Indbydelse

nordisksejlads.org

Indbydelse

AALBORGKOMMUNEUDDEVALLAKOMMUNRISØRKOMMUNE>>LOGO


våge at følge efter. Efter nogle timer var de kommet midt mellem øerne i Lyngørsundet, hvorde ankrede op. Her lå der allerede to handelsfartøjer, noget som gjorde manøvreringenvanskelig.Mod alle odds fulgte Dictator efter og fik en meget gunstig skudposition mod ”Najaden”.Efter kort tids kamp stod ”Najaden” i flammer og sank. Englænderne havde kun små tab,mens ”Najaden” og de andre skibe mistede 133 mænd og 102 blev såret.Den 6. juli 2012 er det præcis 200 år siden, at Norges mest berømte søslag fandt sted, ogsom noget unikt for i år, kommer Nordisk Sejlads flåden til at deltage i fejringen af 200års dagen for ”Slaget ved Lyngør”, som løber af stablen i Risør den 6. juli.På denne dag vil der ske en masse forskellige arrangementer i Risør/Lyngør, somNordisk flåden skal være en del af. Det er vores håb, at 2012 bliver et år med stordeltagelse af skibe, og at vi med vores tilstedeværelse kan være med til at løfte fejringenaf ”Slaget ved Lyngør”.Tegningen er tegnet af Carl Frederich Greiersen. Han var dansk og kanoner ombord pålinjeskibet ”Kiel”. Han blev taget til fange under slaget, men blev frigivet. Billede viserbegyndelsen af slaget hvor Dictator ses til højre og Najaden til venstre.


Klasseinddeling:De deltagende fartøjer inddeles i klasser efter størrelse og tidligere års placeringer. Klasserne vil blivelavet således, at der mindst er tre fartøjer i hver.Der vil ikke blive sejlet med handicap imellem fartøjer såvel som klasser.En foreløbig klasseinddeling fremgår af sejladsinstruktionen som findes på hjemmesidenKrav og Restriktioner: Alle deltagende fartøjer skal væreudstyret med fungerende VHF-radio. Al radiokommunikation skal foregå pådansk, norsk eller svensk. Det er ikke tilladt at anvende spilereeller spilerlignende sejl. Sejladsgruppen forbeholder sig ret til atafvise tilmeldinger fra fartøjer som eftergruppens opfattelse ikke kan betragtessom traditionelle.Sikkerhed: Det er den enkelte skippers eget ansvar atfartøjet er udrustet og bemandet til atkunne gennemføre sejladsen på etbetryggende vis under alle tænkeligevejrforhold. Minimumskrave til redningsudstyr for defartøjer, som ikke er underlagt statsligkontrol er:o Godkendte redningsflåder samtveste til alle ombordværende.o Tre røde nødraketter, tre rødehåndblus og to orange røgblus. Redningsudstyret vil blive kontrolleretinden start.Tilmelding:Det er muligt at tilmelde et fartøj frem til d. 29. juni 2012. Tilmelding sker på vores hjemmeside(http://nordisksejlads.org, http://nordiskseglats.org eller http://nordiskseilas.org). Tilmeldingsgebyreter til og med 1. marts 2012 på 600 kr. og herefter på 700 kr. hvilket skal indsættes på en af følgendekonti:Danmark:Reg. nr.: 9374Kontonr.: 2165747707Bank: Spar NordNorge:Kontonr.: 1645.01.53730Bank: Gjensidige NORSparebankSverige:Plusgirot: 26 65 68-5Alle fartøjer der tilmelder sig inden 1. mats 2012 kan forvente at modtage følgende: Vimpelen: “Nordisk Sejlads 2012” Plaketten: “Nordisk Sejlads 2012” Trøje- og klistermærker samt programblade til besætningen.Ved tilmelding senere end 1. marts 2012 kan det ikke påregnes at modtage vimpel og plakette.Kontakt oplysninger:Fra Norge: Knut B Nilsen +47 91 39 75 10Nina Schjoldager +45 98 17 56 46Fra Danmark: Pernille Michaelsen +45 26 81 23 03Tais Holland +45 26 79 05 02Tim Schjoldager +45 98 17 56 46Fra Sverige: Jennie Seimark +46 703 71 61 99Josefin Seimark +46 706 77 20 37Peter Svan +45 30 59 00 46Andreas Hult +46 702 58 10 08

More magazines by this user
Similar magazines