Brochure til arbejdsgiver

frivillige.brandvaern.dk

Brochure til arbejdsgiver

På arbejdsmarkedet kræves stadigmere effektivitet, og det kan væresvært for en arbejdsgiver at acceptere,at en medarbejder uden varselforlader sit arbejde for at slukke enildebrand.en arbejdsgiverhar også et samfundsansvarDet er imidlertid nødvendigt, og det eret fælles ansvar. For hvis ikke deltidsansattebrandmænd og frivillige kan fåfri til at hjælpe andre, hvem kan så?For arbejdspladsen kan deltidsansattebrandmænd og frivillige i redningsberedskabetmed beredskabsfagligviden være værdifulde medarbejdere,hvis en ulykke rammer virksomheden.Det koster ikke arbejdsgiveren lønkroner,når en ansat forlader arbejdspladsenfor at rykke ud til brandeog ulykker. Deltidsansatte brandfolkaflønnes nemlig af det brandvæsen,hvor de er ansat. De fleste steder fårfrivillige tabt arbejdsfortjeneste, nårde har et løntab.det koster dig ikke nogetUddannelse og øvelser ligger næstenaltid uden for den normale arbejdstid.


Når det går rigtig galt – som ved brand,stormskader, oversvømmelser etc. – erdet de deltidsansatte brandfolk og frivilligei redningsberedskabet, der skali aktion.For yderligere oplysninger kontakt de pågældendeorganisationer eller kommunale beredskaber:Kontakt Beredskabsforbundet:bf@beredskab.dkKontakt uddannelseschef John Braskhøj:jobr@falck.dkDet er dem, der skal hjælpe virksomhederog private, når det ”brænder på”,så skaderne begrænses mest muligt.Men denne indsats er kun et bijob og enfritidsinteresse. Det er derfor meget vigtigt,at arbejdsgiveren er indforstået med,at ansatte, som er med i beredskabet,kan blive nødt til at forlade arbejdspladsenfor at være med til at formindskeskaderne, når ulykken sker. Ellers kanberedskabet ikke fungere optimalt.Kontakt dit kommunale beredskabKontakt formand Arne Christensenskodborgbyg@mail.tele.dk

More magazines by this user
Similar magazines