Bredkær Parkvej Bredkær Parkvej 28, Egå - Velkommen til Århus ...

friedrich.sophia43

Bredkær Parkvej Bredkær Parkvej 28, Egå - Velkommen til Århus ...

Side: 1Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012Bredkær Parkvej 28, Egå – tilbygningPunkt nr: 14Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.Rabih Azad-Ahmad:Så går vi over til sag nr. 14, som er Bredkær Parkvej 28, Egå – tilbygning. Og så vil jeghøre, om der er bemærkninger til sagen? Er de korte? Det er de hele vejen igennem?Ja. Så er det Ango Winther, Socialdemokraterne.Ango Winther:Jeg vil indlede lidt polemisk ved at sige, at det er rigtig dejligt, at det her ikke er en sag,som handler om arkitektur, om præmiering af flot byggeri, fordi så hører den vist ikkelige til her.Dermed har jeg også signaleret, at vi synes, der er god grund til, også fordi der erønske om foretræde, at den her sag den bliver vendt i Teknisk Udvalg. Der er grund tilat prøve at kigge lidt nærmere på selve den byggesag og også det, som vi kan se ud afde notater og de tegninger, der er med.Så en tur i udvalget.Ejgil Rahbek:Jamen vi synes også, det er nødvendigt med en udvalgsbehandling, og jeg vil sige, jegsynes egentligt også, det er nødvendigt med en besigtigelse. Om vi skal væresmagsdommere på et grundlag, som vi har set i nogle papirer, det synes jeg egentligtikke er rimeligt. Jeg synes, vi skal ud og se det, for det giver mig et helt andet indtryk.Foto kan jo være meget misvisende, og jeg synes de fotos, vi har fået i sagen er lidtforskellige fra dem, vi har fået tilsendt fra nogle af dem, der kommer med indsigelser.Man fotograferer det, man gerne vil vise, så jeg synes bestemt, at hvis vi skal have etgodt beslutningsgrundlag, så vil jeg foreslå, at vi tager ud og kigger på bygningen, somjo allerede står derude.Det er jo ret usædvanligt, vi siger ja til en bygning, der allerede er bygget, så der ermange ting, vi skal vurdere i den sag her, så for at vi kan få et bedrebeslutningsgrundlag, så synes jeg, vi skal kigge på den. Tak.


Side: 2Jette Jensen:Jamen jeg er glad for, at sagen er gået i udvalg, for jeg synes, at der er grund til bådeat få forklaringer på det forløb, der har været, men også ift. statsforvaltningensafgørelse få nogle begrundelser for, hvorfor Aarhus kommune ikke mener, atindbliksgenerne er betydelige, som det står i statsforvaltningens afgørelse. Og jeg vilikke stille mig i vejen for, at vi tager en besigtigelse, men jeg synes, det må være op tiludvalget, om vi gør det, fordi det handler jo selvfølgelig lidt om, hvor meget vi kanvurdere på forhånd, så den foreslår jeg, at vi tager i udvalgsbehandlingen.Ango Winther:Nu er det jo sådan, at foto de har jo svært ved at lyve, medmindre der er manipuleretmed det. Og der ligger nogle rimeligt gode fotos i sagen, men vi er helt med på at tageen tur ud og besigtige området og se på selve sagen, som den ligger derude.Så hvis vi kan finde plads til det i en ellers tæt pakket dagsorden i Teknisk Udvalg, såvil vi gerne med til Egå.Rabih Azad-Ahmad:Godt. Dermed er sagen sendt til udvalgsbehandling.

More magazines by this user
Similar magazines