Se Camilla Damsø Pedersens oplæg her.

fjvu.dk

Se Camilla Damsø Pedersens oplæg her.

Danmarks el-og varmeforsyning skal være uafhængigaf fossile brændsler i 2035Tre indsatsområder:1. Mere vedvarende energi i energiforsyningen2. Øget energieffektivisering3. Mere intelligent energiforbrugBåde fjernvarmen og energieffektivisering af bygningsbestanden haren vigtig rolle at spille i denne omstilling


2. Øget energieffektivisering af bygningsbestanden –rumvarmebehovet bliver mindre• Nye bygninger:• Stramninger i BR10 og indførsel af to frivilligelavenergiklasser for 2015 og 2020• Energirammen for bygningsklasse 2020 er reduceretmed 75 pct. i forhold til 2006• Aktivhuse der producerer mere energi end de bruger• Eksisterende bygninger• Energirenoveringer er oftest mere rentable, hvis deforegår i forbindelse med almindelige renoveringer /vedligehold.


Hvordan sikres et godt sammenspil mellem fjernvarmeog energieffektive bygninger?• Fjernvarme vil ikke være hensigtsmæssigt alle steder• Nogle steder skal der ikke energirenoveres, men bygges nyt• Lav fremløbstemperatur vil være en god løsning i nogle typerbygninger, men ikke alle• Der er behov for både en fjernvarmestrategi og bygningsstrategi• Strategisk energiplanlægning kan hjælpe• Behov for ændring af tarifstrukturenVigtigt med en god dialog mellem parterne


Strategisk energiplanlægning skal gennemføres ikommunerneSammenhængen mellem udbredelsen af fjernvarme,individuelle opvarmningsformer og energieffektiviseringerafhænger ofte af lokale forhold.


Det eksisterende tarif- og afgiftssystem skal justeres• Der skal indføres dynamiske tariffer ogafgifter, så forbrugerne tilskyndes til attilpasse deres forbrug efterproduktionen.• Den faste andel af regningen forfjernvarmekunderne skal nedsættes, såder skabes større incitament tilenergibesparelser• Der skal tages hensyn tilfjernvarmeværker med særligeøkonomiske vanskeligheder.


Veje til en smart grøn økonomi i 2050- Dansk Byggeris energi- og klimapolitiske anbefalinger

More magazines by this user
Similar magazines