reserveofficeren - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

roid.dk

reserveofficeren - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

Hans Kongelige Højhed Prins Joachims

jule- og nytårshilsen

til de danske reserveofficerer

Denne hilsen er min første som protektor for Reserveofficersforeningen.Jeg

er glad for og stolt af således at videreføre

en mangeårig tradition.

Når man ser tilbage på 2004,så har danske reserveofficerer

atter bidraget til at løse de mange opgaver, der følger af forsvarets

internationale engagement og dermed Danmarks

indsats for fred og frihed i verden. Reserveofficerer har således

deltaget direkte i den internationale tjeneste som

udsendte eller været med til at skabe forudsætningerne for,

at andre kunne deltage i den internationale tjeneste. Disse

reserveofficerer er dermed foregangsmænd for det samlede

reserveofficerskorps i den omstillingsproces, det nye forsvarsforlig

uvilkårligt indebærer.

Med det nye forsvarsforlig følger, at nogle af forsvarets

hidtidige kendemærker forsvinder. Særlig markant er nedlæggelsen

af mobiliseringsstyrken, som hidtil har været rammen

om de fleste reserveofficerers militære virksomhed. Der

bør imidlertid ikke være tvivl om,at såvel den enkelte reserveofficer

som reserveofficerskorpset som helhed fortsat kan og

vil yde et værdifuldt bidrag til løsning af de mangeartede

opgaver, der henhører under forsvaret.

Jeg vil gerne til hvert enkelt medlem af Reserveofficersforeningen

og de pårørende udtrykke en tak for indsatsen i

2004 samt ønske en glædelig jul og et godt nytår.

RESERVEOFFICEREN 6/2004 3

More magazines by this user
Similar magazines