Morten Hvid Pedersen

toef.dk

Morten Hvid Pedersen

Strategi It-systemerSeptember 2011Effektiv forandring


Formål med forløbetAt styrke sammenhængen mellem forretningsprocesser og It (fokus på dekundevendte processer)At involvere forretningen i udvikling og prioritering af ItAt prioritere de kommende års indsatsOverordnet metodeAt etablere et fælles overblik over NT’s behov for It-understøttelse af udvalgteprocesserAt skabe overblik over den eksisterende systemunderstøttelse (og dermedogså den manglende It-understøttelse)At dokumentere systemlandskabet (både as-is og to-be)At beskrive første version af It-systemstrategi med tilhørende handlingsplanForløbet tilrettelægges omkring NT’s allerede bookede workshop-dage hos Itafdelingen.© 2011. A-2 ASSide 2


Forretningsprocesser (forberedelse)KøreplanlægningBetjening afkunderneDriftovervågning…Bookningog billetsalgMarkedsføringRejseplanlægningTrafikinformationHåndtering afhenvendelser…Nuværende It-understøttelseNT web………Rejseplanen………Sms-billet………© 2011. A-2 ASTilsvarende for Køreplanlægning, Driftovervågning, m.fl. …


Trafikinformation(Driftsforstyrrelser her og nu)(Ressourcer: 2.000 hændelser af 15 min. = 500 timer/år)Modtagelse af hændelseFormulering afmeddelelserPubliceringAfmeldingAktiviteter, herunderkontaktpunkter1. Kunden kontakter NT NT tager kontakt tilentreprenør og fårhændelsen bekræftet2. Entreprenør driftsmelderhændelsen3. Planlagt hændelse1. Ved kundehenvendelseskriver TS hændelsen ind isystemet2. Ved driftsmelding fraentreprenør sker detautomatisk1. Ved kundehenvendelseskriver TS hændelsen ind isystemet2. Ved driftsmelding fraentreprenør sker detautomatisk1. Fjernes automatisk –tidsrummet erforuddefineret nårindmeldelsen sker isystemet.It-understøttelse1. Understøttet i NT-Trafikservice2. Understøttet i NT-Trafikservice3. Understøttet i NT-Trafikservice; HOCA, ATCn1. Understøttet i NT-Trafikservice2. Understøttet i NT-Trafikservice3. Understøttet i NT-Trafikservice1. Understøttet i NT-Trafikservice2. Understøttet i NT-Trafikservice3. Understøttet i NT-Trafikservice1. Understøttet i NT-Trafikservice2. Understøttet i NT-Trafikservice3. Understøttet i NT-Trafikservice© 2011. A-2 ASSide 4


Trafikinformation(kanaler/medier)Rejseplane.dk /Rejseplanen App.NT – LiveNT – hjemmesidenBusskærmeSkilte ved stoppestederMailSMSTelefonsvareRadioAviserbladePlakater/Flyer/hængeskilteKundeskærme/InfoskærmeHver kanal/medier benyttes separat,der er ingen automatisering.Hverken når det gælder planlægningeller eksekvering.© 2011. A-2 AS Side 5


It-system arkitekturSe bilag ”NT It-System arkitektur.pdf”BusIt Trapeze (KPL) Rejsekort TMS - KortbestillingVigtigste systemerEksterne systemerInterne SystemerHjemmeside-adm(Nordjyllandstrafikselskab.dk)Hjemmeside-kunder(Nordjyllandstrafikselskab.dk)© 2011. A-2 ASSide 7


PrioriteredeProjekter 1.Etablering af Infocenter Nord - herunderkonsolidering af trafikinformation (1/3)© 2011. A-2 ASPROJEKTBESKRIVELSEOptimering af driftsinformation rettet mod kunderne – herunder konsolidering af NT’ssystemer og manueller processer i forbindelse med trafikinformation.Formål med projektetOptimere driftsinformationen via teknologi oginddragelse af vitale aktører, så kunden fårinformation på de rette medier og i rette tidOptimering af kommunikationsveje og medier,herunder udbygning af skærme og medier samtoptimerede af arbejdsgange og fysiske rammerForenkling af NT’s it-arkitektur samt sikreprofessionalisering og øge driftsikkerheden for dedriftskritiske systemerAfskaffelse/udfasning af redundantesystemer/services, herunder trykte køreplaner etc.”Mini-business case”Investering: 11 mio. totalt, 28% finansieret af NTEffekt: 5% flere påstigninger efter en 3 årig periode;realtid på 98/ af alle afgange mod 90% i dagMiljø: Reduktion i papirforbrug til trykte køreplaner,plakater etc.Risiko:Nytteværdi for KundenMere trafikinformation på flere kanalerInfotainmentskærme i busserne med information omnæste stoppested, ruteforløb, evt. forsinkelser,trafikinformation, nyheder m.v.Digitale afgangstavler på alle terminaler ogstoppestederDriftsinformation på mobiltelefoner/smartphonesForbedret trafikinformation hvor medarbejderne kansvare på alle spørgsmål vedrørende den kollektive trafikUndgå/nedbringe fejlinformation samt sikre stabile ogensartede servicesNytteværdi for NTFrigøre It-ressourcer eller besparelser på It-budgettetFrigøre ressourcer eller besparelser på de manuellekundevendte processerUndgå/nedbringe manuelle fejlrettelserUndgå/nedbringe fejlinformation til kunderneSide 8


PrioriteredeProjekter 1.Etablering af Infocenter Nord - herunderkonsolidering af trafikinformation (2/3)Overordnede rollerProjektejerDirektionen hos NTProjektlederTom S. PedersenØvrige projektressourcerAd-hoc projektgrupper forhvert relevant områdeTilgang og faserFase 1: Projektstart - Klargøring (Første halvår 2012)Installation af skærme m.m.Design af de fremtidige processer for drifts- og trafikinformation, herunderoptimering af arbejdsgange, som dog også vil pågå løbende efteretableringen af Informationscenter NordAfklaring af scope og detaljeret planlægning for de elektroniskeinformationssystemer, it-arkitektur og redundante systemer der kan udfasesIdentificering af trykte informationskanaler der kan og skal udfases elleromlægges til elektronisk formFase 2: Implementering (Andet halvår 2012 )Implementering af optimerede værktøjer og arbejdsgange ifbm.driftsinformation, herunder udd. af entreprenører, chauffører og NT adm.Medarbejdere samt overflytning af trykte trafikinformation til elektronisk formImplementering af Informationscenter Nord som 2 årigt forsøgsordning medløbende evaluering og forbedringerFase 4: Konsolidering (Første halvår 2013)Konsolidering af it-infrastruktur, drift- og serviceaftalerFase 3: Evaluering (Andet halvår 2014)Evaluering af Informationscenter Nordjylland samt kundetilfredshedSlutpunktsmåling for forøgelse af påstigninger samt udbredelse for realtid© 2011. A-2 ASSide 9


Morten Hvid PedersenChefkonsulentMobil: 61 28 01 90Mail: mhp@a-2.dkA-2 A/SLinde Allé 5ADK-2850Nærumwww.A-2.dkProfilProjekterfaringMorten Hvid Pedersener chefkonsulent hos A-2 A/S.Morten har markedsansvaret for Transporti A-2.Morten kom til A-2 i januar 2008. Tidligere har Morten væretKundeservice- og projektchef i Arriva Skandinavien, Konsulent iA-2 og Knowledge Management Consultant i SystematicSoftware Engineering.Derudover har Morten været tilknyttet Handels-højskolen i Århussom underviser i Organisationsudvikling og KnowledgeManagement.Morten har stor erfaring med opgaver inden for strategi ogmålstyring, procesforbedring, benchmark, effektivisering,kvalitetsstyring, kompetenceudvikling og projektledelse.Uddannelse:Cand.merc. i Strategi og Ledelse fra Handelshøjskolen i Århus i1997.Tillidshverv: Formand for fodboldforening.A-2 A/S 2008 -En række kommuner: Optimering af kommunal kørsel.Movia og NT: Analyse af kommunernes fordele og ulemperved deltagelse i Flextrafik. Forsvaret: Foranalyse omforbedring af forretnings- og IT-processer hos Forsvaret.LEAN-analyse, business cases og forbedringskatalog.Regionstog: Udvikling af ny strategi og nye mål.Interessentanalyse, chefseminarer og udviklingsarbejde.Transport ministeriet: Strategi for jernbanestationernesfunktion og organisering /ejerskab. Trafikstyrelsen: Strategifor at skabe en sammenhængende rejse for kunden på tværsaf bil-, bus- og togrejser. Trafikselskaberne i Danmark:Strategisk evaluering af shared service center for call centerog It (drift og udvikling). Kundeanalyse og Itmodenhedsevaluering.Anbefalinger om yderligere opgaver tilshared service-center, nye ledelses- og styringsprocessersamt profil på fremtidens lederteam. Benchmark af callcentrenes effektivitet. Movia: Sammenligning/benchmark afkommunernes fordele ved Movias Flextrafik (økonomi,miljøbelastning, servicekvalitet og administration).Arriva Skandinavien A/S 2005-2008Projektchef• Udarbejdelse af Øresundstog-tilbud (projektleder ogansvarlig for service over for passagerer – stationer,billetsalg, markedskommunikation, togværter, etc.)• Implementering af fusion mellem Arriva og VeoliaTransport, Danmark (1700 medarbejdere)• Implementering af håndholdte computere med system tilkvalitetsrapportering og vagtplanerKundeservice- og kvalitetschef med ansvar for opbygningaf kvalitetsafdeling og:• Måling og benchmark af kundetilfredshed, leveret kvalitetog driftsøkonomi• Forbedring af passagerernes og kontraktskundernestilfredshed• Udvikling og implementering af koncept til kvalitetskontrolog -udviklingA-2 A/S 2001-2005Konsulent med ansvar for bl.a. følgende projekter:• Mål- og lederudvikling-program• Kundeanalyser© 2011. A-2 AS • Effektivisering af administrative forretningsgangeSide 11

More magazines by this user
Similar magazines