Jan Scheel - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Jan Scheel - ATV - Jord og Grundvand

Håndtering af regnvandi byens overfladeAGENDAEksempel fra AalborgGodsbaneareal– Presentation of participants– Presentation of NIRAS– NIRAS Development Assistance Activities– NIRAS International Infrastructure Activities– Next StepsATV 26/4‐2012Jan ScheelNIRAS02/05/2012 PRESENTATION OF NIRAS 1


TodayIndledning ‐ 6:22 minutter videoTomorrow


Området26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 3


SamarbejdetFra barmark til 1. etape (5 ha) på 1½ år)Vigtige aktører, meget vigtigt samarbejde:‐Aalborg Kommune‐Bygherren: DSB Ejendomsudvikling, Fjordblink,Aalborg Studenterkursus‐Arkitekt: POLYFORM‐Rådgiver: NIRASVirkemidler:–Studietur til Malmø–Gode relationer, åbenhed–Hyppige møder og hurtige beslutningsgange26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 4


Rammer og kravLokalplan 1‐1‐110 + spildevandsplan– Forsinkelse til 1 l/s/ha inden afledning til offentligregnvandskloak; ca. 19 ha → 19 l/s til offentlig kloak(= separatkloakeret)–Anslået areal til magasinering ca. 3000 m2 (T ≈ 5 år)–Etablering af grønne tage–Udledning til Øster Å, såfremt den bliver omlagt (udvidetramme)(= spildevandskloakeret)26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 5


Eksisterende og fremtidige forhold‐ hvad betyder løsningen for byen?– En vurdering ud fra Spildevandsplanen– …og erfaringer med stuvningsniveauer i afløbssystem.26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 6


Eksisterende og fremtidige forhold26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 7


Overslagstal:Fælleskloak: (mod nord)Opland 0.1.25:Separatkloak: (mod syd)Opland 0.1.52/0.1.61Reduktion ca. 1.000 l/sReduktion ca. 290 l/s26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 8


AfvandingsstrategienIndledende screening‐ Leret lag over sandlag‐ Usikkerhed om mobiliseringaf forurening26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 9


26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 10


AfvandingsstrategienOpbygning af konceptKilde: Blue‐Green Fingerprints in the city of Malmø, Sweden. Peter Stahre26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 11


AfvandingsstrategienOpbygning af konceptGrønne tage Regnbede Åbne kanaler Våde og tørre bassinerLavninger Ledninger RensningAfstrømning på terrænKilde: Blue‐Green Fingerprints in the city of Malmø, Sweden. Peter Stahre26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 12


Vandets vej…26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 13


Vandets vej…26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 14


Vandets vej…26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 15


Jernbaneparken26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 16


Afløbssystemets elementerGrønne tage– Ikke stort bidrag ift. ekstremregn.– Der er beregningsmæssigt anvendt et initialtab på 4 mmKilde: Produktkatalog fra Veg Tech AB26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 17


Afløbssystemets elementerÅbne kanaler ….og ledninger– Designønsker fra arkitekt: Smalle kanaler, ikke for dybe.– Kanaler: T = 1 år; rationel metode, uden sikkerhedstillæg)– Ledninger: T = 5 år til terræn; Mike Urban, med sik.tillæg 1,43– Defineret behov for overløb = vandetud af byrummet.– Etableres ved regnbede, med overløbtil ledningsført system; med tilkoblingtil bassiner i parkrummet26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 18


Afløbssystemets elementerRegnbede– Designønsker fra arkitekt: Ofte i brug, ved alle regnhændelser– Defineret behov for overløb = vandet ud af byrummet.– Etableres ved regnbede, med overløb til ledningsført system; med tilkoblingtil bassiner i parkrummetKanalOverløbRegnbedTømmeledning26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 19


Regnbede26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 20


Afløbssystemets elementerBassiner (våde / tørre)– Gentagelsesperiode 5 år (SVK 28)– Klimatillæg 1,25– I alt 12 bassinområdet i Jernbaneparken, med fastlæggelse afoverløb fra kanaler i parkrum til bassiner i valgt rækkefølgeIndløbstidspunkt Anvendelse Gentagelsesperiode [år]1 Vådt bassin 02 Grønt bassin 0‐13 Boldbane 14 Beachvolleybane 3‐45 Asfaltbane 5– Indløb via huller i kanaler (kapacitet i huller )– ”Håndberegning” af antal huller; eftervisning i Mike Urban (LTS)26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 21


Afløbssystemets elementerRensning af regnvand – hvordan?– Idéen = Vådt bassinPlacering af vådt bassin, A=800 m207/09/2011 Godsbanearealet – Rensning af regnvand 22


Afløbssystemets elementerRensning af regnvand – hvordan?– Princip for opbygningSedimentationBassin 3UdløbRegnvandssystemØster ÅBassin 2Bassin 1Plug‐flowKoagulation/flokkulationIndløbSandfang (evt.)Vandplanter‐ Skal planlægges07/09/2011 Godsbanearealet – Rensning af regnvand 23


IKKE acceptabelt på Aalborg GodsbanearealKøbenhavn 2. juli 201126/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 24


Afløbssystemets elementerHåndtering af ekstremregn, i byrummet– Problem: Niveaufri adgang til alle ejendomme + afstrømningpå terræn.– Analyse med Mike Flood → lokal klimatilpasning påejendomsniveau.26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 25


Afløbssystemets elementerHåndtering af ekstremregn, i byrummet100 års CDS regn, med sikkerhed 15. August 2006 i Aalborg26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 26


26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 27


Afløbssystemets elementerHåndtering af ekstremregn, med og uden åUden Øster Å:‐ Koblede voluminer i parkområder‐ Anvendelse af sænket P‐arealMed Øster Å:‐ Afskilte voluminer i parkområder‐ ”Stor” aflastning åen26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 28


..og naturen er i byenEksempel fra AalborgGodsbanearealTAK FOR OPMÆRKSOMHEDENPAUSE26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 29

More magazines by this user
Similar magazines