Your Meds – Medicin- app til ipad - Lev Vel

lvvl.dk

Your Meds – Medicin- app til ipad - Lev Vel

FortsatEt tidligt koncept er blevet testetmed en gruppe af hjemmesygeplejerskerog assistenter samt en gruppe af ældreborgere.På workshops har vi fået uvurderligfeedback på applikationens funktionalitet. Vihar tilpasset udviklingen af funktioner medde ældres daglige aktiviteter, og hvordan dehåndterer medicinen i deres hverdag – ogdermed hvilke udfordringer, de står overfor. Yderligere deltog de ældre borgere i enhands on-test og gav feedback på applikationensinterface. Dette gennem aktivbrugerinddragelse, hvor der ikke er fokuspå tekniske aspekter, men hvor der tagesudgangspunkt i brugernes behov.Vi har haft den udfordring, at detidligere prototyper (mockups) har væretsvære at bedømme for borgere, der ikke ervant til hverken tablets eller computere.Det var svært for dem at skelne mellem etfærdigt system og en endnu ikke implementeretfunktion, og det var af og til en showstopper.Men jo mere færdig prototypenblev, jo mindre blev dette problem. Borgernevar meget positive over for applikationensfunktionalitet og kunne se en fremtidiganvendelse heraf.Your Meds skaber værdifor ældre gennemReduceret kompleksitet··Antallet af piller, forskellige typer afmedicin og beskrivelser samt frekvensenaf dosering øger kompleksitet vedmedicinforbrug. Derfor understøtter YourMeds flere doser per dag med forskelligemedicintyper og forebygger utilsigtet noncompliance.Samtidig opsamles dokumentation,der kan bruges ved samtaler hoslægen.Personlige påmindelser··Borgerne modtager påmindelser om deresplanlagte medicinindtag for at forhindreutilsigtet forglemmelse. Your Meds giverpåmindelser til borgerens medicinplani overensstemmelse med hans/hendesdaglige aktiviteter. Dette betyder, at YourMeds støtter borgeren i hans/hendesdaglige medicinindtag, og at det tilpasseshverdagens ærinder og aktiviteter.Overblik over medicin··Your Meds giver borgeren et tydeligt overblikover dennes medicin og tilgængeligadgang til uddybende information ommedicinen. Dette overblik kan givesgennem en kalender eller en dynamiskliste, som opdateres løbende med aktuelleændringer. Dette kan mindske borgerensusikkerheder i medicinindtag.Motiverende feedback··Borgeren bliver løbende opfordret ogmotiveret til at følge deres medicinplan,når Your Meds giver positiv feedback tilborgeren.Adgang til opdaterede og relevantemedicinoplysninger··Det skaber værdi for borgeren at haveadgang til opdaterede og særligt relevantemedicinoplysninger fra en troværdig kilde.Oplysningerne er skræddersyede, så dekun viser, hvad der er relevant for borgereni den givne situation. Dette understøtterYour Meds, når den integrerer brugerrelevantedele af ”Indlægssedlen”. Dette giverborgeren tryghed i sit medicinindtag.FremtidsscenarieFor bedre at kunne forklare værdien af voresprototype, vil vi forklare brugen og fordeleneved Your Meds gennem et fremtidsscenariemed den potentielle bruger Ann.Det er tidligt tirsdag morgen, ogAnn vågner op og skal tage sin Alendronat(bisfosfonat) for sin osteoporose en halvtime, før hun spiser sin morgenmad. YourMeds minder hende om at tage det, så snarthun vågner. Your Meds åbner op for ” tagmedicin”-skærmbillede. Ann bekræfter, athun tager Alendronat ved at trykke på densikon efterfulgt af at trykke på ”færdig”, fordiingen anden medicin er planlagt nu. YourMeds giver en lyd for at fortælle, at hendesmedicin er taget.Senere på dagen skal Ann møde sinevenner i Ældrecenteret for at spille bingo fra10 til 12. I dag går Ann og hendes vennerud for at spise frokost sammen bagefter.Før hun går hjemmefra, åbner hun ”min kalender”i Your Meds, og hun ser, at hun skalmedbringe medicin (for sine rygsmerter ogdiabetes) til frokost. Hendes daglige aktivitetog planlagt medicin overlapper hinanden.Ann lægger sin frokostdosis i tasken og gåraf sted til bingo.Om aftenen er Anns søn Thomasog hendes børnebørn på besøg til middag.Thomas laver maden, og Ann ser, de skalhave kål. Hun ved ikke, om der er nogenkomplikation ved at spise kål med hendes4 Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort


Fortsatdaglige indtag af antikoagulerende medicin(Marevan). På Your Meds aktiverer hun ”minmedicin”, hvor al hendes medicin er noteret.Her kan Ann kan se en detaljeret beskrivelseaf hvert medikament, hvornår og hvormeget hun skal tage, bivirkninger og hvilkenslags mad / drikke hun bør undgå, hvis huntager det. Ann vælger Marevan, og en delaf indlægssedlen bekræfter, at hun ikke måspise kål, fordi det indeholder vitamin K,som reducerer virkningerne af den antikoagulerendemedicin.Børnebørnene sover hos Ann sammeaften, hvilket betyder, at Ann bruger tid påat finde madrasser og rede deres senge. Pågrund af denne opdeling af sine normalerutiner er hun usikker på, om hun fik tagetsin aftenmedicin efter middagen eller ej.Normalt vil Your Meds minde hende omden medicin, og hun trykker ”færdig”, nårhun tager den, og derfor er denne handlingautomatisk logget ind på ”Min dagbog”. Huntjekker ”Min dagbog”, som bekræfter, at hunfaktisk har taget sin aftenmedicin.Your Meds gør, at Ann føler sigtryggere i sit daglige medicinindtag, og hunkan nu lægge sig til at sove uden at bekymresig om det.FaktaTid: Aug. 2010 – Feb. 2012Projektledelse: VæksthusHovedstadsregionenPartnere: DELTA, Alexandra Instituttet,Bispebjerg Hospital, Trifork, Bio-People, Pharmakon, Detech Development,Dansk Lægemiddelinformation,Gentofte Kommune, Hillerød Kommune,Hvidovre Kommune, NationalSundheds-IT5 Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort

More magazines by this user
Similar magazines