Økologi i centrum - NBL

nbl.landsforening.dk

Økologi i centrum - NBL

Branchebladet for Nærbutikkernes Landsforening · Nr. 7 · Juli 2011 · Årgang 109Økologi i centrumSer med fortrøstning på fremtidenSide 6-8Sügro A/S overtager aktierSide 10Anuga 2011 – KölnSide 12Den lukkede købmandSide 16ISSN 1904-6480


INDHOLDLederHvorfor være medlem af brancheforeningenNærbutikkernes Landsforening ?Leder:Hvorfor være medlemaf brancheforeningenNærbutikkernesLandsforening ..........................3Økologi i centrum ....................6Sügro A/S overtager aktier iJørgen ChristensensVejle A/S ..................................10Anuga 2011 – Köln:Trends og perspektiveri detailhandlenmed næringsmidler ............... 12Den lukkede købmand .........16Et spørgsmål mange butiksejeregaranteret har stillet sig selv, nårman har hørt eller læst om brancheforeningenNærbutikkernesLandsforening (NBL). At stillespørgsmålet om man skal meldesig ind i NBL er da relevant, forhvad får man ud af at være medlemaf Nærbutikkernes Landsforening?Som medlem af NBL får du mangefordelagtige medlemsfordele,og i min ”lederen” i juli-udgavenhar jeg valgt at fokusere på fire afvores attraktive medlemsfordelefor vores medlemmer.Ved at være medlem af NærbutikkernesLandsforening får duen brancheforeningsaftale medTeller. Som medlem af NBL kandu modtage internationale betalingskortpå fordelagtige vilkår viaTeller. Denne aftale sikrer, at dufår hurtig afregning af dit salg viainternationale betalingskort, oghvem ønsker ikke sine penge hurtigstmuligt ind på egen konto?NBL´s aftale med Falck HealthCare er desværre en aftale, sombruges mere og mere, da antalletaf røverier i kiosker og nærbutikkerstiger. Denne aftale sikrer, atpersonalet i din butik får professionelhjælp, hvis de skulle kommeud for røveri i butikken, og på denmåde komme bedstmuligt igennemsådan en forfærdelighændelse.Som medlem afNærbutikkernesLandsforeninghar dumulighed forat kontaktebranchekendteadvokater,såfremt du har spørgsmåleller retslige udfordringer i dindagligdag.En anden medlemsydelse, jegvil fremhæve, er vores populæreforsikringsaftale, hvor NærbutikkernesLandsforening har fåetlavet en skræddersyet forsikringsaftaletil kiosker og nærbutikker.Vi har rigtig mange medlemmer,som har sparet gode penge på atskifte til NBL´s forsikringsaftale, oghvem ønsker ikke at spare en skillingi disse tider...Ovennævnte medlemsydelserer blot eksempler på, hvad manfår ud af at være medlem af NærbutikkernesLandsforening, ogjeg håber på, disse kan give svarpå mit spørgsmål, som jeg indledtemin ”Lederen” med – nemlig”hvorfor være medlem af brancheforeningenNBL?” Vi er selvfølgeligklar til en uddybende dialogomkring dit medlemskab, og duer altid velkommen til at kontakteNærbutikkernes Landsforening.Med disse ord vil jeg ønske læsere,samarbejdspartnere og ikkemindst NBL´s medlemmer en rigtiggod og solrig sommer.Martin SchjøthAdm. direktørBrancheblad for for Nærbutikkernes Landsforening / Juli / Juli 20113


NBBrancheblad forNærbutikkernesLandsforeningJuli 2011Nr. 7, 109. årgangISSN 1904-6480Hanne NielsenLandsformand og ansvarshavende redaktørRedaktionHanne NielsenRønbjergvej 789681 RanumTelefon 75 42 45 77Mobil 20 51 60 12 (nødtelefon)Fax 98 66 45 77E-mail hn@nbl-landsforening.dkinfo@nbl-landsforening.dkInternet www.nbl-landsforening.dkAdm. direktørMartin SchjøthAmballegård 258700 HorsensMobil 51 71 37 07E-mail ms@nbl-landsforening.dkNBL FormandskontorBogholderiRønbjergvej 78, 9681 RanumTelefon 75 42 45 77Fax 98 66 45 77Giro 478-1147Mail hn@nbl-landsforening.dkinfo@nbl-landsforening.dkInternet www.nbl-landsforening.dkUdgiverNærButikkernes Landsforening (NBL)TrykGrafisk Hus Løgstør A/SBlekingevej 139670 LøgstørTelefon 98 67 10 72Fax 98 67 24 59Mail soren@vf-logstor.dkDeadline for næste nummeraf NB Bladet er15. juli2011NBLHovedbestyrelseMedlem af ForretningsudvalgHanne Nielsen, landsformandRønbjergvej 78, 9681 RanumTelefon 75 42 45 77Telefax 98 66 45 77Mobil 20 51 60 12E-mail: hn@nbl-landsforening.dkErik Golczyk - næstformand, medl. af FUVeri Kiosk & VideoFrijsenborgvej 5, 8240 RisskovTelefon 86 21 59 55Region 1 - StorkøbenhavnKurt Jensen - formandLokalkøbmandenRoskildevej 22 A, 3600 FrederikssundTelefon 47 31 28 33Region 2 - SjællandNærbutikkernes LandsforeningRønbjergvej 78, 9681 RanumTelefon 75 42 45 77Region 3 - FynAsger Møller Christiansen - formandBogensevej 67, 5270 Odense NTelefon 26 44 72 36Region 4 - SydøstjyllandMichael AlbrectsenSydbyens Tips og LottoHaderslevvej 116, 6000 KoldingTelefon 75 52 36 44Region 5 - SydvestjyllandTorben Pedersen - formand, medl. af FUStrengevej 49, 6760 RibeTelefon 75 42 21 44Region 6 - VestjyllandOle Aadal - formandMunkegårdskvarteret 262, 7400 HerningTelefon 42 49 75 15 / 30 26 55 15Region 7 - Århus AmtErik Golczyk - formandVeri Kiosk & VideoFrijsenborgvej 5, 8240 RisskovTelefon 86 21 59 55Region 8 - NordjyllandAnnette Bastholm Grøn - formandIdræts Allé 15 st. th., 9800 HjørringTelefon 98 96 50 08Kædechef Niels AndreæKiosklandBugattivej 18, 7100 VejleTelefon 76 41 64 40DIVERSEudvalgPolitisk udvalgHanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77Martin Schjøth .....................................51 71 37 07SpillemyndighedenHanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77SPILLEUDVALGMartin Schjøth .....................................51 71 37 07Erik Golczyk ...........................................86 21 59 55NBL’s ADVOKATAllan Sørensen .....................................88 82 03 30Uffe Skalborg Hansen.........................75 41 12 11www.advokathb.dkNBL’s REVISORBeierholm - 9640 Farsø .....................98 63 14 44PSYKOLOGHJÆLPFalck Health Care................................. 70 10 20 12Følg seneste nyt på:www.nbl-landsforening.dkNBL’s KONSULENTHans Rasmussen ........................ 59 51 03 25Tilmeld digNBLs nyhedsmail påwww.nbl-landsforening.dkUDGIVELSES-MÅNEDDEADLINEAugust 15. juli 2011September 15. august 2011Oktober 15. september 2011November 15. oktober 2011December 15. november 2011Abonnementpå NBL-bladet:Kr. 600,-årligt ekskl. moms4 Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011


I Danmark forbinder vi ofte mad med hygge og samvær. Men hvornår er madlavning privathygge? Og hvornår er det fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen, hvor du kun skaloverholde noget af Fødevarestyrelsens lovgivning?Madlavning som privat hyggeDet er privat madlavning, når du laver madderhjemme, men også f.eks.:• Fællesspisning på en folkeskole,hvor deltagerne medbringer en ret.• Når frivillige laver toasts til en træningsafteni idrætsklubben.• Hjemmebag til offentlige møder i egethjem.• Kirkekaffe med kage eller fællesspisning.Ved privat madlavning gælder Fødevarestyrelsenslovgivning ikke. Madlavning som privathygge er dit ansvar. Du bør derfor altid sikreen god hygiejne ved madlavning.Fødevarevirksomhed under bagatelgrænsenMeget madlavning og mange spisearrangementerligger under ”bagatelgrænsen”. Detvil sige i en zone mellem privat madlavningog professionel fødevareproduktion. Det erf.eks.:• Salg af hjemmelavet marmeladefra vejboder.• Ridelejr med fuld forplejning for ca. 20børn én uge om året.• Kogekonen der laver mad i sit privatekøkken til højst ca. 10 fester på et år.• Frisørers servering af kaffe og te.I denne mellemzone skal du følge noget affødevarelovgivningen, men ikke det hele. Duhar stadig ansvaret for, at maden ikke gør folksyge.Se om din madlavning er privat madlavning ellerfødevarevirksomhed under bagatelgrænsen påFødevarestyrelsen.dkBrancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011 5


Økologi i centrumSer med fortrøstning på fremtidenAf journalist Karl Vilhelm ChristiansenJystrup er ikke verdens centrum, men ligger smukt ogcentralt midt på Sjælland. Mange af beboerne arbejderi København, og byen kendetegnes af unge og købestærkemennesker og omfatter flere bofællesskaber ogen økologisk landsby. Det har gjort, at både kunder ogvareudvalg i byens Dagli’Brugsen er noget usædvanligfor en butik i et landområde.Butikken ligger i gamle men nyrenoverede lokaler oger på 450 m 2 , fortæller uddeleren Thomas Petersen.– Vi er fire fastansatte samt 10-12 til weekends og eftermiddage.Dagli’Brugsen i Jystrup er en selvstændig brugs meden lokal bestyrelse. Brugsforeningen har eksisteret i over125 år, og bortset fra nogle få år i den samme bygningsom nu. Bygningen minder da også om en gammel købmandsgård,og det overrasker ikke, at der engang harværet en foderstofforretning.Der er et stort opland med langt til de nærmeste konkurrenter.Og selv om der ikke bor så mange i området,og mange af beboerne arbejder i større byer med dedertil hørende indkøbsmuligheder, er der et godt kundegrundlag.– Vore kunder bruger os ofte som andet valg, men detkan vi også leve af, og vi har en omsætning på omkring13 millioner kroner.Kvalitet og service– Vi forhandler alle dagligvarer samt aviser, blade og tipsm.m. og konkurrerer på kvalitet og service. Men voresniche er økologiske varer, som vi sælger meget af. Befolkningeni området har gennemgående en høj indtægtsamtidig med, at der er mange børnefamilier og ungemennesker. Og de køber mange økologiske varer, derudgør omkring 10% af vor omsætning. Så vi er næstenpå Irma-niveau, hvad angår det økologiske, understregerThomas Petersen.– Økologiske varer købes i høj grad på grund af holdninger,og det gælder også for vore kunder. Samtidigt erdet blevet meget nemmere at få de økologiske produkter,idet Coop markedsfører det meste. Ellers køber vi ved6Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011


firmaer som Urtekram, og mange af varerne anskaffer vipå opfordring fra kunder. Det drejer sig for eksempel omøkologiske knækkede rugkerner og økologisk mælk fraOsted Mejeri (mælken sælges i miljørigtige poser, der erlavet af økologisk materiale, og som opløses efter brugen).Vi sælger mere mælk derfra end fra Arla! Der erogså et stort salg af Änglamark-mærket. Til gengæld harvi meget få varer til lavpris.– Men der har dog været priskampagner på for eksempeløkologisk hvedemel og økologisk øl. Det meste afsalget har vi i tidsrummet 15.00 til 19.00, når folk er på vejhjem fra arbejdeProfilområderne er frugt og grønt, kød og bake-off (forretningenfik en ovn ved en ombygning i 2009, og det hargivet god respons). Varer som spil, tobak og drikkevarerhar også betydning Åbningstiden er kundevenlig, idetder er åbent alle årets dage i perioden 08.00 til 19.00 –dog lukkes der juleaftensdag kl. 14.00!Thomas Petersen fortæller, at man sælger godt medmorgenbrød, og at åbningstiderne er tilpasset derefter.Ombygning– Vi gennemførte en stor ombygning i 2009, og omsætningengør, at vi tjener ind til investeringerne. Så det erstadig attraktivt at drive forretning her. Som grundlag forinvesteringerne bruger vi en rullende fem-års plan medrenoveringer og nyindkøb.Forretningen gør også en lidt utraditionel indsats på etandet område:– Nogle af vore unge mennesker er i en eller andenform for behandling, og de er her typisk i jobprøvning.Det er sjovt at have dem her, og de giver liv og dynamiki vor hverdag. De andre medarbejdere tager da også etsocialt ansvar, og vi bruger nogen tid på at hjælpe dem.For de har ofte brug for støtte og for at arbejde med veldefineredeopgaver.– Der er mange faste kunder. Men der kommer også endel fra blandt andet den campingplads, der ligger lige inærheden. Desuden er der en stor golfbane i området,Uddeler Thomas Petersen med økologisk mælk fra OstedMejeri og i miljørigtig pose.og der kommer også kunder derfra. Men vore kunder ertypisk de lokale børnefamilier, og vi har også skolebørnsom kunder (der ligger en skole med klasser på trinene 0til 6 i Jystrup).– Bestyrelsen fører ordet for medlemmerne og givervigtige input på blandt andet de 10 årlige bestyrelsesmøder.Vi har også været heldige med gode og yngreUddeler Thomas Petersen med billede af den gamle brugs ijystrup. På billedet til venstre ses Dagli’Brugsen Jystrup, somden ser ud i dag.Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011 7


estyrelsesmedlemmer. De er fine til at se mulighedernei vor butik, og vi ser på andre butikker mindst én gangom året. Og personalet har for de flestes vedkommendeværet her i flere år og kender kunderne og kan snakkemed dem.NBLDagli’Brugsen kan som medlem af den store familie afbrugsforeninger trække på et stort serviceapparat, menforretningen er også medlem af Nærbutikkernes Landsforening.Thomas Petersen begrunder medlemskabetmed, at bladet er godt at læse, med mange fine informationer.Desuden er det billigt at være medlem, understregerhan!– Der er mange udfordringer i at drive forretning her,for konkurrencen skærpes dag for dag. Blandt andet fårlukkelovens ændring stor betydning for os, og der bliverbygget en stor Netto-forretning i nærheden (Osted).Vores opgave er så at tilbyde attraktive varer. Og vi kansige, at vi er glade og positive og ser med fortrøstning påfremtidige udfordringer, slutter Thomas Petersen. ■Økologiske øl i Jystrup.SKAB TRAFIK I BUTIKKEN!SpilLEJFRA03/5MusikLEJFRA12/4LEJFRA24/5LEJFRA17/5DVS Entertainment levererDanmarks stærkeste underholdningskonceptindenfor film, spil ogtilbuds musikKontakt 8 os nu på 86 62 16 22og hør nærmere.Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011DVS Entertainment & Logistics A/S, Klokkestøbervej 15 B, 8800 ViborgTlf.: 86 62 16 22 - www.dvs-entertainment.dk - mail@dvs-entertainment.dk


Sügro A/S overtager aktier iJørgen Christensens Vejle A/S(herefter benævnt UniGros Vejle)Det er med stor glæde, vi hermed kan meddele, at SügroA/S har opkøbt aktierne i UniGros Vejle, og vi derved kansamle alle leverancer og aktiviteter under et i Sügro A/Spr. 1/7 2011.Forud for opkøbet ligger mere end 2 års tæt konkurrencepå et meget presset marked, og aktionærer ogledelse i UniGros Vejle har vurderet, at en sammenlægningaf virksomhederne strategisk og økonomisk er detrigtige træk for fremtiden.Med salget til Sügro A/S er det nu muligt at se fremadog få implementeret en mere effektiv og resultatorienteretdrift. Den nuværende direktør i UniGros Vejle JohnBille fortsætter i den ny konstellation, og vi vil bruge dekommende måneder til at planlægge den samlede fremtidigestruktur og organisation i virksomheden med opkøbetaf UniGros Vejle.Vores primære fokus lige nu er, at vi sammen medvores medarbejdere fortsætter vores gode relationerog samarbejde med alle vores kunder, leverandører ogsamarbejdspartnere i både Sügro A/S og UniGros Vejle,så processen vi sætter i gang giver et yderligere løft i forholdtil, at vi skaber størst mulig værdi og udbytte for alleparter.Carl E. LarsenSügro A/SJohn BilleUniGros Vejle10Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011


Samarbejdsaftalefordele Kontakt:


Anuga 2011 – Köln:Trends og perspektiver i detailhandlenmed næringsmidlerBundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels(BVL) er grundlægger og i dag medarrangør af Anuga,verdens største messearrangement i næringsmiddelindustrien.Organisationen er i sin funktion den nationalefaglige organisation for den tyske detail handel medlevnedsmidler i alle salgsformer og forretningsstørrelser.Dens opgave er at varetage brancheinteresserne iforhold til lovgivning, myndigheder og offentligheden iTyskland og i EU.Detailhandelen for levnedsmidler har i de kommendeår store udfordringer at klare. Øverste punkt på listen erhelt sikkert at forsyne folk med næringsmidler i tilstrækkeligtomfang og i kvalitet. På baggrund af en hurtigtvoksende verdensbefolkning, som i de kommende 40 årvil stige med omkring 3 mia. mennesker til 9 mia. er ingenlet opgave.Allerede i dag ser vi, at råstofmarkederne reagerermeget følsomt på forandringer i efterspørgsel eller produktion.Hertil kommer spekulationsforretninger medråstoffer, som sender prisudviklingen på stadig op- ognedgang. Foruden producenterne af levnedsmidler vilogså detailhandelsvirksomhederne i fremtiden engageresig i kontrakt dyrkning for at sikre sig levering af levnedsmidleri den nødvendige mængde, og først og fremmesti den ønskede kvalitet. Allerede i dag findes der mangeeksempler herpå.Ansvarlig omgang med levnedsmidler vil i de kommendeår få endnu større betydning. Men der må også gøresopmærksom på, at mange tal, som i en ikke så fjern fortider blevet offentliggjort omkring spild af levnedsmidler,ikke kan bekræftes objektivt. I den tyske detailhandel servi f.eks. årligt beskadigede og fordærvede levnedsmidleri et omfang af godt en procent af nettoomsætningen, ogdet svarer til godt og vel en mia. euro om året.For også at gøre fornuftig brug af denne del, samarbejdermange detailhandels virksomheder i Tyskland f.eks.med ”Tafelorganisationen”. Let beskadigede produktereller produkter, som snart når deres seneste holdbar-12Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011


hedsdato, bliver på denne måde gratis tilgængelige forværdigt trængende. Hvordan samarbejdet mellem detailhandlenog ”Tafelorganisationen” fungerer, vil mankunne se på BVL’s stand på messe boulevarden på Anuga.Typisk for næsten alle højt udviklede lande er den demografiskeforandring, der skrider frem med stormskridt.Befolkningstallet går totalt set tilbage, husholdningernebliver stadig mindre og forbrugerne, takket være det medicinskefremskridt, stadig ældre.I år 2050 vil f.eks. mere end 30 procent af alle menneskeri Tyskland være over 60 år, og i stedet for som i dag80 mio. mennesker vil der kun være godt 70 mio. menneskeri Tyskland. Antallet af singlehusholdninger ud af desamlede husholdninger vil så andrage 40 procent, dvs.næsten hver anden husholdning vil bestå af bare en person.Mulighederne ligger i at udvikle og markedsføre produkter,som svarer til de nye behov. For ældre menneskerf.eks. sundheds- og wellness produkter eller functionalfood som best-aging og antiaging produkter. Det storeantal små husholdninger må kunne tilbydes de rigtigeemballagestørrelser sammen med produkter for hurtigog enkel tilberedning.I mange EU lande er andelen af produkter for hurtigog enkel tilberedning allerede steget stærkt de senesteår. Convenience produkter, især frisk tilberedt chilledfood, vil – som i de forløbne år – fortsat være stærkt efterspurgt.På visse produktområder, som f.eks. ved friskepastaretter, kan vi konstatere tocifrede vækstrater.Ligeledes præget af den samfundsmæssige udviklinger overvægt hos mange landes befolkning stigende. ITyskland anses omkring 60 procent af alle mænd og omkring40 procent af alle kvinder for at være overvægtige.Denne udvikling giver mange medlemslande, Bruxellesog også internationale organisationer anledning til at beskæftigesig intensivt med temaer som sundhed, livsstilog ernæring.Detailhandlen for levnedsmidler har reageret på denneudvikling og profilerer sig med initiativer, som afspejlersig i forbrugerinformation, motionsmotivation og på etmangfoldigt udbud af levnedsmidler. Opmærksomhedenrettes også mod kaloriefattige diætprodukter somf.eks. fedtfattige produkter. Ligeledes efterspørges produkterfra hele verden, som anses for at være sunde.Efterspørgslen på økologiske produkter holder sig konstant,selv om tiderne med den stormende vækst fra årtilbage er forbi. Alene i Tyskland blev der i 2010 omsatøkologiske produkter for en værdi af 6 mia. euro. Måltimod den samlede omsætning med levnedsmidler udgørdet ganske vist kun en markedsandel på mindre end5 procent, men alligevel er handel med økologiske produktermeget attraktiv for detail handlen.Detailhandlens egenmærker er i kampen om andelepå det europæiske levneds mid del marked det vigtigsteinstrument til profilering af virksomhederne og differentieringaf sortimenterne. I nogle lande udgør andelen afegenmærker allerede op til 50 procent af den samledeomsætning.Egenmærkerne er således i stigende grad at finde i premiumsegmentet, og bliver massivt udbygget. De tider,hvor egenmærkerne kun blev anvendt på billige produkteraf ringere kvalitet, er definitivt forbi. Detailhandlensegne mærker hører i dag allerede til dels til blandt de førendekvaliteter i sortimentet.Der skal ikke mindst henvises til den tiltagende tendenstil ansvarsbevidst indkøb af levnedsmidler. Forbrugernestiller i stadig større grad ikke kun spørgsmål ved produkternes pris og kvalitet, men også om de betingelser, somlevnedsmidlerne er dyrket og forarbejdet under.På den ene side gælder dette en skånsom omgangmed naturen og naturens ressourcer. På den anden sidekommer spørgsmål om de sociale arbejdsbetingelserhos dyrknings- og forarbejdningsvirksomhederne i stadigkraftigere fokus hos detail hand lens indkøbere. Alt iBrancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011 13


alt bliver der på verdensplan omsat for ca. 3,5 mia. euroaf fairtrade levnedsmidler. Dog er der her betydelige forskellei de forskellige lande og inden for forskellige varegrupper.I Schweiz stammer f.eks. halvdelen af solgte bananerfra fairtrade certificeret dyrkning. I Tyskland ligger markedsandelenunder 1 procent. Men handlen med fairtradeprodukter i Tyskland registrerer klare stigninger –alene i det forgangne år blev der nået et omsæt nings pluspå 26 procent til 264 mio. euro.Disse temaer er naturligvis også af stor politisk betydning.Således har EU f.eks. fremlagt et omfattende forslagtil en nyordning af varedeklarationerne af levnedsmidler,ifølge hvilken kalorieantal, salt-, sukker- og fedtindholdfødevarer fremover skal fremgå klart af emballagen.Deklarationen af den løse, dvs. uemballerede vare erdet næste vigtige kapitel i de nye lovforslag. Her skal ifremtiden som mindstemål informationer om allergifremkaldendetilsætningsstoffer være tilgængelige forforbrugeren. For den emballerede vares vedkommendeer dette allerede pligtigt i EU.Faktisk lider ca. tre procent af alle mennesker i Tysklandaf overfølsomhed over for visse levnedsmidler, og i andrelande er tallet lige så højt eller højere. Nogle detailvirksomhederhar indrettet særlige afdelinger i deres butikkermed allergifrie produkter. Især glutenfrie produkterer her i fokus.Vigtige partnere for detailhandlen er den lange rækkeaf ikke-statslige organisationer, som tilstræber en yderligereforbedring af forbruger-, natur- og dyreværn. Herbliver detailhandlen ganske vist til dels stillet over forkrav, som kun kan gennemføres på lang sigt og kræver etfælles initiativ mellem industri, politik og organisationerne.Men det tætte samarbejde med disse organisationeråbner for mange chancer for at optimere tilbuddet medhenblik på kundernes behov og værn af natur og dyr.Et godt eksempel på et sådant initiativ er det i Tysklandetablerede rundbord omkring bæredygtigt fiskeri,som alle værdiskabelseskæder inden for fiskeindustriendirekte til detailhandlen – med inddragelse også af miljøgrupper– hører med til. Her blev der f.eks. udarbejdeten nøjere deklaration for fangstområderne. De vil muliggøreen mere nøjagtig dokumentation af fiskens oprindelse,og via detailhandlen vil det bedre kunne undgå atbelaste truede bestande. Den tyske detailhandel financierersammen med sine leverandører dokumentationenfor verdens fiskebestande for at fremme indkøb fra bæredygtigtdyrkede bestande. Også dette initiativ vil blivepræsenteret på Anuga.Om aftenen den 7. oktober 2011, det vil sige aftenen førAnuga, afholdes Anuga Executive Summit i messecenteret.Her diskuterer beslutningstagere fra den globalelevneds middel branche vigtige trends og udviklinger. Påvegne af næringsindustrien taler hr. Paul Bulcke, globalCEO for Nestlé gruppen. Her er pressen hjertelig velkommentil at deltage.Anuga 2011 har altså igen meget at byde på. Denneglobale topmesse for den totale ernæringsbranche erikke kun et trendforum for den globale levnedsmiddelbranche- den er et internationalt forum for nye ideer ogimpulser. På denne verdensmesse vil BVL selvfølgeligogså som udgangspunkt for de besøgende stå til dispositionfor diskussion i spørgsmål omkring det internationalesamarbejde. De finder os ligesom de seneste år påcenterboulevarden mellem hallerne 4, 5 og 10. ■14Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011


NærButikkernesLandsforening– Et medlemskab der betaler sig!I fællesskab kan store byrder løftes og give alle fordele. Et medlemskab af NBLbyder på hjælp til løsning af mange problemstillinger i dagligdagen og adgang tilstore rabatter og besparelser.NBL er:• garant for, at netop dine interesser bliver varetaget optimalt• en ikke politisk brancheorganisation• repræsenteret i alle relevante udvalg• i forbindelse med hele branchens leverandørkreds• permanent medlem af Danske Spils 2 forhandlerudvalg.• din repræsentant ved behandling af lovstof, der vedrører branchen• udgiver af månedlig brancheblad• udgiver af årlig Håndbog med relevant lovstof, skemaer til APV,politianmeldelse og meget mere• udlejer af eget sommerhus i SkagenNBL tilbyder medlemmerne:• psykologhjælp til ejer og medarbejdere hvis uheldet rammer en• gratis konsulentbistand• gratis rådgivning fra advokat med fx personalejura• gratis rådgivning af revisor• rabatter på overnatning på Best Western Mercur Hotel, København• rabat på overnatning på Best Western Richmond Hotel, København• rabat på alle former for tryksager fra Grafisk Hus, Løgstør.• rabat hos TDC. Telerabat aftale giver 30 % rabat på både national oginternational fastnettrafik og 5% rabat på opkald til mobiltelefoner.NBL samarbejder med:• en række af andre organisationer vedrørende dine betingelser for salg afmagasiner, blade, aviser, tobak, rygeartikler, vin, konfekture, øl og vand m.v.• Dansikring Direct A/S – alt i sikring af butikken• WinKASPro – i alt omkring økonomistyring• ASE – A-kassen for selvstændige• Sügro – alt i dagligvarer• UniGros – alt i dagligvarer• Dansk Indkøb – alt i dagligvarer• Swedbank om kortindløsning• OptimAir vedr. rygekabiner. Der gives 10% rabat• Købstædernes Forsikring om skræddersyede forsikringsdækningertil konkurrencedygtige præmier.• ProLøn• NETSYderligere information om Nærbutikkernes Landsforening kan fås vedhenvendelse til landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening,Rønbjergvej 78, 9681 Ranum. Tlf. 75 42 45 77. Fax. 98 66 45 77.E-mail: hn@nbl-landsforening.dk. Web: www.nbl-landsforening.dkMedlemskab ønskes indgået af:Forretningsnavn:Navn:Adr.: Postnr.: By:Tlf.:E-mail:


Den lukkede købmandAf Ole Aadal, formand for Region VestjyllandJeg har fået nogle kommentarer vedrørende den artikel,som var i NBL bladet i sidste måned, der omhandledebankernes svigt af de små butikker.Kommentarerne har mest gået på, hvordan jeg forestillermig, at banken har været med til at lukke købmandeni den lille by, og noget tyder på, at der er nogen, der kangenkende billedet.Efter 25 år i branchen og mange år med foreningsarbejdeog deraf mange samtaler med kolleger kan jegdanne mig et billede af, hvordan det er gået til, og vil idet efterfølgende prøve at beskrive det.Købmanden, som har været kunde i banken i mange år,har altid holdt skindet på næsen, og har igennem mangeår kunnet svare enhver sit. Filialdirektøren i banken ogkøbmanden kender hinanden godt og har haft mangesamtaler i årenes løb, både om forretningslivet og om liveti byen sådan i al almindelighed.Købmanden har, som aftalt, afleveret sit regnskab ibanken hvert år, og hvert år har der været et lille mødemellem bankmanden og købmanden, som gerne mundedeud i, at det ”går som det plejer, og så snakkes vi vednæste år”.Nu afleverer købmanden, så et regnskab, som visernedgang i omsætning og deraf også nedgang i fortjeneste.Bankmanden spotter hurtigt, at her er der noget galt,det er netop i et sådant tilfælde, han fra hovedkontorethar fået sine instrukser. I hovedkontoret har man modtagetoplysninger om, hvilke brancher der statistisk harnedgang i omsætningen, og derfor har man bedt alle filialerom at holde ekstra øje med disse.Han indkalder nu købmanden til en samtale, og eftersomde kender hinanden godt, ved bankmanden ikke,hvilket ben han skal stå på. Han vælger at gå forsigtigtfrem. Allerhelst ville han sige til købmanden, at han skulleprøve at skifte bank (så var han ude af det problem), mendet kan han ikke få sig selv til, men ved godt at han ernødt til at stramme op.Købmanden får nu at vide, at så længe tallene ikkeer bedre, så skal han ikke regne med, at kassekredittenautomatisk fornyes hvert år, renten bliver også lige sat2% op, og der bliver nu indført nogle gebyrer. Vi må nokogså lige se regnskabet efter et halvt år.Halvårsregnskabet viser igen en lille nedgang i bådeomsætning og fortjeneste. Så bliver der igen sat nogleflere gebyrer på, renten bliver nu sat 3% op, og kassekredittenbliver nu låst fast indtil næste samtale om et halvtår.Købmanden bliver nu fortvivlet, han må betale for ekstraregnskab og flere samtaler med revisoren. Det er muligt,at jeg skulle prøve at skifte bank, tænker han, menrevisoren synes, at det er en dårlig ide. En anden bank,vil se et par års regnskab, og det vil vise nedgang, så deter tvivlsomt, om købmanden kan blive kunde der. Nej,bliv du hellere der, hvor de kender dig og ved, hvad dustår for.I stedet foreslår revisoren, at han skal prøve at sælgeforretningen, og dette bliver de enige om at sætte i gang.Ved næste bankmøde får købmanden at vide, at nuskal han stille med regnskab hvert kvartal, og kassekredittenforlænges nu kun for 3 måneder ad gangen. Det16Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011


koster nu mere i form af flere gebyrer, højererenter og endnu flere udgifter til revisoren.Alt dette er bankmanden ligegladmed, han og købmanden ser alligevel ikkeså meget til hinanden, som i gamle dage,og han er nødt til at varetage bankens interesser.Købmanden bruger nu så meget tid påat stille banken tilfreds, at det går ud overforretningen, noget af det, som var såsjovt førhen, er ikke sjovt mere. Han brugerenorme kræfter på at tænke på, hvadhan skal gøre, sover dårligt og er derforikke helt på toppen om dagen.Dette bevirker, at regnskaberne nu bliverendnu dårligere.Bankmanden ser nu på købmandenmed øjne, som siger at, nu skal der holdes100% øje med ham. Han ser på, om bankenhar sikkerhed nok, det er der akkurat,hvis ikke gælden bliver større.Så strammes skruen igen, nu forlængeskassekreditten kun for 2 måneder ad gangen(husk at det koster gebyr at få en nykassekredit), alle gebyrer bliver nu indførtog renten på kassekreditten er tårnhøj.Nu er bankmanden nået så langt, at hanved, at det kun er et spørgsmål om tid.Der er dog stadig nogle ting, som virkeligkan få købmanden ned med nakken,dette sættes nu i værk.Købmanden har aftaler med leverandørerneom, at der trækkes automatisk påkassekreditten, når regninger skal betales.Bankmanden giver nu én af sine ansatteinstrukser om at holde øje med købmandenskonto og afvise nogle betalinger. Detbevirker omgående, at det firma, som ikkefik sine penge til tiden, nu kræver kontantbetaling.Bladfirmaerne standser omgående leveringen,derfor ingen daglige aviser ogblade. Det samme gør Danske Spil, hvisterminal bliver afbrudt, og dermed er rygtetude i byen, om, at det går dårligt vedkøbmanden.Ved næste bankmøde giver købmandenop, han orker ikke mere. Han har nu igennemså lang tid brugt mange flere kræfterpå at betjene banken end på at betjenekunderne.Han vælger at lukke sin forretning, derhavde ganske vist været nogle eventuellekøbere, men det var ikke noget, der varblevet til noget af forskellige grunde.Sådan fik banken lukket købmanden, indengælden blev større, end sikkerhedenkunne bære, og dermed undgik bankentab. At byen dermed mistede et indkøbssted,var på intet tidspunkt til overvejelsei banken.Her skal man huske, at ude i byen hedderdet sig bare, at købmanden ikke kunneklare sig mere. Bankens rolle i den sagbliver aldrig fortalt.Det er sådan, som jeg forestiller mig, atdet gik til.Fakta er, at banken fremskyndede lukningenved at presse købmanden i stedetfor at hjælpe ham. De tænkte kun på sigselv.■Du kannoget endiscountbutikIKKE kan !Få mere infoom hvordanspilleautomater kanskabe ekstraindtjening i din butikRing: 70 26 47 11og aftal et uforpligtendekonsulentbesøg.Læs mere på din mobil her:www.elitegaming.dkBrancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011 17


Pictura: Skandinaviens største kortleverandørPictura A/SMarielundvej 48DDK-2720 HerlevTlf. +45 44 91 22 11Fax +45 44 91 01 61kundeservice@pictura.dkwww.pictura.dk• Nærbutikker med stor omsætning ogonline søges• Vi kender branchen- spørg blot dine kollegaerLA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKELARingCOURtil& LYKKEstatsaut.LA COURejd.mægler& LYKKE LA COURGunnar& LYKKEJørgensenLA COUR & LYKKELA på COUR direkte & LYKKE telefon LA COUR 3330 & LYKKE 1058 LA COUR for & LYKKE en uforpligtendeCOUR & samtale LYKKE LA COUR om & dine LYKKE muligheder.LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKELA COUR & LYKKELALA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKEwww.LL.dkVI KENDER BYEN - BYEN KENDER OSNørre Voldgade 19 • 1358 København KTlf. 33 30 10 50 • E-mail: post@lacourlykke.dk– her handler vi professioneltStorkunder er kunder, der køber for over 100.000 kr. i METRO om året,og som derfor har særlige fordele, bl.a. login til METROs storkundesidepå www.metro.dkHvis dit køb i METRO tegner til at runde de 100.000 kr. på årsbasis,kan du naturligvis også blive storkunde og dermed få adgang til en langrække fordele.I givet fald bedes du kontakte Kundeservice næste gang, du er i METRO.Kundeservice vil så formidle kontakten til en af METROs storkundekonsulenter.ASE er den største a-kassefor selvstændige-meld dig ind nu!- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivereUafhængighed betaler sigTlf. 7013 7013 • www.ase.dkwww.nbl-landsforening.dk18Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011


LeverandørlisteLEVERANDØR WEB/MAIL TELEFON TELEFAXCARLETTI A/S www.carletti.dk 87 49 02 00 87 49 02 01CANDYNAVIA APS Ægte Finsk Lakrids www.candynavia.dk 86 81 45 15 86 81 65 16Elvirasminde A/S www.elvirasminde.dk 87 93 70 70 87 93 70 60Frima Vafler A/S www.frimavafler.dk 70 26 25 11 70 26 25 12Haribo Lakrids A/S www.haribo.dk 56 76 22 00 56 76 22 61Chokoladeværkstedet Jota A/S www.jotachokolade.dk 38 10 90 25Super Gros, Convenience www.supergros.dk 72 33 11 12 72 33 12 98Møn Bolcher ApS www.moenbolcher.dk 55 81 01 01 55 81 01 12Nestlé Danmark A/S www.nestle.dk 35 46 01 23 35 46 02 34Scandinavian Tobacco Group Denmark A/S www.st-group.com 43 45 67 66 43 45 43 55Candyland www.candyland.dk 43 56 10 23 43 56 10 33Premier Is, Mejerigaarden A/S www.premier-is.dk 96 18 35 00 96 18 35 55Scandinavian Sweet Center ApS www.scandinaviansweet.dk 86 28 46 66 86 28 52 55Cadbury STIMOROL Danmark A/S www.stimorol.dk 72 15 12 00 72 15 12 01Automat Fabrikkerne A/S www.automatfabrikkerne.dk 70 10 15 16House of Oliver Twist A/S www.oliver-twist.dk 66 15 71 17 65 93 07 67Mac Baren Tobacco Company www.mac-baren-info.com 62 21 31 17UniGrosSÜGRO Danmark A/STlf. 75 63 09 60 · Fax 75 63 09 40SÜGRO NORDTlf. 97 85 11 00 · Fax 97 85 44 12SÜGRO SYDTlf. 73 56 16 66 · Fax 74 56 32 10SÜGRO SJÆLLANDTlf. 43 99 38 10 · Fax 43 99 28 72SÜGRO BORNHOLMTlf. 56 95 33 85 · Fax 56 95 76 7219Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011


Magasinpost MMPID-nr. 42003Pris pr. uge - højsæson (uge 23-35) kr. 4.000,- ekskl. rengøring.Pris pr. uge - lavsæson (uge 36-22) kr. 3.000,- ekskl. rengøring.Prisen er inklusiv strøm og vand.Prisen er beregnet efter gældende regler i skatteloven.I skolernes sommerferie kan huset kun udlejes for én uge.Resten af året kan det lejes for mere end en uge.Du kan altid se, hvilke uger sommerhuset er ledigt ved at gå ind påwww.nbl-landsforening.dk, klikke på ”Medlemsgoder” og vælge”Sommerhus i Skagen”.Sommerhuset har plads til 6 personer. Huset indeholder: Ét værelse med dobbeltseng,ét værelse med en 1,40 m seng og ét værelse med 2 enkeltsenge. Derudoverer der en barneseng samt en højstol. Et sommerhus, som bare har det hele... Dettedejlige sommerhus er opført i 1999 med et boligareal på 103 m 2 samt et udhus på 6m 2 . Huset ligger kun 800 meter fra Kattegat med en dejlig badestrand. Der er ligeledescykelsti fra Hulsig til Skagen ca. 10 kilometer, og der er togforbindelse til Skagen.Adresse:Tranevænget 1, Hulsig, 9990 SkagenKontakt Nærbutikkernes Landsforening på tlf. 75 42 45 77eller på e-mail: info@nbl-landsforening.dk for at høre nærmereog evt. reservere sommerhuset.

More magazines by this user
Similar magazines