Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26 ...

blboligen.dk

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26 ...

Anne Grethe AndersenOpstillet af: Boligselskabet Viborg AmtANSAT i boligorganisationenEgen bopælskommune: ViborgOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter :• Repræsentant i beboerklagenævnet• Medlem af BL's repræsentantskab for 6. kredsBoligpolitiske Hjertesager:• Fremtidssikring af almene boliger• Synliggørelse af almene boliger.• Styrke beboerdemokratiet


Conni Duedahl AndersenOpstillet af: Boligselskabet HolstebroVALGT i boligorganisationenEgen bopælskommune: HolstebroOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter :• Medlem af organisationsbestyrelsen• Afdelingsformand for afd. 1 Yrsavej/Rolf KrakesvejBoligpolitiske Hjertesager:• Udvikle beboerdemokratiet ved at delagtiggøre beboerne i alle aspekter af det boligpolitiskearbejde i boligafdelingerne og boligorganisationerne• Deltage aktivt i arbejdet med at udbygge og udvikle det sociale og kulturelle liv iboligafdelingerne


Erik SørensenOpstillet af: BomidtvestVALGT i boligorganisationenEgen bopælskommune: HerningOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter :• Medlem af hovedbestyrelsen i Bomidtvest• Medlem af afdelingsbestyrelsen i afd. 4• Medlem af BL's repræsentantskab for kreds 6Boligpolitiske Hjertesager:• Fremtidssikring af almene boliger.


Flemming Stampe JensenOpstillet af: FællesBoVALGT i boligorganisationenEgen bopælskommune: HerningOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter:• Medlem af organisationsbestyrelsen i FællesBo• Formand for afdelingsbestyrelsen i afd. 300• Medlem af repræsentantskabet for BL's 6. kredsBoligpolitiske Hjertesager:• Beboerdemokratiet• Styringsdialog• Energirenovering


Grethe HassingOpstillet af: Boligselskabet ViborgANSAT i boligorganisationenEgen bopælskommune: ViborgOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter:• Medlem af afdelingsbestyrelsen for Haurdal Gl. Skole, bodelenBoligpolitiske Hjertesager:• Fremtidssikring af boliger - tilgængelighed, energi mv.• Beboertilfredshed og demokrati• Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere.


Heinrich NielsenOpstillet af: BomivaVALGT i boligorganisationenEgen bopælskommune: SkiveOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter:• Medlem af hovedbestyrelsen i Bomiva• Afdelingsformand i afd. 15, Galgebakken• Formand for Bladudvalget i BomivaBoligpolitiske Hjertesager:• Fremtidssikring af almene boliger og den almene sektor


Helle HenningsenOpstillet af: Boligselskabet ViborgVALGT i boligorganisationenEgen bopælskommune: ViborgOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter:• Medlem af hovedbestyrelsen for Boligselskabet Viborg på 3. år• Formand for beboerbladet "Hjem til os"• Medlem af Miljø- og energiudvalget i BSV• Medlem af BL's repræsentantskab for 6. kreds på 2. årBoligpolitiske Hjertesager:• Fremtidsikring af de almene boliger• Energibesparelser og forsøg med alternative energiformer i almene boliger• Styrke beboerdemokratiet og tiltrække de yngre generationer.


Jens GielsgaardOpstillet af: Boligselskabet af 1945 i LemvigANSAT i boligorganisationenEgen bopælskommune: LemvigOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter:• Forretningsfører i Boligselskabet af 1945 i Lemvig• Formand for Lemvig KraftvarmeværkBoligpolitiske Hjertesager:• Fremtidssikring af almene lejeboliger• Forbedring af forholdene for lejerne i landområderne• Grøn energi


Klaus MadsenOpstillet af: Boligselskabet Sct. JørgenANSAT i boligorganisationenEgen bopælskommune: ViborgOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter:• Medlem af BL's repræsentantskab for 6. kreds• Domsmand i Vestre Landsret• Medlem af Taksationskommissionen for ViborgBoligpolitiske Hjertesager:• Aktiv i kompetenceudvikling af medarbejdere og beboerdemokrater• Få kursusaktiviteter for medarbejdere til at hænge sammen med kursusaktiviteterne for debeboervalgte. Det giver større fokus på indsatsområderne• Sikre samspillet med kommunerne i forbindelse med styringsdialogen


Leon NorupOpstillet af: aab boligudlejningVALGT i boligorganisationenEgen bopælskommune: SkiveOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter :• Medlem af afdelingsbestyrelsen for afd. 10, heraf 8 år som formand• Medlem af hovedbestyrelsen for AAB Skive i 12 år• Medlem af repræsentantskabet for BL's 6. kredsBoligpolitiske Hjertesager:• Beboerdemokratiets fremtidige roller• Den almene sektor skal også fremover være et attraktivt og naturligt alternativ tilejerboligerne og de private udlejere


Per Dyhr JensenOpstillet af: BomidtvestANSAT i boligorganisationenEgen bopælskommune: SkanderborgOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter:• Medlem af repræsentantskabet for BL's 6. kreds• Medlem af kredsbestyrelsen i 6. kreds• Medlem af bestyrelsen i BomidtvestBoligpolitiske Hjertesager:• Fremtidssikring af almene lejeboliger


Pernille CorneliusOpstillet af: Boligselskabet ViborgVALGT i boligorganisationenEgen bopælskommune: ViborgOpstiller som: KredsrepræsentantBestyrelses- og tillidsposter :• Bladudvalget (beboerbladet Hjem til os)• Medlem af følgegruppen for demokratiprojektet• Formand for skolebestyrelsen, Houlkærskolen• Formand for natteravnene i Viborg• Suppleant i De Frivilliges Hus, ViborgBoligpolitiske Hjertesager:• Boligsociale indsatser, samt fællesaktiviteter for børn og unge• Beboerdemokrati• Energi og miljø• Sikring af tidssvarende boliger og boligområder


Suppleanter:Nanny DahlOpstillet af: BomivaVALGT i boligorganisationenEgen bopælskommune: SkiveOpstiller som: SuppleantBestyrelses- og tillidsposter :• Formand for Bomiva, Skive• Afdelingsformand for afd. 18, Vestervænget• Tillidsrepræsentant på Flextronics• Suppleant i 6. kreds repræsentantskabBoligpolitiske Hjertesager:• Styrkelse af beboerdemokratiet• En almen sektor med højt til loftet og plads til alle

More magazines by this user
Similar magazines