13.07.2015 Views

CALC. FLUORID - Mezina A/S

CALC. FLUORID - Mezina A/S

CALC. FLUORID - Mezina A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KALIPHOS.Kalium fosfatÆGTE CELLESALT HOMØOPATISK6Ca. 500 tabletterDosis (børn fra 2 år): 2 tabletter 3 x dagligDosis (voksne): 4 tabletter 3 x dagligAkut: Dosis indtages hver 1/2 time indtil bedringer indtruffet.Tabletterne indtages mindst 15 min. før måltiderne.Tabletterne skal smelte langsomt på tungen.1 tablet indeholder:Kalium phosphoricum D6 - 62,5 mg på basis aflaktose.Tablethjælpestof: Magnesiumstearat.LÆGEMIDDELOpbevares utilgængeligt for børn.Bør ikke anvendes til børn under 2 år udenlægens anvisning. Homøopatisk lægemiddeluden godkendte terapeutiske indikationer.Hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug aflægemidlet bør en læge kontaktes.Produceret af: DHU, Karlsruhe, Tyskland.Pakket og frigivet af:Mezina A/S, Energivej 4,DK-6700 Esbjerg.Rev. DK0709Batchnr.: Anvendes inden:5 709731 000062


KALISULPH.Kalium sulfatÆGTE CELLESALT HOMØOPATISK7Ca. 500 tabletterDosis (børn fra 2 år): 2 tabletter 3 x dagligDosis (voksne): 4 tabletter 3 x dagligAkut: Dosis indtages hver 1/2 time indtil bedringer indtruffet.Tabletterne indtages mindst 15 min. før måltiderne.Tabletterne skal smelte langsomt på tungen.1 tablet indeholder:Kalium sulphuricum D6 - 62,5 mg på basis aflaktose. Tablethjælpestof: Magnesiumstearat.LÆGEMIDDELOpbevares utilgængeligt for børn.Bør ikke anvendes til børn under 2 år udenlægens anvisning. Homøopatisk lægemiddeluden godkendte terapeutiske indikationer.Hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug aflægemidlet bør en læge kontaktes.Produceret af: DHU, Karlsruhe, Tyskland.Pakket og frigivet af:Mezina A/S, Energivej 4,DK-6700 Esbjerg.Rev. DK0709Batchnr.: Anvendes inden:5 709731 000079


MAG.PHOS.Magnesium fosfatÆGTE CELLESALT HOMØOPATISK8Ca. 500 tabletterDosis (børn fra 2 år): 2 tabletter 3 x dagligDosis (voksne): 4 tabletter 3 x dagligAkut: Dosis indtages hver 1/2 time indtil bedringer indtruffet.Tabletterne indtages mindst 15 min. før måltiderne.Tabletterne skal smelte langsomt på tungen.1 tablet indeholder:Magnesium phosphoricum D6 - 62,5 mg på basis aflaktose. Tablethjælpestof: Magnesiumstearat.LÆGEMIDDELOpbevares utilgængeligt for børn.Bør ikke anvendes til børn under 2 år udenlægens anvisning. Homøopatisk lægemiddeluden godkendte terapeutiske indikationer.Hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug aflægemidlet bør en læge kontaktes.Produceret af: DHU, Karlsruhe, Tyskland.Pakket og frigivet af:Mezina A/S, Energivej 4,DK-6700 Esbjerg.Rev. DK0709Batchnr.: Anvendes inden:5 709731 000086


NAT.MUR.Natrium kloridÆGTE CELLESALT HOMØOPATISK9Ca. 500 tabletterDosis (børn fra 2 år): 2 tabletter 3 x dagligDosis (voksne): 4 tabletter 3 x dagligAkut: Dosis indtages hver 1/2 time indtil bedringer indtruffet.Tabletterne indtages mindst 15 min. før måltiderne.Tabletterne skal smelte langsomt på tungen.1 tablet indeholder:Natrium chloratum D6 - 62,5 mg på basis af laktose.Tablethjælpestof: Magnesiumstearat.LÆGEMIDDELOpbevares utilgængeligt for børn.Bør ikke anvendes til børn under 2 år udenlægens anvisning. Homøopatisk lægemiddeluden godkendte terapeutiske indikationer.Hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug aflægemidlet bør en læge kontaktes.Produceret af: DHU, Karlsruhe, Tyskland.Pakket og frigivet af:Mezina A/S, Energivej 4,DK-6700 Esbjerg.Rev. DK0709Batchnr.: Anvendes inden:5 709731 000093


NAT.PHOS.Natrium fosfatÆGTE CELLESALT HOMØOPATISK10Ca. 500 tabletterDosis (børn fra 2 år): 2 tabletter 3 x dagligDosis (voksne): 4 tabletter 3 x dagligAkut: Dosis indtages hver 1/2 time indtil bedringer indtruffet.Tabletterne indtages mindst 15 min. før måltiderne.Tabletterne skal smelte langsomt på tungen.1 tablet indeholder:Natrium phosphoricum D6 - 62,5 mg på basis aflaktose. Tablethjælpestof: Magnesiumstearat.LÆGEMIDDELOpbevares utilgængeligt for børn.Bør ikke anvendes til børn under 2 år udenlægens anvisning. Homøopatisk lægemiddeluden godkendte terapeutiske indikationer.Hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug aflægemidlet bør en læge kontaktes.Produceret af: DHU, Karlsruhe, Tyskland.Pakket og frigivet af:Mezina A/S, Energivej 4,DK-6700 Esbjerg.Rev. DK0709Batchnr.: Anvendes inden:5 709731 000109


NAT.SULPH.Natrium sulfatÆGTE CELLESALT HOMØOPATISK11Ca. 500 tabletterDosis (børn fra 2 år): 2 tabletter 3 x dagligDosis (voksne): 4 tabletter 3 x dagligAkut: Dosis indtages hver 1/2 time indtil bedringer indtruffet.Tabletterne indtages mindst 15 min. før måltiderne.Tabletterne skal smelte langsomt på tungen.1 tablet indeholder:Natrium sulphuricum D6 - 62,5 mg på basis aflaktose. Tablethjælpestof: Magnesiumstearat.LÆGEMIDDELOpbevares utilgængeligt for børn.Bør ikke anvendes til børn under 2 år udenlægens anvisning. Homøopatisk lægemiddeluden godkendte terapeutiske indikationer.Hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug aflægemidlet bør en læge kontaktes.Produceret af: DHU, Karlsruhe, Tyskland.Pakket og frigivet af:Mezina A/S, Energivej 4,DK-6700 Esbjerg.Rev. DK0709Batchnr.: Anvendes inden:5 709731 000116


SILICASilicium dioxidÆGTE CELLESALT HOMØOPATISK12Ca. 500 tabletterDosis (børn fra 2 år): 2 tabletter 3 x dagligDosis (voksne): 4 tabletter 3 x dagligAkut: Dosis indtages hver 1/2 time indtil bedringer indtruffet.Tabletterne indtages mindst 15 min. før måltiderne.Tabletterne skal smelte langsomt på tungen.1 tablet indeholder:Silicea D6 - 62,5 mg på basis af laktose.Tablethjælpestof: Magnesiumstearat.LÆGEMIDDELOpbevares utilgængeligt for børn.Bør ikke anvendes til børn under 2 år udenlægens anvisning. Homøopatisk lægemiddeluden godkendte terapeutiske indikationer.Hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug aflægemidlet bør en læge kontaktes.Produceret af: DHU, Karlsruhe, Tyskland.Pakket og frigivet af:Mezina A/S, Energivej 4,DK-6700 Esbjerg.Rev. DK0510Batchnr.: Anvendes inden:5 709731 000123


multicellesaltÆGTE CELLESALTCa. 300 tabletterDosis (børn fra 2 år): 1 tablet 3 x dagligDosis (voksne): 2-3 tabletter 3 x dagligTabletterne indtages mindst 15 min. før måltiderne.Tabletterne skal smelte langsomt på tungen.1 tablet indeholder: Calcium fluoratum D6, Calciumphosphoricum D6, Calcium sulfuricum D6, Ferrum phosphoricumD6, Kalium chloratum D6, Kalium phosphoricumD6, Kalium sulphuricum D6, Magnesium phosphoricum D6,Natrium chloratum D6, Natrium phosphoricum D6, Natriumsulphuricum D6, Silicea D6 aa 8,33 mg.Tablethjælpestoffer: Laktose, magnesiumstearat.HOMØOPATISK LÆGEMIDDEL5 709731 000284Opbevares utilgængeligt for børn.Bør ikke anvendes til børn under 2 år udenlægens anvisning. Homøopatisk lægemiddeluden godkendte terapeutiske indikationer.Hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug aflægemidlet bør en læge kontaktes.Produceret af: DHU, Karlsruhe, Tyskland.Pakket og frigivet af:Mezina A/S, Energivej 4,DK-6700 Esbjerg.Rev. DK0610Batchnr.: Anvendes inden:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!