Vinter-bustur med besætningsbesøg - Dansk Holstein

danskholstein.dk

Vinter-bustur med besætningsbesøg - Dansk Holstein

Viborg, den 6. januar 2011Vinter-busturmed besætningsbesøgTorsdag den 20. januarAvlsforeningen for Sortbroget Malkekvæg i Vendsyssel afholder torsdag den20. januar bustur til Himmerland med besætningsbesøg hos Jan Nielsen,Padkærvej 69, Overlade, 9670 Løgstør og Leif Jensen, Hobrovej 193, Gårdsted,9670 Løgstør.ProgramKl. 09.00 Afgang fra Brønderslev (Erhvervsparken 1)- 10.30 Besætningsbesøg – Jan Nielsen, Overlade- 12.00 Middag på Pavillon Christiansminde- 13.15 Besætningsbesøg – Leif Jensen, Gårdsted- 16.00 Ca. tidspunkt for hjemkomst til BrønderslevDer gøres ophold ved Vilsted Sø.Pris pr. person:250 kr.Tilmelding på 87282000 senest mandag den 17. januar.Med venlig hilsenBestyrelsen


FAKTAJan NielsenJan er gift med Ania, som er medhjælpende hustru på bedriften. De har 5 drenge – Jacob 14, Simon12, Jeppe 9, Rasmus 5 og Kasper 3.Jan og Ania overtog gården i 1996.I 2000 byggede de ny løsdriftsstald til 100 køer. I 2005 blev stalden udvidet til 200 køer.I 2008 blev stalden udvidet til 450 køer og en velfærdsbygning blev tilføjet.P.t. malkes i 6 robotter. De 2 første blev startet op i 2007, 3 mere blev sat ind i 2008 og den sidstekom i brug i 2010.Problemkøer, nykælvere m.m. malkes i den gamle malkestald.Der er et jordtilliggende på 200 ha samt 100 ha lejet. På de i alt 300 ha dyrkes majs og græs.Tidligere har Jan og Ania brugt udenlandsk arbejdskraft på bedriften. Men de har nu ansat ægteparretSusanne og Robin Sørensen, hvilket de håber vil give et godt samarbejde.Flere interessante tyre er tillagt i besætningen – bl.a. T Jul.Der bliver skyllet en del, og der udstilles på flere dyrskuer.Mælkekvote: 3.347.896 kgGns. ydelse sidste 12 mdr.: 9.962 4,13 411 3,45 344 755Leif JensenLeif er gift med Ingelis, og de har 2 voksne sønner – Jens (1984) og Martin (1989).Leif overtog Gaardsted Højgaard efter sin far i 1973.I 1975 blev Ingelis og Leif gift, og de byggede ny bindestald til 60 køer. I 1979 byggede de nytstuehus.I 1994 byggede de ny løsdriftsstald til 110 køer, og i 2000 blev stalden udvidet til 220 køer.I 2009/2010 blev der bygget ny løsdriftsstald til 550 køer. Denne blev taget i brug i juni 2010.Besætningen er p.t. på 435 køer. Der malkes i 8 Lely-robotter.Foruden Ingelis, Leif og sønnen Jens, er der 5 ansatte på gården - hovedsageligt østeuropæere.Det er planen at danne et I/S mellem forældrene og Jens.Martin er under landmandsuddannelse.Jordtilliggende: 475 ha med majs, græs og korn.Mælkekvote: 3.657.364 kgGns. ydelse sidste 12 mdr.: 9.821 4,05 397 3,31 325 722

More magazines by this user
Similar magazines