13.07.2015 Views

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

258-259№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted1. Gaardmand og Ungkarl, 26 Aar, RasmusRasmussen i Vormark.2. Gaardmand og Ungkarl, Jens Hansen iSkaarup, 37 Aar.3. Gaardmand og Ungkarl Anders Torpensen iAlbjerg, 28 Aar.4. Gaardmand og Ungkarl, Anders Nielsen paa<strong>Oure</strong> Mark, 33 Aar.1. Hans Rasmussen, Fæstehusmand paa AlbjergMark og Enkemand, 65 Aar.2. Rasmus Johnsen, Tjenestekarl paa Tiselholt ogUngkarl, 28 Aar.3. Christian Frederik Jespersen, Bødker iGudbjerg, 28 Aar.1. Husmand Ole Rasmussen, 54 Aar, Enkemand i<strong>Oure</strong>.2. Ungkarl Niels Andersen, Gaardmand paaGrønneskov, 34 Aar.3. Peder Nielsen, Ungkarl, Tjenestekarl paaBroholm, 23 Aar.4. Lars Hansen, Ungkarl, Fæster af KnarreborgMølle, <strong>Oure</strong> Sogn, 31 Aar.<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 1Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedMaren Rasmusdatter, 19 Aar, paa AlbjergMark.Anne Margrete Rasmussen i <strong>Oure</strong>Præstegaarden, 19 Aar.Mette Anne Marie Madsdatter,Tjenestepige i Albjerg, 22 Aar.Anne Rasmusdatter, Tjenestepige, <strong>Oure</strong>Mark, 30 Aar.Karen Rasmusdatter, Tjenestepige fraSanderumgaard, 35 Aar.Kirsten Pedersdatter, Enke efter Husmandog Hjulmand H. Jensen paa Albjerg Mark,33 Aar.Pigen Anne Mathiasdatter, for FaderenMathias Pedersen, Husmand i Lundeborg,28 Aar.Pigen Maren Nielsdatter fra Aaby, 32 Aar.Margrete Jacobsdatter, Gaardmandsenkepaa Grønneskov, 24 Aar.Kirsten Nielsdatter, Indsidder paa AlbjergMark, 33 Aar.Kirsten Pedersdatter, Enke i KnarreborgMølle, 41 Aar.260-261№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedBrudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted5. Niels Larsen, 27 Aar, Tjenestekarl i Albjerg Anne Marie Larsdatter, 27 Aar, Indsidderfor L. Bødker i <strong>Oure</strong>.6. Mads Jensen, 38 Aar, Smed i <strong>Oure</strong> Ellen Nielsdatter, 38 Aar, Tjenestepige, forsin Forlovede.7. Hr. Bataljons … Steffen Øllegaard Baggesen,40 Aar, ved Prinds Frederik FerdinandsDragoner i Aarhus.Jomfru Georgia Sophie Christiane Benzon,40 Aar i <strong>Oure</strong> Præstegaard.8. Anders Rasmussen, 30 Aar, Tjenestekarl i Tved Anne Marie Jensdatter, 26 Aar, 26 Aar,Tjenestepige paa <strong>Oure</strong> MarkForlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetAnmærkninger:Gaardmand Niels Madsen, 11. juli <strong>1835</strong> I <strong>Kirke</strong>n Vaccineret 15. oktober 1816 af FinchFriderich Broholms MøllerVaccineret 1820 af FinchJens Nielsen,25. oktober I <strong>Kirke</strong>nVacc. 1812 af Pastor Conradt i Langaa,Søren Hansen<strong>1835</strong>Vacc. 1817 af FinchGartner Caspersen,26. september I <strong>Kirke</strong>nVacc. 31. juli af H. Rasmus iGaardmand Rasmus Larsen <strong>1835</strong>Knarreborg Mølle, vacc. 1816 af FinchNiels Nielsen og Skovfoged 24. oktober I <strong>Kirke</strong>nVacc. af Wedel 1809, efter Attest afog Jens Christensen … <strong>1835</strong>Finch 24. november 1814, vacc. 4.september 1812 af Finch.Niels Nielsen Tangaa Møllerog Gaardmand RasmusHansen, Albjerg Mark.John Rasmussen, Husmand,Rasmus Andersen,Boelsmand, begge af <strong>Oure</strong>MarkHans Hansen, Gaardmand i<strong>Oure</strong> og Mathias Pedersen,Husmand i Lundeborg,P. Andersen, ChristofferJørgensenJens Pedersen, Gaardmandpaa Grønneskov, JensAndersen, Husmand iSandbjergskovSøren Hansen, Husmandpaa Aaby Mark, HansJensen, Husmand paaAlbjerg Mark.Frederik Christiansen,Husmand paa <strong>Oure</strong> Mark,Henrik Pedersen, Husmandi LundeborgHans Andersen, Gaardmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, PederChristensen fra Langaa,Peder Andersen, Boelsmandi <strong>Oure</strong>, Christen NielsenAftægtsmandK. J. Baggesen, Cand. Theol.J. E. Hansen, <strong>Kirke</strong>sanger11. juni 1836 I <strong>Kirke</strong>n Han har havt de Naturlige Kopper,Hun vacc. af Finch 26. april 1810.18. december1836.1836, 26.november1837,18. marts1837,10. juni1837, 8.oktober1837, 11.novemberI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nHan har havt de Naturlige Kopper,hun vacc. af Finch 20. juli 1813Han har havt de Naturlige Kopper,hun vacc. af Wedel 30. maj 1810.I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. af Finch 1. august 1811,Hun vacc. af Finch 22. oktober 1814.I <strong>Kirke</strong>nForlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetaget1837,11. novemberRasmus Rasmussen,Gaardmand paa <strong>Oure</strong> Mark,1837,2. december1837, 20.oktober1837,9. decemberHan vacc. 30. september 1815, af Finch,Hun vacc. af Finch 13. juli 1808.I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. af Finch 30. september 1815,hun har havt de Naturlige KopperAnmærkninger:I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. af Finch, hun vacc. 14.oktober 1814 af Finch.I <strong>Kirke</strong>nHan, har havt de Naturlige Kopper,Hun vacc. af Wedel 1809.I <strong>Kirke</strong>nHan vacc. ifølge Attest fra RegensburgBataljon… hun har havt de NaturligeKopper ifølge Attest fra Finch.I <strong>Kirke</strong>n Hun vacc. 21. august 1817


1. Morten Rasmussen, Ungkarl og Husmand paa<strong>Oure</strong> Mark, 36 Aar.<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 2Abelone Hansdatter, Tjenestepige paa <strong>Oure</strong>Mark, 24 Aar.2. Jens Rasmussen, Ungkarl i Albjerg, 32 Aar Frederikke Johanne Andrine Hansdatter iAlbjerg, 19 Aar.3. Johansen Simonsen, Husmand, Ungkarl iAlbjerg, 27 Aar.4. Jacob Hansen, Husmand, Ungkarl i <strong>Oure</strong>, 30Aar.5. Hans Nielsen, Husmand, Ungkarl paaSandbjergskov, 27 Aar1. Iver Rasmussen, Ungkarl, Gaardmand Fæster,Grønneskov, 34 Aar.262-263№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted2. Peder Bondo Smith, Ungkarl ogFæstehusmand paa Albjerg Mark,Møllersvend, 33 Aar.3. Jens Rasmussen Bech, Gaardfæster i Gudbjerg,33 Aar.4. Niels Jørgen Hansen, Ungkarl ogSkomagersvend, <strong>Svendborg</strong>, 22 Aar, født 7.september 1817.5. Frederik Christen Rasmussen, Ungkarl ogHusmand i <strong>Oure</strong>, 26 Aar.6. Frants Christensen, Ungkarl og Fæstehusmandi <strong>Oure</strong>, 29 Aar.7. Hans Rasmussen, Ungkarl og Tjenestekarl paaTiselholt, 31 Aar.1. Lars Madsen, Ungkarl og Bødker paaHesselagergaard, 23 AarMaren Rasmusdatter, Tjenestepige iAlbjerg, 32 Aar.Johanne Mathiasdatter, Enke efterHusmand Peder Johansen i <strong>Oure</strong>, 42 Aar.Maren Andersdatter, Tjenestepige fraHesselager, 31 Aar.Ane Margrethe Rasmusdatter, 30 Aar,Tjenestepige paa Grønneskov.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedKirsten Christensdatter, Tjenestepige,Albjerg Mark, 36 Aar.Karen Rasmusdatter, Gaardmand, RasmusLarsens Datter, Albjerg Mark.Gjertrud Pedersdatter, Tjenestepige i <strong>Oure</strong>,22 Aar, født 18. februar 1817.Anne Kirstine Jensdatter, Tjenestepige paa<strong>Oure</strong> Mark, 23 Aar.Karen Pedersdatter, Tjenestepige i <strong>Oure</strong>, 23Aar.Johanne Hjeriksdatter, Tjenestepige forFader Hjerik Johansen i <strong>Oure</strong>, 24 Aar.Maren Hansdatter, for Faderen, HansMathiesen i <strong>Oure</strong>, 23 Aar.2. Hans Jacobsen, Ungkarl af <strong>Gudme</strong>, 34 Aar Gjertrud Hansdatter, for Faderen HansMortensen i <strong>Oure</strong>, 27 Aar.Anders Dinesen, Husmand,ibid.Christen Marcussen og NielsNielsen, Boelsmand paa<strong>Oure</strong> MarkRasmus Husmand,Gaardmand, RasmusMadsen, Gaardmand, beggeAlbjerg MarkHjerik Johannesen,Gaardmand i <strong>Oure</strong>, HansMadsen, Husmand i AlbjergChristen Marcussen,Rasmus Pedersen,Gaardmænd, WeistrupMarkJens Larsen, Ungkarl,Albjerg, Anders Nielsen,Husmand, Hesselager,Jens Pedersen, Gaardmand,Grønneskov, HansHenriksen, GaardmandWeistrup Mark1838,9. juni1838,27. oktober1838,4. november1838.18. november1839,25. juniI <strong>Kirke</strong>n Vacc. af Finch 1. november 1815,Vacc. af Finch 3. oktober 1814.I <strong>Kirke</strong>n vacc. 4. maj 1810,vacc. 1820,I <strong>Kirke</strong>n Vacc. af Finch 16. juni 1814,Vacc. af Finch 18. april 1806I <strong>Kirke</strong>n Vacc. 18. april 1810Vacc. 18. april 1810.I Hesselager<strong>Kirke</strong>Vacc. 25. oktober 1813Vacc. 6. juni 1810.1839, 8. juni I <strong>Kirke</strong>n Vacc. 26. april 1810,Vacc. 25. juni 1809.Forlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetJens Pedersen, Gaardmand, 1839,I <strong>Kirke</strong>nGrønneskov, Peder Iversen, 3. augustIndsidder i <strong>Oure</strong>Rasmus Larsen, Gaardmandi Albjerg, Peder Madsen,Gaardmand, <strong>Gudme</strong>?Peder Iversen,Jacob JohansenNiels Poulsen, Husmand,<strong>Oure</strong>, Rasmus Rasmussen,Boelsmand, <strong>Oure</strong> MarkPeder Hansen,Tømmermand, JensGregersen, Husmand,Brudager MarkMads Jensen, Smed i <strong>Oure</strong>,Peder Rasmussen, Husmandi AabyJens Nielsen, Gaardmand iWeistrup, Rasmus Pedersen,Gaardmand, Weistrup MarkJacob Ladefoged i <strong>Gudme</strong>,Hans Jensen, Sognefoged,1839,20. juli1839,20. oktober1839,19. oktober1839,27. oktober1839,16. novemberI <strong>Kirke</strong>nVacc. 1810, 16. juni,Vacc. 1810, 4. majVacc. 1810, 6. juli,Vacc. 1819Anmærkninger:I <strong>Kirke</strong>n Vacc. 1819, efter Attest, dateret 10.september 1837,Vacc. af Finch 1819.I <strong>Kirke</strong>nVacc. 1816, 4. juli,Vacc. 5. august 1817.I <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>n Vacc. 1810Vacc. 1812, 15. oktoberVacc. 1816, af Finch.1840, 15. marts I <strong>Kirke</strong>n Vacc. 1820, 8. august, i Nyborg,Vacc. 1818, efter Attest af Ørnstrup, 20.marts 1831.1840, 2. maj I <strong>Kirke</strong>n Vacc. 1. juli 1811April


3. Rasmus Pedersen, Ungkarl og Gaardmand paa<strong>Oure</strong> Mark, 30 Aar, vacc. 27. august 1812.264-265№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted4. Anders Nielsen, Ungkarl og Husfæster iAlbjerg, 35 Aar, vacc. 2. august 1820.5. Christen Rasmussen, Ungkarl og Husfæster iAlbjerg By, 48 Aar, Naturlige Kopper.6. Hans Bech, 32 Aar, Missionær ved KolonienJulianehaab i Sydgrønland, vacc. 6. juli 1818.Husmand Ole Rasmussen, 59 Aar i <strong>Oure</strong>, havtde Naturlige Kopper1. Boelsmand Peder Johansen paa <strong>Oure</strong> Mark, 35Aar, vacc. 3. september 1813.2. Guldsmed Morten Larsen fra Løgumkloster, 30Aar, vacc. 6. juli 1812.3. Ungkarl, Rasmus Madsen, Husmand i Bøsøre,Hesselager Sogn, 32 Aar, vacc. 20. maj 1810.4. Ungkarl Christen Hansen og Indsidder forHusmand Anders Larsen i <strong>Oure</strong>, 28 Aar, vacc.1822.5. Husmand Hans Jensen, i Lundeborg, 28 Aar,vacc. 28. august 1814.6. Boelsmand Lars Hansen paa <strong>Oure</strong> Mark, 41Aar, vacc. af Præst Conradt i Langaa.266-267№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted7. Husmand Rasmus Jørgensen, 32 Aar, <strong>Oure</strong>,født 5. december 1813, vacc. 1814.<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 3Karen Christensdatter, 30 Aar, Tjenestepigefor Hans Hansens Enke paa <strong>Oure</strong> Mark.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedKatrine Hansdatter for Ko… i Albjerg, 37Aar, vacc. 4. maj 1810Husmand, Rasmus Jacobsens Enke, KarenKnudsdatter i Albjerg, 32 Aar, vacc.Ane Andriette Claudine Riis, 29 Aar, enDatter af Pastor Riis i <strong>Oure</strong>, vacc. afHunderups i Slagelse.Ane Simonsdatter, 54 Aar, Husmandsenkeaf Holmdrup.Maren Larsdatter, en Datter af GaardmandLars Svendsen i Taarup, Frørup Sogn, 25Aar, vacc. 12. juli 1818.Dorthea Anthonette Wadum i <strong>Oure</strong>Præstegaard, 34 Aar, vacc. 8. september1819.Husmand Hans Rasmussens Enke afAlbjerg Mark, Karen Rasmusdatter, 40 Aar,vacc., 26. april 1810.Karen Hansdatter, for Husmand AndersLarsen i <strong>Oure</strong>, 36 Aar, vacc. 15. juni 1810.Ane Margrete Andersdatter, forForældrene, Husmand Anders Pedersen iLundeborg, 30 Aar, vacc. ifølge Attest, afFinch, dateret 28. marts 1826.Gaardmand Hans Andersens Datter, AneMargrethe Hansdatter, <strong>Oure</strong> Mark, 25 Aar,vacc. 1817.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedAne Jacobsdatter, en Datter af Jacob Jensen,Husmand paa Vormark Mark, født 20.oktober 1805, vacc. af Pastor Conradt, 36sammestedsBødker, Christen Knudsenpaa <strong>Oure</strong> Mark, PoulHansen, Gaardmand paa<strong>Oure</strong> Mark1840,11. oktoberForlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetGaardmand Niels1840,I <strong>Kirke</strong>nMogensdatter og Peder 3. novemberRasmussen paa SkaarupMarkHusmand Mads Rasmusseni Albjerg, GaardmandRasmus Ejbye paa BrudagerMarkLudvig Riis og SkolelærerBruun,Sognefoged Knud Jørgensenaf Skaarup, Berthel,Gaardmand, Øster AabyGaardmand David Sørensenaf Weistrup Mark,Boelsmand Hans Andersen,<strong>Oure</strong> MarkGaardmand Rasmus Larsenpaa Albjerg Mark,Skolelærer Bruun i <strong>Oure</strong>Gaardmand JohanRasmussen, <strong>Oure</strong> Mark,Husmand Karen Kristenseni <strong>Gudme</strong> ByHusmand Anders Larsen ogIndsidder Peder Rasmussen,begge af <strong>Oure</strong> og begge medpaaholdne Par.Husmand Niels Poulsen af<strong>Oure</strong> og Husmand HansAndersen af LundeborgHusmand Niels Poulsen i<strong>Oure</strong> By og Boelsmand N.Nielsen, <strong>Oure</strong> Mark29. november184019. september1841,7. april25. april18412. oktober1841I <strong>Kirke</strong>n Lyst af Prædikestolen den 14. S. T.I <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI Frørup <strong>Kirke</strong>1841, 31. juli I <strong>Kirke</strong>n1841,19. september1841,19. september1841,17. oktober1841,30. oktoberI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nForlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetBoelsmand Christen19. december I <strong>Kirke</strong>nKnudsen og Forpagter Jacob 1841Johannesen af <strong>Oure</strong> SognAnmærkninger:Lyst af Prædikestolen 15. Søndag afTrinit.Kongebrev 2. april 1841, Bevis … … iEnkekassen er forevistLyst fra Prædikestolen i Skaarup <strong>Kirke</strong>Tillyst 9. søndag efter TrinitatisLyst af Prædikestolen, 12. søndag efterTrinitatis.Lyst af Prædikestolen den 13. søndagefter Trinitatis, 41Lyst af Prædikestolen den 5. søndagefter TrinitatisLyst af Prædikestolen den 18. søndagefter TrinitatisAnmærkninger:Lyst af Prædikestolen den 24. søndagefter Trinitatis


1.8.2.9.3.10.4.11.5.12.6.13.7.14.Ungkarl Rasmus Rasmussen Hansen, 25 Aarfra Simmerbølle paa Langeland, vacc. 26. juli1816.Ungkarl, Niels Knudsen, Husmand i<strong>Svendborg</strong>, <strong>Oure</strong>, 31 Aar, vacc. 28. september1816.Morten Pedersen, Ungkarl og Boelsmand paaØster Aaby Mark, 28 Aar, vacc. 1815.Christen Andersen Wend, Husmand, 29 Aar,paa <strong>Oure</strong> Mark, vacc. af Finch 1815.Jens Rasmussen, Husmand, 43 Aar af <strong>Oure</strong>, deNaturlige KopperUngkarl Jørgen Hansen af Albjerg, 29 Aar,vacc. 1814.Ungkarl, Rasmus Madsen paa Vormark Mark,32 Aar, vacc. 15. oktober 18128. Ungkarl Hans Madsen i Albjerg, 26 Aar, vacc.1819.1. Husmand og Enkemand, Hans Frandsen,Smed, 38 Aar, vacc., Albjerg By.268-269№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted2. Ungkarl, Knud Hansen af <strong>Oure</strong>, 37 Aar, vacc.2. maj 1810.3. Gaardmand og Enkemand Jørgen Hansen afAlbjerg, 30 Aar, vacc. 1814.4. Husmand Vilhelm Hansen paa Albjerg Mark,vacc. 20. maj 1810, 37 Aar5. Ungkarl og Husfæster Peter Johansen, 29 Aar,vacc. 1819, 17. september, af Lundeborg.6. Ungkarl Hans Hansen af <strong>Gudme</strong>, 35 Aar, vacc.1815, den 16. oktober.<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 4Aar.Karen Rasmusdatter, Datter af GaardmandRasmus Rasmussen, <strong>Oure</strong>, 31 Aar, vacc. 27.juli 1817.Maren Hansdatter, en Datter GaardmandHans Poulsen, <strong>Oure</strong> 33 Aar, vacc. 4.september 1812.Ane Marie Hansdatter, 32 Aar, paaElsehoved, vacc. 1814.Kirsten Mathiasdatter, 39 Aar, vacc. 6. juni1810, <strong>Oure</strong>.Maren Gregersdatter, af <strong>Oure</strong> By, 30 Aar,vacc. 27. august 1812.Pigen Kirsten Nielsdatter af Albjerg, 27Aar, vacc. 1816.Pigen Kirsten Jørgensdatter, 27 Aar, vacc.1817.Pigen Gjertrud Madsen, 25 Aar, vacc. 1825.Ane Marie Nielsdatter, en Datter afforhenværende Gaardmand, NielsJørgensen i Langaa, 29 Aar, vacc. 1814.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedMaren Larsdatter, en Datter af HusmandLars Andersen, Bødker i <strong>Oure</strong>, 23 Aar, vacc.9. juli 1822.Pigen Maren Nielsdatter af Albjerg, 23 Aar,vacc. 7. april 1832.Pigen Johanne Knudsdatter, 28 Aar, vacc.1816.Pigen Maren Rasmusdatter, 36 Aar, vacc.26. april 1810, Lundeborg.Pigen Kirsten Pedersdatter af <strong>Gudme</strong>, 24Aar, vacc., … ifølge Attest af 12. oktober1830.Gaardmand Anders Nielsenog Gaardmand LarsRasmussen, <strong>Oure</strong>Husmand Erik Hansen ogHusmand Jacob Johansen,begge af <strong>Oure</strong>Husmand Peder Pedersenpaa Øster Aaby Mark,Gaardmandsdatter ChristenMarcussen, ElsehovedJ. Pedersen, Gaardmand paaGrønneskov, AndersNielsen, Gaardmand paa<strong>Oure</strong> MarkPeder Hansen, Husmand i<strong>Oure</strong>, Jens Gregersen afBrudager MarkGaardmand Peder Madsen,… Peder Larsen GislevGaardmand Peder Larsen afGudbjerg og Høker JacobJohansen i <strong>Oure</strong> ByGaardmand AndersTorbensen i Albjerg,Gaardmand Rasmus Nielseni LangaaAnders Torbensen, HansMadsen,1842,18. februarI <strong>Kirke</strong>n21. maj 1842 I <strong>Kirke</strong>n21. oktober184230. Au6. november1842.23. oktober184213. oktober18428. oktober184219. oktober1842I <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nForlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetHusmand Niels Poulsen i 9. juni 1843 I <strong>Kirke</strong>n<strong>Oure</strong> og Husmand NielsLarsen i SkaarupøreGaardmand Anders28. oktober I <strong>Kirke</strong>nTorbensen, Gaardmand Jens 1843Andersen i BrudagerGaardmand AndersTorbensen i Albjerg,Gaardmand Jens Hansen af<strong>Gudme</strong>Sognefoged R. Larsen iAlbjerg, Husmand NielsPoulsen i <strong>Oure</strong> …Husmand Peder Pedersen i<strong>Oure</strong>, Husmand JensHansen af Brændeskov2. december18439. december184327. december1843I <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nUdlyst fra Prædikestolen, FastelavnsSøndag, den 6. februar 1842Udlyst fra Prædikestolen 13. søndagefter TrinitatisUdlyst fra Prædikestolen 24. søndagefter TrinitatisAnmærkninger:Udlyst fra Prædikestolen 17. søndagefter Trinitatis 1843Udlyst fra Prædikestolen 24. søndagefter Trinitatis 1843UdlystUdlyst 17. december1. Ungkarl Hans Christensen, 25 Aar, vacc. 24. Afdøde Casper Mortensens Enke, Karen Gaardmand R. Larsen, 17. april 1844 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 28. april 1844


<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 5marts 1834, Hjulmand, kom fra Ellerup. Johansdatter, 47 Aar, vacc. 20. maj 1810 Eskemosegaard, HusmandLars Rasmussen i Ellerup2. Ungkarl Poul Hansen Johansen af Brudager,33½ Aar, vacc. 21. september 1812.Pigen Maren Hansdatter, 23 ½ Aar, vacc. 9.juli 1822.Husmand ChristenMarcussen, Elsehoved,Beboelse? Mand, M.Petersen3. Snedkermester og Husmand Andreas Jensenaf <strong>Oure</strong>, 34 Aar, vacc. 1811, 28. juli.270-271№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted4. Ungkarl Niels Andersen af Ollerup, er fødtden 2. december 1815, vacc. 5. september, 1817,29 Aar.5. Ungkarl, Lars Jørgensen af <strong>Oure</strong>, 39 ½ Aar,vacc. 1817, Gaardfæster i Ellested By, GislevPastorat6. Ungkarl og Gaardmand Rasmus Christensenaf <strong>Oure</strong> Mark, 31. Aar, vacc. 5. oktober 1814.7. Ungkarl og Husmand Peder Pedersen afAlbjerg, 28 Aar, vacc. 12. juni 1819.8. Sømand, Anders Nielsen af Strandhuse,Ulbølle Sogn, 24 Aar, vacc. 7. november 18229. Gaardfæster og Ungkarl Peder Rasmussen, 35Aar, vacc. 1812, 31. oktober, af Ellerup.10. Ungkarl Anders Nielsen af Albjerg, 35 Aar,vacc. 13. september 1812.1. Ungkarl Lars Pedersen, Skovsgaard, 35 Aar,vacc. 16. april 1810.272-273№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted3.2.4.3.3.5.Ungkarl Niels Hansen, 34 Aar, vacc. 4.september 1812, født i Albjerg.Indsidder Frantz Nielsen, 25 Aar, vacc. 29.august 1831, født i Weistrup.Ungkarl Hans Hansen, 27 Aar, vacc. 1819,Hjulmand og Indsidder i <strong>Oure</strong>Pigen Ane Margrethe Nielsdatter, 27 Aar,af Vigerslev Sogn, Rue By, vacc. 7.september 1827, … Borch i Odense.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedPigen Maren Johnsdatter af <strong>Oure</strong> Sogn, 33Aar, vacc. 15. marts 1826.Pigen Ane Rasmusdatter af <strong>Oure</strong> Mark, 25Aar, vacc. 1819.Pigen Karen Jensdatter af <strong>Oure</strong> Mark, 31Aar, vacc. 1814.Pigen Ane Hjerriksdatter af <strong>Oure</strong> By, 31Aar, vacc. 1817.Pigen Ane Margrethe Nielsdatter af <strong>Oure</strong>,28 Aar, vacc. 1819Pigen Ane Christensen af <strong>Oure</strong>, 40 Aar,vacc. 1806, 13. juli.Gaardmand Peder Johansens Enke, Lisbeth,36 Aar, vacc. 11. august 1812.Gaardmand Peder Johansens Enke,Elisabeth paa Sandbjergskov, 37 Aar, vacc.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedPigen Ane Katrine Hendriksdatter, 34 Aar,født i <strong>Oure</strong> By.Pigen Ane Kirstine Rasmusdatter, 23 Aar,vacc. 8. juli 1823.Pigen Maren Madsdatter, 34 Aar, vacc.1816, født i <strong>Gudme</strong>, 30. marts 1811.Gaardmand AndersTorbensen, Niels Nielsen,Gaardmand23. august1844I <strong>Kirke</strong>nUdlyst 4. søndag efter Trinitatis28. juli 1844 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 14. juli 1844.Forlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetGaardmand A. Torbensen i 25. oktober I <strong>Kirke</strong>nAlbjerg By, Husmand Jørgen 1844Hansen, Albjerg MarkGaardmand Rasmus Jensen,<strong>Oure</strong> Mark, GaardmandLars Rasmussen, <strong>Oure</strong> MarkHusmand FrederikChristiansen, <strong>Oure</strong>,Husmand AndersRasmussen af SkaarupøreGaardmand ChristenJørgensen paa WeistrupMark. Husmand JørgenRasmussen, Weistrup MarkUngkarl Peder Nielsen af<strong>Oure</strong>, S… Anders Jensen i<strong>Oure</strong>Jens Hansen, <strong>Gudme</strong>,Husmand FrederikChristensen, <strong>Oure</strong> MarkGaardmand Niels Nielsen iAlbjerg By, GaardmandAnders Torbensen i AlbjergJens Hansen, Gaardmand iTvede By, Gaardmand NielsPedersen, Høje, Lunde Sogn19. oktober184412. oktober184416. november184414. november184414. december1844I <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>n1. februar 1845 I <strong>Kirke</strong>nForlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetGaardmand Hans Henriksen 15. marts 1845 I <strong>Kirke</strong>naf Weistrup Mark,Gaardmand Hans Jacobsenaf <strong>Gudme</strong> MarkHusmand Peder Madsen af 11. april 1845 I <strong>Kirke</strong>n<strong>Oure</strong> By, Husmand LarsChristensen af <strong>Oure</strong> ByHusmand Peder Hansen af 21. juni 1845 I <strong>Kirke</strong>n<strong>Oure</strong> By, Husmand RasmusLyst tilbageAnmærkninger:Anmærkninger:


5.2.Andreas Vangberg, Ungkarl, Murersvend,Husmand paa <strong>Oure</strong> Mark, 26 Aar, født 8. marts1819 i Odense, vacc. 24. juli 1820.6. Ungkarl Jens Larsen, 30 Aar, vacc. 1815,Albjerg Mark7. Ungkarl, Hans Rasmussen af Grønneskov, 40Aar, Gaardfæster i …, vacc. 18. oktober 1827.8. Ungkarl Rasmus Larsen, 35 Aar, vacc. 12. juli1812, født 11. marts 1810, Hørsvinger i <strong>Oure</strong>.274-275№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted9. Enkemand Niels Thomsen Kongstad,Gaardmand paa <strong>Oure</strong> Mark, Gaardbestyrer,vacc. af Jacobsen, 43 Aar1. Ungkarl, Niels Rasmussen, 30 Aar, vacc. 1818,født 10. januar 1816.2. Ungkarl Hans Jørgensen, 30 Aar, vacc. 1817, afFinck, 4. august, Husmand i <strong>Oure</strong>3. Ungkarl Jens Rasmussen, 38 Aar, Indsidder i<strong>Oure</strong>, født i Gudbjerg, 27. februar 19. november1812.4. Ungkarl, Christian Nielsen, 31 Aar, født 15.juni 1815, vacc. 26. april 1816, af S… Gaard afLangaa, Husmand paa Brudager Mark5. Ungkarl, Niels Jørgensen, 29 Aar, vacc. 1840, af<strong>Oure</strong>, født 11. juli 1817.6. Ungkarl, Hans Mortensen, 27 Aar, født 14. maj1819, vacc. 12. august 1820, af Hesselager,Husmand paa Brudager Mark7. Ungkarl, Peter Christensen af Stenstrup Sogn,32 Aar, født 2. december 1814, for AndersTorbensen, vacc. 27. juli 1818.8. Ungkarl, Rasmus Poulsen, af Lundeborg, her iSogn, 29 Aar, født 3. september 1817, Husmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, vacc. 3. juni 1818<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 6Bodil Rasmussen, Gaardmand RasmusLarsens Datter paa Albjerg Mark 34 Aar,vacc. 4. september 1812.Pigen Maren Nielsdatter, <strong>Oure</strong> Sogn, 22Aar, vacc. 5. september <strong>1835</strong>.Pigen Maren Nielsdatter af D…, 23 Aar, …Albjerg Mark, vacc. 22. august 1824.Pigen Dorthea Larsdatter, 19 Aar, vacc. 29.maj 1826, … født samme Aar.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedPigen Ane Pedersdatter af O S, 31 Aar, vacc.5. august 1811.Pigen, Ane Hansdatter, 33 Aar, vacc. 1813.Pigen Karen Nielsdatter, 39 Aar, født iØster Skerninge, vacc. 16. april.Pigen Ane Kirstine Sigrid, Jensdatter, 26Aar, født 10. november 1819, Tjenestepigepaa Broholm, vacc. 29. juli 1821.Pigen Ane Katrine Davidsdatter, 30 Aar,født 17. januar 1816, vacc. 1816, har opholdtfor sin Fader, David Rasmussen, AlbjergMark.Pigen Ane Marie Nielsen, 30 Aar,Gaardmand Niels Mogensens Datter iAlbjerg, vacc. 1847, født 3. november 1816.Pigen Waldborg Kirstine Jørgensdatter, 25Aar, født 23. maj 1821, vacc. 2. juli 1822,Datter af Gaardmand Jørgen Hansen.Pigen Ane Jørgensen, <strong>Oure</strong> Sogn, 27 Aar,Husmand Jørgen Hansens Datter,Arbejdsmand, vacc. 29. juli 1821.Pigen Karen Petersen af Brudager, Datter afHusmand i Brudager, Peter Hansen, født 12.marts 1818, 28 8/12 Aar, vacc. 12. juni 1818,paa <strong>Oure</strong> MarkMadsen af Skaarup SognJens Rasmussen Bech,Gaardmand i Gudbjerg,Rasmus Rasmussen,Gaardmand i VormarkGaardmand Mads Nielsen,Weistrup Mark, R.Rasmussen, Gaardmand iVormarkGaardmand IverRasmussen, Hans Nielsen,GlarmesterGaardmand Hans Andersen,<strong>Oure</strong> Mark, Poul Hansen frado7. januar 1845 Hjemme,Kongebrev, den11. december184413. september I <strong>Kirke</strong>n184521. oktober184528. november1845I <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nForlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetHusmand Anders Larsen, 21. november I <strong>Kirke</strong>nHusmand Knud Hansen, 1845begge af <strong>Oure</strong>Gaardmand Jørgen Hansen, 13. marts 1846 I Vejstrup <strong>Kirke</strong>Albjerg og Ungkarl LarsRasmussen i AlbjergHusmand Jacob Johansen, 29. maj 1846 I <strong>Kirke</strong>nBoelsmand ChristenKnudsenHusmand Knud Hansen i 11. juli 1846 I <strong>Kirke</strong>n<strong>Oure</strong>, Husmand PederPedersen i <strong>Oure</strong>Husmand AndersRasmussen, GaardmandHans Christensen, begge afBrudagerGaardmand Jørgen Hansen iAlbjerg, Gaardmand LarsJørgensen i ElstedGaardmand RasmusMadsen fra Vormark,Gaardmand Peder PedersenLang fra <strong>Gudme</strong>Gaardmand AndersTorbensen i Albjerg, NielsHansen i HolmdrupGaardmand paaGrønneskov Jens Petersenog Husmand i Lundeborg,Jens Poulsen2. september18463. oktober184617. oktober184610. oktober184627. november1846I <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>I <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>I <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>Anmærkninger:276-277№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Brudens Navn, Alder, Haandtering og Forlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen er Anmærkninger:


9. Ungkarl, Christopher Johansen af Skaarup,født 6. juni 1819 i Kværndrup, 27 Aar,Tjenestekarl paa Klingstrup i Skaarup Sogn,vacc. 18. april 18201. Ungkarl, Niels Knudsen, født i Brudager, 21.marts 1814, en Søn af Gaardmand KnudPedersen, Brudager, vacc. 16. oktober 1815, 33Aar.2. Ungkarl, Anders Pedersen, født i Gislev 29.december 1809, altsaa 37 Aar, døbt 1. januar1810, vacc. 12. maj 1810, en Søn af Husmand ogBødker, Peder Andersen i Gislev, opholder sig iAlbjerg3. Ungkarl, Christen Rasmussen, 30 Aar, født iVormark, Hesselager Sogn, Hjemme forModeren, Gaardmandsenke, vacc. 1. september1817, født 16. maj 1817.4. Ungkarl, Hans Gjerstrup, Møller paaBrændeskov Mølle, 26 Aar, født i SanktJørgensgaard Sogn<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 7Opholdssted Opholdssted foretagetPigen Anna Catharine Poulsdatter, af Jørgen Johansen, Husmand iLakkendrup, Gudbjerg Sogn, født 13. Lille Mølle i Vejstrup Sognaugust 1820, 26 Aar, Tjenestepige paa og Christen Rheinholtsen,Albjerg Mark, vacc. 3. september 1821 Husmand paa <strong>Gudme</strong> Mark5- Peder Groth, Ungkarl og Smedesvend, 24 Aar,født i <strong>Svendborg</strong>, opholder sig i <strong>Oure</strong> Smeden6. Peder Jørgensen, Ungkarl, 28 Aar, født iBrænderup By, Gudbjerg Sogn, tjener forGaardmand Johannes Rasmussens Enke paa<strong>Oure</strong> Mark, Gaardmand i Tvede278-279№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted1. Hans Sørensen, 38 Aar, Ungkarl, født i Bøsørei Hesselager Sogn, opholdende sig paa <strong>Oure</strong>Mark, for Bruden2. Rasmus Andersen, 40 Aar, Ungkarl, født iSvindinge, Tjenestekarl paa <strong>Oure</strong> Mark, 26 Aar.3. Hans Hansen, 26 Aar, Ungkarl, Husmand paaAlbjerg Mark, … Egense Sogn4. Jens Henriksen, 26 Aar, Ungkarl, skrædder,født i Hesselager, opholder sig <strong>Oure</strong> By, her iSognetEnke efter afdøde Husmand paa <strong>Oure</strong>Mark, Christopher Andersen, JohanneMargrethe Nielsdatter, født 1802 i GudbjergSogn, 45 Aar, vacc. 8. august 1805Enke efter afdøde Husmand i Albjerg,Rasmus Andersen, Anna Jensdatter, 41 Aar,født 21. september 1806, vacc. 4. august1816, en Datter af Husmand Jens Rasmusseni TvedePigen Maren Hansdatter, en Datter afHusmand Hans Andersen paa <strong>Oure</strong> Mark,Stedfader, Husmand Rasmus Jeppesen, født1. marts 1826, altsaa 21 Aar, vacc. 1827Pigen Anna Cathrine Rasmussen, 26 Aar,Hjemme i sin Fødegaard paa Albjerg Mark,Datter af afgangen Gaardmand RasmusLarsen, Eskemosegaard.Pigen Sophie Madsen, 23 Aar, opholder sighjemme for Faderen, Husmand og Smed,Mads Jensen i <strong>Oure</strong>, født i Brudager.Pigen Malene Sørensdatter, Datter afafgangen Gaardmand Søren Rasmussen paa<strong>Oure</strong> Mark, 25 Aar, opholder sig forModeren, paa <strong>Oure</strong> Mark, …Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedMaren Andersdatter, Enke efter afdødeGaardmand Johannes Rasmussen paa <strong>Oure</strong>Mark, 67 Aar.Maren Johnsen, 37 Aar, Enke efterafgangen Husmand Niels Andersen, fra<strong>Oure</strong> Mark, her i Sognet.Kirstine Larsdatter, 22 Aar, Datter afHusmand Lars Rasmussen paa AlbjergMark, opholder sig hjemme for FaderenPigen Mette Marie Rasmusdatter, 31 Aar,født i Gudbjerg, Tjenestepige forGaardmand Hans Madsen i Albjerg BySkovfoged, Boelsmand paa<strong>Oure</strong> Mark, Niels Nielsen ogGaardmand paa <strong>Oure</strong> Mark,Niels HansenAnders Torbensen,Gaardmand ogSogneforstander i Albjerg ogHusmand Jens Gregersen afBrudagerGaardmand Jens Pedersen,Grønneskov og BoelsmandPeder Johansen paa <strong>Oure</strong>MarkGaardmand Jens Pedersenpaa Grønneskov ogGaardmand Poul Lauritzen iLakkendrup, Brudager SognHusmand ogTømmermand? AndersLarsen i <strong>Oure</strong> og HusmandMads Larsen paa VejstrupMarkGaardmand Poul Hansenpaa <strong>Oure</strong> Mark, medpaaholdne Par, HusmandNiels Madsen, … paa <strong>Oure</strong>MarkAttest fra … <strong>Gudme</strong> PastoratLigeledes2. juli 1847 I <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong> Attest fra <strong>Herred</strong>sfoged Bruun …24. september184723. oktober184723. oktober184723. november184720. november1847I <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>I <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>Forlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetLars Hansen, Møller iKnarreborg Mølle, NielsMadsen, Husmand ogSkrædder paa <strong>Oure</strong> MarkRasmus Pedersen,Gaardmand, <strong>Oure</strong> Mark,Rasmus Johannesen,Husmand, Albjerg MarkAnders Torbensen,Gaardmand i Albjerg,Peder Hansen, Husmand i<strong>Oure</strong>Niels Thune, Smed ogHusmand i Albjerg, R.Larsen, Gaardmand iAlbjergI <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong> Han vacc. 17. juni 1823,Hun vacc. 19. juli 1821I <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong> Han vacc. 7. september 1829,Hun vacc. 11. september 1827,I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. 17. august 1820,Hun vacc., … 1827Anmærkninger:13. maj 1848 I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. 5. oktober 1810,Hun, har havt de Naturlige Kopper21. oktober184828. oktober18481. december1848I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. 3. september 1810,Hun vacc. 15., … 1826I <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>n……


5. Peder Rasmussen, 27 Aar, Ungkarl, Søn afGaardmand Rasmus Hansen paa <strong>Oure</strong> Mark,opholder sig sammesteds6. Povel Mortensen, 29 Aar, Ungkarl, Søn afGaardmand Morten Marcussen paa VejstrupMark, opholder sig sammesteds7.1.Hans Eriksen, 23 Aar, Ungkarl og Gaardmandi Hundtofte, Stenstrup Sogn, Søn afGaardmand Erik Nielsen i Hundtofte.280-281№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted2.1.3.2.Niels Rasmussen, 42 Aar, Enkemand ogHusmand, paa <strong>Oure</strong> Mark, født i HesselagerSognRasmus Nielsen, 34 Aar, Ungkarl og Husmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, født i Vejstrup Sogn4. Peder Hansen, Enkemand, 43 Aar, vacc. 23.september 1810, født i Svindinge Sogn,Materialkarl paa Broholm5. Hans Jensen, Ungkarl, 31 Aar, født i EgenseSogn, vacc. 30. juli 1818, for Tiden ophold her iSognet i <strong>Oure</strong> By6. Povel Andersen, Ungkarl, 35 Aar, født i <strong>Oure</strong>Sogn, vacc. 1815, Indsidder paa <strong>Oure</strong> Mark,Fisker.7. Rasmus Hansen, 35 Aar, Ungkarl ogHusmand, født i <strong>Oure</strong> Sogn, vacc. 1814,Hør…ler paa <strong>Oure</strong> Mark1. Anders Petersen, Ungkarl, 33 Aar, født paaAlbjerg Mark, Skrædder, vacc. 6. august 1815,Opholdssted Albjerg Mark2. Christian Vilhelm Michaelsen, Ungkarl, 32Aar, Skrædder, Skaarup By, vacc. 21. august1820, født i Herringe Sogn276-277№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 8Pigen Kirsten Hansdatter, 23 Aar, født iVejstrup By, Tjenestepige for GaardmandNiels Hansen paa <strong>Oure</strong> MarkPigen Mette Maria Rasmusdatter, 27 Aar,født i <strong>Oure</strong> By, Datter af BoelsmandRasmussen paa Albjerg Mark, er hjemmefor sine Forældre.Pigen Johanne Mogensdatter, 21 Aar, fødtpaa Albjerg Mark, Datter af afdødeGaardmand Mogens Jensen paa AlbjergMark, hjemme for Moderen.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedPigen Anna Rasmusdatter, 42 Aar, født iLundeborg, Stedfader, Husmand HenrikPedersen, ibidem, opholder sig for Tiden forbrudgommen.Pigen Anna Maria Nielsdatter, 24 Aar i<strong>Oure</strong> By, Datter af Husmand Niels Poulsen,ibidem.Gjertrud Pedersdatter, forhen gift, nuSepareret, 32 Aar, vacc. 1819, født i <strong>Oure</strong>Sogn, … i <strong>Oure</strong> By.Pigen Karen Mogensdatter, 30 Aar, vacc.1829, født i <strong>Oure</strong> By, her i Sognet, Datter afafgangen Husmand Mogens Madsen, harOphold for Moderen, M. Madsens Enke.Pigen Marie Nielsdatter, 25 Aar, vacc. 18.september 1827, født i <strong>Gudme</strong> Sogn, harophold hos Brudgommen.Pigen Anne Cathrine Larsdatter, 31 Aar,vacc. 9. juli 1820, født i Krarup, har nuOphold for Brudgommen.Pigen Sidsel Kirstine Jensdatter, 24 Aar,født paa <strong>Oure</strong> Mark, Opholdssted, AlbjergMark, vacc. 11. september 1827.Frederikke Johanne Andrine Hansdatter,31 Aar, Enke, Albjerg By, født paaMullerup, Gudbjerg Sogn, vacc. 1820 afFinch.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedNiels Hansen, Gaardmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, NielsNielsenMarkus Mortensen,Boelsmand paa VejstrupMark, Hans Andersen,Gaardmand paa VejstrupMarkNiels Jørgensen, LarsHenrichsen24. november18488. december1848I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. 29. juli 1829,Hun vacc. 29. maj 1826I <strong>Kirke</strong>n Han vaccineret i Aaret 1820,Hun vacc. 9. juli 18226. januar 1849 I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. 24. juni 1826,Hun vacc. 22. august 1831,Udlyst 3. søndag i AdventForlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetR. Pedersen, Gaardmandpaa Vejstrup Mark, MadsAndersen, Gaardmand iAaby, Skaarup SognChr. Hansen, Husmand paaVejstrup Mark, M.Mortensen, Gaardmand paaVejstrup MarkPeder Pedersen, medpaaholdne Par, Husmand i<strong>Oure</strong> By, Henrik Hvidtfeld,Husmand paa <strong>Gudme</strong> MarkAnders Larsen, medpaaholdne Par, Husmand i<strong>Oure</strong> By, Mads Larsen,Hjulmand og Husmand paaVejstrup MarkLars Hansen, Boelsmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, PederHansen, Husmand i <strong>Oure</strong>Christen Rasmussen,Gaardmand paa <strong>Oure</strong> Mark,Hans Andersen, Gaardmandpaa Albjerg MarkAnders Nielsen, Gaardmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, Jens Larsen,Gaardmand paa AlbjergMarkL. Kordtsen, Husmand iSkaarup, Peder Nielsen,Gaardmand paa SkaarupMarkAnmærkninger:6. juli 1849 I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. 6. juni 1811,Hun vacc. 26. april 1810Udlyst Trinitatis Søndag 184929. juni1849Ej Viet,formedelstskeetIndsigelse18. december184914. december1849I <strong>Kirke</strong>n Han vacc. 1815,Hun vacc. 29. maj 1826,Udlyst 1. søndag efter TrinitatisI <strong>Kirke</strong>nI <strong>Kirke</strong>n<strong>Amt</strong>. Skrivelse af 17. august 1844, atGjertrud Pedersdatters forrigeÆgteskab ej ophævet.Udlyst 24. søndag efter TrinitatisUdlyst 1. søndag i AdventUdlyst 2. søndag i Advent25. januar 1850 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst, 2. søndag i Advent8. juni 1850 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst Midtfaste søndag 1850.20. april 1850 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 2. søndag efter PaaskeForlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetAnmærkninger:


3. Jens Hansen, 27 Aar, vacc. 4. maj 1826,Ungkarl, født i Tvede Sogn, Tjenestekarl paaVejstrup Mark, for Gaardmand HansChristensen4. Peder Jacobsen, 28 Aar, vacc., 12. september<strong>1835</strong>, Ungkarl og Skrædder, født i VejstrupSogn, opholder sig i Vejstrup By5. Christian Nielsen Bruun, 51 Aar, Ungkarl,Skolelærer og <strong>Kirke</strong>sanger i <strong>Oure</strong>, vacc. efterAttest af Mølmark, 17. april 1850.6. Rasmus Hendriksen, 28 Aar, Ungkarl,Husmand i Lundeborg, vacc. 2. oktober 1836,født i Lundeborg.7. Ungkarl Christen Uldrichsen, 31 Aar,Brænderup, Gudbjerg Sogn, vacc. 17. august1820, opholdssted, Grønneskov, her i Sognet8. Selvejer Husmand af Nørre Lyndelse ogUngkarl Hans Hansen, 27 ½ Aar af VejstrupSogn, vacc. 29. maj 1828,9. Ungkarl og Selvejer Husmand Adam Madsen,31 Aar, af Albjerg Mark, vacc. i Aaret 1819, afforhen … Finck, Attest af DistriktslægeØrnstrup, dateret 3. juni 1833.284-285№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted10. Gaardmand, Husmand Rasmus PederMogensen af Ellinge, 31 Aar, vacc. 1820, forhenBataljonskirurg Finck, efter Attest af DoctorØrnstrup, dateret 21. marts 1834.11. Enkemand Christian Feldhusen, Møller i StoreMølle? Bjerreby Sogn paa Taasinge, 44 Aar, 2.ægteskab.12. Gaardmand, Ungkarl, Hans Hansen Lau afVester Skerninge, født 26. februar 1823 iOllerup, vacc. 16. august 1824, af DistriktslægeØrnstrup.13. Ungkarl Poul Andersen af Gudbjerg, født iBrændeskov i Gudbjerg Sogn, 20. juni 1823,vacc. 6. september 1824.<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 9Sidsel Hansdatter, 45 Aar, vacc. 9.december 1810, Enke i <strong>Oure</strong> By, Enke efterafgangen Husmand Mogens Jensen, født iSkaarup Sogn.Anne Marie Jørgensdatter, 32 Aar, vacc.1819, Sypige, Datter af Husmand JørgenAlbrechtsen i Albjerg, her i Sognet,opholder sig for Faderen i Albjerg.Maren Rasmussen, 46 Aar, Husholderskefor Brudgommen, havt de NaturligeKopper, Attest af Mølmark af 17. april 1850,efter ArreneAne Marie Hansdatter, 24 Aar, vacc. 25.september 1827 af Rasmussen, afHesselager, født i Hesselager, Indsidderske iLundeborg.Pigen Maren Jensdatter, 33 Aar, hjemme forFaderen, Gaardmand Jens Rasmussen, paaGrønneskov, vacc. 1817.Pigen Kirsten Jensdatter, 31 Aar, hjemmefor Stedfaderen, Boelsmand Lars Rasmussenpaa <strong>Oure</strong> Mark, vacc. 29. august 1831.Pigen Else Marie Poulsen, 28 Aar, forFaderen, Gaardmand Poul Hansen, <strong>Oure</strong>Mark, vacc. 6. september 1834.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedPigen Karen Kirstine Nielsdatter, 29 ½ Aar,en Datter af afgangen Niels Mogensen iAlbjerg, vacc. 9. juli 1822.Pigen Kirsten Mogensen, født 12?September 1825, vacc. 5. januar, forModeren paa Isebæksgaard i <strong>Oure</strong> Sogn.Pigen Anne Marie Mogensdatter, født 6.november 1821, en Datter af GaardmandMogens Jensen af Albjerg Mark, vacc. 5. juni1826.Pigen Karen Kirstine Andersdatter, enDatter af Anders Larsen i <strong>Oure</strong>, født 2.januar 1823, vacc. 16. oktober 1828.Hans Christensen,Gaardmand paa VejstrupMark, Hans Jørgensen,Husmand i <strong>Oure</strong> ByMads Larsen, Husmand ogBødker i Vejstrup, PederRasmussen, Husmand iVejstrup ByChristian Peder Hansen,Husmand og Væver paa<strong>Oure</strong> Mark. Erik Hansen,Husmand og Væver i <strong>Oure</strong>ByRasmus Rasmussen,Husmand i Lundeborg, JensPoulsen, Boelsmand iLundeborgGaardmand paaGrønneskov JensRasmussen, JørgenPedersen, Gaardmand iBrænderupNiels Hansen, Gaardmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, RasmusChristensen, Gaardmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, medpaaholdne Par.Niels Madsen, Husmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, PoulHansen, Gaardmand paa<strong>Oure</strong> Mark, med paaholdnePar.Jørgen Hansen, Gaardmandi Albjerg, Niels Jørgensen,Gaardmand i <strong>Oure</strong>12. april 1850 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 2. Paaskedag, 1. april 1850.27. april 1850 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 1. søndag efter Paaske, 7. april1850.17. april 1850 I Hjemmet,Bevillings …17. april 1850Uden foregaaende Tillysning.Erhvervet Kongebrev7. juni 1850 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst fra Prædikestolen 1. søndagefter Trinitatis, 2. juni 1850.6. juli 1850 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 4. søndag efter Trinitatis, 23.juni 18509. august 1850 I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 10. søndag efter Trinitatis. 7.august 1850.19. oktober1850Forlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetaget12. oktober1850Gaardmand RasmusPedersen og GaardmandNiels Larsen, beggeUdflyttere af Søby paaTaasingeH. Rasmussen, Gaardmandpaa Vejstrup Mark, … PederMogensen, Gaardmand iEllingeN. Jørgensen, Gaardmand i<strong>Oure</strong>, H. Andersen,Husmand i Weistrup7. oktober18506. december18507. december1850I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 12. søndag efter Trinitatis. 18.august 1850.Anmærkninger:I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 19. søndag efter Trinitatis, 6.oktober 1850.I hjemmet, ifølgeBevilling, 2.oktober 1850.Vielsen forrettet af Hr. PastorHeilmann i Bjerreby paa TaasingeI <strong>Kirke</strong>n Udlyst 23. søndag efter Trinitatis, 3.november 1850.I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 25. søndag efter Trinitatis. 17.november 1850.


14. Boelsmand Niels Rasmussen af Aaby Mark iSkaarup Sogn, Enkemand, 42 Aar, døbt iNorup Sogn, 3. juli 1808, vacc. 1808 af PastorSchmidt.15. Ungkarl, Tjenestekarl Jørgen Olsen paaVejstrup Mark, født i Bøsøre, Hesselager Sogn,1. juni 1814, vacc. 5. oktober 181616. Væver, Ungkarl Niels Nielsen i <strong>Oure</strong> Sogn,Albjerg Mark, født i Rudkøbing Møllemark, 19.juni 1819, vacc. 4. august 1820 af Volkersen17. Ungkarl, Indsidder, Rasmus Pedersen i <strong>Oure</strong>,døbt i <strong>Oure</strong>, 13. marts 1814, 36 ¾ Aar, vacc. afFinck 1816.1. Husmand, Ungkarl, Rasmus Christensen, paaAlbjerg Mark, døbt i Hesselager 1824, 26 Aar,vacc. 21. august 1829.276-277№ Brudgommens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdssted2. 1. gang, Enkemand, Husmand, HenrikHvidtfeld Norsing af <strong>Gudme</strong> Sogn, født iOdense, 16. marts 1823, vacc. af Stengel 1825.3. Gaardmand Simon Sørensen af Vaarø,Bjerreby Sogn paa Taasinge, Enkemand, 1.gang, født i samme Sogn, 2. juni 1818, vacc. afLentz 28. september 1818.4. Ungkarl, Tjenestekarl, Christian Hansen paaBroholm, født i Veflinge, 16. marts 1821, vacc.23. september 1824, af Distriktslæge Rooch<strong>Viede</strong> i <strong>Oure</strong> <strong>Kirke</strong>, <strong>Gudme</strong> <strong>Herred</strong>, <strong>Svendborg</strong> <strong>Amt</strong> <strong>1835</strong>-<strong>1851</strong> 10Maren Hjerichsdatter, for Faderen,Gaardmand Hjerich Johannesen i <strong>Oure</strong>, fødti <strong>Oure</strong>, 8. april 1819, vacc. 1820 af Finck.Pigen Erne Marie Madsdatter, for FaderenSmed Mads Jensen i <strong>Oure</strong>, født i Brudager,14. februar 1826, vacc. 11. september 1827 afPraktiserende Læge Rasmussen i<strong>Svendborg</strong>.Pigen Maren Poulsen af Albjerg Mark, forFaderen Husmand Poul Andersen, født iVormark i Hesselager Sogn, døbt 4. maj1817, vacc. 12. september 1817.Pigen Margrethe Johansdatter, Indsidder i<strong>Oure</strong>, en Datter af Gaardmand JohanMadsen i Langaa, født 6. april 1818, vacc. afFinck, 31. juli 1831.Pigen Karen Jørgensdatter i Svinehøjshuset,en Datter af Husmand Jørgen Rasmussen,sammesteds, 40 Aar, Døbt i <strong>Oure</strong>, 11. april1810, vacc. 20. juli 1812.Brudens Navn, Alder, Haandtering ogOpholdsstedPigen Ane Margrethe Nielsdatter forFaderen, Husmand Niels Poulsen i <strong>Oure</strong>,født i <strong>Oure</strong>, 26. februar 1823, vacc. 11.september 1823.Pigen Karen Mogensen for Moderen,Gaardmand Mogens Jensen ´s Enke paaAlbjerg Mark, født 13. juli 1823, vacc. 5. juni1826.Pigen Johanne Jørgensen, for Faderen,Husmand Jørgen Albrechtsen i Albjerg,døbt i Gudbjerg 27. oktober 1816, vacc.ifølge Attest af Distriktslæge Mende.Peder Pedersen, Husmand iAlbjerg, Peder Rasmussen,Gaardmand paa Aaby MarkHans Andersen, Gaardmandpaa <strong>Oure</strong> Mark, RasmusHansen, Husmand paa <strong>Oure</strong>MarkRasmus Andersen,Gaardmand i Hesselager, P.Schmidt, Husmand paaAlbjerg MarkRasmus Hansen, Husmand iVejstrup, Christen Hansen,Indsidder i <strong>Oure</strong>Mads Nielsen, Gaardmandpaa Vejstrup Mark, JensLarsen, Gaardmand paaAlbjerg Mark20. december1850I <strong>Kirke</strong>nUdlyst 2. søndag i Advent, 8. december185017. januar <strong>1851</strong> I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 3. søndag i Advent, 15.december 1850.10. januar <strong>1851</strong> I <strong>Kirke</strong>n Udlyst, søndag mellem jul og Nytaar,29. december 1850.14. februar<strong>1851</strong>I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 1. søndag, efter Hellig 3Konger, 12. januar <strong>1851</strong>15. marts <strong>1851</strong> I Weistrup <strong>Kirke</strong> Udlyst, 1. søndag i Fasten, 3. marts<strong>1851</strong>Forlovere: Vielsesdag Hvor Vielsen erforetagetHans Jespersen, Husmand i<strong>Gudme</strong> Sogn, RasmusNielsen, Husmand i <strong>Oure</strong>Lars L. Espensen, SørenRasmussen, beggeGaardmand i Bjerreby Sognpaa TaasingePeter Jacobsen, Husmand iWeistrup, Niels Nielsen,Gaardmand i AlbjergAnmærkninger:17. maj <strong>1851</strong> I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 5. søndag i Advent <strong>1851</strong>,6. april <strong>1851</strong>21. juni <strong>1851</strong> I <strong>Kirke</strong>n Udlyst 3. søndag efter Paaske, 11. maj<strong>1851</strong>30. maj <strong>1851</strong> I <strong>Kirke</strong>n Udlyst, 2. søndag efter Paaske, 4. maj<strong>1851</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!