Økologi i centrum - NBL

nbl.landsforening.dk

Økologi i centrum - NBL

Sügro A/S overtager aktier iJørgen Christensens Vejle A/S(herefter benævnt UniGros Vejle)Det er med stor glæde, vi hermed kan meddele, at SügroA/S har opkøbt aktierne i UniGros Vejle, og vi derved kansamle alle leverancer og aktiviteter under et i Sügro A/Spr. 1/7 2011.Forud for opkøbet ligger mere end 2 års tæt konkurrencepå et meget presset marked, og aktionærer ogledelse i UniGros Vejle har vurderet, at en sammenlægningaf virksomhederne strategisk og økonomisk er detrigtige træk for fremtiden.Med salget til Sügro A/S er det nu muligt at se fremadog få implementeret en mere effektiv og resultatorienteretdrift. Den nuværende direktør i UniGros Vejle JohnBille fortsætter i den ny konstellation, og vi vil bruge dekommende måneder til at planlægge den samlede fremtidigestruktur og organisation i virksomheden med opkøbetaf UniGros Vejle.Vores primære fokus lige nu er, at vi sammen medvores medarbejdere fortsætter vores gode relationerog samarbejde med alle vores kunder, leverandører ogsamarbejdspartnere i både Sügro A/S og UniGros Vejle,så processen vi sætter i gang giver et yderligere løft i forholdtil, at vi skaber størst mulig værdi og udbytte for alleparter.Carl E. LarsenSügro A/SJohn BilleUniGros Vejle10Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Juli 2011

More magazines by this user
Similar magazines