pdf, 650 KB - Handelsskolernes Lærerforening

hl.dk

pdf, 650 KB - Handelsskolernes Lærerforening

Handelsskolernes LærerforeningNyt om PFA pension – vigtig meddelelse til TRNovember 201221. november 2012IndholdPFA kapitalpension ............................................................................................................................................ 1Skattereformen 2012 og betydningen for PFA’s kapitalpension ...................................................................... 2Hvad sker der med kapitalpensionen, som HL’s medlemmer er omfattet af ................................................... 2Tjek skatten for 2013, hvis du indbetaler til en kapitalpension ........................................................................ 2Kontakt PFA hvis du har spørgsmål ................................................................................................................... 3Ordliste .............................................................................................................................................................. 3PFA kapitalpensionInden for HL’s område er der tre typer af PFA pensionsordninger, hvoraf de to omtales her. Den sidste ordninger en gammel ordning, hvor alle har eller har haft mulighed for at komme på den nye ordning.Den ene ordning omfatter lærere ansat før 1. august 1995, hvis primære pensionsordning er tjenestemandspension.PFA’s pensionsordning består af et pensionsbidrag på 18 % af løntillæg. Der er tale om en ren opsparingskontouden forsikringselementer. Som udgangspunkt er pensionen en kapitalpension, men den enkelte kanvælge, at det skal være en ratepension.Den anden ordning omfatter lærere ansat efter 1. august 1995, hvis primære pensionsordning er placeret iPFA. Ordningen består af et pensionsbidrag på 18 %. Ordningen har tre delelementer:OpsparingskontoForsikringselementerKapitalpension / ratepension / livrentePensionsbidraget fordeles således:1/3 af pensionsbidraget går til opsparing i kapital- eller ratepension. Udgangspunktet er kapitalpension.2/3 af pensionsbidraget går til forsikringsdækning og opsparing i form af livsvarig pension1


Handelsskolernes LærerforeningFølgende handler om kapitalpensionsdelen, da denne berøres af skattereformen 2012Skattereformen 2012 og betydningen for PFA’s kapitalpensionEfter skattereformen kan der fra 1. januar 2013 ikke længere indbetales til kapitalpension. Den enkelte kanvælge at lade sin kapitalpension beskatte i 2013 og dermed opnå en skattebesparelse på 2,7 %.Fordelene ved at lade kapitalpensionen beskatte er, at man opnår en skatterabat på 2,7 procent, da skatteafgifteni 2013 udgør 37,3 procent mod tidligere 40 procent. Man vil samtidig bevare sine nuværende vilkår.Bemærk at man selv aktivt skal foretage dette valg. PFA vil åbne for frivillig tilmelding på pfa.dk i løbet af2013.Efter betaling af afgiften vil opsparingen blive overført til et nyt opsparingsprodukt, og det vil ikke væremuligt at ændre den til en rate- eller livspension.Hvad sker der med kapitalpensionen, som HL’s medlemmer er omfattet afSom nævnt kan der ikke efter 1. januar 2013 indbetales til kapitalpensionen. Den fremtidige indbetaling vilderfor blive indbetalt på følgende måde:Indbetalinger op til 50.000 kr. indbetales på en ratepensionIndbetalinger over 50.000 kr. indbetales på en livspensionDette sker automatisk, og man behøver ikke at foretage sig nogetTjek skatten for 2013, hvis du indbetaler til en kapitalpensionKapitalpension bliver afløst af en ny ikke-fradragsberettiget opsparingsform, den såkaldte aldersforsikring.I den anledning opstår der en fejl i forskudsregistreringen, og det skyldes at SKAT for at undgå restskatterforudsætter, at de fremtidige pensionsindbetalinger vil gå til aldersforsikringen.Men det er ikke korrekt, da pensionsindbetalinger i PFA i stedet vil gå til rate- eller livspension, hvor manstadig har fradragsret.Hvis dele af pensionsindbetalingen i PFA i 2012 gik til kapitalpension, vil din skattebetaling i 2013 blive forhøj.Problemet kan løses ved at ændre på forskudsopgørelsen for 2013. Konkret ved at ændre beløbet irubrik 19, så der står det samme som på forskudsopgørelsen for 2012.2


Handelsskolernes LærerforeningForetager man ikke noget, vil man få den overskydende skat tilbage i løbet af 2014.Kontakt PFA hvis du har spørgsmålMan er altid velkommen til at ringe til PFA’s rådgivningscenter på 70 12 50 00, hvis man har spørgsmål.På SKAT.dk kan der læses mere om kapitalpensionen og ændringerne til forskudsopgørelsen.OrdlisteKapitalpension: En pensionsordning hvor det opsparede beløb udbetales på én gang ved udløb.Ratepension: En pensionsopsparing som udbetales i månedlige rater over mindst 10 år.Livspension: En livsvarig udbetaling med samme egenskaber som ratepension.Aldersforsikring/pension: Udbetales ved pensionsalder. Der skal ikke betale indkomstskat eller afgift afpengene, fordi man ikke har fået fradrag.Venlig hilsenMette Pust, HL, mp@hl.dkHandelsskolernes Lærerforening - Godthåbsvej 106 - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 10 88 003

More magazines by this user
Similar magazines