13.07.2015 Views

På årets lyseste dag sang vi hele Højskolesangbogen ... - Grundtvig

På årets lyseste dag sang vi hele Højskolesangbogen ... - Grundtvig

På årets lyseste dag sang vi hele Højskolesangbogen ... - Grundtvig

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

aratonsangPå årets lyseste dag sang vihele Højskolesangbogen- fra ende til anden!1


Vartovkollegiets stue, vinteren 2010IDÉEN FØDES: Højskolesangbogen fra ende til anden på årets lyseste dag - d. 21 juni!2 3


21. Juni 2010På årets lyseste dag bød Vartovkollegiet i samarbejde medHøjskolerne og Grundtvigs Forum op til en helt usædvanligmaratondistance.Fra klokken syv om morgenen til solen gik ned, sang deomkring 1000 besøgende sangene i Højskolesangbogen fraende til anden, under træerne i Vartovs Grønnegård.Dagen var delt ind i Højskolesangbogens temaer medRådhusklokkernes timeslag som linjedommer. Hver timebød på en ny sangvært, der dirigerede en ønskekoncertinden for temaet. Sangværterne - studerende såvel somkendisser - gjorde på hver deres måde Højskolesangbogentil dagens hovedperson.Mange mødte morgenfriske op kl. 7 til morgensangene ogkaffe på vej til arbejde, andre smuttede forbi til sommertemaetsidst på eftermiddagen eller rundede dagen af medkærlighedssange og folkeviser, inden solen gik ned.07:00- 07:10VELKOMSTM. MORGENMAD OG -KAFFE07:15 – 08:15MORGEN (nr. 001-034)08:15 – 09:00TRO (nr. 035-083)09:00 – 10:15LIV (nr. 084-151)10:15 – 11:15SPROG OG ÅND (nr. 152-173)11:15 – 12:15FRIHED OG FÆLLESSKAB(nr. 174-206)12:15 – 13:00MIDDAGSMAD13:00 – 14:00VINTER (nr. 207-259)14:00 – 15:00FORÅR (nr. 260-304)15:00 – 16:00SOMMER (nr. 304-338)16:00 – 16:30EFTERÅR (nr. 339-346)16:30 – 17:30DANMARK (nr. 347-386)17:30 – 18:15DE ANDRE NORDISKE LANDE(nr. 387-420)Rigtig mange blev hængende hele dagen, mens den ene18:15 – 19:00AFTENSMADsang tog den næste, indtil sidste blad og Højskolesangbogens19:00 – 20:00aller sidste sang – nr 572 “I skovens dybe stiller ro”KÆRLIGHED (nr. 421-456)- steg op fra den stadigt fyldte gård og afsluttede en helt20:00 – 20:30FOLKEVISER (nr. 457-467)usædvanlig maratondistance, som gjorde den lyseste dag i20:30 – 21:302010 uforglemmelig.HISTORIEN (nr. 468-520)21:30 – 22:304BIBELHISTORIEN (nr. 521-531)OG AFTEN (nr. 532-572)5


Vartovs Gård, 21. juni 2010 kl. 07.00METTE MØLLER & THOMAS EMIL: Godmorgen!6 7


8 9


10 11


12 13


14 15


Vartovs Gård, kl. 16.38Peter A.G.: “Lad mig høre jer sige YEAH!”16 17


Vartovkollegiets alumnerAlumner siden 1949,samlet ved 60årsjubilæet.Mange af de tidligere alumnerdeltog i Maratonsang.Hans Grishauge præsenterer Vartovkollegiets alumner, fra venstre:Signe Havsteen, Niels Winthereick, Katrine Knarreborg, Aske Erbs, Vibe Fangel-Hansen, Andreas Pedersen,Mette Møller Jørgensen, Ester Mark, Thomas Emil Jensen, Anne Kring, Morten HvenegaardDem der ikke er på billedet: Josefine Klougart, Esben Frost Kristensen, Johanne Højlund18Og venner: Christian, Marie, Cecilie, Anja, osv.19


20 21


22 23


24 25


26 27


28 29


MERE INFO PÅ HOJSKOLERNE.DK30 31VartovkollegietRådhuset(521 – 531) BIBELHISTORIENgrundtvigskforumTOYOTA FONDEN(532–572) AFTENVester VoldgadeVartovFarvergade(468-520) HISTORIENi samarbejde medStrøget(421–456) KÆRLIGHED(457–467) FOLKEVISER(387-420) DE ANDRE NORDISKE LANDEArrangementet er åbent for alle og der er gratis entré,kaffe og kage. Der kan købes mad i løbet af dagen tilgode priser.Vi synger fra kl. 7.00 til solen går ned. Kom forbi enhalv time på vej til eller fra arbejde, i din pause ellerbliv hele dagen.Tid: 21. JuniSted: Vartov(207-259) VINTER(260-304) FORÅR(304-338) SOMMER(339-346) EFTERÅR(347-386) DANMARK(174–206) FRIHED & FÆLLESSKABPå årets lyseste dag syngervi hele Højskolesangbogen- fra ende til anden!sang(01-34) MORGEN(35–83) TRO(84–151) LIV(152–173) SPROG OG ÅNDMaraton


32 33


34 35


Vartovkollegiet takkerMedarrangørernegrundtvigskforumSponsorerneToyota FondenOticon FondenFotograferneSigne Havsteen (20, 21)Katrine Knarreborg (28øv,30hø,31øv)Aske Birkelund Erbs (1,3,8,9,10,11,13,14,24,25,34,36)Esben Frost Kristensen (23,28ned,32,33)Henning Nielsen (alle øvrige)Redaktion & LayoutAske Birkelund ErbsThomas Emil JensenMette Møller JørgensenAlle de hjælpende hænder... og alle de fremmødte!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!