Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

fremforsk.dk

Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

De usikre!Give me direction !Fremtidens Samfund,Generation Z ogBornholms efterskoleUnge , som har tøj, penge, mobil og I- podUnge, som har ondt i selvværdetUnge, som ikke kan hente støtte derhjemmeDe får det ikke længere i folkeskolenHjælp af en voksen, som du har tillid til for atskabe egen fremtid = uddannelse og jobCoaching før uddannelse, under, og efterMentorordningerForskningschef Marianne– bl.a ÅrhusLevinsenTekniske skoleCand.scient.pol.Fremforsk, Center for Fremtidsforskningwww.fremforsk.dk


Privat forbrug(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)Mængdeindeks8000700060005000400030002000100001846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011Kilde: Danmarks Statistik


Tidsånden og vimennesker• Turnaround efter dansen om guldkalven• i perioden 2003 -2007/8.• Nutidens Synder: Grådighed, praleri og vise sine mangematerielle goder frem!• Nutidens Dyder: Ydmyghed, fornuft, retfærdig forbrug,velgørenhed og frivilligt arbejde.Vi flygter fra den kolde verden med arbejdsløshed,finanskrise og lukkede butikker. Det sker på to måder;1. Mere tid derhjemme med familie, venner, børn, god madog vin. (gerne flere børn)2. Ferie, oplevelser, biograf, teater, uddannelse og viden


Danmark i Verden 2020Danmark i Verden 2020


Globalisering 2.0• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere ogfinansielle wizkids ……– Kreative medarbejdere– Rambøll -1800 ingeniører i Bangalore• Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tætterepå markederne• Vi skal være mere produktive, dygtige ogudvikle nye produkter og processer for atbevare vores levestand de næste 10 år…


Arbejdsmarkedet ifremtidenDer bliver igen størremangel påarbejdskraft ifremtidenDe ufaglærte taber:FlidNye tabereVindereGamletabereNyevindereKlogskab


2020 Globalisering –uddannelsessystem ogarbejdsmarked• Høj grad af specialisering indenfor mangefagområder på korte, mellemlange og langeuddannelser.• Forståelse for en global verden og de mangeforskellige kulturer – in english, dear!• Det globale arbejdsmarked, uddannelsessystemmuligheder og konkurrence• Kommunikation, arbejde, uddannelse ogproblemløsning på tværs af fysiske grænser


Det moderne globale og digitale samfund ogverden i 2020. Fremtidens vigtigste kvalifikationer;• Informationsbearbejdelse– Finde, sorterer, behandle, omforme, videresende,smide væk, destillere, lave en syntese– Arbejdet med information bliver meget mereomfattende– Det er et krav for at klare sig som borger ogmenneske• Tilpasning til nye mennesker, arbejdspladser ogkrav. Navigere i kaos• livslang uddannelse – vi har alle brug for at lære helelivet• Evnen til at samarbejde med mange mennesker, heletiden ( uddannelse, selvværd og dømmekraft)


BefolkningsudviklingenDanmark 2010-2020Den Sølvgrå Tsunami i EU 270-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Kilde: Danmarks Statistik, 2010


De seks generationer:Værdier og teknologi!Baby BoomersDen store under ogefterkrigsgeneration:40-tallister, 68-generationFra mangel til overflodP-pillen, rejsegrammofonFødt 1940-54Generation YDen mindste generationKvinder ud påarbejdsmarkedetPc, mobiltelefonFødt 1978-89Generation JonesNyopdaget generationstor generation,”Jones”, fordi de eralmindeligeStereoanlæggetFødt 1955-64Generation ZMellemkrigs-generationStor familieværdierProjekt- og curlingbørnDigital nativesFødt 1990-2001Generation XNå-generationenDen lille efter p-pillenSelvcentrerede, selv-optagne, udadvendteVideoenFødt 1965-77New MilleniumEfter 9-11 generationenKulturel homogen.1. verdensborgergen.Wi–Fi (Wireless internet)Født 2002 -


Babyboomersfødt 1940-54• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i enperiode med mangel og afsavn.• Grashoppers• Teknologi: p-pillen, TV , radio og fastnet, A-kasse,• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder ogpligter, og løn …ikke individuelle forskelle• Opdraget og socialiseret til at tilpasse sig kollektivet,arbejdspladsen og systemerne,


• Mere bevidste og skeptiske borgere og• Forbrugere• Design, etik, idé..• Vil ikke skilles, familieværdier og den personligesucces er familie, karriere og fritid i forening• En ny start frem for den 3. alder – begynder forfra i50erne• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) ogsamfundet er vigtigt• Penge, status og position – Arbejdsmarkedets op ognedture ….selv om de siger opgaverne og udfordringerer vigtigere end lønnen.


Generation Xfødt 1965-77• De første ønskebørn efter p-pillen, og førstegeneration med fokus på enkelte individ• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.• Den personlige succes …Workaholics• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gernearbejde meget (titel uden betydning)• Fleksible arbejdstider og resultater• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhedog hensyn


Generation Y ( 1978-89) ogarbejdslivet• Giv mig udvikling, udfordring, ansvar og afveksling• Jobbet skal være meningsfyldt og give dybere mening• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering• Fair og retfærdig løn• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelsefor andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)• Gerne en titel – English Please…• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !• Jeg vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed,fællesskab og fritid)


Abercrombie & Fitch, N.Y.


Karakteristika for Z• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vilgøre alt for. Børnene i første række ..• De er ikke egoistiske, men socialiseret til atvære individualister fra starten af.• Man må bruge de talenter, man nu en gang har!(udseende, sportslige, musikalske, og digitaleevner. Paris Hilton, Amalie, Sydney Lee, Niklasfra Thurø• De skifter roller og værdier afhængig af defælleskaber( arbejde, skole, fritid, spil)


Personal network andvirtualityVenner og fællesskabet – det vigtige i livet.Hver digital native = stor personligt netværk- 4-8 intime venner(mindst 1 gang om måneden)- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.- Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end400 venner på Fjæsbogen/ FacebookNetværket kan lukke og åbne restauranter,Støtte enkeltpersoner og fortælle den godehistorie om efterskolen til andre unge.


The first on - line generationInternettetGoogle it ! Nr. 1• We live out there in cyberspace• Nyheder, informationer, shopping, chatting,spil, musik, og deler det med andre med andredigital natives (multitasking)• Den samplede livsstil• Det fedeste er at skabe egen personlige musik,video, tøjstil, møbel, projekt, mv.• www.YouTube.com – Broadcast Yourself• www.facebook.com – Twitters og andre netværk


Fremtidens relation, tv,spil, aftaler….Mobil,i-phone


Valg af uddannelse, arbejde,brand og fremtidfra 15-30 år!!Egen Lykkesmed…”…Jeg synes, der er mange muligheder i dag, ogdet er nærmest kun én selv, der sætter sineegne grænser.” siger Peter”…”I princippet kan jeg jo blive alt” (kvinde på 23år).• Den personlige anbefaling fra forældre og andreandre unge


De hurtige unge ogefterskolen• Hvad kan I tilbyde mig ? I er til for mig og ikke omvendt• Især, når man betaler for servicen! ( Forældre og unge)• Zappe m.h.t. opgaver, medstuderende, og steder ( bådefysisk og virtuelt)• Det fede fællesskab med andre unge oguddannelsesmiljøet• Forståelse for person, interesser, værdier og andreforhold f. eks en syg kat.• Engagerede underviser, som brænder for faget oguddannelsen ?? – Det smitter….• Fri os for regler, men giv os masser af frivillige tilbud ogen voksen ad libitum…


De usikre!Give me direction ogmening i livet !• Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod, menondt i selvværdet.• Den sociale arv og mangel på social mobilitet• Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme• Hjælp af en voksen, som du har tillid til for atskabe egen fremtid = uddannelse og job• Coaching før uddannelse, under, og efter• Mentorordninger• Hvis der ikke tages særlig hånd om dem, sådropper de ud af uddannelse!


De unge oguddannelse/arbejde


De ungeog privatlivet• Familie, parforhold og børn• Venner og fællesskab• Mænd, faderrolle og frihed og lykke!• Status i kompetencer, ikke i at kunne købe ogi at investere egen tid i humanitært arbejde• Tid, fred og ro og nærvær …..• Der skal være plads til familie og venner, Deønsker ikke at være workaholics.


De unge og forventningertil efterskolens personale• Hvilke tilbud og muligheder er en positiv faglig,digital og social udvikling, medens jeg er her??• Fællesskabet med andre unge• De voksne er positive ressourcer, som man kantrække på, når man er i tvivl, har spørgsmål ellerskal prioritere• Forstå mig, ros mig og tilgiv mig…


The Priest• Kunne lide og rumme de søde unge menneskeri al deres umulige og besværlige mangfoldighed• Dialog og nærvær hver dag ikke kun vedfestlige lejligheder• Respektfuld kommunikation• Anerkendelse af indsatsen• Give den enkelte retning og mening iuddannelsen og livet ( Uhyre vigtigt)


The Manager• Støtte den unge i at få et strategisk overblikmht. skole, uddannelse, fremtid, forældre, ogtilværelsen. ( Nogle unge er stressede ogmangler overblik)• Evne til at begejstre og motivere i forhold tiluddannelsen, arbejdslivet og muligheder (detsmitter)• Opdragelse– oprydning, høflighed, omgangmed andre o.s.v.


The Artist• En voksen, som tør at bruge sig selv og egnegode og dårlige erfaringer i dialogen med deunge• Prøve nye veje og metoder og give plads nyemåder og ideer• Humor, sjov og fest og ballade i hverdagen, gørdet sjovere at være under uddannelse• Skabe rammer for fællesskab,fester og et godtmiljø


DEN VOKSNE• Naturtalent for at matche en given tilgang tilhver enkelte unge mennesker i given situationtime for time og minut for minut• Rollemodellen – integrator, og viser, hvordanudfordringer kan løses, også samarbejde.• Brobygger mellem systemer, barn og forældre,generationer, og andet godt.


www.fremforsk.dkCenter for FremtidsforskningMarianne LevinsenMontanagade 29 E8000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01

More magazines by this user
Similar magazines