2012 - Herning Gymnasium

herning.gym.dk

2012 - Herning Gymnasium

2012

INFORMATION


2

Herning Gymnasium

H.P. Hansens Vej 8

7400 Herning

Tlf. 97 22 10 66

Fax: 96 26 18 56

Hjemmeside: www.herning-gym.dk

E-mail: post@herning-gym.dk

EAN.nr. 5798 000 557 482

Skolens kontor er åbent alle skoledage fra 8.00 til 15.00.

Der er lukket i frokostpausen 12.50 – 13.20

Skolens ledelse

Rektor Søren Brøndum

Vicerektor Anette Pedersen

Økonomichef Alice Kramer

Uddannelsesleder Claus Gregersen

Uddannelsesleder Rikke Glüsing Pedersen

Uddannelsesleder Jakob Østergaard

Studievejledere

Tomas Christensen (TC) direkte tlf. 96 26 18 49: 1m, 1p, 1u, 2b, 2m, 2u, 3m, 3r, 3u, 3x

Tina Hvolbøl (THV) direkte tlf. 96 26 18 46: 1d, 1r, 1s, 1y, 2d, 2s, 2y, 3c, 3s, 3y

Line Dalsgaard Vilsen (VI) direkte tlf. 96 26 18 44: 1a, 1b, 1c, 1x, 2a, 2c, 2r, 3a, 3b, 3d

Anna Wilkens (AW) direkte tlf. 96 26 18 45: 1q, 1t, 1z, 2p, 2t, 2x, 2z, 3p, 3t, 3z

Du kan træffe en studievejleder hver dag i skoletiden (fra 10.45-12.40). Alle studievejlederne kan besvare generelle

spørgsmål. Hvis du vil drøfte dine personlige forhold med din egen studievejleder, er det bedst at sende en mail

til vejlederen og aftale en tid. Studievejlederkontorerne ligger på 21-gangen: Lokale 2112 og 2116 (lige over for

kontoret).

Information 2012

Redaktion: Anette Pedersen

Redaktionen afsluttet 4. juli 2012


Rektors velkomst

Det er med stor glæde, at jeg kan byde alle velkommen

til et nyt og herligt skoleår på Herning Gymnasium. Det

gælder både nye og gamle elever.

I er nu elever på et gymnasium, der har 89 års historie

og traditioner at bygge på. Men samtidigt er gymnasiet

altid åben over for fornyelser og forandringer. Som

elever på Herning Gymnasium er I med til at bevare

traditioner og skabe fornyelse.

Vel mødt.

Herning Gymnasium bygger vores

daglige omgangsform med hinanden på,

at samtale og samarbejde altid foregår i

en positiv ånd. Vi skal alle være omhyggelige

med vores arbejde, og vi skal vise

omsorg for de mennesker, vi møder i

skolen, hvad enten der er tale om andre

elever eller ansatte. Det fællesskab, der derfor er på

Herning Gymnasium, danner den ramme, der i det daglige

giver stor frihed til alle.

Vi vil noget med vores skole. Vi vil noget med jer elever.

Vi ønsker nemlig, at hver eneste elev skal opleve at

undres og begejstres over mødet med og på Herning

Gymnasium. Vi ønsker, at hver eneste elev trives og får

endnu mere lyst til at lære mere og tilegne sig viden i

fremtiden. Vi ønsker at give hver eneste af jer mod på at

blive ansvarlig deltager i fremtidens samfund.

Jeg forventer af hver eneste elev, at I yder det bedste I

kan. I skal hver dag gøre jer umage. I skal gøre det godt.

Det er ikke nok at gøre det godt nok. Så garanterer jeg,

at de år, I får på Herning Gymnasium, bliver uforglemmelige

og efterfølgende vil stå blandt de

mest betydningsfulde i jeres liv. Her dannes

venskaber for livet. Men vi vil også

samtidigt udfordre jeres selvforståelse,

jeres omverdensforståelse og jeres sunde

dømmekraft. Det vil I engang sætte

stor pris på.

At være elev på Herning Gymnasium er

ensbetydende med, at du får indsigt i, at

der fi ndes andre betydningsfulde verdener

end din egen (personlige livsverden).

Velkommen til et nyt skoleår.

Vær fl ittig – tag ansvar!

Søren Brøndum

Rektor

3


4

Vejledning i gymnasiet

På gymnasiet er der 4 studievejledere. Hver klasse har

sin egen studievejleder, og du kan fi nde navnet på din

studievejleder på side 2 her i hæftet. Hvis du går ind på

gymnasiets hjemmeside (www.herning-gym.dk), kan du

læse meget mere om vejledningen.

Studievejledernes opgave er primært at støtte elever,

der oplever vanskeligheder i relation til at gennemføre

gymnasieuddannelsen. Der gives både kollektiv og individuel

vejledning. Studievejlederen underviser klassevis

i bl.a. studiemetodik, eksamen samt SU-regler.

Derudover kan du efter behov henvende dig til din

studievejleder på studievejlederkontoret, eller du kan

sende en mail, hvis du har spørgsmål eller vil træffe en

aftale om et møde. Husk selv at tjekke din skolemail

dagligt, for det er normalt her, din studievejleder – og

alle andre på skolen – kontakter dig.

Studievejlederne samarbejder med dine øvrige lærere

og skolens ledelse, bl.a. om din skolegang og dit fravær.

Det er vigtigt, at du altid kontakter din studievejleder,

hvis der opstår situationer, som påvirker din skolegang.

Det kan være private problemer, sygdom, vanskeligheder

med skolearbejdet etc. Husk, at studievejlederens

opgave er at hjælpe dig igennem uddannelsen på

den bedste måde og at rådgive dig, når der er behov

for det.

Tomas Christensen Tina Hvolbøl Line Dalsgaard Vilsen Anna Wilkens


Vejledning ud af gymnasiet

Det er Studievalg, der orienterer dig om videregående

uddannelser og erhverv.

Jeg hedder Majbritt Ammitzbøll og er din studievalgsvejleder

Herning Gymnasium. Jeg afholder i årets løb

en række arrangementer på gymnasiet. Arrangementerne

vil introducere dig til det videregående uddannelsessystem

og give dig redskaber, så du selv bliver i

stand til at fi nde information om at vælge uddannelse

efter gymnasiet.

Individuel vejledning om valg af videregående

uddannelse.

Jeg har åben vejledning på gymnasiet ca. en gang om

måneden, og du er altid velkommen til at booke tid til

en samtale. Det kan være, du ikke aner, hvilken uddannelse

der er den rigtige for dig. Det kan også være, at

du skal have hjælp til et konkret spørgsmål om den uddannelse,

du tænker på. Jeg kan ikke trylle – men jeg kan

hjælpe dig med at blive klar over de muligheder, du har.

Du kan booke en tid til vejledning på:

www.studievalg.dk/book

Du er også altid velkommen i vores Studiecafé i Birk,

Herning. Du skal ikke bestille tid for at få

vejledning - du kan bare kigge forbi. Du kan

også ringe eller sende en mail.

Åbningstider i caféen:

Mandag: 10.00-17.30

Torsdag: 10.00-16.00

Telefontider:

Mandag: 9.00-17.30

Tirsdag: 9.00-15.30

Onsdag: LUKKET

Torsdag: 9.00-16.00

Fredag: 9.00-12.00

Adresse:

Studievalg Midt- og Vestjylland

Birk Centerpark 3

7400 Herning

Tlf.: 87 55 16 06 (direkte nr.)

Majbritt Ammitzbøll

Vejleder

Mail: mea@studievalg.dk

www.studievalg.dk/midtvestjylland

5


6

Skolens INFO

Hvor fi nder man informationer?

Herning Gymnasium lægger vi vægt på at informere alle så godt som muligt. Her er et overblik over,

hvor man fi nder informationer:

1 Hæftet INFORMATION 2012, som du sidder med i hånden, er tænkt som et ”taskehæfte”. Her er navne,

adresser og korte præcise informationer om dagligdagen på skolen. Slå op i hæftet, når du ikke lige sidder

ved en computer.

2 Skolens hjemmeside ligger på adressen www.herning-gym.dk

Hjemmesiden informerer omverdenen om alt det, der foregår på skolen. Den rummer direkte adgang til

skemaet (Lectio) og mange andre informationer. Men den er også skolens avis. Der er nyheder om nuværende

og kommende aktiviteter på skolen. Tit er det klasser eller elever, der leverer tekst og billeder. Hvis du

har noget stof til hjemmesiden, må du gerne sende det til webmaster Lars Henriksen (lh@herning-gym.dk).

3 Fra hjemmesiden er der link til skolens intranet. Intranettet er adgangen til informationer og materiale, som kun

er tilgængeligt for skolens elever og ansatte. Det er vigtigt, at du benytter intranettet, så du får alle de

oplysninger, du skal bruge.

4 I den daglige kommunikation bruger vi e-mail. Du skal tjekke din mailboks hver skoledag. Mange

oplysninger, indkaldelser til møder, reklame for elevfester etc. etc. kommer via din skolemail.

5 Morgensamlingen i Festsalen afholdes hver uge, tirsdag efter 2. lektion i ulige uger og på rullende dage i lige

uger. Morgensamlingen benyttes til at give forskellige typer informationer. Samtidig er der næsten altid under-

holdende indslag fra elever eller lærere.

Hjejlen er en hedefugl. Den indgår i Hernings byvåben og blev

broderet på den fane, som blev skænket skolen, da det første

hold studenter blev dimitteret i 1926. Den er siden blevet opfattet

som skolens logo. Hjejlen symboliserer ”fl id, nøjsomhed

og årvågenhed”.


Skolens

ADMlNlSTRATIONEN

holder til i bygning 2 (21-gangen)

Rektor

Søren Brøndum

Vicerektor

Anette Pedersen

Uddannelsesledere

Claus Gregersen

Jakob Østergaard

Rikke Pedersen Glüsing

Økonomichef

Alice Kramer

IT-afdeling

Anders Sørensen

Mathias Neelen

Christian Haugaard Mønsted

Lars Henriksen

Sekretariat

Tina Randorf, sekretariatsleder

Jane Gaden Andersen, elevadministration

Randi Gardarsson, studieadministration

Pia Egeskov Søndergaard, løn og personale

Charlotte Ranch, bogholder

Pedeller

Peder Kristensen, ledende pedel

Jan Hartvig

Allan Nissen

Svend Erik Thonsgaard

Alle er parate til at hjælpe dig med skoledagens små og

store praktiske problemer. Så kom bare ind på kontoret,

hvis du har brug for assistance.

7


8

Skolens

AT = Almen Studieforberedelse

AT er forkortelsen for almen studieforberedelse. Almen

studieforberedelse er en række forløb med skiftende

fag, der er særligt tilrettelagt for hver studieretning. I almen

studieforberedelse skal du lære, hvordan vi arbejder

fagligt i gymnasiet (og på de videregående uddannelser).

Du bliver gjort bevidst om, hvordan emner kan

anskues forskelligt afhængigt af den faglige metode, der

anvendes, og du lærer om, hvordan mennesket tænker

og har tænkt gennem tiderne. Det er målet, at du bliver

forberedt til videre studier efter gymnasiet.

BESTYRELSEN

Gymnasiet er selvejende. Det overordnede ansvar for

gymnasiets drift ligger hos bestyrelsen, hvis formand er

professor, dr. jur. Erik Werlauff. Man kan følge bestyrelsens

arbejde via skolens hjemmeside, hvor mødereferaterne

offentliggøres (www.herning-gym.dk). Klik på

Om Herning Gymnasium/Bestyrelsen – her er der også

navne og adresser på alle medlemmer af bestyrelsen.

BOGDEPOTET

Bogdepotet ligger i kælderen under bygning 3. Det er

normalt åbent mandag - torsdag fra 10.40 – 12.45 (dvs.

i begge de store frikvarterer) og fredag 12.15 – 12.45

(i spisefrikvarteret). Vi bruger mange bøger. Men bøger

er dyre, og du skal derfor passe godt på dem ved at

binde dem ind, skrive navn i dem og behandle dem

ordentligt. Du skal selv erstatte bøgerne, hvis du ødelægger

dem eller smider dem væk.

Skolen stiller de fl este undervisningsbøger gratis til

rådighed. Bøgerne ligger i reoler, hvor hver klasse har

sin egen. Hver bog har sit eget individuelle nummer i

form af en stregkode. Du skal selv hente bøgerne og

ved hjælp af sygesikringsbevis og bøgernes stregkode

registrere på computeren, at du har lånt dem. Det er

den elev, der har lånt en bog, der hæfter for bogen. Så

lad være med at lade andre bruge dit sygesikringskort

til at låne på. I åbningstiden er det normalt Henny G.

Mortensen, du møder i bogdepotet.

BUS- OG TOGKORT = HYPERCARD:

Folketinget har vedtaget en ny ordning for rabat til unge

under uddannelse. Det kaldes Hypercard og afl øser det

nuværende uddannelseskort. Hypercard er en forsøgsordning,

der løber i 2 år. Kortet koster 300 kr. om måneden

og giver fri pendling mellem hjem og skole og

fri kørsel i den kollektive trafi k inden for takstområdet

(Vestjylland); desuden giver det rabat til offentlig trafi k

(bus og tog) i de øvrige takstområder i Danmark. Du

bestiller Hypercard på samme måde og i samme system

som uddannelseskortet, det vil sige:

Du bestiller dit uddannelseskort på

www.uddannelseskort.dk.

Du må regne med op til 3 ugers sagsbehandlingstid.

Skolen kontrollerer og godkender din ansøgning

elektronisk i SU-systemet. Du modtager herefter et

rabatbrev fra Styrelsen for Statens uddannelses-

støtte med oplysninger om din ret til rabat.

Derefter går der en uges tid, før du modtager dit

Hypercard fra dit trafi kselskab.


Skolens

Du kan læse mere om kortet og betingelser på

www. uddannelseskort.dk. Her kan du også oprette dig

som bruger af systemet. Det anbefaler vi dig at gøre,

fordi det giver dig adgang til informationer om dit eget

bus/togkort.

COMPUTERE

I modsætning til mange andre gymnasier har Herning

Gymnasium valgt at forsyne dig med elektroniske internetordbøger,

og vi har erstattet de store dyre grafregnere

til matematikeleverne med fagprogrammet Maple.

Til gengæld anbefaler vi, at du investerer de sparede

penge i en bærbar computer. Vi kan ikke kræve, at du

køber en computer, og du kan sagtens få en studen-

tereksamen uden, men en bærbar computer er et

værdifuldt og tidssparende redskab i dagligdagen. Alle

moderne bærbare computere, med mindst Windows

XP eller Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) kan håndtere

skolens programmer, også de små netbooks.

Fra din egen maskine kan du komme på nettet på skolen,

og du kan tilgå skolens servere både fra skolen og

hjemmefra. Er du på skolen kan du udskrive på skolens

printere (se punktet om Papir, Print og Kopiering).

Ønsker du at have en komplet og lovlig Microsoft

Offi ce-programpakke på din egen maskine, kan du på

skolens intranet under IT-support fi nde et godt tilbud.

Hvis du ikke selv har en computer, kan du få adgang til

9


10

Skolens

internet, skema, Offi ce-pakke og andre relevante programmer

fra alle skolens computere.

Brugernavn og kode til skolens systemer og til din skolemail

udleveres en af de første dage, du er på skolen.

Bemærk: Du forventes at læse din mail og tjekke Lectio

mindst en gang hver skoledag, idet megen kommunikation

på skolen foregår på denne måde.

CYKLER OG KNALLERTER

Hvis du cykler eller kører på knallert til skole, skal du

anbringe din cykel/knallert i cykelstativerne og/eller de

markerede felter.

DUESLAG

kaldes lærerens postbokse. Dueslaget fi ndes på 21-gangen

ved studievejledernes kontor og lige over for administrationens

kontor. Her kan du afl evere opgaver mv.

til lærerne.

EKSAMINER OG ÅRSPRØVER

Studentereksamen omfatter 8 eksaminer samt studieretningsprojektet.

Ved afslutningen af 1. og 2.g er der en

række skriftlige og mundtlige årsprøver.

I 2013 offentliggøres eksamensplanen den 15. og den

22. maj. Her får du at vide, hvilke fag Undervisningsministeriet

har udtrukket som eksamensfag, og hvilke fag

du skal til årsprøve i.

EKSKURSIONER OG STUDIETURE

I din gymnasietid vil du sandsynligvis komme til at deltage

i en eller fl ere ekskursioner og studieture. Ved

indenlandskeekskursioner dækker gymnasiet transportomkostninger,

men der skal ved fl erdagesekskursioner

regnes med udgifter til kost og overnatning. Ved ekskursioner,

der går til udlandet, skal eleverne selv betale alle

udgifter. Der er normalt en studietur i 2.g. Opsparing

hertil sættes i gang i løbet af 1.g. Du bliver orienteret

herom af teamlederen.

ELEVRÅD

Elevrådet består af ni medlemmer, tre fra hver årgang.

Elevrådet har løbende kontakt til klasserådet, der har

en repræsentant fra hver klasse. Elevrådet er ligesom

Pædagogisk Råd (lærernes råd) et rådgivende organ for

rektor. Derfor mødes rektor regelmæssigt med elevrådetfor

at drøfte alle de spørgsmål, der er interesse for

blandt eleverne. Der er valg til elevrådet og konstituerende

møde i begyndelsen af skoleåret.

ELEVSTØTTEFORENING

Foreningen yder i særlige tilfælde økonomisk støtte til

enkeltelever til ekskursioner og studierejser. Man skal

indsende en ansøgning til rektor for eventuelt at kunnefå

et tilskud. Der bliver i hvert tilfælde foretaget en

vurdering af behovet, og derfor skal der være tale om

velbegrundede ansøgninger.

E-MAIL

Skolens e-mail er kun beregnet til uddannelsesformål.

Du må sende mails til andre elever i din klasse og til

dine lærere. Du må ikke sende mails til store grupper,

fx alle elever, alle lærere. Skolerelevante mails til alle


FERIEPLAN 2012-2013 FOR ELEVERNE

alle dage er inklusive

Sommerferie

lørdag 30. juni - søndag 12. august 2012

Efterårsferie

lørdag 13. oktober - søndag 21 oktober 2012

Operation Dagsværk

onsdag 7. november 2012

Juleferie

lørdag 22. dec. 2012 - onsdag 2. januar 2013

Vinterferie

fredag 8. februar - søndag 17. februar 2013

Påskeferie

lørdag 23. marts - mandag 1. april 2013

St. Bededag

fredag 26. april 2013

Kr. Himmelfartsdag

torsdag 9. maj 2013

Pinse

mandag 20. maj 2013

Sommerferie

lørdag 29. juni -

Bemærk: Lørdag den 26. januar 2013 er skoledag

(samtidig med åbent hus for kommende elever).

Fredag den 8. februar er til gengæld fridag.

Ferieplanen angiver de dage, hvor der ikke

skemalægges undervisning.

11


12

Skolens

eller mange på skolen må kun sendes efter aftale med

vicerektor Anette Pedersen (kontor 21.52). Skolen benytter

e-mail rigtig meget. Du skal derfor tjekke din mail,

hver gang du er på skolen. Der kan være beskeder fra

studievejledere, skolens kontor, lærere, skemalægger og

mange andre – og i mange tilfælde får du kun meddelelsen

via mail.

EVALUERING

Elever og lærere samarbejder om en systematisk evaluering

af undervisningen. Dette sikrer åbenhed og

synlighed omkring udviklingen af undervisningen med

henblik på at forbedre elevernes udbytte af den.

En evalueringsplan for hver af de tre årgange ligger på

hjemmesiden under menupunktet Om Herning Gymnasium.

FESTER

Skolens elevfester arrangeres som hovedregel af elevforeningen

ÆB i samarbejde med repræsentanter for

skolen. Cafeer er altid placeret på fredag eftermiddage

efter skoletid, og fester holdes normalt fredag aften fra

20 til 24.

Bemærk: Festerne er lukkede fester (dvs. kun for skolens

elever). Billetter kan kun købes i forsalg og består af

armbånd ligesom dem, der bruges ved musikfestivaler.

FORSIKRING

Skader skal anmeldes til din private forsikring. Skolen

har ikke nogen forsikring, der dækker skader eller tyveri.

Benyttelse af skolens garderobe sker på eget ansvar.

FORÆLDREMØDER

I begyndelsen af skoleåret inviteres 1.g’ernes forældre

til det såkaldte ”Girafmøde”. Her præsenteres klassen

og dens lærere (”girafferne”!) for forældrene. I november

er der forældresamtaler for 1.g, hvor der er mulighed

for at tale med lærerne fra klassen. I november/

december afholdes der et arrangement for 2.g, hvor

der er mulighed for samtaler med klassens lærere og

studievejlederen. Desuden orienterer lærerne om planlægningen

af studierejserne, der afvikles i uge 10 i foråret

2013 (for enkelte klasser dog i uge 12). Det skal

understreges, at forældrene altid er meget velkomne til

at rette henvendelse til gymnasiet, hvis der er spørgsmål

eller problemer, der skal afklares.

FRITAGELSE FOR IDRÆT

Hvis du skal fritages for idræt, skal du henvende dig

til din studievejleder. Hvis du på grund af sygdom har

brug for en længerevarende fritagelse fra idrætsundervisning,

skal du afl evere en lægeerklæring, hvor lægen

skal angive sygdommens art, varigheden og omfanget

af fritagelsen. Du skal selv betale lægeerklæringen. Er

hindringen for din deltagelse umiddelbart synlig, f.eks. et

brækket ben, kan studievejlederen fritage dig helt eller

delvis, uden at der kræves lægeerklæring. Hvis du på

grund af handicap/sygdom ikke kan have idræt, skal du

have et andet fag på C-niveau, der erstatter de manglende

timer. Det er skolen, der fastsætter, hvilket andet

fag du skal have.


FORSØMMELSER

Der er møde- og afl everingspligt i gymnasiet.

Du skal deltage i alle lektioner.

Hvad så, hvis jeg er syg?

Hvis du er fraværende på grund af sygdom eller af andre tvingende grunde, skal du oplyse

fraværsårsagen i Lectio.

Hvis du er syg i længere tid, kan du få sygeundervisning. Det aftaler du med din studievejleder.

Hvis du i øvrigt har problemer, der påvirker din skolegang, skal du kontakte din studievejleder,

som vil prøve at hjælpe dig.

Du skal afl evere alle skriftlige opgaver til tiden

Det er vigtigt, at du ikke kommer bagefter med skriftlige afl everinger.

De skal afl everes til tiden.

Hvis du ikke afl everer en opgave til tiden, bliver du indkaldt til at arbejde med den i ”KRIDT-

HUSET”/studieværkstedet.

Der er mødepligt i ”Kridthuset”.

Hvad sker der, hvis jeg alligevel forsømmer eller ikke afl everer

opgaver til tiden?

Du vil meget hurtigt få en skriftlig advarsel. Advarslen fortæller dig, at hvis du ikke fremover

passer lektionerne og afl everer opgaverne til tiden, vil du komme til eksamen i alle fag, der

afsluttes i indeværende skoleår eller miste retten til at afl ægge eksamen i et eller fl ere fag.

Du kan kun få SU, hvis du er studieaktiv

Hvis du bliver ved med at forsømme efter at have fået en skriftlig advarsel, vil vi normalt

vurdere, at du ikke er tilstrækkeligt studieaktiv. Det betyder, at du ikke kan få SU.

13


14

Internationalisering

Herning Gymnasium er vi lokalt forankrede og inter- inter- inter- ningen ønsker at deltage i studierejser til udlandet.

nationalt orienterede. For at give vores elever så gode Således vil interesserede elever blive tilbudt en tur

forudsætninger som muligt for at studere, arbejde og til Ohio i USA i efterårsferien 2013.

rejse ud i en stadigt mere globaliseret verden er det at forsøge at skaffe udenlandske gæstelærere til

derfor vigtigt for os at ruste eleverne til mødet med skolen, ligesom det internationale kontor vil stå for

fremmede kulturer, vaner og normer.

at sende lærere fra Herning Gymnasium på længe-

På skolens internationale kontor vil de to internationale revarende ophold på skoler i udlandet.

koordinatorer Kelli Nørgaard og Kenneth Søndberg sammen med skolens elevråd at arbejde på at gøre

Hansen arbejde for at styrke og udvikle skolens mange Herning Gymnasium til et endnu mere attraktivt

internationale aktiviteter. De vil i samarbejde med skolens

lærere og elever tage initiativer, der kan styrke det

sted at være for udenlandske elever.

internationale aspekt på hver enkelt studieretning. Mo- Derudover arbejder de forskellige studieretninger på

derne kommunikationsformer som Skype, Facebook og hver deres måde med internationalisering i den daglige

blogging vil blive integreret i undervisningen, så vores undervisning og tilstræber i tilrettelæggelsen af studie-

elever og lærere kan møde mennesker på andre skoler rejsen at koble det internationale aspekt med de fag

i andre lande og i andre kulturer. Herning Gymnasium som kendetegner studieretningen. I det kommende

har på nuværende tidspunkt partnerskoler i Frankrig, skoleår går studierejserne bl.a. til Brest i Frankrig, Alican-

Spanien, Tyrkiet, USA og Libanon, men vi vil også gerne te i Spanien og Istanbul i Tyrkiet. Ofte indgår homestay

fi nde skoler i blandt andet Indien, Tyskland og og Afrika, i en eller anden udstrækning i opholdet, hvilket betyder,

som vi kan samarbejde med og lære noget af. af. Det Det er at man rigtig kommer ind under huden på den lokale

nemlig i mødet med andre, at vi vi bliver klogere på os

selv.

Koordinatorerne vil arbejde på at fremme elevernes

og lærernes interkulturelle kompetencer ved bl.a.

at sende interesserede lærere og elever af sted på

sommerkurser i udlandet og

at støtte lærere og elever, der uden for undervis

kultur.


Udvekslingsstuderende

Elevrådsformand Amalie Høgfeldt fortæller om et nyt

initiativ til støtte for udvekslingsstuderende:

Hvert år modtager Herning Gymnasium også udvekslingsstuderende

fra hele verden. Vi her på Herning

Gymnasium ønsker at gøre et år som udvekslingsstuderende

i Danmark til noget helt særligt. Det er vigtigt,

at alle elever er positivt indstillet og imødekommende

over for elever med anden skolebaggrund og kultur. Vi

ser det som en stor glæde at kunne få et indblik i en

anden kultur, og vi ved, at elever fra andre lande kan

bidrage positivt i undervisningen og i det sociale. Som

noget særligt har vi et Make a Friend program, som

alle de udvekslingsstuderende bliver tilbudt at deltage i.

Make a Friend projektet er lavet af Elevrådet og har det

formål at integrere de udvekslingsstuderende bedre på

skolen. Alle øvrige elever kan også ansøge om at deltage

i programmet, hvor danske elever bliver sat sammen

med en udvekslingsstuderende, som man kan dele kultur

med og som man skal have et specielt øje for.

Vi ønsker at det skal være en god og interessant oplevelse

at være udvekslingsstuderende på Herning Gymnasium.

INTERNATIONALE AKTIVITETER I 2012/13:

September: Amerikanske lærere fra Edmonds Community College i Seattle på besøg i 14 dage for

at overvære og drøfte undervisning.

Oktober: 3.a og 3.b på besøg hos partnerskoler i hhv. Ohio og North Carolina.

Oktober: Studietur til Ohio for interesserede elever. Lærerbesøg fra partnerskole i Libanon.

Okt./November: 2.y forlægger undervisningen til Edmonds Community College i Seattle.

Elever fra Taiwan på besøg på Herning Gymnasium.

November: 2.g-tysk holdene tager til Lübeck, 2.g-fransk tager til Paris, 2.g-spansk afvikler

”spanske dage”. 2.a til Berlin.

Januar/februar: Spansk universitetsstuderende underviser på skolen. Danske lærere besøger

libanesisk partnerskole.

Februar: Lærere fra Herning Gymnasium på besøg på Edmonds Community College i Seattle.

Marts: 2.g’erne på studierejser i England, Spanien, Tyskland, Frankrig, Italien og Tyrkiet.

April: Besøg fra partnerskole i Brest i Frankrig.

April: Besøg fra partnerskole i Ohio.

15


16

Skolens

FRØ

Frøer er kælenavnet for de nye 1.g’ere. Det kommer

enten af frø i betydningen det, der skal spire og sætte

blomst, eller i betydningen et lille grønt væsen, som 2.

og 3.g’erne gerne vil kysse for at fi nde en prins eller en

prinsesse. Under alle omstændigheder er ordet venligt

og kærligt ment.

FÆLLESSAMLING

Der er fællessamling hver uge: I de ulige uger er det for

alle elever om tirsdagen kl. 10.45 (efter anden lektion)

og i de lige uger afholdes fællessamlingen årgangsvist,

således at 1.g mødes tirsdag, 2.g onsdag og 3.g torsdag

alle kl. 10.45 i Festsalen. Der er mødepligt. På morgensamlingen

gives mange typer information til elever og

lærere. Her har både elever og lærere mulighed for at

fortælle om aktiviteter på skolen. Og her er der ofte

talentfulde elever, der optræder for kammeraterne.

FÆLLESTIMER

arrangeres dels af Aktivitetsudvalget, dels af lærere i de

forskellige studieretninger. I løbet af et skoleår vil der

typisk være 4 arrangementer, som afholdes for en eller

fl ere årgange eller for hele skolen.

GARDEROBE

Du må gerne hænge dit tøj i garderoben i fællesområdet.

Men undgå at efterlade værdigenstande i lommer

og tasker. Desværre sker det en gang imellem, at der

forsvinder noget. Og skolen har ingen forsikring, der

dækker tyveri. Vi har videoovervågning og anmelder

alle tyverier til politiet – men det er ærgerligt at miste

dyrt tøj, PC, mobil eller andet værdifuldt, fordi man tror,

at ingen stjæler. Benyttelse af garderoben sker på eget

ansvar.

GLEMTE SAGER

Værdigenstande og mindre ting (smykker, USB-stik, ledninger,

briller, kreditkort, mobiltelefoner etc. etc.) kan

hentes på kontoret. Større ting (jakker, sko, gymnastiktøj

etc.etc.) anbringes på hylder i kælderen under 31-gangen

– uden for bogdepotet. Glemte sager opbevares 3

måneder, hvorefter de kasseres.

GRUNDFORLØBET

er det første halve år af gymnasieuddannelsen. Det giver

de nye elever indsigt i en række af gymnasiets fag

og arbejdsmetoder. Grundforløbet omfatter desuden

”naturvidenskabeligt grundforløb”, der ved hjælp af

bogen ”Ind i naturvidenskab” giver forståelse af naturvidenskabelig

tankegang og metode, og ”Almen sprogforståelse”,

der med udgangspunkt i grundbogen ”Babelstårnet”

øger indsigten i arbejdet med sprog, både

i dansk og fremmedsprog. En del af forløbet i almen

sprogforståelse omfatter latin.

ID-KORT

Du får udleveret et ID-kort i løbet af september. Du

skal bruge det for at opnå adgang til fester på skolen

IDRÆT PÅ SKOLEN

Idræt er sjovt og sundt – ikke kun i skoletiden. Idrætslæ-


Skolens

rerne tilbyder forskellige aktiviteter efter skoletid. Fælles

for aktiviteterne er, at de giver mulighed for at lave

noget sjovt sammen med kammerater fra klassen, og

med elever fra andre klasser. Fælles idrætsaktiviteter er

en rigtig god måde at møde andre på, og så er det jo et

godt bidrag til den times daglige motion, som WHO og

Sundhedsstyrelsen anbefaler. I det kommende skoleår

planlægger idrætslærerne fi tness-instruktion og dans.

I de traditionsrige interne turneringer dyster de enkelte

klasser mod hinanden. Der bliver klasseturneringer i

volley, ultimate, fodbold, løb og dans.

KANTINE

Kantinen har et alsidigt udvalg af varer med både kolde

og lune retter, mælkeprodukter, frugt, drikkevarer og lidt

mundgodt. Men du kan selvfølgelig også tage madpakke

Fællesarrangement 6. september 2012:

Paneldebat forud for Folketingsvalget.

med hjemmefra og spise den i kantinen. I kantinen og i

fællesområdet er der selvafrydning.

KARAKTERGIVNING

Du får standpunktskarakterer fl ere gange om året. I

november/december og i marts får du standpunktskarakterer

i alle fag. Ved skoleårets afslutning får du

standpunkts-karakterer/årskarakterer i alle fag. I de fag,

der afsluttes, indgår årskaraktererne i dit studentereksamensbevis.

KLASSETEAM

Hver klasse har et klasseteam (klassens lærere). Hvert

klasseteam har en teamleder, der koordinerer samarbejdet

om klassens undervisning. Det er klasseteamet,

der udarbejdet studieplanen og herunder fastlægger

17


18

KARAKTERSKALA

Skolens

12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation,

der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets

mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler.

10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation,

der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets

mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der

demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en

del mangler.

4

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der

demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets

mål, med adskillige væsentlige mangler.

02

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation,

der demonstrerer den minimalt acceptable grad af

opfyldelse af fagets mål.

00

Den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation,

der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse

af fagets mål.

-3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

afl evering af skriftlige opgaver. Du kan altid tale med din

teamleder om forhold vedrørende uddannelsen

KONGEBALLET

Fredag den 22. februar 2013 inviterer 3.g’erne deres

forældre, nuværende og tidligere elever, lærere m.fl . til

det traditionsrige Kongebal, hvor højdepunktet er Les

Lanciers, som danses til tonerne af skolens berømte

Kongebalsorkester.

LECTIO

Lectio er skolens skemaprogram. Det er tilgængeligt på

internettet på adressen www.lectio.dk. Skolen bruger

ikke papirskemaer. Se mere under Skema. Via Lectio er

der også adgang til klassens studieplan, og i mange tilfælde

fi nder du her materiale, der skal bruges i timerne.

LOMMEREGNER

Alle elever forventes at have en simpel lommeregner

til rådighed. Skolen anbefaler kraftigt en Texas Instruments

TI-30XB, som typisk kan erhverves for under 200

kroner. A- og B-holdene i matematik bruger regneprogrammet

Maple til komplicerede udregninger. Dette

program får du udleveret af skolen.

MEDIATEK

Mediateket rummer ca. 25.000 bøger, og der står

mindst et eksemplar af alle de bøger, der fi ndes i klassesæt

i Bogdepotet. Hvilke bøger der fi ndes, kan du også

se på skolens intranet under Mediateket. Alle bøger er

ligesom i Bogdepotet registrerede ved hjælp af en streg-


Skolens

Kongeballet februar 2012

kode. Du skal ved udlån bruge dit sygesikringsbevis

- ligesom i Bogdepotet! Se vejledningen oven over

computeren ved indgangen til Mediateket. Mediateket

rummer desuden computere, printere, scanner og kopimaskiner.

På Mediateket træffer du uddannelsesbibliotekar

Tina Daugaard, som også gennemfører bibliotekskurser

for alle klasser. Kurserne, der især omfatter

informationssøgning, lægger op til de større skriftlige

opgaver, du skal udarbejde i løbet af gymnasietiden.

MUSIK PÅ SKOLEN

Herning Gymnasium har et aktivt musikmiljø, og ud

over de aktiviteter, der er knyttet til den egentlige musikundervisning,

er der mange muligheder for at udfolde

sig inden for musikken. Øvegrupper kan få øvetider i

musiklokalerne efter skoletid for så senere at vise de-

res kunnen ved bl.a. musikcafeer og morgensamlinger. Vi

afholder desuden en ”Grønnegårdscafe” for de bands,

der låner skolens lokaler – den fi nder sted i maj 2013.

Skolen har også et soulband, hvor blæsere, rytmemusikere

og sangere kan søge optagelse. I de første par

måneder af skoleåret kan man deltage i korarbejdet,

hvor skolens musikstudieretningsklasser danner basis,

men alle er selvfølgelig velkomne til prøverne. Dette

arbejde sluttes med deltagelse i et stort regions-korsamarbejde

på et af gymnasierne i området. Resultatet

af dagens arbejde fremføres ved en stor koncert i

Herning Kongrescenter. Hvert år har skolen et større

musicalprojekt. Som sædvanligt laver vi en lille audition

for de elever, der har lyst til at synge med fra scenen,

men I skal huske, at der også til de praktiske gøremål

(lyd, lys og scene) skal bruges en del hjælpere - også

19


20

ORDENSREGLER

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til

lovgivningens krav. Her kan du læse en kort udgave.

Den samlede tekst fi ndes på hjemmesiden under

punktet ”Skolen”.

Studie- og ordensregler for

Herning Gymnasium

Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker,

både elever, lærere og teknisk-administrativt personale.

Derfor skal enhver, der færdes på skolen, udvise

respekt for andre og for andres arbejdsopgaver, og

der skal i den daglige omgangsform være en god tone

mellem alle.

For at undervisningen kan fungere

godt, skal du

møde til tiden og afl evere opgaver til tiden

være velforberedt og deltage aktivt og

konstruktivt

vise respekt for arbejdet (du må fx kun forlade

lokalet efter aftale med læreren)

følge retningslinierne for brug af IT på skolen

For at dagligdagen i øvrigt kan

fungere godt, skal du

behandle skolens møbler og andet udstyr

ordentligt

efter hver eneste lektion hænge din stol op under

bordet og rydde op på din plads

passe godt på bøger og andet undervisningsmateriale,

som du låner af skolen

kun spise og drikke i kantinen/fællesområdet eller

ved bordene udenfor (du må gerne medbringe

alm. vand i klasselokalet)

altid rydde op efter dig selv både inde og ude og

hjælpe dine kammerater med at huske

på det samme

rygning er ikke tilladt på gymnasiets område,

hverken ude eller inde.

nøje overholde skolens rusmiddel- og alkohol-

politik (det er nemt at huske, for i skoletiden

er alt forbudt!)

Hvis du en dag er fraværende, skal du

oplyse fraværsårsag i skemaprogrammet ”Lectio”.

Du skal kontakte din studievejleder, hvis du har

længerevarende fravær eller hvis du skal fritages

for idræt.

Hvis du ikke følger skolens studie- og ordensregler,

eller hvis du ikke deltager aktivt i undervisningen, fastsætter

rektor om nødvendigt en passende sanktion.

Reglerne gælder for alle skoleaktiviteter, hvad enten

de foregår på skolen, under ekskursioner, på virksomhedsbesøg

eller lignende.


Skolens

gerne forældre. Vi arbejder normalt onsdag eftermiddag

efter skoletid fra uge 43 og frem, og hvis du ønsker

at være med, skal du desuden allerede nu reservere

weekenderne i januar, men selvfølgelig kommer der

inden juleferien en specifi ceret plan for disse weekendprøver.

Der er showtime i uge 5. Endelig danner skolens

musikere sammen med tidligere elever et orkester til

at akkompagnere Les Lanciers ved Kongeballet sidst i

februar. Der er masser af muligheder, hvis du vil være

med i skolens musikmiljø.

OPRYDNING

Når du forlader et undervisningslokale, skal du sætte

stolen op under bordet og rydde din plads for affald.

Man rydder generelt op efter sig selv indendørs og

udendørs og lægger affald i skraldespande. Klasserne

har på skift i en uge den opgave ved spisefrikvarterets

afslutning at gennemgå alle indvendige og udvendige

fællesarealer og rydde evt. rester væk. I får nærmere

besked herom.

ORDBØGER

Skolen har købt adgang til Gyldendals Røde Ordbøger

på nettet, og du får gratis adgang til disse. Desuden er

Retskrivningsordbogen gratis tilgængelig på nettet. Derfor

behøver du ikke at anskaffe dig nogen ordbøger,

hvis du selv har en bærbar computer med indbygget

trådløst net. Hvis du ikke har en bærbar computer, så

forventes du at købe Gyldendals Røde Ordbøger til

alle dine fremmedsprog.

PAPIR, PRINT OG KOPIERING

Du skal selv anskaffe det notatpapir, du har brug for.

Skolen udleverer det nødvendige tekniske papir. Hver

elev tildeles et antal gratis print pr. kalenderår.

Derudover kan man købe, så mange print man vil. Ekstra

print købes på kontoret. Lærerne udleverer de nødvendige

kopier - men har du behov derudover, står der

uden for Mediateket en kopimaskine, som du kan benytte.

Du skal selv betale for kopierne (50 øre pr. stk.).

Du kan købe et kort til 100 kopier til kopimaskinen for

50 kr. på Mediateket.

RINGETIDER

1. lektion: 08.05 - 09.15

2. lektion: 09.30 - 10.40

3. lektion: 11.05 - 12.15

4. lektion: 12.45 - 13.55

5. lektion: 14.05 - 15.15

RYGNING

er ikke tilladt på gymnasiets område, hverken ude eller

inde.

SKABE

Elevskabe fi ndes i cykelkælderen. Hvis du ønsker et

skab til at opbevare personlige ting og bøger på en sikker

måde, kan du henvende dig på kontoret. Det koster

100 kr. for tre år. Du skal selv anskaffe hængelås.

21


22

Skolens

SKEMA

Alle lektioner er på 70 min.

Grundskemaet, der er et 14-dages skema, offentliggøres

ca. en uge før skolestart såvel på skolens intranet

som på internetadressen http://www.lectio.dk (under

menupunktet vælg skole klikker man på Herning Gymnasium

12/13). Der vil i løbet af skoleåret på grund af

særlige forhold (sygdom, kurser mv.) komme skemaændringer.

Disse offentliggøres som hovedregel i Lectio,

senest 2 uger før de fi nder sted.

Akutte ændringer kan forekomme med meget kort

varsel. Din undervisning vil med få undtagelser altid ligge

inden for tidsrummet 8.05-15.15. Planlæg ikke andre

aktiviteter i dette tidsrum.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU)

Hovedreglen er, at alle i en ungdomsuddannelse kan få et

månedligt grundbeløb fra kvartalet efter, at de er fyldt 18

år. Ud over grundbeløbet kan der ydes yderligere støtte

afhængig af forældrenes indtægt, og denne forældreafhængighed

varer, til man er fyldt 20 år. Uanset om man

er udeboende eller hjemmeboende, får man støtte som

hjemmeboende, indtil man er fyldt 20 år.

Der er muligheder for dispensation for 18-19-årige, der

ikke bor hjemme. Kontakt din studievejleder og hør om

mulighederne. Er du fyldt 20 år, kan du få støtte som udeboende

efter ansøgning, hvis du faktisk ikke bor hjemme.

For at søge eller ændre SU skal du bruge NemID.

Hele ansøgningsproceduren foregår elektronisk under

punktet ”minSU” på hjemmesiden www.su.dk

SPECIAL PÆDAGOGISK STØTTE (SPS)

Hvis du har behov for særlig støtteforanstaltning på

grund af funktionsnedsættelse (handicap), skal du henvende

dig til skolens studievejledere. De vil her i samarbejde

med dig og dine forældre fi nde ud af, hvordan

skolen kan hjælpe dig bedst muligt.

STIPENDIER

Til skolen er knyttet en række fonde, der uddeler stipendier

eller legater til elever fra Herning Gymnasium:

Herning Gymnasiums Stipendiefond, Herning Gymnasiums

Jubilæumsstipendiefond, Murermester Bangs legat

og Tandlæge Harald Jørgensens Skolelegat.

Ansøgningsskema hentes via hjemmesiden under

menupunktet ”Skolen/Legater” og afl everes inden den

1. juni. Derudover uddeler lærerforsamlingen Preben

Sommers og Chr. Eriks legat. Disse kan ikke søges.

STUDIEPLAN

I skemaprogrammet Lectios menubjælke kan du klikke

på ”Studieplan”. Det er et vigtigt værktøj i dit daglige arbejde.

Her kan du se de undervisningsforløb, din klasse

skal have, og der er mange oplysninger om lektier, materiale,

arbejdsformer og meget andet.

STUDIETURE

- se under Ekskursioner

STUDIEVÆRKSTED

Tirsdag og onsdag fra september til april er det muligt


Skolens

at få lektiehjælp. Vejledningen fi nder sted på og uden

for Mediateket. Det er både lærere og erfarne elever,

der er dine rådgivere. Du kan også få hjælp, hvis du har

problemer med IT - eller få undervisning i eller om

emner relateret til anvendelsen af skolens programmer.

TUTORER FOR 1.G

Til hver 1.g-klasse er der knyttet to tutorer. Det er

elever fra en tilsvarende studieretningsklasse i 2.g, som

sammen med teamlederen hjælper de nye elever til

rette på skolen.

TYVERI

Desværre er gymnasiet somme tider plaget af tyveri af

forskellige effekter, fx i garderoben, der ligger tæt ved

indgangen. Vi har derfor etableret videoovervågning

fl ere steder på skolen. Du bør ikke efterlade værdigenstande

i dit overtøj, og du kan leje et skab til dine ejendele.

- se også under Skabe og Forsikring

UDVEKSLINGSSTUDENT

Hvert år får skolen besøg af studerende fra USA, Canada,

Australien eller andre lande. De bor hos en familie

i Herning eller omegn et år og følger undervisningen i

en klasse (som regel 2.g).

Du har også mulighed for at komme til udlandet et år

- bl.a. American Field Service og Rotary sender hvert

år mange danske elever til High Schools og lignende i

fjerne lande. Oplysninger kan fi ndes i materiale i studievejledningen,

men gå i gang i god tid. Et godt tidspunkt

at rejse på er efter grundforløbet.

ÆB – Æ BINDSTOUW

Æ Bindstouw, måske bedre kendt som ÆB, er en kulturel

forening, der blev grundlagt helt tilbage i 1926. Som

elev på Herning Gymnasium er du automatisk medlem

af ÆB og har dermed adgang til alle arrangementer

ÅRSNORM

Hvert hold har en årsnorm, der angiver, hvor meget undervisning

holdet skal have. Årsnormen åbner for nye

fl eksible tilrettelæggelsesformer og sikrer, at alle får den

undervisning, de har krav på. Du kan på Lectio under

menupunktet holdrapport / modulregnskab løbende

orientere dig om, hvor meget af årsnormen på det enkelte

hold der er gennemført. Når årsnormen er nået,

er undervisningen på holdet slut.

23


Skolens medarbejdere

Per Agertoft (PA)

Under Kastanien 19

7500 Holstebro

Tlf. 22 51 17 08

historie, spansk

Mark Andreassen (MA)

Sønderkær 8, Gjellerup

7400 Herning

Tlf. 86 23 29 33

biologi, kemi

Lisa Bjerg (LB)

Vesterdams Allé 2

7400 Herning

Tlf. 86 19 24 10

dansk, samfundsfag

Anita Kjær Andersen (AKA)

Skejbygårdsvej 11, 1.2

8240 Risskov

Tlf. 27 82 62 55

spansk, tysk

Thorkil Bechmann Axelsen (TA)

Bøgens Kvarter 98

7400 Herning

Tlf. 61 66 48 69

samfundsfag, fransk, erhvervsøkonomi

Marie-Louise Steensgaard Bjerg (ST)

Brogårdvej 29

7400 Herning

Tlf. 86 13 89 90

engelsk, historie

Jane Gaden Andersen (JG)

Koustrupparken 21

7400 Herning

Tlf. 97 21 55 60

elevadministration

Niels Ebbesen Bay (NB)

Remmevej 15

7430 Ikast

Tlf. 97 15 56 36

musik, naturgeografi

Søren Brøndum (SB)

Finsensgade 7

7400 Herning

Tlf. 97 21 40 30 / 40 28 96 53

rektor, samfundsfag, geografi ,

erhvervsøkonomi

Søren Dybdal Andersen (SDA)

Rolighedsvej 1 A, 1. th.

7400 Herning

Tlf. 22 98 49 30

musik, spansk

Bente Bisgaard (BI)

Sneppevej 39

7400 Herning

Tlf. 97 21 74 61

matematik

Trine Buchhave (TBU)

Turkuvej 34

8600 Silkeborg

Tlf. 61 33 56 00

historie, samfundsfag

25


26

Skolens medarbejdere

Lisbeth Bundesen (LIB)

Silkeborgvej 100, 2. th.

8000 Århus C.

Tlf. 20 89 68 89

musik, matematik

Tomas Bjerregaard Christensen (TC)

Stationsvej 18

7080 Børkop

Tlf. 75 86 60 69 / 23 45 02 74

studievejleder, musik

Tonie Svinth Dideriksen (TD)

Højgårdsvej 7

6920 Videbæk

Tlf. 97 17 88 25

tysk, dansk

Line Thuesen Buur (LTB)

Klokkehøj 30

7400 Herning

Tlf. 86 76 34 18

dansk, religion

Vibeke Harlund Christensen (VH)

Bragesvej 9

8600 Silkeborg

Tlf. 86 11 41 19

idræt, religion

Stig Krarup Dinsen (SD)

Snerlens Kvarter 8

7400 Herning

Tlf. 97 21 51 33

engelsk, fransk

Erik Bøegh (EB)

Virkelystvej 2

7550 Sørvad

Tlf. 97 43 85 59

latin, dansk

Tina Daugaard (TID)

Herning Bibliotekerne/

Mediateket

Direkte tlf. 96 26 18 31

uddannelsesbibliotekar, barselsvikar

Birgit Lund Eriksen (LE)

Ålholmvej 102

7400 Herning

Tlf. 28 68 13 51

tysk, oldtidskundskab

Lasse Sejdelin Christensen (LSC)

Strandvejen 8 B, st. th.

8000 Århus C.

Tlf. 40 86 32 44

idræt

Halime Deveci

Bredgade 36B

7441 Bording

Tlf. 97 25 05 28

rengøringsassistent

Mia Christine Lopdrup Falbe-Hansen

(ML)

Solbakkevej 29

8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 42 21

tysk, musik


Skolens medarbejdere

Kirsten Bækgaard Flansmose (KB)

Thujavej 8

7400 Herning

Tlf. 24 23 55 72

kemi, fysik

Jakob Gottschalck (GS)

Holmparken 6, 2. mf.

7400 Herning

Tlf. 61 46 50 07

fysik, matematik

Kenneth Søndberg Hansen (KS)

St. Lundgårdvej 63

7400 Herning

Tlf. 22 13 42 71

international koordinator, tysk, engelsk

Randi Gardarsson (RGA)

Fredensgade 69

6900 Skjern

Tlf. 20 75 91 68

studieadministration

Claus Gregersen (CG)

A.P. Møllers Vej 14

7400 Herning

Tlf. 97 21 14 14

uddannelsesleder, matematik,

fysik, informationsteknologi

Steen Ole Hansen (SOH)

Stjernevej 9, 1. th.

7100 Vejle

Tlf. 41 67 59 37

biologi

Kristina Hummelhoff Genz (KH)

Østertorp 24, Gjellerup

7400 Herning

Tlf. 22 29 25 73

naturgeografi , samfundsfag

Michael Gylden-Damgaard (MG)

Smedeskovvej 4

8464 Galten

Tlf. 23 95 47 71

engelsk, dansk

Jan Hartvig (JHA)

Park Allé 41, st.

7400 Herning

Tlf. 24 24 49 30

pedel

Rikke Pedersen Glüsing (RG)

Kaj Munks vej 12

6950 Ringkøbing

Tlf. 30 74 10 14

uddannelsesleder, historie,

samfundsfag, religion

Jens Jørgen Hansen (JH)

Bøgens Kvarter 45

7400 Herning

Tlf. 97 22 36 36

fysik, matematik

Lars Henriksen (LH)

Nørretoften 14, Lind

7400 Herning

Tlf. 36 93 21 46

historie, dansk, webmaster

27


28

Skolens medarbejdere

Loiuse Værum Hinkbøl (LHI)

Ivar Huitfeldts Gade 31, 2 th.

8200 Århus N

Tlf. 23 95 57 60

engelsk, latin

Klaus Borgaard Høybye (KM)

Sorøvej 20

7400 Herning

Tlf. 61 37 39 21

biologi, idræt

Sten Visti Jensen (VJ)

Østre Kirkevej 38, 3

7400 Herning

Tlf. 97 22 21 42

dansk, fi losofi , oldtidskundskab

Birgit Kristine Hougaard (BKH)

Sønderkær 8, Gjellerup

7400 Herning

Tlf. 86 23 29 33

biologi

Anita Jakobsen

Østermarken 14

7400 Herning

Tlf. 24 66 46 86

rengøringsassistent

Christina Nygaard Johansen (CN)

Herning Bibliotekerne/

Mediateket

Direkte tlf. 96 26 18 31

uddannelsesbibliotekar pt. barsel

Tina Hvolbøl (THV)

Ørre Byvej 91

7400 Herning

Tlf. 29 72 93 58

studievejleder, dansk, psykologi

Kristina Kring Jensen (KKJ)

Kollundvej 8, Lind

7400 Herning

Tlf. 61 66 66 73

religion

Christoffer Jul Jørgensen (CJ)

Slagelsegade 10

7400 Herning

Tlf. 31 14 80 35

matematik, idræt

Annette Koldkjær Højlund (AH)

Chr. Wærumsgade 20, 1. th.

8000 Århus C.

Tlf. 51 92 32 42

dansk, dramatik

Peter Lundby Jensen (PJ)

Erik Bøghs Vej 10a

8230 Åbyhøj

Tlf. 86 25 29 75

samfundsfag, musik

Michael Dyreborg Jørgensen (MJ)

Holmparken 5, 1 dør 3

7400 Herning

Tlf. 97 12 48 59

fysik, matematik


Skolens medarbejdere

Poul Kildsgaard (PK)

Th. Nielsens Gade 53

7400 Herning

Tlf. 97 12 52 85

samfundsfag, historie

Tina Lund Klejs (TLK)

Læssøegade 53, 2. th.

8000 Århus C.

Tlf. 42 16 19 14

dansk, engelsk

Jørgen Hammer Langgaard (JLA)

Vestergade 17

7490 Aulum

Tlf. 42 44 97 17

matematik

Ditte Bettina Kjeldsen (DK)

Blegsø Banke 15, Voerladegård

8660 Skanderborg

Tlf. 75 75 20 28

biologi

Alice Kramer (AK)

Kikkenborgvej 23

7400 Herning

Tlf. 97 22 48 54 / 21 13 74 17

økonomichef, matematik

Bo Esbjørn Larsen (BL)

Østre Kirkevej 38, st.

7400 Herning

Tlf. 97 22 51 91

historie, billedkunst

Anne Mette Breinholt Kjær (MBR)

Vesterbakken 19

8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 68 24

biologi, tysk

Peder Kristensen (PKR)

Gisselfeldvej 73

7400 Herning

Tlf. 97 26 86 02 / 40 28 96 52

pedel

Johanne Xenia Cemik Lauritsen (JCL)

Vestertorp 46, Gjellerup

7400 Herning

Tlf. 32 10 76 18

matematik, fysik

Ulla Mosegaard Kjærulff (UK)

Rossinisvej 6

7400 Herning

Tlf. 97 21 60 98

dansk, religion

Thomas Debois Kølbæk (TK)

Fejerskovparken 112, Lind

7400 Herning

Tlf. 41 23 75 16

matematik, kemi

Martin Bækgaard Lauritsen (MBL)

Vestertorp 46, Gjellerup

7400 Herning

Tlf. 32 10 76 18

matematik, fysik

29


30

Skolens medarbejdere

Mette Bonde Lauritsen (LA)

Ellehammers Allé 19

8464 Galten

Tlf. 61 30 34 38

historie, tysk

Steen Noer Madsen (SM)

Irisvej 31

7490 Aulum

Tlf. 97 21 16 69

historie, latin

Mathias Daniel Neelen (MN)

Tietgensgade 12 A, 1

7400 Herning

Tlf. 26 63 45 46

matematik, fysik

Hans-Rudolph Lenler-Eriksen (HLE)

Kildevej 2

7470 Karup

Tlf. 27 14 94 66

fysik, biologi

Henny Guldberg Mortensen (HGM)

Rønne Alle 123

7451 Sunds

Tlf. 97 14 21 69

bogdepotbestyrer

Anna Ibeth Neelen (NE)

Stampesvej 21, st. th.

8260 Viby J.

Tlf. 86 11 90 79

tysk

Thomas Lenler-Eriksen (TLE)

Sønderbakken 3

7400 Herning

Tlf. 26 92 45 56

historie, mediefag

Tanya Møller (TM)

Agervænget 18

7400 Herning

Tlf. 41 43 51 53

tysk, billedkunst

Birgit Elisabeth Nellemann (BN)

Tolstrup Alle 7, Tolstrup

7000 Fredericia

Tlf. 75 94 04 91

dansk, historie

Troels Lydiksen (TLC)

Haslevgade 35

7400 Herning

Tlf. 29 61 35 34

idræt, samfundsfag

Christian Haugaard Mønsted (CHM)

Simmelkær Hovedgade 36

7451 Sunds

Tlf. 21 68 41 04

IT-medarbejder

Gitte Seligmann Nielsen (GN)

Lundsgade 23

8600 Silkeborg

Tlf. 86 12 85 24

dansk, psykologi


Skolens medarbejdere

Allan Nissen (ANI)

Østermarken 14

7400 Herning

Tlf. 40 28 96 51

pedel

Kelli Nørgaard (KN)

Haraldsgade 1

7400 Herning

Tlf. 27 28 76 72

international koordinator, engelsk

Anette Pedersen (AP)

Tjørnevej 38, Mejdal

7500 Holstebro

Tlf. 30 33 67 19 / 40 28 85 57

vicerektor, samfundsfag

Erik Nygaard (ENY)

Ydunsvej 5

7600 Struer

Tlf. 97 85 32 32

kemi, fysik

Steffen Nørgaard (SN)

Sneppevej 27

7400 Herning

Tlf. 28 10 09 11

historie, dramatik

Britt Høj Pedersen (BP)

Klokkevænget 5

7400 Herning

Tlf. 97 11 68 69

fransk

Rikke Bech Nygaard (RN)

Fugldalen 42

8680 Ry

Tlf. 87 88 03 35

spansk, religion

Jonna Olesen

Ny Møllevej 34

7400 Herning

Tlf. 97 12 89 35

rengøringsassistent

Dorte Pedersen (DP)

Skovbakken 48

8766 Nørre Snede

Tlf. 75 77 07 46

dansk, musik

Jeppe Arnesen Nørgaard (JAN)

Bøgevej 62

8680 Ry

Tlf. 30 28 51 41

historie

Pia Oxenvad (OX)

Finsensgade 7

7400 Herning

Tlf. 97 21 40 30

engelsk, dansk

Glenn Lillelund Pedersen (GLP)

Sønder Lindbjerg 90

7400 Herning

Tlf. 40 25 31 48

naturgeografi , historie

31


32

Skolens medarbejdere

Kim Allan Pedersen (KP)

Markvænget 11C

7441 Bording

Tlf. 32 96 83 75

læsevejleder, engelsk, oldtidskundskab

Tina Randorf (TRA)

Schumannsvej 9

7400 Herning

Tlf. 24 64 55 56

sekretariatsleder

Roland Conrad Rasmussen (RR)

Sorøvej 13

7400 Herning

Tlf. 97 12 57 62

samfundsfag, idræt

Marie Bach Pedersen (MBP)

Vestre Ringgade 9 C

8850 Bjerringbro

Tlf. 22 58 28 29

dansk, engelsk

Anne Aasborg Rasmussen (ARA)

Ladefogedvej 52

8200 Århus N.

Tlf. 22 56 99 35

matematik, samfundsfag

Karin Meyer Refsgaard (KMR)

Kløvermarken 5 A, Løvel

8830 Tjele

Tlf. 24 64 82 85

engelsk, billedkunst

Mai Philipson (MP)

Slagelsegade 10

7400 Herning

Tlf. 27 46 66 08

tysk, historie

Emil Asborg Rasmussen (EAR)

Ladefogedvej 52

8600 Århus N

Tlf. 26 80 90 78

matematik

Simon Jakobi Rosendal (SJR)

Martin Vahls Vej 12, 1. tv.

8000 Århus C

Tlf. 22 62 61 58

fysik, kemi, matematik

Charlotte Ranch (CRA)

Klinten 34

6933 Kibæk

Tlf. 41 83 25 35

bogholder

Flemming Harritz Rasmussen (FR)

Jernkilde 9, 2. tv.

7400 Herning

Tlf. 24 27 51 75

matematik, fysik

Ninni Duch Schaldemose (NS)

Ådalsvænget 6

7441 Bording

Tlf. 61 66 56 97

engelsk, matematik


Skolens medarbejdere

Li-Karine Schiøtz (LS)

Østertorp 70 C, Gjellerup

7400 Herning

Tlf. 86 11 52 55

biologi, kemi

Nynne Sharma (NYS)

Silkeborgvej 86 A, 2. tv.

8000 Århus C.

Tlf. 61 66 36 04

biologi

Brian Stoubæk (BST)

Mozartsvej 13

7400 Herning

Tlf. 48 41 10 09

skemalægger, fi losofi , oldtidskundskab,

matematik

Majbritt Overgaard Schou (MS)

Mosevej 39

7442 Engesvang

Tlf. 28 12 27 15

biologi, psykologi

Anders Sigsgaard Skov (AN)

Løgagervej 7

8600 Silkeborg

Tlf. 86 85 16 14

spansk, dansk

Romana Stoubæk (RST)

Mozartsvej 13

7400 Herning

Tlf. 48 41 10 09

engelsk, spansk, tysk

Bodil Schrøder (BSC)

Ingridsvej 94, Lind

7400 Herning

Tlf. 60 65 72 77

spansk, samfundsfag

Joachim Christian

Bjerregaard Sonne (JSO)

Silkeborgvej 276, 1. th.

8230 Åbyhøj

Tlf. 40 29 12 73

engelsk, dansk

Pia Egeskov Søndergaard (PS)

Skovbrynet 68

7330 Brande

Tlf. 30 69 27 69

løn og personale

Marianne Houe Sejersen (MSE)

Korsørvej 20

7400 Herning

Tlf. 97 21 44 52

engelsk, dansk

Bjarke Stagstrup (BJ)

Østertorp 66

7400 Herning

Tlf. 51 90 68 30

historie, samfundsfag, religion

Anders Christian Sørensen (AS)

Serup Tinghøjvej 9

8632 Lemming

Tlf. 86 85 53 85

IT, dansk, religion

33


34

Skolens medarbejdere

Gitte Østergaard Sørensen (GI)

Porsvænget 10, 1. tv.

7400 Herning

Tlf. 22 35 24 57

engelsk, dansk

Helle Foged Thomsen (HFT)

Jyllands Allé 10, 4. tv.

8000 Århus C.

Tlf. 25 54 73 03

spansk, dansk

Troels Tornbjerg (TT)

Hjøllundvej 9, Arnborg

7400 Herning

Tlf. 30 36 44 46

biologi, kemi

Jens Ole Skovgaard Sørensen (OS)

Østertorp 70 C, Gjellerup

7400 Herning

Tlf. 86 11 52 55

matematik, fysik

Svend Erik Thonsgaard (STA)

Bavnehøjen 7

6933 Kibæk

Tlf. 97 19 13 88

pedel

Lene Outzen Vejlgaard (LV)

H. C. Andersens Vej 24

8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 05 12

tysk, psykologi

Karina Fogtmann Sørensen (KFS)

Ålborggade 21, 4. tv..

8000 Århus C

Tlf. 22 96 61 50

engelsk, dansk

Birgitte Amalie Fristrup Thorn (BAT)

Lupinens Kvarter 104

7400 Herning

Tlf. 22 28 85 31

engelsk, dansk

Line Dalsgaard Vilsen (VI)

Buskelundengen 106

8600 Silkeborg

Tlf. 86 11 27 66 / 23 45 02 92

læsevejleder, studievejleder,

spansk, dansk

Hans Jørgen Bodholdt Thomsen (HT)

Lavhedevej 34

7500 Holstebro

Tlf. 97 40 37 50

historie, religion

Iver Knudstrup Thøgersen (IT)

Liselundvej 4

7400 Herning

Tlf. 97 21 39 99

idræt

Anna Wilkens (AW)

Solvænget 28

7400 Herning

Tlf. 97 16 11 84 / 23 45 02 94

studievejleder, tysk, religion


Skolens medarbejdere

Ayten Yildirim

Fredensgade 29

7430 Ikast

Tlf. 97 15 79 15

rengøringsassistent

Skolens lokaler

BYGNING 1

Esme Yildirim

Ternevej 28

7430 Ikast

Tlf. 97 15 74 70

rengøringsassistent

BYGNING 2

HOVEDINDGANG

Iwona Ziegert

Sønderalle 23

6920 Videbæk

Tlf. 31 72 25 48

rengøringsassistent

BYGNING 3

GRØNNEGÅRDEN

Jakob Østergaard (JØ)

Ørnevej 9

7430 Ikast

Tlf. 86 78 66 48 / 24 46 43 61

uddannelsesleder, engelsk, dansk

Til- og ombygningen betyder, at alle lokaler har fået nye numre. Numrene er bestemt af, hvilken bygning det

enkelte lokale ligger i.

Det vigtigste er at fokusere på de tre undervisningsfl øje, der hedder bygning 1, bygning 2 og bygning 3.

Hvert lokale har et nummer på fi re cifre, fx. 12.67

Det første tal (1) angiver, at lokalet ligger i bygning 1, altså den lange, tværgående fl øj.

Det andet tal (2) angiver, at lokalet ligger på 1. sal, nemlig plan 2.

De to sidste cifre betegner selve lokalet.

Det første ciffer kan være 1 = bygning 1, 2 = bygning 2 eller 3 = bygning 3.

Det andet ciffer kan være 0 = kælderetagen, 1 = stue etagen og 2 = første sal.

Administration, gymnasievejledning, lærerforberedelseslokaler og IT-afdeling ligger på 21-gangen, altså i

bygning 2, stueplan.

35


konceptas.dk

More magazines by this user
Similar magazines