FOREDRAGS - FOF

fof.dk

FOREDRAGS - FOF

Kurser

Foredrag/Ture

Kursusprogram forÅr 2011

www.fofkogebugt.dk


praktiske oplysninger

Du er altid meget velkommen til at kontakte fof’s kontorer

i Køge og greve:

køge

Kontorets adresse er: Brogade 19, 1., 4600 Køge

Kontorets åbningstid:

Mandag, tirsdag, onsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 10.00 - 15.00

Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 11.00 - 15.00

Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 10.00 - 14.00

greve

Kontorets adresse er: Håndværkerbyen 43, 2670 Greve

Kontoret er åbent for personlig henvendelse:

Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 11.00 - 14.00

Telefon: 5665 5322

fax: 5665 5390

Email info@fofkogebugt.dk

Du kan betale over netbank eller med dine girokort på kontorerne,

og vi modtager også dankort.

Programmet er udgivet januar 2011.

Produktion: Scanad og Vestjysk rotation

Oplag: 48.500

Omdeling: Lørdagsavisens distribution

FOF Ved Køge Bugt tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere, undervisningstider og

undervisningssteder.

Tilmelding og betaling er nemt

• Du kan tilmelde dig over nettet på www.fofkogebugt.dk

• Du kan reservere plads på mail: info@fofkogebugt.dk

• Du kan ringe til os på tlf. 56 65 53 22

Det er vigtigt, at der oplyses kursusnr. samt navn, adresse, fødselsdag/

CPR nr. og tlf. nr. på alle personer der tilmeldes.

Beløbet skal være indbetalt inden betalingsfristen ellers er FOF i sin ret

til at give pladsen til en anden.

Turen er ikke egnet for gangbesværede

Når denne sætning står anført ved turen, kræver deltagelse i turen, at

man er i almindelig god fysisk form. Man skal gå en del, der kan være

trapper, og museer kan være uden elevator. Er man afhængig af kørestol,

rollator, krykker, stok eller går man generelt ikke så godt, vil man

ikke få det fulde udbytte af turen. Vælger man alligevel at deltage, må

man have forståelse for, at resten af gruppen ikke kan forsinkes, og man

må være indstillet på at afstå fra visse udflugter efter guidens anvisning.

Det er meget individuelt, om man rent fysisk kan klare disse ture, så det

er naturligvis op til hver enkelt at afgøre, om man ønsker at deltage. En

forudsætning for deltagelse i en

FOF-tur er under alle omstændigheder, at man er 100 % selvhjulpet.

materialeudgifter

Alle priser opgivet i kataloget er for kurset ekskl. materialer.

Alle materialeudgifter afregnes direkte med underviseren.

undervisningstimetal er anført ud for hvert kursus. En undervisningstime

eller lektion er på 55 min., hvoraf 10 min. anvendes til

pause/oprydning

Lokaler

FOF gør meget ud af at undervisningen foregår i de mest optimale

lokaler. FOF forbeholder sig ret til at flytte et hold til nye lokaliteter i

sæsonen, dog med henblik på mindst mulig gene for både undervisere

og kursister.

2

Hvad koster det?

Deltagergebyret er anført ud for hvert kursus. Prisen afhænger dels af

hvor mange lektioner, der undervises, men også af tilrettelæggelsesformen.

Således koster kurser med samme timetal ikke nødvendigvis det

samme. Prisen efter skråstregen er den reducerede pris for pensionister,

efterlønsmodtagere og arbejdsledige (afhængig af kommunen – læs

nedenfor).

unge under 26 år under uddannelse

Mod forevisning af studiekort fratrækkes 25 % af kursusafgiften på

alm. kursus. Undtaget er instrumentalundervisning, foredrag, ture o. lign.

greve Kommune – pensionister, efterlønsmodtagere og

arbejdsledige

Kan få tilskud til 2 kurser pr. kalenderår. Tilskuddet udgør max. 400 kr.

pr. kursus, og du skal som deltager selv betale 1/3 af prisen. I forbindelse

med tilmelding skal du aflevere dokumentation for førtidspension, efterløn

eller arbejdsledighed til FOF for at opnå tilskud. Lønsedler er godkendt

dokumentation. Modtager vi ikke dokumentation, forfalder det

fulde kursusgebyr til betaling. Greve Kommune yder ikke tilskud til

deltagelse i kurser i andre kommuner. Obs! Tilskudsordningen gælder

ikke for personer der modtager private eller tjenestemandspension.

Ishøj Kommune – pensionister, efterlønsmodtagere og

arbejdsledige

Kan få tilskud på 800 kr. pr. kalenderår, dog skal du selv betale 50 kr. pr.

kursus. Der skal udfyldes et skema for hvert kursus der deltages på. Ishøj

Kommune yder ikke tilskud til deltagelse i kurser i andre kommuner. Der

gives ikke tilskud til motionsgymnastik.

andre kommuner:

Deltagere fra andre kommuner er meget velkomne i FOF Ved Køge Bugt

mod opgivelse af CPR-nr.

Der må tages forbehold for ændringer i kommunernes tilskudsordninger

samt trykfejl i programmet.

annullering og tilbagebetaling

Annullering og tilbagebetaling kan ske indtil 14 dage før kursets planlagte

start, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 100,00. Herefter

er tilmelding bindende, og gebyret kan ikke refunderes. Kan et kursus

mod forventning ikke etableres, returneres det fulde kursusgebyr.

Ved ture over 1 døgns varighed gælder andre regler – kontakt venligst

FOF. Teaterbilletter refunderes ikke.

Kursusstart

Starttidspunktet er noteret ud for hvert kursus.

OBS! Mødekort udsendes ikke!

Du modtager besked, hvis et kursus aflyses.

MØD OP FØRSTE UNDERVISNINGSGANG – hvis du ikke har hørt fra os.

VIgTIgT

Det er meget vigtigt at du

- tilmelder dig så hurtigt som muligt

- framelder dig rettidigt, hvis du alligevel ikke kan deltage

- betaler til tiden

ferieplan for forårssæsonen 2011

Vinterferie: 19-02-2011 - 27-02-2011

Påskeferie: 16-04-2011 - 25-04-2011

St. Bededag: 20-05-2011

Kr. Himmelfartsferie: 02-06-2011 - 05-06-2011

Pinseferie: 11-06-2011 - 13-06-2011

Sommerferie: 24-06-2011 – 07-08-2011

alle dage er inkl.


FoF Ved køge Bugt

ønsker alle et godt nytår

Velkommen til forårssæson 2011

FOF Ved Køge Bugt byder velkommen til foråret 2011 med et

bredt udbud af attraktive og spændende kurser, foredrag og

kulturelle oplevelser. Sæsonens tilbud er også i år tilrettelagt

i samarbejde med vore mange engagerede og kompetente

under visere og foredragsholdere.

Med virkning fra 1. januar 2011 har såvel Køge som Solrød

Kommune besluttet, at der ikke længere kan ydes tilskud til

pensionisters deltagelse i aktiviteter under fritidsloven.

Det har desværre ikke været muligt at forhandle en ordning

igennem med f.eks. et delvist tilskud. Kommunernes beslutning

betyder, at undervisning og foredrag nu koster det samme,

hvad enten man er pensionist eller erhvervsaktiv.

UnDerVisningssteDer

greve:

FOF Huset, Håndværkerbyen 43

Gersagerskolen, Gersager Allé 1

Greve Borgerhus, Greveager 9

Greve Gymnasium, Rådhusholmen 12

Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88

Hedelund, Hedelunden 7, Hundige

Hedelyskolen, Dønnergårds Allé 30

Holmeagerskolen, Skoleholmen 15

Hundigehuset, Hedelunden 2

Hundigeskolen, Hundige Allé 11

Karlslunde Skole, Karlslunde Landevej 22B

Lundegårdsskolen, Tune, Lundegårdshegnet 9

Mosedeskolen, Lilleholm 58

Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43

Strandcentret, Frydenhøj Allé 100

Strandskolen, Kongens Enge 40, Karlslunde

Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48

Tune Menighedscenter, Tune Center 17

Ishøj:

Gildbroskolen, Gildbrovej 39

Ishøj Idrætscenter, Vejledalen 17

Ishøj Skole, Ishøj Bygade 74, Ishøj Landsby

Strandgårdskolen, Ishøj Søvej 200

Vejlebroskolen, Vejledalen 1

Vibeholmskolen, Vibeholms Vænge 129

praktiske oplysninger

Vi må beklage denne beslutning på vore pensionisters vegne.

Vi ved, hvor vigtig en del af mange pensionisters livskvalitet det

er at deltage i FOFs undervisning og foredrag. Vi håber derfor,

at prisstigningen ikke vil afholde nogen fra at deltage i de aktiviteter,

de ønsker at deltage i. Og vi er helt sikre på, at alle vil

kunne finde spændende tilbud i vort righoldige og varierede

forårsprogram 2011, hvor vi har gjort os umage for, at der skal

være noget for enhver interesse og smag.

På gensyn til en spændende sæson!

Tine Scheye Koop

Forstander

Køge:

Aktivitetshuset i Borup, Møllevej 11

Asgårdskolen, Norsvej 2

Boholte Fritidslokaler, Boholtevej 89

Borup Skole, Hovedgaden 39

Brogade 19, 1.

Bådehavnen 14

Den Hvide By, Støberivej 1B

Det grønne hus, Vestergade 3 C

Ejby Skole, Skovvang 6, Ejby

Ellemarkskolen, Gymnasievej 10

Fælleshuset, Provstebanken 59

Gl. Skovvej 3, Skrosbjerg, 4682 Tureby

Hastrupskolen, Langelandsvej 70

Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2A

Køge Gymnasium, Gymnasievej 8

Køge Skitsesamling, Nørregade 29

Køge Svømmeland, Ølby Center 104

Lerbæk Torv Ældrecenter, Lerbæk Torv

Missionshuset, Kirkestræde 49

Ravnsborghallen, Ravnsborgvej 3

Sandmarksbo 5, Sdr. Alle

Sct. Nicolai skole, Nord, H. C. Andersensgade 4

Sct. Nicolai skole, Syd, Kirkestræde 28

Sdr. Skole, Rasmussensvej 23

Skellet 4-8

”Spidsen”, Parkvej 126

Teaterbygningen, Bag Haverne 1

Tingstedet, Vedskøllevej 1

Vemmedrupskolen, Vindegårdsvej 1, Vemmedrup

Ølby Bibliotek, Ølbycentret 53

Ølby Ældrecenter, Ølbycentret, Ølby Torv 64

Østergade 5, Ll. Skensved

FOF’s logo er: Spiralen - den evige udvikling, der kender sit

udgangspunkt

solrød:

Munkekærskolen, Tjørnholmvej 10

Solrød Aktivitetscenter, Solrød Center 85

Solrød Bibliotek, Solrød Center 4

Solrød Gymnasium, Solrød Center 2

Solrød Idrætscenter, Tingsryds Alle 27

Uglegårdsskolen, Tingsryds Allé 25

stevns:

Beredskabsgården, Frøslevvej 36, 4660 St. Heddinge

Erikstrupskolen, Kronhøjvej 4, 4660 St. Heddinge

Hotherskolen, Faksevej 4

Hårlev Bibliotek, Bredgade 1

Stevnsvej 108, Strøby Egede

Sundhedsplejen, Egestræde 14, 4660 Store Heddinge

Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82

Strøbyskolen, Lendrumvej 1

Strøby Hallen, Lendrumvej 1

3


ForeDrag

teater

Gounods ”Romeo og Julie”

fof-guide Ellen

Beuchert

Shakespeares udødeligekærlighedshistorie

om to unge

elskende født under

en skæbnesvanger

stjerne har inspireret

den franske komponist

Charles Gounod

til at skabe vidunderlig smuk musik over

fortællingen om Romeo og Julies passionerede

kærlighed og tragiske endeligt.

Rollerne som parret, der lever stærkt og

dør unge, synges af to rutinerede operasolister,

Inger Dam-Jensen og Niels Jørgen

Riis, samt af de to nye medlemmer

af Den Kongelige Operas solistensemble,

Sine Bundgaard og Peter Lodahl. Alexander

Shelley, der havde stor succes med

operetten Den glade enke på Det Kongelige

Teater, dirigerer Gounods klassiker.

Undervejs i bussen giver Ellen Beuchert

en introduktion til operaen.

Tilmelding og betaling senest den 1. marts

2011

68 023

Torsdag den 31. marts 2011

Operaen kl. 20.00

1 arrangement kr. 715,- inkl. bus

Afgang fra ”Turistbus” ved Køge Station kl. 18.30

ForeDrag

En ørkensøns bekendelser

Niels olsen

Skuespilleren Niels Olsen fortæller om sin

vej ind i skuespillerfaget og om, hvordan

han blev en del af den berømte og berygtede

sangerloge ”Ørkenens Sønner”.

4

Vi vil få et indblik i, hvordan gruppen

blev dannet, og hvordan de stolte Brødre

arbejder sig frem mod nye shows. I dette

øjeblik er prøverne til det 6. show ”Varm

luft i Canal Grande” i fuld gang, og Niels

Olsen vil fortælle, hvordan den udmattende

proces skrider frem. Mange har

den opfattelse, at Ørkenens Sønner bare

er en undskyldning for at få lov til at sige

en masse frække ord. Men det er en stor

misforståelse. Faktisk er gruppen blevet

rost af førende psykologer for at berøre

emner, som andre har svært ved at tage

i deres mund…..eller gabe over….. eller

komme ind på! (der kan I selv se, hvor

svært det er!).

Der er lagt op til en hyggelig aften, hvor

humor og livsglæde vil være i højsædet.

Tilmelding og betaling senest den 11. januar

2011. Unummererede siddepladser.

Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises

ved indgangen.

Køge 68024

Tirsdag den 25. januar 2011 kl. 19.00

Pris kr. 125

Teaterbygningen

Du er dine valg – om positivitet og

livsglæde

Niels Chr. meyer, bedre kendt som

”Bubber”

I Bubbers foredrag ”Du er dine valg” oplever

vi den altid veloplagte og charmerende

TV-mand, som på den mest charmerende

og underholdende vis vil sætte

det individuelle menneske i centrum.

Hvad er menneskelighed? Hvad er mod

eller mangel på samme? Hvilke indtryk

efterlader vi os? Og hvad driver os hver

især? Disse spørgsmål og mange flere

vil ved dette debatarrangement med

altid forrygende energi lede Bubber og

hans tilhørere på afveje – og blæse nyt

liv i forsamlingen. Tilmelding og betaling

senest den 1. februar 2011. Unummererede

siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra

netbank forevises ved indgangen.

Køge 68 025

Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 19.00

Pris kr. 125

Portalen

Johannes Møllehave – et liv i billeder og

anekdoter

Johannes møllehave i dialog med

ole sønnichsen

Johannes Møllehave har levet et langt

liv med opture og nedture, kærlighed

og mørke, stor inspiration og masser af

vise ord. Han har tacklet store emner, bekæmpet

tabuer og altid mødt danskerne

i øjenhøjde. Nu er han tilbage på scenen i

samtale med forfatter Ole Sønnichsen, der

er aktuel med den anmelderroste biografi

“Møllehave”. Sammen tager de udgangspunkt

i billeder fra Johannes Møllehaves

liv og fortæller historier om alt fra barndom

over livet som præst til tanker om

døden. Det er en samtale fuld af humor,

inspirerende anekdoter og tankevækkende

betragtninger. Tilmelding og betaling

senest den 15. marts 2011. Unummererede

siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra

netbank forevises ved indgangen.

Køge 68 026

Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

Pris kr. 125

Teaterbygningen


Livet skal ikke leves på automatpilot

stig rossen

Føles livet som en trædemølle? Føles tilværelsen

som én lang déjà vu-oplevelse?

Gør udtrykket ”kan ikke få armene ned”

dig træt? (Hvordan kom de nogensinde

derop?) Føler du dig generelt uinspireret

og umotiveret, måske ligefrem stresset

og (periodisk) uomgængelig? Og ser dine

kolleger eller andre omkring dig ud til at

have det lige sådan?

“Livet skal ikke leves på automatpilot”

er både titlen på Stig Rossens bog fra

2006 og på hans yderst levende, meget

underholdende og særdeles inspirerende

foredrag. Et foredrag, som efterhånden

har lært rigtig mange mennesker, at man

kan skabe sin egen perfekte dag. Dette

gøres bl.a. ved at slå den hårdt belastede

automatpilot fra og med bevidst opmærksomhed

begynde at gøre en indsats

for netop dette: at designe sin egen

perfekte dag.

Nyd også historien om, hvordan Stig Rossen

blev så ‘blæst i krydderen’ af at spille

den samme rolle aften efter aften (i musicalen

Les Misérables), at det til sidst lykkedes

ham at falde i søvn på scenen midt

under en forestilling foran et betalende

publikum. Nok var det en drømmerolle –

men alligevel!

Du får også historien om, hvordan filmen

Groundhog Day kom til at lægge navn

til en effektiv fokuseringsteknik (Groundhog-teknikken),

fordi filmen fik ham til

at indse, at han havde sovet længe nok!

Det var på tide at vågne op og blive bevidst

opmærksom over for omgivelserne

og over for egne reaktionsmønstre. Det

handler kort sagt om fokusering og nær-

vær – og alle kan lære og have stor gavn

af denne fokuseringsteknik.

Tilmelding og betaling senest den 22. februar

2011. Unummererede siddepladser.

Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises

ved indgangen.

Køge 68 027

Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 19.00

Pris kr. 125

Teaterbygningen

Familien, musikken og maden

James price

Med udgangspunkt i sin slægts historie

trækker kapelmester James linjer fra dengang,

den første Price kom hertil i 1795,

og til Adam og han selv gjorde deres

entré. Foredraget handler om drengenes

egen opvækst, om Birgitte og John Price

og deres arbejde, og om James’ indgang

til det musiske og det gastronomiske. Tonen

er let og uhøjtidelig, men så absolut

også personlig.

Hele molevitten bliver ”krydret” med pluk

fra familiens billedarkiv – alt i alt et underholdende

og hjerteligt foredrag.

Tilmelding og betaling senest den 15. februar

2011. Unummererede siddepladser.

Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises

ved indgangen.

Køge 68 028

Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 20.00

Pris kr. 125

Teaterbygningen

ForeDrag

Jæger – en elitesoldat fortæller om sit

livs missioner

Thomas rathsack

Thomas Rathsack er en af Danmarks højest

dekorerede soldater. Efter en række

hemmelige operationer i Afghanistan

modtog han sammen med sin enhed fra

Jægerkorpset en af de fineste militære

udmærkelser, Presidential Unit Citation,

som tildeles soldater, der har udvist helt

usædvanligt heltemod ansigt til ansigt

med fjendtlige tropper. Det skete i al ubemærkethed,

for Jægerkorpset fortæller

ikke vidt og bredt om sine operationer.

Thomas Rathsack er i dag ex-jæger, men

hvordan var årene i Jægerkorpset? En tid,

der har bragt ham i nærkontakt med det

seneste årtis store internationale konflikter.

Et foredrag om og med en soldat,

som i modsætning til en række kendte

jægersoldater faktisk har været i krig.

Hvilke er de menneskelige omkostninger,

det har haft at vente et år på at få sin

sag afgjort ved en domstol? Tilmelding

og betaling senest den 25. januar 2011.

Unummererede siddepladser. Girokvittering

eller udskrift fra netbank forevises ved indgangen.

greve 68 029

Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 19.00

Pris kr. 125

Portalen

5


ForeDrag

kUltUrcaFé

Kulturcafé Forår 2011

Keld og Hilda Heick

Med en lang perlerække af Grand Prixsejre,

Grammy’er samt sølv-, guld- og

platinplader har Keld & Hilda med efternavnet

Heick for længst slået sig fast som

en af de største og mest langtidsholdbare

succeser i dansk underholdning. Gennem

fem årtier har de forsynet Familien

Danmark med musik, der strækker sig

lige fra pigtråd og pop til viser, Grand Prix

og rock’n’roll.

Keld & Hilda har som få forstået kunsten

at få folk i alle aldre og fra alle samfundslag

til at lytte og synge med på deres sange.

Det er – med andre ord – ikke uden

grund, at de igen og igen er blevet kaldt

“Hr. og fru Danmark”! Tilmelding og betaling

senest den 1. marts 2011. Unummererede

siddepladser. Girokvittering eller udskrift

fra netbank forevises ved indgangen.

Køge 68000

Søndag den 13. marts 2011 kl. 12.30

1 foredrag kr. 240 inkl. frokost

Teaterbygningen

Kulturcafé Efterår 2011

Brdr. Vesth

Sidste efterårs besøg af vore ”gamle”

venner Thorkil og Peter Vesth var en forrygende

succes, der spontant udløste

stående applaus fra de omkring 200

tilhørere, som brødrene havde givet en

helt igennem festlig søndag eftermiddag

med et helt nyt program med festlige

sange, smukke ballader, stand-up comedy

og swingende countrytoner. FOF har

fået dem overtalt til at komme igen – det

var nu ikke så svært, for ”kærligheden”

mellem Brødrene Vesth og Køge er gensidig!

Brødrene nyder de engagerede

tilhørere hos FOF Ved Køge Bugt. Som

6

sædvanligt vil Thorkil håndtere klaveret

på sin herlige, personlige facon, afvekslende

med harmonika og guitar, og Peter

spille velklingende fingerspilsguitar og

synge såvel egne som andres sange med

en blanding af godt humør og stille underfundighed.

Sangene binder han sammen

med muntre kommentarer, krydret

med Thorkils små tilføjelser. Tilmelding og

betaling senest den 15. oktober 2011.

Køge 68 030

Søndag den 30. oktober 2011 kl. 12.30

1 foredrag kr. 240 inkl. frokost

Teaterbygningen

tUre

Danske Øer: Saltholm

fof guide Ellen Beuchert

Ikke mange danskere har været på den

16 km2 store ø Saltholm. Øen er kun beboet

af to familier hele året, om sommeren

er der dog flere. Øen har derfor altid

været et eldorado for fugle og er Nordeuropas

største fuglereservat mht. antal

arter. Det er lykkedes FOF Ved Køge Bugt

at arrangere en spændende udflugt til

denne ø. Vi sejles over fra Kastrup Strandpark

i både med 5-10 passagerer i hver,

sejlturen varer 35-40 min. På Saltholm

modtages vi af en af øens beboere, der vil

køre os rundt på øen i ca. 1 ½ time i traktortrukken

vogn (pris kr. 50 som betales

direkte til traktorføreren). Efter rundturen

spiser vi vores medbragte mad, og der er

mulighed for at se øens lille museum og/

eller gå lidt rundt på øen på egen hånd.

Kl. 15 sejler vi hjem til Amager igen. Fornuftigt

og lunt tøj anbefales. Medbring

mad og drikke til eget brug, idet der ikke

er vand og strøm på øen. Max 30 deltagere.

Turen aflyses i dårligt vejr. Kontakt

fof for dato.

Køge 68 031

Afgang fra ”Turistbus” ved Køge Station kl. 9.00

hjemkomst senest kl. 17

Slotstur i Københavns nordlige omegn

fof guide Ellen Beuchert

Vi skal på rundtur i Københavns nordlige

omegn for se på og høre om slotte, som

alle i dag bliver brugt til andre formål end

de oprindelige. Det første slot, Jægersborg

slot, kan vi ikke se, for det blev revet

ned for 250 år siden. Men vi skal høre om

slottets historie og forbindelsen til Jægersborg

Dyrehave og se Jægergården,

som stadig ligger der. Fra Jægersborg

slot til Charlottenlund Slot blev der i 1706

bygget en kongevej, for at de kongelige

hurtigt kunne komme frem og tilbage –

almindelige mennesker måtte først bruge

vejen fra 1829, den ligger der endnu.

Charlottenlund slot er ikke åbent for

offentligheden, men vi går en tur i den

smukke park og hører om slottets historie

og det kongelige liv, som blev udfoldet

der. Derfra kører vi forbi Hvidøre Slot, engang

sommerhus for både dronning og

kejserinde, inden vi kører til det smukke,

hvide nyklassicistiske Bernstorff Slot. I ca.

70 år har Beredskabsstyrelsen haft til huse

her; nu er slottet nænsomt restaureret,

og ved vort besøg skal vi mindes den

periode, hvor stedet var bolig for Europas

svigerfar, Christian den 9. og hele hans

familie. Her kom konger, prinser og prinsesser

og nød den fredelige atmosfære i

de smukke omgivelser. Vi får en specialrundvisning

på slottet og slutter med en

at drikke en kop kaffe på slottet, inden vi

kører tilbage mod Hundige og Køge. Tilmelding

og betaling senest den 1. juni 2011.

Køge 68 007

Mandag den 8. august 2011

Afgang fra ”Turistbus” ved Køge Station kl. 12.00

Afgang fra Hundige Station kl.12.20

Hjemkomst senest kl. 18.30

Pris kr. 410 incl. bus, guide, eftermiddagskaffe og

kage


Heldagstur til Omø

fof guide Ellen Beuchert

Omø er en af Danmarks små eksotiske

perler. På denne tur får du et lille kig ind

i den helt specielle livsstil, som ø-livet er.

Et liv i balance mellem fortid og nutid.

Og med den smukkeste natur lige uden

for døren. Vi kører til Stigsnæs havn, hvor

færgen sejler os over til Omø. Vores lokalguide

vil fortælle lidt om livet på havnen,

inden vi spadserer mod Omø By. Vi passerer

Kirkehavn, som blev hårdt ramt under

stormfloden i 2006. Undervejs fortæller

guiden os, hvordan det er at bo på en lille

ø, om erhverv, foreningsliv, børn og ældre

mm. Du hører også om alle ildsjælene,

som holder liv i det lille samfund. Vi besøger

den lille landsbykirke og den velholdte

kirkegård og passerer Porten, Omøs

”avis” gennem generationer. I Omø by

går vi forbi gadekæret, ø-arkivet, forsamlingshuset

og Omø Skole og kigger ind

i Omøs dagligvarebutik, som netop har

fejret 100 års fødselsdag. Du får mulighed

for at handle lidt, inden vi fortsætter til

Omø mose, hvor der er rig mulighed for

at nyde synet og lyden af de mange ynglende

fugle. Fra mosen fortsætter vi langs

med stranden, hvor vi bl.a. ser, hvordan

havet under stormfloden åd flere meter

af klinten. Tilbage i Omø havn ca. kl. 14

spiser vi en sen frokost på ”Restaurant

Omø”, inden vi tager færgen tilbage til

Sjælland kl. 16.00. NB! Turen er på ca. 4

km. Langs med stranden er terrænet ret

krævende pga. de mange sten. Det er

derfor absolut nødvendig med gode ben

og godt fodtøj. Du bør også medbringe

drikkevand. Turen er absolut ikke egnet

for gangbesværede. Begrænset deltagerantal

max 30. Tilmelding og betaling senest

den 14. maj 2011.

Køge 68 010

Onsdag den 8. juni 2011

Afgang fra ”Turistbus” ved Køge Station kl. 8.30

Hjemkomst ca. kl. 18.30

Pris kr. 630 incl. frokost, ekskl. drikkevarer

Giv et gavekort

Tur til Nordsjælland

fof guide Ellen Beuchert

Vi kører langs Roskilde Fjord til Hundested

og Knud Rasmussens hus, som er

opført af polarforskeren selv. Undervejs

får vi en introduktion til Knud Rasmussen,

inden vi besøger huset, hvor han planlagde

de berømte Thule-ekspeditioner.

Husets originale møbler og indbo er

bevaret, og huset ligger i usædvanligt naturskønne

omgivelser. Efter frokost kører

vi mod øst gennem smukke landskaber,

hvor vi besøger Tegners Museum og statuepark.

Billedhuggeren Rudolph Tegner

(1873-1950) lod selv opføre sit museum,

der indeholder over 200 skulpturer. Efter

besøget på museet bliver der tid til at gå

rundt i parken på egen hånd. Inden bussen

kører os tilbage til Køge, drikker vi en

kop kaffe ved bussen. Vi kører hjem gennem

Grib Skov og langs Esrum Sø. Tilmelding

og betaling senest den 26. april 2011.

Køge 68011

Onsdag den 11. maj 2011

Afgang fra ”Turistbus” ved Køge Station kl. 9.00

Afgang fra Hundige Station kl. 9.20

Pris kr. 660 inkl.. bus, guide, entréer og frokost,

ekskl. drikkevarer og kaffe ved bussen.

Falsters fortræffeligheder

fof guide Ellen Beuchert

En dejlig sommertur til det smukke

Falster. Vi kører til Moseby Præstegård,

landets næstældste præstegård fra 1596,

hvor provst Jens Lose i samarbejde med

landskabsarkitekt Charlotte Skibsted er

ved at genskabe den historiske præstegårdshave,

som er helt unik, idet man

stadig har de originale plantegninger fra

1812, og fordi det 6 tdr. land store haveanlæg

er skabt som et miniaturebillede

på det danske landskab. Provst Jens Lose

viser selv rundt og fortæller om sin drømmehave.

Fra Moseby Præstegård kører

provsten med os til sin nærliggende

kirke, Aastrup Kirke, hvor han vil fortælle

os om kirkens spændende kalkmalerier,

inden vi via det idylliske Hesnæs med

de specielle Hesnæs huse kører til Pomlenakke

Traktørsted, hvor frokosten venter.

Efter frokost kører vi til Nykøbing F.,

hvor eftermiddagens besøg gælder Czarens

Hus med museet Falsters Minder (nu

Guldborgsund Museum). Blandt mange

spændende ting fra det gamle Falster kan

man i museets samlinger se fine eksempler

på Falstersyning, en broderiteknik,

som blev udført på Falster i 1800-tallet.

ForeDrag

Inden vi påbegynder hjemturen drikker vi

en kop kaffe i restaurant Czarens Hus. Tilmelding

og betaling senest den 1. juni 2011.

Køge 68 032

Onsdag den 15. juni 2011

Afgang fra ”Turistbus” ved Køge Station kl. 9.00

Hjemkomst ca. kl. 18.00

Pris kr. 630 inkl.. bus, guide, entréer, frokost og

eftermiddagskaffe/-te, ekskl. drikkevarer til frokost.

rejser

3-dages tur med Jules Verne Safari

fof-guide Ellen Beuchert

Datoer: 27.-29. maj 2011.

Vi kører fra Køge tirsdag morgen kl. 8.

Vi spiser frokost undervejs og aflægger

besøg i Danmarks ældste købstad Tønder,

hvor der bliver lejlighed til at kigge

indenfor på kunstmuseet, inden vi kører

til vores hotel. Turen tilbyder onsdag en

enestående mulighed for at rejse/sejle i

fodsporet på den verdenskendte forfatter

Jules Verne (forfatteren til bl.a. Jorden

rundt på 80 dage). I juni 1881 rejste Jules

Verne med skib mellem Østersøen og

Nordsøen – en tur, som han beskrev, og

som vi nu kan opleve sammen med Sort

Safari®. Vi skal på en heldagssejlads på Ejderen

fra Tønning i vest til Rendsborg i

øst. Vi sejler langs den gamle dansk-tyske

grænse gennem et vidunderligt, flot

landskab, og vi passerer flere sluser, hvor

vandstandsniveauet udlignes. Vi genoplever

Jules Vernes eventyrrejse med – efter

den tid – imponerende kanalanlæg og

maleriske byer. På turen gennem det

smukke slesvig-holstenske landskab passeres

flotte og dyrerige naturområder,

som naturvejlederen vil ”åbne op for”

med spændende natureventyr. Under

sejlturen får vi både en lækker frokostbuffet

og en dejlig kaffe/kage buffet, som

bliver serveret på overraskende vis. Torsdag

går det atter hjemad. På hjemturen

lægger vi vejen forbi Glücksborg Slot,

vores kongefamilies ”stamslot”. Tilmelding

og depositum senest den 1. marts 2011.

Køge 68 008

Pris kr. 3191. Depositum kr. 1.000 betales ved

tilmeldingen. Prisen dækker busrejse, guider

undervejs, sejlads på Ejderen inkl. 2 buffeter, 2

overnatninger i dobbeltværelse, 2 x morgenmad,

2 x frokost ekskl. drikkevarer, 2 x aftensmad ekskl.

drikkevarer. Tillæg for enkeltværelse kr. 500.

7


ForeDrag

kUnstForeDrag

Picasso på Louisiana

Ellen Beuchert

Louisiana har tre fornemme Picasso

malerier i sin samling samt tegninger og

grafiske tryk, og Louisiana har tidligere

afholdt hele fire udstillinger med den

store kunstner. Til foråret bliver det igen

Picasso-tid på Louisiana, når museet med

udstillingen ”Fred og Frihed” sætter fokus

på den politiske og fredselskende Picasso

og viser omkring 100 værker, der vidner

om hans sociale og politiske engagement

i årene fra 1944 til hans død i 1973.

Det er den Kolde Krigs og eftertankens

tid – efter gruen i Guernica og 2. Verdenskrigs

rædsler, hvor Picasso havde mistet

flere af sine venner enten ved fronten

eller i koncentrationslejrene. Men trods

rædsel og sorg løfter han sit udtryk, så

det griber efter håbets princip, hvilket er

typisk for den genialt skabende kunstner.

Udstillingen vil være opdelt i otte temaer:

Nature morte (opstillinger), Kvinderne fra

Algeriet; Las Meninas, Picassos Arkadien,

Sabinerindernes rov, Mødre og musketerer,

Krig og fred og Fredsduen. Med maleri,

tegning, litografiske tryk, breve og fotografi

vil udstillingen dokumentere,

hvordan Picasso refererer til historiske

nøglebegivenheder. Udstillingen er blevet

til i et samarbejde med Tate Liverpool

og Albertina i Wien.

Tilmelding og betaling senest den 14. marts

2011

68 033

Pris kr. 100 ekskl. éntre til Louisiana

Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 11

Mødested: Forhallen på Louisiana, Humlebæk

Familiearrangementer

Bistre bisper på Absalons Borg

Hanne fabricius

Tag dit barn eller barnebarn (fra 8 år) med

på en byvandring, hvor historien bliver

levende!

Vi starter i ruinerne under Christiansborg

Slot og hører om biskop Absalon, sørøverne

og kongedatteren Leonora Christina,

der sad fængslet i Blåtårn i næsten

22 år. Bagefter går vi ned i Det Kongelige

8

Biblioteks have og finder resterne af Chr.

4.’s hemmelige krigshavn. Entré til besøget

i ruinerne er inkluderet i prisen.

Mødested: Christiansborg Slotsplads ved

Rytterstatuen. Tilmelding og betaling senest

den 11. marts 2011

Køge 68002

Lørdag den 26. marts 2011 kl. 11

Pris for 1 voksen og 1 barn fra 8 år kr. 150

Ekstra barn (samme aldersgruppe) kr. 35

På eventyr blandt dinosaurer,

mammutter og hvaler

Ta’ med på et spændende besøg på

zoologisk museum. Du får denne dag

lov til at røre en ægte klumpfisk, stikke

hånden ind i munden på en haj, klappe

en levende slange og opleve mange af

de andre spændende ting på museet. Du

kommer også en tur ned i museets dyb

til den hemmelige hvalkælder, der normalt

er lukket for publikum. Her kan du

se en af verdens største samlinger af skeletter

fra store hvaler, bl.a. en blåhval på

24,5 meter. Til sidst bliver børnene sendt

ud på en skattejagt, hvor de selv skal gå

på opdagelse på museet. Besøget varer

ca. halvanden time. Tilmelding og betaling

senest den 3. september 2011

Mødested: Zoologisk Museum, Universitetsparken

15, 2100 København Ø.

68 034

Lørdag den 17. september 2011 kl 11

Pris kr. 250 for 1 voksen og 1 barn fra 5 år, inkl.

entré til museet og en lille præmie til børnene.

Ekstra barn (samme aldersgruppe) kr. 125

68 035

Lørdag den 17. september 2011 kl 14.30

Pris kr. 250 for 1 voksen og 1 barn fra 5 år, inkl.

entré til museet og en lille præmie til børnene.

Ekstra barn (samme aldersgruppe) kr. 125

Sommerhøjskole for familier

Tag dine børn eller børnebørn med på

FOFs sommerhøjskole for familier 1.-5.

august 2011.

5 spændende og indholdsmættede dage

med gode oplevelser og udfordringer,

som du er fælles med dine børn/

børnebørn om.

Sommerhøjskolen er kommet i stand

som et samarbejde mellem FOF Ved

Køge Bugt, VisitKøge, Kjøge Mini-By, Køge

Musikskole, Kunstmuseet KØS m.fl.

Der bliver mulighed for at komme på

skattejagt i Køge By i både fortid og nutid

samt arbejde kreativt med Danmarkshistorien

fra vikingetid frem til vore dage.

Du kan være med til at lave udkast til et

kunstværk om din egen tid og din egen

familie. Sang, musik og leg indgår som en

selvfølgelig del af sommerens familiehøjskole,

ligesom ugen også vil byde på en

spændende ekskursion.

ring efter specialprogram hos fof.

68 036

Mandag den 1. august-fredag den 5. august

mUsikForeDrag

Wienerkoncert

Med kapelmester Andreas Orlowitz og

hans 5 mands wienerensemble. Solist:

Pernille Tommerup.

I 23 år har der været nytårskoncerter i

Køge, og for 11. gang er FOF vært og

glæder sig til igen i år at kunne byde

velkommen til Andreas Orlowitz og hans

wienerensemble og til den dejlige sopran

Pernille Tommerup.

Wienerkoncerten er et program, der

bringer følelser og minder frem om en

svunden tid – en tid, der har fået sin

plads også i danskernes bevidsthed takket

være de berømte nytårskoncerter fra

Wien. I Køge er wienerkoncerterne for

længst blevet en tradition. Tilmelding og

betaling senest den 19. januar 2011.

Køge 68 001

Søndag den 30. januar 2011 kl. 15

Pris kr. 150 inkl. kaffe og kage

Teaterbygningen, salen


Rytmisk korkoncert

med Køge Bugt Koret og greve

gymnasiekor

Musikken swinger, og humøret stiger

mindst et par grader, når de to kor byder

på årets musikalske oplevelse. Korene

synger rytmisk musik, og repertoiret

spænder fra gospel over rock, swing, pop

til populære musical melodier. Køge Bugt

Koret er under ledelse af Else Andersen,

og Bjarne Glenstrup er dirigent for Greve

Gymnasiekor. Tilmelding og betaling senest

den 3. marts 2011.

68 012

Onsdag den 23. marts 2011 kl. 20

Pris kr. 50

Kontakt FOF

rejseForeDrag

Lær verden at kende

Ruth Christoffersen

Torsdag den 3. februar 2011

syrien – Damaskus, aleppo og

palmyra

Damaskus, der måske er verdens ældste

beboede by, byder på et utal af storslåede

oplevelser, blandt andet den berømte

Umayyade-moske, der oprindelig var et

romersk tempel og senere blev en kristen

kirke. Det Danske Institut i Damaskus ligger

i en smuk gammel bygning. Herfra

udveksles kunst og kultur med den arabiske

verden. Aleppo er også en af de ældste

byer. En vandring i de overdækkede

markedsgader føles, som var man hensat

til en anden verden – som at gå rundt i

”Tusind og én nats eventyr”. Det sagnomspundne

Palmyra var engang et stop på

karavanevejene, også for rejsende ad Silkevejen

fra Kina til Europa. Med Palmyra

har romerne efterladt et af verdens mest

storslåede monumenter, beliggende i en

grøn oase i ørkenen.

Torsdag den 17. februar 2011

Jordan –

Jerash, Wadi rum og petra

At opleve Jordan er en kulturel rejse gennem

tiderne. Fra Nebobjerget skuer man

ind i ’Det forjættede land’. I Jerash opleves

romernes storhedstid. En gammel islamisk

borg vidner om magtkampene mellem

korsridderne og Saladin. Ligeledes

ses en af korsriddernes borge. Jordan består

mest af ørken, der ofte frembyder de

mest fantastiske landskaber. Ørkenområdet

Wadi Rum overgår dog dem alle, her

kan man næsten fornemme ’Laurence of

Arabia’ komme ridende på sin flotte kamel.

Men ingen oplevelse i Jordan overgås

vel af synet af Petra, byen udhugget

i klipperne for mere end 2000 år siden.

Gennem en smal kløft vandrer man frem

til dette eventyr mellem røde klipper.

Tilmelding og betaling senest den 20. januar

2011.

Køge 68 003

2 foredrag kr. 250

Ovennævnte datoer kl. 14

Teaterbygningen

ForeDragsrækker

Danmark Dejligst

3 foredrag 3 ekskursioner

Teaterbygningen, kl. 10.

Onsdag den 26. januar 2011

Bare man venter længe nok, kan man

blive konge af sverige

Vi skal høre om en af dronning Margrethes

stamfædre, nemlig Jean Baptiste

Bernadotte. Bernadotte var fransk feltmarskal

under Napoleon. Men han blev

arveprins i Sverige i 1810 og i Norge i

1814 som arvtager til den barnløse kong

Karl 13. af Sverige. Efter Karl 13.s død i

1818 blev Bernadotte konge af Sverige

og Norge, og han er således stamfar til

den nuværende svenske kongeslægt og

gennem dronning Ingrid også til den

danske. Vi skal høre om, hvordan det gik

til og trække linierne op til i dag.

Ekskursion, tidspunkt efter aftale

Onsdag den 9. februar 2011

Dronning Margrethe og arkæologien

Vi skal besøge særudstillingen i Nationalmuseets

Egmonthal. I anledning af Dronning

Margrethes 70-års-fødselsdag viser

Nationalmuseet en stor særudstilling,

hvor dronningen selv fortæller om flere af

de arkæologiske udgravninger, som hun

har deltaget i og besøgt, og om de fund,

der dukkede op af jorden. Udstillingen

er blevet til i samarbejde med Moesgård

Museum og billedkunstneren Ingvar

ForeDrag

Cronhammar, der har skabt et stemningsfyldt

og unikt udstillingsrum som ramme

om dronningens fortælling.

Teaterbygningen, kl. 10

Onsdag den 9. marts 2011

Når tiden står stille…

Den tyske digter og forfatter Rainer Maria

Rilke gav en rammende karakteristik af

den danske maler Vilhelm Hammershøis

billeder: Det var nødvendigt for ham at

gense dem for at høre Hammershøi ”tale

og tie”, og han beskrev hans værk som

”langt og langsomt”. Vi skal høre om ”Det

moderne gennembrud” og især om symbolisten

Hammershøi (1864-1916), hans

liv og værk og se nærmere på hans særegne

stil, der ikke ændrede sig ret meget

gennem årene. Han havde allerede med

billedet ”Ung Pige”, portrættet af søsteren

Anna, som blev hans debut på Charlottenborgs

forårsudstilling i 1885, fundet

sin stil. Billedet fik i øvrigt ikke nogen speciel

god modtagelse.

Ekskursion, tidspunkt efter aftale

Onsdag den 16. marts 2011

Vilhelm Hammershøi på

statens museum for Kunst

Vi skal besøge forårets store udstilling på

Statens Museum for kunst. Hammershøi

er ofte blevet betegnet som en ener i

dansk og europæisk sammenhæng, men

hvad sker der, når hans kunst ses sammen

med værker af samtidige kunstnere?

Udstillingen vil rumme en undersøgelse

af samspillet mellem Hammershøis kunst

og det samtidige maleri i Europa.

Teaterbygningen, kl. 10

Onsdag den 30. marts 2011

Danmarkshistoriens værste skurke

Danmarkshistorien er fuldt af gode historier

om personer, som har udnyttet

situationer og/eller andres godtroenhed.

Så længe det går godt, er de helte, går

det galt, afsløres de som skurke, som vi

bl.a. har set det, da Nordisk Fjer og IT Factory

boblerne bristede. Og tro ikke, at det

er noget nyt – sådan har det altid været.

Vi skal høre nogle af de gode historier

fra Danmarks fortid og nutid om helte af

begge køn, som er faldet ned fra piedestalen

og endt bag tremmer.

9


ForeDrag

Ekskursion, tidspunkt efter aftale

Tirsdag den 24. maj 2011

En tur bag tremmer

Vi skal på besøg i Vestre Fængsels fine

lille museum. Her skal vi høre historien

om det københavnske fængselsvæsen fra

1662 til i dag. Vi skal høre om fangernes

opfindsomhed og flugtforsøg og se en

fængselscelle, som den så ud for 100 år

siden, og undervejs får vi flere dramatiske

fortællinger, også om ”berømte” fanger.

Meget dansk trælegetøj blev fremstillet i

fængslet, så der er mange fine træting på

museet. Museet er ikke stort, vi bliver derfor

delt op i hold. Rundvisningen varer ca.

halvanden time, og desværre er der ikke

mulighed for at sidde ned undervejs. Vi

garanterer, at alle, der kom ind med FOF,

kommer med ud igen!

Tilmelding og betaling senest den 12. januar

2011. Prisen dækker foredrag, entreer

og rundvisninger.

Køge 68 021

6 foredrag/ekskursioner kr. 585

Teaterbygningen.

København på kryds og tværs

Med kulturhistorikeren Flemming Jerk

gennem det gamle (og nyere) København,

fire ekspeditioner ud i det velkendte

såvel som det mindre kendte København.

Vi ser på bygninger, mindesmærker

og anlæg og hører om de mennesker og

de ofte dramatiske begivenheder, der har

givet byen liv.

Portalen,

fredag den 1. april 2011 kl. 16.00-17.30

Et indledningsforedrag med lysbilleder

trækker hovedlinier af Københavns

1000-årige historie fra vikingetiden til i

dag – med vægten lagt på det, vi skal

møde på de følgende fire byvandringer.

Onsdag den 6. april 2011 kl. 16.00-17.30

på opdagelse i middelalderbyen

Vi mødes ved “Fiskerkonen” på Gl. Strand

ved Højbro, hvor byen blev til – og begiver

os ud i middelalderbyens labyrint

af snævre, krogede gader og stræder.

Trods bybrandene har det ældste København

efterladt stærke spor i Magstræde/

Snaregadekvarteret og omkring Gl. Torv/

Nytorv, hvor byens borgere også i dag

mødes til samtale og rettergang.

Fredag den 8. april 2011 kl. 16.00-17.30

10

gennem Latinerkvarteret

Vi mødes foran Frue Kirke, grundlagt af

Absalon, men genrejst efter englændernes

bombardement 1807 (PS: forbehold

for evt. kirkelige handlinger) i den nøgterne

klassicisme, der gjorde København

til så fornem en arkitekturby. Vi kigger ind

i Universitetets pompejansk udsmykkede

forhal og fortsætter op ad Store Kannikestræde

med kollegier, professorgårde og

Regensen. Afslutning på Gråbrødre Torv

med ”ildebrandshusene” fra 1728.

Onsdag den 13. april 2011 kl. 16.00-17.30

Kongens Nytorv og Nyhavn

Vi mødes foran Det Kgl. Teater og overskuer

derfra ” kongens nye torv”, som

under Christian V blev ramme om hovedstadens

fornemste liv, omkranset af

barokkens delvis bevarede pragtbygninger

og samtidig nabo til ”den nye havn”,

der endnu for 100 år siden var et trafikalt

centrum, og hvis smukke gamle købmandsgårde

og skipperknejper heldigt er

bevaret (og moderniseret).

Fredag den 16.april 2011 kl. 16.00-17.30

frederiksstaden og amalienborg

Vi mødes ved Christian X’s rytterstatue på

Sankt Annæ Plads og har på den ene side

Garnisons Kirke og bagsiden af Nyhavnkvarterets

gamle købmandsgårde, på den

anden den til det oldeborgske kongehus

300-års jubilæum anlagte Frederiksstad

med dets fornemme, adelige palæer,

fremmedartede kirker og Amalienborgs

treenighed af fyrstemonument, slot og

kirke, en kultplads for enevældens Danmark,

der søger sin lige i Europa!

Tilmelding og betaling senest den 14. marts

2011.

greve 68 004

1 foredrag i Portalen, 4 byvandringer

Pris kr. 500 ekskl. evt. entreer

Torsdagstræf

10. februar 2011

En rejse for sind, sjæl og køn i

Nordamerikas vildmark

Micael Duncan

Følg med på en tur i ord og billeder ind

i det nordlige Amerikas vildmark, hvor

naturen hersker og fødekæden er på alles

præmisser. Fem modne mænds syv

døgn på en maskulin, spirituel og emotionel

vildmarksrejse i Boundery Waters

Canoue Area i Minnesota, hvor naturens

muligheder udnyttes til personlig udvikling.

Hvem er du – som far, mand og

erhvervsmenneske? En rejse i et område,

der igennem millioner af år har været og

er uspoleret af mennesket, og hvor naturen

fortsat er mesteren, og mennesker er

den ydmyge gæst. Et personligt og nært

foredrag, der i dialog, billeder og poesi

kommer tæt på.

3. marts 2011

fra Nørrebro til Nørregade

Erik Norman Svendsen

To lokaliteter har spillet en afgørende

rolle for Københavns forhenværende

biskop Erik Norman Svendsen. I sine første

23 år boede han på Nørrebro tæt på

Runddelen, og i sine 17 år som biskop i

bispegården i Nørregade. Han har som

dreng oplevet både besættelsen og befrielsen

og som voksen været tæt på store

begivenheder i kirkeliv og kongehus. På

Torsdagstræf fortæller han om sit begivenhedsrige

og brogede liv.

17. marts 2011

sange til foråret

Jeannet Ulrikkeholm

Vi byder foråret velkommen med et dejligt

musikalsk causeri med både kendte

og mindre kendte forårssange fra middelalderen

og frem til i dag til akkompagnement

af guitarens bløde toner. Der vil

også være forårssange at synge med på!

31. marts 2011

påskefejring i guatemala

Søren Bonde

Selvom koncentrationen af ”indigenas” eller

indianere i Guatemala er størst blandt

Mellemamerikanske lande, fejres de

kristne højtider – og påsken især – med

et engagement, som kun kan opleves få

andre steder. Påskeugen er spækket med

aktiviteter, og tilrejsende pilgrimme og

turister fylder den tidligere hovedstad og


charmerende, historiske koloniby, Antigua,

til bristepunktet. Påsken fejres med

pomp og pragt, når gader og stræder

besmykkes med fantastiske blomstertæpper.

Det er rene kunstværker, som

familier og venner i samarbejde og med

sirlig hånd konstruerer i løbet af natten

over et par kander kaffe eller en flaske

rom. Hver dag tramper tusindvis af kutteklædte

mennesker i timevis byen

rundt i kæmpeprocessioner og bærer på

enorme podier med Jesus- og Mariafigurer.

Men der er også tid til fordybelse og

eftertænksomhed. De gamle kirker har

så godt som døgnåbent, og alle får mulighed

for at kigge indenfor og reflektere

over livet og døden eller mindes en kær

slægtning. Tilmelding og betaling senest

den 1. februar 2011.

Køge 68 022

Ovennævnte torsdage kl. 10-12

4 foredrag kr. 320

Teaterbygningen.

Vinterhøjskolen på Tingstedet

I samarbejde med Centerrådet, Herfølge.

3 festlige weekends på Tingstedet den

22.-23. januar, 12.-13. februar samt 19.-20.

marts 2011.

22. januar 2011 kl. 10

… gennem det som man kalder livet

Daniel Bohr

Med udgangspunkt i Herman Bangs novelle

”Irene Holm” reflekterer den internationalt

anerkendte producent og sceneinstruktør

Daniel Bohr over kunstnerlivet

og bevæger sig fra fødslen og opvæksten

i Sydamerika gennem 28 lande og mere

end 200 teaterforestillinger frem til Danmark

og vore dage.

En spændende fortælling om livet under

mange forskellige himmelstrøg, i frie

lande og under forskellige diktaturer, om

begrænset ytringsfrihed og om at ”bekæmpe

systemet indefra”, om længslen

efter frihed og fred. Daniel Bohr har oplevet

meget i sit liv og er en livlig fortæller.

Hans causerier er altid krydret med en

god portion humor og mangler hverken

ironi eller bittersød smerte. Det faglige,

det saglige og det underholdende går

hånd i hånd, når han står over for et publikum

og fortæller. Daniel Bohrs publikum

bliver som regel stærkt engageret i et

møde med en anderledes verden.

22. januar 2011 kl. 13

stillehavet – Bounty-land og

hovedjægere

Søren Bonde

Lige siden de første opdagelsesrejsende

sejlede rundt i Sydhavet, har dets tiltrækningskraft

været enorm: hvide sandstrande,

det klare varme vand, svajende palmer,

glade og let påklædte øboere med

duftende blomster i håret – kort sagt det

søde liv! Det er ikke stedet for travle mennesker,

men for livsnydere, som værdsætter

kokosnødder i hængekøjen. Tempoet

er skruet helt i bund, og den blide brise i

palmernes skygge får dagene til at smelte

umærkeligt sammen.

Søren Bonde er eventyrer og foredragsholder,

medlem af De Berejstes Klub. Han

har rejst i seks verdensdele og 52 lande.

Han er en erfaren foredragsholder, som

tryllebinder publikum med sine fascinerende

beretninger, billeder og røverhistorier.

23. januar 2011 kl 10

Niels Holgersens forunderlige rejse

Ellen Beuchert

Med levende fortælling af uddrag af

Selma Lagerlöfs klassiker om Niels Holgersen

rejser vi tværs gennem Sverige

og møder mennesker, som kæmper med

skæbnen og deres egne følelser. Hvad

kan vi lære om vores eget liv 2011 ved at

læse klassiske bøger og høre om de menneskeskæbner,

de beskriver?

Ellen Beuchert er en medrivende fortæller,

forfatter, tidl. sognepræst, nu højskolelærer,

foredragsholder og kulturkonsulent

hos FOF.

23. januar 2011 kl 13

De gamle spillemænd

Carl Erik Lundgaard

Hør den spændende fortælling om et

intenst levet liv med musikken og samværet

med gamle spillemænd, originaler

og fortællere – og nyd de gamle sange

og tonerne fra harmonikaen.

Carl Erik Lundgaard er musiker, komponist,

arrangør, fortæller og underviser.

ForeDrag

12. februar 2011 kl. 10

Otto Lundgaard

Ib Ib Hurra

Det er efterhånden 55 år siden, at den

nok mest populære danske filmskuespiller

gennem tiderne, Ib Schønberg, døde

52 år gammel – eller 52 år ung; det er

nemlig op til den enkelte tilhører at bedømme.

Otto Lundgaard vil i ord og billeder,

film og lyd, bringe os i et par timers

godt selskab med et stort menneske,

som kunne meget og kunne nå meget,

ville meget og ville give meget – og ikke

kun i de mere end 100 film, han satte sit

stærke aftryk på.

Otto Lundgaard er sognepræst og foredragsholder.

12. februar 2011 kl. 13

Ærø, hvor idyllen stadig lever

Gunhild og Jørgen Hillestrøm

De danske øer har hver deres charme,

men en af de mest charmerende er

nok Ærø med Ærøskøbing med de små

gamle huse og Marstal med de gamle

skippertraditioner. Flot lysbilledforedrag.

Ægteparret Hillestrøm er globetrottere og

foredragsholdere.

13. februar 2011 kl. 10

Årstidens sange

Arne Andreasen

Sammen med højskolelærer Arne Andreasen

skal vi høre og synge en dejlig

blanding af årstidens sange, nye såvel

som gamle. Arne Andreasen er også

sangskriver, så det afvekslende program

vil både byde på sange fra hans egen

produktion og fra andres. Deltagerne kan

glæde sig til en rigtig varm og dejlig højskoleformiddag.

13. februar 2011 kl. 13

gadens humørspredere

– Jens august schade og Dan Turèll

Poul Kragelund

Vi skal høre om to vidt forskellige poesispredere,

nemlig lyrikkens karrusellerende

UFO. Jens August Schade og

asfaltrotten fra Vangede og Vesterbro

Dan Turèll. De to begavede, folkelige

sprogjonglører portrætteres. Begge var

de bohemer – lyse digtere med stor livsappetit.

Vi skal høre en række eksempler

på deres letløbende, fascinerende poesi.

Men også på deres hverdagsbeskrivelser,

der på enestående vis emmer af levet liv.

Poul Kragelund er forfatter mm.

11


ForeDrag

19. marts 2011 kl. 10

Hellere Hearthuntet end Headhuntet

– Hvad er livskvalitet?

om at være den, man er, der hvor man

er

Erik Lindsø

”Fordi Danmark bliver fattigere, behøver

vi jo blive dummere”. (Frederik 6.) På den

ene side: Hvorfor er nogle mennesker

langtidsskuffede? Hvorfor siger nogle: Vil

du være glad i dag, er det dit eget problem,

der er nok at være ked af? På den

anden side: Hvorfor er der nogle mennesker,

som ikke er i tvivl om, at det at være

til skaber livsglæde, livsmod, fylde, energi

og livslyst. Hvorfor rakker nogle altid op,

mens andre rakker ned. Erik Lindsø er

kulturjournalist, redaktør på ”Grænsen –

magasin for sprog, kultur og mindretal”

og freelance tilknyttet DR Kultur.

19. marts 2011 kl. 13

Kai Normann andersen

Gunnar Brønholt

Det er svært at holde benene i ro ved

genhøret med denne store komponists

inciterende melodier. I foredraget causeres

over Kai Normann Andersens liv;

der tegnes et billede af tiden, hvor man

kunne gå til bal uden høreværn; der

spilles kendte og mindre kendte succesmelodier;

og der bliver lejlighed til at

synge selv – f.eks. ”I dit korte liv” på Poul

Henningsens tekst. Gunnar Brønholt er

organist, kor- og orkesterdirigent, en

sprudlende fortæller og gæsteforelæser

på højskoler.

20. marts 2011 kl. 10

Dagmarkorset og Kongelige Kors og

Kroner

Britta June Johnsen

Et billedforedrag om Stephanskronen

og Monomachoskronen fra Ungarn og

Dagmarkorset fra Danmark. Fra det 5. til

10. århundrede var Konstantinopel dominerende

i Europa – både i politisk og kulturel

henseende. Det var de byzantinske

kunstnere, man efterlignede i hele Vesten

langt op til 1200-årene. Emaljebelagte

smykker og skatte i guld var eftertragtet

af kongelige familier i Europa, kirker og

som luksussmykker for meget rige folk.

Britta June Johnsen er forfatter, historiker

og tidl. rejsebureaudirektør/arrangør.

12

20. marts 2011 kl. 13

Hele Danmarks grethe

Stefan Fønss

Hør om ”Hele Danmarks Grethe” med

efternavnet Sønck, når Volmer Sørensens

søn fortæller om hendes lange, spændende

karriere som sangerinde, revy-,

teater- og filmskuespiller og deres liv

sammen. Stefan Fønss er søn af skuespillerinden

Mime Fønns og den kendte

radio- og tv-mand Sejr Volmer-Sørensen

og dermed stedsøn til Grethe Sønck.

Stefan Fønss er en veloplagt, spændende,

underholdende og meget alsidig foredragsholder.

Tilmelding og betaling senest

den 15. januar 2011.

Køge 68 020

12 foredrag kr. 550

Tingstedet i Herfølge

FamilieForeDrag

Hjertets pædagogik

V/ Annette Ikast

Hvordan hjælper vi vore børn med at

udvikle empati, kreativitet, tilknytning

og selvtillid? Hvordan sikrer vi os, at børn

vokser op med en ballast af sunde værdier

og god dømmekraft? Kan vi gøre noget

for at undgå den stress, børn daglig

udsættes for i familie og daginstitutioner?

Kan vi overhovedet overskue, hvad vor

livsstil i dag gør ved børn? Er det vigtigt,

om det er forældrene eller pædagogerne,

der opdrager vores børn? Hjertets pædagogik

siger, at opdragelse er kærlighed

og eksempel og tager udgangspunkt i,

at børn har brug for tid til roligt samvær

med voksne, gerne om dagligdagens opgaver,

at de har brug for stilhed og skønhed

omkring sig, at det er livsnødvendigt

for børn, at de får et aktivt og levende

forhold til naturen, at de skal have tid til

at lytte, se og undres.

Kan vi voksne gøre mere for at tilgodese

disse behov hos børn?

Kom og få inspiration til dit liv med børn.

Foredraget henvender sig til forældre,

bedsteforældre, pædagoger, lærere og

andre, der beskæftiger sig med børn.

Foredraget rundes af med spørgsmål og

samtale. Annette Ikast er pædagog og

psykoterapeut. Tilmelding og betaling senest

den 2. marts 2011.

Køge 68 037

l foredrag kr. 120

Onsdag 16. marts kl. 19.00

Køge Gymnasium

sUnDheDs-

ForeDrag

Har du mødt en energityv?

Heidi Maria Schønberg

Oplever du det pludselig at blive drænet

og træt efter at have været sammen med

en bestemt person? Så er det måske en

en energityv, du er udsat for.

En energityv kan forekomme i flere varianter:

En ”brokke røv”, en ”bulldozer”, en

kritisk sortseer etc., og det kan være en

veninde, en kæreste, en kollega eller et

familiemedlem.

Her får du teknikker til at lægge en ny

strategi for samværet med energityven,

så I kan opnå et større fællesskab og få

mere glæde af hinanden. Vi arbejder med

emner som: Energityvens motiv. Hvordan

er hans teknik? Hvordan stopper du ham?

Hvordan sætter du grænser? Tilmelding

og betaling senest den 14. marts 2011.

Køge 68 038

1 foredrag kr. 125,-

Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

Køge Gymnasium


Er du særligt sensitiv?

Heidi Maria Schønberg

Ifølge ny forskning er hver femte af os

særligt sensitive. Sensitive mennesker

er ekstremt fintfølende og dermed også

disponerede for at blive stressede. Sensitive

mennesker har en høj grad af empati

og kreativitet. De er ofte meget intuitive

og gode til at fordybe sig. De kan fornemme

andre menneskers sindstilstand

og mærke noget, andre ikke kan. Mange

sensitive føler sig forkerte og bliver ofte

overvældede af for mange indtryk (støj,

mange stemmer på en gang, lugte o.l.)

De har derfor brug for en del tid alene

for sig selv. Dette foredrag handler om at

forstå sin sensitivitet – at gøre det lettere

at skabe balance i livet og at tage vare på

sig selv. Tilmelding og betaling senest den

20. marts 2011.

Køge 68 039

1 foredrag kr. 200

Tirsdag den 5. april 2011 kl. 18.00-21.30

Køge Gymnasium

Martinus’ Verdensbillede

18. januar 2011

Hvad er intelligens, og hvor fører den

os hen?

v/Søren Olsen

Intelligensens betydning kan næppe

overvurderes i menneskets udvikling.

Hvor bringer den os hen, ifølge Martinus?

Den korte version: først i ?helvede? og

siden i ?himmelen?. Intelligensen og følelseslivet

skal samarbejdes og forfines for

at kunne bære moden frugt. Det åbner

for helt nye horisonter i forståelsen af os

selv.

1. februar 2011

Det globale fællesskab

v/ Eigil Kristensen

Vi er ifølge Martinus ved at udvikle et

demokrati i renkultur, hvilket er en total

socialisering af menneskeheden. Der vil

dog gå lang tid endnu, før der ikke længere

er nogen klasseforskelle. Når den

tid kommer, vil den eneste arbejdsgiver

og ejer af værdierne være det globale

fællesskab, og menneskene vil have den

indstilling, at man ikke er kommet til

verden for at lade sig tjene, men for at

tjene. Fremover vil vi opleve en glæde

ved at skabe og derved synliggøre vore

tanker og følelser. Det er den udvikling,

der engang skal kulminere i en fuldkommen

skabe- og næstekærlighedsevne og

i et samfund, hvor alle vore drømme kan

blive til virkelighed.

15. februar 2011

fra okkultisme til Åndsvidenskab!

v/John Klemens

Siden menneskeracens begyndelse

har det været naturligt, at ledere med

særlige kvaliteter fungerede som åndelige

vejledere. Fra Shamaner, Høvdinge,

Konger, Faraoner, Buddha, Kristus frem

til nutidens politiske ledere har disse

personligheder besiddet nogle åndelige

eller mentale indsigter. I fortiden valgte

man kandidater, som gennemgik okkulte

eller åndelige indvielser, medens nutidens

”indvielser” foregår i et ganske andet

scenario. Ligesom fortidens indvielser

krævede en vis åndelig modenhed, således

kræver nutidens ”indvielser” udvikling

af moral. Hvad er det for ”indvielser” det

moderne menneske er stillet overfor?

1. marts 2011

Klima og globalisering

v/Ole Therkelsen

Globalisering og klimaforandringer er

analoge med de processer, der sker i vor

egen organisme, fordi jordkloden ligesom

os også er et levende væsen under

udvikling. Klimaforandringer, økonomiske

og politiske kriser er udtryk for jordklodens

viljeføring og bevidsthedsudvikling.

15. marts 2011

Nutidsmenneskets eksistentielle krise

v/ Lene Jeppesen

Martinus analyser beskriver, hvordan en

ny verdensopfattelse langsomt afløser

det kendte materialistiske verdensbillede.

Nutidsmenneskets længsel efter noget,

ForeDrag

for mange, udefinerbart bliver mere og

mere tydelig i vores daglige liv. Hvem

er vi? Hvor er vi på vej hen – både som

mennesker og som samfund? Hvad er

meningen med det hele? Udbrændthed,

ulykkelige kærlighedsforhold, sygdomme,

uinspirerende og stresset familiestruktur

samt eksistentiel uro præger manges

hverdag. Begreber som samvittighed,

værdier og personlig udvikling er ikke

længere blot et smart modefænomen,

men en del af manges daglige liv. Og det

er der en helt naturlig grund til!

Tilmelding og betaling senest den 20. januar

2011

Køge 68 005

5 foredrag kr. 550

Teaterbygningen, kl. 19.00

VinForeDrag

Bourgogne – på højt plan

Henning a. pedersen

Frankrigs berømte vin Bourgogne – på

Pinot Noir druen – producerer, når den er

bedst, nogle af verdens bedste rødvine.

Her har markens beliggenhed og vinbonden

en afgørende betydning. Gode Bourgognevine

kræver en hel del lagring, før

de folder sig ud, og netop denne aften får

du lejlighed til at smage vellagrede vine

af høj kvalitet. Flere fra Premier Cru marker

og flere over 10 år. Det hele ledsages

af lysbilleder, også af det gastronomiske,

da området også kaldes ”Frankrigs spisekammer”.

Glas forefindes, men det er

en god idé at medtage et STORT glas. Tilmelding

og betaling senest den 14. februar

2011.

68 006

Tirsdag dem 1. marts 2011 kl. 19.00

Pris inkl. Vin kr. 245

Køge Gymnasium, lokale 64

13


ForeDrag

haVeForeDrag

Haveplanlægning

Intensivt kursus over 2 lørdage (kl. 10.00-

16.00). AnneMarie Sørensen

Er du ikke tilfreds med din have? Er den

for kedelig – eller er den alt for uoverskuelig?

Bruger du for meget tid på at

luge i stedet for at nyde din have?

På baggrund af både teoretisk viden og

mange års praktisk erfaring med haver og

deres ejermænd holder havearkitekten

og hortonomen AnneMarie Sørensen

dette intensive kursus i haveplanlægning

og planteanvendelse. Kurset løber over

2 lørdage med 3 ugers mellemrum, så

man får tid til at arbejde på haveplanen

derhjemme. Udgangspunktet i kurset er

din egen have og dine behov. Du lærer at

tegne din egen personlige haveplan over

drømmehaven med både rum, oplevelse

og brug af de rigtige planter. Som oplæg

vil der den 1. gang blive vist inspirerende

billeder med bl.a. idéer til ændringer,

du selv kan lave på en weekend, samt

billeder af flere FØR og EFTER haver. Som

oplæg 2. gang vil der blive der blive

gennemgået forskellige måder at anvende

planter på.

For at få det fulde udbytte af kurset skal

man have opmålt sin have på forhånd.

Vejledning i dette vil blive tilsendt 2 uger

før kursusstart til de tilmeldte deltagere.

Det er muligt at kontakte læreren, hvis

der opstår spørgsmål til optegningen. Til

kursusdagen medbringes udover papir

og tegneredskaber (blyant, viskelæder,

lineal, sort tusch og evt. farveblyanter) fotos

af haven fra forskellige vinkler (evt. på

en bærbar computer). Desuden meget

gerne forskellige havebøger og inspirationsmateriale.

Der er plads til max. 10 kursister på holdet.

Der vil blive udleveret kursusmateriale,

som koster 50 kr. Ring gerne til læreren

på tlf. 20886245 eller send en mail til

have-arkitekt@tingbjergnet.dk for nærmere

oplysninger. Tilmelding og betaling

senest den 14. februar 2011.

Køge 68 040

Lørdag den 19. marts og 9. april 2011 kl. 10-16

Pris kr. 800

Køge Gymnasium

14

sprog

engelsk

ENGELSK Niveau 1

Godt begyndt er halvt fuldendt!

Slid, terperi, lektier i lange baner?

NEJ! Det er sjovt at lære et fremmed

sprog!

Tungerne krøller, latteren runger, vi griner

og græder sammen – men lærer det, det

gør vi.

fat mod – du kan sagtens følge med.

Køge 60 000

Onsdag kl. 12.50-14.40 start 26/1

20 lektioner 10 gange kr. 770

Brogade 19, 1

Underviser: Georgeta Tudan-Jensen, 5665 2080

spansk

Spansk lynkursus til rejsebrug

Gør dig klar til at besøge Spansktalende

lande! Sol, strand, behagelige temperaturer

og god mad, men hvad med sproget?

På dette lynkursus vil du lære at bruge og

forstå almindelige gloser, som vil hjælpe

dig i din rejse, som f.eks. at bestille mad

på restaurant, købe ind, checke ind på

hotel og meget mere. HASTA LA VISTA !

(Vi ses)

greve 60 400

Tirsdage kl. 10.00-11.50, start 25/1

16 lektioner, 8 gange kr. 665/265

Greve Borgerhus

Underviser: Lucia Pihl, 2084 1824

greve 60 401

Tirsdage kl. 10.00-11.50, start 29/3

16 lektioner, 8 gange kr. 665/265

Greve Borgerhus

Underviser: Lucia Pihl, 2084 1824

Køge 60 402

Mandage og onsdage kl. 12.30-14.20, start 7/2

16 lektioner, 8 gange kr. 665

Skellet, lokale 4

Underviser: Isabel Aller, 5678 8166

Køge 60 403

Mandage kl. 12.30-14.20, start 14/3

16 lektioner, 8 gange kr. 665

Skellet, lokale 4

Underviser: Isabel Aller, 5678 8166

Spansk intensiv 1

Har du lyst til at lære eller snuse til

spansk? Formål med dette kursus er

at gøre dig i stand til at forstå og føre

lette samtaler samt at give dig så meget

sproglig selvtillid, at du efter dette kursus

tør udtrykke dig på sproget. Dette kursus

byder på varierende og interaktive indlæringsformer

både i form af dialog, læsning

og en lang række mundtlige øvelser

plus passende grammatik i små doser.

greve 60 404

Torsdag kl. 10.00-11.50, start 27/1

16 lektioner, 8 gange kr. 665/265

Greve Borgerhus

Underviser: Lucia Pihl, 2084 1824

greve 60 405

Torsdage kl. 10.00-11.50, start 31/3

16 lektioner, 8 gange kr. 665/265

Greve Borgerhus

Underviser: Lucia Pihl, 2084 1824

Køge 60 406

Mandage og onsdage kl. 8.30-10.20, start 7/2

24 lektioner, 12 gange kr. 880

Skellet, lokale 4

Underviser: Isabel Aller, 5678 8166

Spansk intensiv 2

Du har kendskab til elementært spansk,

men vil gerne forbedre og blive mere sikker

i din kommunikation. Vi arbejder med

en lang række varierede øvelser og sætter

fokus på god udtale. Vi arbejder videre

med bogen ”Mucho Gusto”.

Køge 60 407

Tirsdag og torsdag kl. 8.30-10.20, start 8/2

24 lektioner, 12 gange kr. 880

Skellet, lokale 4

Underviser: Isabel Aller, 5678 8166


Spansk intensiv 3

Du taler spansk, men vil gerne forbedre

og blive mere sikker i din kommunikation.

Vi arbejder med en lang række

varierede øvelser og sætter fokus på god

udtale.

Køge 60 408

Mandage og onsdage kl. 10.30-12.20, start 7/2

24 lektioner, 12 gange kr. 880

Skellet, lokale 4

Underviser: Isabel Aller, 5678 8166

Spansk niveau 2

Du har kendskab til elementært spansk,

men vil gerne udvide dit ordforråd og

blive mere sikker i din kommunikation.

Vi arbejder med en lang række varierede

øvelser og sætter fokus på god udtale og

forståelse af sprogets opbygning. Grammatik

efter behov

Køge 60 409

Torsdag kl.19.00-20.50, start 3/2

20 lektioner, 10 gange kr.770

Skellet 4-8

Underviser. Isabel Aller, 5678 8166

Spansk niveau 3

Dette kursus er for dig, som har et solidt

kendskab til sproget. Ordforråd og talefærdighed

øves med fokus på det talte

sprog.

Køge 60 410

Tirsdage kl. 19.00-20.50, start 1/2

20 lektioner, 10 gange kr. 770

Skellet, lokale 1

Underviser: Isabel Aller, 5678 8166

Fransk

Fransk for sjov – for begyndere

Lær lidt om Frankrig som rejsemål. Hvordan

bestiller man en kop kaffe eller en

øl. Vi synger en lille sang og spiller bingo

engang imellem (selvfølgelig på fransk)

greve 60 700

Torsdag kl. 12.40-14.30 start 27/1

20 lektioner 10 gange kr. 770/370

Greve Borgerhus

Underviser: Georgeta Tudan-Jensen, 5665 2080

tysk

Tysk niveau 1

Der er ingen grund til at ærgre sig over, at

du aldrig fik lært at forstå eller tale tysk.

Du kan nå det endnu. På dette hold starter

du forfra. Vi lærer nye ord og hvordan

de skal sættes sammen til et sprog, plus

tilsvarende grammatiske øvelser.

greve 60 100

Mandag kl. 10.00-11.50 start 2/2

20 lektioner, 10 gange kr. 770/370

Tune Menighedscenter

Underviser: Winnie Lyhne Andersen, 4098 9404

Køge 60 101

Mandag kl. 17.00-18.50 start 7/2

24 lektioner, 12 gange kr. 880

Skellet, lokale 4

Underviser: Matthias Groth, 5621 9134

Tysk Kommunikation

Er det et stykke tid siden, at du sidst har

talt tysk flydende, men er stand til at

læse en tysk novelle / roman uden alt

for mange opslag, kan dette hold måske

være en anledning til igen at få aktiveret

det tyske sprog.

Køge 60 102

Onsdag kl. 17.00-18.50 start 9/2

24 lektioner, 12 gange kr. 880

Skellet

Underviser: Matthias Groth, 5621 9134

italiensk

Italiensk lynkursus til rejsebrug

Skal du på ferie i Italien, og vil du gerne

lære at kunne sige nogle italienske gloser,

så er dette lynkursus noget for dig. Lær at

bestille på bar, spørge om vej mm. for at

begå dig i Italien. I løbet af undervisningen

vil vi lære de mest almindelige ord

og udtryk. Vi koncentrerer om det daglige

talte sprog og indøver de situationer

man kan komme ud for som besøgende

i Italien.

greve 60 200

Torsdage kl. 10.00-10.50, start 5/5

12 lektioner, 6 gange kr. 545/175

FOF huset

Underviser: Mario Locascio, 6186 8655

kinesisk

sprog

Moderne kinesisk mandarin/ Cholote

Flere og flere rejser til Kina, Hong Kong,

Macao, Taiwan og Singapore og et elementært

kendskab til kinesisk giver dig

langt flere oplevelser og muligheder

på rejsen. Den kinesiske digter Peng

Yan Zhou, der har undervist i Danmark i

mange år, giver dig en praktisk indføring i

moderne kinesisk mandarin, sprogets kalligrafi,

lydsystem, struktur og grammatik,

suppleret med informationer om kinesiske

omgangsformer og kultur.

Køge 60 701

Mandage kl. 17.00-19.15, start 17/1

27,5 lektioner, 11 gange kr. 975

Sct. Nicolaj skole

Underviser: Peng Yan Zhou, 2093 9788

tyrkisk

Tyrkisk niveau 2-3

– let øvede

Dette kursus er for deltagere med et lille

ordforråd på tyrkisk og begrænset grammatik

viden. Kurset vil bestå af mundtlige

og skriftlige øvelser og indføring i tyrkisk

i samfund og kultur. Materiale aftales på

holdet

greve 60 500

Torsdag kl.19.00-20.50, start 20/1

26 lektioner, 13 gange kr. 930/530

Holmeagerskolen

Underviser: Hülya Ibrahim, 5312 3483

Tyrkisk niveau 3-4

– Øvede

Vi har nu styr på basis grammatikken og

har fokus på samtalen.

greve 60 501

Torsdag kl. 17.00-18.50, start 6/1

26 lektioner, 13 gange kr. 930/530

Holmeagerskolen

Underviser: Hülya Ibrahim, 5312 3483

Bøger og andet undervisningsmateriale

(f.eks. fotokopier)

betales af deltagerne og

anskaffes efter aftale med

underviseren de første undervisningsgange.

15


sUnDheD og personlig UDVikling

Body-mindfulness-afspænding

Kom i gang igen, ”Step by Step” med fokus

på det der lykkes i hverdagen.

Målgruppe førtidspensionister, langtidssygemeldte,

flexjob, eller til dig der tænker

at dette kursus er lige noget for dig.

Dette er et intensivkursus, hvor du

målrettet, stille og roligt vil få øje på de

indre resurser du har med et positivt

livssyn. Stop op! og oplev en følelse af

nærvær ro og harmoni med Bodymind

øvelser og vejrtrækningsteknikker, der let

kan anvendes i hverdagen, når livet går

for stærkt.

For nye kursister kan du starte op senest

d. 28. januar. Prisen reguleres efter en

senere start.

Køge 66 503

Fredage kl. 10.15-12.50, start d. 7/1

39 lektioner, 13 gange kr. 1395

Den Hvide By, sal a

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut

5663 4416

Mindfulness ”Nuets kraft” Workshop

På kurset arbejder vi med dine mål og

drømme som du skal bygge videre på,

samt skabe større bevidsthed om hvad

du ønsker dig af livet. Du skal ligeledes

være parat til at gå på opdagelse i, hvordan

du kan modtage og give. I undervisningen

vil øvelser og tankeprocesser

gå hånd i hånd. Der vil være metoder og

teoretiske pædagogiske og psykologiske

vinkler, til at belyse den indsigt der

er opnået. Derfor er det vigtig at alle er

åbne for blot at være tilstede og parat til

at metoderne skal arbejdes ind i bevidstheden

på den mest optimale måde, ved ”

Learning by doing ”.

Køge 66 504

Weekend fredag 25/3 kl. 19-21.35

lørdag/søndag d. 26/3 og 27/3, kl. 9-15.15

17 lektioner, 3 gange

Pris kr. 745

Den Hvide By, sal a

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut

5663 4416

16

Body-Forelsket i livet

Dette er et intensivt kursus i livets små

mirakler. Lær at forstå dig selv, det du

sender ud og lad dine drømme blive til

din virkelig hed. Dette kursus har gennemslagskraft

og rykker gamle teltpæle

op af muldjorden. I en intensiv periode

hen over foråret vil du opdage sider i dig

selv der længe har ulmet og nu bryder

igennem. Nye frø bliver sået og gamle frø

vokser sig smukkere end nogen sinde.

Du skal være parat til at gå på opdagelse

i, hvordan du kan modtage og give. Lytte

til de andres univers og blive klogere på

dit eget. I undervisningen vil øvelser og

tankeprocesser gå hånd i hånd. Der vil

være metoder og øvelser samt teoretiske

pædagogiske og psykologiske vinkler,

til at belyse den indsigt der er opnået.

Derfor er det vigtig at alle er åbne for blot

at være tilstede og parat til at metoderne

skal arbejdes ind i bevidstheden på den

mest optimale måde, ved ” Learning by

doing”. Metoderne kan være Visualisering,

Vejrtrækningsøvelser, Meditation, Afspænding,

Bodymind øvelser samt teoretiske

værktøjer som Positiv psykologi, Kognitiv

terapi og metoder samt meget mere.

Du kan med stor udbytte deltage i dette

kursusforløb sammen med foredragsrækken,

eller hvis du tidligere har deltaget i

Bodymind eller Visualisering. Vel mødt i

afslappet tøj samt en Kinabog.

greve 66 511

M;andage kl. 19.15-21.50, start d. 7/2

36 lektioner, 12 gange kr. 1570/1170

FOF huset, lokale 2

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut/coach,

5663 4416

Mindfulness mod stress

Mindfulness betyder opmærksomhed, –

nærvær. Du lærer at være opmærksom

og nærværende her og nu med det,

der er. Du øver accept fremfor afvisning.

Mindfulness Meditation hjælper dig til at

finde indre ro og balance og modvirker

stress.

Regelmæssig brug af mindfulness vil

hjælpe dig til en dybere accept af dig

selv og give dig rum til en erkendelse af

dine potentialer. Du vil lære nogle enkle

meditationsøvelser, du kan bruge i din

dagligdag. Medbring løstsiddende tøj

plus et tæppe.

Køge 66 505

Lørdage 5/2, 12/2, 19/2, 5/3, 12/3 og 19/3

kl. 11.00-13.35

18 lektioner, 6 gange kr. 775

Den Hvide By, sal b

Underviser: Annette Ikast, 4011 4660, specialpædagog,

psykoterapeut og meditationslærer

Mindfulness for forældre

Giv dig selv et frirum til at finde dig selv

og skaffe dig overblik over din dagligdag.

Ved at øve mindfulness nogle få minutter

dagligt, kan du gøre en stor forskel for

din familie. Du vil få lettere ved at mærke

dine værdier og prioritere derefter, og det

vil give både dig og dine børn overskud

og glæde.

greve 66 507

Onsdage kl. 19– 21.35, start 9/2

6 lektioner, 2 gange kr. 375

FOF huset, lokale 1

Underviser: Annette Ikast, 4011 4660, specialpædagog,

psykoterapeut og meditationslærer

Livsenergi og glæde

Livet skal leves, aktivt, vitalt, udforskende

og glædesfyldt. Vær med på en fantastisk

rejse tilbage til dig selv. Kroppen kommer

hele tiden med små signaler til dig,

det kan være hovedpine, ondt i maven,

ryggen eller andre symptomer. På rejsen

bruges disse signaler som guide til et liv

fyldt med glæde og energi.

Undervisningen vil være en blanding af

teori, dialog, praksis og spændende øvelser.

Det bliver to inspirerende dage med

en fantastisk rejse tilbage til din sjæl

Køge 66 512

Lørdag/søndag d. 26.-27/2 kl. 9-15.55

14 lektioner, 2 gange kr. 650

Den Hvide By, sal a

Underviser: Joan Meelby, 2192 7039

supervisor og psykoterapeut

Mindfulness

Vi laver åndedræts-og sansesøvelser. Det

at kunne være i nuet kommer ikke lige let

til os alle. At lave sanseøvelser er træning

i kropsligt nærvær. Målet er at du lærer at

være mere tilstede i dit eget liv. At have

fokus på det der er vigtigt for dig. Og lære

at abstrahere fra hverdagens ”larm”. Ideen

er at du kommer 7x, hvor vi individuelt

følger op på dig og hvad du har haft af

udfordringer. Kurserne er små hold.


sUnDheD og personlig UDVikling

greve 66 508

Onsdage kl. 14.25-15.40, start 2/3

10,5 lektion, 7 gange kr. 545/185

Snedkergangen 4D, st. th, Karlslunde

Underviser: Luuise Blicher 2548 8884

greve 66 509

Onsdage kl. 16-17.15, start 2/3

10,5 lektion, 7 gange kr. 545/185

Snedkergangen 4D, st. th, Karlslunde

Underviser: Luuise Blicher 2548 8884

Konstruktiv Kommunikation

Vil du have din kæreste, mor, chef eller

venner til at lytte til dig, vil du føle dig

forstået, hørt og få dit budskab igennem,

så kom og lær konstruktiv kommunikation.

Hver uge tages et eksempel på en

samtale der kan blive bedre, og du vil

lære hvordan lige præcis denne situation

kan vendes til noget konstruktivt. Undervisningen

vil veksle mellem teoretiske

oplæg, diskussioner ud fra erfaringer og

cases fra jeres hverdag samt øvelser.

Køge 66 510

Mandage kl. 17-19.35, start 7/3

18 lektioner, 6 gange kr. 775

Brogade 19, lokale 2

Underviser: Joan Meelby, 2192 7039

supervisor og psykoterapeut

Mindfulness og Meditaion

Vær mere tilstede!

Kurset giver dig en grunding indføring i

hvordan du kan bruge mindfulness og

meditation i din hverdag. Du vil lære

en masse teknikker til at skabe større

tilstedeværelse og nærvær, bade fysisk

og mentalt. Egnet for alle der gerne vil

arbejde med sig selv, få mere ud af deres

liv og være mere tilstede.

Køge 66 516

Mandage kl. 19-21.10, start 7/2

20 lektioner, 8 gange Pris kr. 830

Brogade 19, 1. lokale 1

Underviser: Christina Advayasiddhi Ganslev,

4252 8515

Synkron-skæbne og meditation

Indiskfødte Deepak Chopra har med sit

undervisningsmæssige virke, , inspireret

til dette kursus. Begrebet Synkronskæbne

(Synchro-Destiny) og brugen af meditative

kodninger omhandler nogle dybe og

kraftfulde redskaber til nænsomt at transformere

gamle mentale og følelsesmæssige

mønstre. Vi vil stifte bekendtskab

med, hvad Ayerveda er, lære de 7 principper

at kende og arbejde med de øvelser,

der hører til disse.

Køge 66 517

Søndag d. 3/4 og 17/4 kl. 10-15.20

12 lektioner, 2 gange, kr. 580

Den Hvide By, sal a

Underviser: Metea Liv Skensved, 5194 3103,

yogalærer kunstterapeut og stud. psykoterapeut

Massagekursus

Kurset kræver ingen forudgående kundskaber

andet end lysten til at massere

og blive masseret. Du vil kunne anvende

massagen til venner, kæreste og familie

– eller som optakt til en egentlig massageuddannelse.

Her vil du lære de grundlæggende

massagegreb, som anvendes

til en hel kropsmassage. Vi vil komme ind

på, hvad der skal til for at opbygge en

rigtig god oplevelse for både ydende og

modtagende part.

Køge 62 201

Sønd. 27/2, lørd. 5/3, sønd. d. 13/3 kl. 9.30-16.40

24 lektioner, 3 gange kr. 950

Den Hvide By, sal a

Underviser: Metea Liv Skensved, exam. massør

Massagekursus

Ægyptisk inspireret ansigt og

kropsmassage

Lær at stresse af – Slap af med en vidunderlig

krop og ansigtsmassage.

Du vil lære at give en let og afslappende

massage med enkle og nemme metoder

du kan give til dem du holder af.

Efter løbeturen, golf og andre sports udøvelse

ikke mindst når kroppen er træt,

anspændt og stresset. Læs mere om

kurset på www.fofkogebugt.dk

Køge 62 200

Fred. d. 28/1-11 kl. 19-21.55, Lør. d. 29/1 kl. 9-15.45

Søndag d. 30/1-11 kl. 9-15.45

20 lektioner, 3 gange kr. 830

Den Hvide By, sal a

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut

5663 4416

Temprana/Brain Gym

For børn fra ca. 5-11 år.

Mor eller far og 1 barn – Bevægelses

terapi. Kurset er til børn der har brug for

gennem øvelser at finde roen samt øge

koncentrationen i hverdagen. Dette er

et specielt program til børn med behov

for noget særligt. Derfor Max 6 børn inkl.

1 voksen som skal deltage i undervisningen,

som under forløbet bliver undervist i

forskellige metoder der let kan anvendes

og trænes hjemme i dagligdagen. Vi skal

hoppe og danse til inspirerende musik, I

skal lære børnemassage som virker beroligende

samt stimulerende. Til sidst skal I

nyde en lille afspænding der for englene til

at synge, så i får nogle dejlige rolige børn

med hjem.

Køge 66 501

Mandage kl. 16.45-18.25, start d. 10/1-11

9 lektioner, 6 gange, kr. 560

Den Hvide By, lokale 4

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut

5663 4416

17


anDet

Slægtsforskning – begyndere

Kurset gør i udstrakt grad brug af internettet,

hvorfor du i forvejen skal være

godt hjemme i brug af pc og internet.

Forudgående kendskab til slægtsforskning

er derimod ikke nødvendig. På dette

kursus lærer du slægtsforskning og hvordan

du kan finde dine aner ved hjælp

af internettet. Vi gennemfører praktiske

øvelser og hjælper hinanden med at

finde frem til vores aner.

greve 66 308

Onsdage kl. 18.30-20.20, start 26/1

20 lektioner, 10 gange kr. 770/370

Hedelyskolen

Underviser. Christen Henriksen, 43 60 1043

Skriv! – fordi det er sjovt!!

En dansk-sproget tekst-workshop med

troubadour, strengeleger, sangskriver,

musiksmed, pen og penselfører Bente

Kure Det var bl.a. grundet de mange

gode tekster og gendigtninger fra egen

hånd at Bente kure i 2004 modtog en

Danish Music Award, og igen i 2007 var

nomineret til endnu en statuette. Udover

en medfødt gave til at lege med ord har

hun også gennem tiden sat sig på skolebænken

hos bl.a. Marie Bergman, Annette

Bjergfeldt, Bo Skjoldborg og Jacob

Eriksen (TV2) for at hvæsse skrive-pennen

endnu mere. Så hun har baggrunden

iorden, når hun indbyder til sine skriveworkshops

hvor du gennem en lang

række sjove, effektive og underholdende

skrive-øvelser kan få løsnet op for din

indre forfatterspire, din indre digter, din

indre sangtekstskriver, din indre dagbogsskriver,

din indre lejlighedssangskriver eller

hvad det nu måtte være, der vil ud.Der

bliver skrevet, læst op og feed’et back i én

lang herlig strøm fra start til slut.

Egentlig kan jeg kun love én ting: Det

bliver ikke kedeligt!”

Køge 66 309

Lørdag/søndag den 12-13/2 kl. 10-15.30

12 lektioner, 2 gange kr. 650

Den Hvide By

Underviser Bente Kure

18

Skak for begyndere

Se mere på:

www.fofkogebugt.dk

Slægtsforskning

På dette kursus vil du lære i hvilke arkivalier

du kan søge for at finde din slægt,

og hvordan du får adgang til dem. Vi vil

gennemføre øvelser, som giver dig kendskab

til de forskellige arkivalier, ligesom vi

vil hjælpe hinanden med at finde vores

egne aner. Vi vil i udstrakt grad gøre brug

af internettet, og derfor skal du i forvejen

have rimelig erfaring i brug af pc og internet.

Forudgående kendskab til slægtsforskning

er ikke nødvendig.

OBS: til weekendkurset vild det være en

fordel for dig, hvis du går ind på www.

arkivalieronline.dk og bliver oprettet som

bruger inden kurset starter.

stevns 66 303

Onsdage kl. 18.30-21.15, start 19/1

21 lektioner, 7 gange kr. 800

Erikstrupskolen

Underviser: Inge Janning, 2010 0901

stevns 66 304

Lørdag/søndag kl. 9-15 den 5-6/3-11

13 lektioner, 2 gange kr. 575

Erikstrupskolen

Underviser: Inge Janning, 2010 0901

Køge 66 306

Torsdage kl. 18.30-21.15, start 27/1

21 lektioner, 7 gange kr.800

Skellet 4-8

Underviser: Inge Janning, 2010 0901

Køge 66 307

Lørdag/søndag kl. 9-15, den 12-13/2

13 lektioner, 2 gange kr. 575

Skellet 4-8

Underviser: Inge Janning, 2010 0901

Køge 66 305

Lørdag/søndag kl. 9-15, den 2-3/4

13 lektioner, 2 gange kr. 575

Skellet 4-8

Underviser: Inge Janning, 2010 0901

Forfalden til læsning?

Så er din plads her hos os, hvor vi læser

og diskuterer gode bøger. Jeg kommer

med en liste, men forslag er velkomne.

Denne sæson starter vi med at læse Guldkuglen

af Hanne Marie Svendsen

Kurset kræver ingen forkundskaber – den

eneste nødvendighed er lysten til at læse.

Køge 66 300

Mandage kl. 10-11.50, start 24/1

20 lektioner, 10 gange kr. 770

Brogade 19, 1.

Jon T. Brestisson, tlf. 2524 5975, cand. mag i

litteraturvidenkab

Fra grundvand til mundvand

Kursus i vedligeholdelse af eget vandværk

Mange borgere bor i områder, hvor der

ikke er mulighed for at få drikkevand fra

et større alment vandværk. Disse borgere

har derfor deres eget vandværk, f.eks. en

drikkevandsbrønd eller en drikkevandsboring,

et såkaldt enkeltindvindingsanlæg.

Enten har de selv et vandværk, eller

også får de deres drikkevand fra naboens

vandværk.

For disse enkeltindvindingsanlæg er der

et myndighedskrav om, at der hvert femte

år skal udtages en drikkevandsprøve

til forenklet kontrol, hvor vandet undersøges

for forskellige parametre, (stoffer).

Disse parametre vil blive gennemgået på

kurset, og samtidig vil selve indretningen

af boringen/drikkevandsbrønden vil også

blive gennemgået. Vi kigger på, hvordan

boringer og drikkevandsbrønde skal være

udført, så de ikke forurenes af udefra

kommende stoffer såsom overfladevand

og lign.

Kurset giver dig en vejledning om, hvad

du skal være opmærksom på ved anlægget

således, at det fortsat kan levere rent

og godt drikkevand til dig og din familie.

Medbring eventuelt en analyserapport

for dit drikkevand.

Målgruppen er husejere med eget

vandværk, og det vil især være nyttigt

for nye købere af en ejendom med eget

vandværk.

Jeg håber, at en af kursusdeltagerne vil

stille sit vandværk til rådighed, så kursuslederen

sammen med kursisterne

kan foretage en teknisk gennemgang af

anlægget med anbefaling af, hvad der

eventuelt skal ændres på anlægget.

Køge 66 310

Mandage kl. 19-20.50, start den 7/3

6 lektioner, 3 gange kr. 400

Køge Gymnasium

Underviser: Per Bøgelund-Hansen

Påskeøl af egen aftapning.

– Lær at brygge selv

Se mere på:

www.fofkogebugt.dk


Farver – stil

– max. 3 deltagere

Kolorit på tilværelsen, så er dette kursus

noget for dig. Du bliver farvetestet, så du

med dine egne øjne ser, hvad de rigtige

farver kan gøre for dig. Derefter bliver du

stiltestet, så du kan bygge din garderobe

op efter din figur. Koloritpaletten kan købes

på kurset for kr. 575.

Udgifter til materialer kr. 30,-

Kurserne tilrettelægges efter tilmeldinger,

ring venligt til underviser og

hør nærmere om kursusstart.

Ny kurser starter løbende.

Køge 66 311

Lørdag kl. 9-16.20, den 12/2

8 lektioner, 1 gang kr. 1300

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Farve- og stil konsulent

Førstehjælpskursus – minimum

Livreddende førstehjælp

Det består af 2 moduler: Hjerte-Lunge-

Redning og Livreddende Førstehjælp. Du

lærer blandt andet at give førstehjælp

trin for trin ved hjertestop, ved større

ulykker i trafikken, på arbejdspladsen og

derhjemme. Der kræves ikke forkundskab

til stoffet.

Praktisk påklædning anbefales, mange

øvelser på gulv.

Materialepris 115 kr. afregnes med underviseren.

Husk madpakke og drikkevarer.

Kursusbevis. Efter endt kursus, udstedes

Dansk Røde kors bevis, godkendt af

Dansk Førstehjælpsråd

Køge 66 312

Lørdag kl. 9-15.30, den 2/4

6 lektioner, 1 gang kr. 355

Køge Gymnasium, lok. 53

Underviser: Henning D. Nielsen, 5665 5904

Dansk Røde Kors instruktør

Førstehjælpskursus – mellem

(grundkursus) – 12 timer

Kurset består af 4 moduler:

Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp,

Tilskadekomst og Sygdomme.

Du lærer blandt andet at give førstehjælp

trin for trin ved hjertestop, ved større

ulykker i trafikken, på arbejdspladsen

og derhjemme – samt førstehjælp ved

pludseligt opståede sygdomme samt ved

mindre ulykker og skader.

Træningen sker med praktiske øvelser.

Der kræves ikke forkundskab til stoffet.

Kurset er kompetencegivende til nogle

videregående uddannelser. Praktisk påklædning

anbefales, mange øvelser på

gulv. Materialepris 145 kr. afregnes med

underviseren.

Husk madpakke og drikkevarer.

Kursusbevis. Efter endt kursus, udstedes

Dansk Røde kors bevis, godkendt af

Dansk Førstehjælpsråd

Køge 66 313

Tirsdage kl. 18.30-21.15, start 8/2

12 lektioner, 4 gange kr. 545

Køge Gymnasium, lok. 53

Underviser: Henning D. Nielsen, 5665 5904

Dansk Røde Kors instruktør

timer.

Køge 66 314

Lørdage kl. 9-15.30, den 19/3 og 26/3

12 lektioner, 2 gange kr. 545

Køge Gymnasium, lok. 53

Underviser: Henning D. Nielsen, 5665 5904

Dansk Røde Kors instruktør

Førstehjælp til spædbørn

Vi elsker vores søde, små, dejlige poder.

Men hvad gør vi hvis der sker dem noget?

Er du rustet til at klare hverdagens

strabadser inden for førstehjælp? Gennemgå

et kursus på 4 timer og føl dig

tryg og sikker med den viden, at du

kan din førstehjælp, hvis der sker noget.

Materialepris kr. 75,-, som afregnes med

underviseren.

greve 66 301

Søndag den 13/3-11 kl. 9.30-14

4 lektioner, 1 mødegang kr. 350/120

Håndværkerbyen 43

Underviser: Pernille Als

anDet

Genoplivning med AED (hjertestarter)

Et hjertestop kommer altid uventet.

Den første hjælp kan gøre en afgørende

forskel i de vigtige minutter, inden ambulance

når frem. På kurset lærer du at

give førstehjælp trin for trin. Du lærer

Hjerte-Lunge-Redning og derefter at

bruge hjertestarteren. Med anvendelse af

en hjertestarter, forbedres chancerne, for

overlevelse ved et hjertestop betydeligt.

Der kræves ikke forkundskab til stoffet.

Praktisk påklædning anbefales, mange

øvelser på gulv. Materialepris 115 kr. afregnes

med underviseren.

Kursusbevis. Efter endt kursus, udstedes

Dansk Røde kors bevis, godkendt af

Dansk Førstehjælpsråd

Køge 66 315

Lørdage kl. 9-15.30, den 9/4

6 lektioner, 1 gang kr. 355

Køge Gymnasium, lok. 53

Underviser: Henning D. Nielsen, 5665 5904

Dansk Røde Kors instruktør

Den spiselige have

I stedet for at blive stresse over alle de

mange valg, vi hver dag skal træffe i supermarkedet,

når vi handler til det næste

aftensmåltid – hvor kommer det fra –

CO2? – fairtrade? Økologisk, kan vi dyrke

en stor del af vores mad selv i vores have

– og bestemme selv kvaliteten og smagen.

Vores have er vores spisekammer,

hvor vi kan dyrke en stor del af de grøntsager,

frugter og urter, som vi har lyst til

at spise. Og kan også forsyne os med æg,

honning og kød, hvis vi ønsker det.

selvforsyning fra haven:

En lille indføring i havens mysterier: jord,

kompost, gødning, hvordan trives planter?

Hvordan får jeg mest muligt ud af min

have – på økologisk måde

Økologisk dyrkning af grøntsager, frugter,

urter Se at få det spist: mange kender det,

at foråret starter med gode intentioner

og masser dyre frøposer, men ender med

salat, som går i stok og uspiselige radiser,

og 3 uger senere er haven tom får alt

spiseligt.Vi finder inspirerende opskrifter

og bliver ved med at dyrke frisk grønt

helt til frosten kommer.

Køge 66 316

Torsdage kl. 19-20.50, den 17/3, 14/4, 19/5, 16/6,

18/8, 15/9 og 13/10

14 lektioner, 7 mødegange, kr. 610

Køge Gymnasium

Underviser: Ulla Höckey, 2762 6139,

19


it

generel

inFormation

Udgifter til undervisningsmaterialer

max. kr. 250,-

Pris for materialer oplyses 1. undervisningsgang.

Der kan udstedes kursusbevis på

samtlige moduler, såfremt 80 % af

undervisningen er gennemført.

seniorer

Alle EDB hold henvender sig til alle

aldre. Meld dig trygt på det hold, der

passer dig bedst.

tastaturbetjening – maskinskrivning

– 10 finger blindskrift

Deltagerforudsætninger: Intet

eller begrænset kendskab til et

skrivetastatur (keyboard). Det er en

fordel at kende tastaturet godt, så

betjeningen bliver lettere, hurtigere

og mere sikker, hvilket også betyder

meget, når der arbejdes med internet

og e-mail. Først indøves tasternes

placering, og derefter opøves

rutinen ved skrivning af tekster og

hastighedsøvelser. Selvstændigt arbejde

efter instruktørens vejledning.

tidspunkter:

Du kan deltage den dag og det

tidspunkt, der passer dig bedst,

da undervisningen finder sted på

samme tid og sted som de øvrige

EDB-kurser (se disse).

Undervisere:

Lisa Christiansen, 4020 2085 eller

Lise Skands, 5665 5710

It modul 1 – for absolut begyndere

Hvad er en PC og hvordan bruger vi

den. Vi starter helt fra begyndelsen og

gennemgår PC’ens muligheder for almindelige

mennesker. Det meste af undervisningen

foregår ved eksempler samt

små praktiske opgaver. Du får indblik i

Windows, tekstbehandling, internet og

e-mail samt lidt om, hvordan vi gemmer

og genfinder vores egne dokumenter og

billeder. Vi kommer også omkring stavekontrol

og opsætning af et dokument

f.eks. en invitation.

forudsætninger: Intet eller begrænset

kendskab til PC.

Varighed: 21 lektioner – 7 mødegange.

20

greve 61 000

Tirsdage kl. 12.00-14.45, start 1/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Charlotte Gubbertsen, 2812 7498

greve 61 001

Onsdage kl. 15.00-17.45, start 2/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

greve 61 002

Onsdag kl. 18.00-20.45, start 2/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527

greve 61 003

1 weekend

Fredag 4/3 kl. 17-21.35

Lørdag og søndag 5/3 og 6/3 kl. 9-15

18 lektioner kr. 790/390

FOF Huset

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527

Køge 61 005

Mandage kl. 19.15-22.00, start 31/1

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527

Køge 61 006

Onsdag kl. 9.00-11.45, start 2/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Finn Therkildsen, 5189 7502

Køge 61 007

Torsdage kl. 9.00-11.45, start 3/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

Køge 61 008

1 weekend

Fredag 4/2 kl. 17-21.35

Lørdag og søndag 5/2 og 6/2 kl. 9-15

18 lektioner kr. 790

Skellet

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527

Køge 61 009

Onsdag kl. 12.00-14.45, start 6/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Finn Therkildsen, 5189 7502

Køge 61 010

Torsdage kl. 12.00-14.45, start 7/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

stevns 61 011

Onsdage kl. 18.15-21.00, start 2/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Store Heddinge Skole

Underviser: Lisa Christiansen, 4020 2085

IT modul 2 – for lidt øvede

Vi uddyber de muligheder, PC’en har ved

bearbejdelse af tekster med f.eks. skrifttyper,

farver, brevhoved, fodnoter, sideopsætning,

margener, spalter og meget

mere. Internettet vil også blive udforsket

med søgning på alt muligt f.eks. efter

kursisternes ønsker. E-mail vil vi træne

bl.a. ved at sende e-mail til hinanden på

kurset.

forudsætninger: Deltagelse i IT Modul 1

eller lidt praktisk erfaring med brug af PC.

Varighed: 21 lektioner – 7 mødegange.

greve 61 100

Tirsdage kl. 9.00-11.45, start 1/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Charlotte Gubbertsen, 2812 7498

greve 61 101

Tirsdage kl. 15.00-17.45, start 1/3

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Lise Skands, 5665 5710

greve 61 102

Onsdage kl. 12.00-14.45, start 2/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

greve 61 103

Onsdage kl. 15.00-17.45, start 6/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

greve 61 104

Onsdag kl. 18.15-21.00, start 6/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527


greve 61 105

1 weekend

Fredag 6/5 kl. 17-21.35

Lørdag og søndag 7/5 og 8/5 kl. 9-15

18 lektioner kr. 790/390

FOF Huset

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527

Køge 61 106

Mandage kl. 12.00 -14.45, start 31/1

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

Køge 61 112

Tirsdage kl. 9.00-11.45, start 1/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Lisa Christiansen, 4020 2085

Køge 61 108

Onsdag kl. 12.00-14.45, start 2/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Finn Therkildsen, 5189 7502

Køge 61 109

Onsdage kl. 15.00 -17.45, start 2/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Lise Skands, 5665 5710

Køge 61 110

1 weekend

Fredag 18/3 kl. 17-21.35

Lørdag og søndag 19/3 og 20/3 kl. 9-15

18 lektioner kr. 790

Skellet

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527

Køge 61 111

Mandag kl. 18.15 -21.00, start 4/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527

IT modul 3, for den øvede der trænger til

lidt opfriskning

Vi prøver at opnå en dybere forståelse af

PC’ens anvendelsesmuligheder til f.eks.

tekst, internet, e-mail og lignende. Vi gennemgår

og afprøver flere af menupunkterne

og dialogboksene ved praktiske

eksempler. Vi kommer ind på regneark

ved bl.a. at opstille et mindre regnskab. Vi

vil også se på indstillinger i styresystemet

(Windows) og i de øvrige programmer,

der benyttes. Kursisternes egne opgaver

kan evt. bruges som eksempler.

forudsætninger: Deltagelse i IT Modul 2

eller anden erfaring med brug af PC.

Varighed: 21 lektioner – 7 mødegange.

greve 61 200

Onsdag kl. 9.00-11.45, start 2/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

greve 61 201

Onsdag kl. 12.00-14.45, start 6/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

Køge 61 202

Mandage kl. 9.00 -11.45, start 31/1

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

Køge 61 203

Mandage kl. 12.00 -14.45, start 4/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

Køge 61 204

Tirsdage kl. 9.00-11.45, start 5/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Lisa Christiansen, 4020 2085

it

Workshop

forudsætninger: Workshop holdet er

oprettet for deltagere, der har deltaget på

modul kurserne i EDB eller har tilsvarende

erfaring fra erhverv/andre kurser i EDB.

Det forventes, at de grundlæggende færdigheder

er opøvet, således at brugen af

tastatur og mus forekommer naturligt.

Formålet er at fortsætte med at få relevant

instruktion samt arbejde sammen

med andre for at finde nye og spændende

muligheder på computeren. Der

arbejdes på de eksisterende programmer,

og deltagerne løser konkrete opgaver

– også baseret på faktiske opgaver, deltagerne

er i gang med og ønsker assistance

til at få løst, deltagerne bliver opdateret

m.h.t. nye program- og/eller funktionsmuligheder.

Køge 61 305

Tirsdage kl. 12.00 -14.45, start 1/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Lisa Christiansen, 4020 2085

Internet og email

NYHED

Vi vil se på nogle af internettets praktiske

og/eller interessante sider. Vi kommer

lidt ind på NemID samt Borger.dk, som er

fremtidens indgang til bl.a. stat og kommune.

E-mail vil vi lære mere om, så det

bliver nemmere at maile både med og

uden vedhæftede filer. Adressebogen

også kaldet Kontaktpersoner vil vi sætte

op, så den er praktisk at bruge.

forudsætninger: Deltagelse i IT Modul 1

eller lignende erfaring.

Varighed: 21 lektioner – 7 mødegange.

greve 61 300

Onsdag kl. 9.00-11.45, start 6/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885/485

FOF Huset

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

Køge 61 301

Torsdage kl. 12.00 -14.45, start 3/2

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

Køge 61 302

Mandage kl. 9.00 -11.45, start 4/4

21 lektioner, 7 gange kr. 885

Skellet

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

21


it

NemID og Borger.dk

På dette kursus tager vi udgangspunkt i

den fælles offentlige portal Borger.dk. Her

kan man betjene sig selv overfor de offentlige

myndigheder døgnet rundt. Du

prøver at benytte ”Min Side”, som er den

del, hvor man kan se sine personlige skatte-,

sundheds- og borgeroplysninger. For

at benytte de personlige sider på Borger.

dk, logger man på med NemID (afløseren

for digital signatur). Denne gennemgåes

og der gives hjælp til oprettelsen for

dem, der ønsker dette. Afløseren for eboks

hedder Dokumentboks og kan også

benyttes fra Borger.dk. Her vil fremtidige

breve til og fra det offentlige blive lagt. Vi

ser på, hvordan dette virker.

forudsætninger: Deltagelse i IT Modul 1

eller lignende erfaring.

Varighed: 9 lektioner – 3 mødegange.

Køge 61 303

Fredage kl. 9.00 -11.45, start 8/4

9 lektioner, 3 gange kr. 485

Skellet

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

Køge 61 304

Fredage kl. 12.00 -14.45, start 8/4

9 lektioner, 3 gange kr. 485

Skellet

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

Regnskab og teori

microsoft Dynamics C5

Deltagerforudsætninger: Lettere

kendskab til regnskab og bogføring

Skal du til at arbejde med regnskab i lidt

større stil, og vil du gerne have de rigtige

værktøjer til at løse det fornuftigt og hurtigt?

Så giver dette kursus dig mulighed

for at få overblik og indsigt. På dette

kursus lærer du: Opsætning og brug af

systemet ( Finans, debitor, kreditor varer/lager),

lettere regnskabsteori, opret

en kontoplan, bogføring, fakturering, rapporter,

momsregnskab og årsafslutning.

Der er en meget høj grad af deltageraktivitet,

hvor vi hele tiden bygger mere

på. Efter kurset kan du bogføre, beregne

nøgletal, have overblik over regnskabet

og fået noget praktisk erfaring. Udgift til

kursusmateriale 100 kr.

22

greve 61 404

Fredage kl. 9-11.45, start 4/3

18 lektioner, 6 gange kr. 790/390

FOF Huset

Underviser: Lucia Pihl

greve 61 405

Fredage kl. 12-14.45, start 4/3

18 lektioner, 6 gange kr. 790/390

FOF Huset

Underviser: Lucia Pihl

Bogføring med e-conomic

NYHED

Deltagerforudsætninger: Alment kendskab

til it

Et grundkursus i at indtaste og bogføre

bilag til momsafregning i et moderne

oline regnskabssystem. Vi starter helt

forfra og forventer ikke, at du har noget

forhåndskendskab til regnskaber. Der

er god tid til spørgsmål undervejs. Vi

gennemgår regnskabets opbygning,

kontoplanen og de nyttige oplysninger,

du kan få fra et færdigbogført regnskab.

Du lærer at lave den daglige indtastning

af indtægter og udgifter, så du får din

moms beregnet automatisk. Vi opretter

kunder og laver fakturaer til dem. Vi

sikrer den opsætning, der er nødvendig,

for at programmerne fungerer korrekt. Vi

arbejder i en gratis prøveudgave og online,

så du lærer noget om bogføring og

regnskab og får samtidig lejlighed til at

afprøve det program, du forventer at ville

bruge fremover. Du kan medbringe din

egen bærbare pc/Mac eller benytte vores

stationære pc.

greve 61 403

Tirsdage kl. 19-21.45, start 1/2

18 lektioner, 6 gange kr. 790/390

FOF Huset

Underviser: Birger Carlsen

Køge 61 406

Onsdage kl. 19-21.45, start 2/2

18 lektioner, 6 gange kr. 790

Skellet

Underviser: Birger Carlsen,

Køge 61 407

1 weekend

Fredag 11/3 kl. 17-21.35

Lørdag og søndag 12/3 og 13/3 kl. 9-15

18 lektioner kr. 790

Skellet

Underviser: Birger Carlsen,

Regnskab 1

med økonomistyring på microsoft C5

Deltagerforudsætninger: Intet eller begrænset

kendskab til regnskab såvel som

regnskabsprogrammet C5.

Kurset behandler de almindelige daglige

indkøbs- og udgiftsbilag, køb og salg på

kredit, moms, oprettelse og anvendelse af

kontoplan samt kontering og registrering

på et professionelt regnskabsprogram.

Kurset tilstræber at deltagerne lærer at

forstå de økonomiske sammenhænge

og styre den mindre eller mellemstore

erhvervsvirksomheds indtægter og udgifter.

De praktiske opgaver løses på C5

og Excel.

Køge 61 400

Tirsdage kl. 19-22.00, start 25/1

25 lektioner, 10 gange kr. 1.005

Skellet

Underviser: Lisa Christiansen, 4020 2085

Regnskab 2

med økonomistyring på microsoft C5

Deltagerforudsætninger: At deltagerne

har gennemgået regnskab 1 eller har

erhvervet et grundlæggende kendskab

f.eks. i praktisk erhverv. Det forventes at

deltagerne har kendskab til brug af Internet

og e-mail.

Kurset behandler i teori og praksis de

mere komplekse konteringer bl.a. løn,

efterposteringer, afskrivninger, periodeafgrænsninger

samt udføre afstemninger

og kontroller til tredjepart. Deltagerne

bliver undervist i at udfærdige regnskabsanalyser

og nøgletal til belysning af virksomhedens

økonomiske status samt at

opstille og kontrollere regnskabstallene

samt anvende regler og lovgivning for

regnskaber. De praktiske opgaver løses

på C5 og Excel.

Køge 61 401

Tirsdage kl. 15-17.30, start 25/1

25 lektioner, 10 gange kr. 1.005

Skellet

Underviser: Lisa Christiansen, 4020 2085


Regneark Microsoft Excel Grundkursus

Deltagerforudsætninger: Intet eller

begrænset kendskab til regneark, men

gerne med grundlæggende kendskab til

tekstbehandling.

Mange praktiske opgaver: oprettelse af

budgetskema, fraværsstatistik, time- og

kørselsforbrug, forbrugsskemaer f.eks.

varme, kostpriskalkuler, plancher med

diagrammer til møder, orientering m.m.

greve 61 402

1 weekend

Fredag 21/1-2011 kl. 17-21.35l

Lørdag og søndag 22/1 og 23/1 2011 kl. 9-15

18 lektioner kr. 790/390

FOF Huset

Underviser: Lisa Christiansen, 4020 2085

Køge 61 408

Torsdage kl. 19.00-21.45, start 7/4

18 lektioner, 6 gange kr. 790

Skellet

Underviser: Finn Therkildsen, 5189 7502

Kamerakursus

– lær at bruge digitalt kamera med

manuelle indstillinger.

På kurset vil du lære om blændetal,

iso, eksponering og lukkerhastigheder

og hvilken betydning de indbyrdes tal

har i forhold til lys, dybdeskarphed og

muligheden for at tage ”action-billeder”

– fryse et vandløb osv. Du vil også lære

om brugen af henholdsvis lukkeprioritet,

blændeprioritet og manuel indstilling

af kameraet samt anvendelse af ekstern

flash og meget andet.

Det er en forudsætning, at du har et kamera

med mulighed for manuelle indstillinger.

Er du i tvivl, så kontakt underviser

Torben Jepsen på telefon 86 24 88 02

Køge 61 600

1 weekend

Lørdag og søndag 19/2 og 20/2 2011 kl. 9-18

20 lektioner kr. 950

Skellet

Underviser: Torben Jepsen, 2266 8802

www.fofkogebugt.dk

Natfotografering

– aften/nattefotografering –

leg med lys

Vi leger med lys i mørket. På kurset gennemgås

principper og teknikker ved fotografering

i mørke med og uden brug af

flash og de forskellige teknikker afprøves i

lokalområdet og i klasselokalet.

Vi skal lave stjerneeffekter på gadelys,

lege med lyset fra bilernes lygter og

meget andet, og vi slutter af med at

prøve at ”male” et motiv med lyset fra en

lommelygte. Det er en forudsætning, at

du er kendt med dit kameras manuelle

indstillinger, kan medbringe et stativ,

lommelygte og evt. tråd/fjernudløser

samt ekstern flash. Du er velkommen til

at kontakte underviser Torben Jepsen på

telefon 86 24 88 02 for yderligere information.

greve 61 601

Lørdag 26/3 2011 kl. 19-23.35

5 lektioner kr. 445/150

FOF Huset, lokale 1

Underviser: Torben Jepsen, 2266 8802

Portrætfotografering

Vi går i dybden med portrætfotografering

og på kurset gennemgås de grundlæggende

principper i brug af lys. Der

undervises i lysindfald, vinkler og anvendelse

af ekstern flash samt studielys til

portrætfotografering. Vi afprøver teknikkerne

på model. Det er en forudsætning,

at du er kendt med dit kameras manuelle

indstillinger og at du er i besiddelse af

en ekstern flash. Du er velkommen til at

kontakte underviser Torben Jepsen på

telefon 86 24 88 02 for yderligere information.

greve 61 602

Lørdag 26/3 2011 kl. 14.00-18.35

5 lektioner kr. 445/150

FOF Huset, lokale 1

Underviser: Torben Jepsen, 2266 8802

it

Makrofotografering

– når vi skal rigtig tæt på..

Vi går i dybden med makrofotografering

og gennemgår de forskellige principper i

brug af lys, udstyr og teknikker, ligesom vi

kigger på dybdeskarphed og nærgrænser.

Teknikkerne afprøves i klasselokalet.

Det er en forudsætning, at du er kendt

med dit kameras manuelle indstillinger

og gerne er i besiddelse af en ekstern

flash. Du er velkommen til at kontakte

underviser Torben Jepsen på telefon 86

24 88 02 for yderligere information.

greve 61 603

Søndag 27/3 2011 kl. 14.00-18.35

5 lektioner kr. 445/150

FOF Huset, lokale 1

Underviser: Torben Jepsen, 2266 8802

Digitalkamera for begyndere

Du er helt eller delvis begynder indenfor

digitalt foto. I løbet af kurset vil du lære

de vigtigste grundlæggende ting ved at

betjene dit digitalkamera og at tage et

godt billede. Billeder, som du lærer at behandle

på kurserne i billedbehandling. På

dette kursus lærer du først og fremmest

at få et vellykket billede i ”kassen”.

greve 61 604

1 weekend

Lørdag og søndag 29/1 og 30/1 kl. 9-16

16 lektioner kr. 730/330

FOF Huset

Underviser: Martin Dybdal, 2618 3620

Digitalkamera videregående

Du har enten gennemført digitalkamera

kurset for begyndere og ønsker

at komme videre, eller du er ved egen

hjælp kommet ud over begynderstadiet

med dit digitalkamera. Vi koncentrerer

os først og fremmest om at blive endnu

bedre til den fotografiske optagelse og til

at anvende digitalkameraets avancerede

funktioner. Computeren og Internettet vil

blive inddraget i et vist omfang, men kurset

er ikke et kursus i billedbehandling.

greve 61 610

1 weekend

Lørdag og søndag 12/2 og 13/2 kl. 9-16

16 lektioner kr. 730/330

FOF Huset

Underviser: Martin Dybdal, 2618 3620

23


it

Billedbehandling Grundkursus

Deltagerforudsætninger: Kendskab til

brugen af PC.

programmer:

Billedbrowseren ”Picasa”

Billedbehandlingsprogrammet Pixlr.

Ovenstående er gratis programmer, der

hentes på Internettet.

Med disse programmer vil du lære at

håndtere dine billeder, f.eks. –

Billeder taget med dit gamle spejlreflekskamera,

hvor billederne er overført til CD

ved fremkaldelsen.

Med dit nye digitalkamera, også mobiltelefonen.

Billeder, der er skannet ind på din PC.

F.eks. gl. dias og gamle papirbilleder.

Vi skal:

Fjerne røde øjne.

Rette skæve billeder, også dem der er

skannet skævt ind med skanneren.

Vende, drejer, beskærer, tager noget fra et

billede og lægger ind i et andet billede.

Fjerne uønskede elementer på billederne,

f.eks. opståede ridser eller skjolder.

Gøre billederne lysere, mørkere og give

dem noget mere kontrast, skruer op /

ned for farver.

Arbejde med ”lag” i billedet.

Oprette et overskueligt arkiv på din PC, så

du let kan finde dine billeder igen senere.

Sætte billeder ind i dine tekstdokumenter

oprettet i Word.

Udskrive dine billeder i forskellige størrelser.

Vise billederne på din PC som diasshow –

evt. med musik.

Lave fotoalbums, lægge dine billeder på

Internettet (det er dig der bestemmer

hvem der må se dem)

Vi viser også hvordan du brænder en CD

med dine billeder, så de ikke mistes, hvis/

når PC’en går i stykker.

24

greve 61 606

1 weekend

Fredag 11/3 kl. 17-21.35

Lørdag og søndag 12/3 og 13/3 kl. 9-15

18 lektioner kr. 790/390

Skellet

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527

Køge 61 607

Torsdag kl. 15.15-18.00, start 3/2

18 lektioner, 6 gange kr. 790

Skellet

Underviser: Ove Svendsen, 4056 3527

Køge 61 608

Torsdage kl. 19.00-21.45, start 3/2

18 lektioner, 6 gange kr. 790

Skellet

Underviser: Finn Therkildsen, 5189 7502

Køge 61 609

Onsdage kl. 9.00-21.45, start 6/4

18 lektioner, 6 gange kr. 790

Skellet

Underviser: Finn Therkildsen, 5189 7502

Photoshop Elements

Deltagerforudsætninger: Der kræves

kendskab til brug af PC og grundkursus i

billedbehandling.

Her lærer du de grundlæggende ting i

”lillebroren” til det kendte professionelle

program til billedbehandling, Photoshop.

Du vil også kunne bruge det du lærer om

Photoshop Elements, hvis du på et tidspunkt

ønsker at gå videre med Photoshop.

Photoshop Elements er dog et avanceret,

omfangsrigt og meget spændende

program i sig selv, som rigeligt dækker

den avancerede amatørs behov.

greve 61 611

1 weekend

Lørdag og søndag 2/4 og 3/4 kl. 9-16.20

16 lektioner kr. 730/330

FOF Huset

Underviser: Martin Dybdal, 2618 3620

Køge 61 612

1 weekend

Lørdag og søndag 5/3 og 6/3 kl. 9-16.20

16 lektioner kr. 730

Skellet

Underviser: Martin Dybdal, 2618 3620

Photoshop Elements v. 8 modul I

– Elementær billedbehandling

Billedbehandling for den seriøse amatørfotograf,

der vil det bedste med

sine billeder. På kurset anvendes Adobe

Photoshop Elements til billedbehandling

og vi gennemgår nogle af programmets

avancerede værktøjer, lige fra import af

dine billeder fra kameraet, organisering i

mapper, tildeling af ”keywords” og sidst,

men ikke mindst den grundlæggende

billedbehandling, som alle billeder skal

igennem for at få det optimale resultat,

herunder regulering af skarphed, farver,

lys og korrekt beskæring. Du medbringer

selv din pc/bærbare evt. med Photoshop

Elements installeret. Har du ikke Photoshop

Elements, kan nyeste version købes

hos underviser forud for kurset og du vil

på kurset få hjælp til installation og korrekt

opsætning af programmet.

Kontakt underviser Torben Jepsen på

telefon 86 24 88 02 for yderligere information.

greve 61 604

1 weekend

Lørdag og søndag 26/3 og 27/3 2011 kl. 8.30- 13.05

10 lektioner kr. 620/220

FOF Huset

Underviser: Torben Jepsen, 2266 8802

Lukkede kurser for din

virksomhed

Er I flere på din arbejdsplads, der har

brug for at komme på pc­kursus, arrangerer

FOF gerne et lukket kursus.

Fordelen ved et lukket kursus er, at vi

kan fokuserer på lige netop de opgaver,

som I har brug for at løse. FOF’s undervisere

er professionelle instruktører,

som har rutine i at afholde erhvervsrelaterede

pc­kurser.

Kontakt Charlotte Chabert på 5665

5322 eller send en e­mail og få mere at

vide om lukkede pc­kurser.


Glasfusing

Begynderkursus i glasfusing. Relieffer/

glasbilleder eller et glasfad udføres med

to lag glas i 4 mm tykkelse. Imellem

lagene arbejdes med kobberoxyder,

koboltoxyder, jernoxyder m. fl. Disse lag

smeltes sammen til færdige kunstværker.

Husk arbejdstøj. Materialeudgifter ca. kr.

200 som afregnes med underviseren.

max. 6 deltagere pr. hold

Køge 64 503

Lør.-søndag kl. 9-15.30 den 29-30/1

14 lektioner, 2 gange kr. 1000

Østergade 5, Ll. Skensved

Underviser: Kunstner Erik Vitcetz Smidt /

www.eriksmidt.dk

Køge 64 504

Lør.-søndag kl. 9-15.30 den 19-20/3

14 lektioner, 2 gange kr. 1000

Østergade 5, Ll. Skensved

Underviser: Kunstner Erik Vitcetz Smidt /

www.eriksmidt.dk

Æsker, glas ikon

Vi arbejder med forskellige typer af dekoration:

decoupage, struktur, krakkelering

og antik effekt med maling.

Lav dine personlige ikonplader, æsker,

glas vaser og meget mere. Vi arbejder

også med 3d effekt på glasplader.

Startsæt ca. kr. 250 kan købes af underviseren

greve 64 505

Mandage kl. 10-12.45, start 7/2

15 lektioner, 5 gange kr. 640/240

FOF Huset

Underviser: Michele Nielsen, 2273 6157

Smykker

Vi arbejder primært med sølvtråd, læder

og ruskind. Vi arbejder med nye teknikker

indenfor bukning af sølvtråd og tidens

trend indenfor smykker. Læder og ruskind

laves om til armbånd og halskæder. På

holdet er der plads til både nybegynder

og øvede. Materialer og værktøj kan købes

på dagen (alle smykkedele er 100% nikkelfri).

Startsæt ca. kr. 250 kan købes af

underviseren

Køge 64 506

Mandage kl. 19-21.45, start 7/2

15 lektioner, 5 gange kr. 640

Den Hvide By

Underviser: Michele Nielsen, tlf. 2273 6157

Smykkefremstilling

Her har du chancen for at fremstille dine

helt personlige smykker – billige eller

dyre alt efter materialevalg. Der kan anvendes

materialer som træ, ben, horn,

sten, glas, sølv og kobber samt slibning

af sten og rav. Materialer kan købes i

forbindelse med kurset. Inge Godts ideer

og modeller må ikke bruges kommercielt.

Køge 64 507

Tirsdage kl. 9.30- 12.15, start 18/1

24 lektioner, 8 gange kr. 980

Ugifter kr. 10,- pr. gang, afregnes med underviseren

Tingstedet, Herfølge

Kurset laves i samarbejde med Centerrådet for

Tingstedet.

Underviser: Inge Godt, 5650 6536

kreatiV

Troldekursus

– max. 8 delt.

Er du til ”strømpetrolde”, så er dette kurset

lige noget for dig.

På dette kursus lærer du teknikkerne bag

disse skønne trolde.

Medbring lille saks knappenåle, tråd (rød,

sort og hvid) dukkenåle (kan evt. købes

på kurset), målebånd samt en fladtang.

Materialer til trold på 40 cm, skal købes

på kurset pris kr. 150 inkl. 1 sæt færdigsyet

tøj.

Køge 64 508

Søndag den 20/3 kl. 9-16.20

8 lektioner, 1 gang kr. 450

Den Hvide By

Underviser: Anne M. Braun, 4057 1099

Heksekursus

– max. 8 delt.

Er du til ”strømpehekse”, så er dette kurset

lige noget for dig.

På dette kursus lærer du teknikkerne bag

disse skønne hekse.

Medbring lille saks knappenåle, tråd (rød,

sort og hvid) dukkenåle (kan evt. købes

på kurset), målebånd samt en fladtang.

Materialer til trold på 40 cm, skal købes

på kurset pris kr. 150 inkl. 1 sæt færdigsyet

tøj.

Køge 64 509

Søndag den 29/5 kl. 9-16.20

8 lektioner, 1 gang kr. 450

Den Hvide By

Underviser: Anne M. Braun, 4057 1099

25


kreatiV

Hella Olsson

Uld i lange baner

Lær at filte dine egne stoffer til veste –

jakker og anden beklædning. Vi filter i

tørretumbler (det sparer på kræfterne).

Du vil også lære andre teknikker såsom

filt om malle – filt med filtenål og lære en

masse gode fif og metoder. De forskellige

metoder vil bliver gennemgået, og så

filter vi løs.

Du kan filte hatte – hjemmesko – flotte

tørklæder – flade stykker til beklædning

– nunofilt (karteflor på bomuld eller silke)

til florlette stoffer. Tasker – masser af dyr

til legetøj – samt små skulpturer, eller

hvad vi nu finder på. Maller af skumplast,

og masser af nye ideer.

Kurset er for alle – øvede og begyndere.

Uld kan købes på kurset efter behov.

Medbragt uld skal være vasket og kartet.

Pakkeliste tilsendes før kursusstart.

Køge 64 500

Lør.- og søndag kl. 9-15.25 den 19-20/3

14 lektioner, 2 gange kr. 650

Hastrupskolen

Underviser: Hella Olsson, 4636 6925

26

Raku keramik

Kunne du tænke dig at være med til

den fantastiske proces det er at brænde

raku keramik? I denne brændingsteknik

varmes tingene op til 875 grader på ca.

15 min. Herefter tages de rødglødende

op af ovnen og lægges direkte i en beholder

med savsmuld. Herfra kommes

tingene til sidst op i en spand vand.

Denne brænding giver de smukke krakeleringer

i overfladet og kobbereffekter i de

farvede glasurer. Vi modellerer tingene,

bruger ”plade-teknik” og drejer.

Beregn udgifter til materialer: pris for ler

13 kr./kg + fællesudgifter ca. 100 kr.

Køge 64 511

Torsdage kl. 18-21.40, start 20/1

40 lektioner, 10 gange kr. 1300

Hastrupskolen

Underviser: Signe Rask, 6089 6627

www.signerask.dk

Sløjd & billedkunst

Kombination af Æstetik og Design.

Kom og vær med til at blive inspireret af

andres værker, andres farvekombinationer,

andres ideer, egne ideer tilsat mode

og design. En hel utrolig fed følelse, at

lave sine egne ting, både som gave til sig

selv og måske til sin partner eller ”bedste”

Køge 64 510

Tirsdage kl. 18.30-21.15, start 1/2

30 lektioner, 10 gange kr.1035

Ellemarksskolen

Underviser: Ole Haack

Pileflet

max. 10 deltagere.

Dette gamle håndværk er blevet meget

populært og er faktisk noget, vi har kunnet

siden stenalderen. Som begynder vil

du flette en rund kurv. Øvede har mulighed

for at flette ovale kurve eller større

ting. Desuden vil du høre det historiske

bag håndværket og om pilens vækst,

høst og opbevaring. Der flettes med uafbarket

pil, som giver et særligt farvespil i

kurven. Lidt fingerkræfter kræves der til at

flette. Medbring beskærersaks, kniv/dolk

samt en rund sten eller lod (2½-5 kg.) til

at holde kurven fast med. Materialer kr.

150/200 som afregnes med underviseren.

Stærke fingerkræfter er en fordel.

Køge 64 502

Lør.-søndag kl. 9-16.20, 5-6/2-11

16 lektioner, 2 gange kr. 775

Den Hvide By

Underviser: Jessie Reedts Adamsen, 5639 8923

Trædrejning

Begyndere og øvede

Kom og lær at dreje i træ og at slibe dit

værktøj. Du kan dreje f.eks. skåle, fade,

blyanter, peberkværne, rangler, flaskepropper

og m.m. Der er værktøj, div. materialer

og drejebænke til alle, men hvis I selv har

en, der er let at tage med – så gør det. Se

mere på www.traedrejning.bmbl.dk

Køge 64 501

Fredag den 4/2 og 11/2 kl. 17.21.45

Lørdag den 5/2 og 12/2 kl. 9-16.20

26 lektioner, 4 gange kr. 930

Hastrupskolen, Sløjdlokalet

Underviser: Bruno Laursen, 2536 3243


Syning og tilskæring

FOFs egen syskole i Køge tilbydes der

undervisning i beklædning, modesyning,

patchwork samt forskellige kreative ting.

Lokalerne er helt nye og rigt udstyret

med nyere symaskiner og overlock

maskiner. Der er professionelle presseredskaber,

dampanlæg og pressemaskine

til fixering af indlægsmaterialer. Gode

klippeborde og en del materialer. Alle kan

være med begyndere, som øvede

Køge 64 107

Mandage kl. 18.15-21.30, start 7/3

21 lektioner, 6 gange kr. 800

Den Hvide By

Underviser: Jytte Knudsen, 2536 9843

Køge 64 108

Tirsdage kl. 9-12.40, start 1/2

24 lektioner, 6 gange kr. 880

Den Hvide By

Underviser: Jytte Knudsen, 2536 9843

Køge 64 109

1. søndag i mdr. kl. 9.30-15, den 6/2-6/3-3/4-1/5

24 lektioner, 4 gange kr. 880

Den Hvide By

Underviser: Jytte Knudsen, 2536 9843

Køge 64 110

4. søndag i mdr. kl. 9.30-15, 23/1, 27/2, 27/3, 29/5

24 lektioner, 4 gange kr. 880

Den Hvide By

Underviser: Jytte Knudsen, 2536 9843

Køge 64 111

Mandage kl. 9.-13.10, start 31/1

49 lektioner, 11 gange kr. 1565

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Køge 64 112

Torsdage kl. 19.-22.15, start 10/2

35 lektioner, 10 gange kr. 1170

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Køge 64 113

Søndage kl. 10-15.05, den 9/1-13/2-13/3

17 lektioner, 3 gange kr. 695

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

greve 64 114

Tirsdage ulige uger kl. 14-16.45, start 1/3

15 lektioner, 5 gange kr. 640/240

Håndværkerbyen 43

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

syning og hÅnDarBejDe

Kom og sy fastelavnstøj til dine

børn/børnebørn

Kurset henvender sig til mødre, bedstemødre

og kreative sjæle

Fastelavn nærmer sig, og de kære

børn skal klædes ud. Kom og udfold

din kreativitet og få hjælp med at sy

fastelavnskostume til dine børn eller børnebørn.

Medbring syredskaber, mønster,

stof og det du skal bruge. Jeg vil hjælpe

dig gennem processen og give gode råd

og vejledning, så det bliver en sjov og

kreativ oplevelse.

medbring egen symaskine.

greve 64 115

Lørdag/søndag kl. 10-16.25, den 12-13/2

14 lektioner, 2 gange kr. 650

FOF Huset

Underviser Stina Thorborg Pedersen,

s71thorborg@hotmail.com

Design din egen konfirmationskjole

Kom og design din egen helt unikke og

ungdommelige konfirmationskjole, og

ta´ din mor eller en anden kreativ sjæl

med, der har sy- og tilskæringserfaring.

Du skal tegne eller have billeder med af,

hvorledes din kjole skal se ud. Og det vil

tage afsæt i den videre arbejdsproces,

som jeg vil støtte og undervise jer igennem.

Grundet den begrænsede tid skal I

være indstillet på en del hjemmearbejde

samt vælge et design, hvor I ved, at den

smukke kjole bliver klar til Din store dag.

Vi laver en grundform som rettes til, og

derpå laves konstruktionen af den unikke

kjole, der vil være rettelser, så konfirmanden

skal deltage hver gang og hele vejen

igennem.

Køge 64 116

Onsdage kl. 18-21.40, start 2/2

36 lektioner, 9 gange kr. 1500

Den Hvide By

Underviser Stina Thorborg Pedersen,

s71thorborg@hotmail.com

Sommersyning

Har du lyst til at sy sommer/ferietøj, så syr

vi hele ugen! Eller måske ligger du inde

med noget, som ikke er blevet færdigt.

Køge 64 117

Den 2-4-5/5/5 kl. 9.30-15.55

21 lektioner, 3 gange kr. 800

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Køge 64 118

Den 2-4-5/5 kl. 17-21.35

15 lektioner, 3 gange kr. 640

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Køge 64 119

Den 9-11-12/5 kl. 9.30-15.55

21 lektioner, 3 gange kr. 800

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Køge 64 120

Den 9-11-12/5 kl. 17-21.35

15 lektioner, 3 gange kr. 640

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Pelskursus

Har du det ligesom jeg, der ikke kan gå

forbi en pelsforretning uden at stoppe

op, for så at erfare, at det er alt for dyrt. Så

har du her mulighed for at stifte bekendtskab

med denne verden. Vi tager udgangspunkt

i pelsen, hvor vi sammen vil

se på forarbejdning og vedligeholdelse

af forskellige typer pels. Grundig vejledning

og teknikker til syning af bl.a. pels til

pelskraver til jakker, tasker, luffer, og andre

beklædningsgenstande. Samt teknikker

til opskæring og syning af pels på en almindelig

symaskine. Der er mulighed for

at købe bundmagerknive og kaninskind

på kurset. Medbring din egen symaskine.

Køge 64 101

Fredag den 27/1-11 kl. 18-21

Lørdag den 28/1-11 kl. 9-18

Søndag den 29/1-11kl. 9-14

18 lektioner, 3 gange kr. 800

Den Hvide By

Underviser: Jeannette Cerie Leffler, 2237 5465

27


syning og hÅnDarBejDe

Overlock kursus

max. 6 deltagere

Få mere glæde af din overlockmaskine.

Du lærer din maskine at kende og vi

arbejder med forskellige stoftyper, så

du lærer at indstille maskinen korrekt. Vi

afprøver nogle teknikker. Løser evt. problemer

og får nogle finesser.

Du medbringer din maskine og mindst

4 forskellige farver tråd svarende til farve

markeringen på maskinen, samt din

instruktionsbog og værktøj.

Materialeudgift kr. 30,-.

Køge 64 119

Tirsdag kl. 18.30-21.15 den 18/1 og 1/2

6 lektioner, 2 gange kr. 550

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Køge 64 102

Lørdag kl. 9-14.30 den 29/1

6 lektioner, 2 gange kr.550

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Køge 64 122

T1rsdag kl. 18.30-21.15 den 15/3 og 29/3

6 lektioner, 2 gange kr. 550

Den Hvide By

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

greve 64 123

Lørdag kl. 9-14.30 den 12/2

6 lektioner, 1 gange kr. 550/185

FOF Huset

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

greve 64 124

Lørdag kl. 9-14.30 den 9/4

6 lektioner, 1 gange kr. 550/185

FOF Huset

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Orkis

Kurset henvender sig til alle, der vil lære

at orkere eller dem, der vil lære nye variationer

og muligheder. Der vil også blive

mulighed for at orkere små eller store

ting, alt efter hvor langt deltageren er.

Medbring: Orkisskytter, hæklegarn (gerne

flere farver og tykkelser), hæklenål, saks

og synål.

Køge 64 106

Lørdag kl. 9.30-15,den 26/2-11

6 lektioner, 1 gang kr. 355

Brogade 19

Underviser: Lene Bjørn, 5492 2515

28

Bøjlepunge

Lisbeth Dahl har lavet den

Marimekko har lavet den

og du kan lave den

I løbet af tre undervisningsgange får du

mulighed for at designe, sy og montere

din egen bøjlepung. Du får en grundig

gennemgang, så du også kan designe

efter andre bøjler når du kommer hjem.

Den sidste aften monterer vi alle pungene

– også dem du har fået lavet hjemme.

Medbring eget stof – gobelin, fløjl eller

tyndt patchwork til yderstof, samt foerstof,

der kan være bomuld eller silke. Blyant

lineal, tegnetrekant, saks til papir og

stof samt kanappenåle. Bøjlen kan købes

af underviseren.

Køge 64 300

Torsdage kl 19-21.45, start den 3/3

9 lektioner, 3 gange kr.450

Den Hvide By

Underviser: Sonja Jensen, 2866 1646

Taske kursus

Man kan aldrig få for mange tasker! Det

ved vi alle, for man skal jo have én til enhver

lejlighed. Har du lyst til selv at kreere

dine egne tasker, så kom og vær med.

På dette kursus skal vi selv designe og konstruere

tasker ud fra egne ideer, ugeblade

reklamer m.m. Det kan bl.a. være bøjletasker,

store og små tasker, rygsække, håndtasker

med og uden klap, med forskellige

spænder, karabinhager, låse osv. Taskerne

kan udføres i forskellige materialer som

bl.a. skind, pels, stof, filt, plastik, cykelslanger

osv. Kun din fantasi sætter grænserne.

Medbring din egen symaskine. forudsætning:

Kendskab til at sy på maskine.

greve 64 100

Lørdag den 22/1-11 kl. 9-15.55

Søndag den 23/1-11 kl. 9-14.05

Lørdag den 5/2-11 kl. 9-15.55

Søndag den 6/2-11 kl. 9-14.05

26 lektioner, 4 gange kr. 930/530

FOF Huset

Underviser: Jeannette Cerie Leffler, 2237 5465

Tekstilformgiver og håndarbejdslærer

Workshop i stof blomster af

dekorationsbånd

Workshop i stof blomster af dekorationsbånd

er et kursus til dig, der vil hygge dig

i nogle timer med at lære at lave blomster,

magen til dem vi ser i forretningerne.

Disse blomster kan bruges til mange

forskellige ting, til at dekoration af tøj, til

brocher, til tasken der skal piftes lidt op,

til servietringe og bordkort, hårbøjler og

–spænder. Mulighederne er mange, det

er kun din fantasi der sætter grænsen. å

saml alle det dekorationsbånd du har, fra

f.eks. jul og påske, synåle, sytråd, knappenåle,

saks, blonder, perler osv. (satin bånd

bruges kun til få af blomsterne). Det er

også muligt for at købe få materialer på

stedet, samt et kompendium til ca. 40 kr.

Forudsætninger: Ingen

Køge 64 104

Lørdag den 12/3-11 kl. 9.30-15

6 lektioner, 1 gang kr. 355

Den Hvide By

Underviser: Jeannette Cerie Leffler, 2237 5465

Tekstilformgiver og håndarbejdslærer

Strik/hækling

Strik til børn og voksne er igen blevet et

hit. Kunne du tænke dig at være med, så

er dette kursus for både begyndere og

øvede. Vi laver en hyggelig strikke/hækle

cafe, hvor du kan har mulighed for at

tage din baby med, hvis du er på barsel.

Køge 64 301

Onsdag lige uger kl. 19-21.20, start 12/1

18 lektioner, 7 gange kr. 720

Sted oplyses hos FOF

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902


– 1. søndag i måneden

Kom og vær med til en spændende

sæson, hvor vi vil lave dekorationer

efter årstiden f.eks. indendørs- og udendørsdekorationer,

forårsdekorationer,

påskedekorationer, borddekorationer

og gulvdekorationer m.m. Vi har tiden

til at i fordybe os i vores værker, hvor vi

går ind bag dekorationen og lærer helt

fra bunden af, hvordan det hele hænger

sammen.

Materialer indkøber jeg til fordelagtige

priser, så er du fri for at bruge din kostbare

tid på indkøb.

Køge 64 800

Søndage kl. 10-13.40, start 6/3

28 lektioner, 7 gange kr. 985

Den Hvide By

Underviser: Irene Thunø, 2929 7007

Kreativ blomsterbinding

Vi skal arbejde med årstidens materialer

i dekorationer -buketter -kurve -kranse.

Vi arbejder meget med materialer, som

vi finder i naturen kombineret med friske

afskåret blomster. Vi gennemgår løbene

teknik og udnyttelse af materialer samt

holdbarhed for vores arrangementer. Lad

din kreative evne slå sig løs. Du medbringer

selv de fleste materialer, som aftales

fra gang til gang.

Materialeliste udsendes første gang.

Køge 64 801

Torsdag lige uger kl. 14-16.45, start 27/1

15 lektioner, 5 gange kr. 650

Den Hvide by

Underviser Conny Fischer, 2372 8876

Køge 64 802

Torsdag lige uger kl. 18-20.45, start 27/1

15 lektioner, 5 gange kr. 650

Den Hvide by

Underviser Conny Fischer, 2372 8876

Onsdage lige uger kl. 14-16.45, start den 26/1

24 lektioner, 8 gange kr. 880/480

FOF Huset

Underviser: Susanne Kühn, 2085 7357

greve 64 806

Onsdage lige uger kl. 18-20.45, start den 26/1

24 lektioner, 8 gange kr. 880/480

FOF Huset

Underviser: Susanne Kühn, 2085 7357

Køge 64 807

Onsdage ulige uger kl. 10-12.45, start den 2/3

21 lektioner, 7 gange kr. 800

Den Hvide By

Underviser: Susanne Kühn, 2085 7357

Køge 64 808

Onsdage ulige uger kl. 14-16.45, start den 2/3

21 lektioner, 7 gange kr. 800

Den Hvide By

Underviser: Susanne Kühn, 2085 7357

Køge 64 809

Onsdage ulige uger kl. 18-20.45, start den 2/3

21 lektioner, 7 gange kr. 800

Den Hvide By

Underviser: Susanne Kühn, 2085 7357

BlomsterkUrser

Irene Thunø

Blomsterbinding

Vi vil blive inspireret af foråret på dette

kursus. Binde smukke buketter af fine

yndige blomster fra torvet eller haven.

Lave små dekorationer med forårsløg og

forskelligt mos og binde fantasibuketter.

Binde kranse med hvad vi kan finde i

naturen. Til påske vil vi lave dekorationer

med æg og fjer.

Blomster og materialer kan købes af underviseren.

Materialeliste udsendes inden

kursusstart.

Susanne Kühn

Blomsterbinding

greve 64 803

Påskekursus

Tirsdage lige uger kl. 14-16.45, start den 22/3

15 lektioner, 5 gange kr. 650/250

Vi arbejder med påskens flotte løgvæk-

FOF Huset

ster og binder buketter med alt lige fra

Underviser: Susanne Kühn, 2085 7357

små æg til blomsterløg. Vi laver kurve- og

borddekorationer. Lær at sætte de rigtige

greve 64 804 farver og de forskellige blomster sam-

Tirsdage lige uger kl. 18-20.45, start den 22/3

15 lektioner, 5 gange kr. 650/250

men. Ved brug af lidt fra skoven, haven

og butikken kan vi få lavet en masse

FOF Huset

spændende ting.

Underviser: Susanne Kühn, 2085 7357

Materialeliste udsendes før kursusstart.

greve 64 805

Køge

Lørdag/søndag kl. 10-15.30 den 9-10/4

12 lektioner, 2 gange kr. 550

Den Hvide By

Underviser Conny Fischer, 2372 8876

64 810

Påskekursus

På dette kursus skal vi lave dekorationer

med forårsløg og påsketing og forskelligt

mos. Binde små kranse af forskellige slags

grønt og lidt blomster eller andet pynt.

Binde buketter af sæsonens blomster og

evt. æg og fjer. Lave dekorationer med

påskens blomster

Materialer kan købes hos læreren

Køge 64 811

Lørdag/søndag kl. 10-15.30 den 16-17

12 lektioner, 2 gange kr. 550

Den Hvide By

Underviser Susanne Kühn, 2085 7257

Conny Fischer

29


tegn/mal

Weekendkursus med kreative teknikker i

akrylmaling

Her åbner vi mulighed for en spontan,

sjov kreativitet, hvor man selv overraskes

over, hvad der kan ske i billedet. Der

undervises i at kombinere maleriet med

collage, skrift, tryk, afdækning, krakelering

og andre kreative teknikker. Desuden

skal vi arbejde med strukturmidler for at

påvirke billedets stoflige karakter, ligesom

vi kan lime sjove, personlige ting ind i

malerierne. Medbring selv akrylfarver,

pensler og lærreder. Andre mere specielle

materialer kan købes hos underviseren.

greve 65 150

1 weekend lørdag 15/1 og søndag 16/1

kl. 10.00 – 15.30, 12 lektioner kr. 545/185

Greve Borgerhus, spisestedet

Underviser: Billedkunstner: Anette Martinussen,

3539 1060. www.anettemartinussen.dk

Køge 65 151

1 weekend lørdag 29/1 og søndag 30/1

kl. 10.00 – 15.30, 12 lektioner kr. 545

Den Hvide By

Underviser: Billedkunstner: Anette Martinussen,

3539 1060. www.anettemartinussen.dk

Køge 65 152

1 weekend lørdag 19/3 og søndag 20/3

kl. 10.00 – 15.30, 12 lektioner kr. 545

Den Hvide By

Underviser: Billedkunstner: Anette Martinussen,

3539 1060. www.anettemartinussen.dk

30

Weekend med metoder og farver i

abstrakt maleri

akrylmaling

Gennem intuitive og legende øvelser undervises

der i metoder i abstrakt maleri.

Omdrejningspunktet er at finde sit personlige

udtryk gennem farverne, og der

undervises i at blande farver, deres virkninger

og stemninger. Vi lærer om farvernes

sprog, hvad de symboliserer, og hvordan

vi påvirkes af farver. Der laves fælles

oplæg og der undervises individuelt.

Deltagerne skal selv medbringe; Maling,

pensler og 3 – 4 lærreder i størrelserne:

ca. 60 x 60 cm til 60 x 80 cm

Køge 65 153

1 weekend lørdag 19/2 og søndag 20/2

kl. 10.00 – 15.30, 12 lektioner kr. 545

Den Hvide By

Underviser: Billedkunstner: Anette Martinussen,

3539 1060. www.anettemartinussen.dk

Weekend kursus i akrylmaleri

NYHED

for let- og øvede malere

Vi arbejder f.eks. med ekspressionisme,

som er en farverig og umiddelbar maleretning.

Der gives individuel vejledning.

Medbring selv alle materialer. Husk mad

og drikke.

Køge 65 125

1 weekend lørdag 5/2 og søndag 6/2

kl. 10.00 – 14.35, 10 lektioner kr. 480

Borup skole, billedkunstlokalet

Underviser: Billedkunstner: Anita Meng Folkmann,

4649 6343

Anette

Martinussen

Akrylmaling

for begyndere og let øvede

Akrylfarver giver mange forskellige muligheder

i maleriet. – Vi arbejder med farvelærer,

billedets opbygning og perspektiv,

lys og skygge.

Men vigtigst af alt den enkeltes formsprog

og udvikling. Efter egne ønsker

arbejdes der med foto, opstilling eller fri

fantasi i såvel det naturalistiske som det

mere abstrakte billedudtryk. Der kræves

ingen særlige forkundskaber, det vigtige

er lysten til at gå ind i maleprocessen.

Undervisningen vil veksle mellem faste

opgaver og individuelt arbejde under

personlig vejledning. Medbring selv

materialer, eller kontakt underviseren for

nærmere oplysninger. Der må påregnes

materialeudgifter for ca. 50 kr.

greve 65 124

Tirsdage kl. 10.00–13.40, start 4/1

45 lektioner, 15 gange kr. 1.435/910

Greve Borgerhus

Underviser: Jette Dalsgaard, 4037 4023

Billedkunstner

OBS vinterferie i uge 7

Køge 65 122

Mandag kl. 13.00–15.45, start 24/1

36 lektioner, 12 gange kr. 1.195

Den Hvide By

Underviser: Jette Dalsgaard, 4037 4023

Billedkunstner

OBS vinterferie i uge 7

Croquis

Begyndere og øvede

Det er meget få steder at man kan tilbyde

undervisning i croquis tegning. Nu er

chancen der for alle interesserede. Modellen

står, sidder og ligger. Stillingerne

varierer fra 1-15 minutter. At give sig

hen og lade blyanten danse, øjnene se

og kroppen sanse, hjælper til at forstå

nogle af de grundlæggende principper

ved tegningens natur. Det kræver

tålmodighed, som man må have med

sig hjemmefra. Sammen gennemgår vi

værkerne det hver gang lykkes at skabe i

de få streger, man i alt hast har sat på papiret.

Individuel vejledning. Der vil være

en ekstra udgift på holdet til model på ca.

kr. 650, der afregnes med underviseren.

Underviseren er også modellen.

Køge 65 161

3 lørdage kl. 11.00-16.30. 29/1, 26/2, 26/3

18 lektioner, 3 gange kr. 720

KØS, Nørregade 29

Underviser: Helle Hermann, 2193 2790


Billedværksted med decoupage og

akrylmaling

for begyndere og let øvede

Få kendskab til de mange kreative muligheder

decoupage og akrylmaling giver.

Der vil blive undervist i et meget bredt

spektrum af teknikker og vi vil arbejde

med naturalistiske og abstrakte motiver

og kombinere maleriet med blandt andet

decoupage, collage, afdækning, tryk samt

strukturmidler. Der vil ligeledes blive undervist

i perspektiv og billedopbygning

samt farvekombinationer og farvelære.

Der gives individuel vejledning. Medbring

selv materialer (akrylfarver, pensler

og lærreder og decoupage-materialer),

dog vil visse materialer kunne købes af

underviseren.

Køge 65 127

Onsdage kl. 10.00–12.45, start 2/2

24 lektioner, 8 gange kr. 880

Den Hvide By

Underviser: Danijela Hansen, 5118 0678

Køge 65 128

Onsdage kl. 13.00–15.45, start 2/2

24 lektioner, 8 gange kr. 880

Den Hvide By

Underviser: Danijela Hansen, 5118 0678

Danijela Hansen

www.fofkogebugt.dk

Akrylmaling

for begyndere og øvede

Det er sjovt at lære, og det er dejligt at

blive bedre. På dette kursus er undervisning

individuel. Medbring egne materialer,

og medbring også gerne billeder du

ikke blev færdig med. Lad os se på dem

sammen, og få råd om hvordan du kan

arbejde videre. Du er velkommen til at

kontakte mig på mail eller telefon, hvis du

har spørgsmål. Før start modtager du et

introbrev. Vi mødes hver anden mandag.

Køge 65 129

6 mandage i lige uger kl. 9.00-12.15, start 24/1

21 lektioner, 6 gange kr. 800

Den Hvide By

Underviser: Vivian Camille Tonsgaard,

Billedkunstlærer

Tlf: 5657 4409, 2035 6339 (sms)

Akrylmaling

for øvede

Mal dit eget billede! Mal din egen fortælling!

Find din egen stil! Er du nået hertil

i dit arbejde med billeder? Vil du gerne

have hjælp til at udvikle et formsprog i

retning af naturalisme, i din egen fortolkning,

eller arbejder du abstrakt og ønsker

supervision? I undervisningen kan man få

opgaver af underviseren. Vi taler om materialer

da al maling og alle pensler ikke

er lige gode. Men vi mødes for at finde

hver vores vej i arbejdet med billeder og

vi inspirerer hinanden. Medbring selv

materialer. Opfordring: Mal i store formater.

Har du spørgsmål er du velkommen

til at kontakte underviseren. Vi mødes 4

lørdage.

Køge 65 120

Lørdage kl. 10.00-16.15,

Datoer: 12/2, 26/2, 12/3, 12/3, 19/3

28 lektioner, 4 gange kr. 985

Den Hvide By

Underviser: Vivian Camille Tonsgaard,

Billedkunstlærer

Tlf: 5657 4409, 2035 6339 (sms)

tegn/mal

Billedværksted i maleri

Kurset er for begyndere og øvede, der

ønsker at lære om opbygningen af et

maleri fra grunden. Du vil blive undervist

individuelt og der vil blive lagt vægt på

de grundlæggende teknikker som farvelære,

komposition, materiale osv. , som

vil gøre dig i stand til at frigive dit eget

udtryk. Vi eksperimenterer og alle genrer

er tilladt. Medbring selv materialer. Husk

madpakke

Køge 65 130

Tirsdage kl. 9.30-12.15, start 25/1

30 lektioner, 10 gange kr. 1.035

Den Hvide By

Underviser: John Krogh, 4135 4125

Sommerkunstskole

Inspirerende feriedage med maleri og

kreativ udvikling og hyggeligt samvær.

Her får du masser af tid til at male under

individuel og kyndig vejledning af læreren.

Alle, der har lyst til at male med udgangspunkt

i landskabsmaleriet, kan deltage.

Efter eget ønske kan man arbejde med

akryl, olie, akvarel og/eller pastelkridt.

Inspirationen hentes i naturen og landsbymiljø’er

omkring os. Vi tager ud med

skitseblok og henter motiver og ideer

til malerier, der bearbejdes og udføres

hjemme på atelie’et. Der vil være oplæg

om landskabsmaleriets teknikker, ligesom

vi også vil søge inspiration i billeder af

andre kunstnere for at se, hvad der har

optaget dem i deres arbejde med kunsten.

Vi vil bruge tid på at tale om billeder,

deres sprog og den mangfoldighed af

maleriske udtryk, vi møder omkring os.

Eleverne medbringer selv materialer.

Kontakt evt. underviseren for råd og vejledning

Forplejning er ikke inkluderet i prisen.

Køge 65 100

5 dage fra mandag 4/7 – fredag 8/7 2011

alle dage 9.30-16.30 , 40 lektioner kr. 1.300

Den Hvide By

Underviser: Billedkunstner: Anette Martinussen,

3539 1060. www.anettemartinussen.dk

31


tegn/mal

Kunstskolen Rammen og Grafisk

Tegnestue

Kunstskolen Rammen er en skole for voksne

med særlige behov.

Kunstskolen Rammen er åben, eksperimenterende

og seriøs med sit fokus

rettet mod samtidskunsten og med respekt

for traditionerne.

Vi tilbyder en etårig basis-uddannelse, der

tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

Herefter er der mulighed for på

tre år at uddanne sig til billedkunstner.

Uddannelsen kan også kombineres med

en STU uddannelse – kontakt Kunstskolen

og hør nærmere.

Fra januar 2010 har kunstskolen endvidere

etableret en grafisk tegnestue, hvor

der er fokus på en mere arbejdsmarkeds

tilrettelagt grunduddannelse. På Grafisk

tegnestue er det selve designprocessen

fra indhold til form, eleverne vil blive

undervist i.

Her vil der arbejdes med grafisk og visuel

kommunikation, både i de helt klassiske

og traditionelle former med tegning/tegneserie,

foto, collage og kompositionslære.

Men også digitalt, hvor billedbehandling,

layout, og design er det centrale.

På Grafisk tegnestue er der et medieværksted,

som er et kreativt sted hvor

det eksperimenterende og legende er

det vigtigste omdrejningspunkt til selve

læringsprocessen. Her vil der blive eksperimenteret

med animations film og

kunstvideoer.

Grafisk tegnestue kan også kombineres

med en STU uddannelse – kontakt Henrik

Bekker og hør nærmere.

Alle uddannelser har undervisning 30

lektioner pr. uge.

Mandag til fredag 8.30 til 14.30

Undervisere:

Steinunn Helga Sigurdardóttir. Morten

Tillitz, Bente Poulsen, Hartmut Stockter,

Oana Constantineanu, Tine Olsen, Henrik

Bekker.

www.kunstskolenrammen.dk

32

maDlaVning

Indisk gastronomi

Tag med på en gastronomisk rejse til

Indien. Alle sanser kommer i brug, når

vi dykker ned i krydderiernes forunderlige

verden. Kurset satser på at gøre

det fantastiske indiske køkken nemt og

tilgængeligt. Vi tager udgangspunkt i det

klassiske indiske køkken, med anvendelse

af gode, friske råvarer. Vi lærer grundbegreberne

i det indiske køkken og lærer

bl.a. at lave vores egen masala. Hver gang

laver vi en traditionel indisk middag med

linser, grøntsager, kød eller fisk, ris eller

brød (det bager vi selvfølgelig selv).

Underviseren, Abdul Jabbar Khan, har nu

sit eget firma, men er tidligere kok hos

Nizamen (prinsen) af Hyderabad og på

indiske ambassader og har tilberedt mad

til kongelige, statsoverhoveder, ambassadører

etc. For ham er indisk mad en

passion.

Husk at medbringe en skarp kniv,

forklæde og viskestykke.

Køge 66 203

Tirsdage lige uger kl. 17-21.35, den 8/2-8/3-22/3-

5/4

20 lektioner, 4 gange kr. 1210

Inkl. udgifter til mad

Asgårdskolen

Underviser: Abdul Jabbar Khan

Latinamerikansk mad

Tag med på en gastronomisk rejse til

Latinamerika. Undervisere er selv fra

Sydamerika og er derfor vokset op med

denne madlavning. Kurset tilbyder basis

kendskab til de mange forskellige krydderier,

retter og lidt historie og teori om

ingredienserne. Vi se på, hvordan retter

er forskellige efter, hvor man befinder

sig geografisk – altså fx højlandets supper,

hvor kartoffelen var i gryden før den

nåede Europa og kystområdernes mere

eksotiske køkken med den friske fisk og

kokosmælk som nogle af ingredienserne.

Køge 66 210

Tirsdage i ulige uger kl. 18-21.45, start 15/9

32 lektioner, 8 gange kr. 1090

Sct, Nicolai skole

Underviser: Lucia Pihl, 2084 1824

Indisk madlavning

– ”Det rigtige Indiske Køkken” hvad er det?

Man forstiller sig noget krydret, smagsfuld

aromarige og spændende. Man har

måske også smagt noget af det. Men

hvad er hemmeligheden bag denne

vidunderlige verden af indisk mad. Kurset

kan tilbyde deltagerne basis kendskab

til de mange indiske krydderier, og en

mulighed for at gøre indisk køkken nemt

og tilgængeligt for deltagerne. De får et

åbent og vide indblik og indføring i krydderiernes

forunderlige verden. Da man

som regel tror at krydret mad, ” det er jo

stærk”.

Man kan forvente at få indblik i det

moderne indiske køkken med fokus på

anvendelse af gode, friske og ernæringsmæssigt

balanceret råvarer. Vi skal prøve

både nemme og dagligdags retter samt

nogle af de fine fest måltider.

Medbring en god kniv og et viskestykke.

Udgift til råvarer 100 kr. pr. gang, som afregnes

med underviseren.

greve 66 204

Torsdag ulige uger kl. 17.30-21.10, start 3/2

32 lektioner, 8 gange kr. 1090/690

Hedelyskolen

Underviser: Anil Kumar, 3119 4049

Spansk mad

Mangler du lidt inspiration til lørdag aften,

vil du gerne genopfriske eller måske

lære nogle dejlige nemme opskrifter fra

det spanske, så er disse aftener noget for

dig. Vi rejser primært rundt i den catalanske

del men også resten af Spanien, hvor

tapas er en naturlig del af fest og hverdags

menuen. Vi smager naturligvis også

på lidt spansk vin

Udgift til råvarer ca. 150 kr. pr gang, som

afregnes med underviseren.

Køge 66 205

Tirsdage lige uger kl. 17-20.40, start 1/2

20 lektioner, 5 gange kr. 770

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård

Underviser: Jan Steen Bengtsson


Finere madlavning for mænd

Her er mulighederne for ”drenge” med

lyst til at lave både spændende og udfordrende

middage, som kan imponere

familie og venner. I grupper arbejder der

med 2-4 rettet pr. aften og vi kigger både

i syd, nord, øst og vest for inspiration. Høj

råvarekvalitet og et kendskab til tilsætning

af smagsstoffer indgår i kurset. Udgifter

til råvarer afregnes med underviseren ca.

kr. 175 pr. gang. Vine til maden aftales på

holdet.

greve 66 206

Tirsdage lige uger kl. 18-21.40, den 11/1-25/1-8/3-

22/3

16 lektioner, 4 gange kr. 665/265

Mosede skolen

Underviser: Erik Petersen

Lækre desserter

Kom og få inspiration til lækre desserter

der er det rene kræs. Vi skal arbejde med

smeltet chokolade, marcipan, nødder,

spændende sydlandske frugter og andre

lækkerier der gør smagsoplevelsen

uimodståelig. Desuden skal vi bruge tid

på at anrette desserten, så den er indbydende

både for ganen og øjet. Tag kamera

med og lav din egen opskriftsbog

med billeder. Medbring en bog, hvor du

kan klistre opskriften ind og efterfølgende

dine billeder, når du kommer hjem.

Udgifter til råvarer kr. 100 som afregnes

m. underviseren.

greve 66 207

Tirsdage kl. 18.15-21.30, start 29/3

21 lektioner, 6 gange kr. 800/400

Hedelyskolen

Underviser Stina Thorborg Pedersen,

s71thorborg@hotmail.com

Sjove og sunde madpakker til børn

Kurset henvender sig til forældre og

børn fra 1. klasse.

Kom og få inspiration til spændende

madpakker der både vækker børnenes

appetit og som samtidigt også er sunde.

Vi spiser alle med øjnene, og derfor skal vi

lave sjove madpakker som vækker børnenes

lyst til at spise den daglige madpakke.

Ta´ legekammeraten eller naboen

med og deres forældre med. Sammen

skal vi lave sjove og sunde madpakker.

Til børnene: medbring din madkasse og

små plastikbeholdere og afslutningsvis

pakker vi den smurte mad, og smager på

lækkerierne.

Til forældrene: medbring kamera da

børnene skal lave deres egen lille opskriftsbog.

Udgifter til råvarer kr. 100 som afregnes

m. underviseren.

Køge 66 208

Lørdage kl. 10-12.45, start 5/3

9 lektioner, 3 gange kr. 450

Asgårdsskolen

Underviser: Stina Thorborg Pedersen,

s71thorborg@hotmail.com

Kom og bag sunde boller

Kom og bag dejligt sundt brød der er

velegnet til morgenmad, madpakken og

som en lille snack. Yderligere skal vi bage

sunde kager, der er velsmagende og anrette

dem festligt til når vi får gæster.

Udgifter til råvarer kr. 100 som afregnes

m. underviseren.

greve 66 209

Torsdage kl. 18.15-21.30. start 3/2

10 lektioner, 3 gange kr.

Hedelyskolen

Underviser: Stina Thorborg Pedersen,

s71thorborg@hotmail.com

maDlaVning

Påskeæg, kager og brød

Lav dine egne påskeæg – fyldte og rene,

håndlavede og støbte. Hvis der bliver tid,

kan vi også bage påskekager. Materialeliste

udsendes før start. Børn fra 6 år

Prisen gælder for 1 voksen og 1 barn.

Køge 66 211

Lørdag kl. 10-14.35, den 2/4-11

5 lektioner, 1 gang kr. 360

Ellemarkskolen

Underviser: Karen Margrethe Lundblad, 5665 2555

Grill- og sommermad

Der skal tænkes på de gode sommeraftener.

I over 20 år har en af FOF´s kokke

jongleret med knive, potter og pander og

undervist i, hvordan gode råvarer bliver

tilberedt på den mest spændende og

nemme måde. Samlingsstedet er omkring

grillen, hvor der tilberedes kød, fisk,

grøntsager og mange nye raffinerede

salater. Udgifter til madvarer ca. kr. 85,- pr.

gang afregnes med underviseren.

greve 66 201

Onsdage lige uger kl. 18-21.40, start 4/5-11

16 lektioner, 4 gange kr. 665/265

Gersagerskolen

Underviser: Mogens Brunhøj

33


mUsik og sang

Klaver

rytmisk & klassisk

Har du spillet før? Er det længe siden? Eller

er du helt nybegynder? Uanset hvad,

er det aldrig for sent at gå i gang. Det er

kun et spørgsmål om hvor nysgerrig du

er.

Dette kursus henvender sig til begyndere,

let øvede, og øvede. Der tages udgangspunkt

i hvor DU er, og hvad du kunne

tænke dig at få ud af undervisningen, som

foregår som individuel undervisning. Kursisten

forvendtes at have øvemulighed, og

øve tid til rådighed. Undervisningen foregår

efter noder, og kombinerer det praktiske

med den mest nødvendige teori, der

vil blive givet lektier for hver gang, og kursisten

bedes selv medbringe nodepapir.

greve 66 100

Tirsdage fra kl. 18.30, start 18/1

10 gange kr. 1020/620

Hedelyskolen

Underviser: Anna Ikilikian, 4037 5797

Køge 66 101

Torsdage fra kl. 16, start 13/1

10 gange kr. 1020

Sct. Nicolai skole

Underviser: Dennis Venzel, 3023 4400

Klassisk klaver for begyndere.

Har du lyst til at lære at spille klaver. Dette

kursus henvender sig til begyndere, og vi

arbejder med noder fra starten.

Ishøj 66 102

Tirsdage kl. fra kl. 17, start 25/1

10 gange kr. 1020/220

Vibeholmskolen

Underviser: Lise-Marie Groll, 3063 5986

Violin

Her kan man lære at spille lette eller sværere

melodier. Der kræves ingen særlige

forudsætninger for at deltage på kurset.

greve 66 103

Tirsdage fra kl. 18.30, start 18/1

10 gange kr. 1020/620

Hedelyskolen

Underviser: Anna Ikilikian, 4037 5797

34

Guitar

Begynder. Bliv præsenteret for det

basale guitarspil, såsom becifringspil

(akkordspil), akkompagnement til egen

sang, melodispil, sammenspil, node og

rytmelæsning samt grundlægende musiceren.

mellemstadie/øvede. Lær nye tricks,

akkorder, fingerspil/melodispil, strums

og vekselspil. Vi arbejder med venstre og

højrehånd gennem solo og sammenspil,

og forsøger at opnå en sund og god

teknik, samtidig med vi udvider dit repertoire.

Der undervises ud fra noder og

tabs, men man behøver dog ikke at have

kendskab til dette for at deltage i kurset.

Det lære vi hen af vejen. Der tages altid

afsæt i den enkle elevs niveau. ing gerne

for mere info. Konservatorie uddannet

underviser.

Køge 66 104

Torsdage fra kl. 16, start 27/1

16 gange kr. 1635

Sct. Nicolai skole

Underviser: Jesper Nedergaard-Hansen, 6166 3128

Klassisk Guitar

Alle niveauer. Som begynder får du en indføring

i klassisk guitarspil; fingerspil, teknik,

node og rytme forståelse samt en grundlæggende

musikforståelse. Mellemstadie/

øvede. Her kan du finpudse din teknik,

udvide dit repetoir, udvikle dit musikalske

væsen samt forberede dig til evt. MGK eller

Konservatorium optagelsesprøve. Der

tages altid afsæt i den enkle elevs niveau.

Kursisten bør have egen guitar med, og

medregne en ekstra udgift til materialer.

Konservatorie uddannet underviser.

Køge 66 105

Torsdage fra kl. 16, start 27/1

16 gange kr. 1625

Sct. Nicolia skole

Underviser: Jesper Nedergaard-Hansen, 6166 3128

Guitar begynderundervisning.

På dette hold har du muligheden for

at lære at spille guitar. Vi starter helt fra

begyndelsen med de første akkorder og

de første anslag, men vil forsøge at lave

sammenspil (lave et band) allerede fra

første undervisningsgang. Numrene/sangene

vi spiller, vil så vidt muligt tage udgangspunkt

i dine og de andre kursisters

ønsker. Kom og vær med til guitar-band

for begyndere.

Guitar fortsætterundervisning

På dette hold bygger vi videre på det, du

allerede kan. Numrene/sangene vi spiller,

vil så vidt muligt tage udgangspunkt i

dine og de andre kursisters ønsker, men

udvælges også med henblik på, at der

sker en progression/udvikling af dit guitarspil.

Vi vil vægte sammenspil højt, så

vi laver et band, hvor vi bruger det vi har

lært til at spille som et rigtigt orkester.

Så kom og lær noget mere og tryk den af.

Køge 66 107

Begyndere

Mandage fra kl.18, start 10/1

13 gange kr. 1330

Holmebækskolen

Underviser: Thomas Larsen

Køge 66 108

Fortsættere

Mandage fra kl.19, start 10/1

13 gange kr. 1330

Holmebækskolen

Underviser: Thomas Larsen

Sang/stemmetræning

Kurset henvender sig til alle der har lyst til

at synge. Vi arbejder med rigtig vejrtrækning,

bugstøtte, klang, fraseringer mm.

Der vil blive taget udgangspunkt i individuelle

ønsker.

greve 66 106

Tirsdage fra kl. 18.30, start 18/1

10 gange kr. 1020/620

Hedelyskolen

Underviser: Anna Ikilikian, 4037 5797

Kurser kan betales i rater

Kontakt FOF


Sangundervisning

Kan du lide at synge og gerne vil lære din

stemme at kende, menneskes eget instrument.

Vi vil arbejde med åndedrættet,

støtte og frasering. Undervisningen vil

henvende sig til begyndere og let øvede.

Ishøj 66 109

Onsdage fra kl. 17, start 2/2

10 gange kr. 1020/220

Vibeholmskolen

Underviser: Lise-Marie Groll, 3059 6386

Høre/nodelære, musikteori

Her vil vi beskæftige os med at gå i dybden

med musikteorien. Vi arbejder med

dur- og mol skalaer i kvintcirklen, noder,

rytmer og værkanalyse. Vi vil endvidere

arbejde med at blive bedre til at genkende

intervaller, akkorder, skalaer, mm.

greve 66 113

Tirsdage fra kl. 18.30, start 18/1

10 gange kr. 1020/620

Hedelyskolen

Underviser: Anna Ikilikian, 4037 5797

Rytmisk korkoncert

med Køge Bugt Koret og

greve gymnasiekor

Musikken swinger, og humøret stiger

mindst et par grader, når de 2 kor byder

på årets musikalske oplevelse. Korene

synger rytmisk musik, og repertoiret

spænder fra gospel over rock, swing, pop

til populære musical-melodier. Køge Bugt

Koret er under ledelse af Else Andersen,

og Bjarne Glenstrup er dirigent for Greve

Gymnasiekor.

greve 68 012

Onsdag den 23. marts 2010 kl. 20

Sted oplyses hos FOF

Pris kr.50

mUsik og sang

Harmonika

Begyndere – let øvede – øvede

KOM OG VÆR MED!

Lær det fra bunden eller fortsæt hvor du

slap! Harmonikaen er et alsidigt instrument,

som kan bruges i mange forskellige

sammenhænge og til al slags musik. Der

undervises i både knap- og piano harmonika.

Som begynder lærer du hurtigt

at spille med begge hænder. Hører du til

de let øvede eller øvede forsætter du din

musikalske udvikling derfra. På holdene

lægges vægt på både fagligheden og fællesskabet.

Instrument og nodestativ skal

medbringes.

greve 66 110

Torsdage fra kl. 16, start 6/1

15 gange kr. 1530/1130

Holmeagerskolen

Underviser: Addis Toft Christiansen, 3049 9542

greve 66 111

Fredage fra kl. 10, start 14/1

14 gange kr. 1430/1030

Greve Borgerhus

Underviser: Addis Toft Christiansen, 3049 9542

Køge 66 112

Torsdage fra kl.11, start 13/1

14 gange kr. 1430

Den Hvide By

Underviser: Addis Toft Christiansen, 3049 9542

Harmonika, sammenspil

Dette hold henvender sig bredt til harmonikaspillere

og andre instrumentgrupper

som f.eks violin- fløjte- og klarinetspillere,

der har lyst til at spille sammen

med andre. Her opøves spillerutine og

det ”fælles fodslaw” på et hold, hvor spilleglæden

er i top.

Der forudsættes node-og instrumentkendskab

svarende til ca. 3 års instrumentalundervisning.

Bemærk! Undervisningen på holdet her

kan ikke erstatte den enkeltes forsatte instrumentalundervisning,

men er et godt

supplement.

greve 66 114

Tirsdage ulige uger kl. 18-20.20, start 18/1, slut

10/5-11

22,5 lektioner, 9 gange kr. 900/500

Mosede skolen

Underviser: Addis Toft Christiansen, 3049 9542

FOF samarbejder med hundeinstruktører,

som er uddannet ved Etologisk

Institut v/etolog og evolutionær biolog

Roger Abrantes.

Træningen foregår efter de indlæringspsykologiske

principper, hvor vi benytter

blide metoder og arbejder på dyrets

præmisser.

Der undervises på 3 niveauer: begynder,

let øvet og øvet. Ved eventuelle spørgsmål

kontakt underviseren.

Teori undervisning – uden hund

Teorien er inkluderet i alle begynderhold,

og deltagelse er nødvendigt for deltagelse

til træning. Du bliver automatisk

tilmeldt når du melder dig til et begynderkursus.

Dato for teori oplyses senere.

træning køge

Søndag 6/3 – 1/5

66 700 09.00-09.55 begynder

66 701 10.00-10.55 øvet 1

66 702 11.00-11.55 øvet 2

undervisere:

Anni Schrøder, 6092 9450

undervisningssteder:

Skellet 4-8, 4600 Køge

priser:

Begynderhold:

Træning: 8 lektioner,

Teori; 1.5 lektion

pris: kr. 750 inkl. teori.

Alle andre hold:

Træning: 8 lektioner,

pris: kr. 650

hUnDe-

skolen

Husk ved tilmelding at oplyse hundens

race og navn. Din hund skal være gyldigt

vaccineret og forsikret. (Tjek med jeres

forsikringsselskab om der kræves udvidet

ansvarsforsikring). Kopi af forsikringspolice

skal medbringes første mødegang.

Hold oprettes løbende. Se og læs mere om

holdene på www.fofkogebugt.dk

35


ForælDre og Børn

FøDsels-

ForBereDelse

Fødselsforberedelse i vand

Formålet er at give den gravide gode råd

og vejledning med henblik på at forberede

sig fysisk såvel som psykisk på fødslen.

Fødselsforberedelse i vand foregår under

aflastning af kroppen.

Bevægelser i vand foregår mod vandets

modstand, og herved styrkes muskler og

samtidig benyttes vandets støttende effekt.

Et godt starttidspunkt er ca. 8 uger

før termin.

Kurset er tilrettelagt således, at der i graviditeten

er 6 gange af 2 lektioner fordelt

med ca. 45 min. i vand efterfulgt af 45

min. ”snak”.

Herudover 1 gang ”babytræf” efter fødslen,

når alle har født. Der arrangeres yderligere

et åbent-hus arrangement for dig

og din partner, hvor sygeplejerske Lene

Prahl fortæller om amning.

Kurset er tilrettelagt og ledet af

jordemødre.

14 lektioner, 7 gange, kr. 750 kr incl.

entré.

Køge 66 901

Tirsdage kl. 14.00-16.00, 18/1-8/3 (-uge7 og 8)

Køge Svømmeland

Køge 66 904

Tirsdage kl. 14.00-16.00, 22/3-3/5 (-uge 16)

Køge Svømmeland

Køge 66 907

Tirsdage kl. 14.00-16.00, 17/5-21/6

Køge Svømmeland

Køge 66 900

Onsdage kl. 9.30-11.30, 5/1 – 9/2

Køge Svømmeland

36

Køge 66 903

Onsdage kl. 9.30-11.30, 9/3 – 13/4

Køge Svømmeland

Køge 66 906

Onsdage kl. 9.30-11.30, 4/5 – 8/6

Køge Svømmeland

Herfølge 66 902

Torsdage kl. 14–16, 10/2 -24/3

Herfølge Svømmehal

Herfølge 66 905

Torsdage kl. 14–16, 14/4 -26/5

Herfølge Svømmehal

Bækkenløsning – gravide og efter fødsel

Er du gravid eller har du lige født og har

smerter i bækkenet? Det er meget vigtigt,

at du lærer dine muligheder og begrænsninger

at kende – og lærer hensigtsmæssige

bevægelsesmønstre for at undgå

yderligere smerter og belastning. Hvornår

skal du aflastes – og hvordan? Vi laver

øvelser der styrker musklerne omkring

bækkenet (balder, mave, lår og ryg) og

bækkenbunds- og afspændende øvelser.

Herudover instrueres i arbejdsstillinger og

bevægelser til dagligdagen og til fødslen.

F.eks. hvordan kommer jeg ind i bilen? Op

og ned af trapper? Vender mig i sengen?

oBs! Kun for Køgeborgere. Tilmeldinger

efter behov. Ring og hør om der er

et hold der pt. er i gang, så du kan starte

hurtigst muligt. Du er velkommen til at

komme og være med og se om det er

noget for dig. Der starter nye hold op

jævnligt efter behov.

Køge 67 122

Fredage kl. 1300-14.30

Den Hvide By

Underviser: Birgitte Iserhorst, 5663 4416

Førstehjælp til spædbørn

Vi elsker vores søde, små, dejlige poder.

Men hvad gør vi hvis der sker dem noget?

Er du rustet til at klare hverdagens

strabadser inden for førstehjælp? Gennemgå

et kursus på 4 timer og føl dig

tryg og sikker med den viden, at du

kan din førstehjælp, hvis der sker noget.

Materialepris kr. 75,-, som afregnes med

underviseren.

greve 66 301

Søndag den 13/3-11 kl. 9.30-14

4 lektioner, 1 mødegang kr. 350/120

Håndværkerbyen 43

Underviser: Pernille Als

Yoga for gravide

Med ”yoga for gravide” kan du afhjælpe

typiske graviditets gener som f.eks.

ondt i lænden, kramper i benene og

fordøjelsesproblemer. Yogaen styrker og

smidiggør kroppen og giver dig fornyet

ro og overskud. Vi vil lægge vægt på

åndedrætsteknik og afspændingsøvelser,

der forbereder dig og din baby til en god

behagelig fødsel. Samtidig vil vi arbejde

med øvelser, der er med at afhjælpe din

krop til hurtigere at komme sig efter

fødslen.

Det er muligt at ”hoppe” ind på et hold

der er i gang, såfremt der er plads og så

fortsætte på det næste hold, såfremt det

bliver til noget.

Køge 63 600

Onsdage kl. 18.00 – 19.50, start 26/1

16 lektioner, 8 gange, kr. 715

Sted: Brogade 19, 1

Underviser: Hanne Aldershaab, 2245 4013

Køge 63 601

Onsdage kl. 18.00 – 19.50, start 30/3

16 lektioner, 8 gange, kr. 715

Sted: Brogade 19, 1

Underviser: Hanne Aldershaab, 2245 4013

Køge 63 602

Onsdage kl. 18.00 – 19.50, start 1/6

10 lektioner, 5 gange, kr. 510

OBS kun 5 mødegange på dette hold

Sted: Brogade 19, 1

Underviser: Hanne Aldershaab, 2245 4013


eFterFøDsel

Efterfødsel I for mor og barn

start tidligst 3 uger efter fødslen

På holdet kombineres træning efter fødslen

med opmærksomhed/leg med baby.

Træningen for mødre Vi træner hele kroppen

med særlig vægt på bækkenbund,

mave, balder samt ryg, skuldre og nakke.

Opmærksomhed/leg for baby: Opmærksomhed

på barnets signaler, spædbarnsmassage,

gennemgang af børnemotorik,

vi observerer og støtter barnets motoriske

udvikling.

greve 63 700

Torsdage kl. 11.45 – 14.30, start 6/1 – 17/3

30 lektioner, 10 gange kr. 1.125

Sted: FOF Huset, sal B

Underviser: Bente Arildsen, 3649 3696

greve 63 705

Torsdage kl. 11.45 – 14.30, start 24/3 – 19/5

24 lektioner, 8 gange kr. 950

OBS kun 8 mødegange på dette hold

Sted: FOF Huset, sal B

Underviser: Bente Arildsen, 3649 3696

Køge 63 701

Torsdage kl. 12.00 – 13.50, start 10/2 – 28/4

20 lektioner, 10 gange kr. 830

Sted: Den Hvide By

Underviser: Nille Moesmand, 4027 9404

Efterfødsel II for mor og barn

Fra 3 mdr. efter fødslen. For mødre der vil

fortsætte træningen efter EFTERFØDSEL

1. Man behøver dog ikke, at have deltaget

før at komme på dette hold. Vi intensiverer

træningen og bruger de sidste 15

min. på mor/barn-leg.

Køge 63 703

Torsdage kl. 12.00 – 13.50, start 28/4 – 23/6

Obs kun 8 mødegange på dette hold

16 lektioner, 8 gange kr. 715

Sted: Den Hvide By

Underviser: Nille Moesmand, 4027 9404

Pilates efterfødsel

fra 4 uger efter fødslen (ved kejsersnit

efter 3 måneder)

Tag din baby med og kom i form igen

med dette unikke træningsprogram.

Pilates er en træningsform, der på effektiv

vis genskaber din figur efter graviditeten

og fødslens belastninger. Vi kommer

igennem opbyggende og styrkende

øvelser, der stimulerer muskelbalancen,

specielt bækkenbund, mave og ryg. Derudover

vil vi arbejde med supplerende

venepumpe og afspændingsøvelser.

Dette hold er træning i roligt tempo.

Medbring lagen og drikkedunk.

Køge 63 704

Mandage 11.15 – 13.05, start 21/2

20 lektioner, 10 gange, kr. 830

Sted: Den Hvide By

Underviser: Rose-Malena Freja Søgaard

Babyleg børn 6-9 mdr

Kom og leg med din baby sammen

med andre mødre/fædre

Hver mødegang starter og slutter med

fælles lege. Derefter er der fri leg i lokalet,

som er omdannet til et lille legeland. I får

individuel hjælp under den frie leg. Tag

selv ”bevægetøj” med da du kommer til

at rulle, kravle m.v.

greve 63 702

Tirsdage kl. 13.10 – 15.00, start 4/1 -15/3

20 lektioner, 10 gange kr. 830

Sted: FOF Huset, sal B

Underviser: Bente Arildsen, 3649 3696

greve 63 800

Torsdage kl. 10-11.50, start 6/1 – 17/3

20 lektioner, 10 gange kr. 830

Underviser: Bente Arildsen, 3649 3696

greve 63 706

Tirsdage kl. 13.10 – 15.00, start 22/3 – 31/5

20 lektioner, 10 gange kr. 830

Sted: FOF Huset, sal B

Underviser: Bente Arildsen, 3649 3696

greve 63 801

Torsdage kl. 10-11.50, start 24/3 -19/5

16 lektioner, 8 gange kr. 715

Underviser: Bente Arildsen, 3649 3696

Nyhed – Børne/forældre yoga

Se side 41

ForælDre og Børn

Kombihold for mor og barn (3-12 mdr.)

Kom i form med din baby og ha’ det

sjovt imens!

Vi kan nu tilbyde et COMBIHOLD for mor

og barn, som giver optimalt udbytte for

begge. EFTERFØDSELFITNESS: Vi starter

med opbyggende øvelser for hele kroppen

og arbejder især med balle, lår og

mave. Vi får pulsen i vejret og slutter med

bækkenbundstræning og udstrækning. I

BABYRYTMIKKEN synger vi sange og spiller

på rytmeinstrumenter, bruger fingerdukker,

rim og remser og danse.

Det lille barn kan opleve og sanse meget

mere end vi egentlig tror og har stor

glæde af musik og bevægelse.

Så kom og ha’ nogen hyggelige, sjove og

anderledes oplevelser sammen med dit

barn og andre nybagte mødre.

Køge 63 815

Mandage kl. 11.30-13.20, start 28/2

20 lektioner, 10 mødegange kr. 830

Den Hvide By

Underviser: Lisbet Hess

Køge 63 816

Mandage kl. 11.30-13.20, start 23/5

8 lektioner, 4 mødegange kr. 445

OBS kun 4 mødegange på dette hold

Den Hvide By

Underviser: Lisbet Hess

Baby rytmik 3-12 mdr

Kom og ha’ nogle hyggelige, sjove og

anderledes oplevelser sammen med dit

barn og andre nybagte mødre. Vi synger

sange, spiller på rytmeinstrumenter,

bruger fingerdukker, rim og remser og

danser. Det lille barn kan opleve og sanse

meget og har stor glæde af musik og bevægelse.

Du får lært en masse nye sange

og lege som du og dit barn kan have

glæde af mange år fremover.

stevns 63 817

Onsdag kl. 12.15-13.10, start 26/1

8 lektioner, 8 mødegange kr. 445

Sundhedplejen, Store Heddinge

Underviser: Lisbet Hess

stevns 63 818

Onsdag kl. 12.15-13.10, start 30/3

8 lektioner, 8 mødegange kr. 445

Sundhedplejen, Store Heddinge

Underviser: Lisbet Hess

37


ForælDre og Børn

ForeDrag

Hjertets pædagogik

V/ Annette Ikast

Hvordan hjælper vi vore børn med at

udvikle empati, kreativitet, tilknytning

og selvtillid? Hvordan sikrer vi os, at børn

vokser op med en ballast af sunde værdier

og god dømmekraft? Kan vi gøre

noget for at undgå den stress børn daglig

udsættes for i familie og daginstitutioner?

Kan vi overhovedet overskue, hvad vor

livsstil i dag gør ved børn? Er det vigtigt,

om det er forældrene eller pædagogerne,

der opdrager vores børn?

Hjertets pædagogik siger, at opdragelse

er kærlighed og eksempel og tager udgangspunkt

i – at børn har brug for tid

til roligt samvær med voksne, gerne om

dagligdagens opgaver, – at de har brug

for stilhed og skønhed omkring sig, – at

det er livsnødvendigt for børn, at de får et

aktivt og levende forhold til naturen, – at

de skal have tid til at lytte, se og undres.

Kan vi voksne gøre mere for at tilgodese

disse behov hos børn?

Kom og få inspiration til dit liv med børn.

Foredraget henvender sig til forældre,

bedsteforældre, pædagoger, lærere og

andre, der beskæftiger sig med børn.

Foredraget rundes af med spørgsmål og

samtale.

Annette Ikast er pædagog og psykoterapeut.

Køge 68 804

Onsdag 16. marts kl. 19.00

Køge Gymnasium

Pris: kr. 120

Workshop

Animations workshop for børn og voksne

NYHED

V/ Luba Mukibi Lynch, animationsinstruktør

og dukkebygger.

Kom og lav en sjov animationsfilm med

dit barn/barnebarn. Vi laver storyboards

og bygger figurer og kulisser inden vi går

i gang med at animere. Den første mødegang

aftaler vi hvad I skal medbringe

af materialer – som regel kan du bruge

noget du har derhjemme. Der kan laves

animationsfilm med dukker, papirtegninger,

alfabetiske magneter eller sukker

38

eller? At animere med objekter kaldes

stopmotion og det er kun fantasien der

sætter grænser.

Under workshoppen skaber vi et magisk

univers ved brug af et open shareware

program (gratis), en computer og et

webcam. Fremgangsmåden er at optage

et foto ad gangen, flytte lidt på figurerne,

optage et nyt foto etc.

Andre mere specielle materialer kan

bestilles hos underviseren. Har du

spørgsmål er du velkommen til at kontakte

underviseren. Du medbringer din

egen bærbar pc eller Mac og gerne et

webcam( kan også lånes af underviseren).

Husk mad og drikke til dagen.

Køge 63 820

Prisen er for en voksen og et barn fra 6 år.

Ekstra barn kr. 300, max 2 børn pr. voksen

4 lørdage 5/3, 19/3, 26/3, 2/4 kl. 13.00-16.15

Kunstskolen Rammen, Skellet

Pris: kr. 610

Køge 63 821

Prisen er for en voksen og et barn fra 6 år.

Ekstra barn kr. 300, max 2 børn pr. voksen

4 lørdage 30/4, 14/5, 21/5, 28/5 kl. 13.00-16.15

Kunstskolen Rammen, Skellet

Pris: kr. 610

Familie-

arrangementer

Bistre bisper på Absalons Borg

Hanne Fabricius

Tag dit barn eller barnebarn (fra 8 år) med

på en byvandring, hvor historien bliver

levende!

Vi starter i ruinerne under Christiansborg

Slot og hører om biskop Absalon, sørøverne

og kongedatteren Leonora Christina,

der sad fængslet i Blåtårn i næsten

22 år. Bagefter går vi ned i Det Kongelige

Biblioteks have og finder resterne af Chr.

4s hemmelige krigshavn. Entre til besøget

i ruinerne er inkluderet i prisen.

Mødested: Christiansborg Slotsplads ved

Rytterstatuen. Tilmelding og betaling senest

den 11. marts 2011

Køge 68 002

Lørdag den 26. marts 2011 kl. 11

Pris for 1 voksen og 1 barn fra 8 år kr. 150

Ekstra barn (samme aldersgruppe) kr. 35

På eventyr blandt dinosaurer,

mammutter og hvaler

Ta’ med på et spændende besøg på

zoologisk museum. Du får denne dag

lov til at røre en ægte klumpfisk, stikke

hånden ind i munden på en haj, klappe

en levende slange og opleve mange af

de andre spændende ting på museet. Du

kommer også en tur ned i museets dyb til

den hemmelige hvalkælder, der normalt

er lukket for publikum. Her kan du se en

af verdens største samlinger af skeletter

fra store hvaler, bl.a. en blåhval på 24,5

meter. Til sidst bliver børnene sendt ud

på en skattejagt, hvor de selv skal gå på

opdagelse på museet. Besøget varer ca.

halvanden time. . Tilmelding og betaling

senest den 3. september 2011

Mødested: Zoologisk Museum, Universitetsparken

15, 2100 København Ø.

68 034

Lørdag den 17. september 2011 kl 11

Pris kr. 250 for 1 voksen og 1 barn fra 5 år, inkl.

entré til museet og en lille præmie til børnene.

Ekstra barn (samme aldersgruppe) kr. 125

68 035

Lørdag den 17. september 2011 kl 14.30

Pris kr. 250 for 1 voksen og 1 barn fra 5 år, inkl.

entré til museet og en lille præmie til børnene.

Ekstra barn (samme aldersgruppe) kr. 125

Sommerhøjskole for familier

Tag dine børn eller børnebørn med på

FOFs sommerhøjskole for familier 1.-5.

august 2011.

5 spændende og indholdsmættede dage

med gode oplevelser og udfordringer,

som du er fælles med dine børn/

børnebørn om.

Sommerhøjskolen er kommet i stand

som et samarbejde mellem FOF Ved

Køge Bugt, Køge Turistbureau, Kjøge

Miniby, Køge Musikskole, Kunstmuseet

KØS m.fl.

Der bliver mulighed for at komme på

skattejagt i Køge By i både fortid og nutid

samt arbejde kreativt med Danmarkshistorien

fra vikingetid frem til vore dage.

Du kan være med til at lave udkast til et

kunstværk om din egen tid og din egen

familie. Sang, musik og leg indgår som en

selvfølgelig del af sommerens familiehøjskole,

ligesom ugen også vil byde på en

spændende ekskursion.

ring efter specialprogram hos fof.

68 036

Mandag den 1. august-fredag den 5. august


BeVægelse og

aFspænDing

Gotved bevægelse og afspænding

”Ha’ det bedre” – modvirk stress og

spændinger. Lær at bruge dig selv mest

hensigtsmæssigt uden overbelastning

af muskler og led. Derved får du større

kropsbevidsthed, mere energi og opnår

større bevægelsesglæde. Undervisningen

omfatter bl.a. åndedrætsøvelser, kredsløbsforstyrrelser,

styrkeøvelser, kondition, bækkenbundsøvelser,

hensigtsmæssige arbejdsbevægelser

og udspændingsøvelser.

Der undervises til musikledsagelse. Husk

løstsiddende, behageligt tøj samt tæppe.

Køge 52 412

Holdet er i gang. Enkelte ledige pladser.

Tirsdage kl. 18.30–19.35, start 11/1

18 lektioner, 12 gange kr. 775

Ravnsborghallen, lokale D

Underviser: Bevægelsespædagog Merete Dalby,

2380 8838

Køge 62401

Torsdage kl. 20-21.15, start 10/2

15 lektioner, 10 gange kr. 685

Den Hvide By, Støberivej 1, sal B

Underviser: Bevægelsespædagog Jannie Nielsen,

5650 3222

Køge 62402

Tirsdage kl. 9.00–10.15, start 10/5

9 lektioner, 6 gange kr. 480

Den Hvide By, sal b

Underviser: Bevægelsespædagog Nille Moesmand,

5131 6071

Køge 62403

Tirsdage kl. 10.25-11.40, start 10/5

9 lektioner, 6 gange kr. 480

Den Hvide By, sal b

Underviser: Bevægelsespædagog Nille Moesmand,

5131 6071

Køge 62404

Tirsdage kl. 11.50-13.05, start 10/5

9 lektioner, 6 gange kr. 480

Den Hvide By, sal b

Underviser: Bevægelsespædagog Nille Moesmand,

5131 6071

Køge 62405

Torsdage kl. 9-10.15, start 12/5

9 lektioner, 6 gange kr. 480

Den Hvide By, sal b

Underviser: Bevægelsespædagog Nille Moesmand,

5131 6071

Køge 62406

Torsdage kl. 10.25-11.40, start 12/5

9 lektioner, 6 gange kr. 480

Den Hvide By, sal b

Underviser: Bevægelsespædagog Nille Moesmand,

5131 6071

greve 62 407

Torsdage kl. 9.00-10.40, start 12/5

24 lektioner, 12 gange kr. 950/550

FOF Huset, sal a

Underviser: Britta Hintz, 2857 0332

greve 62408

Torsdage kl. 10.40-12.20, start 12/5

24 lektioner, 12 gange kr. 950/550

FOF Huset, sal a

Underviser: Britta Hintz, 2857 0332

Krop og Mindfulness incl.

Gotvedbevægelse

Vi forebygger diverse skavanker som kan

være studie- og arbejdsrelaterede, som

eksempelvis anspændt ryg og nakke

og vedligeholder kroppens bevægelighed

og styrke med nutidig Gotvedbevægelse

og afspænding. Med Gotvedbevægelsen

som god opvarmning og til det

at komme tilstede i egen krop, afrunder

vi med øvelser i Mindfulness for at styrke

din tilstedeværelse i nuet og modvirke

stressrelaterede symptomer.

Kurset er for alle aldre, unge som ældre.

Evt. spørgsmål ring gerne til Britta Hintz,

bevægelsespædagog og coach på 2857

0332.

greve 62409

Torsdage kl. 15-16.40, start 20/1

30 lektioner, 15 gange kr. 1125/725

FOF Huset, sal a

greve 62410

Torsdage kl. 16.45-18.25, start 20/1

30 lektioner, 15 gange kr. 1125/725

FOF Huset, sal b

Køge 62411

Tirsdage kl. 17.10-18.25, start 18/1

30 lektioner, 20 gange kr. 1125

Ravnsborghallen, lokale D

Kurser kan betales i rater

Kontakt FOF

BeVægelse

Callanetics

Blid callanectics med andre styrketrænede

øvelser. Udspænding og afspænding.

Vi afslutter med dybdeafspænding.

Køge 62 800

Onsdage kl. 9.30-11.10, start 4/5

10 lektioner, 5 gange kr. 510

Den Hvide By, sal b

Underviser: Dina Werdelin Asp, 6130 8429

greve 62 801

Tirsdage kl. 14-15.40, start 3/5

10 lektioner, 5 gange kr. 510/170

FOF huset, sal a

Underviser: Dina Werdelin Asp, 6130 8429

Ryghold – bevægelse og afspænding

Har du problemer med ryggen eller andre

dele af bevægeapparatet? Her er et

hold, hvor du stille og roligt kan komme

i bedre form og forståelse med dig selv.

Vi arbejder med at styrke musklerne i ryg,

mave og ben, ligesom vi arbejder med

at afspænde træt og overanstrengt muskulatur.

Derudover vil du blive undervist

i løfte- og arbejdsteknik. Der sluttes hver

gang af med dybdeafspænding.

Køge 62 802

Onsdage kl. 11.15-14.55, start 4/5

10 lektioner, 5 gange kr. 510

Den Hvide By, sal b

Underviser: Dina Werdelin Asp, 6130 8429

Bevægelse for overvægtige

Bevæg dig glad- for overvægtige kvinder,

et hold hvor humor, fællesskab og bevægelsesglæde

er omdrejningspunktet.

Vil du opbygge energi, kraft og glæde

ved din krop, og har du lyst til at mærke

og lære hvor forunderligt din krop er

skabt og fungerer ? Så mød op på dette

bevægelseshold. Vi arbejder med bevægelighed,

nærvær, kropsbevidsthed,

styrke og kondition og vi slutter hver

gang med afspænding. Ud over dette er

der på holdet sat tid af til undervisning

og meningsudveksling om kost, krop, og

træningslære og til at i som deltagere

kan støtte hinanden til at nå jeres mål.

Vel mødt til mange hyggelige og arbejdsomme

timer i den hvide by.

Køge 62 803

Torsdage kl. 13.40-15.20, start 6/1

24 lektioner, 12 gange kr. 950

Den Hvide By, sal b

Underviser: Bevægelsespædagog Nille Moesmand,

5131 6071

39


BeVægelse

pilates

Intro til Pilates system

– ”The art of Controllogy”

Er du nysgerrig på, hvad Pilates er? Så

kom og prøv 3 søndage med en kort indføring

i Pilates grundprincipper. Efter endt

undervisning vil der være mulighed for at

fortsætte på et igangværende hold.

Køge 62 100

Søndag 3/4 , 10/4 og 17/4 kl. 12.30–14.10

6 lektioner, 3 gange kr. 375

Den Hvide By, sal b

Underviser: Rose-Malena F. Søgaard, 2825

Pilates system

– ”The art of Controllogy”

Pilates er et unikt træningssystem, der

kan trænes af alle. Træningen foregår primært

på måtter, siddende eller liggende,

med og uden brug af effekter så som

elastikker, vægte og bolde. Der tages udgangspunkt

i ”korsettets” muskler – mave,

ryg og bækkenbund – og de enkelte

øvelser forebygger og genoptræner kroppen.

Musklerne stimuleres, så der opstår

en naturlig balance mellem kroppens

stærke og svage sider, hvormed holdningen

bedres.

”The art of Controllogy” er udviklet af

J.H. Pilates og systemet stammer fra det

oprindelige program. Deltagelse på letøvede

og øvede hold kræver kendskab til

Pilatesteknikker. Underviser, alle hold:

Rose-Malena F. Søgaard, 2825 7876

Pilatesinstruktør, afspændingspædagog –

dap NB! følger ikke FOF’s ferieplan.

Køge 62 101

Begynder

Mandage kl. 18.30-20.10, start 24/1

38 lektioner, 19 gange kr. 1365

Den Hvide By, sal a

Køge 62 102

Sommerhold/begynder

Onsdage kl. 17.15-18.55, start 4/5-11

16 lektioner, 8 gange kr. 715

Den Hvide By, sal a

40

Powertræning m. principper fra Pilates”

Vil du udfordres? Tør du? Så kom! Med

brug af store og små bolde, elastikker,

vægte m.m. arbejdes hele kroppen hårdt

og effektivt igennem. Vi skal ”lege” med

balance, styrke og koordination i øvelserne,

udfra Pilates grundprincipper (se

Pilates system). Der sluttes hver gang af

med afspænding. Husk, vand og lagen

eller håndklæde.

Køge 62 103

Sommerhold

Mandage kl. 16.15-17.55 start 2/5

16 lektioner, 8 gange kr. 715

Den Hvide By, sal b

Køge 62 104

Sommerhold

Tirsdage kl. 19-20.40, start 3/5

16 lektioner, 8 gange kr. 715

Den Hvide By, sal b

yoga/tai chi

Yoga

for kvinder og mænd i alle aldre

Yoga er en tusind år gammel metode

til at skabe ro og balance i krop og sind

– til gavn i en travl hverdag. Yogaens

nøgleord er: Smidighed og styrke, åndedrætsbevidsthed

og energiskabelse,

afspænding, koncentration og fordybelse.

Yoga holder kroppen i form og har gavnlig

virkning på bl.a. hjerte, kredsløb, hormonbalance,

fordøjelse og nervesystem.

Gennem yogaen lærer du at geare ned i

tempo og opnå en god indre harmoni, et

fysisk velvære og en mental ro. Gravide

kan også have glæde af yoga.

Påklædning: Løstsiddende tøj. Medbring

tæppe og underlag.

Køge 62 011

Onsdage kl. 16.30- 17.25, start 26/1

8 lektioner, 8 gange kr. 445

Brogade 19, 1, lokale 1

Underviser: Hanne Aldershaab, 2245 4013

Køge 62 001

Onsdage kl. 16.30- 17.25, start 30/3

8 lektioner, 8 gange kr. 445

Brogade 19, 1, lokale 1

Underviser: Hanne Aldershaab, 2245 4013

Køge 62 002

Onsdage kl. 16.30- 17.25, start 1/6

5 lektioner, 5 gange kr. 340

Brogade 19, 1, lokale 1

Underviser: Hanne Aldershaab, 2245 4013

Hatha-yoga og mindfulness

Hatha-yoga er den moderne yoga som

er kendetegnet ved stræk, rolige bevægelser

og langsomt tempo og hvor der

lægges vægt på at bruge sindet. Du vil få

gennemgået serier af asanas (stillinger)

hvor der er fokus på smidighed, styrke og

balance med kort afspænding mellem

stillingerne og med dybdeafspænding

(Yoga Nidra) til sidst. Du vil også opleve at

få sved på panden, da der arbejdes med

Solhilsenen i forskellige variationer. Du vil

blive undervist i pranajama (arbejde med

kroppens energi via åndedrættet) samt få

kendskab til emner fra yogapsykologien.

Du vil blive undervist i” De fem tibetanere”.

Du vil få kendskab til mindfulness,

som handler om evnen til at være helt og

fuldt til stede i nuet.

Nedenstående hold er i gang. Der er

fortsat ledige pladser tilbage.

greve 52 016

Torsdage kl. 9-10.40, start 20/1

28 lektioner, 14 gange kr. 1070/670

Karlslunde Huset, Hovedgade 6

Underviser: Marianne Cecilie Ravn , 2611 0327

Følger ikke FOF’s ferieplan

greve 52 017

Torsdage kl. 10.40-12.20, start 20/1

28 lektioner, 14 gange kr. 1070/670

Karlslunde Huset, Hovedgade 6

Underviser: Marianne Cecilie Ravn , 2611 0327

Følger ikke FOF’s ferieplan

greve 52 021

Fredage kl. 8.30-10.20, start 14/1

32 lektioner, 16 gange kr. 1185/785

FOF Huset, sal a

Underviser: Marianne Cecilie Ravn , 2611 0327

Følger ikke FOF’s ferieplan


Børne/forældre Yoga (fra 4-12 år)

på børnenes præmisser

Kom og leg med. Der vil være: individuelle

yogaøvelser, partnerøvelser, yogalege,

klassiske og dynamiske stillinger, historiefortælling,

visualiserings-, sanse- og chakra

og, åndedrætsøvelser, koncentrationsteknikker,

meditation og afspænding.

Masser af øvelser man kan gå videre med

derhjemme. Vi ser på, hvordan visse dyr

står og bevæger sig for bagefter at efterligne

dem. Yoga giver børn ro og balance

– både fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og

sjæleligt. En rigtig hjertevarmende aktivitet

børn og voksne kan lave sammen.

Prisen er for 1 voksen og 1 barn.

greve 62 003

Onsdage kl. 14.50-16.30, start 26/1

16 lektioner, 8 gange kr. 830/430

FOF huset, sal A

Underviser: Kristina Fryd Harnek, 6065 6430

greve 62 004

Lørdage kl. 11-12.40, start 22/1

16 lektioner, 8 gange kr. 830/430

FOF huset, sal A

Underviser: Kristina Fryd Harnek, 6065 6430

greve 62 005

Lørdage kl. 12.50-14.30, start 22/1

16 lektioner, 8 gange kr. 830/430

FOF huset, sal A

Underviser: Kristina Fryd Harnek, 6065 6430

Yoga og mindfulness workshop

Vi laver yoga og åndedræts-øvelser, afspænding

og mindfullness. Introduktion

til meditation. Vi kommer rundt om flere

forskellige former for meditation og taler

om hvad meditation egentlig er. Hvordan

du kan bruge opmærksomhed i hverdagen,

og hvordan du kan begynde at øve

dig i at stilne sindet, så der bliver mere ro

og fred for det evige tankemylder. Ved at

meditere sænkes stressniveauet i kroppen.

Ro og fred i sindet er vejen til mere

overskud. Her får du en god mulighed for

at prøve metoden på din egen krop. Husk

vand og lidt mad til dagen.

greve 62 106

Søndag d. 30/1 kl. 10.00 -14.25

5 lektioner, 1 gang kr. 340/115

FOF huset, sal a

Underviser: Luuise Blicher, 2548 8884

De 5 tibetanere –

Hold dig ung i alle aldre

De fem ”tibetanere” er fem enkle yogalignende

øvelser, der udført dagligt

styrker kroppen og giver fornyet energi,

livskraft, smidighed og velvære. Det er

særdeles effektive energiøvelser, som er

lette at udføre, og de aktiverer kroppens

naturlige evne til at helbrede og forynge

sig selv.

Virkninger er bl.a.:

• Større spændstighed

• Bedre balance, god smidighed og

koordination

• Mindre søvnbehov og en dyb og

fredfyldt søvn

• Mere modstandsdygtig over for almindelige

sygdomme

• Forbedrer fordøjelsen og tarmfunktionen

• Glans i øjnene – spændstig gang –

bedre holdning

De fysiske forandringer ledsages af en

mental forandring, en sindstilstand der

er roligere, klarere og mere afslappet. Du

ser lysere på tingene, tænker klarere og

oplever en stærk følelse af velvære, en

følelse af tilfredshed med dig selv, dit liv og

dit helbred. Riterne fungerer for alle aldre

og kan tilpasses ethvert behov og enhver

fysisk tilstand.

greve 62 007

Torsdag d. 14/4 og 28/4 kl. 19.00-20.40

4 lektioner, 2 gange kr. 305/105

FOF Huset

Underviser: Bente Hilbo

Køge 62 008

Fredag d. 15/4 og 29/4 kl. 19.00-20.40

4 lektioner, 2 gange kr. 305

Den Hvide By

Underviser: Bente Hilbo

BeVægelse

Tai chi med qi gong – Yang stil

Ønsker du at udvikle såvel kroppen som

tanken, så kan denne bevægelsesform

som kineserne har opbygget gennem

6.000 år, være en god træning, der kan

holde din krop i form og gøre den smuk,

stærk og sund. Vi laver øvelserne til musik

(bambusfløjte). Du lærer den ægte Tai Chi

Ch’uan – Yang stil og Qi Gong, som anvendes

på kinesiske hospitaler som led i

behandlingen. Oplev kroppens energi og

mærk velværet brede sig. Instruktøren er

akupunktør og Tai Chi, Qi Gong mester.

Køge 62 300

Mandage kl. 19.30-21.55, start 17/1

33 lektioner, 11 gange kr. 1215

Skt. Nikolaj skole, indskolingen

Underviser: Peng Yan Zhou, 2093 9788

Tai Chi Ch’uan – Yang stil

Tai Chi Ch’uan er en indre kampform,

som gennem afbalancerende bevægelser

styrker dit helbred og giver dig indre

styrke og kraft. Yang stilen er verdens

mest udbredte Tai Chi Ch’uan stil og har

direkte rødder til de største mestre. Som

mennesker har vi adgang til enorme

energi- og bevidsthedsmæssige ressourcer.

Via undervisningen videregives indsigt

i urgamle taoistiske principper, der

hjælper til at frigøre disse ressourcer og

integrere dem på en sikker måde. Du får

således kontakt med dit inderste væsen

og lærer dig selv bedre at kende. Fra starten

opnås en dyb velvære og ro i sindet

samt et overskud af energi.

Alle er velkomne til at deltage og at fornemme

noget af kraften i Tai Chi Ch’uan.

greve 62 301

Begyndere

Mandage kl. 17.00-18.40, start 24/1

30 lektioner, 15 gang kr. 1125/725

Hundigeskolen, gymnastiksalen

Underviser: Stig Sørensen, 3321 0792

greve 62 302

Øvede

Mandage kl. 19.00-20.40, start 24/1

30 lektioner, 15 gang kr. 1125/725

Hundigeskolen, gymnastiksalen

Underviser: Stig Sørensen, 3321 0792

41


BeVægelse

sommerskole

Sommerskole i Mindfulness

Så derfor kommer denne fantastiske

sommertilbud med fuld opmærksomhed

på dig og det du ønsker dig af livet med

fokus på det du rummer og de resurser

du har. Du skal ligeledes være parat til at

gå på opdagelse i, hvordan du kan modtage

og give. Lytte til de andres univers

og blive klogere på dit eget. I undervisningen

vil øvelser og tankeprocesser,

fantasirejser gå hånd i hånd. Der vil være

metoder og teoretiske Pædagogiske og

Psykologiske vinkler, til at belyse den

indsigt der er opnået. Derfor er det vigtig

at alle er åbne for blot at være tilstede og

parat til at metoderne skal arbejdes ind

i bevidstheden på den mest optimale

måde, ved ” Learning by doing ”. Metoderne

kan være Visualisering, Vejrtrækningsøvelser,

Meditation, Afspænding, Bodymind

øvelser samt teoretiske værktøjer

som Positiv psykologi, Kognitiv terapi og

metoder samt meget mere.

Køge 66 513

Hold 1

Torsdage kl. 10-14.25, start d. 26/5

35 lektioner, 7 gange, kr. 1275

Den Hvide By, sal A

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut

5663 4416

Køge 66 514

Hold 2

Torsdage kl. 10-14.25, start d. 25/8

20 lektioner, 4 gange, kr. 830

Den Hvide By, sal A

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut

5663 4416

Sommerskole

Holistisk kropsbevidsthed og massage

Intensivkursus i massageteknikkerne og

reflexzoner der er en målrettet behandling

til at opnå afbalancering samt øge

velvære og afspænding af krop og sind.

Vi skal gennemgå teori om kropsbygning

og sammenhænge ved en dybere forståelse

af kropsbevidsthed via fem elements

teorien. Vi skal ligeledes arbejde med

fod og ansigtsmassage som en naturlig

forlængelse af kropsmassagen. Der gennemgås

forskellige teknikker og arbejdsstillinger

og I skal arbejde selvstændigt

med de værktøjer og metoder der bliver

undervist i, så du skal være forberedt på

både at skulle give og modtage massage.

42

Køge 62 203

Hold 1

Mandage kl. 10-14.25, start d. 23/5

35 lektioner, 7 gange, kr. 1275

Den Hvide By, sal b

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut

5663 4416

Køge 62 204

Hold 2

Mandage kl. 10-14.25, start d. 15/8

20 lektioner, 4 gange, kr. 830

Den Hvide By, sal b

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut

5663 4416

FOF Sommer Yoga Skole – NYHED

Med 3 dages intensiv yoga vil du kunne

mærke at du skaber større energi og balance

i krop og sind, så du kan være mere

nærværende i din ferie. Vi tilrettelægger

dagene, så vi på dag 1 fordyber os

i yogaens grundstillinger og forskellige

vinayasanas, herunder solhilsen. Vi afslutter

hver dag med afspænding og mindfulness.

Dag 2 vil vi gå videre med yoga

stillingerne. Hvad er det godt for og få

en fornemmelse af, at det påvirker vores

organer, nervesystem samt åndedrætssystem.

Hvis vejret er til det, vil vi afslutte

dagen med en meditation i naturen,

tæt på strand og vand. Her vil du kunne

opleve og mærke hvordan vore sanser

påvirkes af naturen.

3. dag vil vi gå videre med yogaens fortrinligheder

og udfordre kroppen med

f.eks. hovedstand og/eller hånd stand. Du

vil på yogaskolen udforske og udvikle din

egen yogapraksis, hvad enten du er begynder

eller øvede. Kom og vær med og

oplev din indre verden springe ud til en

bedre sommer for dig og din familie.

greve 62 009

mandag-onsdag kl. 9-11.35, start 27/6-29/6-11

9 lektioner, 3 gange kr. 480/160

FOF huset, sal a

Underviser: Tina Rossbach Kofod, 51355409

Køge 62 010

Torsdag-Lørdag kl. 9-11.35, start 30/6-2/7-11

9 lektioner, 3 gange kr. 480

Den Hvide By, sal b

Underviser: Tina Rossbach Kofod, 51355409

BeVægelse til

mUsik

Zumba med Gotved bevægelse

Zumba er en sjov måde at få rørt kroppen

på og let at følge. Du får forbrændt

kalorier og sved på panden til inciterende

hurtige og langsomme rytmer, så det føles

som at være til en god fest. Vi varmer

op med Gotved bevægelse, så din krop

bliver klar til at danse og varmer ned med

udspænding og afspænding. Medbring

sko, der er stødabsorberende og udformet

så du kan dreje på foden. Husk også

vand.

Køge 62 703

Torsdage kl. 18.30-19.45, start 10/2

15 lektioner, 10 gange kr. 685

Den Hvide By, Støberivej 1, sal B

Underviser: Bevægelsespædagog og

Zumbainstruktør Jannie Nielsen, 5650 3222

Krop og bevægelse til inspirerende

musik

Bevæg dig glad til dejlig inspirerende

musik fra dengang og nu! Inspireret af

Finn Bygballe.

Målgruppe: til de Unge Pensionister,

Efterlønsmodtager, Førtidspensionister,

Langtidsledige, eller dig der tænker at

dette er lige det du har lyst til. Vi bygger

øvelserne op ”step by step” så alle kan

være med til de enkle trin og rytmiske

øvelser som de fleste kender. Med udgangspunkt

i den krop du har, skal vi bevæge

os med musikken som løftestang

og gå på opdagelse i kroppens mange

bevægelsesmuligheder – fra klassiske

stille og rolige rytmer til de nyere electroniske

og mere udfordrende.

Du skal nyde sanse og genopleve musikken,

samt træne kroppens evne til at

følge de dejlige rytmer, med de herlige

særheder og udtryk vi alle sammen har. Vi

skal mødes hver anden torsdag, I kurset

vil der vil være tid til en pause til hygge

og en kop kaffe. Tag gerne din mand/

kone eller en god ven med, så vi sammen

for en herlig eftermiddag.

Køge 62 704

Torsdage kl. 14-15.40, start 3/2

uge 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

18 lektioner, 9 gange kr. 775

Den Hvide By, Støberivej 1, sal a

Underviser: Birgitte Iserhorst, kropsterapeut

5663 4416


Argentinsk tango – begynder 1

Den argentinske tango har i de sidste 10 år

bredt sig til hele verden og danses i hver

en by fra Beijing og Istanbul til Vordingborg

og Fensmark. Har du også lyst til at

lære den argentinske tango at kende?

På begynderholdet arbejder vi med grundelementerne

i tangoen:

At holde om hinanden, at gå, og at gå

sammen, at spejle hinanden, at føre og

at følge, at finde balance og rytme. Og vi

arbejder med grundfigurerne til de sidder

og lærer de mest almindelige og meget

anvendelige variationer bl.a. ”ochos”, ”lille

mølle” og ”stor mølle”.

Køge 62 705

Tirsdage kl. 20-21.40, start 25/1

12 lektioner, 6 gange kr. 580

Køge gymnasium, festsalen

Underviser: Jesper la Cour, 2757 6310 og

Annette Ikast, 4011 4660,

jesper@tangonoche.dk / www.tangonoche.dk

mulighed for at fortsætte 8x yderligere, hvis der

er tilstrækkelig interesse for det

Argentinsk tango – begynder 2

For dig, som enten har deltaget på ”begynder

1” eller som allerede har danset

lidt og tilegnet dig tilsvarende færdigheder

og nu har lyst til at komme videre

med dansen. Det kan også være, at du

allerede har deltaget i begynder 2, men

gerne vil have grundteknikken bedre på

plads, inden du går videre. På begynder

2 arbejder vi videre med grundelementerne

i tangoen:

Favntaget (abrazzo). At gå sammen (caminar)

balance og rytme.

I det videre arbejde med grundfigurerne vil

vi især lægge vægt på vendinger og drejninger

(giros) i forskellige udformninger

Køge 62 706

Tirsdage kl. 18-19.40, start 25/1

28 lektioner, 14 gange kr. 1070

Køge gymnasium, festsalen

Underviser: Jesper la Cour, 2757 6310 og Annette

Ikast, 4011 4660, jesper@tangonoche.dk / www.

tangonoche.dk

Argentinsk tango – Let øvede

Dette hold er for dig, som har fuldført begynder

1 og 2, har gået til undervisning

én gang om ugen i et år eller som har

tilsvarende færdigheder.

Vi forfiner grundteknikken og arbejder

med de forskellige grundfigurer, som bl.a.

udvides med drejninger (giros), fejninger

(barridas), pivot og lidt pynt. Desuden vil

vi intensivere arbejdet med musikalitet

og indlevelse i dansen.

Køge 62 707

Torsdage kl. 20.00-21.40, start 27/1

28 lektioner, 14 gange kr. 1070

Køge gymnasium

Underviser: Jesper la Cour, 2757 6310 og Annette

Ikast, 4011 4660, jesper@tangonoche.dk /

Kvindeteknik for tangodansere

Er du ved at lære argentinsk tango på

hold 1, 2 eller 3 eller vil du gerne i gang?

På dette kursus øver vi grounding, centrering

og afspænding, så vi kan blive

endnu bedre til at lytte og følge, når vi

danser med en partner. Vi vil desuden arbejde

med at gå, lave smukke pivot’er og

elegante drejninger. At have bevidsthed

i fødderne og på gulvet, så vi ved, hvor vi

sætter vores fod og kan lave små pyntefigurer,

når lejlighed byder sig.

Hvad kan kvinden byde ind med i en argentinsk

tango?

Køge 62 708

Lørdage 5/3, 12/3, 19/3 kl. 14.30-16.10

6 lektioner, 3 gange kr. 375

Den Hvide By, sal b

Underviser: Annette Ikast, 4011 4660,

Orientalsk dans for alle kvinder

Har du lyst til at prøve orientalsk mavedans?

Der bliver undervist på en grundig og

glad måde, så bevægelser og trin bliver

nemmere at lære. Den orientalske dans

er en måde at udtrykke eller komme

i kontakt med vores livsglæde på og

kræver, at man bruger næsten alle muskler

i kroppen på en bevidst måde. Der

BeVægelse

bliver lagt vægt på fordybelse, nærvær

og danseglæde. Vi vil også arbejde med

en koreografi. Der vil være opvarmning

og afspæding/udstræk-ning hver gang.

Medbring tørklæde til hofterne – underviser

har raslende mønt-bælter til låns i

begrænset omfang.

Køge 62 709

Letøvede

Onsdage kl. 19.00-20.40, start 19/1-11

28 lektioner, 14 gange kr. 1070

Asgårdskolen, tumlesalen

Underviser: Vibeke Naveena Hansen, 3119 8016

Køge 62 710

Begyndere

Onsdage kl. 20.40-21.55, start 19/1-11 check MH

21 lektioner, 14 gange kr. 860

Asgårdskolen, tumlesalen

Underviser: Vibeke Naveena Hansen, 3119 8016

Sacred Dance

Vi danser livlige og stille, traditionelle og

nyere danse i ring og kæde og individuelt.

Det er en lejlighed til at dele danse glæden

ind i hvert øjeblik gennem kombinationen

af musik, bevægelse – og stilhed,

der arbejdes indefra og udefter.

Med Sacred Dance gør vi det, vi ikke på

samme måde, kan gøre alene; vi lukker

lys og fred ind – og løfter energien gennem

vores fælles tilstedeværelse i dansen.

Vi kan hente næring til krop, følelser,

tanker og den indre glød. Med andre ord;

det er meditation og god motion, det er

humor og leg. Kom og vær med. Alle er

velkomne. Der vil være musik og grundig

instruktion af de enkle trin hver gang.

Køge 62 711

Søndage 30/1, 20/3, 1/5, 19/6 kl. 13-16.05

14 lektioner, 4 gange kr. 650

Klemmenstrupvej 23c

Underviser: Metea Liv Skensved, 5194 3103

hensyntagenDe/

specialholD

Afspænding for fysisk udviklingshæmmede

Køge

Mandage – fredage

Gymnasievej 30

Underviser: Claus Lindberg

43


BeVægelse

Gotvedbevægelse og afspænding

”Ha’ det bedre”- modvirk stress og

spændinger. Lær at bruge dig selv mest

hensigtsmæssigt uden overbelastning

af muskler og led. Derved får du større

kropsbevidsthed, mere energi og opnår

større bevægelsesglæde. Undervisningen

omfatter bl.a. åndedrætsøvelser, kredsløbsøvelser,

styrkeøvelser, kordinationsøvelser,

balanceøvelser, bækkenbundsøvelser

og udspændingsøvelser. Der undervises

til musikledsagelse. Vi er et lille

hold med god tid til de enkelte øvelser,

og er for dig som ikke har den optimale

bevægelighed i egen krop, evt. pga. af

gigt eller andre kroniske lidelser.

greve 63 400

Onsdage kl. 13.30 -14.45, start 5/1

30 lektioner, 20 gange kr. 1125/725

FOF Huset, sal B

Underviser: Britta Hintz, 2857 0332,

Gotved uddannet bevægelsespædagog og coach

KOL – kronisk obstruktiv lungesygdom

Kom godt i gang med træningen. Det er

vigtigt, at du bevæger dig og træner selvom

du bliver forpustet – og det kræver,

at du tør blive forpustet. Vi arbejder med

bevægeøvelser, konditions- og styrketræning,

vejrtrækningsøvelser, udspænding

og afspænding. Vi afprøver forskellige former

for træning (bl.a. gang, cykling, elastikker,

store og små bolde m.m.). Du får mulighed

for at finde træningsmetoder, der

passer til dig. Der vil være indlagt teori om

lungernes og musklernes funktion samt

om træning. Du får gode råd og mulighed

for at udveksle erfaringer med ligestillede.

Køge 63 161

Tirsdage kl. 16.00–17.15, start 5/4

27 lektioner, 18 gange kr. 1040

Møllebo, Nørre Boulevard 101

Underviser: Anita Larsen, fysioterapeut

Køge 63 162

Tirsdage kl. 17.30–18.45, start 5/4

27 lektioner, 18 gange kr. 1040

Møllebo, Nørre Boulevard 101

Underviser: Anita Larsen, fysioterapeut

Køge 63 163

Onsdage kl. 16.00–16.55, start 6/4

18 lektioner, 18 gange kr. 775

Møllebo, Nørre Boulevard 101

Underviser: Anita Larsen, fysioterapeut

44

Blære/Bækkenbund

Få kontrol med blæren og bækkenbunden

og få hele kroppen arbejdet igennem.

Find dig ikke i at have en svag bækkenbund.

Mange kan optræne deres

bækken-bund, så ubehageligheder som

ufrivillig vandladning, nedsunken livmoder,

og tyngdefornemmelse i underlivet

undgås. Du lærer at lave kvalitative knib,

får arbejdet hele kroppen i gennem via

svingøvelser, stræk og venepumpeøvelser

og samtidig har vi det sjovt.

greve 63 401

Onsdage kl. 13-14.40, start 26/1

16 lektioner, 8 gange kr. 715/315

FOF huset, sal b

Underviser: Kristina Fryd Harnek, 6065 6430

Effektiv bækkenbund –

nu er det mændenes tur

Mænd har ligesom kvinder en bækkenbundsmuskulatur

som kan trænes til at

forebygge og bedre inkontinens (ufrivillig

vandladning), efterdryp og rejsningsproblemer.

Videnskabelige forsøg viser positive

resultater med få minutters daglig

træning. På kurset lærer du at finde bækkenbundsmuskulaturen

og træner krop

og bækkenbund. Vi arbejder med kroppen

ud fra Helle Gotveds totalbevægelse

som tager hele kroppen med og på dette

kursus med bækkenbundsmuskulaturen

som fokus. Vi træner kredsløb, styrke,

udholdenhed, balance, koordination, udspænding

og afspænding, meget af det

understøttet af god musik.

Løbende tilmelding imødeses.

greve 63 402

Mandage kl. 8.15-9.55, start 7/2

12 lektioner, 6 gange kr. 580/195

FOF huset, sal b

Underviser: Britta Hintz, 2857 0332

greve 63 403

Torsdage kl. 13-14.40, start 20/1

24 lektioner, 12 gange kr. 950/550

Greve Idrætscenter, karaterum

Underviser: Britta Hintz, 2857 0332

greve 63 404

Torsdage kl. 13-14.40, start 28/4

12 lektioner, 6 gange kr. 580/195

Greve Idrætscenter, karaterum

Underviser: Britta Hintz, 2857 0332

Energitræning for kræftramte

Du bliver inspireret til at være en aktiv og

styrket medspiller i dit eget kræftforløb

Energitræning er en kombination af flere

systemer, bl.a. orientalske træningsformer,

såsom yoga og qi gong (kinesisk

helsegymnastik). Træningen er specielt

bygget op til at kunne dæmpe mange

af de eftervirkninger, kræftramte oplever

ved kemoterapi, stråleterapi og operation,

herunder stivhed i kroppen, smerter

i arvæv, kramper i benene, stress som

følge af usikkerhed omkring sygdom og

sygdomsforløb.

Træningen består af løsnende øvelser,

som netop smører leddene og bringer

energien tilbage til kroppen igen.

Der afsluttes hver gang med afspænding/

mental træning/visualisering, der lærer

dig også at sænke stressniveauet i andre

situationer. Undervejs arbejder vi med

dit aktuelle Sundhedsbillede (udviklet

af Health Creation), som giver dig en

klarhed over dine styrker og svagheder

og hvor du selv kan vælge at sætte ind

med egne ressourcer for at optimere din

sundhed, dit helbred og din livsglæde. Vi

berører elementer som ernæring, motion,

afgiftning, stress, nære relationer, følelser,

tro mod dig selv, energi, spirituel kontakt,

personlige omgivelser, fællesskaber samt

natur og miljø. Et selv-evalueringsarbejde,

du kan bruge sideløbende med og

efter holdet er afsluttet.

Køge 63 001

Mandag kl. 10-11.40, start 24/1

30 lektioner, 15 gange kr. 1995

Boskovgård, Klemmenstrupvej 23

Underviser: Metea Liv Skensved, 5665 3103 og

Gitte Lindeskov Hansen, 2714 7110

Pilates system – hensyntagende

Disse hold henvender sig til dig med

gener i ryg, skuldre, hofter, knæ mv. På

holdene vil pilatestræningen blive kombineret

med små qi gong serier (kinesisk

helsegymnastik) venepumpe- og afspændingsøvelser.

Se i øvrigt beskrivelse

under ”Pilates system”.

oBs! følger ikke fof’s ferieplan

Køge 63 301

Begyndere

Tirsdage kl. 13.25-15.15, start 25/1-11

24 lektioner, 12 gange kr. 950

Den Hvide By, sal b

Underviser: Rose-Malena F. Søgaard, 2825 7876

Pilatesinstruktør, afspændingspædagog dap


Pilates System

– osteoporose (knogleskørhed)

Denne træning er en sammensætning af

forskellige øvelser målrettet til at forbedre

en hverdag med ”skøre knogler”.

Vil skal arbejde med qi gong øvelser/

serier (kinesisk helsegymnastik), og Pilatestræning-

der bygger på korsettets

muskler, kombineret med venepumpeog

afspændingsøvelser. Der tages hensyn

til den enkelte. Medbring gerne vand. Se i

øvrigt beskrivelser under ”Pilates System”

NB! følger ikke fof’s ferieplan.

Køge 63 304

Tirsdage kl. 13.25-15.15, start 25/1-11

24 lektioner, 12 gange kr. 950

Den Hvide By, sal b

Underviser: Rose-Malena F. Søgaard, 2825 7876

Pilatesinstruktør, afspændingspædagog dap

Køge 63 307

Onsdage kl. 13-14.40, start 26/1

24 lektioner, 12 gange kr. 950

Brogade19, 1, lokale 1

Underviser: Rose-Malena F. Søgaard, 2825 7876

Pilatesinstruktør, afspændingspædagog dap

Yoga – hensyntagende

Undervisningen er tilrettelagt for mennesker

med fx dårlig ryg, gigtproblemer,

hjerteproblemer, luftvejsproblemer,

kredsløbsproblemer, arbejdsskader m.

m. Kom og mærk hvordan yoga giver

balance, når du træner både krop, åndedræt

og koncentration samtidig. Dine led

smidiggøres og muskler, åndedræt og

kredsløb stimuleres og hjertet aflastes. Du

lærer din krop og psyke bedre at kende,

og vil derfor blive bedre til håndtere dit

handicap. Træningen slutter hver gang

med afspænding. Kan dyrkes af mænd

og kvinder i alle aldre. Kom i løst tøj og

medbring tæppe og varme sokker. Der

tages hensyn til alle, da der arbejdes individuelt

på holdet.

Holdet er i gang. Stadig ledige pladser.

Køge 53 020

Torsdage kl. 9-10.40 start 14/1

18 lektioner, 9 gange kr. 775

Sandmarksbo

Underviser: Metea Liv Skensved, 5665 3103

BeVægelse sejlerskole

Dansk Yoga – Stress

Har du haft stress tæt inde på livet?

Måske er du sygemeldt med stress nu?

På dette kursus vil du få livskraften og

livsglæden tilbage. Der tages der hensyn

til hver enkelt elevs behov og formåen

via fysiske øvelser, åndedrætstræning,

visualiseringer og afspænding, der sammensættes

så uro og rastløshed bliver til

afspændthed og velvære. Vejrtrækningen

forbedres, kropsbevidstheden genvindes

og de skadelige stresshormoner reduceres

i kroppen og kroppens systemer

bringes i balance igen, så energien øges.

Hver gang afsluttes med 15 min. behagelig

afspænding.

Underviser er Eksamineret Dansk Yoga

lærer.

Køge 63 003

Onsdage kl. 12.30-14.10, start 19/1

20 lektioner, 10 gange kr. 830

Den Hvide By, sal a

Underviser: Anne Mølau, 2395 7846

Køge 63 004

Onsdage kl. 14.15-15.55, start 19/1

20 lektioner, 10 gange kr. 830

Den Hvide By, sal a

Undervisere: Anne Mølau, 2395 7846

Køge 63 005

Onsdage kl. 12.30-14.10, start 6/4

20 lektioner, 10 gange kr. 830

Den Hvide By, sal a

Underviser: Anne Mølau, 2395 7846

Køge 63 006

Onsdage kl. 14.15-15.55, start 6/4

20 lektioner, 10 gange kr. 830

Den Hvide By, sal a

Underviser: Anne Mølau, 2395 7846

Yoga med rygtræning

Vi arbejder med øvelser, der styrker og

smidiggør ryg, skuldre og nakke. Yogaøvelserne

vil afspænde, vedligeholde og

øge din bevægelighed – ikke kun i ryggen,

men i hele din krop. Vi arbejder med

holdningskorrektioner, der mindsker dine

ryggener. Kom og vær med på et hold, der

tager hensyn til lige dine behov og gener.

Køge 63 000

Onsdage kl. 08.30-10.10, start 12/1-11

28 lektioner, 14 gange kr. 1070

Den Hvide By, sal a

Underviser: Tina Rossbach, 5135 5409

SRC-certifikat

Kurset omfatter gennemgang af pensum

til SRC-certifikat. Der undervises i funktion

og betjening inkl. DSC, radiosamtaler,

nød-ild- og sikkerhedsmeldinger, navtex

anlæg, nødradiopejlesender (EPIRB), radartranspondere

(sart) samt kendskab til

GMDSS.

Telestyrelsen afholder prøverne i København.

Kurserne er afpasset efter prøvedatoerne.

Prøven er skriftlig og varer 75 min.

Kursusmål: at give sejleren kendskab til

anvendelsesmulighederne af VHF telefon.

Prøve: telestyrelsens prøve til SRC certifikat

til brug i ikke-radiopligtige skibe.

Nye hold oprettes løbende

Køge 66 001

Onsdage kl. 19–21.45, start 26/1

21 lektioner, 7 gange kr. 800

Bådehavnen 14

Underviser: Søren Andersen, 5665 3091

Ta’ SRCcertifikat

hos FOF

45


kompenserenDe

specialUnDerVisning

Kompenserende specialundervisning

er GRATIS og betales af bopælskommunen

hvis kommunen vurderer,

at der er et berettiget behov, der

ikke kan dækkes ved deltagelse på

et ordinært hold. Nogle hold kræver

lægehenvisning. Kompenserende

specialundervisning er et undervisningsforløb,

der tilbydes indenfor en

afgrænset periode og som sigter på

at give deltageren redskaber til at

tackle et handicap i hverdagen. Det

er IKKE et behandlingstilbud.

Nærmere oplysning kan fås hos

FOF Ved Køge Bugt, tlf. 5665 5322,

e-mail: info@fofkogebugt.dk

Kniber det med læsningen

og stavningen?

Tiden kræver et godt kendskab til dansk

og de mange fremmedord. På små hold,

hvor der tages hensyn til hver enkelt deltagers

vanskeligheder, øges din sikkerhed

overfor det talte, læste og skrevne sprog.

Kontakt FOF for tilmelding.

Bækkenløsning – gravide og efter fødsel

Er du gravid eller har du lige født og har

smerter i bækkenet?

Det er meget vigtigt, at du lærer dine

muligheder og begrænsninger at kende

– og lærer hensigtsmæssige bevægelsesmønstre

for at undgå yderligere smerter

og belastning. Hvornår skal du aflastes

– og hvordan? Vi laver øvelser der styrker

musklerne omkring bækkenet (balder,

mave, lår og ryg) og bækkenbunds- og

afspændende øvelser. Herudover instrueres

i arbejdsstillinger og bevægelser til

dagligdagen og til fødslen. F.eks. hvordan

kommer jeg ind i bilen? Op og ned af

trapper? Vender mig i sengen?

oBs! Kun for Køgeborgere.

Køge 67 122

Fredage kl. 13-14.40

Den Hvide By,

Underviser: Birgitte Iserhorst, 5663 4416

Hold oprettes løbende efter behov

46

Kompenserende bækkenbundstræning

Kun for kvinder med alvorlige bækkenbundsproblemer.

Kurset indeholder: Teori om underlivets

anatomi, inkontinens og bækkenbundens

funktion, venepumpeøvelser, effektiv

knibetræning med de rigtige muskler,

bevægelse og afspænding.

oBs! Kun for Køgeborgere.

Køge

Tirsdage kl. 9.00-10.50, start 26/1

20 lektioner, 10 gange

Sted: Skellet, lokale 1

Underviser: Lilian Kingo, afsp.pæd., DAP

Folkedans for apopleksiramte

Kurset henvender sig til apopleksiramte

og andre gangbesværede. Folkedansen

kræver ingen forudsætninger. Vi danser

kredsdanse, hvor vi støtter hinanden – og

der er hjælpere til at støtte de dårligst

gående. Der danses til forskellige danske

og udenlandske folkemelodier.

Køge 67 120

Torsdage kl. 13-14.50, start 7/1

22 lektioner, 11 gange

Fælleshuset–Nonnebanken 1, Herfølge

Underviser: Peter Hansen

Bevægelse i vand/Handicapsvømning

Daghold

Undervisningen er tilrettelagt for deltagere,

der har bevægelsesproblemer, lider

af ledsmerter, ledegigt og lignende og

sigter på at give deltagerne øget bevægelighed,

så smerter i dagligdagen kan

nedsættes eller undgås. Undervisningen

foregår i et roligt tempo i opvarmet bassin

i svømmesalen i Aktivitetscentret

i Borup, Tjørnelyskolen i Greve, eller i

varmtvandsbassinet på Køge sygehus.

Der kræves lægehenvisning for at deltage.

Det understreges, at der er tale om

et undervisningstilbud – ikke et behandlingstilbud.

Køge, Borup og greve

Varmtvandsbassin i Køge, Borup og Greve

Undervisere:

Lise Raahauge Olsen

Dorthe Larsen, 5665 2004

Birte Jacobsen, 5614 2193

Lise Wejendorp, 5663 7186

Birthe Hendil, 4619 4519

Tegn og mal for Ménière og

tinnitusramte

Kan du lide at tegne og male og har du

lyst til at lære nyt?

Har du svært ved at tackle din Ménière/

Tinnitus i det daglige?

Undervisningen vil være tilrettelagt med

hensyntagen til din Ménière/Tinnitus, og

ud over tegne- maleundervisningen vil

du få ny viden om:

Hvad Tinnitus og Ménières sygdom er og

hvor du kan hente hjælp til dit høreproblem.

Hvad du selv kan gøre for at formindske

de gener, som din Ménière/Tinnitus giver

dig i det daglige.

På dette kursus har du mulighed for at

fordybe dig i at arbejde med billeder

sammen med andre, der som du har

Ménière/Tinnitus hvad enten du er nybegynder

eller øvet.

På kurset veksles der mellem individuel

undervisning, fælles gennemgang af

billedteori og forskellige tegne- og maleteknikker.

Underviser: Keramiker og billedkunstner

Dorthe Andresen er uddannet på

Danmarks Designskole, hvorfra hun tog

afgang fra Institut for Unika i 1992. Hun

har tillige gennemført en efteruddannelse

på Det Europæiske Akademi for

Genoptræning og Høreterapi i Tyskland.

Siden 1992 har Dorthe Andresen haft

eget værksted og undervist i billedkunst

på blandt andet VUC og KUA. Fra 1999

har Dorthe Andresen undervist og vejledt

mennesker med høreproblemer

såsom tinnitus og høretab samt forestået

udvikling og afholdelse af kurser. I 2001

etablerede Dorthe Andresen sammen

med Eva Brix og Anne-Mette Mohr Den

Tværfaglige Sundhedsklinik.

medbring selv materialer

Er du i tvivl om, hvilke materialer du skal

anskaffe dig eller er der andre ting, som

du gerne vil spørge om før du melder dig

er du velkommen til at kontakte underviser

på tlf.: 30 50 11 88. Eller send en mail

til: da@sundhedsklinik.dk

greve 67 121

5 lørdage kl. 10.00 – 14.35

Den 5/2 – 5/3 – 2/4 – 7/5 – 4/6

25 lektioner 5 gange

Olsbækken


a

Afspænding for fysisk udviklings-hæmmede .....43

Akrylmaling ..................................................................30-31

Animations workshop for børn og voksne ......38

Argentinsk tango ......................................................42-43

B

Baby rytmik 3-12 mdr ...................................................37

Babyleg børn 6-9 mdr ...................................................37

Bevægelse for overvægtige ......................................39

Bevægelse i vand/Handicapsvømning ...........46

Billedbehandling Grundkursus ...............................24

Billedværksted ...................................................................31

Blomsterbinding ..............................................................29

Blære/Bækkenbund .......................................................44

Body-mindfulness-afspænding ..............................16

Bogføring med e-conomic ........................................22

Bækkenløsning – gravide og efter fødsel ..36 + 46

Bøjlepunge ..........................................................................28

Børne/forældre Yoga .....................................................41

C

Callanetics ............................................................................39

Croquistegning .................................................................30

D

Dansk Yoga – Stress ........................................................45

De 5 tibetanere – Hold dig ung i alle aldre .....41

Den spiselige have ..........................................................19

Design din egen konfirmationskjole ...................27

Digitalkamera ....................................................................23

E

Effektiv bækkenbund –

nu er det mændenes tur .............................................44

Efterfødsel ............................................................................37

Energitræning for kræftramte ..................................44

ENGELSK Niveau 1 .........................................................14

f

Farver – stil ...........................................................................19

Finere madlavning for mænd ..................................33

Folkedans for apopleksiramte..................................46

Foredrag ............................................................................4-14

Forfalden til læsning? ..................................................18

Fra grundvand til mundvand ...................................18

Fransk for sjov – for begyndere .............................15

Fødselsforberedelse i vand ........................................36

Førstehjælp til spædbørn ................................19 + 36

Førstehjælpskursus .........................................................19

g

Genoplivning med AED (hjertestarter) ..............19

Glasfusing .............................................................................25

Gotved bevægelse og afspænding ..........39 + 43

Grill- og sommermad ....................................................33

Guitar .....................................................................................34

H

Harmonika ...........................................................................35

Hatha-yoga og mindfulness .....................................40

Haveplanlægning ........................................................14

Heksekursus ........................................................................25

Høre/nodelære, musikteori .......................................35

I

Indisk gastronomi ..........................................................32

Indisk madlavning .........................................................32

Internet og email .............................................................21

Intro til Pilates system

– ”The art of Controllogy” ...........................................40

IT modul .....................................................................20 + 21

Italiensk lynkursus til rejsebrug ...............................15

K

Kamerakursus .....................................................................23

Kinesisk mandarin/ Cholote ......................................15

Klassisk Guitar.....................................................................34

Klassisk klaver for begyndere. ..................................34

Klaver ......................................................................................34

Kniber det med læsningen

og stavningen? ................................................................46

KOL – kronisk obstruktiv lungesygdom ...........44

Kom og bag sunde boller ..........................................33

Kom og sy fastelavnstøj til dine

børn/børnebørn ...............................................................27

Kombihold for mor og barn (3-12 mdr.) ............37

Kompenserende bækkenbundstræning ..........46

Konstruktiv Kommunikation.....................................16

Kreativ blomsterbinding .............................................29

Krop og bevægelse til inspirerende musik ......42

Krop og Mindfulness incl. Gotvedbevægelse 39

Kunstskolen Rammen og Grafisk Tegnestue ..32

Kvindeteknik for tangodansere ...............................43

L

Latinamerikansk mad ....................................................32

Livsenergi og glæde ......................................................16

Lækre desserter ................................................................33

m

Makrofotografering ........................................................23

Massagekursus ..................................................................17

Mindfulness ............................................................16 + 17

N

Natfotografering...............................................................23

NemID og Borger.dk ......................................................22

o

Orientalsk dans for alle kvinder ...............................43

Orkis .........................................................................................28

Overlock kursus ................................................................28

p

Pelskursus ............................................................................27

Photoshop Elements ....................................................24

Pilates ...................................................................40 + 44-45

Pilates efterfødsel ............................................................37

Pileflet .....................................................................................26

Portrætfotografering .....................................................23

Powertræning m. principper fra Pilates” ............40

Påskekursus .........................................................................29

Påskeæg, kager og brød ..............................................33

r

Raku keramik ......................................................................26

Regneark Microsoft Excel Grundkursus .............23

Regnskab .............................................................................22

stikorDsregister

Regnskab og teori ..........................................................22

Ryghold – bevægelse og afspænding ...............39

Rytmisk korkoncert ................................................ 9 + 35

s

Sacred Dance .....................................................................43

Sang/stemmetræning ..................................................34

Sangundervisning ...........................................................35

Sjove og sunde madpakker til børn .....................33

Skriv! – fordi det er sjovt!! ............................................18

Slægtsforskning ................................................................18

Sløjd & billedkunst ..........................................................26

Smykkefremstilling .........................................................25

Sommerhøjskole for familier ........................... 8 + 38

Sommerkunstskole .........................................................31

Sommerskole .....................................................................17

Sommersyning .................................................................27

Spansk .............................................................................14-15

Spansk mad .........................................................................32

SRC-certifikat ......................................................................45

Strik/hækling ......................................................................28

Syning og tilskæring ......................................................27

Synkron-skæbne ..............................................................17

T

Tai Chi Ch’uan – Yang stil .....................................41-42

Taske kursus .......................................................................28

Tegn og mal for Ménière og tinnitusramte .....46

Temprana/Brain Gym ....................................................17

Torsdagstræf ......................................................................10

Troldekursus ........................................................................25

Trædrejning .........................................................................26

Tyrkisk .....................................................................................15

Tysk ..........................................................................................15

u

Uld i lange baner .............................................................26

V

Vibrationsmotion m. krystalsyngeskåle .............43

Violin .......................................................................................34

W

Weekend kursus i akrylmaleri ..................................30

Weekend med metoder og

farver i abstrakt maleri ..................................................30

Weekendkursus med kreative

teknikker i akrylmaling .................................................30

Workshop ......................................................21 + 28 + 43

Y

Yoga ...........................................................36 + 40-41 + 45

Z

Zumba ...................................................................................42

Æ

Æsker, glas ikon .................................................................25

47


fof ved Køge Bugt

Telefon: 5665 5322

Fax: 5665 5390

E-mail: info@fofkogebugt.dk

www.fofkogebugt.dk

Afdelinger:

greve: Håndværkerbyen 43

2670 Greve

Køge: Brogade 19, 1.

4600 Køge

More magazines by this user
Similar magazines