brygmestervar Stefan beskæftiget som brygmesterpå Brauerei Wittmann i Landshut, påHacker-Pschorr-Brauerei i München, påPaulaner-Brauerei i München og påHarboes Bryggeri i Skælskør.HVEDEBOCKHvedebock – 8% vol.Hvedebock byder på en blød fyldedomineret af mørk malt, krydretaroma og en nærmest frugtig vinøsitet.Hvedebock er oplagt til en kølig sommeraftenpå terrassen eller en stemningsfuldefterårsdag ved pejsen. Nydden til ostebord, ovnstegt vildt ellerfyldige gryderetter tilberedt med oksekød.SVANEHVEDEHvedeøl – 5,3% vol.Svanehvede er forfriskende, frugtigog fuld af indbydende noter af citrus,banan og kryddernelliker. Nyd den somtørstslukker til hverdag og fest. Bringden til bords, når du vil kæle for ditfrokostbord, eller server den til letteanretninger fra det danske sommerkøkken.HVIDHvedeøl – 4,8% vol.Hvid er snerpende frisk, citrusagtigog helt perfekt som tørstslukker isommervarmen. Nyd øllet ved bordettil friskfanget fisk, skaldyr og sommerfriskesalater.SORT HVEDEMørk hvedeøl – 6,5% vol.Sort Hvede er brygget på mørkemalttyper, heriblandt en røgmalt, dergiver øllet en fin røget og lakridsagtigsmag. Øllet dufter svagt af kaffe og harlette noter af mørk chokolade. SortHvede giver en god mundfylde og haret mørkt, cremet skum. Nyd den forankaminen på en stormfuld efterårsdagefter en lang gåtur i skoven – eller tilkraftige gryderetter, vildtkød ellerskimmeloste. Server øllet kælderkoldt iet højt glas, så aroma og skum får lovat træde frem.JULEHVEDEHvedeøl – 6,5% vol.Julehvede er rødlig som mørkt ravog har en fin, afrundet maltsmag. Øllethar en god balance mellem kanel og enlet, krydret sødme med strejf af nelliker.Julehvede har fin fylde og passerperfekt til den gode julefrokost ellerjulemiddagen. En blød øl, der smagersom jul dufter. Julehveden er bryggetpå seks malttyper. Server øllet ved sekstil otte grader i et højt glas, så aromaog skum får lov at træde frem.24 25


7 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 7STAND7HEIMDAL-BRYGNybølle Gadekærsvej 2, Nybølle2765 SmørumTlf: 44 66 21 96Email: kontakt@heimdal-bryg.dkWebsted: heimdal-bryg.dkAnparter i udbudHeimdal-Bryg er et mikrobryggeri derkontraktbrygger indtil vores kundegrundlager etableret og medejeranparterneer solgt. Når tiden kommerfor at bygge eget bryggeri, vil vi byggedet i Egedal kommune.Navnet Heimdal er valgt fordi detklinger godt og der er en af de nordiskeguder der hedder Heimdal.Vi erikke Asa-tro. Men der er nogle herligefortællinger i den nordiske mytologi.UNDERGROUNDAmerican pale ale – 5,1% vol.Fyldig i maltsmagen og med en solidhumlepalette som præger næsten allede nyere amerikanske ølversioner.Heimdal-Bryg’s American Pale Ale errundhåndet humlet med bl.a. humletypenCascade, der har en klar citrus-/grapeduft og smagsnote.LONGSHIPBrown ale – 5,2 - 5,6% vol.Denne mørke ravfarvede ale harmed en blanding af krystalmalt oghårdt ristede malt- og korntyper, en letbrændt men også maltfyldig karakter.Den begrænsede mængde humle gør atøllet har en forholdsvis lav bitterhed.Longship er brygget med henblik på atskabe en øl der kunne være brygget ivikingetiden.DANEGELDIndia pale ale – 6,8% vol.Den avancerede og mellem-kraftigehumlepalette fra 8 humle-typer, sammenmed en fyldig maltsmag og denforholdsvis høje alkohol-procent, gørdenne øl til en smags- og aroma-fornøjelse!SCULL!VALHALFrugt og honning Ale – 7,0 - 7,4% vol.Indtil juni 2006 kun på fad. Øllet eren mørk ale med noter af tyttebær,honning, ristet malt, hvedemalt og byg.Øllet der drikkes i Valhal.Inspiration til øllet er bl.a. kommetfra indholdet i en birkebarkspand fraEgtvedpigens grav (1370 f. kr.).Birkebarkspanden indeholdt emmerhvede,tyttebær, pors og pollen (frahonning).God til rustikt tilberedt mad, bl.a.rodfrugter og grillet kød.ALECYMISTAle – 4,8% vol.Alecymist er en lys ale brygget afMaris Otter pale ale malt, pilsnermaltog lidt karamelmalt. Der er brugt typiskepilsnerhumler i øllet for at bryggeen ale der smager som pilsner.Øllet har lidt mere af "den gode smag"som følge af den høje gæringstemperaturale-gæren arbejder ved.Alecymist er en smagfuld erstatning forden traditionelle pilsner.Vandværksvej 5, St. Rise 5970, Ærøskøbingwww.risebryggeri.dkSalg: telefon 62 52 11 3226 27


8 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 8STAND8GREENLAND BREWHOUSEGreenland BrewhouseBox 131Fangervej 14063921 NarsaqTelf: 66 22 44Email: greenland@brewhouse.glWebsted: www.brewhouse.glØl af indlandsisDer har i flere år ofte været snak omat starte et bryggeri i Grønland. Mender var ikke rigtig nogen, der gjordenoget ved det.En dag talte Salik Hard - daværendedirektør for et sydgrønlandsk turismeudviklingsselskab- med SteenOutzen som var kommunal erhvervschefi Narsaq Kommune om at starteet mikrobryggeri og idéen begyndtefor alvor at tage form.De to gik godt i spænd og inspireredehinanden så meget, at Salik Hardstiftede selskabet i december 2004.Steen Outzen blev anpartshaver medhalvdelen i maj 2006.En forudsætning for at banken villelåne pengene var, at det grønlandskekapitalformidlingsselskab - GreenlandVenture - skulle deltage som medejeraf bryggeriet. Greenland Ventureudtræder af selskabet, når dette erkonsolideret.Der var fuldstændig enighed frastarten om, at øllet skulle have en højkvalitet og brygges på smeltet indlandsis.Da selskabet blev stiftet var detendnu ikke muligt - lovgivningsmæssigt- at sælge øl på det grønlandske marked,så fokus blev holdt på eksportallerede fra starten, men med henblikpå også at sælge i Grønland, når lovgivningentillod dette.I Grønland findes der ingen erfaringmed bryggerier, da BREWHOUSE erdet første i Grønland, og det har ikkeværet ligetil at få det op at køre.Der blev hentet en brygger fraDanmark - Rasmus Broge - der tiltrådtei selskabet i marts 2006 som brygmester.Rasmus Broges erfaringer kommerbryggeriet til stor gavn, og ølletbliver brygget med stor omhu.GREENLAND BROWN ALEBrown Ale – 5,5% vol.Greenland Brown Ale er brygget påsmeltet indlandsis, som er mere end2000 år gammel. Indlandsis er verdensreneste vand og giver øllet en ren oghelt unik smag. De lokale fiskere vedNarsaq, hvor bryggeriet ligger, sejler udi små fiskekuttere og udvælger isfjelde,der bliver smeltet og anvendt i øllet.Klar dyb mørkebrun farve. Let humletmed noter af chokolade, ristede nødderog brændte kaffebønner.Smagen er let krydret humle ogmalt med strejf af chokolade, karamelog frugt. Blød, rund og fyldig.God til rødt kød og gryderetter.GREENLAND PALE ALEPale Ale – 5,5% vol.Greenland Pale Ale bliver bryggetpå det første grønlandske bryggeri iNarsaq. Dette grønlandske mikrobryg,der blev lanceret i august 2006, harallerede fået stor anerkendelse i detmeste af verden – helt fra Asien tilUSA. Øllet brygges på indlandsis.Klar dyb mørkebrun farve. Let maltetmed strejf af blomster.Forfriskende og let med noter afmalt og let krydret humle. Rund og fyldig.Fin til krydret grønlandske og asiatiskeretter.GREENLAND CHRISTMAS ALEAle – 6% vol.Juleøl er i virkeligheden en hedensktradition fra vikingernes tid, hvor manbryggede specielt stærkt øl i denmørke vinter tid. Det var ligefrempåbudt at man bryggede specielt stærkeøl til julens drikke gilder, hvis manundlod og prøvede at slippe af stedmed det normale øl, så kunne manblive strengt straffet.Da vikingerne blev kristne var juleøllenen af de hedenske traditionersom befolkningen/vikingerne ikke villegive afkald på og de styrende instanservalgte derfor klogeligt at give dengamle tradition ny symbolsk mening.Dette er grunden til at vi den dag idag, hvert år stadigvæk kan glæde os tilsmagen af julebryg, som man som bryggeri norden altid vil gøre noget særligtud af.Vores julebryg er brygget med seksforskellige slags malt, to aromahumlerog et strejf af julens krydderier, ydermerehar vi brugt en belgisk gær for atfå mere frugt med i aromaen.Øllen har en sød maltet aroma afchokolade, karamel og nødder, dertilkommer et strejf af frugt fra gæren.Det hele bliver rundet let af med enblid eftersmag, hvor man sidder tilbagemed indtrykket af at man lige har tageten tår af julen selv.Passer fortrinligt til den gode danskejulemad, og skal nydes ved en temperaturmellem 8 - 10 grader.2829


9 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 9STAND9PREMIUM BEER IMPORTVirkelyst 9, 6000 KoldingTlf: 75 24 17 00Email: premium@premium-beer-import.dkWebsted: www.premium-beer-import.dkUafhængig importørPremium Beer Import er en uafhængigimportør.Til stadighed udvikles sortimentetmed specialprodukter fra småog mellemstore bryggerier.AustralienCROWN LAGERPilsner – 4,9% vol.Crown Lager blev lanceret på detaustralske marked i 1953 for at markerekroningen af Dronning Elizabeth II.Tidligere blev Crown Lager kun bryggettil specielle lejligheder og serveretfor en eksklusiv kreds. Øllet er bryggetpå australsk byg, Pride of Ringwoodhumle og bryggeriets unikke gær.FOSTER’SPilsner – 5,0% vol.Den mest kendte australske øl.VICTORIA BITTERHelles – 4,9% vol.Victoria Bitter, også kaldt VB, erAustraliens mest solgte øl.BelgienACHEL BLONDTrappist – 8% vol.Særdeles velafbalanceret.Tør ølmed kompleks frugtagtig smag. Bærerpræg af gærens bidrag til lidt citrusagtigfrugtighed og af humlens antydning afbitterhed.ACHEL BRUNETrappist – 8% vol.Rochefortens absolutte modsætning.Modne æbler og blommer meldersig i eftersmagen.BRUGSWitbier – 5,0% vol.Brugs fra 1587 er den første belgiskewitbier. Øllet brygges med mineralvand,umaltet hvede, byg og krydresmed tørrede appelsinskaller og koriander.Øllet gæres første gang underbrygningen og herefter på flaske, hvilketøger både smagen og den naturligekulsyre i øllet.Brouwerij Du BocqCORSENDONK PATERKlosterbryg – 7,5% vol.Den har en blid, nærmest karamelagtigmaltet og jordet smag iblandetfrugtrige toner med kun svage bitrenuancer i ganen. Den fløjlsbløde ogvenlige smags-palette kan nydes i hvilkensom helst sammenhæng.CORSENDONK AGNUSKlosterbryg – 7,5% vol.Er en graciøs repræsentant for sintype med sin sprøde karaktér og sinflotte gyldne farve. Smagen er en paletteaf smagsindtryk, startende med entør og let citrusagtig smag.CORSENDONK CHRISTMAS ALEKlosterbryg – 8,5% vol.Dette julebryg, som blev lanceretførste gang i 1998, er brygget på denfineste humle, koriander, ristet malt ogspecielt udvalgt gær. I en konkurrencemellem 18 jule ales blev CorsendonkChristmas Ale bedømt af amerikanskeølconnoisseurs som ”the best offlight”. Øllet flaskegærer.Dyb rødbrun farve med et flotskum (ufiltreret). Let chokolademaltetmed strejf af kandis, nødder og frugt.Sød og tør med noter af koriander,mørk chokolade og karamel. Frisk,rund og velafbalanceret.LA CHOUFFEBelgisk golden – 8,0% vol.La Chouffe har, til trods for sin ungealder, allerede vundet mange priser fordets høje kvalitet. Sidst i 2002 vandt LaChouffe en sølvmedalje ved “AustralianInternational Beer Awards”. La Chouffefås også i en 150 cl. flaske under navnetBig Chouffe.MC CHOUFFESkotsk ale – 8,5% vol.Brygget ud fra skotsk bryggestil, harvundet en guldmedalje i 1999 ved“Eurobieres” i Strasbourg og i 2002 ensølvmedalje ved “Australian InternationalBeer Awards”.N’ICE CHOUFFEBelgisk golden – 10% vol.Chouffe er belgisk for en trold, somer afbildet på alle bryggeriets øl. N’iceChouffe, som er bryggeriets julebryg,brygges kun op til julemåneden. Ølletflaskegærer.Mahognibrun farve med et cremetskum (ufiltreret). Maltet med et strejfaf krydderier og frugt. Krydret og maltetmed noter af harpiks, nødder, rosinerog dadler. Fyldig og rund.GRIMBERGEN BLONDKlosterbryg – 6,7% vol.Grimbergen Blond brygges påGatinais byg kombineret med nøjeudvalgt humle, som skaber en frugtagtigale. I gamle dage blev GrimbergenBlond serveret af munkene til trætterejsende, som tog den tørstige vej optil træportene ved Grimbergen klostret.GRIMBERGEN DUBBELKlosterbryg – 6,5% vol.En fin repræsentant for dubbel-familien.Brygget er ikke helt så stærkt sommange andre dubler, men til gengældmeget nemt at drikke.GRIMBERGEN TRIPELKlosterbryg – 9,0% vol.Brygget på palemalt, hvilket giverøllet sin lyse farve. Den typiske triplesmagskyldes den lyse sukkertype ogblandingen af mild og kraftig humle.30 31


9 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 9GRIMBERGEN OPTIMO BRUNOKlosterbryg – 10,0% vol.Oprindeligt brygget som et påskebryg,men øllet er nu tilgængeligt heleåret rundt.GRIMBERGENCUVEE DE L’ERMITAGEKlosterbryg – 7,5% vol.Cuvee de L’Ermitage er en fyldig alemed en høj gæring, som er brygget påen traditionel opskrift fra klosterbryggerietGrimbergen.GOUDEN CAROLUS CLASSICSpéciale Belge – 8,5% vol.Gouden Carolus Classic, er den førstefarve i ”den store belgiske øl” trikolore,og er grundlaget for serien.Øllet, som er brygget på belgisk humle.GOUDEN CAROLUS TRIPELKlosterbryg – 9,0% vol.Gouden Carolus Tripel er denanden farve i ”den store belgiske øl”trikolore. I 2002 vandt GoudenCarolus Tripel en guldmedalje ved”World Beer Cup” i San Diego, USA, ikategorien ”Tripel”.GOUDEN CAROLUS AMBRIOBelgisk Golden – 8,0% vol.Gouden Carolus Ambrio, er dentredje farve i ”den store belgiske øl”trikolore.Tidligere bryggede hver belgiskby sit eget bryg. Carolus Ambrio,som har sin oprindelse helt tilbage tildet 14. århundrede.BEST CHRISTMAS WISHESBest Christmas Wishes fra bryggerietHet Anker lanceres her på Ølentusiasternesfestival i Horsens…NYHED. Kom og smag den! Skrivdin smagsoplevelse og deltag samtidig ikonkurrencen om en gaveæske med 6fantastiske øl fra hele verden!TRAPPIST ROCHEFORT 6Trappist – 7,5% vol.Rochefort 6 er mørk mahognifarvettrappist ale med et tæt kraftigt skumog er beskrevet af flere ølskribentersom værende den variant munkeneoprindeligt bryggede til salg.TRAPPIST ROCHEFORT 8Trappist – 9,2% vol.Trappist Rochefort 8 vandt guldmedaljeved ”World Beer Championships”i 2004.TRAPPIST ROCHEFORT 10Trappist – 11,3% vol.Rochefort 10, som af ølentusiasterverden over kåres som verdens bedsteøl, vandt guld ved ”World Beer Championships”i 2004.ST. BERNARDUS PATER 6Klosterbryg – 6,7% vol.Denne belgiske ale har fået sit navn”Pater” efter øllets flotte kastanjebrunefarve. St. Bernardus Pater 6 har enfrugtrig smag, som minder om enfransk ”Chablis”.ST. BERNARDUS PRIOR 8Klosterbryg – 8,0% vol.Vandet, som anvendes i St.Bernardus-serien, er ikke blot detreneste men har også en historisk baggrund.Undersøgelser har vist at vandeter regnvand fra Jeanne d’Arc-tiden.ST. BERNARDUS ABT 12Golden Ale – 10,5% vol.Navnet St. Bernardus, som refererertil flygtningen St. Bernard fra NotreDame, er St. Sixtus’ nye kommerciellenavn, men der er ingen tvivl om atdenne St. Bernardus Abt 12 lever fuldtop til sin oprindelse som et klosterbrygi Trappist-klasse.ST. BERNARDUS CHRISTMAS ALESt. Bernardus Christmas Ale fra dettidligere trappistbryggeri Sint Bernarduslanceres her på Ølfestivalen iHorsens…NYHED. Kom og smag den! Skrivdin smagsoplevelse og deltag samtidig ikonkurrencen om en gaveæske med 6fantastiske øl fra hele verden!WATOU TRIPELKlosterbryg – 7,5% vol.Watou Tripel er en af bryggerietsnyeste øl, som er brygget efter trappistmunkenesklassiske ”tripel” stil,som trappistklostret Westmalle harudviklet.GROTTENBIERKlosterbryg – 6,5% vol.Den anerkendte brygmester PierreCelis har skabt denne ale, som lagresved en konstant fugtighed og temperaturpå 11° C i kalkgrotterne i Kanne,Belgien samt i Valkenburg, Holland.PREMIUM KRIEK ST. LOUISFrugtlambic – 3,2% vol.Premium Kriek St. Louis er baseretpå traditionel Gueuze Lambic, som erspontant gæret, hvortil 25% frisk kirsebærjuiceog naturligt sukker er tilsat.ST. LOUIS GUEUZEFOND TRADITIONGueuze – 5% vol.Øltypen kaldes også for ølletschampagne. Smagen er syrlig og megettør, som fremkommer ved blanding afflere årgange lambic. Øllet kan lagres i20-30 år.TRAPPIST WESTMALLE DUBBELTrappist – 7,0% vol.Dubbel er beskrevet af flere ølskribentersom værende den variant munkeneoprindeligt bryggede til salg.TRAPPIST WESTMALLE TRIPELTrappist – 9% vol.Regnes af mange for en klassikerblandt verdens øl.EnglandBLACK SHEEP SPECIAL ALEBitter Ale – 4,4% vol.Gæret ved brug af det specielleYorkshire Square system, som giver enøl af højeste kvalitet.EMMERDALEBitter Ale – 5,0% vol.En smagfuld fyldig gylden ale bryggetpå Golding-humler, Maris Ottermaltet byg og demerara-sukker.HOLY GRAILPale Ale – 4,7% vol.Brygget første gang i forbindelsemed Monty Pythons 30 års jubilæum.32 33


9 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 9RIGGWELTERStrong ale – 5,7% vol.Ordet ”riggwelter” er et gammeltengelsk udtryk for at ligge på ryggenog overgive sig, som bruges i forbindelsemed får. Riggwelter er brygget påGolding humle og bygmalt. Øllet gæresved brug af det usædvanlige YorkshireSquare gæringssytem.Mørk kastaniebrun farve med etlysebrunt holdbart skum. Bitterhumletmed strejf af kaffe, ristet malt ogbanan.NEWCASTLE BROWN ALEBrown ale – 4,7% vol.Storbritanniens mest købte ale.Kaldes i folkemunde "Newkie Brown"eller "The dog", som refererer til atmændene i Newcastle sagde: "I just gandoon the road to take the dog for awalk", når de gik på pub.1698 CELEBRATION ALEBitter ale – 6,5% vol.1698 Celebration Ale blev bryggetførste gang i 1998 i anledning af bryggerietsjubilæum. Øllet brygges på en300 år gammel opskrift af PercyNeame.BISHOPS FINGERStrong ale – 5,4% vol.Bishops Finger, også kaldt "Nun'sdelight”, brygges på den fineste bygmalt,Golding humle fra Kent. BishopsFinger er navnet på et fingerformet vejskilti Kent, der ledte pilgrimme tilkatedralen i Canterbury.SPITFIREStrong ale – 4,5% vol.Opkaldt efter de berømte engelskejagerfly, der var med til at vinde luftrummetover England i anden verdenskrig.SHEPHERD NEAMECHRISTMAS ALEStrong Ale – 6% vol.Shepherd Neame Christmas Ale eret julebryg, der brygges på Kentiskhumle, bygmalt og med vand fra bryggerietsegen kilde. Shepherd NeameChristmas Ale lanceres med påtryktårgang. Ravgylden farve.Velristet maltmed strejf af karamel og julens frugter.Smag: Ristet malt med noter afmango, appelsin, citrus og koriander.Blød og rund.HOBGOBLIN EXTRA STRONG ALEStrong Ale – 5,2% vol.Det siges, at en lokal godsejer havdebestilt et specielbryg til sin dattersbryllup og af det overskydende øl, blevder solgt en tønde i en lokal butik.Næste dag blev der leveret en tøndemere og på tønden fra dagen før, varder, som ren magi, tegnet en Hobgoblin(drillenisse) og det var sådan øllet fiksit navn.FIDDLER'S ELBOWBitter Ale – 5,2% vol.Fiddler’s Elbow brygges på vand frafloden Windrush, blandinger af hvedemalt,bygmalt og Styrian-humle.GOLIATHBitter Ale – 4,2% vol.Goliath er brygget på den finestemalt, humle og vand, var den første flaskepå 66 cl., der blev lanceret iEngland.BLACK WYCH STOUTSweet Stout – 5% vol.En spændende stout brygget påristet sort malt, havre og tilsat specielhekse-humle.CIRCLE MASTER ORGANIC ALEBitter ale, økologisk – 4,7% vol.Englands økologiske ale nr. 1, sombrygges på en unik maltblanding af denøkologiske byg Plumage Archer fraPrinsen af Wales Duchy Estate iGloucestershire.DUCHY ORIGINALSORGANIC ALEBitter ale, økologisk – 5% vol.Duchy Originals Organic Ale varden første øl, som blev brygget undernavnet ”Duchy Originals”.DUCHY ORIGINALS WINTER ALEStrong ale, økologisk – 6,2% vol.Den økologiske ale er, ud overPlumage Archer byg, brygget på økologiskerug og havre samt First Gold ogTarget humle.BRAKSPEAR ORGANIC BEERBitter ale, økologisk – 4,6% vol.Denne økologiske ale, som er godkendtaf ”Soil Association” har vundetpriser siden lanceringen i 2000.FrankrigKRONENBOURG 1664Pilsner – 5% vol.Kronenbourg 1664, som er opkaldtefter det år hvor bryggeriet er grundlagt,er luksusudgaven af den mest solgteøl ”Kronenbourg” i Frankrig. Ølleter brygget på udvalgt malt, vand fraundergrunden under bryggeriet samtden Alsaciske humle Strisselspalt.KRONENBOURG BLANCWeissbier, Hefe – 5% vol.Denne franske witbier er inspireretaf det 13. århundredes enkle Cervoisebrygmetode. Kronenbourg Blanc præsenteresi flot blank mælkehvid flaske,der på en sofistikeret måde understregerdens indhold.PREMIER CRUPilsner – 6% vol.Premier Cru er brygget med defineste ingredienser fra Alsace, somStrisselspalt humle samt vand fra denberømte kilde Source de Bellefontaine,som er rig på mineraler. Øllet præsenteresi en flot matblå flaske. I 2005vandt Premier Cru guld ved theInternational Beer Competition.GrønlandGREENLAND BROWN ALEBrown Ale – 5,5% vol.Greenland Brown Ale er brygget påsmeltet indlandsis, som er mere end2000 år gammel. Indlandsis er verdensreneste vand og giver øllet en ren oghelt unik smag. De lokale fiskere vedNarsaq, hvor bryggeriet ligger, sejler udi små fiskekuttere og udvælger isfjelde,der bliver smeltet og anvendt i øllet.Klar dyb mørkebrun farve. Let humletmed noter af chokolade, ristede nødderog brændte kaffebønner.Smagen er let krydret humle ogmalt med strejf af chokolade, karamelog frugt. Blød, rund og fyldig.God til rødt kød og gryderetter.34 35


9 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 9GREENLAND PALE ALEPale Ale – 5,5% vol.Greenland Pale Ale bliver bryggetpå det første grønlandske bryggeri iNarsaq. Dette grønlandsk mikrobryg,der blev lanceret i august 2006, harallerede fået stor anerkendelse i detmeste af verden – helt fra Asien tilUSA. Øllet brygges på indlandsis.Klar dyb mørkebrun farve. Let maltetmed strejf af blomster.Forfriskende og let med noter afmalt og let krydret humle. Rund og fyldig.Fin til krydret grønlandske og asiatiskeretter.JapanKIRIN ICHIBAN SHIBORIPilsner – 5% vol.Kirin Ichiban Shibori, fra 1990, blevhurtigt den tredjemest solgte øl i Japan.”Ichiban Shibori” kan oversættes til “førstepres”, hvilket refererer til at ølletkun gæres på det allerførste maltafkog,som indeholder mindre garvesyre.MexicoCORONA EXTRAPilsner – 4,5% vol.Den mest solgte mexicanske øl ogden fjerdemest solgte øl i verden.TysklandKÖSTRITZER SCHWARZBIERSchwarzbier – 4,8% vol.Den mest berømte tyskeschwarzbier-specialitet, som er bryggetpå specielt forædlet bygmalt, der giverKöstritzer Schwarzbier dens eneståendefarve.NEUMARKTERLAMMSBRÄU WEISSEWeißbier, Hefe, Økologisk – 5,1% vol.Denne økologiske hvedeøl er bryggetsom en typisk hvedeøl fra Bayern, menden adskiller sig markant ved at væreproduceret på 100 % økologiske råvarer.GREENLAND CHRISTMAS ALEGreenland Christmas Ale fraGreenland Brewhouse lanceres her påØlentusiasternes festival i Horsens…Kom og smag den!NYHED. Kom og smag den! Skrivdin smagsoplevelse og deltag samtidig ikonkurrencen om en gaveæske med 6fantastiske øl fra hele verden!HollandGROLSCHPilsner 5% vol.Grolsch, som brygges i overensstemmelsemed “Das Reinheitsgebot”,som betyder at øllet brygges udelukkendepå maltet byg, humle, gær ogvand. Grolsch fås også i den karakteristiskeflaske med patentprop fra 1897,hvilket giver øllet et visuelt flot udtryk.Let bitter med en eftersmag af citrusog humle.IndienKINGFISHER PREMIUM LAGERPilsner – 4,8% vol.Kingfisher er Indiens og Englandsbedst sælgende indiske lager.SpanienSAN MIGUEL ESPECIALPilsner – 5,4% vol.Giver associationer til sydeuropæiskklima og spansk kultur.TjekkietB.B. DARKPilsner – 4,7% vol.B.B. Bohemia Beer Dark er denklassiske mørke undergærede tjekkiskeøl, som blev brygget inden pilsnervarianterneopstod. Øllet er brygget efteren 200 år gammel opskrift, hvor bryggeprocessenvarer 55-65 dage.B.B. PILSNERPilsner – 4,7% vol.B.B. Bohemia Beer er traditioneltjekkisk kvalitetspilsner, som brygges iåbne kar og udelukkende på naturligeingredienser.Vandet er fra bryggerietsegen kilde, som hentes op fra 300 m.dybde.NEUMARKTERLAMMSBRÄU PILSNERPilsner, økologisk – 4,8% vol.Undergæret lager, fra det familieejedebryggeri Neumarkter Lammsbräu.Til forskel fra andre tyske pilsnere erøllet brygget på 100 % økologiske råvarer.NEUMARKTERLAMMSBRÄU DUNKELMünchener dunkel, økologisk – 4,0% vol.Denne mørke undergærede øltypehar sit historiske udspring fra Bayern imidten af 1800-tallet.NEUMARKTERLAMMSBRÄU SCHWARZEDunkel Weißbier, økologisk – 5,1% vol.Denne mørke hvedeøl er bryggetpå mørk hvedemalt fra bryggerietsegen malt-produktion.Alle ingredienserer økologiske.PAULANERHEFE-WEIßBIER NATURTRÜBWeißbier, Hefe – 5,5% vol.Paulaner-bryggeriet er anerkendtfor sine velsmagende hvedeøl, som erbrygget på kildevand, gær og Hallertauhumle, 60 % maltet hvede og 40 %maltet byg.PAULANERHEFE-WEIßBIER DUNKELDunkel Weißbier, Hefe – 5,3% vol.Brugen af den mørke hvedemalt gørPaulaner Hefe Weißbier til en Dunkel.PAULANER PREMIUM PILSPilsner – 4,9% vol.Der brygges mere end 1600 pilsnerei Europa, men kun 8 pilsnere er blevetæret med titlen ”Crown Pils ofEurope” – en af dem er PaulanerPremium Pils ved ”European BrewersGuild” i 1979. Denne bohemiske pilsnerbrygges med humle fra den anerkendteHallertau region.36 37


9 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 9PAULANEROKTOBERFEST-BIERWienerlager, Oktoberfest – 6,0% vol.1810 besluttede Kronprinsen afBayern, Ludwig I, at München-bryggerierneskulle udvikle en ny øl for at fejreefteråret. Øllet var så godt, at festenvarede i 16 dage og hermed varOktoberfesten født. Hvert år deltagerover 6 mio. mennesker i byfesten.Paulaner Oktoberfest-Bier brygges frajuli til oktober.Ravgylden med et tæt skum.Aromaaf karamelliseret malt og i smagen findesder ristet malt med noter af blommeog humle. Cremet og forfriskende.WEIHENSTEPHANERHEFE-WEIßBIERWeißbier, Hefe – 5,4% vol.Denne hvedeøl fra Weihenstephaner en klassisk bayersk hvedeøl, somKenny Nickkelman i den danske sitcom”Langt fra Las Vegas” har udnævnt somverdens bedste øl.CiderREKORDERLIG CIDERCider – 4,5% vol.Rekorderlig Cider fra Åbro-bryggerieti Sverige, er den mest solgte alkoholiskecider i Sverige, hvilket er forståeligt,for denne cider er en rennydelse produceret af rent kildevandog frugtvin af bedste kvalitet. Findes ifem varianter: hyldeblomst, jordbær &lime, passionsfrugt, pære samt skovbær.STRONGBOW CIDERCider – 5,3% vol.Strongbow er en forfriskende og letsyrlig cider, der produceres af verdensstørste producent af tør cider,Bulmers. Cideren, som er verdensmeste solgte cider, i Herefordshire iEngland. Let syrlig og forfriskende.Skagens BryghusDRACHMANNPilsner – 5,0% vol.Drachmann er fyldig med en friskbitterhed, som bliver hængende.Forståeligt at brygmesteren hentede etdansk mesterskab hjem på en pilsner.SKAWSKUMLager – 5,5% vol.En traditionel bajer. Lidt mørkereend pilsneren, mere fyldig og nogetmindre humlebitterhed.SORTBØDERStout – 5,5%Den har en let røget smag, cremetog fyldig. En rigtig dameøl.GL. SKAGENIndia pale ale – 6% vol.Velduftende, nærmest lidt citrus- ogblomsteragtig. Fyldig øl med en markanthumlet bitterhed.ØL OGMADIkke alene brygger verdens bryggerierudsøgt øl, men nogle af dem ligger ogsånavn til nogle fantastiske madvarer. Forførste gang i Danmark vil du på voresstand blandt andet kunne smage St.Bernardus ost, som passer perfekt tilserien af St. Bernardus øl ogCorsendonk ost, der komplementererCorsendonk Christmas Ale helt fantastisk.Kom og se hvilke andre specialiteterbryggerierne ligger navn til.Derudover vil du kunne smage enrække snacks som udstreger denenkelte øls oprindelses, f.eks. spanskesnacks til San Miguel, saltkringler tilPaulaner Oktoberfest-Bier, wasabi nøddertil Kirin Ichiban.SMAGSDOMMER!Vi har den store ære af at lancere trenye julebryg her på ølfestivalen iHorsens. Disse tre fantastiske julebryger ikke kun nye i Danmark, men erbrygget for første gang til denne vinter:- St. Bernardus Christmas Ale fra detdet tidligere trappistbryggeri SintBernardus- Best Christmas Wishes fra Het Anker,der er det ældste og stadig fungerendebryggeri i Belgien- Greenland Christmas ale fra det førstegrønlandske bryggeri GreenlandBrewhouseVi vil gerne have din vurdering aføllet, så kom og smag dem på voresstand. Når du udfylder og afleverer enkupon med din smagsoplevelse, deltagerdu samtidig i konkurrencen om engaveæske med 6 fantastiske øl fra heleverden.Vi trækker en vinder hver dag!Vinderne trækkes fredag og lørdagkl. 21.00 og søndag kl. 16.00 og de heldigefår besked direkte.Præmier: 3 x Premium Beergaveæske med 6 forskellige øl.HVOR MANGE SWINGTOP-HOVEDER KAN DER VÆRE IEN SWINGTOP FLASKE?Kom og deltag i konkurrencen omGrolsch gaveæsker.Alt du skal gøre er,at gætte hvor mange swingtop-hovederder er i den store Grolsch Swingtop,som du kan se på vores stand.Kuponen udfylder og afleverer du påstanden.Vinderne trækkes søndag kl. 16.00 ogde heldige får besked direkte.Præmier: 4 x Grolsch gaveæske3839


10 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 10STAND10HERSLEV BRYGHUSKattingevej 8, Herslev4000 RoskildeTlf:4640 1807.Websted: www.herslevbryghus.dk.Idyllisk landsbymiljøHerslev Bryghus er et lille bryggeri påen gammel gård i idyllisk landsbymiljønær Roskilde. Bryggeriet ejes og drivesaf Tore Jørgensen og Mette Kinnerup.Vi arbejder begge i bryghuset hver dagsammen med gode medarbejdere.Vi kan lide at brygge øl og vi læggerstor vægt på, at øl skal smage af noget.De råvarer, vi bruger er af finestekvalitet, nøje udvalgt til hver enkeltslags øl.En skånsom produktion er afgørendefor et godt resultat, når det gælderøl.Vores øl er derfor hverken pasteurisereteller filtreret. Herved bevaresflest mulige smagsstoffer i øllet.Det er vigtigt for os at have tætkontakt med vores kunder.Man kan købe øl fra bryghusets lillebutik og hver uge forsynes udvalgtebutikker, restauranter og cafeer påSjælland, Fyn og i Jylland med øl herfra.Det er også muligt at købe vores ølpå fad og leje fadølsanlæg hos os.Desuden tilbyder vi rundvisning ogsmagning efter aftale.HERSLEV BRYGHUS HVEDEHvedeøl – 5,8% vol.Sydtysk i stilen. Flot gul farve, frisk ismagen med fin frugtagtig fylde. Blødog dejlig sødme. Let humlet eftersmag.Nydes kold og er velegnet som aperitifog harmonerer fint sammen med rettermed f.eks. fisk, skaldyr og kylling.HERSLEV BRYGHUS PALE ALEPale ale – 5,9% vol.Engelsk i stilen. Karakteriseret veden frisk, frugtagtig og velafbalanceretsmag, som stammer fra byg- og havremaltog et fint strejf af Amarillo-humle.Stor fylde og dejlig humlet eftersmag.Nydes såvel alene som til god og gernekrydret mad.HERSLEV BRYGHUS PILSNERPilsner– 5,5% vol.Er brygget efter tjekkisk forbillede.Flot skum, ravgylden farve. Dejlig duftaf humle. Hører til den kraftige af slagsenmed meget smag af malt og humle.Passer godt til traditionel dansk mad,såvel kold som varm. Serveres kælderkold.HERSLEV BRYGHUSSTOUT – FOUR GRAINStout – 7,0% vol.Brygget af de fire kornsorter byg,hvede, rug og havre. Indbydende duft,flot mørk farve, lækkert og cremetskum. Fyldig og blød med tilpas sødme.Præget af den mørke malt, som giveret strejf af chokolade og kaffe. Dejlighumlet eftersmag. Kan absolut nydesalene ved 10 -12 grader, men kan ogsåanbefales til desserter – serveres hertilkøleskabskold.HERSLEV BRYGHUSGORMS BRYGAle – 5% vol.Gorms Bryg er brygget til vikinger!Nærmere bestemt til Vikingespillet iFrederikssund, som hvert år viser etvikinge-friluftsspil i juni/juli måned.Gorms Bryg er en overgæret øl, bryggetmed rugmalt og tilsat honning. Endejlig fyldig øl med både sødme og tilpasbitterhed i eftersmagen.HERSLEV BRYGHUSHØST BRYG 2006, KIRSEBÆRFrugtale – 7 % vol.Andet bryg ud af tre. Med dettebryg markeres overgangen mellemsommer og efterår.Vores Høst Bryg2006 er brygget i august 2006 af bygoghvedemalt og masser af friske solmodnedanske Kelleris-kirsebær, somgiver øllet en flot rød nuance og enfremragende smag, hvor balancen mellemdet søde og det bitre er velafstemt.Øllet vil med tiden blive mere vinøsi smagen. Serveres ved 10 – 12 grader.HERSLEV BRYGHUSSTJERNE BRYGBelgisk ale – 9% vol.Er brygget af 6 forskellige malte,som giver øllet en flot rødlig nuance idet ellers mørke øl. Kraftig fylde. Stormængde restsukker, som giver en dejligsødme. Sødmen er afbalanceret meden relativ stor mængde humle i forholdtil, hvordan juleøl traditionelt brygges.Dette gør, at øllet passer rigtig godt tilden danske julemad. Julestemningenunderstreges af et strejf af stjerneanisog koriander. Serveres ved 10-12 grader.Upasteuriseret og ufiltreret.4041


11 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 11STAND11BEERFACTORYEmail: beerfactory@mail.dkWebsted: www.beerfactory.dkTysk, belgisk og tjekkisk ølBeer Factory er et firma, der har specialiseretsig i import af især tyske, belgiskeog tjekkiske øl med videresalg tildetailhandlen, hoteller, restauranter ogværtshuse for øje. Beer Factory sælgerogså en gros til private.Beer Factory har endvidere indgåetsamarbejde med My Beer om distributionaf 6 belgiske øl fra »Brasseried´Ecaussinnes«. Ølserien hedder Ultra,og det er eksempler på det bedste fraden belgiske brygtradition.Derudover distribuerer Beer-Factory også øllene fra mikrobryggerierneWarwik og Raasted Bryghus.SillyEt forholdsvis lille familieejet bryggerica. 30 km sydvest for Bruxelles. EjerenDidier er 6. generation, og han ognevøen elsker at eksperimentere meddiverse øltyper. Seneste skud på stammener en øl lavet på pink grapefrugt!Selvom bryggeriet er forholdsvisbeskedent, står de for salg og distributionaf mange af de store ”brands” i enstor del af Belgien. Årsag: Didier ejer80 værtshuse!SILLY CRE TONNEREBelgisk ale – 7% vol.En unik øl fra det eksperimenterendebryggeri Silly. Dette er en klassiskblondeøl med rom, der giver en stærkmen samtidig sød eftersmag.Ideel som velkomstdrink eller til delange sommeraftener.PINK KILLERSpecialøl – 5,0% vol.Klassens frække dreng. En spændendeøl lavet på pink grapefrugt og meden usædvanlig frisk smag. Sommerenstørstslukker. Serveres ved 4 – 8 grader.Brasserie CantillonBrasserie Cantillon er et traditionelt,familiedrevet bryggeri i Gheude Straat iBruxelles. Bryggeriet er over 100 årgammelt og producerer 900 hektoliterøl om året. Bryggeriet Cantillon videreførerden gamle belgiske tradition forvildgæring.Der kan vildgæres fra slutningen afoktober til begyndelsen af marts. Eftergærpartiklernes invasion kommes ølletpå egetræsfade, hvoraf en stor del ibryggeriet stadig er fra grundlæggerenstid. Ødelagte fade erstattes med brugtevinfade, der dog er betydeligt mindreend de gamle fade på 650 liter.En Gueuze er en blanding af øl, derer lagret i henholdsvis 1, 2 og 3 år. KunIris blandes ikke op med ung Lambic,inden den kommes på flasker. Restengør, for at få kuldioxid i øllet. Efter treår på egetræsfade er kulsyren nemliglangsomt trukket ud gennem fadene.Udover den nøgne Gueuze ogLambic fremstilles adskillige variantermed tilsætning af frugter.LOU PEPE GUEUZELOU PEPE KRIEKLOU PEPE FRAMBOISEGueuze/lambic – 5% vol.Luksuslambic med 300 gram frugtpr. liter mod normalt 200 gram. Heranvendes kun 2 år gammel Lambic, derfår den 2. gæring ved tilsætning afsødet spiritus.Lou Pepe lagres altid på fade, derudelukkende har været brugt tilBordeauxvin.Disse processer adskiller Lou Pepemarkant fra resten af Cantillon-familien.Men tonen er stadig den fine syrlighed,der gør øllet til noget af det mestfriske, du kan få.Der udskænkes 5 cl pr. polet.FOU’FOUNELambic/frugtlambic – 5% vol.I 1998 blev ideen om en frugtøl medabrikos født i venners lag i Bruxelles.Hovedparten sælges tilbage til Frankrig,hvorfra abrikoserne kommer.Der udskænkes 5 cl pr. polet.IRISGueuze/lambic – 5% vol.I modsætning til øvrige øl fraCantillon er der ingen hvede i Iris. Dener brygget på ren bygmalt. Også humlener anderledes. Normalt anvendeskun 3 år gammel tørret humle, men tilIris anvendes 50 % frisk humle.Der udskænkes 5 cl pr. polet.VIGNERONNEGueuze/lambic – 5% vol.I 1973 eksperimenterede Jean førstegang med en frugtøl med hvide vindruer. I1987 fik øllet navnet Vigneronne for athylde slægtsskabet mellem øl og vin.Der udskænkes 5 cl pr. polet.SAINT LAMVINUSGueuze/lambic – 5% vol.Lavet på røde druer fra SaintEmilion og Pomerol. En øl, der er blandetmed 2 og 3 år gammel Lambic,hvilket giver en enestående fylde ogfrisk smag.Der udskænkes 5 cl pr. polet.Pivovar Benesov/FerdinandMellemstort tjekkisk bryggeri beliggendeca. 20 km syd for Prag.Var tæt pålukning i 2002, men er blevet reorganiseretog satser nu stort på eksport.Bryggeriet har taget navn efter PrinsFerdinand, der i begyndelsen af det 19.århundrede var tronfølger til detØstrig-Ungarske rige.FERDINAND PILSNERPilsner – 5% vol.Typisk tjekkisk pilsner med fylde ogen dejlig humlet eftersmag.FERDINAND DARKLager – 4,5% vol.Typisk tjekkisk mørk pilsner medfylde og en dejlig let lakridssmag udenat være sød.4243


11 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 11FERDINAND SEDM KULILager – 5,5% vol.Meget usædvanlig tjekkisk kräuterbiersom bare skal smages.Sedm Kuli betyder syv kugler påtjekkisk og refererer til legenden omPrins Ferdinand, der angiveligt skullevære blevet skudt med 7 kugler iSarajevo i 1914.Kulmbacher BrauereiBryggeriet er beliggende i det nordvestligeBayern, i det område somtyskere og andre benævner »Tysklandsølhjerte«. I et område på størrelsemed Fyn ligger cirka 700 bryggerier!KULMBACHER EISBOCKBock – 9,3% vol.En meget stærk og fyldig øl.Øllet er lavet efter en schwarzbieropskrift,hvorefter man har frossetvand væk for at opnå de høje procenter.Kulmbacher Eisbock er endnu ikkeså berømt som sin storebror EKU 28,der holder hele 11% vol.EKU 28Bock – 11% vol.En meget stærk og fyldig øl.Passer til de fleste desserter, ellerdrikkes i cognacglas til kaffen. En legendeblandt øl.Brasseriedes Franches-MontagnesSchweizisk bryggeri, der startedes i1997 i Jura-bjergene af en ung mandJérôme Rebetez. Bryggeriet bryggerusædvanligt velsmagende og spektakulærtøl, der helt klart er forbilledligt forandre mikrobryggere i hele verden.Navnet på bryggeriet betyder defrie bjerge, der refererer til, at folk iJura-bjergene ikke helt har accepterettilhørsforholdet til Schweiz.Også navnene på øllene har underfundigeundertoner.LA MEULEAle – 6 % vol.Frisk overgæret øl tilsat en rækkekrydderurter. En ganske unik smag.Perfekt til ost og pate.LA SALAMANDREHvedeøl – 5,5 % vol.Frisk overgæret hvedeøl tilsat enrække krydderurter. En ganske uniksmag. Den perfekte aperitif, men kanogså anvendes til ost.LA TORPILLEAle – 7,5 % vol.Frisk overgæret mørk øl tilsat enrække krydderier og tørret frugt. Enganske unik smag. Ideel til desserter,ost eller mere eksotiske retter.LA MANDRAGOREStout – 8,0 % vol.Fantastisk overgæret stout tilsat enrække krydderier. En ganske unik smag.Ideel til desserter, ost eller mereeksotiske retter.LA CUIVRÉEPilsner – 5,2 % vol.En lidt mørkere overgæret pilsnermed en høj bitterhed og usædvanligkrydret eftersmag.Duelund BrygladeDuelundgaard var indtil 1920’erne enstor gård med 6-700 tønderland agerjord,skov, forsøgsmejeri, savværk ogmeget andet og med et omfattendefolkehold.I dag er bygningerne reduceretbetydeligt, og jordtilliggendet skåretned til 100 tdl., først og fremmest skovog eng. Den ældste bygning er denmere end 200 år gamle lade i murstenog tegl. Den er nu istandsat og indrettesmed et lille hyggeligt mikrobryggeri.Duelundgaard ejes af AnnaMortensen, og øllet brygges af PoulHøjlund. Kapaciteten er indtil videreca. 4 hl ugentligt, og til efteråret planlæggesmed 10 til 20 hl ugentligt.Bryggeriet er under etablering, menden første øl sættes i gæring om fåuger. Duelund Bryglade koncentrerersig om den prisvindende specialøl, denkejserlige stout KNARK, men planlæggerogså at sende mere gængse typerpå markedet lokalt. Målet er at blive etlokalt bryggeri med mange medejere.KNARK IIIRussian Imperial Stout – 8% vol.KNARK III blev i en tidligere versionkåret som klassevinder ogDommernes Favorit ved de åbneVendsysselmesterskaber,VM i Hjørring2006. Førstepræmien var mulighedenfor at brygge på det prisbelønnedeThisted Bryghus med den legendariskedirektør og brygmester PeterKlemensen som nestor.4445


11 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 11STAND11WARWIK BRYGHUS APSVestervold 18B, 6800 VardeEmail: mikael@warwik.dkWebsted: www.warwik.dkØl med historiske rødderI en baggård på Vestervold et stenkastfra Torvet i centrum af Varde har 5granvoksne mænd indrettet WarwikBryghus i et tidligere trykkeri. Mikaeler bryggeriets direktør; han siger: ”Jegved ikke noget ølbrygning men til gengældhar jeg øl-importfirmaet BeerFactory, så jeg er den der sørger fordistribution, salg og regnskaber.””Vi prøver at lave noget øl der harnogle historiske rødder,” fortæller enaf intiativtagerne, Søren, og fortsætter,”vi respekterer de typer der nu engangeksisterer og så prøver vi efter bedsteevne at gå ind og gøre dem bedre –det første jeg tænker på, når jeg tænkerpå øl, det er en god tjekkisk pilsner.Vihar valgt kun at lave undergæretøl her til at starte med og det er simpelthen af styringsmæssige grunde. ”PILSNEREN FRK. FRIISPilsner– 4,8% vol.Frk. Friis er en pilsner brygget efteren gammel, tjekkisk opskrift. Der eranvendt pilsner- og karamelmalt oghumlen er naturligvis en tjekkisk Saaz.Pilsneren har en alkoholstyrke på 4,8%og har en markant bitterhed, der fintmatcher øllets sødme og fylde. På engod sommerdag er en kold Frk. Friisvirkelig det, den værdigt trængende harbrug for!Personen Frk. Friis var konservativtbyrådsmedlem i mange år. Hun var enbestemt dame, men viste som socialudvalgsformandat hjertet sad på rettested. For mange svagt stillede var Frk.Friis ligesom øllet det, den virkeligtrængende havde brug for.BOCK’ENVINKELSKRIVER MURTFELDTBock – 7,0% vol.Vinkelskriver Murtfeldt er en bockbrygget efter gamle, sydtyskeBocktraditioner, der går 800 år tilbage itiden. Bock’en har sine rødder i klosterbryggerier,hvor øllet under fastenblev anvendt som ”flydende brød”.Vinkelskriveren er brygget på münchener-,karamel og chokolademalt og derer anvendt en tysk Hellertau-humle.Alkoholstyrken er 7,0% så man rammesmeget hurtig af veltalenhed, ligesomman ikke skal lade sig begrænse afsandheden efter et par glas afVinkelskriveren.Personen Vinkelskriver Murtfeldtkunne omkring forrige århundredeskifteses i Vardes gader iført høj hat,kappe, galocher og stok. Han menteselv at have en stor juridisk fremtidforan sig, men Murtfeldt’s gode formuleringsevnermedførte at han lagde såmeget vægt på formuleringen, at detnogle gange gik ud over sandhedsværdien– og således endte han med atskrive breve for folk!MÜNCHEREN RØDE VAGNLager – 5,0% vol.Røde Vagn er en münchener-ølbrygget på münchener-, pilsner ogkaramelmalt og der har under mæskningenstået en pose chokolademaltved siden af mæskekaret! Humlen eren tysk Hallertau og alkoholstyrken er5,0%. Røde Vagn forsøger at lukke hulletefter en nu hengangen rød øl ogtaler med sin tiltalende sødme til allekøn.Personen Røde Vagn var rød – afhårfarve, temperament og politiskoverbevisning. Han var desuden Vardesførste ølentusiast og importeredeeksotisk øl til Varde længe før ordetølentusiast var opfundet. Desuden ledVagn af en evindelig diskussionslyst ogdet kan ikke udelukkes, at noget afdenne diskussionslyst kan genfindes idet røde øl!PORTERENFULDMÆGTIG SKAFTEPorter – 6,5% vol.Fuldmægtig Skafte er en kraftig,krydret porter brygget på pilsner-,karamel-, chokolade- og sortmalt ogkrydret med engelsk lakrids. Der eranvendt Hallertau-humle og alkoholstyrkener 6,5%. Porteren er en virkeligmandeøl, der føler sig godt tilpas i enlummer atmosfære af mandehørm ogcigarrøg.Personen Fuldmægtig Skafte varbyrådssekretær i Varde og levede enstor del af sin tid en rendyrket ungkarletilværelse!Atmosfæren oser af enproblemfri mandetilværelse med kraftigmad og godt øl i rigt mål. Han ses ofteafbildet læsende avis, med benene oppei møblerne og ild i den lange pibe.Som den sidste bastion faldt han også ien høj alder for en kvinde, og føddernekom ned fra møblerne.4647


11 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 11STAND11MIKKELLERSlien 2, 2. tv, 1766 København VTlf.: 41 62 34 89E-mail: info@mikkeller.dkWebsted: www.mikkeller.dkKompromisløst mikrobrygSom Danmarks mindste mikrobryggerihar Mikkeller indtil videre været envelbevaret hemmelighed i den officielleølverden. Kun de mest hardcore ølentusiasterhar haft kendskab til bryggerietsdyrebare dråber, der hidtil er blevetbrygget i meget begrænsede mængderaf de to bryggere Mikkel Borg Bjergsøog Kristian Klarup Keller. På trods afdet, har det lille bryggeri opnået storanerkendelse i den internationaleølverden.Mikkeller blev i vinteren 2006 kåretsom det 37. bedste bryggeri i verdenblandt 5.836 konkurrerende bryggerierpå verdens førende ølmekka,www.ratebeer.com. Blandt andet pågrund af denne succes har mikrobryggerietnu valgt at brygge større mængderaf deres anerkendte og kompromisløseøl.Bryggerne vil udfordre danskernessmagsløg med intense smagsoplevelser,og inspirationen findes på den andenside af Atlanterhavet, hvor de amerikanskebryggerier ikke er bange for atlege og bryde alle regler.Noget af denne idérigdom vil bryggerietfremprovokere i dansk ølbrygning,og hvorfor så ikke selv vise vejen?STATESIDE INDIA PALE ALEAmerican IPA – 7,0% vol.Brygget på: vand, malt (pilsner,munich og caramunich), havreflager,humle (chinook, cascade og amarillo),amerikansk alegær.Forkærlighed for amerikansk mikrobryggetøl er inspirationen bag denneIPA, brygget med rundhåndede mængderaf aromatisk, amerikansk humle,der giver den en markant friskhed ogbitterhed med masser af citrusnoter.Smagsindtrykkene balanceres behageligtaf sødmen fra karamelmalten.JACKIE BROWNBrown Ale – 6,0% vol.En brown ale brygget på: vand, malt(pilsner, munich, crystal, brown, palechocolate og chocolate), havreflager,humle (palisade, simcoe og amarillo) ogalegær.Hvis det havde været QuentinTarantinos heltinde Jackie Brown, frafilmen af sammen navn, ville hun nokbare have sagt, »Shut your raggedy-assup«, og så havde det ligesom været det.Men nu er det Mikkellers Jackie Brownog den er noget mere mild i munden.Faktisk ender den flotte, brune ølskarakteristiske ristede maltsmag nærmestsom chokolade på tungen. Og såville det ikke være en Mikkeller-øl, hvisden ikke var velhumlet. Her gør detgrønne guld en ellers mørk øl overraskendefrisk og letdrikkelig. Lige nogetfor en attituderamt stewardesse, somJackie Brown.BEER GEEK BREAKFASTOatmeal stout – 7,5% vol.En Oatmeal stout brygget på: vand,malt (pils, oat, smoked, caramunich,brown, pale chocolate og chocolate),ristet byg, havreflager, molassesukker,humle (centennial og cascade), amerikanskalegær og gourmetkaffe.Morgenmaden er dagens vigtigstemåltid, siger mange, og hvis man erølnørd, findes der ingen bedre måde atstarte dagen på end med en kraftig,kompleks stout. I hvert fald ifølgeMikkeller. Den unikke blanding af enhavre- og kaffestout giver øllen storfylde og kraft samtidig med, at gourmetkaffen,der er udvalgt sammen medRiccos Butik og Kaffebar, skaber engod, balanceret nuance i en øl, dergiver nye smagsoplevelser slurk forslurk. Så hvad enten man er hardcoreølnørd og snupper en til morgenmadeneller ej, så er Beer Geek Breakfast enoplevelse af de store.4849


12 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 12STAND12CHARLIE’S BARPilestræde 33, 1112 København KTlf: 33 32 22 89THE WHARFBorgergade 16, 9000 AalborgTlf: 98 11 70 10Charlie’s Cask CrusaderCharlie’s Cask Crusaders are proud to‘spile ‘n’ tap’ casks at this Autumn’sØlfestival from four more British breweriesnew to Danish shores, twofamous old-established Celtic breweriesSt.Austell and Felinfoel and twonewcomers O’Hanlon’s andThornbridge Hall.The many Danishfans of Harvey’s beers won’t go awaydisappointed either, as we have no lessthan six of their cask beers - three ofwhich are brand new.It is with particular pride and pleasureto welcome Cornish brewery St.Austell,Welsh brewery Felinfoel andIrish brewery O’Hanlon’s into Charlie’spubs and to the festival and of coursewe also welcome another breweryrepresenting the English,ThornbridgeHall brewery. Now together with firmpub favourite Scottish Caledonian brewerywe can offer cask beer stylesfrom all the countries which make upthe British Family Of Nations.We hope you enjoy the range ofnew cask beers we’ve chosen and youcome to love and respect as we docask-conditioned beers not just overthis festival weekend but also throughoutthe year at a Charlie’s pub nearyou.Our tasting notes are complementsof the breweries, Roger Protz and Us.Please note not our entire range ofcask ales listed below will be openedat the same time or be permanentlyon throughout the festival, this is to tryto maintain them in tip-top conditionunder hot festival conditions. Sorry fordisappointments but we don’t believein serving you bad beer.St.Austell of St.Austell Cornwallfounded 1851Cornwall or Kernow in the nativeCornish tongue is an ancient Celticcountry situated in the extreme southwestof the British Isles. Historical, culturaland linguistically Cornwall hasmuch in common with its Celticneighbours to the west the Welsh, infact the English Saxons and Danes calledthe country West Wales.HICKS SPECIAL DRAUGHT/HSDCask Ale – 5,0%vol.Known locally as High SpeedDiesel.An aromatic fruity hoppy bitterthat is initially sweet and has an aftertasteof pronounced bitterness butwhose flavour is full rounded, a complexextremely satisfying special bitter.Felinfoel of LlanelliCarmarthenshire Walesfounded 1830A proudly independent Celtic peoplesthe Welsh, with a red fire-breathingdragon on their nation’s flag to proveit. Felinfoel has always been a fiercelyindependent family brewery that thename of their most famous cask ale‘Double Dragon’ implies.DOUBLE DRAGONCask Ale – 4,2%vol.Very distinctive full-bodied malty alewith vinous fruit in the mouth, finishingwith a satisfying not dry fruity-bittertaste which lasts and makes you wantto have another. One of the most complex‘sweetish’ session pints brewed inthe British Isles (Affectionately one ofmy favourite cask beers – Iain Russell)and as proclaimed by the brewery ‘TheNational Ale of Wales’.O’Hanlon’s of Great Barton FarmWhimple Devon Englandfounded 1996John O’Hanlon grew up in a pub inCounty Kerry Ireland, then had a puband brewery under his own name inLondon and now brews his award winningbeers in a remote and beautifulpart of Devon.Among his range hebrews two of the best Irish-stylestouts you can drink anywhere andthat’s a big claim - try them and seefor yourself.DRY STOUTCask Ale – 4,2%vol.A classic session-drinking Irish drystoutor ‘Plain’, well balanced with adry bitter finish and plenty of roastedbarley and fruity malt flavours in themouth. In the words of writer FlannO’Brien “When money’s tight andhard to get and your horse is also ran,when all you have is a heap of debt – apint of plain is your only man.”ORIGINAL PORT STOUTCask Ale – 4,8%vol.From the old days comes a beercustom to mix your porter or stoutwith port wine to cure a hangover.Thisnational and international award winningbottled stout has been very popularin Denmark for several years, butnow Charlie’s brings it here on cask.This stout has a superb fruity vinousaroma with earthy hop resins and roastedgrain.The delightful winy fruitinesscontinues through the plate and intothe finish accompanied by luscioustangy hops, roasted grain, coffee andchocolate.A ‘corpse reviver’!5051


12 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 12Thornbridge Hall Country Houseof Ashford in the WaterDerbyshire England founded 2004This unusual brewery comes morefrom the pages of Brideshead Revisitedbut highly recommended to me byGarrett Oliver this spring at theKøbenhavn Ølfestival.We arranged tomeet the brewers at the Great BritishBeer Festival this summer and thesecask ‘offerings’ are the result of ourmeeting.Thanks Garrett!In Thornbridge’s own words this istheir philosophy “We acknowledge ourbrewing heritage but strive to go beyondthis to create new and excitingbeers. Using the finest natural ingredientsfrom around the world we aim toenhance our customers’ experiencewith tastes and flavours to excite andstyles to embrace. Innovation haspunctuated and changed human history,we aim to use it to make greatbeers!” Fine words you decide, hereare two of their seven classic ales’range, the others you can try atCharlie’s.JAIPUR INDIA PALE ALECask Ale – 5,9% vol.We tried this one at the GBBF andit was dangerously good…! The immediateimpression of this wonderfulaward winning IPA is soft and smoothbut this rapidly builds around themouth to a crescendo of massive hoppinessaccentuated with honey.Thisslowly converts into a powerful butpleasant enduring bitter finish.SAINT PETERSBURGIMPERIAL RUSSIAN STOUTCask Ale – 7,7% vol.St. Petersburg is a fabulous full-bodiedstout – chocolaty malt flavours withcoffee finish combine to give this BalticStout a taste you will never forget.ACatherine The Great leg-over!Harvey’s of Lewes Sussex Englandfounded 1790Last but not least probably our mostpopular brewery and for very goodreason – they make exceedingly goodpub session-drinking beers what morecan one say.Whether you’re drinking apint of Harvey’s in Charlie’s Aalborg orKøbenhavn the cask is very quicklydrained.Ales brewed from England’sfinest spring water, malt and hops andthe brewer’s alchemy.We’ve got noless than six of their beers for you totry.HADLOW BITTERCask Ale – 3,6% vol.What is called a ‘lunchtime bitter’that leaves you still capable of an afternoon’swork. Single hop brew withHadlow Hops from Sussex, well-balancedbitter for its low strength and themark of a good brewery which knowshow to brew good beer at a low alcohol.SUSSEX BEST BITTERCask Ale – 4,0% volChampion Best Bitter of Britainawarded Great British Beer Festival2005 and now again 2006 “…with itsrich uncompromising smack of juicymalt and hop bitterness…this is trulymagnificent beer, the very best ofBritish.” Roger Protz writing inCAMRA magazine What’s Brewing.XXXX OLD ALECask Ale – 4,3%vol.A dark seasonal beer brewed betweenOctober and May with black andbrown cane sugars. Soft aromas of toastedmalt, dried fruit and coffee, nuttytaste with a deep warming soft finishwith just a hint of hops.ARMADA ALECask Ale – 4,5%vol.Tangy hop aroma, rich malt andhops on the palate and a big fruityaftertaste for a beer that’s still relativelylow in alcohol.A big beer for yourmoney!SOUTH DOWN HARVEST ALECask Ale – 5,0%vol.Hoppy seasonal ale brewed with‘green hops’ to celebrate this time ofyear that has been associated with thegathering of the harvest and celebrationof the season’s bounty. It’s an allmaltsingle hop brew using freshly harvestedSussex Fuggles hops, whichtogether with Harvey’s spring watercombine to give a taste of the SouthDowns.STAR OF EASTBOURNE IPACask Ale – 5,5%vol.Autumn seasonal ale amber in hue,goldings hop aroma with grapefruitnotes, very aromatic but not heavy inthe taste of pale malts and citrus hops,followed by a long dry bitter aftertaste.AnotherHarvey’s classic!Hopefully our tasting notes havewhetted your thirst and we look forwardto welcoming you to our caskstand in Horsens this year.Cheers,Iain Russell.5253


13 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 13STAND13SKOTSK IMPORTSkævlundvej 9, Glud, 8700 HorsensTlf: 75 68 39 99Email: s-import@mail.dkWebsted: www.skotsk-import.dkSpecialisterSkotsk øl har en lang historie bag sig,og ofte brygges de forskellige ales ogstouts efter gamle traditioner ogopskrifter.Det er slet ikke usædvanligt, at visseales er grundet på opskrifter der gårhelt tilbage til før Kristi fødsel.Typisk er også, at produkterne tagernavn efter historiske berømtheder,begivenheder eller lokale områder.The Orkney BreweryNORTHERN LIGHTPale ale – 4% vol.Superb frisk ale. Så ren og klar somOrkneys himmel og vand. Fyldig i mundenmed fin balance i malt og humlesamt en lang frugtagtig eftersmag.DARK ISLANDDark ale – 4,6% vol.Mørk Scottish Island Ale med enrødlig glød, chokolade malt-buket derglider videre over til en øl med enklassisk maltet smag. Sød, blød chokoladeagtigmed et strejf af nødder rundetaf med en lang behagelig finish.RED MACGREGORAle – 5% vol.En enestående mellem-stærk alemed en udpræget humle-duft, dejligblomsteragtig humle-smag og en blødmaltet eftersmag.Red MacGregor er en spændendeale - i sig selv - eller sammen med enbred vifte af madretter.SKULLSPLITTERBarley Wine – 8,5% vol.Let rødlig og har en intens vinagtigprofil, er fyldig og blød i munden meden lang tør eftersmag. Dyb fyldig sødog vinagtig. Beskrevet som »silkeblød -let og farlig!«Skullsplitter er god til kylling ogfiskeretter, karry-retter og - hold fast -chokolade.RAVEN ALEAle – 3,8% vol.En gylden brunlig ale med en intenskornduft, fyldig og frugtagtig i smagenmed en forfriskende eftersmag afhumle. Beskrevet af eksperter som en»rund« ale, frugtagtig med en stor fyldei forhold til styrken. Raven Ale er ensessions-øl, der passer til en let frokosteller som tørstslukker.DARK ISLAND RESERVEOrcadian Ale – 10% vol.Nyhed! Dark Island Reserve er enstærk og fyldig Orcadian Ale – lagret i3 måneder på gamle Dalmore whiskeyegetønder. Denne langsomme processkaber en klassiker – en frugtagtig,krydret, egetræsristet maltsmag. Megetbegrænset antal. Smagning annonceres.Der udskænkes 5 cl pr. polet.Inveralmond BreweryOSSIAN'S ALEAle – 4,1% vol.Vinder af Champion Beer ofScotland november 2001 ved Aberdeenog North East Beer Festival.LIA FAILAle – 4,7% vol.Lia Fail er gælisk for »Stone ofDestiny« – en mørk, robust og fyldigøl med en dyb maltsmag, blød i konsistensenog med en humlet aroma.BLACKFRIARStout 7% vol.En kraftig og fyldig smag efterfulgt afen tør aromatisk eftersmag. Dette erflaskeversionen af cask-alen »Greyfriar«,som har taget navn efter en langkæde af restauranter i Skotland.Broughton AlesGREENMANTLEAle – 3,9% vol.Greenmantle Ale er en mørk kobberfarvetale med en fyldig frugt- bitter/ sød aroma med reminiscens af stikkelsbærog en behagelig ren humleteftersmag.Greenmantle hører til kategorienskotsk 80/- ale.BLACK DOUGLASAle – 5,2% vol.En mørk rubinrød ale med en rigmaltsmag med overtoner af en ristetfrugtagtig eftersmag. En tribut til denmægtige ridders kraft og karakter.THE GHILLIEAle – 4,5% vol.The Ghillie står for klanledernesførstemand. Hører til Premium Bitterkategorien. En fyldig, lys, kobberfarvetale, med en udpræget maltsmag, medcitrus og krydrede toner.OLD JOCKAle – 6,7% vol.Jocks er øgenavn for soldater iHighland- og Lowlandshæren.Kraftfulde stridsmænd, som har vundethæder over hele verden. – Karakteristiskgær- og frugtagtig duft, i forbindelsemed en stærk alesmag.SCOTTISH OATMEAL STOUTStout – 4,2% vol.Havre er her brugt til at forstærkeduften af den mørke malt og ristedebyg, som giver denne traditionellestout dens kraftige ristede malt-aromamed reminiscens af kaffe og chokolade.MERLIN'S ALEAle – 4,2% vol.Magien lever videre i Merlin's Ale. –Karakteristisk maltsmag og en ren tørbitter-humlet eftersmag samt en behagelighumleblomstaroma.5455


13 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 13DR. JOHNSON'S DEFINITIVE ALEAle – 5% vol.Dr. Johnson’s Definitive Ale er enfyldig, mørk og traditionel engelsk alebrygget med en fantastisk balance ikrystal- og sorte malttyper,Northdown-humle til at fremelskebåde bitterhed og aroma. Etikettenbeskriver Dr. Johnson’s og JamesBoswell’s historiske rejse gennemEngland og Skotland.BORDER ORGANIC GOLDAle – 6% vol.Malten stammer fra organisk dyrketskotsk byg. Humlen er dyrket på NewZealand, hvor fravær af pesticider betyderat humlen kan dyrkes organisk ogaf meget høj kvalitet. Det rene vandkommer fra »The rolling hills of theBorders« – Det endelige resultat er engyldenfarvet øl med fylde og aroma. Enforfriskende rent smagende øl med enexcellent humleduft og eftersmag.ANGEL ORGANIC LAGERLager – 5% vol.Økologisk lagermalt, NewZeelandsk humle dyrket uden pesticider.Lys og frisk i smagen. Pilsneragtigmed en aromatisk eftersmag.EXCISEMAN 80/-Ale – 4,6% vol.Tribut til Robert Burns. Letbitter/sød, gyldenbrun. Exciman er dender opkrævede øl-skat.Isle of Skye BreweryRED CUILLINAle – 4,2% vol.Opkaldt efter Isle of Skye's berømtebjerg af samme navn. Red Cuillin eren premium ale og har vundet adskilligepriser i sin cask version. Som bjergeti aftensolen er den rund og behagelig.Blød, maltet og lidt nøddeagtig.BLACK CUILLINAle – 4,5% vol.Black Cuillin er også opkaldt efterde verdenskendte bjerge på Isle ofSkye - Den mørke ale med den kraftfuldesmag og eftersmag af honning.En mørk ale brygget med valset,ristet havre og honning.CUILLIN BEASTAle – 7% vol.En meget kraftfuldt smagende alemed tydelig duft og eftersmag af karamelog humle uden bitterhed.BLAVENAle – 5% vol.Blød og cremet specialbryg. Kraftig isåvel smag som duft. Sommeragtig meden let humlet eftersmag. Det lokalebryg – en rigtig Skye Beer...HEBRIDEAN GOLDAle – 4,3% vol.Danmarkspremiere! En helt anderledesale, brygget med havregryn. Enexceptionel blød ale med et dybt cremethoved.Heather AleFRAOCHAle – 5% vol.Froach er gælisk og betyder simpelthen lyng. Brygget i Skotland siden 2000før Krist. Lyng Ale er formodentlig denældste ale-stil der stadig produceres iverden. Fra en ældgammel Gæliskopskrift på "Leann Froich" (lyng-ale) erden nu blevet genopdaget og genintroducereti den skotske kultur. I dekogende bygkorn kommes sød porseog blomstrende lyng. Efter en smulenedkøling hældes den varme ale i entønde med friske lyngblomster, hvorden trækker en times tid før gæring.En lys ravgul ale med blomstrende,tørveagtig aroma - kraftig malt-karakter,krydret urteduft og tør vinagtigeftersmag.Velegnet til krydredemadretter. Eks. Haggis - Drikkes lettereafkølet af de originale tilhørende lerkrus.GROZET CELTICAle – 5% vol.Fra omkring det 16. århundredebryggede skotske munke og øl-koneroriginale drikke fra kornafgrøder, vildeurter og syrlig frugt.Tibbie Shiels grønneGrozet blev udødeliggjort af skotskedigtere som Sir Walter Scott, JasHogg og Robert Burns, der anså detsom den mest opstemmende drik.Brygget med masser af malt, hvede,mose myrte, humle og mjødurt dernæstgæret med syrlige skotske stikkelsbær.KELPIE SEAWEEDAle – 4,4% vol.Bladderwrack søgræs – tilsat organiskdyrket byg giver denne fyldigemørke ale en distinkt smagsprofil.Fyldig chokolade-ale med en snert afhavbrise. En distinkt ristet aroma medsprød saltet eftersmag. Perfekt til fiskeretterog brød.EBULUM ELDERBERRYAle – 6,5% vol.Ebulum er lavet af ristet havre, bygog hvede kogt med urter og fermenteretmed umodne hyldebær. En sort fyldigale med frugtaroma, silkeblød i konsistensenog med en mild ristet eftersmag.ALBA PINEAle – 7% vol.Rødgran- og fyr-ales var megetpopulære i det skotske højland indtildet 19. århundrede. Mange tidligeopdagelsesrejsende, inklusiv kaptajnCook, brugte rødgran-ale på langesørejser, da de forebyggede skørbug ogdårligt helbred.Alba er en triple ale, brygget efteren traditionel højlandsopskrift beståendeaf skotsk fyr og rødgran-skud plukketi det tidlige forår. Ren maltet byg erkogt med unge fyr-skud i flere timer ogdernæst tilføjet de friske rødgran-skudder trækker kort før fermentering.En gulbrun stærk ale med fyraroma,fyldig maltet konsistens og meden kompleks "træagtig" eftersmag.5657


13 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 13Williams Bros. BreweryWILLIAMS GOLDAle – 3,9% vol.En forfriskende, fyldig og gylden ale,brygget på 7 forskellige malt-typer.Undertoner af vanillje, frugtagtig meden snert Citrus-humle, der går over ien næsten grape- og appelsin-eftersmag.WILLIAMS BLACKAle – 4,2% vol.Endnu en ny ale i Williams-serien,fra Heatherale bryggeriet (nu WilliamsBros Brewing) En fyldig mørk Ale,domineret af en stærk ristet maltsmag,som er grundlaget i denne ale. Blødekaffe- og chokolade-undertoner komplimenteretmed en sent høstet humle,der giver en dejlig let solbæraroma.Sulwath Brewers Ltd.SOLWAY MISTHvedeøl – 5,5% vol.Sæson-bryg, en rigtig "sommerøl" -Ufiltreret hvedeøl - fyldig og frisk.THE BLACK GALLOWAYPorter – 4,4% vol.Skotsk Porter - En næsten sortfarve fra en hårdt ristet "Maris Otter"byg samt chokolademalt. En robustdrik, der er ideel som Winter Warmer.GALLOWAY GOLDLager – 5,0% vol.Galloways premium lager.En frisk lager – pilsneragtig med etstrejf af citrus og tydelig humlesmag.Fremstillet med pilsner-/hvedemalt ogSaazerhumle.Bridge of Allan BreweryLOMOND GOLD BLONDEORGANIC BEERAle – 5% vol.Sensationel ny stil af gylden øl, bryggettæt ved bredden af Loch Lomond.Ren, distinkt og frisk aroma og smag.Humlet med continental Saaz humle.Som cask blev alen awarded med guldmedaljeaf The Society of IndependentBrewers (SIBA) Scotland 2001.CLENCOE WILD OAT STOUTORGANIC BEERAle – 4,5% vol.Denne traditionelle stout har encremet ristet havre-smag og er lethumlet. Silkeblød chokoladeagtig eftersmag.Havren er økologisk vildtvoksende.En helt fantastisk stout man vilnyde igen og igen.BENIS NEVISAle – 4% vol.CITY OF STIRLINGAleAtlas BreweryTHREE SISTERSAle – 4,2% vol.Nyhed! – En dyb rubinrød ale.Styrian Golding humle giver en letfrugtsmag med en sprød eftersmag.NIMBUS BLONDEAle – 5% vol.Nyhed! – Brygget med ekstrahvede-malt for at give mere sødme.LATITUDE HIGLAND PILSNERPilsner – 3,9% vol.Nyhed! – En tør men forfriskendepilsner. German Style.ØL OGMADPå festivalen vil Skotsk import præsenteresmagsprøver på skotske oste.WILLAMS REDAle – 4,5% vol.Sidste skud på stammen i Williamsserien,fra Williams Bros. Brewing. Envarm fyldig rød ale, ristet maltsmag,halvtør og med hint af trøffel.Balancerende med en frisk og samtidigkrydret humle der giver en behageligpeberagtig eftersmag.WILLIAMS JOKERAle – 4,3%Seneste nye bryg. En overraskendekrydret rød-gylden ale. Forfriskendebitter-sød fyldig citrus-smag.KNOCKENDOCHAle – 5,0% vol.Mørk kobberfarvet ale, med tydeligsmag af dybristet malt og humlemed en behagelig og lang eftersmag fraden hele Hereford-byg.STIRLING BRIGAle – 4,1% vol.Nyheder på cask1488 WHISKY ALE(verdens premiere)BRAMBLE ALEAle – 4,2%ALOWEEN PUMPKIN ALEAle – 4,2% vol.SPORRAN WARMERDARK CHRISTMAS ALE5859


14 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 14STAND14HANCOCKHumlevej 32, 7800 SkiveTlf: 97 52 25 77Email: post@hancock.dkUdelukkende Saazer-humleHancock er et lille uafhængigt bryggeri.Målsætningen er at brygge det bedsteøl uden at gå på kompromis med kvaliteten.Både high gravity brewing samtkunstige enzymer er ukendte fænomenerfor os. Derfor brygger vi stadigefter de gamle metoder, hvor det udelukkendeer maltens naturlige enzymerder omdanner stivelsen til forgærbaresukkerarter.Alle vore produkter, bortset frahvidtøl, er gæret med undergær, hvilketstiller store krav til bl.a. temperaturstyringenog lagerkapaciteten.Vi gærer vore øl ved meget lavetemperaturer, og lagringen, som altefter øltype, varer mellem 7 uger og 1år foregår lige omkring frysepunktet.Der anvendes udelukkende RollsRoyce’en inden for humle, nemlig dentjekkiske Saazer til alle produkter.HØKER BAJERPilsner – 5,0% vol.Indbrygning: 11,0 %, 100 % Saaz.Dette er vor traditionelle pilsnerøl.Smagen er fyldigere end andre traditionelledanske pilsnertyper, og Saazerhumlengiver en blød og afrundetsmag. Samlet lagringstid mindst 45dage.Kan smages pasteuriseret fra flaske,og upasteuriseret fra fad.HANCOCK BLACK LAGERLager – 5,0% vol.Indbrygning 11,5 %, 100 % Saaz.Hancock Black Lager er som voreandre mørke øl brygget med lagermalt.Dette giver i modsætning til pilsnermalten mørkere farve, samt en merefyldig øl. På trods af den større fylde,er alkoholstyrken den samme som voralmindelige pilsnerøl, Høker Bajer.Samlet lagringstid mindst 60 dage.Kan smages pasteuriseret fra flaske,og upasteuriseret fra fad.MERRY CHRISTMASBock – 6,3% vol.Et godt alternativ til den nogetstærkere Julebryg. Smagen er lettere,og samspillet mellem det søde fra maltenog det bitre fra humlen gør denperfekt til julefrokosten eller en stillestunde i juleræset. Indbrygning 14,0 %.Kan smages pasteuriseret fra flaske,og upasteuriseret fra fad.HANCOCK BEERBock – 6,3% vol.Indbrygning 14,0 %, 100 % Saaz.Brygget med lidt mere af alt det gode.Derfor en god og fyldig guldøl. Medkarakteristisk pilsnerølssmag og afrundethumlekarakter. Samlet lagringstidmindst 75 dage.Kan smages pasteuriseret fra flaske,og upasteuriseret fra fad.OLD GAMBRINUS LIGHTDoppelBock – 9,6% vol.Indbrygning 20,5 %, 100 % Saaz. OldGambrinus Light er på trods af navneten meget fyldig og kraftig guldøl.Tilbrygningen bruges dobbelt så megetpilsnermalt som til Høker. Samletlagringstid mindst 180 dage.Kan smages pasteuriseret fra flaske.OLD GAMBRINUS DARKDoppelBock – 9,5% vol.Indbrygning 20,5 %, 100 % Saaz. OldGambrinus Dark er brygget med lagermaltog en speciel brygge-metode. Dener et glimrende alternativ til rødvin, ogkan med fordel lagres yderligere iadskillige år, hvorved smagen nærmersig en god portvin. Samlet lagringstidmindst 180 dage.Kan smages pasteuriseret fra flaske,og upasteuriseret fra fad.JULEBRYGTripelbock – 10,6% vol.Lagres et helt år ved frysepunktetinden den tappes. Under denne langelagringstid udvikles de forskelligesmagsnuancer som er med til at givejulebryggen sin helt egen smag medenorm maltfylde og afrundet humlekarakter.Måske den stærkeste danskbryggede julebryg. Indbrygning 22,0 %.Kan smages pasteuriseret fra flaske.JULEHVIDTØL NO. 1Overgæret mørkt øl – 1,8% vol.Vort eneste produkt der er overgæret.I gamle dage blev der brygget totyper hvidtøl. No.1 og No. 2. No. 1 varbrygget stærkest, og blev kun solgt tilhøjtiderne.Vi brygger No. 1 hele åretrundt. Indbrygning 10,5 %.Kan smages pasteuriseret fra flaske.LYS HANCOCKUndergæret lyst øl – 2,6% vol.Indbrygning 6,0 %, 100 % Saaz. LysHancock var tidligere brygget medovergær. Men for at give den en mereudpræget pilsnersmag gæres den numed undergær. En let og frisk øl, medudpræget humlebitterhed. Samletlagringstid mindst 45 dage.Kan smages pasteuriseret fra flaske.6061


15 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 15STAND15AMBY IMPORT AND SALEHårbyvej 22, Hårby,8660 SkanderborgTlf: 86 51 24 00 • 40 51 29 00Email lars@amby-import.dkWebsted: www.amby-import.dkHøster de belgiske frugterAmby Import er et ungt firma som harspecialiseret sig i belgiske øl. De startedei 1999 med salg på internettet tilprivate. I dag kan deres øl købes i flerehundrede butikker i hele landet.Firmaet beskæftiger 3 ansatte, nemligen far samt hans søn og datter. De deltagerpå ølfestivalen for 10. gang og haraltså været med lige siden starten.Brouwerij Van SteenbergeAUGUSTIJNKlosterbryg – 8% vol.Øllet har en gylden farve, stor kropog et stort hvidt skum, der holder sigmeget længe. Smagen er krydret, maltetog med en undertone af humle.Øllet er brygget på en 700-årig tradition.AUGUSTIJN GRAND CRUKlosterbryg – 9% vol.Øllet minder om den almindeligeAugustijn, men er lidt mere rund. Kangemmes i flere år ligesom vin.BORNEM DOUBLEKlosterbryg – 8% vol.Øllet har en stor krop, en livlig ogmunter smag, som føles dejlig i munden.Maltet eftersmag med en undertoneaf humle. Munkene plejer at faste pådenne type øl i 40 dage. Ingen føde –kun øl.BORNEM TRIPLEKlosterbryg – 9% vol.Øllet har en gylden farve, perfektbalanceret smag og spændende aroma.Stor krop og en rigtig hjertevarmer.GULDEN DRAAKBarleywine – 10,5% vol.Den gyldne drage er en mørk, brunTriple Ale og er helt exceptionel blandtde belgiske tripler. Øllet har en dejligblød og fyldig smag, kroppen er stor ogefterlader vitaminer fra flere århundredersgamle bryggerier.GULDEN DRAAK VINTAGEBelgisk ale – 7,5% vol.Jule/vinterbryg.Vintageudgave af dengyldne drage. Knap så meget alkohol,men lige så fyldig.Vinøs øl.PIRAATStærk belgisk ale – 10,5% vol.Øllet betegnes som en ”GoldenAle” af trippel-typen. Øllet har et storthvidt skum, er utrolig fyldig i duft ogsmag og har en dejlig humlet eftersmag.Øllet er brygget siden 1784 oger specielt beregnet til søfolk på langfart(10,5% vol. giver ubegrænset holdbarhed).Øllet er meget velegnet tilkraftige kødretter der ikke er for krydrede.LEUTE BOKBelgisk ale – 8,2% vol.Leute Bok er en mørk, rød lidt tungøl.Aromaen og smagen er unik og slående,ikke for sød, men fyldig og blødpå tungen.CELIS WHITEHvedeøl – 5% vol.Det er en witbier brygget i Texas afPierre Celis, der var indvandrer fraBelgien. Øllet har en dejlig aroma afblomster, lemon, vanilje og er let krydret.Celis White betragtes af mangesom den bedste hvedeøl i verden.CELIS PALE BOCKBelgisk ale – 5% vol.Celis Pale Bock har nuancer afIngrid Marie-æbler, hvilket yderligere ermed til at gøre den til en øl med charme,overraskende finesser og en lethedudover det sædvanlige.Brouwerij Van EeckeHET KAPITTEL PATERKlosterbryg – 6% vol.Ale, der som de andre ales i denneserie kan spore deres historie tilbagetil klosteret i Watou i 1629. Øllet haren lidt sødlig smag, som bl.a. skyldes de2 varianter af humle. Øllet er mørkt,fyldigt og har en lang og lidt bittereftersmag, som dog er behagelig.HET KAPITTEL BLONDKlosterbryg – 6,5% vol.Brygget på 2 varianter af denberømte humle fra Poperinge og 2varianter af aromatisk malt. Øllet haren ravgul farve, en fin bouquet, hvorman i høj grad fornemmer den fyldigehumleduft. Øllet skummer middel, haren lidt bitter og behagelig eftersmag.HET KAPITTEL DUBBELKlosterbryg – 7,5% vol.Brygget på to varianter af humle ogfire varianter af malt. Øllet har enmørk rødbrun farve, er meget fyldig ogman fornemmer straks den sødligehumle og karamelmalten, der på endiskret måde stimulerer alle smagssanser.HOMMEL BIERBelgisk ale – 7,5% vol.Watou er en del af Poperinge og etaf de få steder i Belgien, hvor der stadigdyrkes den eftertragtede humle.Øllet er brygget på 3 varianter afdenne humle. Øllet har både en sødligog bitter smag.WATOU’S WIT BIERHvedeøl – 5% vol.Øllet er brygget på en perfekt blandingaf hvede og humle fra Poperinge.Øllet har en fyldig krop, en ravgul farveog et stort hvidt skum.6263


15 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 15Brouwerij De TrochCHAPEAU CUVEE DE LAMBICLambic/Gueuze – 5,5% vol.En lambic for kendere. Rustik ogsærpræget.CHAPEAU GUEUZELambic/Gueuze – 5,5% vol.Sammenblandet øl af nyt og gammeltlambic. Øllet er syrligt og har enspeciel smag. Meget velegnet til madlavning,især hvor man vil bruge hvidvin.CHAPEAU KRIEKLambic/Kriek – 3,5% vol.Ung Lambic-øl, tilsat kirsebær ogfrugtsirup under gæringen. Har enmeget frisk smag. Øllet er velsmagendeog særlig velegnet som aperitif/velkomstdrink.CHAPEAU FRAMBOISELambic/Framboise – 3,5% vol.Også en frugtøl, hvor der er tilsathindbær i den sidste del af gæringen.Øllet er frisk, lidt syrlig i smagen.Fremragende som aperitif.CHAPEAU BANANALambic – 3,5% vol.Frugtøl med banansmag. Meget friski smagen og har overrasket mangeøldrikkere. Den mest solgte frugtøl.Het AnkerGOUDEN CAROLUS CLASSICBelgisk ale – 8,5% vol.Sagnet fortæller, at kejser Carl V gavsine krigere og jægere "sort øl" for atde kunne få mere "courage" i deresgøremål. Det er denne øl, der med småmodifikationer er brygget siden 1369.En mørkebrun ale med en stor kropog bouquet, tilpas krydret og fyldigsmag.Velegnet til kraftige kødretter ogost.GOUDEN CAROLUS - TRIPLEBelgisk ale – 9% vol.Trods moderne bryg-teknologi erdenne trippel ale brygget efter de heltgamle traditioner. De fineste bygmalteog humletyper, overgæret,upasteuriseretog ufiltreret. Meget frugtagtig ogfyldig.Velegnet til røde bøffer.GOUDEN CAROLUS - AMBRIOBelgisk ale – 6,5% vol.Tidligere bryggede hver by i Belgienderes egen typiske øl. I dag erBrouwerij Het Anker den eneste somefterlever denne tradition. Opskriftenhar sin oprindelse helt tilbage til det14. århundrede. Balancen mellem deforskellige malte, de fine humletyper ogde specielle krydderier giver en harmonisksmag af denne rødbrune ale.GOUDEN CAROLUSCHRISTMASStærk belgisk ale – 10,5% vol.Efter en pause på 38 år startedeHet Anker igen med at bryggeChristmas Ale. Det er en mørk rødbrunale, lavet af de fineste malttyper, 3forskellige humletyper og tilsat 6 forskelligeurter og krydderier. Betegnesaf mange som den bedste juleøl.Absolut en ”Top world beer”.GOUDEN CAROLUSCUVÉE DE KAISER 2004Stærk belgisk ale – 11% vol.Hvert år den 24. februar, på KejserCharles V’s fødselsdag, brygges “Cuveeof the Emperor" i et begrænset parti.En unik og eksklusiv øl, som kun bliverbedre af mange års lagring.GOUDEN CAROLUSCUVÉE DE KAISER 2005Stærk belgisk ale – 11% vol.Årgangen fra sidste år.GOUDEN CAROLUSCUVÉE DE KAISER 2006Stærk belgisk ale – 11% vol.Den nyeste årgang.HET ANKER BLONDBelgisk ale – 6,5% vol.En rigtig sommerøl. Dejlig frisk ogfyldig uden at være for krydret. Finbalance mellem malt og humle. Bryggener som de andre øl fra Het Anker lavetaf de fineste råvarer og uden tilsætningstoffer.Er lige velegnet på terrassenog til alle lettere madretter.HET ANKER BOSCOULISBelgisk ale, frugtøl – 6,5% vol.En nyskabelse fra Het Anker. Brownale hvor man har tilsat skovbær undergæringen. Øllet er med stor fylde,frugtagtig og med en kraftig humletsmag, der netop giver en god balancemed frugtens sødme.Anderledes ogmeget forfriskende.Brasserie d’AchouffeLA CHOUFFEBelgisk ale – 8% vol.La chouffe blonde special er IKKEen nisseøl. Fremstår meget krydret.Man er ikke i tvivl, når det er LaChouffe, der rammer munden.CHAPEAU FRAISESLambic – 3,5% vol.Frugtøl tilsat jordbær. Øllet har enlidt sødere, pikant smag.CHAPEAU LEMONLambic – 3,5% vol.Lemon/citron er frugtøl som er tilsatlemon. Øllet er lidt syrligt, utroligfrisk i smagen. Pynt evt. med en citronskive.GOUDEN CAROLUSEASTER BEERStærk belgisk ale – 9,5% vol.En meget kraftig og fyldig påskebryg.Stort og flot skum, utrolig fyldig ismag og duft og særdeles velegnet tildansk påskemad, både frokost ogvarme retter. Bør serveres ved 12-14°C. Brygget specielt til Amby Import.6465


15 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 15MC CHOUFFEBelgisk ale - 8,5% vol.Skotsk-inspireret ale. Mc Chouffe eren mørk øl, hvor den specielle hvedeagtigefriskhed går igen. Den er dogslet ikke så frisk som La Chouffe, daden indeholder en del mere sukker.Den er et bekendtskab værd, da dentydeligt er en alternativ bruin i forholdtil de typiske farinnuancer, der ellerskendetegner bruin.N’ICE CHOUFFEBelgisk ale – 10% vol.En fortræffelig juleøl fra D’Chouffe.Mørk, strong ale, meget frugtagtig ogkrydret duft. Krydret og fyldig smag. Ermeget velegnet til den danske julemad.Microbrouwerij AchillesSERAFIJN BLONDBelgisk ale – 6,2% vol.Øllet er brygget på det lilleMicrobrewery Achilles. Øllet har engylden farve, stort hvidt skum, en helunik duft og smag. Øllet er højt værdsataf adskillige ølkendere og ølentusiaster.SERAFIJN DONKERBelgisk ale – 8% vol.Øllen har en mørk farve, megetfrugtagtig og kombineret med en blødbitterhed giver det en velafbalanceretog spændende øl. Både Serafijn Blondog Serafijn Donker er ufiltrerede ogupasteuriserede.SERAFIJN CELTIC ANGELBelgisk ale – 6,2% vol.Ny øl. Ravfarvet bryg med et stabiltog flot skum. En tydelig duft af blomster.Smagen er tydelig humlet, menuden for meget bitterhed - fine undertoneraf ristet malt, der giver en fornemmelseaf krydret karamel.Du BocqCORSENDONK PATERKlosterbryg – 7,5% vol.Blid, nærmest karamelagtig maltetog jordet smag iblandet frugtrige tonermed kun svage bitre nuancer i ganen.Den fløjlsbløde og venlige smagspaletteplacerer den som et meget alsidigtbryg, der kan nydes i næsten hvilkensom helst sammenhæng.CORSENDONK AGNUSKlosterbryg – 7,5% vol.Er en graciøs repræsentant fordenne gruppe med sin sprøde karaktérog sin flotte gyldne farve. Smagen er enpalette af smagsindtryk, startende meden tør og let citrusagtig smag. Enderop i en distinkt, delikat og parfumeagtighumlet karakter. Formidabel som forfriskningog bør serveres kælderkold isit tilhørende glas, hvis man ønsker atnyde dens friskhed til fulde.Brouwerij LeroyCHRISTMASBelgisk ale – 6,8% vol.Fyldig julebryg, traditionel belgiermed masser at noter af julens frugter.TrappisterWESTMALLE DUBBELTrappist – 7% vol.Stærkt overgæret øl brygget på klostretWestmalle i Belgien. Mørk gyldenfarve og en meget velafbalanceret kraftigsmag. Eftersmagen er behagelig.WESTMALLE TRIPELTrappist – 9% vol.Stærkt overgæret øl brygget på klostretWestmalle. Øllet har en lys gyldenfarve, velafbalanceret kraftig smag ogen behagelig lang eftersmag.ACHEL BLONDTrappist – 8% vol.Særdeles velafbalanceret.Tør ølmed kompleks frugtagtig smag. Bærerpræg af gærens bidrag til lidt citrusagtigfrugtighed og af humlens antydning afbitterhed.Der udskænkes 5 cl pr. polet.ACHEL BRUNETrappist – 8% vol.Flot farve, kraftigt skum, man fornemmerbåde valnødder og rønnebær.Afgjort mild og sødmefuld,Rochefortens absolutte modsætning.Modne æbler og blommer meldersig i eftersmagen.Der udskænkes 5 cl pr. polet.ACHEL BRUIN EXTRATrappist – 9,5% vol.En øl, der udvikler sig ved lagring.Bemærk, ligesom de øvrige bryg fraTrappistenabdij De Achelse Kluis erufiltreret med kraftigt bundfald tilfølge.Der udskænkes 5 cl pr. polet.ORVALTrappist – 6,2% vol.Helt særegen duft og smag.Der udskænkes 5 cl pr. polet.ROCHEFORT 6Trappist – 7,5% vol.Let nøddeagtig smag.Velegnet tilvildt eller til en god dansk frikadelle.Der udskænkes 5 cl pr. polet.ROCHEFORT 8Trappist – 9,5% vol.Denne tørre øl er en ret aromatisktrappist. Fyldig, med en anelse tobak ogchokolade i smagen.Der udskænkes 5 cl pr. polet.ROCHEFORT 10Trappist – 11,3% vol.Utrolig fyldig med tydelig tobak ogchokolade i smagen. Uovertruffen somdessertledsager.Der udskænkes 5 cl pr. polet.6667


16 - UDSTILLERESTAND16BRYGHUS HORSENSSøndergade 128700 HorsensTlf: 75 62 92 12Email: ale@bryghushorsens.dkWebsted: www.bryghushorsens.dkHøster de belgiske frugterI Apotekergaarden bag SøndergadesApotek, byens gamle Apotek fra 1736,er Bryghus Horsens indrettet i frededegule bindingsværkbygninger fra1760’erne.NO. UNOPilsner – 4,9% vol.Bryghusets første bryg. Ravgyldenkraftig i smagen. God humlebalance.RED ALEAle – 4,2% vol.Forførende let drikkelig Red Ale.Skotsk/Irsk inspireret, fyldig, tør oghumlet.MIDDELALDERBRYGAle – 6,2% vol.Både ingredienser og brygmetodeer tilpasset for at få et autentisk præg.En kraftig øl med strejf af røg.Brygget i forbindelse medEuropæisk Middelalder FestivalHorsens 2006.HORSENS JULEBRYG 2006Ale – 8% vol.Krydret overgæret Juleøl med storfylde. En anderledes sæsonøl.KoncertølI samarbejde med den gode brygmesterPeter Klemensen,Thisted Bryghus,blev der i tilslutning til de to storekoncerter i Horsens udviklet to EventølSTONE ALEAle – 7,7% vol.Der er anvendt lavasten underbrygningen, hvilket giver den megetkarakteristiske kraftige smag. En megetrobust overgæret specialøl.MADONNA OPEN AIR ALEAle –5,8% vol.Flot rubinrød farve. Overgæret meden liflig blød karamelsmag, harmoniskafstemt ved anvendelsen af forskelligehumletyper.Grauballe BryghusPETERS JULAle – 7% vol.For Grauballe Bryghus præsentererBryghus Horsens en ny juleøl, hvor altdet eksotiske er taget ud af recepten.Julesmag uden tilsatte krydderier!Smagen er af gammeldags jul - varm ogkrydret maltsmag med stor fyldighed iøllet, fin og alligevel markant humlesmag.Intet andet end de kendte ingrediensermalt, vand, gær og humle harfrembragt denne behagelige juleøl.CARLS SENNEPPå Bryghus Horsens stand er detmuligt at smage hvordan øl spiller sammenmed sennep, Carls sennep.68


17 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 17STAND17PILSNERPilsner – 4,9% vol.Gylden traditionel pilsner med enråhvid skumkrone, med humle- ogkaramelfyldt aroma og en ren tøreftersmag.BRYGHUSET BRAUNSTEINCarlsensvej 54600 KøgeTlf.: 70 20 44 68Email: info@braunstein.dkWebsted: www.braunstein.dkAtter bryggeri i KøgeNu er der igen et bryggeri i Køge, hvilketder ikke har været siden 1941,hvor Køge Bryggeri lukkede. BryghusetBraunstein er Køges lokale mikrobryggeribeliggende på Køge indre havn.Bryghuset Braunstein brygger trefaste typer specialøl, samt øl der erafstemt til årstiden. Målsætningen er atøllet skal brygges med respekt forhåndværket, og brygningen sker medde bedste råvarer.Øllet kan købes på en række forskelligeflasker og fad. Øllet kan købes ispecialbutikker og udvalgte dagligvarebutikker,der har en decideret ølafdeling,hos cafeer og værtshuse der satserpå specialøl. Samt direkte fra bryggerietsnetbutik.Læs mere på : www.braunstein.dkAMBER LAGERMärzen – 5,2% vol.Med denne øl kan du fejre oktoberfeståret rundt. ”Märzen” er en klassiskbayersk øl.Med sin moderate bitterhed og letcremede skum er denne mørkgyldnelager et glimrende valg til en frokosteller en velfortjent pause i hverdagen.DARK LAGERLager – 5,4% vol.Smuk mørkebrun, næsten mahognifarvet,undergæret øl, som er meget rigpå aroma, med blød maltet smag, sødligdog uden at være rigtig sød. Den haret strejf af karamel og chokolade ieftersmagen.SPRING BOCKBock – 6,5% vol.Winter Bock oprindeligt munkebrygfra Bayern – mørk gylden brun øl meden blød skumkrone, smag med et strejfaf karamel, brun sukker, mørk frugt,med andre ord en øl med en storølsmag. Dette er en øl, der er megetblød, med stor krop, altså en karakterfuldøl, som helt sikkert vil lysne påhumøret i en mørk tid.WHEATHvedeøl – 4,9 % vol.Denne autentiske bayerske hvedeøl,fås på flaske under navnet CrystalWheat, som er en filtreret hvedeøl,som fremstår klar i glasset. BraunsteinSummer Wheat er ufiltreret hvedeølpå fad. Forfriskende tørstslukker på envarm sommerdag.WHITE CHRISTMASSpecialbryg - 6,0%White Christmas er en specialbrygtil julen, hvor den dejlige varme farveluner i en kold tid. Smagen dejlig fyldig,dog ikke for stærk, derfor er denne ølperfekt til julebordet, evt. sammen meden akvavit.Der er her tale om en der udmærkersig ved, at have en karakteristisk ogkompleks smag. Hvor tonerne af julenskrydderier breder sig i munden.HERITAGE 2005Barle wine – 11,8% vol.Heritage 2005 er Bryghuset Braunstein’sårgangsøl, som er lagret i et heltår. Det giver øllen en moden og afrundetkarakter. Der er kun brygget 4300flasker Heritage 2005, hvor der frigives2.000 flasker i december 2006, 1.000 i2007 og de resterende i 2008.Farven er rødbrun kastanje.Aromaener meget tæt – det er naturligt forså stærk en øl. Humlen kan anes, menellers er det de karamelagtige sødligetoner, der dominerer sammen medalkoholen, som kan mærkes allerede inæsen. Lidt frugtighed er der også.Smagen er intens, mest domineretaf sødmen og styrken, men faktisk ikkehelt så voldsom som man kunne forventedet ved næsten 12 %.Alkoholenkan mærkes som en let prikken i kinderneog er med til at holde sødmen iskak.Eftersmagen er også sødlig, let bitterog med en antydning af den snerpendefornemmelse, som visse bær,f.eks. rønnebær, kan give i munden.Dette er en rigtig vinterøl, som manbør unde sig selv foran brændeovnenefter en kold dag i sneen.Heritage 2005 har allerede minimumet helt år på bagen, før den frigives.Men den kan sagtens modnesyderligere i kælderen derhjemme. Denrunde bløde aroma og smag vil bliveendnu mere udtalt, sødmen og alkoholenmere kompleks, mens humlen vilfalde yderligere i baggrunden.Der udskænkes 5 cl pr. polet.7071


18 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 18STAND18TSVBEERTSVINNOVATION A/SVestre Langgade 43, 8643 Ans ByTlf: 86 87 05 00Email: mail@tsvbeer.dkWebsted: www.tsvbeer.dkTotal experience,Substance and VisionTSVinnovation A/S designer, udvikler ogproducerer firmagaveløsninger, dermed udgangspunkt i den enkelte kundesønsker og behov komponeres til atløse opgaven præcist igennem »Totalexperience, Substance and Vision«.Derudover importerer TSV vin, ogsenest er de begyndt at importere øl.Brouwerij Bosteels,Buggenhout, BelgienBrouwerij Bosteels er grundlagt i 1791af Evarist Bosteels. Hans efterfølgerehar lige siden drevet dette unikke lillefamiliebryggeri, således at det i dag er6. generation Ivo Bosteels, der sammenmed sønnen Antoine varetager denædle brygmester-arv.Deres passion for ølbrygning ogkompromisløse stræben efter kvalitetgør de i alt fem ølbrands til nogle af demest interessante fra "øllandet"Belgien. Bosteels beskæftiger en snesmennesker og brygger årligt omkring28.000 hl øl, hvoraf ca. 65% afsættesigennem eksport. Opskrifterne tilKwak og Karmeliet er de ældste, eksisterendeøl i Belgien.DEUS BRUT DES FLANDRESCUVÉE PRESTIGEStærk belgisk ale – 11,5% vol.Hvert glas DeuS er resultatet af enmånedlang produktionsproces, hvordet bedste af to metoder er anvendt. IBelgien fermenterer brygmesterenøllet, hvorefter bryggen transporterestil Frankrig. Her bliver den omdannettil en vidunderlig mousserende drik,igennem den næsten 500 år gamle"Methode Ancestrale" champagne-teknik."DeuS" er en betydelig anderledesoplevelse. Malten er meget gennemtrængendeog udmærker sig på enmåde, som de fleste ikke har smagt før.Fylden er helt i top og smagen eryderst blid og harmonisk. De lette,bløde, syrlige undertoner i øllen gørden utroligt frisk i smagen. Humlen fornemmessom en harmonisk, let røgetundertone. "Brut" betyder tør og imodsætning til "tørre vine", beholderDeuS sin sødme, hvilket giver en nogetanderledes oplevelse og helhed i øllen.- En helt fantastisk øl - uden kendtsidestykke!Denne unikke øl vil der være mulighedfor at smage på vore "Deus Hour"Fredag kl. 20:00, lørdag kl. 15:00 ogkl. 20:00, samt søndag kl. 15:00.Der udskænkes 5 cl pr. polet.PAUWEL KWAKBelgisk ale – 8% vol.Kwak er et kælenavn, som benyttesom en person med et anseeligt korpus.Her hentyder det til den oprindeligebrygger og kro-ejer Pauwel Kwak, derskabte denne øl i året 1791 i den lilleby Brabant. Det siges, at denne glasformvar velegnet til at servere for deforbipasserende kunder, uden at ølkuskenskulle stige ned fra hestevognen.Glasset kunne hænge på siden af vogneni et gaffel-ophæng, uden at ølletskvulpede over under kørsel.TRIPEL KARMELIETBelgisk ale – 8% vol.I en gammel bog om lokale brygtraditionerblev det opdaget, at Karmelitbrødrenebryggede en øl med tre forskelligekorn (byg, hvede og havre).Brouwerij Bosteels i Buggenhout hartaget denne tradition til sig i denneenestående øl.Kompleks krydret smag med langog tydelig eftersmag af sød, modenfrugt (figen).THE SAME AGAINBelgisk ale – 6,5% vol.Taste something different, take the"Same Again". "The Same Again" bryggesudelukkende til salg på pubs iBelgien.Men det er lykkedes os at overbevisevore belgiske venner om, at danskerneogså vil tage vel imod "TheSame Again" - igen og igen, så vi harundtagelsesvis fået lov til at importereden til Danmark.The Same Again er enskøn, fyldig, "sommerlig" og letdrikkeligøl, der opfattes læskende på ganen.BOSTEELS BEER CHOCOLATESBosteels Beer Chocolates er udviklet iet tæt samarbejde mellem Kim'sChocolates og Brewery Bosteels iBelgien, samt TSVinnovation og Coca iDanmark. Resultatet er to eneståendechokoladevarianter, der på hver deresmåde afspejler den karakteristiskearoma af henholdsvis Pauwel Kwak ogTripel Karmeliet; to af Belgiens mestberømte specialøl.Bosteels Beer Chocolates kan smagespå vor stand.To stykker chokolade pr. polet.7273


18 - UDSTILLEREBrouwerij Van HonsebrouckI 1900 købte Emiel og Louisa VanHonsebrouck en lille gård og startedebryggeriet. Senere deltogderes sønner Paul og Ernest ogi 1953 blev det nuværendeLuc's tur. I 1986 købte hanslottet i Ingelmunster, som gavham samtidig inspiration tiludvikling af den famøseKasteelbier.BRIGANDBelgisk ale – 9% vol.I 1798 jog de flamske bønderden franske hær ud afIngelmunster. Med disse bravefrihedskæmpere fra fortidensom forbilledligt eksempel erBrigand stærk og "potent". Detførste indtryk af denne øl overraskerved smagen af karamelliseretmalt. Det er ret usædvanligtfor en lys maltet øl. Øllensfylde er god og har alligevel enlethed over sig, som ikke gørøllen til en "tung" øl.KASTEELBIER BRUNEBelgisk ale – 11% vol.Fra øl til slot... det er en langvej! I bestræbelsen på at efterkommede strengeste krav, harbrygmesteren udført utalligetest før han producerede dencremede mørke øl. Frugten afhans anstrengelser går undernavnet "Kasteelbier".Den kombinerer uden sidestykkefortidens kvaliteter med den resolutte,moderne smag. Kasteelbier er en brunhåndværksbryg med andengæring, mildog smagsfuld, fyldig og cremet.KASTEELBIER BLONDEBelgisk ale – 11% vol.Kasteelbier blonde er et gyldenthåndværksbryg, funklende, overgæretog eftergæret i flasken.En enestående blanding af maltog kvalitetshumle, med en elegantduft og en særlig blødsmag. Kasteelbier Blonde er,ligesom sin brune søster, lagretpå det 200 år gamle slot iIngelmunster, som har tilhørt bryggerietVan Honsebrouck siden1986.ST. LOUISGueuze lambic – 2,6 - 4,5%vol.St. Louis er en spændendeserie af traditionelt vildgærede øl(gueuze lambic), som er tilsat forskelligtfrugtsaft - fersken(pêche), hindbær (framboise)solbær (cassis) eller kirsebær(kriek). Op til 25% frugtsaftanvendes for at give øllen denrette smag. Frugtsaften tilsættesden friskbryggede lambic ogblandes derefter med flere årsfadlagret lambic, for at opnå balancei bitterhed og syrlighed.Den specielle "St. LouisKriek" er fremstillet ved atudbløde de helt friske kirsebæri lambic'en i et halvt år ogtilsætte gammel lambic.ProgramPå scenen i ForumFredagKl. 19.00 Håndbrygger diasshowKl. 19.30 Overrækkelse af Den Danske ØlprisKl. 20.00 Fysikshow fremstiller øl-is, som køles nedmed flydende kvælstofLørdagKl. 15.30 Fysikshow fremstiller øl-is, som køles nedmed flydende kvælstofKl. 16.00 Håndbrygger diasshowKl. 19.00 Fysikshow fremstiller øl-is, som køles nedmed flydende kvælstofKl. 20.00 Kåring af årets julebryg 2006SøndagKl. 15.00 Fysikshow fremstiller øl-is, som køles nedmed flydende kvælstofKl. 16.00 Håndbrygger diasshow74


19 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 19STAND19BAGGÅRDSBRYGGERIETDanmarksgade 4, 7500 HolstebroTlf: 26 27 53 53Email : ms@baggaardsbryggeriet.dkWebsted: www.baggaardsbryggeriet.dkEn ordentlig bunke knofedtBaggårdsbryggeriet A/S Holstebro frigavsit første bryg den 12. november 2004.Det blev en lille ny juleøl, som på sinhelt egen måde gjorde opmærksom på,at Holstebro havde fået bryggeri igenefter 78 år. Forud var gået månedersovervejelser, beslutninger og forberedelseraf et aktieselskab, som hviler på250 folkeaktier udstedt til enkeltaktionærerfra primært Holstebro ogomegn, og 2 hovedaktionærer med i alt90 A-aktier, som også er ansatte i virksomheden.Hertil kom så et brugtmikrobryggeri med engelske rødder ogen ordentlig bunke knofedt.I dag er Baggårdsbryggeriet anerkendtog øllet sælges over hele landet.Baggårdsbryggeriet satser på mange småbrygproduktioner og et forholdsviststort brygudvalg, som varierer eftersæson. Desuden frigiver Baggårdsbryggerietjævnligt det såkaldte”Eksperiment” – et bryg, som hver ganggemmer på en ny overraskelse i smag ogudseende. Kom og smag vores nyeste”Eksperiment” som denne gang er etforsøg med kastanie.Vi hører gerne dinbedømmelse.PILSNER AD-LIBITUMPilsner – 4,4% vol.PILSNER Ad-Libitum er en flotundergæret pilsner med en fantastiskhumlesmag. Sådan burde alle pilsneresmage. God fornøjelse! Nydes i storeglas ved 8-10 grader. Upasteuriseret ogufiltreret.DUNCAN TAYLORS WHISKY ALEAle – 6,9% vol.Duncan Taylors Whisky ale er etforsøg på at bruge whisky, som smagsforstærkertil en lys aletype.Whiskyengiver den en let røget duft og eftersmag.En humlet, overgæret, lys type på6,9 %, brygget på pilsnermalt, münchenermaltog humletyperne NorthernBrewer og Saazer.EKSPERIMENTET KASTANIEAle – 5,2% vol.Så er der igen fremavlet en fantastiskny øltype.Vi har denne gang forsøgtat blande kastanier og øl, det erresulteret i en fantastisk Kastanie AleKom og prøv hvordan efterårets ølskal smage. Denne Kastanie Ale er godtil en lækker vildtmiddag, men kan sagtensstå alene.JULEFABEL 2006Porter – 7,5%Mørk juleøl med kanel og kaffe, serverespå fad på vores stand i Horsens.NYTÅRSFABEL 2006Belgisk ale – 9% vol.Nytårsfabel 2006, også kaldet ”knaldi låget” er en Belgisk inspireret lys aletype,på 9%, tilsat en god mængde anis,som giver den en meget karakteristiskduft og smag af Kongen af Danmarkbolsjer. Den er brygget på pilsnermaltmünchenermalt, karamelmalt og humletyperne,Saazer og Northern Brewer.7677


20 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 20STAND20HOUSE OF BEERVesterfælledvej 100, 1799 Kbh.VTlf: 33 27 33 33Fax: 33 27 31 48Websted: www.houseofbeer.dkEmail: houseofbeer@houseofbeer.dkHouse of Beer A/S importerer øl frahele verden.Vi har samarbejdsaftalermed en række bryggerier rundtomkring i verden, så vi i dag kan præsentereet spændende sortiment medøl fra 11 forskellige lande. Men vi hvilerikke på laurbærrene.Vi er altid påudkig efter nye spændende øl, der kanbyde på gode oplevelser for alle os, derholder af godt øl.House of Beer blev etableret ioktober 2002 og ejes af Carlsberg.AMARCORD E FIGOUNLager – 5,2% vol.Forfriskende og velsmagende. Nydden til ukompliceret italiensk madlavningtilberedt med frisk pasta, tomatsauceog revet parmesan.AMARCORD LA MI DONALager – 6,5% vol.Brygningen trækker på mange forskelligetraditioner, dog med den belgiskesom det gennemgående dominerendetræk. Øllet byder på indtryk der især gørden velegnet til kødretter med svinekød,velopfedet and og fritgående høns.AMARCORD LA PUTÉNABock – 6,5% vol.Med sin store fylde, rige aroma ogvinøse varme en indbydende og positivtudfordrende øl. Øllet er godt selskabtil robust mad, hvor det nemtmatcher selv kraftige kødretter.Naturligvis vil La Puténa også være enoplagt partner til en hyggelig aftenstundpå sofaen.AMARCORD LA TABACHÉRABelgisk ale – 10% vol.En fyldig kompleks øl der alleredefra første mundfuld byder på et væld afsmags- og aromatiske oplevelser. Denkan fint passes ind som en madøl tilretter, hvor der er fedme nok til denhøje alkohol procent.AMBRÉE DES MOINESBelgisk ale – 5,5% vol.En frugtig velsmagende ale med godeegenskaber til krydret mad. Kombinationenaf frugtighed, karamel og tilsattekrydderier giver øllet stort potentiale tilasiatisk inspireret mad såsom lynstegtegrønsager og sursød marineret kød.ASTRALager – 5,0% vol.Hamborgs største kultøl. BryggerietBavaria-St.Pauli er beliggende i bydelenAltona, hvor det siden 1897 har bryggetøl til tørstige sjæle i det livlige miljøomkring Reeperbahn. Godt symboliseretaf bryggeriets logo bestående af ethjerte og anker i tæt omklamring.BASS PALE ALEPale ale – 5,1% vol.Har i århundrede været berømmet ibåde England og i udlandet. Det var etaf de første britiske varemærker dereksporteredes.BELLE-VUE KRIEKLambic/Kriek – 5,2% vol.Har sine rødder i området syd forBruxelles, hvor man har lært at mestredet spontangærede øl, kaldet lambic.BelleVue er en rubinrød kirsebær lambic.Den er fremstillet på en basis afung lambic tilsat kirsebær og ølletudmærker sig ved at være lidt sødereend de gennemsnitlige Kriek.BLANCHE DES MOINESWitbier – 4,5% vol.En anelse anderledes end øllet fraområdet omkring Hoegaarden, menhar de samme gode kvaliteter. Brugden som middagsøl til alt godt frahavet eller nyd den som tørstslukkerpå en varm forårsdag.BOHEMIAPilsner – 4,2% vol.Brygget siden 1905, hvor tjekkiskebrygmestre rådgav bryggeriet.Trodssine 100 år har øllet bevaret sine rødderhos de bøhmiske pilsnere. Bohemiaer flere gange blevet fremhævet affeinschmeckere i ind- og udland.BROOKLYN BLACKCHOCOLATE STOUTStout – 8,5% vol.Smagseksplosion af lakrids og bitterchokolade.Den sødt duftende øl erideel som nippeøl til desserten eller tilat pifte en sovs op med.BROOKLYN BROWN ALEAle – 5,5% vol.Øllet har fine strejf af lakrids og enblid sødme, der er god til krydredegryderetter med gavmild chili eller somen god tørstslukker.BROOKLYN EAST INDIA PALE ALEIndia pale ale – 6,9% vol.Amerikansk fortolkning af denoprindelige britiske India Pale Ale.Brooklyn East India Pale Ale er bryggetpå en blanding af britiske og amerikanskeingredienser og er især vellidt forsin markante humlearomatisk profil.BROOKLYN LAGERLager – 5% vol.Den har en smøragtig fylde og enkortvarig maltsødme, der bliver rundetaf med en god humlearoma.BROOKLYN MONSTER ALEBarley Wine – 11-12% vol.Brygget med et glimt i øjet, menmed den sædvanlige fornemmelse forgode råvare og ædelt bryghåndværk.Den kan klassificeres som en klassiskbritisk Barley Wine, om end dens navnnemt bliver associeret med amerikanskemalt liquors. Brooklyn Monster Aleer en sæsonøl og brygges kun i mindreskala. Bag øllets vinøse smag gemmersig i øvrigt Brooklyns rekord i indholdaf humlebitterhed. Mere end 80 IBUkan denne varmende øl mønstre7879


20 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 2080GAVEN FRA FINLAND - SINEBRYCHOFF PORTERIkke mange ved det, men House of Beer har faktisk et søsterfirma i Finland(http://www.houseofbeer.fi). Firmaet har siden januar 2006 arbejdet målrettetfor at øge kendskabet til importeret øl i de mange søers land. Men finnernekan bestemt også selv brygge øl og det giver vi jer nu mulighed for at efterprøve.Kom forbi House of Beers stand og smag den verdensberømteSinebrychoff Porter.BROOKLYNER WEISSEHvedeøl – 5% vol.Folkene bag Brooklyn Brewery – ogGarrett Oliver i særdeleshed – haraltid været forelsket i den bayriske hvedeølsom type.I 1996 bryggede Garrett den førsteBrooklyner Weisse på fad, men detstod snart klart at øllet også skulle tappespå flaske. Det ufiltrerede øl er forfriskendefrugtigt og dejligt krydret.BRUSSEL FRUIT BEERFrugt ale – 3,2% vol.Brussel Fruit Beer er en meget delikatog forfriskende witbier tilsat æblejuicefra syreholdige belgiske æblesorter.Øllet har en lav alkoholprocent oger yderst velegnet som velkomstdrik.COBRA KINGLager – 8% vol.Cobra King har en interessant bryghistorie:Det brygges først som enstærk undergæret øl på Browar Belgia idet sydlige Polen. Derefter transporteresøllet til bryggeriet Rodenbach, hvordet tilsættes en belgisk overgærstamme,tappes og sættes til eftergæring påflaske. Eftergæringen giver øllet en unikaromatiske profil, som er så typisk forbelgisk inspireret øl.COBRA PREMIUM BEERLager – 5% vol.Designet til de utallige indiske ogpakistanske restauranter. Idéen bagøllet var at få skabt en øl, der kunnelæske og nydes til det mangfoldige ogofte stærkt krydrede. Idémanden varden foretagsomme indiske jurist KaranBilimoria, der havde studeret i Englandog dér stiftet bekendtskab med britiskog europæisk ølkultur.DUCKSTEINAltbier – 4,9% vol.Duckstein er på mange måde kulminationenpå flere århundredes brygtekniskudvikling og en udpræget forståelsefor øllets rolle i moderne gastronomi.Øllet er en videreførelse af enoprindelig overgæret specialitet frabyen Königslutter ved Elm floden.DUVELStærk belgisk ale – 8,5% vol.Duvel, der betyder djævel på flamsk,er et flagskib indenfor det belgiske ølunivers.Øllet har forfriskende egenskaberi lighed med pilsnere, men byderpå en anderledes kompleks frugtighedtakket være den unikke fermenteringsogmodningsmetode. Er helt generelten god og balanceret madøl, men gørsig særligt godt til de lidt federe rettersom de kendes fra det belgiske køkken.FRANZISKANER DUNKELHvedeøl – 5% vol.Øllet adskiller sig fra almindeligesydtyske hvedeøl ved også at indeholderistet bygmalt der giver den mørkefarve. Hefe betyder gær og henviser tilindholdet af gærrester.FRANZISKANER HEFEHvedeøl – 5% vol.Typisk sydtysk weizenbier bryggetpå en totredjedele hvedemalt og entredjedel bygmalt. Hefe betyder gær oghentyder til de sedimenter af undergærder tappes med på flasken. Øllet erovergæret og gennemgår efterfølgendeen koldlagring.FRANZISKANERKRISTALLKLARHvedeøl – 5% vol.Øllet er filtreret og fremstår krystalklart.Da øllet blev introduceret iTyskland i 1960erne, markedsførtes detsom Champagne øl. Men med truslenom sagsanlæg fra fransk side, valgtebayerske bryggere at ændre typensnavn til Kristall.GB BARLEYBREWBarley Wine – 10,5% vol.Herlig maltfyldig og vinøs barleywine, der brygges på gedigne mængdermalt og sukker. Øllet henvender sigsærligt til dem der holder af at give siggod tid med et glas øl, eller som gernedrikker øl til ost og dessert.GB BLANCHELager – 5% vol.Øllet dufter friskt og har toner afabrikos, og så er den brygget på lysmalt og er derfor en god all-round øltil festen, buffeten eller en frisksmurtkyllingesandwich.GB BLUE MOUNTAIN STOUTStout – 6,5% vol.Unik type stout der brygges med entør stout, men med den væsentlige forskelat det tilsættes kaffe brygget påsorten Blue Mountain, der regnes forat være en af de allerbedste kaffebønner.Øllet er perfekt til desserter elleranretninger med fyldt chokolade.GB BOCK 2Bock – 7,2% vol.Inspirationen er hentet i Bayern,hvor der er rig tradition for at bryggekraftige undergærede øltyper. Bock2lever fint op til forskrifterne og er medsin komplekse og fyldige natur velegnettil både mad og ren nydelse.GB CLOUDY WHEATHvedeøl – 5,5% vol.En lækker orangefarvet hvedeølbrygget på fire slags malt i Danmark.Øllet er tappet med rester af gær ogprotein, der giver det en mere kompletaroma.81


20 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 2082GB FINALEAle – 7% vol.Fortolkning af den klassiske amerikanskewestcoast pale ale, der i1980erne var en af grundstenene i denamerikanske mikrobrygkultur. En herligsmagskraftig øl med gode drikkeegenskaberog anvendelsesmuligheder.GUINNESSStout – 4,2% vol.Den klassiske irske stout fra bryggerietved St. James Gate i Dublin.Guinness Draught på dåse tappes meden patenteret anordning, der sikrer atøllet får samme skumkrone somGuinness på fad.HOEGAARDEN GRAND CRUBelgisk ale – 8,7% vol.En belgisk ufiltreret ale med en tørog nøddeagtig smag.HOEGAARDENVERBODEN VRUCHTBelgisk ale – 8,8% vol.Ufiltreret mørk belgisk stærk ale.Navnet og etiketten er inspireret afPieter Paul Ruebens maleri ’Adam ogEva i paradisets have’ fra 1598. Dog erder den lille forskel, at det forbudteæble er blevet erstattet med et glasVerboten Vrucht. Etiketten var ved at fåkonsekvenser for salget af øllet på detamerikanske marked – eftersom detnær var blevet stemplet som uanstændigt.Som det ofte går med en sådanpolemik, blev Verboten Vrucht en storsucces.HOEGAARDEN WITHvedeøl – 5% vol.Flamsk hvedeøl. Hoegaarden Wittrækker på egnstraditioner der rækkertilbage til 1400-tallet. I 1965 genoptogmælkemanden Pieter Celis brygningenaf witbier i byen Hoegaarden.KILKENNYAle – 5% vol.I Irland sælges øllet under navnetSmithwicks, hvilket også er navnet pådet gamle bryggeri i byen Kilkenny.Bryggeriet Smithwick har i årtier væretgarant for bevarelsen af det irske rødeale og Kilkenny Irish Beer betegnes daogså af mange som en af de bedsterepræsentanter for typen.KOZLAKBock – 6,5% vol.Fyldig øl fra Polen, der har en skønduft af rosiner og madeira og en tørmaltsødlig smag.LA GOUDALEBiere de Garde – 7,2% vol.Typisk eksempel på en Bier deGarde. Opskriften er hentet på biblioteketi Douai, hvor gamle manuskripterfra det 14. århundrede indeholdteopskrifter på en såkaldt goudalle, hvilketfrit oversat betød god ale. Dengangvar det et respektabelt erhverv atvære goudallier, det vil sige brygger ogforhandler af det lokale ale. BryggerenPatrick d’Aubreby fandt opskriften i1994.LEFFE BLONDEBelgisk ale – 6,6% vol.Overgæret strågul Bier Abdij bryggetpå Interbrews bryggeri Stella Artoisi Leuven.Trods sit slægtskab til traditioneltklosterøl har den også relationertil de gyldne belgiske ales. Leffe Blondehar en fin, harmonisk og afrundet smagog er et godt valg til den der skalintroduceres til belgiske klosterøl.LEFFE BRUNEBelgisk ale – 6,5% vol.Øllet er fremragende til solide ogmættende middagsretter som gryderetterog vildt eller til desserter.LEFFE RADIEUSEBelgisk ale – 8,2% vol.Leffe Radieuse er en kompleks ogintens klosterøl. Farven er smuk gyldenbrunog smagen er let sursød ogfølges af en tør bitterhed. Drik den forsig selv eller med enkle kødretter sombøf eller roastbeef.LEFFE VIEILLE CUVEEBelgisk ale – 8,1% vol.Drik den komplekse og maltsøde øltil desserter og nyd den langsomt somet godt glas cognac.LEFFE TRIPLEKlosterbryg – 8,4% vol.Gylden og livlig øl, der har strejf affrisk citrus, fersken og banan. Den belgiskeøl har en kortvarig bitterhed, derbalanceres af maltsødme.MAREDSOUS BLONDEKlosterbryg – 6% vol.Maredsous byder på en rig aromaog en markeret efterbitterhed, der erperfekt til lette kødretter garneretmed friske sprøde grønsager.MAREDSOUS BRUNEDubbel – 8% vol.Prøv Maredsous 8° Brune. En dejligmaltfyldig og karamelduftende biered’abbaye, der er brygget på mørkemalte og efterfølgende flaskegæret.Øllet er med sin fyldige aroma og vinøsekarakter ideelt til retter med smagskraftigtkød som okse og klovvildt.MAREDSOUS TRIPELKlosterbryg – 10% vol.Maredsous 10° Tripel er flagskibet iMaredsous-serien og ølskribenternesyndling. Med sin høje alkohol og blødefylde noget nær perfekt til stort setalle slags velmodne oste fra blåskimmeltil gedeoste og faste fåremælksoste.NØRREBRO BOMBAY PALE ALEIndia pale ale – 6,5% vol.Nyfortolkning af den populære indiapale ale. Ideel til retter fra Asien krydretmed citrongræs, thaibasilikum og chili.NØRREBRO NEW YORK LAGERLager – 5,2% vol.En traditionsfyldt amerikansk øltypefra før forbudstiden. Glimrende tilsmørrebrød, burger eller en frisksmurtsandwich.TEST DIN VIDEN OG VIND ØL TIL HELE JULEN!Kom og test din viden om House of Beers sortiment. Svarer du rigtigt påspørgsmålene og udfylder du svarkuponen korrekt, deltager du i lodtrækningenom ikke færre end 10 kasser øl til julen leveret direkte til din dør.83


20 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 20STAROPRAMEN GRANATWienerøl – 4,8% vol.Det ravfarvede øl har en liflighumle-aroma og en fyldig smag med etstrejf af bitter karamel.ST. LANDELIN NOËLKlosterbryg – 6,8% vol.Denne fremragende juleøl kommerfra et lille familieejet bryggeri iNormandiet i Frankrig. St. Landelin.NØRREBRO RAVNSBORG RØDAle – 5,5% vol.Markeret humleduft, en let maltsødmeog aromatisk bitterhed, der erglimrende til kraftige retter med kalveller oksekød.SAPPORO PREMIUM LAGERLager – 4,7% vol.Japans gyldne lagerøl fra byenSapporo på Hokkaido dufter friskt ogmildt og har en fyldig, karakterfuldsmag. Perfekt til sushi og sake eller tilwokretter med oksekød og grøntsager.SOLLager – 4,5% vol.Sol har samme betydning på spansk,som på dansk. Det passer fint til denneklassiske strågule mexicanske lagerøl.SPATEN MÜNCHENER HELLESPilsner – 5,2% vol.Øllet er fyldigt og har en solid maltsødme,der er indlysende til frokostbordet,stegt svinekød eller hønsekød.SPATEN OKTOBERFESTBIERLager – 5,9% vol.Brygges til Oktoberfesten, der hvertår fejres i München på Theresienwiese.ST. CHRISTOFFEL BLONDLager – 6% vol.Ufiltreret og upasteuriseret og ermed en bitterhed på 44 IBU må denogså betragtes som en godt humlet øl.Fra bryggeriets side har man givet ølletbetegnelsen ’dobbelt humlet’.ST. CHRISTOFFEL ROBERTUSMärzen – 6% vol.Rubinrød maltfyldig øl, der bryggesefter det tyske 'Reinheitsgebot' fra1516. Brygges på anselige mængderførsteklasses bygmalt, hvilket er årsagentil øllets dybe røde farve og rigefylde. Ufiltreret og upasteuriseret.ST. LANDELIN BLONDKlosterbryg – 6,5% volAbbaye de St. Landelin Blonde harsit navn fra grundlæggeren af L’Abbayede Crespin der blev grundlagt i det 7.århundrede. Klosteret blev desværreødelagt og forladt under den franskerevolution. Men bryggeriet LesBrasseurs de Gayant har siden erhvervetsig retten til at brygge øllet afBenediktiner ordenen.ST. LANDELIN LA DIVINEKlosterbryg – 8,5% vol.St. Landelin La Divine er en særdelesfrugtig, velbalanceret og stilrenbiere d’abbaye. Perfekt til helt lyst oggerne magret kød.STAROPRAMEN PILSNERPilsner – 5% vol.Rund på tungen, men med et behageligt”bid” af humle. Nyd den kold.STAROPRAMEN DARKMørk lager – 4,4% vol.Smagen er blød med overtoner afsød malt og anis rundet af med blomstrendehumle.TETLEYS BITTEREngelsk ale – 5% vol.Tetley's er en blød og cremet bitterfra Leeds. Øllet dufter mildt af engelskhumle og har en diskret blomstretaroma.STELLA ARTOISPilsner – 5,2%Tydelige referencer til de gyldnebøhmiske pilsnere.WATERLOO TRIPELTripel – 7,5% vol.Øllet dufter krydret af en rig kombinationaf alkohol, nelliker og honning,og smagen er fyldig og forfriskende.House of Beers JuleølGB JINGLEALEAle – 7,3% vol.Inspireret af de britiske strong ales,men har udvidet konceptet med tilsætningenaf de to klassiske julekrydderiermuskat og kanel, samt honning.NØRREBROS JULEBRYGAle – 7% vol.Nørrebro Bryghus præsenteredeførste gang deres juleøl i 2003, hvorgæsterne faldt for dens fyldige duft ogsmag. Den særlige krydderiblanding erspecialdesignet til danske ganer ogditto julebord, og den repræsentererdet bedste af dansk håndværksbryg. Iår har juleøllen flaskepremiere, så nuer vi heldigvis endnu flere, der kannyde et glas godt juleøl brygget på detbedste af julens dufte og smagsindtryk.GB FROSTYAle – 4,9% vol.Frosty er endnu en stor sæsonøl fraGourmetbryggeriet i Roskilde. Denvelsmagende øl har hentet inspirationfra mikrobryggeriet og falder derforikke ind i en fast øl-kategori. Malten erfremherskende i den sødmefulde øl ogbrygmesteren har bevidst fravalgt debitre humletyper og satset på de aromatiskehumletyper Willamette ogGoldings.LIMITED EDITION - CHRISTOFFEL BOCKTil denne festival har du en enestående mulighed for at smage ChristoffelBock, som der blev brygget 50 hl af i 2005 og som siden hen har fået lov til atmodne på bryggeriet. Der er ikke tale om Christoffel Winterbock, men et heltseparat bryg. Øllet er brygget med en maltskrå bestående af pilsnermalt, münchenermaltog karamelmalt. Det er tilsat hallertauer humlesorter og er gæretmed bryggeriets egen undergærstamme. Øllet har aldrig tidligere været servereti Danmark, men har været på et par messer i henholdsvis Holland og USA.Der er tale om et begrænset parti.8485


21 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 21STAND21VAL DIEU BLONDEKlosterbryg – 6% vol.Dejlig frisk blonde med tydeligaroma af gær, hvedeøl og koriander.Tilden søde side, men godt afbalanceret.BEER AND WINEc/o van GodtStoregade 38, 9560 HadsundTlf: 98 58 50 08Email: info@beerandwine.dkWebsted: www.beerandwine.dkKvalitetsrigtig øl og vinBeer and Wine er et forholdvist nytfirma etableret i 2004 med den målsætningat firmaet skal være leverandør afspændende og kvalitetsrigtige øl og vinetil den bevidste danske forbruger.Voressamarbejdspartnere er små og mellemstorebryggerier i Holland og Belgien,samt vingårde i Spanien.Vores sortimenter i øjeblikket på ca. 40 forskelligeøl fra 6 forskellige bryggerier. Målsætningener at levere øl af meget høj kvalitetmed en smagsfylde og kompleksitet,som kan værdsættes af alle.Abbaye Val DieuHer er brygget øl siden år 1214 afmunke fra Cistercienser-ordenen. I 1997overtog fagfolk bryggeriet, men manbrygger stadig øllet efter de originalemunkeopskrifter.Val-dieu (Gudedalen)ligger meget smukt tæt på Holland ogTyskland i det nordlige Belgien. Deres øler karakteriserede ved at være fyldige,bløde og behagelige at drikke. Øllet erdelvist filtreret og upasteuriseret.VAL DIEU BRUNEKlosterbryg – 8% vol.Kraftig og alligevel letdrikkeligbrune. En flot balance med sødligetoner fra malten.VAL DIEU TRIPLEKlosterbryg – 9% vol.En fremragende triple med sødmeog fylde. Fantastisk til et ostebord.VAL DIEU GRAND CRUKlosterbryg – 10,5% vol.En overraskelse fra Val Dieu. En fantastiskøl ! Mørk og intens i smagen.Utrolig kompleksitet i smagen. Megetanderledes end andre øl med dennealkoholstyrke. Lang og intens eftersmag.En ren nydelse til mørke ogkolde vinteraftener.VAL DIEU NOELKlosterbryg – 7% vol.En anderledes frisk og behageligbelgisk juleøl. Syrligheden og friskhedeni denne fyldige øl gør den velegnet tilden fede danske julemad som en kontrasttil maden.Brouwerij RomanDet største af de mindste bryggerier iBelgien! Bryggeriet ligger i Flandern idet nordlige Belgien og har været igang siden 1545. Roman-slægten harejet og drevet bryggeriet altid, hvilketgør det til Belgiens ældste familieejedebryggeri.MATER WITHvedeøl – 5,5% vol.En meget maltet og sødlig hvedeøl,hvor bitterheden kommer til sidst.Citrusnoter og friskhed.ADRIAEN BROUWERBelgisk ale – 5% vol.En dejlig blød, blid og behageligmørk ale. Den meget maltede smagholdes fint i balance af humlen i eftersmagen.SPECIAL ROMANBelgisk ale – 5,5% vol.En mere maltet og sødlig udgave afAdrian Brouwer. En god øl til ost.SLOEBERBlonde – 7,5% vol.En ”mini Duvel” men mere rund ogafbalanceret i smagen. Kraftig og fyldig ogen perfekt ledsager til det meste mad.ENAME TRIPELKlosterbryg – 8,5% vol.En forbavsende letdrikkelig tripel.Den skjuler alkoholen godt bag en sødmefuldmaltet smag. Først til sidst ieftersmagen dukker en bitterhed frem.En på en gang kraftig og imødekommendetripel.ENAME CUVEE 974Amber ale – 7% vol.Fyldig og krydret vinterøl. Højt kulsyreniveauog med en markant eftersmag.En god øl til den danske fede vintermad.GulpenerÅrets nyhed fra Beer and Wine. Dethollandske bryggeri Gulpener er et rigtigtgodt bryggeri beliggende i Limburgprovinsen.Bryggeriet er kendt for atlevere fyldige, kraftige og upasteuriseredeøl af meget høj kvalitet. Råvarernekommer fra selve området omkringbryggeriet, hvilket også indbefatterhumlen, som indsamles hvert år af enstor flok frivillige. Bryggeriet har somdet eneste hollandske bryggeri fåetnational anerkendelse for miljøvenligproduktion.KORENWOLFHvedeøl – 5% vol.En rigtig god og spændende hvedeøl.Meget frugtig og kompleks.HERFSTBOCKBockøl – 6,5% vol.En kraftig og fyldig efterårsbockmed fed maltet smag efterfulgt af enflot bitterhed. En perfekt ledsager tildet store frokostbord eller kraftige fyldigehovedretter.DORTLager – 6,5% vol.Et flot eksempel på de hollandskefortolkninger af Dortmunder. Denne eri fuldendt balance med en kraftig, fedmefuldog maltet sødme, som gradvisviger for en perfekt afbalanceret bitterhed.8687


21 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 21OUD BRUINLager bruin – 3% vol.Et studie i malt og sødme. Her fårdu fedme og fylde med meget lav alkohol.Ren nydelse eller som ingrediens imaden.WINTERVRUNDMørk lager – 6,5% vol.Gulpeners vinterøl. Krydret og sødmefyldtlagerøl.Aromatisk og fyldig. Enøl i flot balance med hovedvægten lagtpå de maltede noter og det krydrede,hvilket fremhæves af det lave kulsyreindhold.GERARDUS KLOSTERBIERDubbel – 6,5% vol.Gulpeners klosterøl er en ukompliceretletdrikkelig mørk øl med hovedvægtenlagt på de maltede smagsnoter.Alfa BrouwerijAlfa-bryggeriet drives i dag af fjerdegeneration af Meens-familien. De bryggerudelukkende på vand hentet fraderes egen kilde, som er under konstanttilsyn for at sikre den optimalevandkvalitet.ALFA EDEL PILSPilsner – 5% vol.En frisk pilsner med hovedvægtenlagt på maltede noter og en blød ogbehagelig bitterhed som afslutning.Brasserie Grain dOrgeEt lille mikrobryggeri i en cafe i detnordøstlige hjørne af Belgien.Bryggeren Benoit Johnen har kapacitettil 800 liter om ugen og brygger forandre mikrobryggerier også. Benoit hartidligere brygget Val Dieu klosterøllene,men hans egne øl er mere bitre ogmarkante i deres stil.BRICEBelgisk ale – 7,5% vol.Dette er en meget frisk og aromatiskblonde med koriander og oreganoi smagen. Den bitre eftersmag gør dentil en spændende øl til mad.LA HERVOISEBelgisk ale – 8,5% vol.En ravfarvet ale med pæresirup i.Området omkring byen Herve erkendt for at lave en sirup ved at nedkogepærer til en tæt og kraftig sirup,som Benoit her har brugt i selve brygprocessen.Det giver fine og parfumeredenoter i øllet uden at tilføresødme til øllet. En spændende oganderledes øl.3 SCHTENGBelgisk ale – 6% vol.I grænseområdet mellem Tyskland,Holland og Belgien findes en høj, hvorman har markeret de tre lande medhver sin sten. Denne øl er opkaldtefter disse tre stene, men har også fåetkrydderier fra selve området tilsat ibrygprocessen. Øllet er præget af maltedenoter efterfulgt af en markant bitterhed.En spændende madøl.LA BECHETTE – BIERE DEMILMORTFrugtøl – 7,5%. vol.En virkelig anderledes overgæretfrugtøl med jordbær. Den er megetsødmefuld og parfumeret i smagenuden at jordbærrene totalt dominerer.Eftersmagen er præget af en megetmarkant bitterhed. En absolut anderledesfrugtøl.STAND21JYSK ØLIMPORTIb LauritsenSkovhusvej 9, 9310 VodskovTlf: 20 72 98 28Email: oelimport@mail.dkEt jysk alternativJysk Ølimport er startet af min storeinteresse for det gode øl. Jeg er ølentusiastog håndbrygger og har med storinteresse smagt på øl og nydt megetforskelligt godt og spændende øl påmin vej.Dog savner jeg stadig det bredeudbud af øl fra andre lande som f.eks.vore nabolande Tyskland, der som ølnationhar en solid historie for godt ølog gode gamle bryggeritraditioner, ogSverige, hvor lokale ølentusiaster harformået at skabe mikrobryggerier medfantastiske specialprodukterSlottskällans BryggeriSlottskällans bryggeri i Uppsala blevetableret i starten af 1998. Lige sidenhar man på bryggeriet arbejdet på atfremelske unikke øl af meget høj kvalitet.IMPERIAL STOUTImperial Stout – 9% vol.Overgæret. Kompleks i smagsindtrykaf bl.a. kaffe, mørk chokolade ogrosiner. Brygget på pilsner-, mørk karamel-,chokolade-, og sortmalt. Der erbrugt tre forskellige humler: NorthernBrewer, East Kent Golding og Fnuggle.NISSEAle – 5,3% vol.Mere julet kan en øl ikke blive...Nisse er en brown ale krydret medingefær, kanel, appelsinskal og kryddernelliker.Trodskrydderierne meget harmoniskog balanceret i smagen.KLOSTERBelgisk ale – 7% vol.Belgisk inspireret øl med originaltrappistgær fra Chimay Klostret. Mørkog stor kompleksitet i smag og aroma.God samle- og gemmeøl, bliver bedreår for år. Hvert bryg bliver mærketmed årgang og holdbarheden er frabryggeriet mindst 10 år.Hirschbräu BryggerietHirschbräu, Privatbrauerei HössGmbH & Co KG, i Sonthofen,Allgaü iTyskland brygger en lang række klassisketyske øl.8889


21 - UDSTILLEREDER WEISSE HIRSCHHvedeøl – 5,2% vol.Forfriskende hefeweizen, som er enægte specialitet i Allgäu. ”Tysklandsbedste hvedeøl” - Frisk og ren i smagenmed toner henad banan og citrus.En ægte ølnydelse.HOLZAR BIERLager – 5,2% vol.Lagerøl brygget efter ældgamletyske traditioner. Opskriften er fra1637 og var oprindelig overgæret.Også en af Allgäu´s specialiteter..DER DOPPEL-HIRSCHDobbeltbock – 7,2% vol.Allgäuer Doppelbock, fik bronzemedaljeved International World Beer Cup2002 i USA i konkurrence med 420andre doppelbockøl fra hele verden.NEUSCHWANSTEINERWEIHNACHTSBIERLager – 4,7% vol.Julebryg, lagerøl. Ravfarvet og rund ismagen med masser af malt og en fintafstemt humle.Neuzelle KlosterbrauereiNeuzelle Klosterbrauerei, gammelt klosterbryggerimed opskrifter helt tilbagefra munkene i 1200-tallet.SCHWARZBIER EXTRASchwarzbier – 7% vol.En livsbekræftende schwarzbierstruttende af kraft men dog blød ogharmonisk i smagen.KIRSCH BIERFrugtøl – 5,4% vol.Frugtøl i høj kvalitet. BryggerietsBockøl tilsat kirsebærsaft af vilde kirsebærunder gæringen. Mild, frisk og fyldig.ANTI AGING BIERSchwarzbier – 4,8% vol.Øl mod alderdom? En historiskrefugium-øl brygget på grundlag af engammel munkeopskrift. Rig på mineraler.BADEBIERSchwarzbier – 5,2% vol.Øl både til indvortes og udvortesbrug. Schwarzbier der foruden atsmage fortrinligt efter sigende skulleindeholde nogle stoffer der gør at dentilsat badevandet vil styrke den badendesimmunforsvar.SCHWARZER ABTSchwarzbier – 3,9% vol.Eneste originale Schwarzbier. Erbrygget med melassesirup der giver enlidt sød, fyldig, krydret smag og fyldtmed energi. Den øltype munkene i1200tallet bryggede til fasten.Få detDanske ØlsprogTilmeld dig kontingentbetalingvia PBS som medlem afDanske Ølentusiaster og fådet Danske Ølsprog som gave!(tilmelding kan foretages direkte på ale.dk efter medlemslogin)90


22 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 22STAND22CARLSBERG DANMARK A/SVesterfælledvej 100, 1799 København VTlf: 33 27 33 27Websted: www.carlsberg.dkwww.carlsberg.comBlandt verdens fem størsteI 1847 grundlagde den unge bryggerJ.C. Jacobsen et industrielt bryggeri påbakken vest for hovedstadens volde.Det fik navnet Carlsberg efter sønnenCarl og efter Valby bakke (berg).Bryggerens søn Carl Jacobsen fortsattefaderens linie og med store ambitionergrundlagde han sit eget bryggeriNy Carlsberg i 1881. Siden er Gl. ogNy Carlsberg smeltet sammen. I 1883fandt man ud af at rendyrke gær tilbrygning med ensartet kvalitet og enfin smagsbalance fra bryg til bryg.Metoden er siden taget i brug af allebryggerier i verden og benyttes stadigtil Carlsberg Pilsner.DraughtmasterPå festivalen medbringer Carlsberg sitnye Draughtmaster fadølssystem, komog se fremtidens fadøl.CARLSBERG PILSNERPilsner – 4,6% vol.Klassisk undergæret pilsnerøl medrund aroma og en smagsbalance mellembitterhed og let sødme. CarlsbergPilsner er god til de fleste retter i detdanske køkken.CARLSBERG LIGHTLys pilsner – 2,7% vol.Med sin rene, livlige smag og finebitterhed egner Carlsberg Light sig fortrinligttil en række både kogte ogstegte retter med fisk, skaldyr og lyst,magert kød.CARLS ALEAle – 5,2% vol.Ny ale i Carls-serien. Smagen har envelafstemt ristet maltkarakter, deropleves som karamel, tobak og lakrids.Carls Ale har en god fylde og afsluttesmed en rund og let bitterhed, der giverlyst til et glas mere. Carls Ale er bryggetpå lys engelsk alemalt, pilsnermalt,lys hvedemalt og karamelmalt.Duften er præget af frugt- og bæraromaer,som æble og solbær, fra denengelske overgær. I duften findes ogsågrapefrugt-, rosen- og fyrrenåle-aromaerfra de engelske aromahumler Fuggleog East Kent Goldings og den amerikanskeCascade.Passer godt til stegt og grillet kød.Prøv den til bøf, grillede grøntsager,eller burger. Carls Ale går også til pizza,fed fisk, skaldyr, falafel og krydret mad,men kan bestemt også nydes alene, nårdu har noget at fejre.CARLS SPECIALWienerøl – 4,4% vol.Maltet aroma fra münchenermalt.Karamelagtig og ristet karakter. Smagener noget sødere end Carlsberg Pilsner.Eftersmagen præget af aroma fra maltenog humlebitterheden. Nydes tilkarakterfulde kødretter, løgtærte, gravadlaks med rævesauce, æg medbacon, stegte sild eller mellemstærkeretter fra det asiatiske køkken.CARLS LAGERLager – 4,3% vol.Undergæret bajersk øltype fremstilletpå lagermalt med en fyldig maltaroma.Duft af fine frugt- og karamelagtigenoter. God fylde, der understreger detbløde smagsindtryk. Øllen fungererglimrende til det stærke asiatiske køkkenog til de mere sødmefulde, mildtkrydrede retter fra det nordafrikanskekøkken.CARLS DARKRed beer – 5,6% vol.Carls Dark, vinder af CarlsbergsØlvalg 2003, er en mørk og fyldig øl.Den er præget af en diskret humlingog et let maltbittert præg, der i modsætningtil humlebitterhed ligger længerefremme i munden. Under det smagsmæssigtmørke indtryk anes toner afegetræ, efterårsæbler, chokolade og valnødder.Carls Dark vil være en velegnet ledsagertil de fleste røgede kødspecialiteter.Varmleverpostej med ristet bacon,røget medister, men også stegt ellerrøget ål.Prøv den til en hakkebøf med blødeløg, til oksehaler, glaseret skinke ellerstegt and. Dark vil i det hele taget væregod til såvel det danske frokostbordsom til julebordet.CARLS HVEDEHvedeøl – 5,8% vol.Klassisk hvedeøl i stil med den traditionelletyske Hefeweissbier. Det eren overgæret, fyldig øl med en finsødme og en vis cremethed som holderde syrlige og frugtagtige elementeri skak.Anvendelsen af overgær giverdels en svag duft af nelliker og korianderog bidrager endvidere til smagsindtrykkeneaf en syrlig og frugtagtig øl.Carls hvede er velegnet til fiskeretter,hellere bagt end stegt, og tilberedningeraf lyst kød, f.eks. gris eller kalv.Saucen skal ikke være for kraftig. Godtil risotto, salater med hvedekorn ogmajs – eller løgsuppe (gerne parfumeretmed lidt nellike). Den er desudenen glimrende ledsager til mange oste,dog ikke blåskimmeltyper, fuldmodnerødkitsoste eller stærke oste i det heletaget.CARLS PORTERPorter/Stout – 7,8% vol.En humlerig øl i fin balance mellemdet let bitre og det søde. Dominerendearoma med smag af karamel og ristetmalt.I det salte køkken får kraftfulde blåskimmeloste,mørke gerne sojamarineredekødretter, og intense svampetilberedningerdet bedste frem i øllet. Egnersig perfekt til chokoladebaserede desserterog til desserter på basis af ægog piskefløde.CARLS JULLager – 5,6% vol.Mørk gylden øl med fyldig skum.Carls Jul har en elegant karamelsmagog en afstemt sødme, der får godtmodspil af humle og harpiks. Øllet erfyldigt og blomstret og afrundes af envinøs smag.9293


22 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 22CARLSBERG 47Bockøl – 7,0% vol.Rund og sødmefuld som det passersig for en juleøl. Sødmen og kroppenharmonerer godt til aromaens ristedekaramelpræg. I eftersmagen opleves etkraftigt bid fra den rigelige brug afhumle.Varm mørk farve på grund afpilsner-, karamel- og farvemalt.Aromabilledet har et ristet, karamelagtigtpræg med noter af frugt og blomster.SORT GULDPilsner – 5,8% vol.Samme smagskomponenter somCarlsberg Pilsner, men fyldigere smag.Aromaen let frugtagtig. Sort Guld haren lidt mere bitter eftersmag end pilsneren,da der er brugt mere humle.ELEPHANTBock – 7,2% vol.Stærk og fyldig smag. Brygget på lyspilsnermalt. Stor og stærk aroma meden frugtagtig karakter. Stor krop, diskretsødmefuld med godt bid i eftersmagen.Fortrinlig til kraftige supper, sammenkogteretter eller braiserede kødretterledsaget af rodfrugtemos eller ristedegrøntsager. God til »herremad« og»vinterretter«.MASTER BREWBarley wine – 10,5% vol.Forkælet med mange råvarer oglang lagringstid – dobbelt så meget afdet hele. Master Brew er lavet på bygmaltog en anelse mørk münchenermalt.Det er en meget fyldig ogkarakterfuld stærkøl.God til vildtragout, braiseret kødmed rodfrugter eller røgede kødretter.Prøv den til salte blåskimmeloste, hummerrettertilberedt med fløde.Semper Ardens»Semper Ardens«... står der hugget igranit over hoveddøren ind tilCarlsbergs gamle laboratorium. Detbetyder »altid brændende« og var CarlJacobsens krav til brygmestrenes arbejdemed øllet. Semper Ardens er ogsånavnet på et projekt, hvor Carlsberg isamarbejde med sine brygmestre ognogle af landets førende gastronomerhar sat sig for at udvikle øllet og ølletssamspil med maden.ABBEY ALEKlostertype – 7,3% vol.Mørk, aromatisk, overgæret øl.Brygget på münchenermalt, karamelmaltog en anelse hårdt ristet chokolademalt.Det er ufiltreret og derfor uklart. Gæretmed en overgær, som tilfører øllet enduft af solbær. Smagen er fyldig og bittermed duft og smag af tørret abrikos ogchokolade og toner af anis og orange.Passer fint til bl.a. stegte kalvebrisleri mild karrysky, stegt lammebryst, braiseretsvinenakke eller stegt lever medkarakterfuldt tilbehør – gerne syrligesødmefuldekombinationer. Men ogsåsimple retter med hakket kød og baconspiller godt op til Abbey Ale.Valgt som »Årets Ølnyhed 2001«af Danske Ølentusiaster.WINTER RYERugøl – 6,5% vol.Den lidt uklare, kobberfarvederugøl er brygget på tre forskellige slagsrugmalte samt lys pilsnermalt og lidtbrygsirup. Brugen af vinterrug giverøllet en karakteristisk duft, der løftes afet strejf af citrus fra cascadehumlen,der dyrkes i Yakima-området i detnordlige USA. Den fyldige og tørresmag skyldes pilsnermalt og den almindeligerugmalt, mens karamelrugmaltenbidrager med en diskret sødme.De mørke og let brændte smagsnuancergør den ligeledes velegnet tiloksesteg, udskæringer af svin samt vildtserveret med rodfrugter.Winter Ryepasser særdeles godt til det storekolde bord.FIRST GOLD IPAIndia Pale Ale – 6,5% vol.First Gold IPA har en let nøddebrunfarve, der skabes af den engelske alemaltfra Lothian & Borders.Alemaltentilfører sammen med en anelse karamelmaltnoter af nødder, der harmonererflot med den let melonagtige frugtsmag,som den særlige overgær fra debritiske øer tilfører brygget.Humlen First Gold giver friskekrydrede aromaelementer som tørretabrikos og et let røget præg. Smagenafsluttes af en blød bitterhed, der eropnået ved brug af Burtoniseret vand –vand med samme salt- og mineralsammensætningsom i Burton-on-Trent iEngland.Glimrende til grillet kød med godfedtmarmorering som lam, svin ogoksekød. Humlen og kulsyren skærergennem fedtet. IPA’en er god til stegtand eller gås, til frikadeller og andrestegte farsretter gerne med flødesauceeller flødegratinerede kartofler.CRIOLLO STOUTStout – 6,8% vol.Den ufiltrerede Criollo Stout erbrygget på 6 forskellige malte og storemængder mørk Valrhona-chokolade afhøjeste kvalitet. Der er desudenanvendt en smule engelsk lakrids og enfin aromahumle. I øllets duft blanderkomplekse aromaer fra de ædle Criollokakaobønner sig med indtryk af rugbrød,lakrids, ristet kaffe, vanille ogmalt. Smagen er fyldig og tør, menseftersmagen er karakterfuld med krydrede,let bitre smagselementer.Den mørke øl passer også fortrinligtsom ingrediens til det søde køkken,hvor »sorte råvarer« som kaffe, svesker,chokolade og lignende spiller enfremtrædende rolle. God appetit.CHRISTMAS ALEChristmas Ale – 8,3% vol.Christmas Ale 2005 har en varmrødgylden farve og et cremet skum.Maris Otter-malten og den hårdt ristedekaramelmalt er bryggets fyldige kerne,og giver karamel- og nøddearomaer. Endansk alegær, stjerneanis og korianderhar skabt den komplekse duft af modnebløde frugter, lakrids og julekrydderi.Valgt som »Årets Ølnyhed 2004«af Danske Ølentusiaster.9495


22 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 22STAND22HUSBRYGGERIET JACOBSENGl. Carlsbergvej 11, 2500 Valby.Tlf: 33 27 33 27Websted: jacobsenbryg.dkHistoriske rødderCarlsberg åbnede HusbryggerietJacobsen den 1. juni 2005. Dette skalsikre fortsat udvikling og fremstilling afunikke specialøl rettet mod ølkendere.Bryggeriet er samtidig et levendeudstillingsvindue for Carlsbergs ølkulturog brygmesterhåndværk.»Jacobsen« har en direkte reference tilvirksomhedens visionære grundlæggerJ.C. Jacobsen og hans søn CarlJacobsen. Med det nye bryggeri føresde historiske rødder fra 1847 videre ien moderne ølkultur, hvor Carlsbergsspecialøl bliver solgt gennem detailhandelenog restauranter, både i Danmarkog i udlandet. Husbryggeriet er byggetop i én af Gamle Carlsbergs bygningerfra 1878 i Valby, og bryggeriet er enintegreret del af CarlsbergsBesøgscenter, der er blevet udbyggetog moderniseret i forbindelse medbyggeriet.På Carlsberg-standen har vi i år»Jacobsen-Tema« hvor du kan smagede unikke Jacobsen-produkter. Her hardu også mulighed for at tale med voresbrygmestre og medarbejdere, samthøre mere om Husbryggeriet Jacobsen.JACOBSEN BRAMLEY WITHvedeøl – 5% vol.Bramley Wit er brygget efter belgiskhvedeølstradition med et nordligtstænk af æble. Farven er lys opal medet tæt cremet skum. Det er skabt afhvedemalten, den umaltede hvede oghavren. Brygget er ikke filtreret, hvilketunderstøtter den bløde fornemmelse imunden.Witbier’en er gæret ved højtemperatur med en særlig witbier-gær,der sammen med korianderen giverbrygget den karakteristiske, menafdæmpede friske duft af nelliker ogkoriander. I duften finder man endviderefrugtaromaer og en dæmpet frisknote af appelsin. Bramley Wit har enlet fylde og et højt kulsyreindhold, dergør den velegnet som en forfriskendeaperitif og tørstslukker, når det ervarmt.Bramley Wit passer perfekt til lysemagre fisk, skaldyr og dampede blåmuslinger,samt lette salater.JACOBSEN BROWN ALEAle – 6% vol.Alen har hentet det meste af sininspiration i den engelske brown alestil.Den lader sig imidlertid også inspirereaf den oversøiske stil, idet den eraromahumlet med den vinøse NelsonSauvin-humle fra New Zealand.Jacobsen Brown Ale har en dybbrun farve, der minder om mahogni.Farven er skabt af den eksklusiveengelske Maris Otter Ale malt og hele5 andre malte. I duften giver den særligeNelson Sauvin-humle aromaer, derminder om Sauvignon Blanche-druen. Iafslutningen opleves et blidt bid af bitterhedfra de engelske humler Fugglesog Goldings.Brown Ale passer perfekt til stegtfjerkræ og svinekød og til grillmad.JACOBSENORIGINAL DARK LAGERLager – 5,8% vol.Original Dark Lager er bryggetefter den ældste opskrift, vi har kunnetfinde i Carlsbergs arkiver. Opskriftener fra 1854, og det skønnes, at den erlig den originale opskrift fra 1847.Vandet, vi bruger til brygningen, ertilsat salte og mineraler, så det efterlignervandet, som det var på Carlsberg i1800-tallet. Bryggets hovedråvare ermünchenermalt fra Tyskland, men endel af malten er hentet i England, dadet er et af de få steder i verden, hvorman stadig kan få malt, der er gulvmaltet,som man gjorde dengang.Med sit ristede maltpræg egnerOriginal Dark Lager sig især godt tilstegte kødretter, idet øllets karamelliseredenoter harmonerer med kødetsstegeskorpe. Den lange humleeftersmagog middelfylden gør den egnet tilmiddelfede spiser som magert svine-,kalve-, og oksekød.JACOBSEN SAAZ BLONDEBelgisk ale – 7,1% vol.Brygget efter den belgiske traditionfor lyse overgærede øl – en type belgiernekalder Blonde.Vi har endvideretilføjet et let præg fra Tjekkiet, idet vihar brugt den fornemme tjekkiskehumle Saaz. De lyse belgiske ales (overgæredeøl) adskiller sig bl.a. fra deengelske - ved, at der bruges pilsnermalti stedet for højt modificeret alemalt,hvilket giver mere mundfylde.Saaz Blonde er middelfyldig og haret højt kulsyreindhold, der spiller godtop mod aromakompleksiteten. SaazBlonde passer til det mere fyldige belgiskekøkken.JACOBSEN CAMOMILE DUBBELAle – 7,5% vol.Ny øl i Jacobsen-serien. CamomileDubbel er inspireret af det tidlige danskebryghåndværk. Farven er rødgyldenog skummet cremet tæt.Æblearoma fra kamilleblomsten ogde kølige frugttoner fra humlen StyrianGolding falder godt i spænd med denkarakterfaste fyldighed og bitterhed.Passer perfekt til fed fisk som f.eks.røget laks, salte menuer som f.eks.sushi og flere oste som f.eks. brie.Brygget på pale ale malt, pilsnermalt,amber malt, hvedemalt, karamelrug malt samt demerara-sukker samthumlen Slovensk Styrian Golding.9697


22 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 22JACOBSEN GOLDEN NAKEDCHRISTMAS ALEAle – 7,5% vol.Jacobsen Golden Naked ChristmasAle har en klar rødgylden farve og ettæt flødefarvet skum med blonder.Aromaen er kompleks og præget afsveske, nødder, vanilje, kanel, lakrids ogappelsin. Øllet har en velafstemt bitterhedog en moderat fyldighed, som passertil julens glæder.En indlysende drik til vinterens ogjulens retter. I kraft af øllets restsødmeog det forholdsvis høje kulsyreindholdpasser den godt til rødkål og brunekartofler og rydder op efter fedtet frakødet, hvad enten det er svin, gås ellerand. Golden Naked Christmas Ale smagerogså fortrinligt sammen med varmleverpostej, finker, medisterpølse medvridekål eller grønlangkål eller enintens ragout af vildt i flødesauce. Enkalve – eller svinekotelet ledsaget afjulesalat braiseret med appelsinsafteller simpelthen canard a l’orange erogså retter, der folder sig smukt ud iselskab med denne øl.Limited EditionHusbryggeriet Jacobsen og brygmesterJens Eiken eksperimenterer løbendemed nye øl, og har traditionen tromedbragt et prøvebryg til årets ølfestival.Kom og få en festlig oplevelse.JACOBSENCOFFEE MINT STOUTStout – 8,0% vol.Denne stout har en kulsort farveog et tæt, nøddebrunt skum med blonder.Aromaener præget af sveske, chokolade,kaffe og mint. Øllet har en velafstemtbitterhed og en moderat fyldighedsamt en lang kølende eftersmag.Jacobsen Coffee Mint Stout er velegnettil chokoladedesserter, til kaffen,til marinering eller blot som ”meditationsdrik”.Med denne øl giverHusbryggeriet Jacobsen deres bud påen rigtig ”vintervarmer” med bl.a. sortbyg, frisk pebermynte og Bourbonkaffe. Den sorte byg, som er uden skal,kommer fra bryghusets forsøgsgård påFyn. Byggen bliver 4-6 uger før høstlangsomt sort og frembringer, efterskånsom ristning af maltet påCarlsberg Forskningslaboratorium, endejlig kaffearoma. For at gøre øllenmere kompleks har bryghuset fundeten kaffesort, der udover at bidragemed en kaffearoma også giver chokoladeagtigeduftelementer. Kaffesorten erBourbon fra det Nicaraguanske kaffekooperativLaureno Flores.De tilsatte tørrede og friske pebermyntebladegør øllet mindre tungt ogderfor lettere drikkeligt, hvilket netopogså adskiller en stout fra en porter.JACOBSEN SAISONSaison – 6,5 % vol.Jacobsen Saison er ufiltreret ogfremstår derfor uklar med en gyldenfarve og cremet tæt skum.Aromaen erkompleks af peber & nelliker, som faldergodt i spænd med de kølige frugtelementeraf citrus og havtorn. Øllet erfyldigt, let syrligt med en moderat langbitterhed.Velegnet til fiskeretter, som f.eks.røget ål, røget laks og makrel. Prøv denogså til let stegt multe med havtorneglaserede gulerødder, stegt andebrystmed chutney eller en svamperet medeksempelvis kantareller og trompethat.På ostesiden kan en rygeost anbefales.STAND22TUBORGS BRYGGERIER A/SGrundlagt i HellerupTlf: 33 27 33 27Websted: www.tuborg.dkFra syrefabrik til ølbryggeriTuborg blev grundlagt i 1873 som endel af Tuborgs Fabrikker, der bl.a.omfattede et glasværk, en svovlsyrefabriksamt drift og udbygning af TuborgHavn. Navnet Tuborg stammer fra det17. århundrede, hvor en Jonas Thueejede en lystejendom ved Ryvangennord for København. Efter ham fikejendommen og dens jorde navnetTHUESBORG, senere forenklet tilTUBORG.Grundlagt som eksportbryggeri ogproducerede i 1875 sin første øl, enbajersk lagerøl, senere kendt som RødTuborg. I 1880 lancerer bryggerietDanmarks første pilsner, Grøn Tuborg.Bryggeriets første store eksportsuccesblev født med Guld Tuborg i 1895, somi Danmark siden har haft en særligposition.GRØN TUBORGPilsner – 4,6% vol.Duft med toner af blomster, kornog en anelse malt. Smagen er tro imodsin duft, men udvikler fine, let sødligearomaer. Mediumfyldig med en behagelig,afdæmpet bitterhed i eftersmagen.TUBORG SUPER LIGHTPilsner – 0,1% vol.En let, strågul øl. I duften er derkornblomster og maltede toner. Megetlet med en fin syrlighed.TUBORG CLASSICLager – 4,6% vol.Maltene i Classic udtrykker sig iduften der også har delikate noter afengelsk lakrids. Smagen giver et frisk,tørt førsteindtryk og afslører en godfylde med fine karamelaromaer.Eftersmagen er vedholdende medkarakter af humle og malt.TUBORG CLASSIC HVEDEHvedeøl – 4,6% vol.Classic Hvede er en citrusgul ølmed kridhvidt skum. Øllen er ufiltreret.Den har en duft af nellike, koriander ogfrugt. Smagen er prikkende frisk affrugt og hvede. Den frugtagtige smagog duft skyldes bl.a. at der er brugtovergær til brygningen. Der er også tilsatmere kulsyre hvilket gør øllen friskereog fremhæver smagen.TUBORG JULEBRYGLager – 5,6% vol.Klar og gylden med et tæt, hvidtskum. Duften bærer krydrede nuanceraf kanel, nelliker og kardemomme, derminder om den søde juletid. Den fyldigesmag er let sødlig med toner aflakrids i eftersmagen. Den er, hvadalkohol angår, forholdsvis let for enjulebryg, og den har en begrænsetsødme.Alligevel har den en vis fylde ogen meget fin struktur. Især eftersmagener med til at gøre den såkaldte ”snebajer”til en lidt anderledes øl. Den ermåske ikke så julet, men god når det erkoldt.Tuborg Julebryg er særdeles velegnetsom ledsager til røget fisk.9899


22 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 23TUBORG CLASSIC GYLDENPilsner – 4,6% vol.Classic Gylden er den tredje øl iClassic-familien, efter Classic og ClassicHvede. Lanceringen er den største fraTuborg siden Classic blev lanceret i1993. Classic Gylden er en mørkgyldenpilsnerøl med en let og frisk karakter.Den er let at drikke, let at nyde og haren citrusagtig duft fra den særligecascade aromahumle.Classic Gylden minder mest omClassic, der også er en let drikkeligpilsnerøl, men der er stadigvæk en forskel.Classic Gylden er forskellig fraClassic idet den er brygget med brygsirup,hvilket gør den mildere. Samtidiganvendes humletypen Ny Tuborg bitterhumleog amerikansk cascade aromahumle,hvor man i Classic brugerTuborgs normale bitterhumle.Brygsiruppen og humlen gør at ClassicGylden opleves som forfriskende mild,med en let citrusduft, men stadig medal den gode ølsmag en Classic skalhave. Classic Gylden har en smuk rødligfarve og et let gyldent skum.GULD TUBORGPilsner – 5,8% vol.Guld Tuborg har en indtagende duftaf frugt og malt med undertoner af fennikel.God fylde og fin syrlighed. En elegantøl med god balance imellem overvejendetør fylde, en vis livlighed og enafdæmpet humlekarakter.FINE FESTIVALBock – 7,5% vol.»FF« er en stærk flot aromatiskpilsnerøl. Udover korn spores bådelakrids og grapefrugt i duften. FineFestival leverer et karakterfuldt førsteindtryk præget af alkohol mere endsødme, men er fyldig og rank med etkarakterfast humlebid i eftersmagen.T-BEER NEUTRALPilsner – 4,9% vol.Lys i farven og kridhvidt skum.Smagen er nem at holde af – ingenbitre efterveer. Er brygget på pilsnermalt,brygsirup og humle. Der eranvendt Tuborg bitterhumle med mildeftersmag og T-Beer er gæret køligtmed Tuborgs undergær og derefter filtreret.Du vil finde en lettere læskendesmag med frisk duft fra Tuborg-gærensamt blød og mild bitterhed.T-BEER CITRUSPilsner – 4,9% vol.Smagen er blød med et frækt bid,når citrus’en rammer. Den er bryggetpå pilsnermalt, brygsirup, citronaroma,citronsyre, alternative sødemidler samthumle. Lettere læskende smag med bidog let sødme af citron. Blød og mildbitterhed.FESTIVAL SPECIALBRYGTuborg eksperimenterer løbende mednye øl, og har traditionen tro medbragtet prøvebryg til årets ølfestival. Komog få en festlig oplevelse!STAND23DANISH CROWNMarsvej 438900 RandersTlf: 89 19 19 19E-mail: dc@danishcrown.dkWebsted: danishcrown.dkMere end 100 års historieDet første danske andelssvineslagteriblev oprettet i Horsens i 1887.I de følgende 40-50 år oprettedesen lang række andelssvineslagterier landetover.I 1960 begyndte andelsslagterierneat fusionere for bedre at have styrke tilat løfte opgaverne med bl.a. salg, markedsføringog produktudvikling.I 1998 fusionerede Danish Crownog Vestjyske Slagterier.Senest fusionerede Danish Crownog Steff-Houlberg, og en stor del af deoprindelige andelssvineslagterier indgåri det nye Danish Crown.En række private slagterier er gennemårene opkøbt eller nedlagt, og dedanske andelssvineslagterier slagter ogafsætter i dag ca. 94 % af den danskesvineproduktion.Danish Crown eksporterer langtden største del af sin produktion. Detbliver årligt til en eksport på 27,3 mia.kr. Det svarer til 6% af den danskevareeksport og 56% af den danskelandbrugseksport.Svinekæber med godt ølMad og øl har alle dage været enstærk alliance. Derfor er det naturligtfor Danish Crown at servere eksemplerpå noget af Danmarks bedste kødsom Carlsberg har fundet det perfekteølmatch til.Hos Danish Crown kan du blandtandet sætte tænderne i hotte svinekæber,dansk kalv, når det er bedst og filetroyal fra 100 % danske svin.Alt sammen smagsoplevelser, deroptimeres, når man kan få et godt glasøl til.Danish Crown har et tæt samarbejdemed nogle af Danmarks bedstekokke, når det handler om produktudvikling,og vi leverer i dag til 35 af landetsbedste restauranter – og enrække michelin-restauranter i udlandet.Det smitter af på produktudviklingen afsortimentet, og over hele verden erdansk svinekød i dag kendt for sinsmagskvalitet og høje fødevaresikkerhed.100101


24 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 24STAND24AARHUS BRYGHUSGunnar Clausensvej 26, 8260 Viby JTlf: 20 40 33 73Email: nfb@aarhusbryghus.dkWebsted: www.aarhusbryghus.dkTradition og fornyelseBag Aarhus Bryghus står Niels F.Buchwald, som indtil for godt et årsiden var produktudviklingschef i RoyalUnibrew.Det er tanken at der på AarhusBryghus skal fremstilles håndbryggetspecialøl, der kan supplere sortimentetfra de store bryggerier. Disse håndbryggedespecial-øl er nicheprodukter,som det ikke kan svare sig for de storebryggerier at lave, da de er gearede tilstore serier.De bærende ord er tradition ogfornyelse.Tradition i relation til at derer et traditionelt håndværk forbundetmed brygning af øl.RØD ALEFrugtale – 6,0% vol.Rød Ale er inspireret af Danmarksældst kendte fund af øl. Egtved-pigenblev cirka 1370 før Kristi fødsel begraveti en udhulet egestamme. Mellembenene havde hun en birkebarksspandmed øl til den sidste rejse.Analyser af resterne af indholdet ispanden har vist, at der var øl i spanden,brygget på hvede, tyttebær ogporse.Aromaen er meget frugtagtig. Derer en antydning af tyttebær i smagen.Farven kommer fra frugtsaften. Denflotte røde farve er noget usædvanligfor en øl.Nyd Rød Ale som en aperitif-øl.Drik den afkølet, lige fra bunden afkøleskabet, af glas på stilk.KLOSTERBRYGIndia Pale Ale – 6,0 % vol.Klosterbryg er udviklet til ØmKloster museum, i anledning af Øl påØm. Øl på Øm er et årligt arrangement,der sætter fokus på livet i middelalderen,herunder øllets betydning.Klosterbryg er brygget på pilsnermalt,hvedemalt og karamelmalt. Det erkrydret med tre forskellige typer afaromahumle, som matcher maltene.Dette er en øl med 6% alkohol, som eri stil med India Pale Ale.Der er udelukkende anvendt aromahumle.Engelsk Fuggles og StyrianGoldings sammen med tysk Perle.Fuggles og Goldings er de to mestklassiske engelske aromahumletyper.De giver øllen en svagt parfumeretduft, med mindelser om clementiner.Aromahumlen gør øllen meget blødi smagen. Med en temmelig stor doseringoplever man ikke den grove bitterhed,som humle ellers kan give.Dette er en øl, som er velegnet tilfisk og lyse kødretter. Den er absolutogså velegnet til at nyde som den er.Drik den ved kældertemperatur,cirka 6 grader Celsius, evt. en anelsevarmere, for at aromaen kan komme tilsin ret.STOUT 2005Stout – 8,0% vol.Stout 2005 er inspireret af denengelske Imperial Stout.AarhusBryghus’ udgave er ufiltreret og upasteuriseret.Det høje alkoholindhold på8%, sammen med en lille rest af gær, ermed til at sikre holdbarheden af detsorte øl. Der er anvendt uraffineretrørsukker fra Mauritius som ekstrasmagsgiver. De fleste engelske ales erbrygget med uraffineret rørsukker.Vedat anvende uraffineret sukker, får mansmagsnoter fra rørsukkeret med i denfærdige øl. Farven er i den lyse ende afskalaen.Til gengæld er der ikke tilsatkaramelkulør i denne Stout!– Smagen af Stout 2005 er tyk ogfed. Selvom det er en kraftig øl, er detikke humlen, der er dominerende. Detgør den lettere at gå til, end mangeandre sorte øl. Der er endvidere ensvag sødme fra rørsukkeret, der erbalanceret med humlen. Med tiden vilhumlebitterheden fortage sig, og sødmenvil dominere.FORÅRSBRYGDobbeltbock – 7% vol.En rigtig forårsbebuder. Det er enlys øl i stil med en tysk Dortmundereller en Dobbelt Bock. Den er tænktsom en hilsen til solen, der netop nukommer frem af vinterhiet, ligesom dener tænkt at nyde til synet af de førstespirende forårsblomster.Der er anvendt en rundhåndetdosering af tysk aromahumle af sortenPerle. Det er jo netop blomsterne frahumleplanten som anvendes i øllet tilat give bitterhed, fylde og aroma.Forårsbryg er brygget på pilsnermalt,sukker, karamelmalt og krydretmed aromahumle, tilsat både tidligt ogsent i processen. Den holder 7% alkohol.Med den store dosering af humleer der til gengæld holdt igen med kulsyreindholdet,så man får en mild smag.SOMMER-HVEDEHvedeøl – 5,5% vol.Sommer-Hvede er en hvedeøl, idethalvdelen af malten, som er tilsat,består af hvedemalt. Derudover er deranvendt münchenermalt, karamelmaltog pilsnermalt, således at øllen får enflot gylden farve. Dermed er dennehvedeøl mørkere end de fleste. Hvedeøllener undergæret. Det betyder atden karakteristiske aroma, man ofteforbinder med de tyske hvedeøl, mangleri denne øl. Den er til gengæld gæretmeget varmt, for at give anledning tildannelse af frugtagtige noter i smagen.Der er tilsat syltet appelsinskal ogknust koriander under brygningen somkrydderi sammen med aromahumlen.Smagsmæssigt mild, domineret af defrugtagtige smagsindtryk fra den varmegæring og fra de tilsatte krydderier.Smagen får fylde af de mørke malte,som er med til at balancere humledoseringen.102103


24 - UDSTILLEREHØSTBRYGBock – 8,5% vol.Høstbryg er brygget til den kolderetid, vi nu går i møde. Det er en stærkfætter på 8,5% alkohol, brygget på pilsnermalt,münchenermalt, karamelmaltog farvemalt, tilsat en sjat æblesaft, ogkrydret med en ordentlig nævefuld afaromahumle.Smagen kan bedst beskrives som en"winter-warmer", noget der varmer ien kold tid. Der er sødme fra denstærke øl, en smule syre fra æblerne tilat friske op, og bitterhed fra humlen,der hænger længe i munden.Nyd den til en kraftig gryderet,eksempelvis på vildt og svampe, ellerdrik den ved pejsens skær. Høstbrygkommer i et begrænset oplag og vilvære til salg indtil Julebryggen kommeri handelen.JULEBRYGLager – 6,5% vol.Til Jul skal en øl være lidt kraftigereog lidt mørkere, og gerne ekstra krydret.Julebryg fra Aarhus Bryghus erbrygget på pilsnermalt, hvedemalt,münchenermalt, karamelmalt og farvemalt.Den er krydret med 3 forskelligearomahumler, som matcher maltene,samt med appelsinsaft, appelsinskalolieog nellike.Aromahumlen giver øllen en svagtparfumeret duft, med mindelser omclementiner. Dette forstærkes af saftog skalolie fra appelsinerne.Den mørke farve skyldes brugen affarvemalt og münchenermalt.Smagen er mild og samtidig fyldig,på trods af den store dosering af aromahumle.Krydringen er diskret, denskal kun anes. Med den store fylde ogmeget humling, er der ikke behov forat tilsætte så meget kulsyre. Dette ermed til at give den milde, behageligesmag.Nyd denne øl som den er til selskabelighedi Julen, til julefrokosten eller ifestligt lag som en behagelig, mildtørstslukker.Drik den ved cirka 8 grader Celsiusfor at aromaen kan komme til sin ret.Bliv medlem afDanske Ølentusiasterpå Ølfestivalen ogfå de seneste tre numre afmedlemsbladetØLentusiasteN gratis(Gælder ved indmeldelse og betalingi Danske Ølentusiasters butik på ølfestivalen)104


25 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 25STAND25ØRBÆK BRYGGERIAssensvej 38, 5853 ØrbækTlf.: 65 33 21 11/86 80 37 67Websted: www.ørbæk-bryggeri.nuEmail: info@oerbaek-bryggeri.nuGenopstået fra de dødeØrbæk Bryggeri blev grundlagt i 1906af familien Madsen, i hvis ejerskab detvar i tre generationer. Bryggeriet varoprindeligt et malt- og hvidtølsbryggeriog var på Fyn specielt kendt for deres»Stakitøl« som blev fremstillet af røgmaltfra bryggeriets eget malteri.Stakitøl var en overgæret, mørk øl meden røget smag og mørk farve. Ølletblev altid leveret i 5-liters flasker, somvar anbragt i en kurv af træ - derafordet Stakitøl.Bryggeriet har fra slutningen af70´erne ført en hensunken tilværelseunder forskellige ejerskaber og lukkedei 1996 p.g.a. den hårde konkurrence påøl og sodavand fra de store bryggerier.Familien Rømer overtog bryggerieti 1998 og man må sige de var heldige,at hele bryggeriet stod helt intakt medbryghus, tappekolonne m.v. Efter godtet års renovering af maskinpark ogbygninger startede de produktionen aføkologiske sodavand under navnetNatur Frisk. Disse produkter forefindesi dag i udvalgte dele af den danske dagligvarehandel(helsekost- og specialforretninger).Efter 2 års arbejde medøkologiske sodavand og safter vartiden inde til at opstarte en ølproduktion.NUTTYBrown ale – 5,0% vol.Nutty er brygget med forbillede ide engelske aletyper. Nutty Nut BrownAle er en velafbalanceret nøddebrun ølmed en fin balance mellem de lyse ogmørke maltsorter. Den aromatiskehumlesmag efterlader en lang og behageligmundfornemmelse. Nut BrownAle har sin oprindelse i England ognævnes som øltype helt tilbage i det16. århundrede. Ørbæk Nutty er velegnettil de fleste retter mad, som f.eks.karry-retter, steaks, kylling, grillmad ogost m.v.ØRBÆK FYNSK FORÅRHvedeøl – 4,8% vol.Lys sommerøl brygget med en alegær,tilsat hyldeblomst og spelt, hvilketgiver øllen sin lyse og friske karakter afsol og sommer. Drengene er vilde medden, pigerne elsker den !ØPAPale ale – 5% vol.Ny øl fra Ørbæk. Ørbæk Pale Aleeller Økologisk Pale ale, ØPA. ØPA eren klassisk pale ale. Gylden i farvenmed en stor mundfylde og en godhåndfuld af den aromatiske Casadehumte.ØPA smager godt til de flesteretter, men især til krydrede retter.ØPA er den perfekte tørstslukker påen varm sommerdag, og om vinterenefter en dejlig skøjtetur.GENIUSS, EXTRA STOUTStout – 5% vol.Spritny øl fra Ørbæk. Geniuss ExtraStout er en mørk og fyldig øl bryggetefter gamle irske traditioner. Geniussextra stout har et cremet og fyldigtskum med smag af kaffe og chokolade.Den er velegnet til mange typer mad,men kan specielt anbefales til ost, skaldyrog fiskeretter.BARLEY WINEBarleywine – 12% vol.Ørbæk Bryggeri har i anledning afbryggeriets 100 års fødselsdag, bryggeten Barley Wine med speciel udvalgtmalt og typer af humle.Bryggen er den stærkeste bryg, dernogensinde er fremstillet på Ørbæk.HONEY ALEAle – 5% vol.Honey Ale fra Ørbæk bryggeri eren forfriskende gylden honning øl,brygget med den fineste malt, humleog afrundet med økologisk honning fraSydamerika. Honey Ale servers letafkølet og er den perfekte ledsager tilmange typer mad.DARK HORSESchwarzbier – 5% vol.Dark Horse fra Ørbæk bryggeri eren mørk øl, som er frisk og fyldig ismagen. Dark Horse brygges som enpilsner type, men med mørke malttyperefter tysk forbillede (Schwarzbier).Dark Horse har toner af brændtlakrids og kaffe, som man også finder ide engelske stouttyper. Nydes let afkølet.RED ALEAle – 5% vol.Red Ale fra Ørbæk bryggeri erbrygget med udvalgte malt typer ogafrundet med bl.a casade humle. RedAle er let i smagen og flot i farven.Velegnet til hygge og god mad. Red Aleserveres let afkølet.106107


25 - UDSTILLEREGiv et medlemsskab afDanske Ølentusiaster som gave!PEACH BEERFrugthvedeøl – 5% vol.Peach Beer er en Weissbier bryggetmed fersken, som er med til at givedette bryg forfriskende og aromatisksmag.Peach Beer kan nydes ved enhverlejlighed og er yderst velegnet sombl.a. aperitif eller på en varm dag. Peachbeer serveres afkølet.ØRBÆK CLASSICLager – 4,8% vol.Ørbæk Classic Pilsner er bryggetefter det tyske Reinheitsgebot, hvilketbetyder, at der kun må benyttes maltedekornsorter som byg, hvede, rug,humle, gær og vand til brygningen.Ørbæk Classic er en frisk øl med enlet bitter eftersmag og en afrundet tørfylde. Egner sig til enhver lejlighed ogbør nydes let afkølet.ØRBÆK JINGLE BELLSAle – 5,8% vol.Brygget med forbillede i gamle traditioner,som er kendetegnende for defranske og belgiske juleøl.Til brygningaf denne fyldige juleøl, er udvalgt forskelligemalttyper og krydderier, somgiver den helt specielle karakter.QUEENLager – 5,8% vol.En fyldig lagerøl med en frisk smag,er let humlet og med en lys rød / gyldenfarve. Ørbæk Queen er bryggetmed forbillede i den tyske øltypeDortmunder, der i sin sammensætningaf malttyper med bl.a. Münchner,Vienna, giver denne øl sin karakter..Modtageren får, udover et års medlemsskab, en startpakkebestående af: En festivalguide, Det Danske Ølsprog, DanskeØlentusiasters smageglas med glasholder, et par ølbrikker ogseneste nummer at foreningens flotte magasin ØLentusiasteN!(gavekort kan købes direkte på foreningens hjemmeside ale.dk)108


27 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 27STAND27MYBEERKlostervej 69, 8680 RyEmail: info@mybeer.dkWebsted: www.mybeer.dkSpændende firmamyBeer er et ungt spændende firma,der er mest kendt for varm øl med flødeskum– Ultraprés.myBeer forhandler øl fra tre forskelligesmå belgiske bryggerier. Ultraserienmed mange specielle øl lige frakærlighedsøl til kikseøl fra Brasseried´Ecaussinnes,Troubadour-serien fraBrouwerij De Musketiers samt Gueuze– øllens champagne – fra generationsbryggerietGirardin.For udvalgte opskrifter på mad ogøl, se www.mybeer.dkBrasserie EcaussinnesBryggeriet er placeret i Ecaussinnes ca.100 km sydvest for Brussel, hvor dethar ligget de sidste 108 år. ÆgteparretVan Pouck overtog bryggeriet i 1999og genopbyggede det i en idyllisk landejendom.Selve udstyret hentede de selv i engammel lastvogn fra et nedlagt bryggerii Tjekkiet. Brygmester Hugues VanPoucke startede med Ultra Amber oghar siden udvidet til mere end 12meget forskellige øl.ULTRAPRÉSDestilleret øl – 20% vol.Destilleret øl der serveres varmmed flødeskum på toppen. Nummer 1til Københavnske Øldage i 2005 ognummer 1 til Fynske Øldage i 2005.Der udskænkes 2 cl pr. poletULTRA AMBERBelgisk amber – 7% vol.En gylden øl med et behageligt strejf afkrydderier. Let karamelliseret med ensvagt bitter smag som afslutning. UltraAmber anbefales af ølguruen MichaelJackson.ULTRA BRUNEBelgisk ale – 10% vol.Særdeles velsmagende belgiskbrune. Brygget af fire forskellige typermalt. En lys, to karamelliserede og enristet. Har en god fyldig krop og endejlig eftersmag.ULTRA BLONDBelgisk ale – 8% vol.En dejlig belgisk blond med god fyldigkrop og behagelig frugtagtig smag.Duften er meget frugtagtig.Kendt fra forsiden af Søndagsavisensom en af de sjældne udenlandske øl iDanmark.ULTRA DELICEBelgisk ale – 7% vol.En mørk øl som med sin blanding afsødme og krydderier skiller sig ud framængden. Delice er oprindelig bryggerietsjuleøl, men brygges nu året rundt.Vinder af »Coq de Cristal« som denbedste belgiske mørke øl i 2003.Særdeles velegnet til julens desserter.Fås også som destilleret øl!ULTRA SOIFBelgisk ale – 5% vol.En øl der er lys og let som en pilsner,tilsat lidt af det belgiske øls fyldeog smag. Ultra Soif er velegnet til atlindre tørsten en varm sommerdag.ULTRAMOURBelgisk frugtøl – 5% vol.Brygget til den lokale kærlighedsfestivali Ecaussinnes. Den sur-søde smagaf hindbær, kirsebær, jordbær og etstrejf af citron giver en helt unik smagsoplevelse.Fås også som destilleret øl!ULTRA COOKIEBelgisk ale – 8% vol.Hvem siger en øl ikke kan smage afkiks? Har smagen af de kendte bastognekiksog er absolut værd at opleve.Brouwerij De MusketiersTroubadour brygges af tre tidligerebrygmester-studerende. I dag arbejderde som dataloger og projektchefer,med bryggeriet som en fritidsbeskæftigelse.TROUBADOUR BLONDBelgisk ale – 6,5% vol.Troubadour Blond har en duft affrisk humle med en klar citrusaroma.Smagen er mild og behagelig med etstrejf af citron.TROUBADOUR OBSCURABelgisk ale – 8,5% vol.Denne meget mørke ale har ensæregen duft af mørk bitter chokolade,med et strejf af portvin. Smagen ermeget kompleks med en gennemgåendetør kaffe/mørk chokoladesmag fulgtop af skiftende frugtagtige smagsoplevelser– måske jordbær.GirardinEt mindre bryggeri der er gået i arv frafar til søn gennem adskillige generationer.Et af de få tilbageblivende bryggerier,der laver vildtgæret øl – gueuze.GUEUZE GIRARDIN 1883BLACK LABELGueuze/Lambic – 5% vol.Denne ufiltrerede vildtgærede øl erom end mere karakteristisk end WhiteLabel. Denne Gueuze har en kraftigvildtgæret karakter, og opleves som etsandt bombardement af hele smagspaletten.Er på ratebeer.com bedømt til99 ud af 100. – Ikke en øl for de sarte.Øl-isDer udskænket øl-is fra standen. Komog oplev den samme øl blive serveretved -18ºC, ved 8ºC og ved 50ºC.112113


28 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 28STAND28TROLDHEDEMIKROBRYGGERIMALT & HUMLEOlaf Ryes Gade 7m, 6000 KoldingTelefon 28 45 07 55E-mail mail@maltoghumle.dkWebsted: www.maltoghumle.dkwww.troldhedemikro.dkImportør og mikrobryggeriTroldhede Mikrobryggeri er med enproduktionskapacitet på kun 800 literét af Danmarks mindste bryggerier.Vihar en vision om at skabe spændendekvalitetsøl af de bedste råvarer på markedet.Øllene er meget nuancerede ismag, udseende og duft. De er bryggetfor at appellere til sanserne og ikkemindst distancere sig fra middel-mådigheden.Bryggeriet er beliggende i Kolding ien gammel murstensbygning med næsten10 meter til loftet. Her brygger vi medhåndkraft hver eneste flaske øl med denomhu og respekt for faget, som vi mener,moderne mikrobryg fortjener.TROLDHEDE JULETROLDENAle – 6,2% vol."Trolden" var kælenavnet på lokomotivetpå vores etiket. Med hjertetfæstet solidt i en engelsk brown ale erJuletrolden en sæsonøl, der først ogfremmest byder på sødme og en vidunderlig,frugtrig bouquet. I et anfald afhøjtidsstemning har vi yderligere berigetsmagen med rigtig belgisk kandissukker,gavmilde mængder sød appelsinskalog til slut et strejf af kanel.TROLDHEDE RAILROAD RYEAle – 5,1% vol.Roggenbier' er det gode, gamle danskeudtryk for en øl brygget på nogetså forførende som rug! Tyskerne harheldigvis ikke glemt, hvor herlig krydretog forfriskende denne kornsort kanvære i øl. Rugøl brygges normalt medhvedegær, som er med til at understregeden friske duft og give øllet et særligtpift.Brasserie LefebvreHåndværksbryggeriet i Quenast sydvestfor Bruxelles blev grundlagt i 1876og er stadig i familien Lefebvre's eje.Philippe Lefebvre står i dag bag enrække meget spændende bryg, dernyder stadig større og større popularitet,hvilket afspejles i, at over 40% afproduktionen eksporteres. I 1983 indgikbryggeriet eksklusiv-aftale medFloreffe-klosteret om produktion afklosterets specialøl.BARBARBelgisk ale – 8,0% vol.Bryggeriets seneste mesterstykke:Meget fyldig belgisk blonde med honning,der giver perfekt afrunding ogsødme til øllet.BARBAR WINTER BOKBock – 8,0% vol.Fra oktober til februar fås dennoget sødere Winter Bok.BLANCHE DE BRUXELLESHvedeøl – 4,5% vol.Lefebvre's herligt forfriskende hvedeølmed toner af melon, citrus og ferskenhører til i den absolutte top afbelgiske hvedeøl. Naturligvis flaskegæretog ufiltreret!VINDER AF BELGIAN BEER WEEK2002!FLOREFFE BLONDEBelgisk ale – 7,0% vol.Klassisk belgisk blonde, der er enlys øltype med en kraftig, frugtagtigsmag.Tåler rigelig sammenligning medde vel-etablerede (og industri-producerede!)mærker.FLOREFFE DOUBLEBelgisk ale – 6,3% vol.Karakterfuld klosterøl fra Lefebvre.Denne brune har belgierens karakteristiske,frugtagtige sødme og duft medstoutens mere mørkbrændte smag.FLOREFFE TRIPELBelgisk ale – 7,5% vol.Klosterøl i den for landet så velkendtetripel-stil, hvorved den tredjeog sidste gæring foregår på flaske.Forbavsende mild og underspillet påtrods af sin alkoholstyrke.FLOREFFE MEILLEUREBelgisk ale – 8,0% vol.En brune, og grundlæggende sammetype som Floreffe Double, men medstørre vægt på det frugtagtige fremforden mørkbrændte smag.Brasserie DubuissonHugues og Vincent Dubuisson repræsenterer8. generation af bryggerfamilien,der siden starten helt tilbage i1769, er garant for noget af Belgiensfornemste og berømteste bryg.Bryggeriet i Pipaix modtager konstantudmærkelser for sine kvalitetsbryg.SCALDIS AMBERBelgisk ale – 12,0% vol.En klassiker siden 'fødslen' i 1933og formentligt Belgiens stærkeste øl.Uhyre fyldig og kraftig smagsoplevelseuden at blive overvældende. (Ved juletidogså som Bush de Noël medsamme styrke.)SCALDIS NOELBelgisk ale – 12% vol.Dubuissons julebryg. Unik øl.CUVEE DES TROLLSBelgisk ale – 6,0% vol.Helt enestående bryg fraDubuissons mikrobryggeri midt i universitetsbyenLouvain-La-Neuve. Øllethar en fin og overordentlig komplekssmag, der henrykker allerede ved første,forfriskende mundfuld. Ufiltreret.114115


29 - UDSTILLERESTAND29VIBORG BRYGHUSSortebrødre Kirke Stræde 258800 ViborgTlf: 40 28 88 00Email: mail@viborgbryghus.dkWebsted: www.viborgbryghus.dkÅbnede 11. maj 2006Vi har til huse i et gammelt og hyggeligthistorisk pakhus fra 1856.Vores målsætning er at brygge godtog velsmagende øl til dig.ALT vores øl bliver håndbryggetmed stor omhyggelighed og vi anvenderkun de bedste råvarer.Er du lækkertørstig - så smag enViborg Bryg!SCOTTISH ALEScottish Ale – 7,6% vol.BROWN ALEBrown Ale – 6,3% vol.IMPERIAL STOUTImperial Stout – 7,5% vol.MUNKEBRYGKlosterbryg – 9,3% vol.Det er en Trappist-inspireret øl medden karakteristiske smag der er typiskfor mange belgisk munkeøl. Munkebryggener på 9,3 % og har en ferskengulfarve med et flot tæt skum.Brygmesterenshjemmelavede pølserPå festivalen vil Viborg Bryghus byde påbrygmesterens hjemmelavede og hjemmerøgedepølser, en Stout-pølse og enBrown Ale-pølse.Bliv medlem afDanske Ølentusiasterpå Ølfestivalen ogfå de seneste tre numre afmedlemsbladetØLentusiasteN gratis(Gælder ved indmeldelse og betalingi Danske Ølentusiasters butik på ølfestivalen)116


30 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 30STAND30GOURMETBRYGGERIETBytoften 10-12, 4000 RoskildeTlf: 46 32 60 45Email: info@gourmetbryggeriet.dkWebsted: www.gourmetbryggeriet.dkwww.ologmad.dkØl til mad, mad til ølKonceptet er samspillet mellem øl,mad og mennesker, leveret af nogle afDanmarks bedste på begge områder.Brygmester Michael Knoth eruddannet både på den tyske bryggerhøjskoleWeihenstephanen og på denSkandinaviske Bryggerhøjskole. Michaelhar sin kærlighed til de sydtyskeWeissbier, belgisk ale og de amerikanskehumlede specialøl.Siden 1999 har Lars Dietrichsenværet restauratør og gourmetkok.Lars har samlet sin viden om mad frafiskerestauranten Horizonten i Køgeog gourmetrestauranten Store-Børs iRoskilde. Lars har de sidste 5 år arbejdetintensivt med konceptet øl og mad.Lars’ drøm er at bringe øllet tilbage pådet danske spisebord, og få folk til atdrikke det der matcher maden bedst.BørsnytSeneste nyt fra GourmetBryggeriet erat de går på Børsen ultimo 2006,hvorfor de fra kl. 13:00 til 16:30 omlørdagen vil stille med deresbestyrelsesformand, som vil besvarespørgsmål, til evt. kommende aktionærer.BLANCHEPilsner – 5,0% volGB Blanche udvikler en stor hvidskumkrone. Farven er dyb gylden medet fint uklart slør som frembringer etorange farvespil i øllet. GB Blanchedufter overvejende frisk og frugtig. Derspores tydelige toner af abrikos, menogså indtryk af ferskner og tørre druesorterblander sig i helhedsindtrykket.GB Blanche er forfriskende og rund ismagen. Bitterheden er meget diskret,så der gives god plads til øllets indtrykaf sødme og frugtighed.Alt i alt et godtbud på en tørstslukkende øl med godkarakter.CLOUDY WHEATHvedeøl – 5,5% vol.En smukt mørkgylden hefeweisemed en imponerende fyldig råhvidskumkrone, der langsomt aftager til etsmukt slør i glasset. Cloudy Wheat dufterfyldigt af frisk græs og grønne urterisær koriander og nelliker, med rigetoner af korn og en gennemgåendefriskhed i baggrunden. Cloudy Wheathar en god fyldig smag med overvægtaf malt og karamel. Der fornemmes endiskret balanceret bitterhed som ikketrækker nogen nævneværdig efterbitterhed.Mundfølelsen er blød, kremetlet syrlig og helt igennem forfriskende.ABSTRATORSpecialøl – 6,2% vol.Øllets abstrakte tilblivelse er bådeat finde i duft og smagt. Røgmalt, 3 forskelligekorntyper og ikke mindst 3forskellige gærtyper sætter gang i allesmagsløg og sanser.Abstrator er etkunstprojekt af GB og Roskilde Galleri.For hver en flaske der bliver drukketgår der 2,-kr til en kunst fond somstøtter lokale billedekunstnere. Legatetvil blive på 20.000,- kr.BOCK2Bock – 7,2 % vol.Den ene af de to første øl som GBlancerede på flaske i sensommeren2005. Bock2 er en dyb granatrød ølmed en imponerende fyldig råhvidskumkrone, der langsomt aftager til ettykt slør i glasset. Bock2 dufter fyldigtaf mørke malte med rige toner af karamelog en gennemgående vinøs alkoholi baggrunden. Den har en god fyldigsmag med overvægt af sødlig malt ogkaramel. Der fornemmes en diskretbalanceret bitterhed, som ikke trækkernogen nævneværdig efterbitterhed.FINALEAle – 6,5% vol.FinAle var den anden af de to første ølsom GB lancerede på flaske i sensommeren2005. FinAle har en dyb rødgyldenfarve med en kraftig og ganske tætbeigefarvet skumkrone. Skumkronen ervedholdende og efterlader et stormasketslør i glasset. Kulsyreudviklingener moderat sprudlende. FinAle byderpå en rig komposition af frugtige tonerfra både fermenteringen og den tilsatteamerikanske aromahumle. Frugtighedenkan give mindelser om grapefrugt oghyldeblomst. Underliggende fornemmesen fyldig bund af malt, der også giveraroma af krydderier og nybagt brød.FinAle har en frisk og krydret smag,med en kraftig bitterhed der liggerlænge i munden. Den store mængdeamerikansk Cascade humle giver enlangvarende kraftig eftersmag.BLUE MOUNTAIN STOUTStout – 6,5% vol.Blue Mountain Stout har en sortkaffe farve, med et cremet mørkebruntskum. Blue Mountain Stout duftertydeligt af frisk kværnet kaffe og mørkchokolade, hvilket øllet også er tilsat iform af verdens fineste og dyrestekaffe nemlig ”Jamaica Blue Mountainkaffe” og den Belgiske gourmet chokolade,Callebaut på 70%. Blue MountainStout smager som den dufter, nemlig afriste kaffe med en behagelig bittertørhedsom er i fin balance med den fyldekrop.118119


30 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 30BARLEY BREWBarley wine – 10,5% vol.Barley Brew er en smuk rødgyldenbarley wine, med en fed og fyldigskumkrone der changerer fra cremetover i hvid, der langsomt aftager til ensmuk klinge i glasset. Barley Brew dufterkraftigt af sødmefyldte modne frugter,samt har en stor vinøsitet meddens kraftige alkohol. Der er en frisktone af cascade humle i slutningen,karakteriseret ved en duft af citrus oghyldeblomst. Barley Brew har en kraftigfyldig smag med overvægt af malt ogalkohol. Der fornemmes en fin bitterhedsom trækker en flot efterbitterhed.Mundfølelsen er fyldigt syrlig, medstor alkoholfylde, helt igennem tilfredsstillende.Kåret Danmarks bedste iVinmagasinet marts 2006.FROSTYAle – 4,9% vol.Ølfestival nyhed – Frosty er enovergæret juleøl med masser af duft afkaramel og modne frugter. Øllet ersmagssat med de mest udsøgte specialmaltefra Bayern. Endvidere er Frostyhumlet med Willamette og Goldings,som er to meget unikke, amerikanskearomahumler med noter af krydderi,frugt, blomster og skovbund.JINGLE ALEAle – 7,3% vol.Inspirationen til Jingle Ale kommerfra de britiske strong ales, der traditionelthar været kendt for en rig base afmalt med stor fylde og lunende alkohol.Jingle Ale er ud over en basismaltbrygget på en blanding af belgisk aromamaltog tysk münchnermalt.Derefter er der efter britisk traditiontilsat to slags sukker, der hver isærbidrager med sødme. Som noget heltspecielt for denne øl er der også tilsaten krydderblanding bestående afmuskatnød, kanel og honning.Alle treingredienser harmonerer godt medøllets udvalg af sukker og er envæsentlig kilde til øllets unikke duft- ogsmagsprofil. Naturligvis er der ogsåhumle i øllet, men ikke i en grad, så detdominerer.I forhold til den danske julemad måman hver især fremhæve øllets varmendeog bløde fylde. Uanset om maner til flæskesteg eller fjerkræ, vil JingleAle have den store fordel, at det haren tilpas stor fylde og alkoholmængdetil, at det kan skære igennem det godesul. Dertil kommer de aromatisketoner af honning og krydderier, der virkermeget harmoniske i helhedsindtrykket.Øllets imødekommendesødme, karamel og modnede frugtighedgør det særligt velegnet til rødkålog brunede kartofler.Ølfestival 2006 specialiteterPINEYAle – 5,2% vol.Pineys gyldne, ravfarvede krop haren flot hvid skumkrone, som gemmeren fantastisk, harmonisk fylde fra denkomplekse maltsammensætning.Overgæren og brugen af cascade- ogamarillohumle gør, at øllen imponerermed ferskner, appelsin, hyldeblomst ogkaramel allerede i duften. Piney skal sessom en søster til GB Blanche.WITBIERHvedeøl – 4,8% vol.WitBier er brygget med inspirationfra den belgiske witbier.WitBier er enovergæret hvedeøl med en uklar, hvidgulfarve og et tykt, cremet skum.WitBier har en frisk duft af krydderi,særligt nelliker og koriander, og endæmpet, syrlig tone af citrusfrugter.WitBier smager sødt og syrligt med enbehagelig let, blød fylde. Den syrligesmag gør øllet meget forfriskende, ogdette sammenholdt med den citrusagtigefrugtighed gør øllet til en rigtigtørstslukker. Indtil videre fås Witbierkun på fad.PILZNERPilsner – 4,6% vol.Pilzner er brygget med inspiration iden tyske pilsner, men ændret en smuleså den passer perfekt til et hyggeligtdansk cafebesøg. Skumkronen er flothvid, og farven er dyb gylden. Pilznerdufter frisk og frugtig, hvilket går igen ismagen. Pilzner er forfriskende ogbehagelig rund i smagen. Bitterhedener diskret, så der også gives plads tiløllets sødme.Alt i alt et godt bud påen tørstslukkende øl med god karakter.Pilzner fås kun på fad.Se opskrifter og yderligere informationerom Øl & Mad på:www.gourmetbryggeriet.dkwww.ologmad.dk120121


31 • 32 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 32STAND31DANSKE ØLSAMLEREFormand: Peder OlsenDalvejen 161, 8600 Silkeborg.Telefon 86 81 07 74Email: formand@dkbeer.dkWebsted: www.dkbeer.dkDanske Ølsamlere er en landsdækkendeforening for samlere af fyldte ølflaskerog øldåser, såvel danske somudenlandske.Danske Ølsamlere blev stiftet i1985. Foreningen afholder 5-6 byttemøderårligt.Der holdes et årligt byttestævne iapril på Fyn. Foreningen udgiver 4blade årligt.STAND32A/S THISTED BRYGHUSBryggerivej 10, 7700 ThistedTlf: 97 92 23 22Websted: www.thisted-bryghus.dkModerne økologi fra ThyThisted Bryghus er for mange blevet ligmed økologisk øl. Bryggeriet startedesom det første danske bryggeri i 1995med at lancere Økologisk Thy Pilsner.Thisted Bryghus er grundlagt i 1902. Istarten leverede bryggeriet primært tillokalområdet, men gennem de senereår har bryggeriets produkter ogsåbevæget sig uden for lokalområderne.THY ØKOLOGISK HUMLEPilsner – 5,8% vol.Kom i år 2000 med indledningsvispræsentation ved bryghusets generalforsamlingsidste lørdag i januar foraktionærerne. Fyldig og ikke mindstdejlig aromahumle.ØKOLOGISK CLASSICLager – 4,6% vol.Kom i år 2002. Øllet blev forsøgtfremstillet som en classic-øl, der smagsmæssigtvar meget modsat rettet ThistedBryghus´s konventionelle slags af typen,nemlig mere sød og karamelagtig. Et specieltraffinement ved dette øl er denseparate hovedgæring af den stærke ogden svage urt, der ”vindes” i bryghuset.LIMFJORDS-PORTERPorter – 7,9% vol.Kom fra Thisted Bryghus i 1989efter syv års eksperimenter. Navnetstammer fra Urban i Aalborg, hvorbrygmesteren fra Thisted Bryghus islutningen af 70érne ”slog sine folder”.Limfjords-Porteren ”kredsede” brygmesterenom frem til 1997, hvorefterhan ikke mente længere at kunne forbedreproduktet. Af usædvanlige ingredienserskal nævnes røgmalt og engelsklakrids, der tilsammen giver en smagsmæssigbalance på et lidt højere niveauend det sædvanligvis ses.Brygmesterens ”hjertebarn”.FORSØGSBRYG NR. 23 APorter – 7,5 % vol.I Forsøgsbryg nr 23 a, er anvendtaromahumler fra blandt andetSlovenien, USA og England. En fremragendeovergær, et skvæt appelsinskalog den lange kolde lagring giver dennePorter en ganske særlig aroma.En enkelt fustage tappet i jan. 2006er gemt – velvilligst til bedømmelse.PORSE GULD EKSTRALager – 5,8% vol.Tappet i juli 2006 med små 6 gangemere porse i end i den dagligdags afslagsen. Øllet er gæret med undergær.Sidste års forsøg på anvendelse afovergær, gav meget overraskende detresultat af aromaerne i overgæren contraporsen i nogen grad ”ophævede”hinanden – så derfor aldrig mere overgærtil porseøl!TRIPLEPilsner – 5% vol.Vinderpilsneren på ølfestivalen i maj2006 i Valby er endnu ikke klar, hvilketnu skyldes, at vi på Thisted Bryghus fortiden ikke har lagringsmæssig kapacitettil at imødekomme et salg af den forventedestørrelsesorden.I løbet af foråret 2007 vil vi dogvære i stand hertil på flaskeniveau.Indtil da må I/vi desværre nøjes medlidt fadøl fra Grauballe eller ThistedBryghus.OVERGÆRET JULESTEN-ØLStenøl – 7, % vol.Den blivende udgave af brygmesterensmange eksperimenter med stenøl– og dermed den ”bedste” (efter brygmesterensmening) i forhold til tidligerevarianter.Lavastenene nedsænkes i urten ved8ooºC, hvorved der dannes et karamellagpå og i disse sten. Forud for fadningener de karamelliserede stenanbragt i lagertanken. Dette giver efternogen tids lagring en ret krydret(nogen kalder den kryddernellike –bl.a. brygmesteren, der selv synes, atdet er den bedste øl han har fremstillet– i hans 36 år i branchen). Ølletsnuancer forfines tilsyneladende vedbrugen af økologiske malte og en lidtspeciel humlesammensætning.Øllet blev også solgt i forbindelse medårets Rolling Stones – koncert, menrecepten var dengang ikke helt færdigudviklet.122123


33 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 33STAND33REFSVINDINGEBRYGGERI &MALTERINyborgvej 80, 5853 ØrbækTlf: 65 33 10 40Websted: www.bryggerietrefsvindinge.dkValgte eget bryggerifrem for CarlsbergGrundlagt i 1885 af Hans Poul Rasmussensom malteri, senere som hvidtølsbryggeri.I en periode var Refsvindingeogså depot for Carlsberg, meni 1970’erne blev de udsat for et mildtpres fra en ny salgsleder. Hvis de villefortsætte med deres Carlsberg-forretning,måtte de ikke samtidig sælge deresegen øl. I stedet valgte man at satse påbryggeriets egne øl fremfor Carlsberg,og fra 1989 optoges produktionen afskibsøl, ale, pilsner og guldøl.Fra 2001 har John Rasmussen overtagetstyrepinden som fjerde generation.Femte generation er med på festivaleni Valby 2006. I 2003 får familienRasmussen Danske ØlentusiastersØlpris. Samme år bliver RefsvindingesMors Stout kåret som årets ølnyhed.I 2006 har der været en afstemningpå Radio Fyn om den bedste fynskespecialøl. Refsvindinge blev en suverænvinder med Ale no. 16, som fik 48% afstemmerne, mens Mors Stout og denSorte enke fra samme bryggeri blev nr.2 og 3 med henholdsvis 13% og 9,7%af stemmerne.PILSNERPilsner – 4,5% vol.En almindelig pilsner. Smagen er let,svagt røget og træagtig. Brygget førstegang i 1986.A-Z ALE NO. 16Ale – 5,7% vol.En overgæret øl, mørk rødbrunmed en flygtig tobakslignende aroma,kraftig lakridsagtig, rodagtig maltsmag,og en vinøs eftersmag af blomster ogfrugt.Var i 1995 Danmarks første masseproduceredeale.JULEHYGAle – 5,7% vol.Refsvindinges bud på en julebryg,som får englene til synge.ENKENS ANDEN LYSTHvedeøl – 5,7% vol.Enkens Anden Lyst er en ægte fynskhvedeøl med lidt mere af alt det godei. Den har en smuk, uklar gul farve, ogen kompliceret smag med noter afappelsin og karamel. Brygget førstegang i 2002 på vand, pilsnermalt, münchenermalt,havremalt, hvedemalt,humle og overgær.DEN SORTE ENKEMørk Hvedeøl – 5,7% vol.Ny udfordring fra Refsvindinge.HVID GULDPilsner – 5,7% vol.Hvid Guld blev brygget for førstegang i 1989. Det er en gylden undergæretguldøl, brygget på vand, malt,humle og gær.JORDBÆRBRYGFrugtøl – 4,6% vol.Allerede en klassiker.HP BOCKBock – 7,4% vol.HP Bock har en smuk bleg ravfarve,en afrundet og blød smag med sporaf karamel og en fremragende malteteftersmag.Brygget første gang i 2003 som engave til den tidligere brygmester HansPoul Rasmussen. Brygget på vand, pilsnermalt,münchenermalt, humle, ogbåde over- og undergær. Lagret firemåneder.MORS STOUTStout – 5,7% vol.En mild stout, hvor også mor kanvære med. Duften er kaffe og kakao,mens smagen er en meget harmoniskblanding af kaffe og kakao med letbrændte toner og en afslutning i detbitre.Brygget første gang i 2003 på vand,pilsnermalt, chokolademalt, humle ogovergær.Valgt som “Årets Ølnyhed 2003”af Danske Ølentusiaster.MØRKT HVIDTØLHvidtøl – 2,2% vol.Mørkt Hvidtøl er den første øl,Bryggeriet Refsvindinge har lavet, ogden har snart 100 års jubilæum. Megetmild og sød smag med karamel-finish.Brygget første gang i 1905 på vand,pilsnermalt, humle, sukker og overgær.LYS BJØRNEØLHvidtøl – 2,4% vol.Lys Bjørneøl er en lys hvidtøl meden let og forfriskende smag. God frugtagtigsmag med spor af røg og en letbitter eftersmag.BOGHVEDEØLOvergæret – 5,7% vol.Ægte Fynsk Boghvedebryg blevbrygget første gang i 2004, som bryllupsøltil kronprinseparrets bryllup.Brygget på bl.a. ægte fynsk boghvede.LANDØLUndergæret – 4,6% vol.Prima Landøl blev brygget førstegang i 2005. Etiket og navn er gengivetefter en hvidtøl som Johns farfar bryggede.Har en let røgsmag og er overgæret.Brygget på røgmalt, pilsnermalt,vand, humle og gær.ÆVLE BÆVLEOvergæret – 4,6% vol.Æbleøl.Ale-variant.SKIBSØLRøgøl, specialøl – 2,4% vol.En af de rigtig sjældne øltyper pådet danske marked med en umiskendeligog nærmest overvældende smag afrøgmalt.MALMERAle – 7,2% vol.Ny øl opkaldt efter en stor københavnskøldepotindehaver.124125


34 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 34STAND 34STAND 34HÅNDBRYGGERSTANDENSøren HjortbølSkovvejen 22,1. th., 6000 KoldingTlf: 25 31 88 26Websted: www.haandbryg,dkVerdens mestvelsmagende hobbyKom forbi håndbryggerstanden og stiftbekendtskab med verdens mest velsmagendehobby! På håndbryggerstandenkan du høre mere om hvordan dukan fremstille øl af meget høj kvalitet,og til lave priser, hjemme i dit egetkøkken.Du kan også møde leverandører afudstyr og råvarer til håndbryggere, ogikke mindst smage et bredt udvalg afhåndbrygget øl. Desuden vil der væremulighed for at smage brød bagt påmæsk (den brugte malt, der er til oversefter fremstilling af øl).Der vil være demonstration afudstyr til håndbrygning af øl alle festivalens3 dage. Se opslag ved standenfor info om tidspunkt. – På standen finderdu også Lund Teknik og BrygladenBemærk at alle øl kun er fremstilleti meget små mængder (typisk 25 liter)og standen kun råder over et begrænsetantal tappehaner.Derfor vil alle øl ikke være tilgængeligehele tiden, og øl vil blive udsolgti løbet af festivalen.Vi tilstræber at have et bredt ogalsidigt udvalg af øl til rådighed forpublikum under hele festivalen.Kig forbi og hør hvad vi har påhanerne. Følgende øl er et udsnit afhvad der vil blive serveret under festivalen:OLD ENGLISH BREAKFASTOatmeal stout – 4,1%)Trods den forholdsvis lave alkoholstyrkeer der tale om en øl med masseraf smag. Brygget med en god portionhavregryn og efter engelskopskrift fra 1800-tallet.WESTCOAST AMARILLO IPAAmerikansk IPA – 7%)Klassisk amerikansk IPA tilsat engavmild mængde af amarillo humle.Hvis du kan lide smagen af humle erdette sagen.VICEBUCKHvedebock – 7,1%)En sød og fyldig tysk øltype, derpasser godt til de kolde måneder.Alkoholen fornemmes ikke – før durejser dig op!SANFRAN BROWNAmerikansk brown ale – 5,2%)Brown ale, brygget efter amerikanskmodel. Det betyder at øllet er kraftigereog mere ristet end det er tilfældetmed engelsk brown ale.JAGUARENAmerikansk IPA – 7,8%)Amerikansk IPA med palmesukkerhvilket giver øllen en delikat ahornsmagog er for eventyrets skyld tilsatbukkehorn.SAISON CHRILLESaison – 6,7%)Øl af typen saison er forholdsvisukendt i Danmark, men er en af demest universelle øltyper, når det kommertil parringen med mad. Den kandrikkes med næsten alle retter.Øltypen stammer fra Belgien og kombinereren vis sødme med letdrikkelighedog en mere markant bitterhed,end det kendes fra typiske belgiske øl.VÆDDERENEnglish strong bitter – 5,0%)Klassisk engelsk øl, tørhumling medeast kent goldings og target giver enfrisk humle-bouquet.HVAD NU HVIS?Britisk summer ale– 6,5%)En forholdsvis ny ølstil fra sidst i1980erne Stilen giver plads til at brugekoriander og kandiseret ingefær. Smagden først hos håndbryggerne.STAND34BRYGLADENWebsted: www.brygladen.dkDanmarks første håndbryggerforretning.Brygladen er også denne gangmed på håndbryggerstanden. Standenbemandes som altid af Jesper og Klaus,som er klar med et godt råd til folk,der gerne vil i gang med at brygge ølselv.LUND TEKNIKWebsted: lundteknik.dkbeertools.dkAlt til haandbryggeren og nu ogsåmikrobryggeriet! Lund Teknik har gennemde seneste par år gennemgået enrivende udvikling som udstyrs- og råvareleverandørtil haandbryggere i indogudland. Nu er sortimentet ogsåudvidet med hardware til den mereprofessionelle brygger og i særdeleshedtil de nye mikrobryggerier.Hvad enten man er haandbrygger, professionelbrygger eller blot har interessefor haandbrygget øl, er denne standabsolut et besøg værd.Fra Lund Tekniks brede varesortiment,fokuseres der denne gang på tappeudstyrtil fadøl, fustageløsninger og ikkemindst diverse analyse- og måleudstyrtil ølbrygning.Selvfølgelig finder du også Lund TekniksAll Grain Kits og et simpelt kom-igang-sættil den private haandbrygger,hvor alle råvarer + vejledning sælgessamlet – klar til brug!126127


35 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 35STAND35VIRKLUND BRYGHUSKorshøjvej 2, 8600 SilkeborgTlf: 61 26 92 66Websted: virklundbryghus.dkFokus på smag,friskhed og kvalitetBryghuset er grundlagt i 2005 afAkademiingeniør Claus Tarstrup. Clausgjorde sine første erfaringer i at bryggeøl i Polyteknisk Forenings Bryggeklubfor mere end 20 år siden. Siden 1995har Claus brygget overgærede øl, førsti Californien og nu i Danmark.Passionen for en god og smagsfyldt alekommer til udtryk i bryghusets forskelligeøl. Inspireret af de nyere amerikanskemikrobryggeriers stilarter ogmetoder, tilbyder Virklund Bryghus alesmed fokus på smag, friskhed og kvalitet.Den gode smagsoplevelse sikres gennemomhu og pertentlighed under helebryggeprocessen.Virklund bryghusbrygger udelukkende på gode friskeråvarer og alle øl er upasteuriseredeog ufiltrerede for den rene friskesmags skyld.Alle vore øl er brygget af udsøgtmalt, humle, vand og gær, uden brug affiltrering eller pasteurisering.Vi værnerom de traditioner og teknikker, dersikrer det friske og velsmagende ølmed et behageligt brus.Øllet fuldmodner på flasken, hvilketgiver et let bundfald. Skænk forsigtigtså det bliver i flasken og gerne medhøjt skum, så alle smagsnuancer frigives.Øllet bør nydes afkølet ved mellem8 og 10 grader.VIRKLUNDS PALE ALEPale ale – 5,3% vol.En let men fyldig Pale Ale med engod og mild humlet smag, inspireret afden nyere amerikanske bryggestil. Enale med meget aromamalt, en god fyldeog lidt ekstra humle for at afbalanceresødmen. Cascade aromahumle giverher et fint modspil til aromamalten. Enforholdsvis lys og delikat ale.VIRKLUNDS AMBER ALEAmber ale – 5,7% vol.En frisk og humlet Amber Ale medgode malttoner, inspireret af mikrobryggerieri Californien. Rigelige mængdermørk karamelmalt og en rundhåndettilsætning af britisk First Gold bitterhumleog amerikansk Cascade aromahumlegiver en karakteristisk duftog smag som fint afbalancerer malten.Resultatet er en flot mørk ravfarvet alemed en god smag af både humle ogmalt. En rigtig fin ale der simpelthensmager af mere.VIRKLUNDS INDIA PALE ALEIndia pale ale – 6,5% vol.Brygget efter stolte engelske aletraditionerhvor der bruges merehumle og højere alkoholstyrke for atkunne klare en sørejse til Indien.Denne lyse ravfarvede ale har en flotafbalanceret bitterhed, karakteristiskfor Northern Brewer humlen, somikke er overvældende men alligevelkraftig. Der er en tydelig maltsmag somafbalanceres af en lidt større restsødmeog det højere alkoholindhold. Enkraftig ale på alle måder der vinder vedkending.VIRKLUNDS JULE ALEAle – 6,9% vol.En mørk gylden ale til det storekolde bord og Julens traditioner. Hele 8udsøgte malte, tre humlesorter ogmuscovado-sukker giver en fin smagmed en god fylde. Denne øl har ensærlig lang eftersmag og fylde der bliverhængende og giver lyst til mere.VIRKLUNDS BROWN ALEBrown ale – 5,2% vol.En mørk ale inspireret af de historiskebrown ales fra London. Dennebrown ale har toner af chokolade ogden ristede malt giver en fin let røgeteftersmag. Den milde humledoseringlader maltene smage igennem og gørøllet særdeles velegnet til det storekolde bord eller som en afslutning påen lang dag.VIRKLUNDS STRONG ALEStrong ale – 7,2% vol.En stærk, mørk, fyldig og krydret øl.Hele seks typer malt, tre humlesorterog en belgisk gær giver denne øl enkarakteristisk smag der leder tankernehen på munke, Belgien og god mad. Enøl der kræver at den nydes med måde.128129


36 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 36STAND36DET BELGISKE HUSRiet Dubois & Ralf TobiesenDegnehøjvej 1, Drigstrup5300 KertemindeTlf.: 65 32 37 56Email: post@detbelgiskehus.dkwww.detbelgiskehus.dkBeer, Bed & BreakfastVi specialiserer os i belgisk ale og harmere end 150 forskellige aftapninger pålager.Vi udvider fortsat vort sortimenti et tæt samarbejde med vore forhandlere.Vi lagerfører alle trappist ales, inklusiveWestvleteren, størstedelen af demest kendte belgiske ales samt et stortantal bryg fra de bedste og mest anerkendtemindre bryghuse i Belgien.Vi sælger ikke til private, men oplyserdig gerne om nærmeste forhandler,der kan blive din sikre forbindelse tilBelgien. Synes du, at din lokale forhandlersudbud af belgiske ales trænger tilet ”brush up”, kan du jo nævne os vedlejlighed!Det Belgiske Hus driver samtidig enBed & Breakfast i Drigstrup, hvor du iforbindelse med dit ophold vil havemulighed for at stifte bekendtskab medvort store udvalg af belgiske ales.Vil du besøge Belgien, kan du frajanuar 2007 bo hos os i ”Steenhuyse”,der er en stor 1500-tals ejendombeliggende på markedspladsen iOudenaarde. ”Steenhuyse” bliver indrettetmed 5 store elegante dobbeltværelser.Vi har på festivalen valgt at tage forskudpå julens glæder og præsentereren række ales, der vil gøre godt bådefør, under og efter julemiddagen!DUCHESSE DU BOURGOGNESyrlig ale – 6,2% vol.Fra Brouwerij Verhaeghe, Belgien. Entraditionel syrlig ale fra Westvlanderen,der er et blend af 8 og 18 månedergammelt ale, som efterfølgende ermodnet i egetræsfade. Smuk mørkrubinrød farve med et let farvet skum.Duft af mørk kirsebær og egetræ meden tydelig syrlighed, der minder mereom en tør kraftig rødvin end traditionelale. Duften fortsætter i smagen,men afbalanceres her af en fin maltsødme.Duchesse du Bourgogne er et fantastiskalternativ til rødvinen til julemadeneller for den sags skyld til enhverkraftigt smagende ret.LIEFMANS KRIEKFrugtale – 6% vol.Fra Brouwerij Liefmans, Belgien.Smuk mørkrød farve med et lystrødligt skum. Duft domineret afkirsebær men også med entydelig syrlighed. Kirsebær ogsyrlighed fortsætter i smagen.Liefmans Kriek brygges kun enenkelt gang årligt. Den er baseretpå deres Gouden Band, somtilsættes kirsebær og efterfølgendelagres i to år i bryggeriets kældre.Liefmans Kriek er fortsat etaf de bedste bud på en belgisk”kriekbier”.PÈRE NOËLGylden Blond – 7,0% vol.Fra Brouwerij De Ranke,Belgien. Let uklar kobberfarvetmed et kraftigt og blivende skum.Sødlig krydret duft men ogsåmed en tydelig humle, der fortsætteri smagen. Smagen erkompleks og forfriskende tørog karakteristisk for De Rankemed en vældig fyldig aromatiskehumle. De Ranke anvenderfrisk humle i deres bryg, og debruger meget af den! Père Noëladskiller sig med sin relativt lavealkoholprocent og friskhed frade fleste traditionelle julebryg.De Ranke er et bryggeri, derer på vej frem for fuld fart, ogvi er glade for at kunne præsenteredem her på festivalen!BLONDE DE NOËLBlond – 10% vol.En kraftig blond julebryg fraBrasserie Caulier. Farven er letuklar blond, og den sætter ettykt og blivende skum. Krydretog sødlig aroma med et strejfaf modne æbler. Smagen ervelafbalanceret med en storsødme, let krydret, en anelsegær og humle, og den afsluttesmed masser af varme fra alkoholen.Blonde de Noël er et stærktblond alternativ til de mørkejulebryg.TOURNAY DE NOËLMørk brun – 8,5%vol.Vi byder med denne julebrygfra Brasserie de Cezeau,Belgien, på en verdenspremiere.Tournay Noël udskænkes her påfestivalen for første gang tiloffentligheden! Farven ermeget mørk brun, næstensort, og den sætter et flotskum. Duften domineres afmørke frugter, men også gærog humle trænger sig på. Megetkompleks og fyldig smag, stadigmed mørke frugter, men også mednødder og med en bitterhed ieftersmagen, der leder tankernei retning af en stout. Et fantastiskflot og dramatiskmørkt julebryg fra Brasseriede Cazeau.130131


37 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 37132STAND 37STAND 37ØLFABRIKKENHolløselund Strandvej 74,3210 Vejby,TisvildelejeTlf: 70 20 79 30Email: info@olfabrikken.dkWebsted: olfabrikken.dkØlfabrikken – fordi livet erfor kort til lorteøl!Ølfabrikken blev stiftet i 2004 af de tocomputer- og ølnørder Martin ogChristian. Det nørdede går igen i de øl,der brygges på Ølfabrikken. Der eksperimenteresmeget og de gængse stilarterdrejes, vinkles og kombineres tilukendelighed.Både eksperimenter og faste øl isortimentet er karakteriseret ved ofteat være usædvanlige og i nogle tilfældeendda ekstreme.Øl brygget på Ølfabrikken er i ligeså høj grad karakteriseret ved hvad derikke gøres ved det, som hvad dergøres. Det pasteuriseres og filtreresaldrig, og der tilsættes heller ikke kulsyre.Under eftergæringen på flaskeneller fustagen dannes det naturligt. Dertilsættes ikke skumhjælpere, klaringsmidler,karamelfarve eller konserveringsmidlerog vandet kommer direkte,hårdt og rent, fra den sjællandskeundergrund. Som et af de eneste bryggerieri Nordeuropa forgæres der påØlfabrikken helt uden temperaturkontrol.Noget der – ifølge den traditionellebrygvisdom – burde være umuligt.Ølfabrikken blev i 2006 udnævnt afDanske Ølentusiasters medlemmer tilbåde at lave årets bedste øl og væreårets bryggeri. På www.Ratebeer.comblev Ølfabrikken kåret til det 28. bedstebryggeri i verden ud af 5800bedømte. Ølfabrikken Porter er en afde 12 øl i den Danske Ølkanon.Og som sædvanlig vil der nok ogsåvære et par overraskelser…Ølfabrikkens øl kan fås i hele landet.Se mere på www.olfabrikken.dk.BREWPUBVestergade 29 - 31, 1456 København KTlf: 33 32 00 60Email: jens.mortensen@brewpub.dkWebsted: www.brewpub.dkGode kulinariske vennerDet kulinariske på standen varetagesaf Ølfabrikkens gode vennerBrewpub København. BrewpubKøbenhavns kreative kokke disker opmed en række snacks, der komplementererdet serverede øl.Til maden kandu, udover Ølfabrikkens øl, også nydeBrewpub København Atlantic IPA.BrewPub København er hovedstadenscentrale bryghus med tilhørenderestaurant og pub. Du finder os tæt påRådhuspladsen i en fredet tidligerekøbmandsgård i hjertet af det gamleKøbenhavn. Disse historiske omgivelserhuser vores bryggeri, restaurant ogpub, og ikke mindst en af byens mestcharmerende gårdhaver. Ganske enkelten oase midt i storbyen.BrewPub København udspringer afdet danske håndbryggermiljø, hvorfra vihar taget lysten til konstant at udforskeog udvikle nye øl med os. Forudenvores egne øl serverer vi også andredanske mikrobryg samt udenlandskspecialøl på vores 14 fadølshaner. Ivores restaurant og pub bidrager vifortsat til Det Nye Danske Ølkøkken,hvor øl & mad giver nye smagsmæssigeoplevelser.Du kan derfor besøge voresBryggeri, Pub, Restaurant & Gårdhave,hvor du altid kan nyde en række afvores skiftende øl - serveret friskdirekte fra bryggeriet - med eller udenmad.ØLFABRIKKEN FESTIVAL IPADobbelt IPA – 9,5% vol.Brygget af Maris Otter palemalt,melanoidinmalt, karamelmalt,Centennial humle, Columbus humle,Saaz humle og forgæret med amerikanskovergær.Når det er tid til ølfestival plejer visom regel at lancere en kraftigt humletøl. Denne amerikansk inspirerede dobbeltIPA er humlet med intet mindreend med 35 gr. humle per liter færdigtøl (en alm. pilsner har typisk 0,5-2 grhumle per liter). Halvdelen af humlener tilsat som tørhumle og endda afflere omgange. Resultatet er en megethumlearomatisk øl med en kraftig bitterhed,der holdes i skak af en let karamelagtigmaltprofil. – Over 100 IBU(Premiere!)133


37 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 37ØLFABRIKKEN DEKADENCE 2005Frugtøl – 13% vol.Brygget af Pilsner malt, Maris OtterPale ale malt, Münchenermalt, hvedemalt,rugmalt, karamelmalt, melassesukker,brun farin, stødt melis, maltekstrakt,hindbær, Nugget humle ,Columbus humle , Mt Hood humle,Challenger Humle, Northdown Humleog forgæret med belgisk overgær.I nærheden af bryggeriet ligger enmark med 1000 hindbærplanter, derbærer en sen og meget speciel sort afsmå, syrlige og ekstremt aromatiskehindbær. Efter håndplukning er dermellem 50 og 100 kg bær, der alle brugestil eet bryg: ØlfabrikkenDekadence.Sensommeren 2005 var præget afen del nedbør og meget få solskinstimer,der resulterede i færre bær end2004 høsten.Til gengæld var det enkeltebær endnu mere smagsintensivt endnormalt og med en del mere syre. Detbetyder at Dekadence 2005 er prægetaf stor sødme for at balancere bærrene.Alkohol,karamelliseret malt, rørsukkerog en belgisk gær skaber sammenmed en lang lagringsperiode etunikt og komplekst bryg, der aldrigkommer til at kunne genskabes.(Premiere!)Da der kun er lavet 600 liter i årudskænkes der kun 5 cl per polet.ØLFABRIKKEN RAUCHBIERRauchbier – 6% vol.Brygget af tysk røgmalt, chokolademalt,Perle humle og forgæret medamerikansk overgær. ”Som at drikke enflydende spegepølse” var kommentaren,der faldt, da denne øl blev prøvesmagtfor første gang. En dominerenderøgsmag er dog også resultatet, nårman laver en øl med 98% røgmalt - ogvi elsker det! Gær- og humleprofilen ermed overlæg kørt i baggrunden så røgnoternekan få frit spil. Bestemt ikke enøl for alle, men giv den en chance –det kan være du bliver hooked!(Premiere!)ØLFABRIKKEN KLOSTERJULBelgisk Strong Ale – 9% vol.Brygget af pilsnermalt, münchenermalt,hvedemalt, karamelmalt, karamelsirup,lakridsrod, kirsebærsaft, Fugglehumle, Hallertau Hersbrücker humleog forgæret med belgisk trappistgær.Når der kommer ris a la mande påbordet gælder det om at finde en øl,der passer til. Derfor har vi bryggetdenne belgisk inspirerede juleøl medkirsebærsaft.Original trappistgær gæret ved højtemperatur efterlader en masse aromatiskebiprodukter, der sammen meden specialimporteret karamelsirup ogkirsebærsaften giver stor kompleksiteti smag og duft. Under kogningen tilsætteslakridsrod, der sammen med syrenfra kirsebærrene giver lidt kant til detlethumlede øl og dermed balancererden kraftige maltsødme.(Premiere!)ØLFABRIKKEN JULE ALEAmerikansk Strong Ale – 8% vol.Brygget af Maris Otter pale alemalt, karamelmalt, Cascade humle,Chinook humle, Centennial humle,Columbus humle, kanelbark, korianderfrøog forgæret med amerikansk overgær.Da vi i 2005 kom med ØlfabrikkenJule Ale, var der en del der fik lidt af etchok. Den er krydret og mørk somtraditionelle julebryg, men er derudoverdomineret af fire voldsommeamerikanske humletyper. Resultatet eren bitter og kraftigt humlet ale, der ersom skabt til den gode danske julemiddag,der trænger til en ledsager dermed forfriskende bitterhed, kan trængeigennem mange fede, søde, salte ogkrydrede ting. Undlad at drikke den tilmarinerede sild, tak. 6 ud af 6 stjerner iEkstrabladets juleølstest 2005.ØLFABRIKKEN PORTERPorter– 7,5%vol.Brygget af Maris Otter pale malt,chokolademalt, karamelmalt, britiskbrown malt, ristet byg, brun sukker,Palisade humle, Columbus humle, Saazhumle og forgæret med engelsk overgær.En porter der er ristet uden atvære brændt eller bitter. Smagen ogduften er domineret af tørrede frugtermed vinøse nuancer. I baggrunden lurerristet malt, der tilfører noter af bitter,mørk chokolade, suppleret af en langsød karamelsmag fra b.l.a brun farin.Gæring ved høj temperatur med enengelsk ale-gær tilføjer kompleksitet.Kåret til årets ølnyhed 2005. Serveresi anledning af festivalen også fra cask.ØLFABRIKKEN CREAM ALEAmerican Cream Ale 4,7% vol.Brygget af Pilsnermalt, hvedemalt,havregryn, karamelmalt,Amarillo humleog forgæret med amerikansk overgær.En forfriskende lille tørstslukker.Under brygningen tilsættes der havregryn,som sammen med tilbageholdtkulsyre giver øllet en cremet og blidtekstur i munden. Humlen er den amerikanskeAmarillo, der efterlader sprødbitterhed i eftersmagen samt noter afmoden abrikos i duften.ØLFABRIKKEN AABelgisk mørk stærk ale – 8,0% vol.Brygget af Maris Otter pale alemalt, Münchenermalt, hvedemalt, chokolademalt,karamelmalt, majs, kandissukker,Fuggle humle, HallertauHersbrücker humle og forgæret medbelgisk overgær.Brygget i anledning af DanskeØlentusiasters 8 års fødselsdag.Opskriften er udviklet sammen med toaf DØEs stiftere:Arne Slej og AndersEvald med udgangspunkt i de belgiskeklosterbryg, der for manges vedkommendevakte interessen for det anderledesøl. Ølfabrikken AA serveres frachampagneflasker.134135


37 - UDSTILLERE”DET BELGISKEGÆR EKSPERIMENT”Trippel– 8,5-9,5% vol.Brygget af Pilsnermalt, hvedemalt,sukker, Northern Brewer humle,Hallertau Hersbrucker humle,Amarillohumle og belgisk overgær.Gæren har enorm betydning forøllet. Hvis du kunne tænke dig at findeud af hvor stor, kan du komme forbi ogsmage Ølfabrikkens Belgiske GærEkperiment, hvor den samme øl er forgæretmed forskellige typer belgiskgær.OG: 1076 / ABV: 8,5-9,5% / 28 IBU /• Wyeast 1214 Belgian Ale(Chimay)• Wyeast 1388 Belgian Strong Ale(Duvel)• Wyeast 3787 Trappist High Gravity(Westmalle)• Wyeast 3463 Forbidden Fruit(Hoegarden)• Wyeast 3522 Belgian Ardennes(Brasserie d’Achouffe)BREWPUB KØBENHAVNATLANTIC IPAIndia Pale Ale – 5,5% vol.I BrewPub Københavns IPA har vikombineret, hvad vi finder er de bedsteislæt fra henholdsvis de engelske ogamerikanske India Pale Ales. Derfornavnet Atlantic IPA som en "brobygningover oceanet". IPA som stilart blevoprindeligt brygget til de engelskekolonier i Indien, hvor man tilsattebetydelig mængder humle til øllet forat øge holdbarheden. Dette er også tilfældetfor Atlantic IPA, hvor der ikke ersparet på de engelske og amerikanskehumlesorter.Atlantic IPA er en mørk kobberfarvetale, hvor balancen mellem restsødme,bitterhed og frugt sammen medden markante aroma af citrus ogblomst giver en stor smagsoplevelse.Bliv medlem afDanske Ølentusiasterpå Ølfestivalen ogspar 50 kr.på det første års kontingent!- og få yderligere to gratispoletter som medlem!(Gælder ved indmeldelse og betalingi Danske Ølentusiasters butik på ølfestivalen)136


38 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 38STAND38STENSBOGAARD BRYGHUSSdr. Hørupvejen 39A, Pederstrup5750 RingeTlf.: 60 75 18 11Email: mail@stensbogaardbryghus.dkWebsted: www.stensbogaard.dkFamilieejet bryggeriStensbogaard Bryghus er et familieejetbryggeri opkaldt efter den gård vi borpå. Selve bryggeriet er placeret i detgamle mejeri som er nabo til gården.Alle opskrifter er egne og alle voreøl bliver brygget på vores eget bryggeriaf de bedste råvarer.Vi ødsler gernemed råvarerne og forsøger medomhyggelighed at give øllet sjæl ogkarakter.Vore øl bliver brygget ogbehandlet nænsomt hele processenigennem. De bliver ikke pasteurisereteller filtreret, da disse processer ødelæggernogle af de herlige smagsnuancer,som er sjælen i en velbrygget øl.Bryggeriet ligger på Midtfyn. Brygkapacitetener 1000 liter, og der bryggesforeløbig kun i week-enden. Hensigtener at brygge 4 faste øl og forhåbentligen masse andre øl alt efter lystog inspiration.BELGIAN BLONDEBelgisk Blonde – 6,3% vol.Belgian Blonde er øllet med det lidtuklare udseende, som skyldes det relativthøje indhold af hvedemalt.Den er brygget på en blanding afspecialristede malte. En overgæret, belgiskinspireretøl, brygget med humle,som bidrager til en komplet øl. BelgianBlonde er en rigtig café-øl, perlendefrisk på grund af det høje kulsyreindholdog let til trods for den relativthøje alkoholprocent.Den er kompleks, hvor duften erdomineret af frugt og smagen er enbehagelig blanding af sødme og bitterstof.Øllen holder ca. 6,3% og bør serveresved 9-12 grader.INDIA PALE ALEIndia Pale Ale – 5% vol.De engelske kolonister i Indienhavde brug for deres øl, derfor lavedeman en øl som kunne klare den langerejse fra hjemlandet.Altså en øl medoverflod af humle, som virker konserverendeog relativt højt indhold afalkohol. En øl med rigtig meget smag.Stensbogaard Bryghus´ IPA er enkraftfuld og fyldig øl med en tydelighumlekarakter. Hele 5 humlesorter frabåde England og USA er valgt for atgive denne øl en kraftig forfriskendebitterhed samtidig med en fremståendesmag og duft af blomster, græs- ogcitrus. Der er anvendt en speciel gærfor at forstærke frugt-aromaen i øllet.Den markante bitterhed er nænsomtafbalanceret med forskellige malttyperog honning, således at bitterhed, fyldeog sødme går op i en højere enhed.Dette er en kompleks øl som er enoplevelse i sig selv, men måske specieltfor dem der sætter pris på en kraftigog godt humlet øl.Øllen holder ca. 5% og bør serveresved 6 -12 grader. Den er en perfektledsager til kraftige retter, fx. ungarskgullash.EN HEMMELIG ØLUnavngiven....kom og se hvad vi harkaldt denne kobberfarvede øl, der påtrods af sit alkoholindhold på kun ca.4,8% er meget karakterfuld og aromatisk.Der er ikke sparet på råmaterialerneher, masser af malt, karamelmalt,samt brun farin som er med til at giveøllet en kompleks, let sødlig karamelagtigkarakter. Gæren, vi har valgt tildenne øl er en traditionel danskundergær. Der er 4 slags humle somgiver sig tydeligt til kende med bådearoma og bitterhed.Øl og madFynske specialiteter: Ost fra SinaiMejeri, Ølpølse fra ØstergårdFårebrug, Syltede valnødder fraStensgaard Herregårdspension oghjemmelavet Gullash lavet på lokalelimosinekvæg og egne dyrkede grøntsager.Altsammenmed et stykke godtbrød.138139


39 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 39STAND39BRØCKHOUSE APSHøgevej 6, 3400 HillerødTlf: 48 24 24 60Email: kontakt@broeckhouse.dkWebsted: www.broeckhouse.dkStartede hjemme i kælderenBrøckhouse er et dansk mikrobryggeribeliggende i udkanten af Hillerød.Bryggeriets stifter Allan Poulsen startedei 1995 med at brygge øl hjemme isin kælder på et 40-liters kobberanlæg,han selv havde lavet. Det var øl bryggeti hånden, efter gamle traditioner ogmed brug af de bedste råvarer.Den ihærdige indsats for at skabegod øl gav pote. Den, på det tidspunkt,nystartede forening ”DanskeØlentusiaster” var begejstret for hansøl og han fik i det hele taget mangepositive reaktioner. Det gav ham blodpå tanden til at udvide med et størreanlæg, hvor han kunne brygge 2000liter om måneden. Stadig halvvejs påhobbyplan, men nu med en ugentlig fridag,hvor han bryggede.Efterspørgslen blev bare ved med atstige og for at dække den tog han i2002 endelig springet, kvittede sit godejob som it-konsulent og startede etmikrobrygger på Høgevej i Hillerød.Selv om det er gået meget stærkt,glemmer Allan Poulsen ikke, hvad derdrev ham til at starte Brøckhouse,nemlig kærligheden til god øl.BRØCKHOUSE HVEDEHvedeøl – 5,6% vol.Brøckhouse' Hvede er brygget efterbelgisk tradition. Den er brygget påhalv pilsnermalt og halv hvedemalt ogisær hvedemalten giver den en lidt syrligog frugtagtig smag. Hvedeøllet erhumlet med den meget fine Saaz humleog yderligere brygget med korianderog appelsinskal. Derved får den enmarkant duft og en herlig frisk smag.Gæren, der er importeret fraWeihenstephan, medvirker til ølletskrydrede smag.Brøckhouses Hvede har et højt indholdaf kulsyre og bør serveres iskold.Det er en ideel velduftende og forfriskendeaperitif, f.eks. på en varm forårsdag.BRØCKHOUSE IPAIndia Pale Ale – 6,0% vol.Brøckhouses India Pale Ale er enmeget kraftigt humlet, overgæret ale,brygget på pilsner-, karamel- ogMünchnermalt. Specialmaltene tilførerøllet en smule restsødme, som afbalancererden kraftige humlesmag.Alen erbrygget med tre forskellige humletyperfor at få et mere kompleks smagsbillede- De engelske Northern Brewer ogFuggle samt den amerikanske Cascade.Brøckhouses India Pale Ale har etforholdsvis lavt indhold af kulsyre, fordikulsyren ellers nemt overskygger demange finere smagskomponenter iøllet. Bør serveres ved 10-12 grader.BRØCKHOUSE RØDLager – 5,6% vol.En traditionel dansk bajer, bryggetefter de gamle traditioner.Kombinationen af undergær og rigeligemængder af den gode Münchenermalt giver den fyldige maltedekarakter og den flotte rødgyldnefarve. Humlen er den robustePerle fra Sydtyskland, hvisbitterhed afbalancerer maltenssødme.Tilsammen giverde en meget rund og fyldigøl.Passer fint til det meste danskemad og er perfekt til "detstore kolde bord". Bør servereskold, omkring 6-8 grader.BRØCKHOUSE PILSNERPilsner – 5,0% vol.Brøckhouse Pilsner erbrygget efter hævdvundnetjekkiske traditioner på denypperligste pilsner-malt oghumlet med den fine tjekkiskeSaaz humle. Øllet har en mild,lys maltsmag, afbalanceret af enmarkant bitterhed. Således erBrøckhouse Pilsner mere humletog karakterfuld end dendanske standard pilsner.Bør serveres ved 5-7 grader.Passer perfekt til svinekødog lette fjerkær.ESRUM KLOSTERKlosterbryg – 7,5 % vol.Brøckhouse Esrum Kloster, som erudviklet i samarbejde med EsrumKloster, er nutidens svar på middelalderensklosterøl.Tro mod munkenestraditioner, men tilpasset nutidigesmagsløg.Det er en overgæret øl,brygget af malt både frahvede, byg og rug samthumle og rørsukker. Der ertilsat krydderurterne citronmelisse,mjødurt, lavendel,rosmarin, enebær og anis, deralle gror i klosterhaven påEsrum Kloster. Farven er flotkastaniebrun, duften dejlig kraftigog smagen særdeles aromatiskog fyldig. Passer godt sammenmed kraftige kødretter, f.eks.vildt - eller nyd den alene.Bør serveres ved 10-12 grader.BRØCKHOUSE BLONDEBelgisk ale – 6,5% vol.Blonde er brygget på en hemmeligblanding af krydderier, krydderurterog specialristede malte. Enovergæret, belgiskinspireret øl,brygget med engelsk og tyskhumle. Brøckhouse Blondeer en rigtig café-øl. Perlendefrisk på grund af det højekulsyreindhold og let til trodsfor den relativt høje alkoholprocent.Den er kompleks hvadangår både smag og duft. Duftener kraftig frugtagtig med toner af æblerog blomster. Smagsmæssigt er specieltbalancen mellem det søde og det bitreinteressant. Øllen bør serveres ved 9-12 grader.140141


39 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 39BRØCKHOUSE STOUTStout – 5,6% vol.En rund, blød og meget frugtagtig ølmed god fylde. Den er brygget på pilsner-,karamel- og chokolademalt samtpå ristet, umaltet byg.Brøckhouse Stout er bryggetmed overgær og har en finhumlet bitterhed. Den hardesuden en snert af ristetchokolade. Øllen opleves tørog cremet og har et herligttykt skum. Den har et moderatindhold af kulsyre.Stout’en er storslået til mad –både til det krydrede køkken, tilskaldyr og til bitre chokoladedesserter.Bør serveres ved 8-10 grader.BRØCKHOUSEOLD ALESpecial ale – 6,5% vol.Brøckhouse Old Ale eren overgæret ale på 6,5 procent.Det er en blanding af nytøl og øl, der har lagret i op tilto år. Den lange lagring tilførerOld Ale en vinøs nuance og entone af sherry.Øllen har en dejlig mørkrødbrun farve og et kraftigtskum. Den er fuld af eksotiskedufte fra fjerne lande afkoriander, nelliker, et strejf afpeber og af modne frugter.Brøckhouse Old Ale har entydelig smag af ristet malt ogmørkt rugbrød.Bør serveres ved 10-12 grader. Kanf.eks. serveres sammen med tapas.BRØCKHOUSE VINTAGE 2004Barley Wine – 10,1% vol.En stærk øl af Barley Wine typen.Rund, blød og næsten som en cognac.Den er udelukkende brygget af malt oghumle og har derfor en særdeles kraftigog intens smag af ølbrygningenshovedingredienser. Harlagret minimum et år og kanmed fordel gemmes i op til tiår. Den lange lagring giverøllet en blød fylde og afrunderden særdeles høje alkoholprocent.BRØCKHOUSE GALATHEAIndia Pale – 6%vol.Brøckhouse har bryggetdenne øl specielt til rejsenmed Galathea-ekspeditionensskib jorden rundt. Galatheaekspeditionener den størstedanske forskningsekspeditiontil søs i over 50 år.Brøckhouse Galathea erudviklet til at kunne tåle transporttil søs over store afstande ogden trækker på stolte traditioner.Brøckhouse har valgt at tageudgangspunkt i en India PaleAle, også kaldet IPA. Dennetype øl blev ”opfundet”, daenglænderne skulle sejle ølover til deres koloni i Indien.Med sit store indhold af konserverendehumle og den højealkoholprocent var IPA’en ideeltil at tåle de lange sørejser.Normalt er IPA brygget på bygmalt,men Brøckhouse har videreudvikletden og som noget helt exceptioneltbrygget den på rugmalt. Rugen giverøllet en meget kraftig, mørk maltetsmag. Bør serveres ved 9-11 grader.BRØCKHOUSEFREDERIKSBORG SLOTSØLSpecialøl – 8 % vol.Denne øl er en konge værdig. Dener brygget på urt fra det første gennemløbaf brygget, der giver det stærkesteog bedste øl. FrederiksborgSlotsøl er særdeles fyldig meden tydelig krydret, frugtagtigaroma af koriander ogmuskat. Kan lagres i flere år.Bør serveres ved 8-10 grader.Forsideetiketten er en tegninglavet af den verdenskendtedanske kunstmaler KurtTrampedach.Trampedach voksedeop i Hillerød under navnet KurtSørensen og tegnede som ungofte slottet.BRØCKHOUSEJULEBRYGAle – 9,0% vol.Brøckhouse juleøl har dethele. Brygget med en belgiskovergær og hele fem forskelligemalte og sukre: Pilsnermalt, hvedemalt,aromamalt, chokolademaltog rørsukker. Smagen er dyb,varm og fyldig, med et tydeligtstrejf af chokolade. En ægteklosterøl fuld af alle julensdufte: figner, dadler, nellikerog abrikos. Der er brugt bitterhumlenNorthern Brewerog aromahumlen East KentGoldings.Brøckhouse Julebryg er lagret itre måneder og kan sagtens gemmes iop til ti år.Det er en øl der passer perfekt tilden fede danske julemad. Serveres ved10-12 grader.BRØCKHOUSE HØSTBRYGAltbier – 6,0 % vol.Denne øl er en Altbier, en historiskøl fra Rhindalen i Tyskland. Høst-bryggener smukt kobberfarvet med entydelig karamelagtig sødme og en svagtone af mandler. Smagen er blød,rund og moderat bitter.Kan serveres til grillet ellerbraiseret okse- og kalvekød.Bør serveres ved 8-10 grader.BRØCKHOUSE EPIC RØDDobbeltbock – 9,0 % vol.Med udgangspunkt i den klassiskeBrøckhouse Rød og inspireretaf de stærke tyske doppelbock,har vi på mørke bayriskemaltsorter brygget enravfarvet, intens maltet ølmed stor fylde.BRØCKHOUSE EPIC IPATriple IPA – 9,5% vol.En kraftig og kompleks øl, derfor alvor får sat gang i smagsløgene.Den tager udgangspunkt iden klassiske Brøckhouse IPAog har hentet inspiration fraden californiske triple IPA.Øllen har en meget kraftigbitterhed og en intens aromaaf grapefrugt og blomster.EPIC IPA passer fantastisktil det stærke og krydrede køkkensåsom Thai-køkkenet, detmexicanske køkken eller lignende.142143


40 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 40STAND40ONE PINT A/SSjællandsvej 21, 9500 HobroTlf: 98 52 53 55Email: mail@onepint.dkWebsted: www.onepint.dkMed til hver eneste festivalOver 20 Nyheder til Horsens!One Pint og Sharpe Intake var toselvstændige virksomheder, der i efteråret2004 fusionerede til One Pint A/Sog flyttede ind i nye lokaler i Hobro.Siden 1997 har produktsortimentetkun været baseret på originale, højekvalitetsøl, og øl fra OnePint prægerstadig den udvikling der sker blandtnye bryggerier i Danmark. One Pinthar et bred fadølssortiment, også påcask.Vi er distributør for SvanekeBryghus, Refsvindinge, Hancock,ThistedBryghus, Ørbæk Bryggeri, SøgaardsBryghus og Raasted Bryghus.Bemærk, at vi også har Cider påstanden fra Westons og Pomona, oghar øl fra både Svaneke og Søgaard’sbryghuse.På vores fadølsbar har vi:FULLERS LONDON PORTERStout – 5,4% vol.Stout brygget af brun-, krystal- ogchokolademalt, afbalanceret medFuggles humle.FULLERS ORGANICHONEYDEWAle – 5% vol.Gyldent ale. Økologisk malt humleog honning.SIERRA NEVADA PALE ALEPale ale – 5% vol.Den klassiske Cascade humle ale fraCalifornien.VLAS KOP GERSTEBIERHvedeøl – 5,5% vol.En mindre kendte Witbier fraBrouwerij Strubbe.WESTMALLE DUBBELTrappistøl – 7% vol.Den meget kendte Trappist ale.OLD SPECKLED HENAle – 5,2% volStorbritanniens førende PremiumAle.ABBOT ALEAle – 5% vol.Greene King’s populære flagskibsøl.WARSTEINER PREMIUM LAGERPilsner – 4,8% vol.Frisk pilsner med hængende bitterhed.SØGAARDS JULEBRYG/BUKLager –5,8% vol.Dunkel, fyldig, undergæret øl, bryggetpå pilsner- og karamelmalt. Der erblevet tilsat specielle humlesorter ogmange af julens krydderier.SVANEKE BRYGHUSMØRK GULDLager – 5,7% vol.En ekstra maltet bryg, der giver enmeget fyldig og let sødlig smag.Nyheder og sjældne flaskeølTil denne festival har vi valgt at sættefokus på nyheder, mindre kendte, ogsjældne flaskeøl.EnglandGreene KingBryggeriet ligger ved et meget gammeltkloster, og familien Greene begyndte atbrygge i år 1799.GREENE KING IPA EXPORTIndia pale ale – 5% vol.NYHEDHEN’S TOOTHAle – 6,5% vol.Strong Ale. Bottle Conditioned.Kraftig udgave af Old Speckled Hen.(Sølvmedalje 2006 ved Great BritishBeer Festival).STRONG SUFFOLKAle – 6% vol.Old Ale. Unikt øl. Stærk, lagret i toår på egetræsfade, hvorefter det blandesmed en mørk let øl.Hall & WoodhouseKendt som Badger Brewery. Familieejetbryggeri. Bryggeriet har sin egen kilde,hvor vandet er meget hårdt og friskt,hvilket giver øllet sin egen smag.BLANDFORD FLYAle – 5,2% vol.Spiced Ale.Vellykket øl krydret medingefær.GOLDEN GLORYAle – 4,7% vol.Floral Ale. Usædvanlig ale med ferskenblomst.STINGERAle – 5,0% vol.Øl med brændenælder, samt maltog humle.FIRST GOLDAle – 4% vol.Genialt øl med en enkelt humle –First Gold.144145


40 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 40Fuller Smith & TurnerFamilieejet bryggeri vest for London,kendt for kompetent håndtering afhumle.STRONG GOLDENBarley wine – 10,2% vol.Festivalspecialitet – du går forgæves ibutikkerne!FULLER’S ESBAle – 5,9% vol.ESB er lavet på lys krystalmalt og enkraftig blanding af hele 4 slags humle,der giver en kompleks smagsoplevelseaf malt, frugt, krydderi og citrus.1845 ALEBarley Wine – 6,3% vol.Bottle Conditioned. Brygget tilFuller’s 150 års jubilæum.GOLDEN PRIDEBarley Wine – 8,5% vol.Full Barley Wine. Frugtig stærk ale.Intens og fyldig.VINTAGE ALE 2006Ale – 8,8% vol.Nyhed. Fuller’s Vintage Ale bliverbrygget hvert år i september – kun85,000 flasker hvert år. Man får en flaskepakket i nummereret æske.Samuel SmithSamuel Smith er Yorkshire’s ældstebryggeri og bruger stadig vækYorkshire »squares«, firkantede brygkari sten og i Samuel Smiths tilfældeskiffer, som giver øllet en behageligblødhed.IMPERIAL STOUTDry Bitter Stout – 7% vol.Fantastisk flot stout, rig i smagen,hvor der er en fin harmoni mellem dettørre og let sødlige.Hook NortonEnglands sidste bryggeri hvor alt drivesaf den originale dampmaskine.Dampmaskinerne findes endnu hosHarvey’s og Hall& Woodhouse, menikke til daglig brug.DOUBLE STOUTStout – 4,8% vol.Klassisk engelsk `session’ dry stout.HAYMAKERGolden Ale – 5% vol.Hook Norton’s Høstbryg.303 ADBitter Ale – 4% vol.Året Kristendom kom til England!OLD HOOKYOld Ale – 4,6% vol.Flagskib Bitter fra Hook Norton.HOOKY GOLD NYHEDGolden Ale – 4,2% vol.Amerikansk Willamette Humle.COTSWOLD LIONGolden pale ale – 4,2% vol.Brygget til støtte for det lokalenaturområde. Nyhed.George GalesGeorge Gales (nu en del af Fullers, doghar vi kun originale Gales produkterher).PRIZE OLD ALE 2004Barley Wine – 9% vol.Bottle Conditioned og håndproppet.Der udskænkes 5 cl pr. polet.TRAFALGARBarley Wine – 10% vol.Tappet 2004. 2005 skulle fejres. Daenglænderne fik styr på Napoleon tilsøs. De mistede Nelson, vi fik H. C.Andersen!Der udskænkes 5 cl pr. polet.O'HanlonsGrundlagt i London, men flyttet tilDevon i Sydengland.THOMAS HARDY ALE 2005Barley Wine 12,5% vol.Bottle Conditioned, og legendarisk!Vinder af International Beer Challenge2006.Der udskænkes 5 cl pr. polet.PORT STOUTDry Stout – 4,8% vol.Bottle Conditioned. Stout medportvin.WHEAT ALEHvedeøl – 4,7% vol.Hvedeøl, som har vundet flere priser.Bottle Conditioned.ROYAL OAKTraditional Bitter- 5% vol.En Englands ældste brands fra 1896YELLOW HAMMERGolden Ale 4,2% vol.:Amerikanske cascade humle, dogbrygget efter helt engelsk maner.Nyhed.Hambleton AlesFamilie-ejet mikrobryggeri i Yorkshire.Etableret i 1991 i et ombygget udhus.Bryggeriet nåede deres produktionsmålindenfor de første 6 måneder og vandten pris for deres øl indenfor det førsteår. Nu er der 15 medarbejdere.THOROUGHBREDPremium ale – 5% vol.Pale Pearl og Chocolate malt medStyrian Goldings humle. Citrus-agtigpale ale.STALLIONPremium ale – 4,2% vol.Klassisk Yorkshire Bitter medCrystal og Roasted Bygmalt.BLACK LIGHTNINGPremium ale – 6,5% vol.Usædvanlig stærk ristet maltsmag,der minder om saltlakrids. Passer nokmere til danskernes smag end til englændernes!Værsgo’!146147


40 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 40STUD PREMIUMPremium ale – 4,3% vol.Pale ale til lidt større forbrug, dvs.flere pints på pubben!NIGHTMAREStout 5% vol.Kompleks blanding af 4 malttyper,humlet for bitterhed, dog ekstremtblød og letdrikkeligt. Gentagende prisbelønnetstout.Gluten FreeNu kan glutenallergikere være med tilølverdenen.GFA- GLUTENFRI ALEPremium ale – 4,2% vol.Nyt navn, tidligere hed den ’GFB’.GFL- GLUTENFRI LAGERPremium Lager – 4,8% vol.Pilsnernyhed.George Bateman & Sons Ltd.Batemans Brewery stammer tilbage til1874.ROSEY NOSEYAle – 4,9% vol.Ravfarvet, let kryderet dog ment tilkalkunædende englændere! Nyhed.SPRING BREEZEAle – 5% vol.Dette er en forfriskende gyldenfarvetale.DARK LORDAle – 5,0% vol.En fyldig mørk rød øl.VICTORY ALEAle – 6% vol.En stærk gylden ravfarvet pale alemed masser af smag.XXXBAle – 4,8% vol.En klassisk dyb rødbrun bitter meden kompleks men balanceret blandingaf malt og humle.Double Maxim Brewing CompanyDOUBLE MAXIMBrown Ale – 4,7% vol.NethergatesOLD GROWLERPorter – 5,5% vol.Klassisk eksempel af en engelskporter, dvs. bestemt ikke stout!Titanic BreweryTITANIC STOUTStout – 4,5% vol.Champion Bottled Ale 2004.Frederic Robinson'sOLD TOMBarley Wine – 8,5% vol.Ny flaske. Porter i barley wine-styrkeog Champion Winter Ale 2004.Harvey & SonHarvey & Son of Lewes har brygget defineste Sussex ales siden 1790.HARVEYS ELIZABETHANBarley wine – 8,1% vol.Denne øl var originalt brygget forat fejre den engelske dronnings kroningi 1953. I 2003 udkom denne øl i enspeciel udgave for at markereDronningens jubilæum. Nyhed.Der udskænkes 5 cl pr. polet.IMPERIAL EXTRADOUBLE STOUTImperial Stout – 9% vol.Kendt som en af verdens mestusædvanlige og mest prestigefyldte øl.Ekstremt kompleks. Årgangsstout.Guldvinder ved den internationale ølogciderkonkurrence 2002.Der udskænkes 5 cl pr. polet.HARVEYSBICENTENARY STOUT 2004Stout – 8% vol.Komplex Stout som var kulturenomkring Nelson’s tid. Brygges ikkelængere. Nyhed.Der udskænkes 5 cl pr. polet.HARVEYSQUATERCENTENARY ALE 2004Ale – 8% vol.Herregårds øltype med masser afdet hele, brygget til minde om en tidligeremislykket terroristaktion hvorflere tønder krudt blev fundet underdet engelske folketing i 1605. Nyhed.Der udskænkes 5cl pr. polet.Meantime BreweryMeantime blev startet af Alistair Hookmed hjælp fra venner og familie i 1999.Hans mission var at demonstrerepotentialet af smag i øl.LONDON PORTERPorter – 6,5% vol.Aromaen er af let ristet malt, og ismagen kommer der toner frem afkaramel, let røget og masser af krydderier.INDIA PALE ALEIndia Pale Ale – 7,5% vol.Aromaen er af indbydende citrus,og smager af sødt græs, appelsin og ethint af anis.WHEATHvedeøl – 6,3% vol.Den er forfriskende og aldeles godtil lette retter og retter med lyst kød.COFFEEAle – 6% vol.En øl lavet med rigtig kaffe, ristetbyg og malt.CHOCOLATEAle – 6,5% vol.Denne specielle øl er en kompleksblanding af bygmalt og mørk chokolade.148149


40 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 40ORGANIC PILSNERPilsner – 5,4% vol.En god kraftig pilsner, der er aldelesvelegnet til stærk ost, røget kød ogfisk.PALE ALEAle – 4,7% vol.Fantastisk aroma. Der er også engod bitter undertone i eftersmagen.RASPBERRY GRAND CRUFrugtale – 6,5% vol.Der er en duft af hindbær og engod balance mellem det søde og suremed en god frisk afslutning.Melbourn BrothersEngelsk bryggeri i Stamford,Lincolnshire, som bl.a. fremstiller spontantgæretøl i familie med de bedstebelgiske lambics, dog har Melbourn existereti over 150 år.STRAWBERRYLambic Frugtøl – 3,4% vol.Jordbærøl.APRICOTLambic Frugtøl – 3,4% vol.Abrikosøl.CHERRYLambic Frugtøl – 3,4% vol.Kirsebærøl.Wickwar Brewing CompanySTATION PORTERStout – 6,1% vol.Nyhed. Kraftig stout i stor stil.IKBAle – 4,5% vol.Nyhed. Kompleks ale med nuanceraf kirsebær og blommer.Navnet kommer fra ingeniørenIsembard Kingdom Brunel, der tilbage i19.århundrede stod for ufattelig megetaf UK’s nuværende infrastruktur!BOB ORIGINALAle – 4,0% vol.Nyhed. Usædvanlig blanding af malt,humle og citrusfrugter.St.Austell BreweryEndelig har vi Cornwall representeret!ADMIRAL’S ALEAle – 5% vol.Nyhed. St.Austell’s permanent hyldesttil Lord Nelson. Cornish Goldmalt og Styrian Golding og Cascadehumler.CLOUDED YELLOWHvedeøl – 4,8% vol.Nyhed. Super Wheat beer helt i sinegen klasse, let krydret med duft afmarmelade.HSDAle – 5% vol.Nyhed. Hick’s Special Draught hedderdet ellers! Fyldig, komplex og unik.TRIBUTE PREMIUMCORNISH ALEAle – 4,2% vol.Nyhed.Tradionelt britisk ale ogCornwall’s mest kendte bryg.Burton Bridge BreweryKvalitets microbryggeri fra ’ølverdensMekka’, Burton-upon-Trent.BRAMBLE STOUTStout– 5% vol.Nyhed. Blød, fyldig stout med brombær.BURTON PORTERStout – 4,5% vol.Nyhed. Blød, tørt stout, velegnet til’session drinking’.EMPIRE PALE ALEIndia pale ale – 7,5% vol.Nyhed. India pale ale i overklassensudgave. Ikke til menige!TICKLE BRAIN ALEAle – 8% vol.Nyhed. Modnet på cask i 6 månederfør tapning, efter opskrift typisk fra1500-tallet, denne gang alle engelskebryggerier var ’trappist’, og før HenryVIII (d.8) lukkede klostrene.Harviestoun Brewery. (Skotland).BITTER & TWISTEDPale ale – 4,2% vol.Nyhed. Pragteksempel af de nyegenerationer af øltyper på vej frem iUK. Blonde i farve, bittert som en IPA,men med krop og karakter, der matcherde tunge mørke ales. HallertauHersbrücker og krydret Challengerhumle er brygget ind, og StyrianGoldings tilsat sent.OLD ENGINE OILPorter – 6% vol.Nyhed. Kraftig-maltede Celtisk ale istil med porter.BelgienBrouwerij StrubbeICHTEGEM’S OUD BRUINBelgisk Brown Ale – 5,5%Ældgammel proces hvor modent ølblandes med ung nybrygget øl. En letsyrlig ’brown ale’.TrappistølACHEL BLONDTrappist – 8% vol.Tør øl med kompleks smag.ACHEL BRUNETrappist – 8% vol.Flot farve, kraftigt skum, hvor manfornemmer både valnødder og rønnebær.ACHEL EXTRA BRUINTrappist – 9,5% vol.Super fyldig ale. Kompleks menbehagelig. En anden belgisk trappistberømthedfra omegnen af Antwerpen.150151


40 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 40ORVALTrappist – 6,2% vol.Helt særegnet duft og smag.ROCHEFORT 6Trappist – 7,5% vol.Let nøddeagtig smag.Velegnet tilvildt eller til en god dansk frikadelle.Der udskænkes 5 cl pr. polet.ROCHEFORT 8Trappist – 9,5% vol.Denne tørre øl er en ret aromatisktrappist. Fyldig med en anelse tobak ogchokolade i smagen.Der udskænkes 5 cl pr. polet.ROCHEFORT 10Trappist – 11,3% vol.Utrolig fyldig med tydelig tobak ogchokolade i smagen. Uovertruffen somdessertledsager.Der udskænkes 5 cl pr. polet.Frank BoonFrank Boon købte for lidt over 30 årsiden et gammelt bryggeri, her startedehan med at brygge Lambic øl – en afde ældste former for øl – spontangæredeøl modnet på træfade.MARIAGE PARFAITGeuze – 8% vol.Vildgæret, uden frugt.KRIEK BOONGeuze, frugtøl – 4,5% vol.Vildgæret med kirsebær.FRAMBOISE BOONGeuze, frugtøl – 5% vol.Vildgæret med hindbær.VINTAGE FRAMBOISE BOONGeuze, frugtøl – 6,2% vol.En spontangæret øl med en aromaaf hindbær. Den har en frisk og tøreftersmag.MalheurNavnet betyder 'ulykke'. Et af de nyestebelgiske bryggerier, men får i stigendegrad opmærksomhed.MALHEUR 6Belgisk ale – 6% vol.En lys belgisk ale med en dejlighumlet og frugtagtig smag med toner afcitrus.MALHEUR 8Stærk belgisk ale – 8% vol.Den har en sød frugtagtig, men alligevelbitter smag.MALHEUR 10Stærk belgisk ale – 10% vol.Der er en kraftig smag af frugt,humle og citrus.MALHEUR 12Stærk belgisk ale – 12% vol.Det er en mørk rødbrun øl med etgodt råhvidt skum. Smag og aroma ermaltet, humlet og lidt frugtagtigt. Engod bitter eftersmag.MALHEUR BRUTStærk belgisk ale – 11-12% vol.Vælg mellem mørk eller lys “champagne”-øl på 11 og 12%.Der udskænkes 5 cl pr. polet.MALHEUR CUVEEROYALE BRUT RESERVEStærk belgisk ale – 9% vol.Øl, men nærmest champagne.USASierra NevadaBryggeriet begyndte som brewpub i80’erne og overlevede konkurrencenfra den bølge af nye bryggerier, deropstod i mikro-industrien.SIERRA NEVADA PALE ALEPale Ale – 5,6% vol.Smagen er en god blanding af citrusog humle. Pale Ale er særdeles velegnettil stærkt krydrede retter.SIERRA NEVADA STOUTStout – 5,8% vol.Karamel og sort malt giver øllendens mørke dybe farve og ristedesmag.SIERRA NEVADA PORTERPorter – 5,6% vol.Den er mørk og fyldig med en smagaf malt og karamel.WHEATHvedeøl – 4,4% vol.Frisk og let øl med meget smag.Velegnet til både fisk, kylling, pasta ogpizza og gerne retter med en let sauce.Henry Weston’s CiderVi har hele Weston’s sortiment pålager, men har besluttet os for, at ladede fleste står og tilbyder her de 4 OakConditioned ciders og deres VintageCider.Alle Weston’s cider og perry (pære)er gæret i eg, men Oak Conditionedciders er fortsat opbevaret og modneti kæmpe egetræsbeholdere.Vintagecider laves af et enkelt års høst, dogkan det være en blanding af forskelligeæbletyper.WESTONS OAK CONDITIONEDMedium sød cider – 4,5% vol.Medium tør cider – 6,5% vol.Ekstra tør cider – 6,0% vol.Årgangscider – 8,2% vol.Alle Westons’ cidere er gæret i egetræsfade,men deres oak conditioneder også lagret indtil tapning på egetræsfade.I Special Vintage stammer æblesaftenfra en enkelt høst.WESTONS ORGANIC CIDERÅrgangscider – 7,3% vol.I Organic Vintage stammer æblernefra et enkelt høstår.PomonaDansk Produceret ciderPOMONAHALVTØR GYLDEN CIDERHalvtør cider – 5,8% vol.Denne cider er velegnet til mad istedet for hvidvin.POMONAHALVSØD GYLDEN CIDERHalvsød cider – 4,8% vol.Et alternativ til en stille øl eller etglas hvidvin på terrassen.152153


40 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 40154SØGAARDS BRYGHUSC.W. Obels Plads 1 A, 9000 AalborgTlf: 98 16 11 14Websted: www.soegaardsbryghus.dkØl til hele DanmarkSøgaards bryghus ligger lige i hjertet afAalborg. Personerne bag bryghuset erLisa og Claus Søgaard. SøgaardsBryghus leverer også øl på flasker tilhele Danmark.SKIPPERSTOWTStout – 5,5% vol.En mørk, næsten sort øl hvortil derer anvendt meget kraftige ristede ogmørke maltsorter. Dette giver en fyldigøl med en sød og næsten røget smag.C.W.Rauchbier – 5,2% vol.En spændende letrøget mørk gylden øl,der er brygget på pilsnermalt og maltrøget over bøgebrænde. Dette giverden karakteristiske røgede smag ogduft. Øllen er opkaldt efter C.W. Obel– den gamle tobaksfabrik.NAVERBRYGLager – 5% vol.Søgårds bud på en klassisk gyldenkrydret og fyldig øl. Den har en maltprægetaroma, hvilket skyldes brug afMünchermalt. Let bitter fyldig smaguden at være påtrængende eller sød.STAND 40STAND 40KLOSTERBRYGLager – 5,8% vol.Denne øl er brygget med undergærog ved lav temperatur, dette giver enrenere smag. En krydret duft af isærhumle og den søde karamelmalt. En ølmed en rig, fyldig og mørk karakter.PEARL OF INDIAIndia pale ale – 5,5% vol.En kobberfarvet overgæret øl medkraftig krydret bitterhed fra 3 slagsengelske humlesorter. Dette giver enfrugtagtig, krydret smag og en af blomsterog strejf af forår. En IPA tilpassetde danske ganer.MADAM WITHvedeøl – 5% vol.En overgæret øl som har en flot lysgyldenfarve og et snehvidt skum. Denhar en frugtagtig eftersmag og en letduft af frugt.JOMFRUHUMLEPilsner– 5% vol.En lys gylden undergæret øl, der erfremstillet af pilsnermalt. Den er friskog livlig i munden og balancerer godtmellem bitterhed og let sødme. Den erbrygget på tyske og tjekkiske ’jomfrueligehumler’.SVANEKE BRYGHUSTorvet 5, 3740 SvanekeTlf: 56 49 73 21Email: bryghuset@mail.dkWebsted: www.bryghuset-svaneke.dkNy brygmesterSvaneke Bryghus er beliggende i en afde gamle købmandsgårde i Svaneke,Bornholm. Svaneke Bryghus åbnede ipåsken 2000 under stor bevågenhed, dadet var ca. 45 år siden det sidste bryggerilukkede på Bornholm.Svaneke Bryghus' filosofi er at genskabedet håndværksmæssige i fremstillingenaf øllet. Øllet bliver ikke pasteuriseretog kunden kan i restaurantentillige smage en ufiltreret pilsnertypesom husets øl.Alle smags- og duftstofferer stadig i øllet, og den lille uklarhedder er i øllet, er kendetegnendefor et produkt der ikke er blevet berøvetnoget af smagen.Senest har Svaneke Bryghus fåetansat en visionær ung tysk brygmester,Jan Paul. Endvidere er de begyndt atbrygge en hel serie øl til COOP.SVANEKE STOUTStout – 5,5% vol.Inspireret af den engelske kraftigestout, men har en mere let konsistens.Dette er en god kombination af enmørk øl, der er blød og rund uden atvære for sød.MØRK GULDLager – 5,5% vol.Mørk Guld er en ufiltreret luksusøl,der i smag og kulør minder om denengelske ale. En smuk, dyb, mørk og letrødlig kulør og en smag, der er afrundetog harmonisk, let frugtig uden atvære sødlig.CLASSICLager – 5,2% vol.En ufiltreret pilsnerøl brygget påpilsnermalt og karamelmalt. Det er enharmonisk pilsner med en lys og gyldenfarve. Smagsindtrykkene er en letbitterhed, blød og med en let sødme.SWEET MARYLager – 7,9% vol.Svanekes specialbryg brygget ianledning af det kongelige bryllup. Enufiltreret sød og mørk rødbrun luksusøl med en god smag af malt.Eftersmagen er tør og med vinøseundertoner.KJAERSTRUP STOUTStout – 5,7% vol.En sort øl med et svagt brunligtskær med et stort lysebrunt skum.Duften, når denne øl åbnes, er det somat træde ind i en chokoladebutik. Enmild sød øl, hvor sødmen dog ikke erovervældende, den overdøves en smuleaf humlen. Eftersmagen har en fin bitterhed.Den perfekte øl til dessertereller som dessert.STÆRKE PREBENLager – 7,9% vol.Svanekes specialbryg – en ufiltreretstærk luksusøl. Stærke Preben eropkaldt efter brygmesteren PrebenNielsen. Den har en sød og maltetaroma og smag.155


41 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 41STAND41ØLMANDEN APSØstergade 45 E, 5600 FaaborgShow-room & Lager:Mørkebjergvej 2, 5600 FaaborgTlf: 62 61 02 40Email: info@oelmanden.dkWebsted.: www.ølmanden.nuSpændende nyhederVi har i år nogle meget spændendenyheder at tilbyde jer, nemlig en heltfantastisk øl-serie fra et lille mikrobryggerifra Rom/Italien. I må ikke snyde jerselv for at prøve deres Duc Ale, portereneller Duchessa lavet på lokal spelt!Brygger Leonardo fra Birra delBorgo har ligeledes lavet en helt fantastiskjuleøl, samt en ny øl lavet på hasselnød,som bare skal smages. Jeg hartaget den hjem også på fad!Desuden har Kerteminde Bryghusogså lavet en dejlig juleøl, som jeg ogsåstærkt kan anbefale. Så velkommen tilØlmandens stand.Birra Del Borgo - Rom - ItalienBirra del Borgo er et lille microbryggeri,beliggende i en lille landsby(Borgorose) øst for Rom i DuchessaNationalpark.Alle øl er brygget på etmeget højt kvalitetsniveau og bryggetaf de fineste råvarer bl.a. lokaldyrketspelt.RE ALEAle – 6,4% vol.IPA-inspireret øl, kobberfarvet meden humlet citrus-/grapefrugt næse.Malt- og frugtrig i munden med en bitterafslutning.DUC ALEAle – 8,0% vol.Flot mørkebrun farve med nuanceraf nødder, karamel og chokolade. Fremragendeat nyde til et godt stykke chokolade.DUCHESSAHvedeøl – 6,2% vol.Brygget med spelt, dyrket i denlokale Duchessa Nationalpark, guld-farvetmed krydrede og frugtagtige noter.Blød og meget forfriskende.RE PORTERPorter – 5,5% vol.Behagelig fyldig brun porter, mednuancer af kaffe og lakrids – lang ogfyldig eftersmag.CASTAGNALEAle – ?%Hasselnød-ale. På fad.CHRISTMAS ALEAle – 8,5%Italiensk Julebryg. På fad.North Coast Brewing CompanyBryggeriet er et såkaldt craftbrewerybeliggende ved Mendocinokysten i detnordlige Californien. Bryggeriet harvundet mere end 60 priser, herunderadskillige guldmedaljer ved den prestigefyldteGreat American Beer Festival.ACME CALIFORNIA BROWN ALEBrown Ale 5,6% vol.Øllet har en dyb kobberrød farveog har for sin type en ganske livlig kulsyreudvikling.Det dufter fortrinsvist afkaramel kombineret med en antydningaf sødlig frugtighed. Humlearomaenblander sig diskret i takt med at øllettempereres.OLD NO. 38 STOUTStout – 5,6% vol.Duften er en blanding af humlearoma,alkohol og ristet malt. Herunderspores en fin nuance af vanilje og nyristetkaffe. Øllet har en cremet teksturog efterlader en smøragtig hinde imunden. Smagen er umiddelbar sød,men overdøves hurtigt af en markanttør bitterhed. Ølguruen MichaelJackson betragter Old No.38 som enaf de bedste stouts i USA.OLD RASPUTINImperial Russian Stout – 9% vol.Øllets vældige drøjde og fyldighedgør det, hvad angår udseende, sammenligneligtmed italienske vine. Øllet harvundet ikke færre end otte medaljer,herunder to guldmedaljer ved theGreat American Beer Festival.PRANQSTERStærk belgisk ale – 7,6% vol.Øllet har en krydret frugtig duftmed noter af nelliker og grapefrugt.Fylden er ganske stor for typen ogrøber at brygmesteren har prioriteretmalt højere end sukker i selve brygningen.Smagen er domineret af en frugtagtigsødme og der er ikke nogen nævneværdigbitterhed eller efterbitterhedi øllet.OLD STOCK ALEBarley wine – 11,4% vol.Duften er overvejende vinøs meden underliggende krydret tone af tørredefrugter, der godt kan minde omfigner og dadler. Det høje indhold afalkohol sætter sit tydelige præg påsmagen, men helheden er velkomplimenteretaf en balanceret sødme ogantydning af bitterhed.Der brygges kun knap 30.000 flaskerom året og langt de fleste ender ikældrene hos lokale restauratører ogentusiaster i Fort Bragg.156157


41 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 41Birra Menabrea Spa,Piemonte, ItalienBIRRA MENABREA PALE LAGERPilsner – 4,8% vol.Dejlig frisk øl, med duft af korn, tørretgræs og citrus-frugter. Denne italienskeøl har i tre år – 1997, 1998 og2000 vundet verdensmesterskabet ikategorien »pale lager« ved VM iChicago.BIRRA MENABREA AMBERLager – 4,8% vol.Fantastisk harmonisk og flot øl, meden pragtfuld flot dyb ravfarve og flotskum. VM-guld i 2002.BIRRA MENABREACHRISTMAS BEERLager – 5,4% vol.Specialbrygget juleøl, beregnet tildet danske marked, dejlig rund og fyldigmørk øl, som vil passe perfekt tildet danske julefrokostbord.BIRRA MENABREA DARK ALEAle – 7,5% vol.Nyhed 2006 – Rigtig flot fyldig mørkebrunøl. Dejlig fyldig og krydretsmag, med hint af chokolade, kaffe ogkanel.BIRRA MENABREA FORTELager – 6,5% vol.Bryggeriets nye "guldøl", som er entand mere rund og fyldig i smagen endden velkendte Bionda. En sikker vinderfor dem der foretrækker en blond ølmed lidt mere "krudt" i end en almindeligpilsner.Castle Brewery Eggenberg, ØstrigEt af Europas ældste bryggerier somstartede deres aktiviteter i 1681.Bryggeriet er beliggende i regionen kaldetSalzkammergut nord for Alperne.For ca. fem år siden overtog Eggenbergerlicensen til at brygge Samichlausfra bryggeriet Hürlimann, Schweiz.SAMICHLAUSBarley Wine – 14% vol.En af verdens mest sjældne/udsøgteøl, brygget én dag om året (6. dec.) oglagres i 10 mdr. før den flaskes.Samichlaus kan lagres som sherry ogvil udvikle sig på flaske som en mørkog cremet øl med meget lidt kulsyre.Smagen er rig på malt på den sødeside, afslutningen er semi-tør, med langtør eftersmag af malt.EGGENBERGER URBOCK 23Tripelbock – 9,6% vol.Urbock er en øl med megen krop,let cremet, meget afbalanceret med enelegant bitterhed af humle. Fadøl.MAC QUEENS NESSIESpecialøl – 7,3% vol.Lagres i 6 mdr. Brygget med tilsætningaf skotsk højlands whiskymalt.Nessie har en klar lys farve af rav, meden næse som er let ristet med megenmalt.EGGENBERGER HOPFENKÖNIGPilsner – 5,1% vol.En fremragende pilsner brygget påden berømte Saazerhumle. Har en friskren tør smag med en næse af humle ogaromatisk smag.Dupetit,TysklandØkologisk mikro-bryggeri. Forholdsvistnyt bryggeri som brygger to spændendealternative økologiske øl.CANNABIAHampepilsner – 4,8% vol.Organisk øl produceret med cannabisplantensom jo er i familie medhumlen. Øllet har en karakteristisk duftog smag af cannabisblomsten.Brasserie du Val de Sambre,Gozée, BelgienLille bryggeri beliggende på et af deældste og smukkeste klostre i Belgien.ABBAYE D'AULNE TRIPLEBLONDEBelgisk ale – 9% vol.Klassisk belgier.ABBAYE D'AULNETRIPLE BRUNEBelgisk ale – 9% vol.Klassisk belgier.ABBAYE D'AULNESUPER NOËLAle – 9 % vol.75 cl. flaske. Efter vores mening enaf de allerbedste, hvis ikke den bedstejule-øl som findes fra Belgien.Fantastisk flot rødbrun farve, stor fyldeog meget flot skum.En sikker vinder på julebordet. Bliverproduceret i meget begrænset omfang.Kerteminde Bryghus"Kerteminde Bryghus" er et gårdbryggeribeliggende i den lille hyggeligelandsby Bregnør få kilometer fraTornøes Hotel i Kerteminde.KERTEMINDE PRÆSTENSSKRÆKAle – 6,5% vol.KERTEMINDE CLASSICKerteminde Lager – 5% vol.KERTEMINDE ALEAle – 5% vol.KERTEMINDE PILSNERPilsner – 5% vol.JULEBRYGDejligt julebryg, som stærkt kananbefales.158159


42 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 42STAND42VESTFYENFåborgvej, 5610 AssensTlf: 64 71 10 41Email: vestfyen@mail.dkWebsted: www.bryggerietvestfyen.dkProduktudvikling af nye ølBryggeriet Vestfyen blev grundlagt i1885, og er i dag en del af den danskeøltradition.På Bryggeriet Vestfyen er vi stolteaf, at vi stadig er et 100 % selvstændigtbryggeri.Bryggeriet fremstiller højkvalitetsprodukterindenfor øl og mineralvand(Jolly Cola).De første 100 år bryggeriet eksisterede,foregik salget rent lokalt, men vedhjælp af produktkvalitet og en aggressivmarkedsføring, som indbefatter konkurrencedygtigepriser, har BryggerietVestfyen taget store markedsandele frakonkurrenterne og har gennem deseneste 15-20 år været landsdækkende.Indenfor de sidste år har bryggerietlagt stor vægt på produktudvikling afnye specielle ølsorter, for at imødekommeden store efterspørgsel afnetop disse øltyper.På denne øl-festival her i Horsens,er vi stolte af at kunne præsentereendnu en spændende nyhed, hvor vi villancere vores nye Willemoes Juleøl år2006.WILLEMOES, JULEN 2006Barley Wine – 11,3% vol.BarleyWine, eller 'bygvin', er en traditionelengelsk betegnelse for vinøseales med stor vægtfylde, og ofte ogsåmed høj alkoholvolumen. Årets smukkerødbrune juleøl fra Bryggeriet Vestfyenlever på bedste vis op til traditionerne,er dog undergæret. Øllet er lidt cremet,og det balancerer godt med detbitre og det søde. Det skyldes blandtandet den lange modning, de ni månedersikrer, at bitterheden fra de tohumletyper Northern Brewer ogCascade er velintegreret med karamelmalten.Glem alt om vin til julemiddagen!Prøv i stedet årets julebryg fraVestfyen.Serveres på festivalen som fadøl.WILLEMOES JULE ALEAle – 8,5% vol.Willemoes Jule Ale er brygget afpilsnermalt, münchnermalt, farin, glucoseog humle, den er gæret med overgær.Vihavde allerede én meget succesfuldWillemoes Ale i vores sortiment,men på opfordring bryggede vi en Ale,specielt til den søde juletid. Overgærengiver øllet en indbydende frugtagtigduft, og råstofferne giver en karakterfuldvinøs smag, der på smukkeste visrundes af med en let bitterhed.Serveres på festivalen som fadøl.WILLEMOES JULEBRYGBock – 7,5% vol.Willemoes er brygget af pilsnermalt,karamelmalt, majs, glucose oghumle, den er gæret med undergær ogtilsat lakrids.Da vi på Bryggeriet Vestfyen skulleskabe en julebryg i Willemoes-serien,lod vi tankerne flyve tilbage i tiden oghentede inspiration hos H.Wørmer,Bryggeriet Carlsminde. Han bryggedeDanmarks første julebryg.Vi krydredevores research med egne ideer, ogvores kærlighed til øllet har bragt osfrem til en fyldig og fyrig julebryg meden fin balance mellem den søde og letbitre eftersmag.Serveres på festivalen som fadøl.WILLEMOES ALEAle – 5,2% vol.Willemoes Ale er brygget af pilsnermaltog den bedste humle fra amerikanskehumleplanter. Gæret med voresegen overgær. Smagen er afstemt medfarin og lakrids, hvorved der opnås denrette balance mellem sødme og fylde.”En øl som både kvinder og mænd falderfor.”Serveres få festivalen som fadøl.WILLEMOES STOUTStout – 6,5% vol.Willemoes Stout er brygget af pilsnermalt,karamelmalt og specialmalte.Det er en fyldig overgæret øl med ensmag af karamel og mokka, og med enbehagelig bitter eftersmag. Denne øl erikke den stærkeste i ”Stoutfamilien”mht. til alkohol, men lidt lettere ogmeget behagelig. Den flotte mørkefarve stammer fra ristet malt.WILLEMOES STRONG LAGERBock – 8,0% vol.Willemoes Strong Lager er enstærk og fyldig øl. Brygget af pilsnermalt,münchermalt og karamelmalt ogafstemt med forskellige tyske humletyper,der giver den rette balance mellemmaltsmag og bitterhed. Undergæret ogmed lang lagringstid.160161


42 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 43WILLEMOES SCHWARZBIERBock – 7,0% vol.Willemoes Schwarzbier er bryggetaf münchnermalt, pilsnermalt og hårdtristede malte, som henholdsvis bitterhumleog aromahumle er anvendtTaurus og Fuggles.Denne mørke undergærede øl erikke meget sød, men er let drikkelig.Smag og dufte præges af de mørkemalte.NATEXPRESSENBock – 6,0% vol.Natexpressen er en mørk øl meden karamelagtig aroma.Diskret humlet med god fylde, somunderstreger den gode smagsbalance.VESTFYEN PALE ALEAle – 6,5% vol.Pale Ale er brygget af pilsnermalt,münchnermalt, karamelmalt og smagsmæssigtafbalanceret med engelsk bitterhumleog aromahumle. Smagen afhumle (BU 35) er tydelig uden at overdøveden sødlige maltsmag, og man kanogså fornemme den frugtagtige aromafra overgæren.STAND43RAASTED BRYGHUSHobrovej 358, Råsted8900 RandersTlf.: 86 43 22 34Email: mail@raastedbryghus.dkWebsted: www.raastedbryghus.dkBryggeriejer som 24-årigRaasted Bryghus er beliggende i etgammelt nedlagt mejeri fra 1888 i denlille landsby Raasted nord for Randers.Her besluttede den da 24-årigeMartin Jensen i starten af 2005, at hansvision om eget bryghus skulle gå iopfyldelse.Raasted Bryghus brygger spændendeøl af høj kvalitet, der udmærker sigved, at være brygget på rigelige mængdergode råvarer og hverken være filtrereteller pasteuriseret.Raasted Bryghus havde premiere påøllet 6. oktober 2005, med det varførst fra 2. kvartal af 2006, at bryghusetkunne kalde sig landsdækkende med etvidt forgrenet kundenet af både specialbutikkerog supermarkeder etableretaf bryghusets distributør OnePint A/S,Hobro.Siden starten er der sket meget idet lille bryghus, og i dag arbejderMartin Jensen og hans medbryggerJesper Ladefoged Jensen med at producerespecialøl af høj kvalitet.I slutningen af 2006 tiltræderMartin’s kone Merete Blegvad Jensen,med henblik på at holde de to bryggerei ørerne, og holde styr på kontoret.Følgende øl er medbragt på messen.Nogle er fra vores faste sortiment,mens andre er limited edition-udgaver,eller ligefrem brygget til festivalen. Deter dermed ikke alle typer der fås ihandlen.Enkelte vil være på fad - der løbendeskiftes – mens alle typer vil være atfinde på flaske.Alt øl er både ufiltreret og upasteuriseret.IMPERIAL STOUTImperial Stout – 10 % vol.Imperial Stout er en dyb sort ølmed chokoladefarvet kraftigt skum ogkraftig duft og smag af både de ristedemalte og den store mængde humle.Under brygningen er benyttet de amerikanskehumletyper Chinook,Centennial,Amarillo og Cascade. Ølleter desuden kraftigt tørhumlet medCascade.Den kraftigste sorte øl Raastedendnu har haft på programmet. Ølleter specielt velegnet til kraftige chokoladedesserter,hvor de ristede maltekomplementerer chokoladen.162163


43 - UDSTILLEREUDSTILLERE - 43IMPERIAL IPAImperial IPA – 10% vol.En meget fyldig og kraftigt humletøl. De amerikanske humletyperCentennial, Chinook, Columbus,Amarillo og Cascade er flittigt benytteti dette kraftige bryg. Den runde maltsmagog den kraftige humlesmag gørøllet perfekt til humleelskere.HINDBÆRTRIPPELHindbærtrippel – 9% vol.Det var ønsket om en kraftig ølmed et snert af hindbær, der fik os tilat kombinere vores belgisk inspireredeTrippel med masser af hindbær. Ølleter brygget på store mængder pilsnermalt,lyst rørsukker og hindbær.Meget velegnet til især søde desserter.Endnu en dessertøl fra Raasted, derjo holder så meget af de søde sager.JULEØLKlosterbryg – 8,5% vol.Brygget med inspiration i belgiskklosterøl. Belgisk overgær, münchenermalt,3 forskellige karamelmalte, chokolademalt,mørk rørsukker, brun kandisog koriander er med til at give duftenog smagen af Julen og dens krydderier.Som bitter- og aromahumle er brugtTettnanger. Juleøl er lagret i 3 måneder,og kan med fordel lagres yderligere.Dette gør øllet rundere og bløderemed tiden. Perfekt til den fede danskejulemad, og især til juleanden.INDIA PALE ALE – FIRST GOLDIndia pale ale – 7,5% vol.Brygget udelukkende på engelskMarris Otter malt og den engelskehumle First Gold. Lys gylden og klar ifarven med en markant bitterhed ogen afrundet frugtagtighed. Meget karakteristiskhumlesmag.GL ESTRUPAle – 6,0% vol.Gl Estrup - Dansk Landbrugsmuseumhar etableret en stor humlehavesom led i et forskningsprojekt.Disse humler har Raasted fået lov atbenytte i brygningen. Samarbejdet mellemlandbrugsmuseet, dettes bryggerlaugog Raasted Bryghus har resultereti denne mørke og fyldige overgæredeøl. Øllet er brygget på dansk münchenermaltog dansk humle. Læs mere omprojektet på www.gl-estrup.dk.HØSTBRYGAmerikansk Pale Ale – 5,0% vol.Brygget på den fineste engelskeMarris Otter Malt. Humletyperne ertypisk amerikanske og består afAmarillo og en anelse Cascade. Ølletvil fremstå godt humlet når man duftertil det, og smagen er let, lækker oghumlet.BROWN ALE +Brown Ale – 5,5% vol.Brygget efter engelsk forbillede.Denne Brown Ale er stærkere og merefyldig end normalt.Utrolig velegnet tilbrug i mad og især marinering af kød.INDIA PALE ALE – CASCADEIndia Pale Ale – 5,5% vol.Brygget efter engelsk forbillede,men tilsat de amerikanske humletyperCascade og Centennial, der giver ølletet krydret og citrusagtigt præg.Øllets bitterhed er afbalanceretmed en vis restsødme, der gør ølletfyldigt og frugtigt.Øllet er velegnet til de tunge ogfede retter, hvor humlen og kulsyrengiver et godt modspil.TRIPPELKlosterbryg – 8,5% vol.Trippel er brygget med inspiration ibelgisk klosterøl. Pilsnermalt og storemængder lyst rørsukker er med til atgive øllet sin gyldne farve.Appelsinskalog korianderfrø giver en delikat duftog smag af citrus, og sukkeret bidragertil fyldigheden.Meget velegnet til desserter.RANDERS PALE ALEPale Ale – 5,5% vol.Brygget efter engelsk forbillede.Udover de traditionelle engelske humletyperFuggles og East Kent Goldings,er der brugt den amerikanske Cascade,der giver øllet et mere krydret ogcitrusagtigt præg. Øllets bitterhed erafbalanceret med en hvis restsødme,der gør øllet fyldigt og frugtigt.MILD HVEDEHvedeøl – 4,6% vol.Fortolkning af den klassiske belgiskeøltype Wit. Lys i farven, og alligevel klarmed et højt kridhvidt skum grundetdet store indhold af naturlig kulsyre.Brygget af pilsnermalt, hvedemalt,Tetnanger-humle, korianderfrø ogappelsinskal. Mild Hvede er blid og haren behagelig rund eftersmag.BROWN ALEBrown Ale – 3,8% vol.Brygget efter engelsk forbillede medbrug af de traditionelle engelske humletyperEast Kent Goldings og Fuggles.Denne Brown Ale er tro mod stilen, ogikke særlig stærk. Dette gør dog ikkeøllet mindre fyldigt. Der er brugt enlille mængde humle, og maltsmagen fårvirkelig lov til at træde i karakter.PILSNERPilsner – 4,6% vol.Pilsner er vores fortolkning af denklassiske øltype. Lys og klar i farvenmed et kridhvidt skum. Brygget af pilsnermaltog den tjekkiske Saaz-humle.Mere humlet og bitter end en traditioneldansk pilsner, men med en behageligrund eftersmag.BARLEYWINEBarleywine – 10,5% vol.Brygget på engelsk Marris Ottermalt, karamelmalt og East KentGoldings. En kraftig strong ale, medlakridsagtige undertoner.164165


ÅRETS JULEBRYGSådan smager du på ølSmager man på vin er det godt at kende udtryk som aroma, balance, syrlighed, tyngdemed mere. Det er det sådan set også når man smager på øl - men for mange ølentusiasterbehøver det ikke være så indviklet. Brug dit eget sprogog husk, at enhver vurderinger subjektiv, så din mening er så god som alle andres. Der er ikke noget facit.Hvis du kan li' den er den go'! Når du smager på øllet, så følg disse gyldne regler:Koncentrer dig om ølletSkal du smage på øl skal du smage på øl! Sluk fjernsynetog slap af.Vær med til at kåreårets bedste julebrygVIND ET ØLKØLESKABHæv temperaturenDet meste øl serveres alt for koldt, så man hverkenkan smage eller dufte det. Smag din pilsner kælderkoldog den belgiske Trappistøl på 10% alkohol 5 graderunder stuetemperatur.Vælg et godt glasBenyt et godt vinglas eller et decideret ølglas, hvordu kan vurdere øllet med synssansen, lugtesansenog smagssansen.Vask det i hånden og skyl detgrundigt, for sulforester dræber skummet.Og hvis du synes kan du forsøge at bruge ørernetil at høre forskellen når du hælder forskellige øltyperop i dit glas.BRUG ALLE DINE SANSERBrug øjnene til at vurdere skum, bobler og farve.Brug næsen til at vurdere aromaer og dufte.Brug munden til at vurdere smagen.Brug hænderne om glasset til at føle temperaturenog varm øllet op, hvis det er for koldt.Fire grundsmageSødme: Smages på det forreste af tungen. Syrlighed: Smages på den næste del af tungen.Salt: Smages på midten og siderne af tungen. Bitterhed: Smages bagest på tungen.Søren Houmøller, Medlem nr. 2Danske ØlentusiasterVær med til at kåre årets julebryg.Blandt alle afgivne stemmer trækkesder lod om et ølkøleskab (se side 169)til en værdi af 9.000 kr. sponsoreret afASKO.Danske Ølentusiaster har i anledningenaf ølfestivalen udskrevet en konkurrenceblandt alle udstillere om at præsentereÅrets bedste julebryg.Derfor har vi brug for din hjælp somgæst. Indtil lørdag aften kl. 19.00 kan duvære med til at stemme på årets julebryg,du synes er den bedste, og samtidiger du med i lodtrækningen om etkøleskab med tappehane, som kvit ogfrit vil blive bragt hjem til din dør. Dubehøver naturligvis ikke smage allejulebryg for at være med i konkurrencen.Hvad er en julebryg? Tja, for ti år sidenvar definitionen meget entydig. Men nuom dage kan det være mange typer øl.En definition kan være:En julebryg er en særlig øl, som bryggeriernesender i handelen i tiden optil jul.Som regel er en julebryg stærkere (i enhøjere skatteklasse) end almindeligepilsnere, men enkelte bryggerier harogså juleøl med pilsnerstyrke.En julebryg skal ikke forveksles med ennisseøl, der som regel er en mørkhvidtøl med den tilhørende søde smagog lavere alkoholprocent.Reglerne er simple. Du skal ene ogalene udvælge den bedste julebryg udfra dine egne præferencer, den enestebetingelse er, at julebryggen er med påen stand på Ølfestivalen i Horsens.Så vær med til at gøre denne konkurrencetil en succes, så vi kan få kåretårets bedste julebryg.Årets julebryg afsløres på scenen lørdagkl. 20.00, hvor der efterfølgendetrækkes lod blandt de afgivne stemmerom ølkøleskabet.Benyt stemmesedlen på næste side.166 167


ÅRETS JULEBRYGStemmeseddelVær med til at kåre årets julebrygog deltag i konkurrencen om et ølkøleskab (modsatte side)Årets julebryg 2006Ølfestival i Forum HorsensSkriv øllets navn(Kun et navn)Navn:Stand nr.(skal udfyldes)Evt. medl.nr.En kold fad - fra køleskabetOrdet hjemmebar får en helt nybetydning. Nu kan du nu tappe fadøldirekte fra køleskabet i en af verdensmest topgearede køleskabe.168Adresse:Postnr:Telefon:By:Email:Stemmesedlen skal afleveres senest lørdag kl. 19.00 den 28. oktober 2006i Danske Ølentusiasters Butik på Ølfestivalen. Kun en stemme pr. gæst.Fadølsanlægget er bygget ind ikøleskabsdøren. En femliters fustageplaceres i en holder på indersiden, ogøllet tappes fra en flot designet hane påydersiden.Anlægget kan kobles til og fra alt efterbehov, en fustage kan holde sig friski 28 dage.Se mere på www.asko.dk


HVAD SKAL JEG SMAGE?HVAD SKAL JEG SMAGE?170Med over 700 forskelligeøl at vælge mellem kandet være svært atvælge. Her nogle ideer til, hvordan dukan styre dine smagsprøver i lige denretning du har mest lyst til.Dansk ølDansk øl bør være nemt at finde.Mange af de danske mikrobryggerier erher, og af de store mangler kun RoyalUnibrew og Harboe.De nye danskemikrobryggerierBesøg de helt nye mikrobryggerier.Flere var med i Valby, men nu er deogså med i Horsens. Besøg for eksempelMusikbryggeriet daCapo (1), IndslevBryggeri (6), Skagen Bryghus (9),Warvik (11), Mikkeller (11), BryghusHorsens (16), Braunstein (17),Troldhede (28),Viborg Bryghus (29),GourmetBryggeriet (30),VirklundBryghus (35), Stensbogaard Bryghus(38) og Raasted Bryghus (43)Men et must må helt sikkert væreGrønlands første mikrobryggeri,Greenland Brewhouse (8).Hvad skal jeg smage?når jeg har mest lyst tilAF OLE MADSEN, REDAKTØR AF ØLENTUSIASTENDe gamle småMen man må heller ikke glemme delidt ældre mikrobryggerier, hvor flere afdem er ved at blive halvvoksne. Enkelteaf dem er med for første gang i provinsen.Kig eventuelt forbi NørrebroBryghus (2), Heimdal (7), HerslevBryghus (10), Baggårdsbryggeriet (19),Aarhus Bryghus (24), Ørbæk Bryggeri(25),Wintercoat (26), Ølfabrikken (37)og Brøckhouse (39).Nyt fra de storeVestfyen (42) bliver ved med at fornysig. Her i Horsens præsenterer de enny årgangsjulebryg, en barley wine, på11,3%.Carlsberg (22) har som sædvanligtforsøgs-/særbryg med på festivalen.Blandt de store importører markererPremium Beer (9) sig især med trenye julebryg. Mens OnePint (40)annoncerer med mere end 20 nyhederVerdenspremiererPå en Ølfestival er det meget normaltat der er mange danmarkspremierereller sågar verdenspremierer på nye øl.For eksempel er det første gangoffentlighed får lov til at smage på ølfra Stensbogaard Bryghus (38).Men ellers er der verdenspremierhoshos bla. Skotsk Import (13), sompræsenterer en skotsk whisky-ale, ogDet Belgiske Hus (36), som har en unikbelgisk julebryg med på festivalen.Af julebryg er der premierer hosIndslev Bryggeri (6), GreenlandBrewhouse (8), Premium Beer (9),Skotsk Import (13), Bryghus Horsens(16), Grauballe Bryghus (16),AahusBryghus (24),Thisted Bryghus (32),Virkund Bryghus (35),Det Belgiske Hus(36), OnePint (40), Ølmanden (41) ogVestfyen (42).Endelig må vi ikke glemme alle deøl, der specielt er brygget til festivalen,og her udemærker Ølfabrikken (37) sigmed en tre-fire stykker, og ydermerekan man hos dem smage den samme ølbrygget på fire forskellige slags gær.Selv for festivalveteraner vil dervære op mod 100-150 nyheder påfestivalen.OverraskelserSom redaktør af festivalguiden var mitråd til flere udstillere: »Tag hellere enoverraskelse med fremfor at få omtalten øl i festivalguiden, som ikke ermed.«Så derfor kan det godt være muligt,at en del importører har øl med somikke er omtalt i guiden. Flere satser påat få interessante øl hjem i sidste øjeblik,f.eks. Skotsk Import (13).FrugtølDer findes efterhånden rigtig mangefrugt- og bær-øl på markedet. F.eks.spontantgærede engelske frugtøl (40),belgiske frugtlambics (9), (11), (15),(18), (20), kirsebærøl fra HerslevBryghus (10), æble- og jordbærøl fraRefsvindinge (33) eller en hindbæralehos Ølfabrikken (37).Trappistøl(belgiske klosterøl)Flere udstillere har et stort udvalg afde dejlige belgiske trappister, f.eks. på(9), (15) og (40). Prøv at sammenlignede belgiske originaler med gode efterligningersom Carlsbergs Abbey Ale(22) eller Raasteds Triple (43).Belgisk ølBelgisk øl er der som sædvanligt enmasse af. Gå f.eks. til Premium Beer(9), One Pint (40),Amby Import (15),Troldhede/Malt & Humle (28), Det belgiskeHus (36), Ølmanden (41), MyBeer (27), Beerfactory (11), Beer &Wine (21) eller House of Beer (20).Engelsk og Skotsk ølPå stand (12) serveres forskellige caskales – hvis nogen i Danmark kan håndterecask ale rigtigt, så er det CharliesBar og The Wharf.Ellers kan der findes masser af godtbritisk ale hos (9), (13), (20) og (40).Blandt de danske mikrobryggeriersom især laver britisk inspireret øl erWintercoat (26),Troldhede (28) ogVirklund Bryghus (35).Fransk og tysk ølBåde fransk og tysk øl undervuderesofte. House of Beer (20) har øl frabegge lande, og den tyske front kanman finde på stand (3), (11), (21), (40)og (41).Norge & SverigeKun på stand (21) er det muligt atfinde svensk øl. Det er til gengæld godtøl fra Slottskällan. Derudover er derlidt svensk cider på (9).171


HVAD SKAL JEG SMAGE?HVAD SKAL JEG SMAGE?Amerikansk ølHos House of Beer på (20) serveresverdenskendte bryg fra BrooklynBrewery. På stand (40) kan du få SierraNevadas vellykkede udvalg. Ølmandenpræsenterer North Coast Brewing på(41).Men når vi taler om USA, så er danskeMikkeller (11) og Ølfabrikken (37)et besøg værd. Begge får meget inspirationfra den anden side af Atlanten.Tjekkisk ølTjekkiske lækkerier fås f.eks. på standene(9), (11), (20) og (40).Stærke ølDer er stærke barley wines hos bl.a.Braunstein (17) og Vestfyen (42).Ølfabrikken (37) præsentererDekadence på 13%, og så er der derigtig stærke belgiere som f.eks. GuldenDraak (15) og Rochefort 10 på (15) og(40).Der er også den helt eneståendeDeus på 11,5%, brygget og tappet somen ægte champagne, kan smages (menkun på særlige tidspunkter) på (18),Ligeledes må de meget vinøse Malheurhos OnePint (40) ikke glemmes. HosTroldhede (28) findes Bush Prestige ogandre meget stærke belgiere.OnePint har derudover medbragten 10% engelsk ale kaldet Trafalgar (40)og den kendte årgangsøl ThomasHardy på 12,5%. Festvalens stærkesteøl er Samichlaus på 14 % på (41).Tynde ølTynde er der ikke mange af på en ølfestival,men prøv nogle af de engelskeog skotske ales på (9), (13), (20) eller(40).HvedeølDu kan få på rigtig mange stande.Vil duprøve noget forskelligt, så start med enalmindelig tysk hvedeøl, og prøv så belgiskevarianter, den engelskeO’Hanlons Wheat på (40) eller hvedeølfra nogle af de danske bryggerier,Herslev på (15) eller Carlsberg/Tuborg/Jacobsen på (22).Usædvanligekrydderier i ølUsædvanlige krydderier kan opleves påmange stande: hamp på (41), citronmelisse,lavendel rosmarin, enebær og anisi Esrum Kloster (39) lyng, tang ogmjødurt på (10), ferskenblomst på (40)i Badger’s Golden Glory,Røget ølRefsvindinges Skibsøl (33) er en klassiker.Thisteds(32) porter er også letrøget i smagen, lige som f.eks. BelhavenScottish Ale på (40).Sorte ølDer er rigtigt mange fænomenalestouts og portere på festivalen – spørgdig for på de enkelte stande, de flestehar en eller flere.Men skal man fremhæve nogle mådet være Mors Stout hos Refsvindige(33) og Ølfabrikkens Porter (37). Deblev henholdsvis kåret som året ølnyhedaf Danske Ølentusiasters medlemmeri 2003 og 2006.Gammelt ølØl udvikler sig ved lagring, og du harmulighed for at prøve hvordan det virkerpå belgiske klassikere hos AmbyImport (15).JulebrygJulen nærmer sig, og på de fleste standeer der smugpremiere på årets julebryg.Der er helt sikkert mere end 50julebryg på festivalen, så ingen nævnt,ingen glemt. Men husk publikumskonkurrancenom at kåre årets julebryg.Besynderligt ølPå (21) kan du smage en badeøl, normalttil udvortes brug, men her serveresden som øl.På Stand (5) serverer en spændendemellemting mellem mjød og øl (og iøvrigt også forskellige rigtige mjød).Ekstremt humlet øl: Prøv ØlfabrikkensFestival IPA på (37).Brygmester Clemmesen fra Thistedgør det igen på stand (32). Han fremstillerøl karamelliseret med lavasten.På (27) kan en likør fremstillet af øl,Ultraprés, som serveres varm og medflødeskum.Løbenede under hele festivalen, påscenen og ved de forskellige stande, vilfysikshow.dk fremstille ølis ved hjælp afflydende kvælstof.Ti gange to glasI Anders Evalds bog GyldendalsØlguide giver han to glas til øl somenten er bemærkelsesværdige ellersom er rigtig gode i følge Anders’smag.Her en liste, hvor du kommer igennem10 vidt forskellige øl, som alle harfået to glas: Staropramen (20), GoldenChampion Ale (40), Brøckhouses IPA(39), La Chouffe (9) og (15), Cannabia(41), Landøl (33), Liefmans Kriek (36),Semper Ardens Criollo Stout (22),Westmalle Dubbel (9) og (15),Limfjordsporter (32).Redaktørens anbefalingerVed indgangen får man to polettersammen med smageglasset. De flestekøber derudover 11 poletter. Somredaktør skal jeg ydmygt komme medmit forslag til hvordan de ialt trettenpoletter kan fordeles. Prøv: PomonoCider (40), De Troch Chapeau Banana(15), Braunsteins Pilsner (17), Pale Alefra Greenland Brewhouse (8),Høstkirsebær fra Herslev (10),Yule Alefra Wintercoat (26), Carlsberg 47 (22),Høstbryg fra Aarhus Bryghus (24),Orval (15) og (40), upasteuriseretHancock Julebryg på fad (14),VestfyenJule Ale 2006 (42) , Brøckhouse Vintage(39), Samichlaus på fad (41) og den sidstepolet skal fordeles på en øl fraenten Musikbryggeriet daCapo (1),Virklund Bryghus (35) eller mit lokaleBryghus Horsens (16).Er du i tvivl, så spørg de enkelteudstillere, om de har noget, de kananbefale. Det er næppe muligt at findemere kompetente udstillere end dem,som er med på Danske Ølentusiastersølfestivaler.Et andet tip, tag konen eller kærestenmed, få altid forskellige smagsprøver,og smag hos hinanden. – Og kombåde fredag, lørdag og søndag for at fåen spinkel chance for at smage alt detspændende øl.Jeg kan slet ikke lide ølSå er du måske gået forkert, men på tostande, (9) og (40), kan du få forskelligeægte cider fra Sverige, England ogDanmark.172173


ØLINDEXØLINDEX1488 whisky ale 591698 Celebration Ale 341845 Ale 1463 Schteng 88303 AD 146A-Z Ale No. 16 124Abbaye d'Aulne Super Noël 159Abbaye d'Aulne Triple blonde 159Abbaye d'Aulne Triple brune 159Abbey Ale 94Abbot Ale 144Abstrator 119Achel Blond 30, 67, 151Achel Bruin Extra 67, 151Achel Brune 30, 67, 151ACME California Brown Ale 157Admiral’s Ale 150Adriaen Brouwer 87Alba pine 57Alecymist 27Alfa Edel Pils 88Allegro 14Aloween pumpkin ale 59Amarcord E Figoun 78Amarcord La Mi Dona 78Amarcord La Puténa 78Amarcord La Tabachéra 78Amber lager, Braunstein 70Ambrée Des Moines 78Angel Organic Lager 56Anti Aging Bier 90Apricot 150Armada Ale 53Astra 78Augustijn 62Augustijn Grand Cru 62B.B. Dark 36B.B. Pilsner 36Badebier 90Barbar 114Barbar Winter Bok 115Barley Wine, Ørbæk 107BarleyBrew, GB 81, 120Barleywine, Raasted Bryghus 165Bass Pale Ale 78Beer Geek Breakfast 49Belgian Blonde 138Belle-Vue Kriek 79Benis Nevis 59Best Christmas Wishes 32Birra Menabrea Amber 158Birra Menabrea christmas beer 158Birra Menabrea Dark Ale 158Birra Menabrea forte 158Birra Menabrea Pale Lager 158Bishops Finger 34Bitter & Twisted 151Black Bird 20Black Cuillin 56Black Douglas 55Black Lightning 147Black Sheep Special Ale 33Black Wych Stout 34Blackfriar 55Blanche 81, 118Blanche de Bruxelles 115Blanche Des Moines 79Blandford Fly 145Blaven 56Blonde de Noël 131Blue Mountain Stout 81, 119BOB Original 150Bock Øl, Fuglsang 20Bock’en Vinkelskriver Murtfeld 46Bock2 81, 119Boghvedeøl 125Bohemia 79Bombay Pale Ale 17, 83Border Organic Gold 56Bornem Double 62Bornem Triple 62Brakspear Organic Beer 35Bramble ale 59Bramble Stout 151Brewpub København Atlantic IPA 136Brice 88Brigand 74Brooklyn Black Chocolate Stout 79Brooklyn Brown Ale 79Brooklyn East India Pale Ale 79Brooklyn Lager 79Brooklyn Monster Ale 79Brooklyner Weisse 80Brown Ale +, Raasted Bryghus 164Brown Ale, Raasted Bryghus 165Brown Ale,Viborg Bryghus 116Brugs 30Brussel Fruit Beer 80Brøckhouse Blonde 141Brøckhouse Hvede 140Brøckhouse Høstbryg 143Brøckhouse IPA 140Brøckhouse Julebryg 143Brøckhouse Old Ale 142Brøckhouse Pilsner 141Brøckhouse Rød 141Brøckhouse Stout 142Brøckhouse Vintage 2004 142Burton Porter 151Bushwhacker 111C.W. 154Cannabia 159Carls Ale 92Carls Dark 93Carls Hvede 93Carls Jul 93Carls Lager 93Carls Porter 93Carls Special 93Carlsberg 47 94Carlsberg Light 92Carlsberg Pilsner 92CastagnAle 157Celis Pale bock 63Celis White 63Çeske Böhmer 16Chapeau Banana 64Chapeau Cuvee de Lambic 64Chapeau Fraises 64Chapeau Framboise 64Chapeau Gueuze 64Chapeau Kriek 64Chapeau Lemon 64Cherry 150Chocolate, Meantime 149Christmas 66Christmas Ale 95Christmas Ale, Del Borgo 157Christoffel Bock 85Circle Master Organic Ale 35City of Stirling 59Classic, Svaneke Bryghus 155Clencoe Wild Oat Stout Organic Beer 59Clouded Yellow 150Cloudy Wheat 81, 119Cobra King 80Cobra Premium Beer 80Cockney Imperial Stout 111Coffee, Meantime 149Corona Extra 36Corsendonk Agnus 30, 66Corsendonk Christmas Ale 31Corsendonk Pater 30, 66Cotswold Lion 146Criollo Stout 95Crown Lager 30Cuillin Beast 56Cuvee des Trolls 115Danegeld 27Dark Horse 107174175


ØLINDEXØLINDEXDark Island 54Dark Island Reserve 54Dark lager, Braunstein 70Dark Lord 148Dekadence 2005 134Den Sorte Enke 124Der Doppel-Hirsch 90Der weisse Hirsch 90Det Belgiske Gær Eksperiment 136DeuS Brut des Flandres Cuvée Prestige 72Ding Dong 21Dort 87Double Dragon 51Double Hop 111Double Maxim 148Double Stout 146Dr. Johnson's Definitive Ale 56Drachmann 38Dry Stout 51Duc Ale 156Duchessa 156Duchesse du Bourgogne 130Duchy Originals Organic Ale 35Duchy Originals Winter Ale 35Duckstein 80Duncan Taylors Whisky ale 76Duvel 80Ebulum elderberry 57Eggenberger Hopfenkönig 159Eggenberger Urbock 158Einbecker Ur-Bock Dunkel 18Einbecker Ur-Bock Hell 18Eksperimentet Kastanie 77EKU 28 18, 44Elephant 94Emmerdale 33Empire Pale Ale 151Ename Cuvee 974 87Ename Tripel 87Englelyd 15Enkens anden lyst 124EPIC IPA 143EPIC Rød 143ESB,Wintercoat 110Esrum Kloster 141Exciseman 80/- 56Ferdinand Dark 43Ferdinand Pilsner 43Ferdinand Sedm Kuli 44Festival Speicialbryg 100Fiddler's Elbow 34FinAle 82, 119Fine Festival 100First Gold 145First Gold IPA 95Floreffe Blonde 115Floreffe Double 115Floreffe Meilleure 115Floreffe Tripel 115Forsøgsbryg nr. 23 a 123Forårsbryg 103Foster’s 30Fou’Foune 43Four Grain 41Framboise Boon 152Franziskaner Dunkel 81Franziskaner Hefe 81Franziskaner Kristallklar 81Fraoch 57Frederiksborg Slotsøl 143Frosty 85, 120Fuglsang Pilsner 20Fuller’s ESB 146Fullers London Porter 144Fullers Organic Honeydew 144Fynsk Forår 106Fønix 21Galathea 142Galloway Gold 58Geniuss, Extra Stout 107Gerardus Klosterbier 88GFA- Glutenfri Ale 148GFL- Glutenfri Lager 148Gl. Estrup 164Gl. Dansk mjød 22Gl. Skagen 38Golden Bird 21Golden Glory 145Golden Pride 146Goliath 34Gorms Bryg 41Gouden Carolus Ambrio 32, 64Gouden Carolus Christmas 65Gouden Carolus Classic 32, 64Gouden Carolus Cuvée de Kaiser 2004 65Gouden Carolus Cuvée de Kaiser 2005 65Gouden Carolus Cuvée de Kaiser 2006 65Gouden Carolus Easter Beer 64Gouden Carolus Tripel 32, 64Greene King IPA Export 145Greenland Brown Ale 28, 35Greenland Christmas Ale 29, 36Greenland Pale Ale 29, 36Greenmantle 55Grimbergen Blond 31Grimbergen Cuvee de L’Ermitage 32Grimbergen Dubbel 31Grimbergen Optimo Bruno 32Grimbergen Tripel 31Grolsch 36Grottenbier 33Grozet Celtic 57Grøn Tuborg 99Gueuze Girardin 1883 113Guinness 82Guld Tuborg 100Gulden Draak 62Gulden Draak Vintage 62Hadlow Bitter 52Hancock Beer 61Hancock Black Lager 60Harveys Bicentenary Stout 2004 149Harveys Elizabethan 149Harveys Quatercentenary Ale 2004 149Haymaker 146Hebridean Gold 56Hemmelig øl, Stensbogaard 139Hen’s Tooth 145Herfstbock 87Heritage 2005 71Herslev Bryghus Hvede 40Herslev Bryghus Pale Ale 40Herslev Bryghus Pilsner 40Hertug Hans Pilsner 20Het Anker Blond 65Het Anker Boscoulis 65Het Kapittel Blond 63Het Kapittel Dubbel 63Het Kapittel Pater 63Hicks Special Draught/HSD 50Hindbærtrippel 164Hobgoblin Extra Strong Ale 34Hoegaarden Grand Cru 82Hoegaarden Verboden Vrucht 82Hoegaarden Wit 82Holy Grail 33Holzar Bier 90Hommel Bier 63Honey Ale 107Hooky Gold Nyhed 146Horsens JuleBryg 2006 68HP Bock 125HSD 151Hvad Nu Hvis? 127Hvedebock 24Hvid 24Hvid Guld 124Høker Bajer 60Høst Bryg 2006, Kirsebær 41Høstbryg,Aarhus Bryghus 104176177


ØLINDEXØLINDEXHøstbryg, Raasted Bryghus 164Ichtegem’s Oud Bruin 151IKB 150Imperial Extra Double Stout 149Imperial IPA, Raasted Bryghus 164Imperial Stout, Raasted Bryghus 163Imperial Stout, Samuel Smith 146Imperial Stout, Slottskällan 89Imperial Stout,Viborg Bryghus 116India Gold,Wintercoat 111India Pale Ale – Cascade, Raasted Bryghus 165India Pale Ale – First Gold, Raasted Bryghus 164India Pale Ale, Meantime 149India Pale Ale, Stensbogaard 139Iris 43Jackie Brown 49Jacobsen Bramley Wit 96Jacobsen Brown Ale 96Jacobsen Camomile dubbel 97Jacobsen Coffee Mint Stout 98Jacobsen Golden Naked Christmas Ale 98Jacobsen Original Dark Lager 97Jacobsen Saaz Blonde 97Jacobsen Saison 98Jaguaren 126Jaipur India Pale Ale 52JingleAle 85, 120Jomfruhumle 154Jordbærbryg 124Jule Hvede 25Julebryg,Aarhus Bryghus 104Julebryg, Hancock 61JuleFabel 2006 77julehvidtøl No. 1 61Julehyg 124Julesten-Øl, overgæret 123Juletrolden 114Juleøl, Raasted Bryghus 164Kasteelbier Blonde 74Kasteelbier Brune 74Kelpie Seaweed 57Kerteminde Ale 159Kerteminde Classic 159Kerteminde Julebryg 159Kerteminde Pilsner 159Kerteminde Præstens skræk 159Kilkenny 82Kingfisher Premium Lager 36King´s County Brown Ale 17Kirin Ichiban Shibori 36Kirsch Bier 90Kjaerstrup Stout 155Klapøjster mjød 22Kloster 89Klosterbryg 102Klosterbryg, Søgaards Bryghus 154Knark III 45Knockendoch 58Korenwolf 87Köstritzer Schwarzbier 37Kozlak 82Kriek Boon 152Kronenbourg 1664 35Kronenbourg Blanc 35Kulmbacher Eisbock 44La Bechette – Biere de Milmort 88La Chouffe 31, 65La Cuivrée 45La Goudale 82La Granja Stout 17La Hervoise 88La Mandragore 45La Meule 44La Salamandre 44La Torpille 44Landøl 125Largo 14Latitude Higland Pilsner 59Leffe Blonde 83Leffe Brune 83Leffe Radieuse 83Leffe Triple 83Leffe Vieille Cuvee 83Leute Bok 63Lia Fail 55Liefmans Kriek 131Limfjords-Porter 123Little Korkny Ale 17Lomond Gold Blonde Organic Beer 59London Porter, Meantime 149Longship 26Lou Pepe Framboise 43Lou Pepe Gueuze 43Lou Pepe Kriek 43Lys Bjørneøl 125Lys Hancock 61Mac Queens Nessie 159Madam Wit 154Madonna Open Air Ale 68Maestoso 15Malheur 10 152Malheur 12 152Malheur 6 152Malheur 8 152Malheur Brut 152Malheur Cuvee Royale Brut Reserve 152Malmer 125Maredsous Blonde 83Maredsous Brune 83Maredsous Tripel 83Mariage Parfait 152Master Brew 94Mater Wit 87Mc Chouffe 31, 66Merlin's Ale 55Merry Christmas 60Middelalderbryg 68Midgård øl 22Mild Hvede, Raasted Bryghus 165More Please 111Mors Stout 125Müncheren Røde Vagn 47Munkebryg,Viborg Bryghus 116Mørk Guld, Svaneke Bryghus 155Mørkt hvidtøl, Refsvindinge 125N’ice Chouffe 31, 66Natexpressen 162Naverbryg 154Neumarkter Lammsbräu Dunkel 37Neumarkter Lammsbräu Pilsner 37Neumarkter Lammsbräu Schwarze 37Neumarkter Lammsbräu Weisse 37Neuschwansteiner Weihnachrsbier 90New York Lager 16, 83Newcastle Brown Ale 34Nighting Ale 21Nightmare 148Nimbus Blonde 59Nisse 89No. Uno 68Northern Light 54Nutty 106Nytårsfabel 2006 77Nørrebros Julebryg 85Oatmeal Stout,Wintercoat 111Old Engine Oil 151Old English Breakfast 126Old Gambrinus Dark 61Old Gambrinus Light 61Old Growler 148Old Hooky 146Old Jock 55Old No. 38 Stout 157Old Rasputin 157Old Speckled Hen 144Old Stock Ale 157Old Tom 149Organic Pilsner, Meantime 150Original Port Stout 51Orval 67, 152178179


ØLINDEXØLINDEXOssian's ale 55Oud Bruin 88Pale Ale, Meantime 150Pale Ale,Wintercoat 110Paulaner Hefe-Weißbier Dunkel 37Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb 37Paulaner Oktoberfest-Bier 38Paulaner Premium Pils 37Pauwel KWAK 73Peach Beer 108Pearl of India 154Père Noël 131Peters Jul 68Pilsner Ad-Libitum 76Pilsner, Braunstein 70Pilsner, Raasted Bryghus 165Pilsner, Refsvindinge 124Pilsneren Frk. Friis 46Pilzner 121Piney 121Pink Killer 42Piraat 62Pomona Halvsød Gylden Cider 153Pomona Halvtør Gylden Cider 153Porse Guld Ekstra 123Port Stout 147Porteren Fuldmægtig Skafte 47PranQster 157Premier Cru 35Premium Kriek St. Louis 33Prize Old Ale 2004 147Queen 108Railroad Rye 114Randers Pale Ale 165Raspberry Grand Cru 150Raven Ale 54Ravnsborg Rød 17, 84Re Ale 156Re Porter 156Red Ale 107Red Ale, Bryghus Horsens 68Red Cuillin 56Red MacGregor 54Rekorderlig Cider 38Riggwelter 34Rochefort 10 32, 67, 152Rochefort 6 32, 67, 152Rochefort 8 32, 67, 152Rosey Nosey 148Royal Oak 147Rubato 14Rød Ale 102S:t Hans Dubbel 17Saint Lamvinus 43Saint Petersburg Imperial Russian Stout 52Saison Chrille 127Samichlaus 158San Miguel Especial 36Sanfran brown 126Sapporo Premium Lager 84Scaldis Amber 115Scaldis Noel 115Schwarzbier Extra 90Schwarzer Abt 90Scottish Ale,Viborg Bryghus 116Scottish Oatmeal Stout 55Serafijn Blond 66Serafijn Celtic Angel 66Serafijn Donker 66Shepherd Neame Christmas Ale 34Sierra Nevada Pale Ale 144, 153Sierra Nevada Porter 153Sierra Nevada Stout 153Silly Cre Tonnere 42Sinebrychoff Porter 80Skawskum 38Skibsøl 125Skipperstowt 154Skullsplitter 54Sloeber 87Sol 84Solway Mist 58Sommer-Hvede 103Sort Guld 94Sort Hvede 25Sortbøder 38South Down Harvest Ale 53Spaten Münchener Helles 84Spaten Oktoberfestbier 84Special Roman 87Spitfire 34Sporran Warmer Dark Christmas Ale 59Spring Bock 70Spring Breeze 148St. Bernardus Abt 12 33St. Bernardus Christmas Ale 33St. Bernardus Pater 6 32St. Bernardus Prior 8 33St. Christoffel Blond 84St. Christoffel Robertus 84St. Landelin Blond 84St. Landelin La Divine 84St. Landelin Noël 85St. Louis 74St. Louis Gueuze Fond Tradition 33Stallion 147Star of Eastbourne IPA 53Staropramen Dark 84Staropramen Granat 85Staropramen Pilsner 84Stateside India Pale Ale 48Station Porter 150Stella Artois 85Stinger 145Stirling Brig 59Stjerne Bryg 41Stone Ale 68Stout 2005 103Strawberry 150Strong Golden 146Strong Suffolk 145Strongbow Cider 38Stud Premium 148Stuykman Witt 16Stærke Preben 155Sussex Best Bitter 53Svanehvede 24Svaneke Bryghus Mørk guld 145Svaneke stout 155Sweet Mary 155Søgaards Julebryg/Buk 145T-Beer Citrus 100T-Beer Neutral 100Tetleys Bitter 85The Black Galloway 58The Ghillie 55The Same Again 73Thomas Hardy Ale 2005 147Thoroughbred 147Three Sisters 59Thy Økologisk Humle 122Tickle Brain Ale 151Titanic Stout 148Tournay de Noël 131Trafalgar 147Tribute Premium Cornish Ale 151Trio 15Tripel Karmeliet 73Triple,Thisted Bryghus 123Trippel, Raasted Bryghus 165Troubadour Blond 113Troubadour Obscura 113Tuborg Classic 99Tuborg Classic Gylden 100Tuborg Classic Hvede 99Tuborg Julebryg 99Tuborg Super Light 99Ultra Amber 112Ultra Blond 112Ultra Brune 112180181


ØLINDEXUltra Cookie 113Ultra Delice 113Ultra Soif 113Ultramour 113Ultraprés 112Underground 26Val Dieu Blonde 86Val Dieu Brune 86Val Dieu Grand Cru 86Val Dieu Noel 86Val Dieu Triple 86Valhal 27Vestfyen Pale Ale 162Vicebuck 126Victoria Bitter 30Victory ale 148Vigneronne 43Viking blod 22Vildmoseøl 110Vintage Ale 2006 146Vintage Framboise Boon 152Virklunds Amber Ale 128Virklunds Brown Ale 129Virklunds India Pale Ale 129Virklunds Jule Ale 129Virklunds Pale Ale 128Virklunds Strong Ale 129Vlas Kop Gerstebier 144Vædderen 127Warsteiner Premium Lager 144Waterloo Tripel 85Watou Tripel 33Watou’s Wit Bier 63Weihenstephaner Hefe-Weißbier 38Westcoast amarillo IPA 126Westmalle Dubbel 33, 67, 144Westmalle Tripel 33, 67Westons Oak Conditioned 153Westons organic cider 153Wheat 153Wheat Ale 147Wheat, Braunstein 71Wheat, Meantime 149White Christmas, Braunstein 71White Christmas, Fuglsang 21Wiener 14Willams Red 58Willemoes Ale 161Willemoes Jule Ale 161Willemoes Julebryg 161Willemoes Schwarzbier 162Willemoes Stout 161Willemoes Strong Lager 161Willemoes, Julen 2006 160Williams Black 58Williams Gold 58Williams Joker 58Winter Rye 95Wintervrund 88WitBier, GB 121XXXB 148XXXX Old Ale 53Yellow Hammer 147Yule Ale 111Ævle Bævle 125Økologisk Classic 122Ølfabrikken AA 135Ølfabrikken Cream Ale 135Ølfabrikken Festival IPA 133Ølfabrikken Jule Ale 135Ølfabrikken Klosterjul 134Ølfabrikken Porter 135Ølfabrikken Rauchbier 134ØPA 107Ørbæk Classic 108Ørbæk Jingle Bells 108Årets overraskelse! 17182


Oversigt over standeOversigt over stande

More magazines by this user
Similar magazines