SKIHAJ aug. 11.pdf - Glostrup Skiclub

glostrupskiclub.dk

SKIHAJ aug. 11.pdf - Glostrup Skiclub

LØBE NYT(mest i billeder)....Og så er der ølstaffet i BrøndbyskovenFormandens ordHej SkihajerFORMANDEN HAR ORDET.Velkommen til endnu en sæson iGlostrup Skiclub. Bestyrelsen harafholdt et møde med turlederneførst på sommeren. Her var det ikkekun den kommende sæsons tureder blev talt om, men også om turegenerelt. Bl.a. hvordan er det numed skiskole? hvad med betalingog hvornår skal turoplæget væreklar? Det bliver så til en drejebog/huskeliste der skal gøre det letterefor nye turledere at arrangere entur. Der skal så efter hver sæsonvære et møde med turlederne hvorvi kan udveksle erfaringer til gavnfor kommende ture.I starten af september er bestyrelsenpå weekendseminar, hvor vi vilarbejde videre med at lave manualerfor at automatisere det administrativearbejde så det bliver lettereat lave frivilligt arbejde i clubbentil glæde for alle medlemmerne.Her sidst på sommeren får vi igenbesøg fra Dansk Skiforbund. De vilorientere om et nyt projekt de startersammen med Dansk Idræts Forbundang. En medlemskampagneog skitsere mulighederne for etlokalt samarbejde med virksomhederog uddannelsessteder.Senere på efteråret er det meningenat holde et møde med skihajens redaktionang. Bladets fremtid. Deter nu blevet så dyrt at trykke ogudsende bladet, at en stor del afclubbens indtægter går til at dækkeudgifterne til bladet. Det er penge,der er god brug for til andet arbejdei clubben, så det er nok en af desidste udgaver på tryk af bladet dusidder og læser nu.Det var ordene for denne gang.God fornøjelse med resten af læsningen.FormandKarsten Hede303

More magazines by this user
Similar magazines