Bedre målstyring med logisk modellering og indikatorer

files.conferencemanager.dk

Bedre målstyring med logisk modellering og indikatorer

Den logiske modelIndsatsResultaterHvorfor er det vigtigt at adskille indsats og resultater?


Fra input til resultatRessourcerAktiviteterPræstationerResultaterUK: InputUK: InterventionUK: OutputUK: OutcomeDe finansielle,menneskelige ogmaterielle ressourcersom anvendes ved enindsats.Et tiltag, der sættesi værk for at opnåbestemteresultater.Produkter og ydelsersom følger af enindsats.Den sandsynlige ellerfaktiske effekt på kortsigt af en indsatsproduktion/ ydelser.Kr. mv.HjemmehjælpAntal timer tilhjemmehjælpØget velbefindendeLærerressourcer mv.Danskundervisningi 4. klasseAntal dansktimerEleverne kan skriveog læseMaskinkraft mv.Anlæggelse afrundkørslerAntal færdiganlagterundkørslerFærre trafikuheld


Hvorfor flere resultater i den logiskemodel?


Eksempel – resultatsiden i etaktiveringsprojekt


Fremme den resultatbaserede styring“Not how many wormsthe bird feeds its young,but how well the fledglingflies” (United Way ofAmerica, 1999)


HUSK!! Modellen må ikke smittes medboksitis% ModelsUsed inEvaluationMost logicmodels aresimpleSimpleComplicated


Den logiske model kan spotte manglendesammenhænge – undgå aktivitetsfælder


Silo‐effekten


Falske sammenhængemidsommer•Antal storke•Antal babyerstor middelklasse•McDonalds•Salget af ishedebølge•Verdensfred•Drukneulykker


Notat om den logiske model påwww.krevi.dk


Hvad måler vi på?OrganisatoriskkvalitetFaglig kvalitetEffektivitetProduktivitetOmkostningseffektivitet


EksempelOrganisatoriskkvalitetFaglig kvalitetEffektivitet


Hvor opstiller vi målbare mål?


Indhold i målHvad skal forbedres (kvalitet, tilfredshed,beskæftigelse mv.)?Hvor meget forbedring forventer vi (%,volumen)?Hvem vil opnå forbedringen (genstanden,målgruppen)?Hvornår vil forbedringen ske (tidspunkt)?(Oversat fra Brown & King 2008, workshop #56, AEA, Denver)


Eksempler gode mål• 80 % (hvor meget) af de nyudvikledeteknologiprojekter (hvem) vurderes til højkvalitet (hvad) hvert år (hvornår) af etekspertpanel• 75 % (hvor meget) af de langvarigesygedagpengemodtagere (hvem) er i ustøttetbeskæftigelse (hvad) ved udgangen af 2010(hvornår)


Pilot‐teste


www.krevi.dk

More magazines by this user
Similar magazines