SKIHAJ aug. 11.pdf - Glostrup Skiclub

glostrupskiclub.dk

SKIHAJ aug. 11.pdf - Glostrup Skiclub

20. 29. ÅRGANGAugust JUNI 2002 2011NR.: 12??? ???? ??Stort udvalg af ture i den kommende vinter…..hvad skal man vælge???32 1


FORMANDKarsten HedeBaltorpvej 265 5,12750 Ballerup25541557 /khede@comxnet.dkBESTYRELSESMEDLEMLars Nitzsch HansenVestre Lyng 62690 KarlslundeTlf. 46 15 53 04/ lnh@privat.dkBESTYRELSESMEDLEMMichael AndersenSkovbuen 452605 Brøndby Tlf. 36472727michael.andersen@edb.comBESTYRELSENKASSERERMichael LarsenFrederiksborgvej 484000 Roskilde40 52 21 50 / mll@technovator.dkBESTYRELSESMEDLEMHans-Henrik HeidenslebenØrbæksvej 252970 Hørsholmhh@heidensleben.dkBESTYRELSESMEDLEMJannie MolbergVestre Messegade 7 B, 1.tv.2650 Hvidovre36 49 90 03 / jm2709@hotmail.comI skoven skulle være gilde….BESTYRELSESMEDLEMChristina TimmolKøgevej 2454100 RingstedTimmol@image.dkREDAKTIONBESTYRELSESMEDLEMMette Ventzel DammBorgager 442620 AlbertslundTlf. 43 62 82 26 / j.damm@mail.dkKira Adrian Groskopf Steen Greisen Bjarne ChristiansenSdr. Fasanvej 22,1 Kanalens Kvt. 232,2.th Degnestræde 362000 Fredriksberg 2620 Albertslund 2670 GreveTlf. 36151050 Tlf. 41583686 Tlf. 43411090kira@groskopf.dk pagreisen@webspeed.dk overbjarne@gmail.comViggo fyldte 80 år….. stort tillykke red.INDMELDELSEKontigent for sæsonen 2011/2012VoksneUnge under 25 årFamiliekontigentPassive medlemmerIndskud .Enlig m/børn/unge u/ 25 år..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................370.00100.00680.00100.00100.00370.00Husk at melde flytning, indmeldelse og udmeldelse til: registrator@glostrupskiclub.dk231


LØBE NYT(mest i billeder)....Og så er der ølstaffet i BrøndbyskovenFormandens ordHej SkihajerFORMANDEN HAR ORDET.Velkommen til endnu en sæson iGlostrup Skiclub. Bestyrelsen harafholdt et møde med turlederneførst på sommeren. Her var det ikkekun den kommende sæsons tureder blev talt om, men også om turegenerelt. Bl.a. hvordan er det numed skiskole? hvad med betalingog hvornår skal turoplæget væreklar? Det bliver så til en drejebog/huskeliste der skal gøre det letterefor nye turledere at arrangere entur. Der skal så efter hver sæsonvære et møde med turlederne hvorvi kan udveksle erfaringer til gavnfor kommende ture.I starten af september er bestyrelsenpå weekendseminar, hvor vi vilarbejde videre med at lave manualerfor at automatisere det administrativearbejde så det bliver lettereat lave frivilligt arbejde i clubbentil glæde for alle medlemmerne.Her sidst på sommeren får vi igenbesøg fra Dansk Skiforbund. De vilorientere om et nyt projekt de startersammen med Dansk Idræts Forbundang. En medlemskampagneog skitsere mulighederne for etlokalt samarbejde med virksomhederog uddannelsessteder.Senere på efteråret er det meningenat holde et møde med skihajens redaktionang. Bladets fremtid. Deter nu blevet så dyrt at trykke ogudsende bladet, at en stor del afclubbens indtægter går til at dækkeudgifterne til bladet. Det er penge,der er god brug for til andet arbejdei clubben, så det er nok en af desidste udgaver på tryk af bladet dusidder og læser nu.Det var ordene for denne gang.God fornøjelse med resten af læsningen.FormandKarsten Hede303


Pst!Københavns nyeSKIBAR!Du inviteres hermed til:OPSTARTSFEST I ALPEHYTTENGothersgade 33En fest du ikke må gå glip af!LØRDAG D. 8. OKT. 2011KL. 17.30Bydes der på velkomstdrinkDesuden spændende overraskelser i løbet af aftenen.Vi har det hele for os selv til kl. 20.00 Herefter åbnes dørene for andre(Hvis der er plads!)MENU: 225 krHAPPY HOUR kl. 17.30-22.00Tilmelding via hjemmesiden senest 15. sepIndbetaling på kontonr.: 2279 5366 235 320Vi glæder os til at se digSki-hik-ilsen fraBestyrelsenTilbudAlm skiskoleBørne skiskoleBegynder skiskoleBrush-up skiskoleGuidede tureSnowboard/telemarkFravalg af skiskoleBeskrivelseAlmindelig skiskole undervisning baseret på niveauopdeltehold.Omfanget af skiskole-undervisning er som udgangspunkt15 timer på en uge tur og 6-12 timer på kortere ture.Børn tilbydes skiskole fra de er 5-6 år til de er fyldt 18 år.Undervisning af specielt yngre børn sker selvfølgeligprimært gennem leg iblandet instruktion nu og da, mendet understreges at der vil blive stillet krav om at børnenekan deltage fuldt i holdundervisningen sammen med andrepå samme niveau. Der er altså ikke tale om nogen"pasnings-ordning".Instruktøren afgør i de enkelte tilfælde hvorvidt et barn ergammel / moden / motiveret nok til at deltage på skiskolen.I starten af undervisningen forventes forældrene at holdesig i nærheden, så de kan tage over om nødvendigt.Omfang og opdeling som ovenfor.Ved begyndere forstås folk som ALDRIG har stået på skifør. Man er altså ikke begynder blot fordi man føler sigsom begynder.Omfang af begynder skiskole som ovenfor.Er ment som et tilbud for at få ”pudset” nogle ting af ellereventuelt prøve noget specielt.Omfang vil typisk være ”en formiddag”, dvs. 1,5-3 timer.Kan tilbydes som alternativ til skiskole på visse ture. Enguided tur kan f.eks. være en offpiste dag med en lokalbjergeguide.Omfang vil afhænge af det konkrete tilbud.I forbindelse med tilmelding til ture tilbydes der mulighedfor at ”ønske” undervisning i snowboard eller telemark.Gennemførelse vil bl.a. afhænge af antal tilmeldte ogtilgængelighed af undervisere.Omfang vil afhænge af det konkrete tilbudPå visse ture hvor skiskole ellers er obligatorisk for voksne,vil man kunne fravælge undervisning, hvis man opfylderét af følgende kriterier:a) Man er ældre end 50 årb) Man er mellem 18 og 50 år og har været medlem iklubben i mindst 10 år.429


EksempelNedenstående er et eksempel på en undervisningsplan,således som den kunnetænkes at se ud på en uge-tur. I praksisvil planen blive tilpasset den aktuelle turog de tilbud og muligheder som er tilrådighed.Skiskoleog andre tilbud på turen.De generelle principper for skiskole ogandre tilbud er beskrevet på klubbenshjemmeside. På turen til xxx vil dervære følgende tilbud:• Almindelig skiskole• Begynder skiskole• Guided offpiste tur Hvis flere end 4tilmeldte.• Snowboard skiskole Hvis flere end4 tilmeldte.DagLørdagAktiviteter28Ved tilmeldingI forbindelse med tilmelding til turen skaldu udfylde et skema med ønsker til overståendetilbud på turen. Du skal bl.a. angivedit erfarings-niveau i form af antal ugerpå ski. Instruktørerne vil på dette grundlagfordele nogle foreløbige hold.For at tage højde for de forskellige ambitionsniveauer,skal du i skemaet ligeledesangive, hvilke forventninger du har til dinuge på skiskolen. Vil du eksempelvis prøveat køre pukler, dybsne, pisteræs, smukkekortsving og hop, eller vil du på ethold, der kører et mere roligt tempo ogholder nogle pauser i løbet af formiddagen?Almindelig og begynder skiskoleDen almindelige skiundervisning udgørca. 15 timer fordelt på 4 dage. Undervisningenvil foregå over tre formiddage frakl. 9 –12 (evt. 10-13) samt en hel dag. Eteksempel på en uge er følgende:Hjælp til leje af udstyr. Der tages hånd om råbegyndere, se afsnit omundervisning for råbegyndere. Eventuel pistevisning.Fridag for alle andre -skiløb er tilladt!SøndagDe forhånds inddelte skihold mødes. Skiundervisning fra kl. 9 -12.Eventuel efterfølgende justering af skihold. Fælles frokost.Mandag Formiddags undervisning fra kl. 9-12.Tirsdag Formiddags undervisning fra kl. 9-12.Onsdag Ingen skiskole.TorsdagFredagLørdagHeldags undervisning/temadag fra kl. 9 -16, holdvis.Temaet kunne for eksempel være carving eller orienteringsløb,portløb, pisteræs, pukler, dybsne eller hop. Fælles frokost.Ingen skiskole (evt. picnic).Ingen skiskole.Start året med en tur og få pudset formenlidt af inden det går løs med resten af sæsonen.Klubben arrangerer en kort, menintensiv 4 dages tur til Alpe d'Huez, medfly og hele 4 dage på ski. Denne tur rettersig primært mod unge (>15 år) og voksne.Om Alp d’HuezAlpe d'Huez ligger i 1.850 m. højde ogbyder på skiløb for enhver smag. Ski terrænetomkring byen gennemkrydses af245 km. pister forbundet af 87 lifter. Sombegynder på ski kan du glæde dig til langebrede nedfarter ad grønne og blå pister tætpå byen. Området indbyder også til længereudflugter for eksempel til de småNYHED I UGE 24 DAGES BRUSH-UP TUR TILALPE D´HUEZ I FRANKRIG5landsbyer Oz, Vaujany og Villard Reculaz..Let øvede og øvede har gode af mulighederfor lange ture rundt i systemet.Den nye kabinelift mod gletscheren veddet højeste punkt Pic Blanc i 3.330 m.højde giver endnu større fleksibilitet i området.Fra gletscheren finder du de stejlerepister og de to sorte pister Le Tunnel ogden 16 km lange Sarenne starter her. Denlange Sarenne-piste fører hen over gletscherenog ned gennem et af Alpernessmukkeste naturområder. Le Tunnel er endybsort udfordring til øvede skiløbere medgod teknik. Terrænet er også utroligt velegnettil off-piste skiløb.Ophold og indkvarteringTuren bestå af 4 heledage på ski (søndag –onsdag) og vi skal bopå Hotel Eclose.Vi har fået tildelt 2 -3og 4- sengsværelser.Giv evt. Besked omønsker til turlederen,så vil han prøve atfordele så godt det kanlade sig gøre.Hotellet, der drives afDanski med danskpersonale, ligger i dengamle bydel af Alpe


d’Huez mellem 2 lifter og lige ud til pisten.Pisten løber forbi i 1. sals højde, sådet er muligt at stå på ski lige ind i voresnye bar, så afterskien kan begynde meddet samme. Der er ligeledes en bar i stueetageni forbindelse med restauranten. Deter også her i stueetagen, at hotellets sydvendteterrasse er beliggende. Der kanforekomme støjgener fra bar.Hotellet errøgfrit. Der gøres opmærksom på, at manselv skal bringe sin bagage de 100-300 m.mellem bussen og hotellet ved ankomst ogafrejse. Mulighed for trådløs netværk.Afrejse/hjemkomstVi flyver fra København lørdag d. 7. januar(sen eftermiddag), og kommer hjemonsdag d. 11. januar (sen aften, evt. eftermidnat). Max bagagevægt er 20 kg(inklusive håndbagage). Evt. plads til skiog støvler skal tilkøbes, se nedenfor.Pris og tilmeldingPrisen for turen er DKK 5100.- oginluderer transport (fly), transfer,indkvartering m. halvpension samt liftkort6og brush-up undervisning.Tilmelding skal ske påhjemmesiden samtidig medindbetaling af depositumDKK 1000.- til kontoNordea 2279 0723 641 373.Sidste tilmeldingsdato er 15.september 2011.Restbeløb skal være indbetaltsenest 15.november2011.Der er plads til ca. 30personer på turen. Evtyderligere tilmelde vil bliveskrevet på venteliste. Vedmindre end 10 tilmeldteforbeholder klubben sig ret til at aflyseturen.For information om tilmeldings- ogbetalingsbetingelser henvises til klubbensstandard rejsebetingelser.Vigtig!Hvis man skal have sine egne skiog støvler med, koster det 300.- per sæt tilflyselskabet. Plads hertil skal bestilles vedtilmelding for at garantere plads.SkiskoleTuren inkluderer ca. 2 X 1 times brushupundervisning. Der henvises til beskrivelsenaf Glostrup Skiclubs skiskole.Hvis du har spørgsmål om turen så ring på20287508 eller mail på jan@fotojan.dkheds-niveau kan det være nødvendigt atdele et hold i f.eks. to mindre hold – somså til gengæld vil få tilsvarende mindreundervisnings tid.TilbudAlm skiskoleBørne skiskoleBegynder skiskoleBrush-up skiskoleGuidede tureSnowboard/telemarkFravalg af skiskoleBeskrivelseAlmindelig skiskole undervisning baseret på niveau-opdelte hold.Omfanget af skiskole-undervisning er som udgangspunkt 15 timerpå en uge tur og 6-12 timer på kortere ture.Børn tilbydes skiskole fra de er 5-6 år til de er fyldt 18 år. Undervisningaf specielt yngre børn sker selvfølgelig primært gennemleg iblandet instruktion nu og da, men det understreges at der vilblive stillet krav om at børnene kan deltage fuldt i holdundervisningensammen med andre på samme niveau. Der er altså ikketale om nogen "pasnings-ordning".Instruktøren afgør i de enkelte tilfælde hvorvidt et barn er gammel/ moden / motiveret nok til at deltage på skiskolen. I startenaf undervisningen forventes forældrene at holde sig i nærheden,så de kan tage over om nødvendigt.Omfang og opdeling som ovenfor.Ved begyndere forstås folk som ALDRIG har stået på ski før.Man er altså ikke begynder blot fordi man føler sig som begynder.Omfang af begynder skiskole som ovenfor.Er ment som et tilbud for at få ”pudset” nogle ting af eller eventueltprøve noget specielt.Omfang vil typisk være ”en formiddag”, dvs. 1,5-3 timer.Kan tilbydes som alternativ til skiskole på visse ture. En guidedtur kan f.eks. være en offpiste dag med en lokal bjergeguide.Omfang vil afhænge af det konkrete tilbud.I forbindelse med tilmelding til ture tilbydes der mulighed for at”ønske” undervisning i snowboard eller telemark. Gennemførelsevil bl.a. afhænge af antal tilmeldte og tilgængelighed af undervisere.‐ Omfang vil afhænge af det konkrete tilbudPå visse ture hvor skiskole ellers er obligatorisk for voksne, vilman kunne fravælge undervisning, hvis man opfylder ét af følgendekriterierMan er ældre end 50 årMan er mellem 18 og 50 år og har været medlem i klubben imindst 10 år.27


Skiundervisning på ture med Glostrup SkiclubNedenstående beskriver principperne forskiundervisning på skiture arrangeret afGlostrup Skiclub. Principperne er udarbejdetaf skiinstruktører og bestyrelsemed udgangspunkt i de erfaringer somer gjort gennem en lang årerække.Visioner om skiskole og fællesskiløbI Glostrup Skiclub er fælles skiløb ogdet sociale samvær det centrale på enklubtur. Netop det sociale samvær, mulighedenfor at køre på ski med andre påsamme niveau, er det, der adskiller enklub tur fra f.eks. en tur med et rejsebureau.Skiløb i Glostrup Skiclub skal ske efterbl.a. følgende principper:Vi skal som minimum kunne tilbydeundervisning på alle klubture. Afhængigaf det konkrete tur arrangement kan dervære et tilbud om fælles skiløb til allemedlemmer i en eller flere former,f.eks.:· Snowboard undervisningUndervisning skal ske med egne instruktører,dvs. vi skal kunne fastholde/videreuddanne den nuværende instruktørstabsamt kunne tiltrække/nyuddanne nyeinstruktører.Undervisningen skal være vel-tilrettelagtog der skal være en overordnet linie i tilbudene.Vi skal ikke være bange for at prøve nyeveje/former i undervisningen og skiløb forat øge motivationen hos både deltagere oginstruktører.Konkrete principper for skiskoleog fælles skiløbNedenstående helt konkrete retnings-liniergælder for alle klubture – medmindre detfremgår helt eksplicit af tur-oplægget.· Tilmelding til de forskellige tilbudskal ske i forbindelse med tilmelding tilturen.Hvad har Skihajen at gøremed din e-mail adresse??Dette er formentlig en af de sidste udgaver af Skihajen, som bliver udgivet i papirform.Bladet er dyrt at fremstille og udsende, og vi er ved at forberede overgang tilet elektronisk format, så Skihajen fra engang i det nye år vil blive udsendt til medlemmernepr. e-mail.Til det brug er det vigtigt, at vi har din aktuelle e-mail adresse registreret. Hvis viikke har den, vil du ikke modtage Skihajen, men du vil være henvist til at læse denfra hjemmesiden.Det er ganske nemt for dig at registrere din e-mail:Gå ind på hjemmesiden www.glostrupskiclub.dk . Tryk på knappen ”Registrér e-mail adresse” og følg instruktionerne. Du skal have dette blad i nærheden.Gør det hellere med det samme, inden du glemmer det ☺MvhØkonomi- og MedlemsMinisteriet(Michael & Michael)· Traditionel skiskole undervisning.· Børne skiskole undervisning· Begynder undervisning til førstegangs skiløbere· Brush-up undervisning· Guidede ture (f.eks. offpiste)· Første gangs skiløbere skal altid tilbydesundervisning på klub ture.· Børn skal altid tilbydes undervisningpå klub ture.· Kun i undtagelsestilfælde må antalletaf deltagere på et hold overstige 10.· Hvis der er stor ”ulighed” i færdig-267


visse omstændigheder kan man frameldesig undervisning og få et tilsvarende nedslagi prisen: a) Hvis man er over 50 år. b)Hvis man er over 18 år og har været medlemi klubben i mere end 10 år.TidslinieEKSKLUSIV TUR TIL WAGRAINI UGE 4 – 4 .700 KR .KØR ELLER FLYV SELV…………Clubben har hermed atter en gang fornøjelsenat kunne tilbyde medlemmerne entraditionsrig skiferie men også med nyhederi WAGRAIN - Østrig. Clubben erkommet her siden 1986, og vi har altidhjemmebanefordel når vi er her.Tidspunkt: 21. januar – 28. januar 2012m). Tilsammen udgør disse områder Østrigsstørste skiområde med ikke færre end350 km piste forbundet med 120 lifter.Wagrain er endvidere en utrolig smuklands-by, og indbegrebet af østrigsk hyggeog charme. Samtidig har man bevaret degode gamle hytter i skiområdet, hvor vialtid kan få en bid brød eller det der erværre ”1.000 Obstler und ein Pommes”.Har man lyst til lidt wellness, har byenogså et dejligt badeland Wasserwelt Amadé.ForhåndstilmeldingTilmelding startTilmelding start + 2 ugerSidste tilmeldingIndbetaling af restbeløbTur afholdesTur regnskabI perioden op til tilmeldingsstart kan man foretage enikke bindende forhåndstilmelding.Tilmelding til ture starter på hjemmesiden. Depositumindbetales ved tilmelding.Forhåndstilmeldte er ikke længere garanteret plads påturen.Hvis minimum antal tilmeldte ikke er opnået, er det muligt,at turen må aflyses/ændres.Turens restbeløb indbetales.Turen afholdes ☺Opgørelse af over/underskud på turen. Evt. refusion afindbetalte beløb til frameldte deltagere.Wagrain:Wagrain er den ægte vare! Masser af skiløbfor såvel begyndere som mere erfarne,de lokales gemüt-lich-keit og med plads tilbåde afterskiing, aften og natteliv.Skiterrænet omkring Wagrain hængersammen med områderne Zauchensee, Flachauwinkelog Kleinarl m.fl. (900 - 2.188825


Restbeløbet skal indbetales senest den 1.december 2011.SkilejeDer vil blive mulighed for at leje udstyr iWagrain til absolut rimelige priser.Afbestilling:Ved afbestilling før den 1. december 2011(skriftligt) er depositum tabt, såfremt reser-ve-deltager ikke kan fremskaffes.Ved afbestilling efter den 1. december2011 ved dokumenteret sygdom ell. lign.tilbage-betales det beløb, der eventueltrefun-deres af hotel, liftkort m.v.Såfremt reservedeltager kan fremskaffes,refunderes det fulde indbetalte beløb minuskr. 500,00.Eventuel tilbagebetaling finder først stedefter turens afvikling og afslutning af rejse-regnskab.Aftensmad/aktiviteter:Vores pension er en ”Frühstücks-Pension". Derfor spiser vi aftensmadeneksternt. Clubben har atter indgået aftalermed 3 af byens lokale restauranter, hvorder vil blive serveret en dejlig menu beståendeaf 3 retter mad.Såfremt sneforholdene tillader det, vil derblive arrangeret en kælketur.Det tilstræbes i øvrigt at finde et fast"After-ski sted", hvor alle kan mødes vedskiaf-slutningen hver dag.Om alle disse ting vil der senere blive givetyderli-gere oplysninger.Spørgsmål:Har du spørgsmål til turen så kontakt gerneHugo på tlf. 2211 1005 eller på e-mail:hugo.john.larsen@gmail.comRejsebetingelser for rejser med Glostrup SkiclubNedenstående betingelser gælder somudgangspunkt for skiture som arrangeresaf Glostrup Skiclub med mindre andet ernævnt i turoplægget for den konkretetur.Klubbens ture arrangeres og budgetteresaltid med henblik på, at de skal hvile isig selv økonomisk. På visse ture yderklubben et mindre tilskud til f.eks. undervisningeller andre aktiviteter.Der er en forudsætning for at deltage påklubbens ture, at man er medlem af GlostrupSkiclub. Indmelding kan ske onlinepå klubbens hjemmeside.http://www.glostrupskiclub.dk.Tur informationerAnnoncering og tilmelding til klubbensture sker på klubbens hjemmeside. Herkan man også finde de opdaterede informationerom tilgængelige ture, priser,betingelser mv. I tvivlstilfælde er det deopdaterede tur-betingelser på hjemmesiden,som gælder.man være garanteret plads på turen, såfremtden endelige tilmelding udføres inden2 uger fra start af tilmelding for denpågældende tur.TilmeldingTilmelding til ture sker fra et på forhåndannonceret tidspunkt på klubbens hjemmeside.Ved tilmelding skal oplyses informationom alle deltager(nes) navne, alder,skierfaring mv. samt medlemsnummer forén af deltagerne fra hver familie. Herudoverkan hver enkelt tur indeholde et antaltil/fravalg f.eks. vedr. indkvartering ogtransport som skal foretages ved tilmelding.Tilmelding til evt. skiundervisningsker ligeledes i forbindelse med tilmeldingen.Bemærk at tilmeldingen først er gyldignår indbetalt depositum er modtaget,jvf. nedenfor, og når der er betalt kontingent.BetalingBetalinger sker ved bankoverførsel til detkontonummer som er angivet for de enkelteture. Ved overtegning/tvivlstilfælde erdet rådighedsdatoen for det på klubbenskonto modtagne beløb som gælder.10ForhåndstilmeldingFor visse ture er det mulig at forhåndstilmeldesig på hjemmesiden. Formåletmed forhåndstilmelding er at give turledernemulighed for at måle interessenfor deltagelse, så de kan lave de bedstmulige aftaler med underleverandørersom rejsebureauer, busselskaber, pensionaterosv. En forhåndstilmelding erikke bindende, ligesom klubben hellerikke er forpligtet til at gennemføre denaktuelle tur. Som forhåndstilmeldt vil23I forbindelse med tilmelding skal indbetalesdepositum per deltager (med mindreandet er angivet for den konkrete tur). Vedsenere framelding er depositum som udgangspunkttabt.Ved framelding senere end sidste tilmeldingsdato(men før dato for betaling afrestbeløb) skal det fulde beløb for deltagelsestadig betales. Eventuelt fratrækkesbestillinger/ydelser, som kan annulleres


I år har klubben valgt at tilbyde entur til Frankrig i uge 5, denne ganger valget faldet på en gammel kending:Avoriaz(nu med plads i lejlighederne)Turen er baseret på øvede skiløbere dergerne vil have en hyggelig tur med lidtskiskole i form af ’brush up’. Da Avoriazer et meget stort områder og derfor ikke erså velegnet for mindre børn er turen rettetmod voksne evt. teenagere sammen medforældre.Alsidigt og snesikkert skiløbAvoriaz, som er en del af det meget storeområde ’Portes Du Soleil’ har skiløb foralle uanset niveau med brede boulevarder,lange pukkelpister, hyggelige skovpisterog den berømte ’Le mur’. Da Avoriazligger i de nordvestlige Alper betyder detogså at det er det sted i Alperne der overen sæson får mest sne. Dette kombineretmed mange snekanoner gør at det også eret meget snesikkert sted og at sandsynlighedenfor nysne er stor i uge 5.Avoriaz by: Atmosfæren i Avoriaz er enkombination af hygge, med hestekaner derkører rundt i den bilfrie by, hyggelige barermed live musik og et enkelt diskotekfor natteravnene. Jeg har selv været dermere end 20 gange (altså ikke på diskoteket)og kender også mange af de goderestauranter. Der er 2 supermarkeder tætpå hvor vi skal bo, og hurtig adgang tilbyen gennem en af de store blå elevatorer.(nogen gange kan de føles som grønne påvej hjem fra afterski)Skiløbet: Avoriaz er jo en by der er designetfor skiløbere og der hvor vi skal bo erder skiløb til og fra døren, så på 5 minutterkan vi løbe(med ski på) ned til de storelifter og beslutte om vi tager på en heldagstur til Schweiz, over til lidt boulevard fræsi Les Gets eller hygger os i lokalområdetved Pandekagehuset eller får en frokosteller lidt sol i hullet (se sidste billede)Byen: Ønsker du øvrige aktiviteter efterendt skiløb, er der bowling, skøjtebane,biograf, karrusel( for barnlige sjæle) og etsportscenter. Afterski holder vi nede i centrumaf byen, tæt på supermarked og voreslejligheder. Vi har før stået på ski ned tilafterski(deraf navnet), fået en øl, fortaltrøverhistorier, købt ind og taget hjem ilejlighederne(uden ski på).Tidspunkt :Uge 5 2012Indkvartering :Lejligheder L'Antares er nyrenoveredelejligheder i den øverste del af Avoriazmed udsigt over hele byen, skiløb til og frakomplekset og med nem adgang til centrum.Alle lejligheder er indrettet medopholdsstue, køkken med køleskab, mikroovn,kogeplader, opvaskemaskine og22 11


kaffemaskine. Der er bad, toilet og balkon.Vi har jo før prøvet at bo i franske lejlighederhvor vi har observeret at de franskearkitekter ikke fråser med pladsen. Derforskal vi denne gang kun bo 4 personer i en6 personers lejlighed. Det betyder at turenbliver lidt dyrere men til gengæld er deringen der skal sove i stuen. Vi skal bo isamme lejlighedskompleks så der bliverfin lejlighed til at afholde vores berømteog berygtede Tour Du Chambre i løbet afugen.Transport :Vi entrerer med Nortlander ski tours ogkan tilbyde fly eller kør selv.Inkluderet i prisen :Transport efter eget valg; fly til Geneveeller kør selv.Liftkort til hele Portes Du Soleil (7 dagemed fly eller 8 dage med kør selv).PicnicAftensmad Lørdag ved ankomst, Mandag,Onsdag og afskedsmiddag fredag.Skiundervisning efter eget valg, jf. nedenfor.Skiundervisning :Frivillig tilmelding til ’brush up’ skiskoleeller ’off-piste’ hvis sneen er til det. Derhenvises til beskrivelsen af GlostrupSkiclubs skiskole.Afrejse :Er afhængig af rejseform:Fly, afgang Lørdag hjemrejse lørdagBil, bestemmer i jo selv, hvis i kører fredagomkring kl 18.00 fra København tagerdet erfaringsmæssigt ca. 12-14 timer.Husk snekæder, gendamerne står ogchecker hvis i kører op af bjerget efter kl.08.00 om morgenen.Deltagerantal :Turen er budgetteret til 32 personer.Priser :Fly(7 dages liftkort) 6.950Kør selv(8 dages liftkort) 5.100Ski med fly. 300 (skal bestilles ved tilmelding)Prisen er baseret på, at turen skal løberundt i sig selv, skulle et mindre antal end30 tilmelde sig, kan det betyde en prisforhøjelse.Tilmelding :Tilmelding sker på klubbens hjemmesidehttp://www.glostrupskiclub.dk samt ved atved at overføre 1000 kr. pr. person til:Glostrup Ski Club /v Erling GjelstrupNordea Nr. 2279, kontonr : 743677196Sidste tilmeldingsfrist: 1/10 -2011Indbetalings dato for restbeløb : 1/12-2011For information om tilmeldings- ogbetalingsbetingelser henvises til klubbensstandard rejsebetingelser, som kan ses påhjemmesidenSpørgsmål :Hvis du vil vide mere så kontakt ErlingGjelstrup på Mobil 21614357 eller emailgjelstrup@stenderup.com(jeg er dog på ferie i starten af November,så hvis John Post får lyst til at ringe er hanvelkommen men det bliver lidt dyrt da vier i Thailand.)Der kan tilkomme gebyr for at medtajeski/støvler med fly. Der vil blive mulighedfor at leje udstyr i byenAftensmad/aktiviteter:Vi bor midt på bjerget, så afterski er i voresegen hyggelige bar på hotellet ellershusk sidste lift.Spørgsmål:Jeg ved du har nogle .... så kontakt endeligSteen Greisen ( altså omkring turen ) påmail pagreisen@webspeed.dk.Mange tilsneede skihilsnerSteen1221


ligt men efter sigende ganske komfortable.Overnatning:4 og 5 personers værelser i køjesenge. Derer dusch og wc på alle værelser. Hvis duhar ønsker til hvem du gerne vil bo sammenmed, så skriv det i kommentarfeltetpå tilmeldingsblanketten.Inkluderet i prisen er:Transport og ophold med ½ pension alleugens 7 dage. 7 dages liftkort og skiordning.Skiskole:Hvis ønsket kan der vælges mellem traditionelskiskole i 5 dage á 3 timer med undervisningaf vore egne instruktører, ellerguidede ture med autoriserede lokalebjergguider, eller kør- sammen. Ved holdpå færre end 8 deltagere, vil undervisningstidenblive nedsat.Du kan læse mere om skiskole andet stedi bladetDeltagerantal:Der kan maksimalt deltage ca. 30 personer.Det tilrådes, at der foretages hurtigtilmelding til turen, idet der på forhåndforventes stor tilslutning.Pris: kr. 7.500,00Tilmelding:Tilmelding til turen kan kun ske direkte påklubbens hjemmeside fra fredag d. 3/92011 kl. 03:00.Desuden skal depositum kr. 1.500,00straks overføres til Nordea.Reg. nr. 2279, Kontonr. 0713-457-140Steen GreisenRef.: Dit fulde navn + Champoluc 2012Forplejning:Halvpension. OBS! morgenmad og aftensmadi 7 dage.Transporten.Vi flyver ud og hjem lørdag - og vil tilstræbeat flyve lørdag aftan så der kan ståspå ski på hjemrejsedagen.Sidste frist for tilmelding er den 15. oktober2011Restbeløbet skal indbetales senest den 2.januar 2012Der henvises i øvrigt til klubbens standardrejsebetingelser.Ski transport/leje:2013


Jeres turledere Christina Timmol og ErnstNiemann har allerede planlagt næste årskiferie for os alle!Hvor ellers end til Østrig?? J Denne gangskal vi til Westendorf, og bo midt på torvetog LIGE VED PISTEN!!– Undervisning til alle – Bo på torvet iWestendorf – Billig skileje – -Liftkort tilstort område – Familiehygge – Egneinstruktører – Børneskiskole – Sjov kælketurmed kakaostop – Frokost i terrænet– Afslapning – Fødselsdage igen? –På ski med nye venner – Afterski i baren– Café udenfor døren – Tiltrængttur til svømmehal – Børnehule – Feriefor alle! –ALLE KAN VÆRE MED PÅ DENNETUR!Westendorf 2012Succesen med klubbens Familietur/Børnetur gentages selvfølgelig…14NYT I ÅR er brusch up til de voksne.Vi skal bo lige på torvet i hyggeligtWestendorf. Der er 60m til skiudlejningen!70m til børneområdet! Og 70m tilliften, der bringer dig ud i den hvide,smukke verden af skønne skiture, bjerge,snedækkede pister, fedt skiløb og hyggepå ski!!! Ganske enkelt et dejligt områdemed skiløb for alle.Mange af klubbens medlemmer har igennemårene haft gode/hyggelige og sjoveskioplevelser i Westendorf, så det er sletikke værst at komme dertil igen. De sidstepar år vi har været i Kirchberg(på den andenside bjerget), har stort set alle ogsåværet i området ved Westendorf, og sidsteår tog vi netop til Westendorf for at startepå børnebakken og skaffe billig skileje!Vi håber, i alle er fristede til at afsætte uge7 til at komme med os på tur, og bo lige icentrum! – dvs. i er fri for skibus om morgenen,og har skiløb næsten lige til døren!Og vi møder jer gerne til en kop kaffe påcaféen, eller en øl i baren, når dagens skiløber omme..Westendorf :ligger i Skiwelt Wilde Kaiser, og medforbindelse til Kirchberg/Kitzbühl området.Det gør det totale område til det tredjestørste i Europa. Vores liftkort vil værewww.skiwelt.at, - Du kan også, mod ekstrabetaling, vælge det nye Tirol Snowcardsom dækker 70 skiområder, eller All StarUgetur til Champoluc i Italien.3-10 marts 2012 (uge 10).Champoluc går under navnet: alpernesstørste hemmelighed. Det er et af desmukkeste og mest velpræparerede skisportsstederi Europa – og så står manstort set aldrig i kø. Skiløbet og omgivelsernehenvender sig til ski entusiaster, deeventyrlystne og ikke mindst jer, som ønskerat nyde det perfekte skiløb kombineretmed fantastisk mad i smukke omgivelser.En hyggelig italiensk perle placeret iet af verdens bedst beliggende skiområderomkring Monte Rosa. De omkringliggendetinder rejser sig snildt op over 4000meter. Et sted der byder på varieret skiløbfor den øvede skiløber, og så har man oftealle 180 km pister for sig selv. Som omdette ikke var nok, så ligger Champoluc iden ene af tre dale sammen med byerneGressoney og Alagna. Med disse tre daleøges niveauet gradvist, hvor man i Alagnahar mulighed for noget af Europas bedsteoffpiste-terræn. For at få mest muligt ud afdette snemekka, der nærmest har kult status,er vores samarbejdspartner Slopetrottersat på at opdrive lokale geder medhang til pudder bla. bjergguide Stefano.19Han er ifølge rygter frisk på både offpiste-, rendonee- og heliski ture.Champolucs idylliske atmosfære mærkesallerede ved ankomsten til byen. En italienskby når den er bedst, med gamle traditionellelandhuse og mulighed for et måltidmad, som er tilberedt med ægte italienskefinesser. Man bliver taget godt imodog føler sig straks hjemme. Turen er baseretpå at du har en del ski erfaring.Indkvartering:Refugio Vieux Crest er muligheden for atbo oppe på bjerget, med en pragtfuld udsigtover byen og landskabet.Hytten vi skal bo i er som navnet siger etsmukt gammelt refugie, og jeg ved ikkehvad jeg fremhæve mest: den superhyggeligebar med restaurant, hvor vi sikkertskal tvinges gennem det usædvanligeoverflødighedshorn af lokalt køkken. Enkeltevil sikkert også føle sig forpligtet tilat svælge druen fra bakken: den er vistkendt hm..eller kunne jeg reklamere forden enestående mulighed for logi i køjesengea`la Hemse, ja ja valget er vanske-


HEMSEDAL 2012 i uge 13 ?Hemsedal turen har jo kørt mere ellermindre uændret i mange år, men i år er dersket forskellige ting, som gør at vi ikkeblot kan ”køre videre” med det samme turarrangementsom de forrige år.Først og fremmest er der sket det at Ledøjebeboerne i år ikke kommer til Hemsedalog dermed mangler vi nogen til at ”aftage”hytterne de første dage af ugen.Dernæst har turlederne gennem de sidsteår valgt at stoppe i år (Mange tak til jer forjeres indsats gennem årene!).Vi arbejder i øjeblikket på at finde ud afhvordan vi kan gennemføre turen på enmåde så både pris og varighed bliver sammenligneligmed forrige års ture. Så snartvi ved noget bliver informationen lagt påhjemmesiden og sendt ud på mail listen.I mellemtiden kan i hjælpe os meget vedat gå ind på hjemmesiden og forhåndstilmeldejer til turen – hvis i altså er interesserede☺. Det vil gøre det lettere for os atfå turen på plads, hvis vi ved hvor storopbakning der er til turen... og ikke mindst – skulle der være nogenderude som har lyst til at være turledere såmå i meget gerne melde jer. Vi har brugfor turledere og hjælpere til både store ogsmå opgaver hvis det skal lykkes at gennemføreturen – se også jobopslag andetsteds..Hilsen! Ledige jobs !TURLEDER-MEDHJÆLPERE SØGES TIL KORTE, LETTE OPGAVER.Turlederne på Hemsedal skal i år bruge DIG til hjælp.Der bliver kun tale om småopgaver af ½-2timers varighed før eller under Hemsedalturenså som: skaffe sponsorgaver, hyttefordeling, busfordeling, indkøb af pølser, indkøb af ølog vand på færgen, printe rejseplaner, tovholder på bussen, indkøbe liftkort, trailertømning,opsætning eller nedtagning af bar, grille pølser, fordele liftkort, tidstagning, styremusikken og mange andre småting.. Antal ledige stillinger: 20Så kom på banen, og vær med til at få turen til at forløbe som altid, - til glæde for dig, dinfamilie og alle andreHenvendelse til koordinator Christina Timmol på timmol@image.dk, tlf 5180 1588.Card som dækker 10 områder. For snowboarderefindes halfpipe og funpark.I Westendorf finder du café, supermarkeder,souvenirbutikker, afterski, barer, diskoteker,tankstation, bank, bager og detraditionelle konditorier med bunker afkager og varm cacao.. Byen er en lillehyggelig typisk østrigsk by, og på pisternefinder du mange skønne hytter, der lokkermed god frokostmad, Jägerte og Glühwein.Tidspunkt:8 dage på ski i uge 7. Afgang fredag eftermiddagd. 10. februar 2012 med ankomstlørdag, og afrejse lørdag med hjemkomstsøndag d. 19. februar 2012.Indkvartering:Hotelpension Mesnerwirt*** har den bedstebeliggenhed, dejlig tæt på det hele. Vihar 30 værelser af varierende størrelse, fraenkelt til 4-sengsværelser, skistald medstøvlevarmer, bar, restaurant. Ophold ermed halvpension. Trådløst internet modbetaling. Der er sauna, dampbad, boblebadog solarium i kælderen. Skiudlejningnæsten overfor. Hotellet er kendt for deresmad, og der kommer gæster udefra til deresa la carte restaturant. Men ja, voresbørn kan lege, som de plejer, er vi blevetlovet! Mere info om hotellet kan findes påderes hjemmside:http:www.mesnerwirt.at/Inkluderet i prisen:Transport i bus, - Strøby Turist m/Bjarneog Henning står klar igen for 5. år i træk.SkiWelt liftkort i 8 dage.Skiskole 5 dage a 3 timer for alle børnogrå-begynder voksne.Halvpension 7 døgn, lørdag aften til lødagmorgen.Infomøde ved ankomst lørdag morgenVi arrangerer:Tur til svømmehal/badeland i nabobyenKælketur inkl. KakaostopMåske en fødselsdag eller to?..Opstartsarrangement:En opstartstur til Indoor Ski i Rødovrebliver arrangeret en måned før, så vi kanhilse på hinanden, få kage og kaffe, - ogprøve vores ski-ben af..Deltagerantal:Turen er til 65 deltagere, hertil kommer 6instruktører og 2 turledere. Naturligvisforventer vi, som altid, at give alle familiereget værelse. For deltagere på venteliste,vil vi prøve at finde indkvartering i nærheden,så vi får alle med.Pris:Børn 0-4 år: kr. 1.575,00Børn 5-8 år: kr. 4.175,00Børn 9-15 år: kr. 5.275,00Ungdom 16-18 år: kr. 6.975,00Voksne: kr. 7.475,00Klubben yder et tilskud på kr. 350,00 prbarn, som er indregnet i prisen.’Kør Selv’ (1100 km fra Glostrup): Rabatkr. 800,00 pr person er betinget af, at pladseri bus fyldes op først!1815


Forbehold for prisregulering: Prisen erbaseret på, at turen skal løbe rundt i sigselv.Tilmelding:Tilmelding til turen sker via link underturbeskrivelsen på hjemmesiden. Der åbnesfor tilmeldinger d. 2/9 Kl 03:00, såvær klar ved tasterne! Efter tilmelding fårdu en e-mail med ID-nummer.Der skal straks overføres depositum kr.1.000,00 pr. person, til Nordea, reg.nr.2279 kontonr. 6274-613-694. Husk noterkun dit ID-nummer og efternavn i ’beskedtil modtager’, så vi kan placere din betalingkorrekt.Restbeløb skal være os i hænde senest 1.december 2011, og ved tilmelding derefter,betales det fulde beløb med det samme .Noter ganske kort eventuelle ønsker oginformationer du vil give os i’kommentar’-feltet.For information om tilmeldings- ogbetalingsbetingelser henvises til klubbensstandard rejsebetingelser.bens uddannede instruktører. Læs mereom de generelle principper for skiskoletilbudetpå klubbens hjemmeside underpunktet skiskole..Børneskiskole: 6 – 17 år. Undervisning afspecielt yngre børn sker selvfølgelig påderes niveau, men det understreges, at dervil blive stillet krav om at børnene kandeltage fuldt i holdundervisningensammen med andre på samme niveau. Derer altså ikke tale om nogen "pasningsordning".Instruktøren afgør i de enkeltetilfælde, hvorvidt et barn er gammel/moden/motiveret nok til, at deltage påskiskolen. I starten af undervisningen skalforældrene holde sig i nærheden, så de kantage over om nødvendigt.Råbegynder: Bemærk at undervisning erfor voksne, der aldrig har stået på ski før.Snowboardhold: Ved minimum 6tilmeldte børn vil der blive oprettet et holdmed undervisning på Snowboard. Er derikke nok tilmeldte kommer børneneautomatisk på ski.Brusch up: 3 timer per person.Undervisning ligger på samme tid sombørnenes skiskole.Sygeafbestillingsforsikring:Vi anbefaler tegning af sygeafbestillingsforsikring,som skal ske samtidig medbetaling af depositum for at være dækkende.Bemærkmedlemskab af Glostrup Skiclub er påkrævet– og kontingent skal være betalt. Er duendnu ikke medlem kan det hurtig klarespå www.glostrupskiclub.dk. Det kosterkun kr. 680,00 for en familie, og kr.370,00 for voksne og enlige med børn foret år. Læs om alle klubbens herligheder ogtilbud på hjemmesiden.Spørgsmål:Sædvanen tro vil vi sende en info-mail omturen ud til alle deltagere, som gerne skullebesvare de fleste spørgsmål. Men.. Hvisdu har spørgsmål, så kontakt gerne Christinaog Ernst på email: timmol@image.dk”Glostrup Skiclub – Danmarks hyggeligsteskiklub for børn og voksne – det er herdet snér!”Vi glæder os til at gense alle vores sødestam-deltagere, alle ungerne og alle nyemedlemmer i Østrig i 2012Bedste ski-hilsnerChristina og ErnstHusk at være søde med turarrangørerne, -det er frivilligt arbejde!Skiskole:▪ Børneskiskole ▪ Rå-begynder-voksen ▪Snowboard ▪ Bruch-up ▪På turen tilbydes skiundervisning af klub-1617

More magazines by this user
Similar magazines