Per Bøch Andersen

toef.dk

Per Bøch Andersen

HAVNEKONFERENCEN 2010Nov 2010, Head of EMR Per Bøch Andersen1


APM Terminals – Cargo Service A/S- betjening af alle større markeder som en del af et globalt Terminal NetværkKoncessionsaftale om at drive forretning ved Aarhus Havn. Primære aktiviteter:- Lastning og losning af containere / Skibsoperation (65% of DK);- Lastning/losning af jernbanevogne og truck;- Container reparation, inspektion og opbevaring (inkl. reefer);- Special/projekt Cargo;2


Marked & Konkurrence1 Sep. 2010: Joint venture mellem APM Terminals and Cargo Service Container TerminalVækst & konkurrent til regionale omlastnings HubsForbedring af service / fleksibilitet for kunderOpnåelse af operationel synergi;Større fokus på sikkerhed og miljøet3


SAMSPILLETInfrastrukturen frem til og i havnen skal være udbyggetOptimal kvalitet af til- og frakørselsvejeEffektive banespor frem til terminalområderneForretningsorienteret og kommerciel samarbejde75% af varemængder i udenrigshandlen går igennemhavneVed større projekter/anlægsarbejder som etablering afMarselis tunnelen skal havnens kunder inddrages, sådet sikres, at kunderne ikke forlader havnen pga.anlægsarbejdet.4


Samspillet mellem Kommune/myndigheder/operatørHavnen er en erhvervshavn, ikke et byområdeSikre, at lokalplaner og bekendtgørelser ikke får ennegativ indvirkning på havnens aktiviteterVære bevidst om, at en havn er et erhvervsområde,hvilket vil medføre en vis støjTerminaloperatøren skal sikre, at ydelserne til kunderneleveres til konkurrencedygtige priserHavnen og Terminaloperatørerne skal i samarbejdeskabe forudsætningerne for at havnen vedbliver med atvære det vigtigste led i logistikkæden5


OPSAMLINGLasten bevæger sig derhen, hvor den overordnedelogistik er bedst og priserne lavest i forhold tilalternativerne.Kun et kommercielt og åbent samarbejde mellem Havnenog terminaloperatøren kan skabe forudsætningerne for,at havnen kan opretholde sin status som et vigtigt led ilogistikkæden…Store mængder containergods transporteres fortsat pålandevejen til havne i Tyskland. Ved at flytte mængderover på skibstransporten mindskes de miljømæssigebelastninger af samfundet. Der spares store mængderCO26


7Tak for opmærksomheden


8APM Terminals - Global Terminal Network serving all major markets


APM Terminals’ container volume growth 2004-2009313431.4928.424.120.6TEUs (Millions)(Equity Share Weighted)

More magazines by this user
Similar magazines