13.07.2015 Views

Budgetkalkuler 2009 vers 2 - LandbrugsInfo

Budgetkalkuler 2009 vers 2 - LandbrugsInfo

Budgetkalkuler 2009 vers 2 - LandbrugsInfo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

28Udlæg af kløvergræs, forår, uden dæksæd (udlægsåret)Året 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3 Vandet Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,10 7500 FEStykomkostningerUdsæd, 50% 10 kg 38,00 380 33,00 330 -50 -13GødningN i NPK & husdyrgødning 231 kg 10,00 8,00Fosfor 25 kg 22,00 19,00Kalium 210 kg 11,00 5170 10,00 4423 -747 -14Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 40 m² 2,50 100 2,75 110 10 10Stykomkostninger i alt 0,75 5650 0,65 4863 -787 -14Stykomkostn. med maskin- og arb.omk 1,34 10059 1,27 9510 -549 -5Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) -652 -1505INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,25 9407 1,07 8005 -1402 -15Jordtype: JB 5-6UdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,10 7000 FEStykomkostningerUdsæd, 50% 10 kg 38,00 380 33,00 330 -50 -13GødningN i NPK & husdyrgødning 246 kg 10,00 8,00Fosfor 29 kg 22,00 19,00Kalium 210 kg 11,00 5408 10,00 4619 -789 -15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 45 m² 2,50 113 2,75 124 11 10Stykomkostninger i alt 0,84 5901 0,72 5073 -828 -14Stykomkostn. med maskin- og arb.omk 1,46 10236 1,38 9648 -588 -6Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 1574 682INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,69 11810 1,48 10330 -1480 -13Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Gødningsspredning 3 beh. 105 315 150 450 135 43Kombihavning og såning 1 beh. 340 340 375 375 35 10Såning beh. 210 0 275 0 0 0Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Skårlægning, se bem. *) 3 beh. 350 1050 275 825 -225 -21Spredning, se bem. *) 0,00 beh. 125 0 125 0 0 0Sammenrivning, se bem. *) 3 beh. 125 375 125 375 0 0Snitn., hjemkørsel+indlægning *) 3 beh. 475 1425 550 1650 225 16Afpudsning 1 beh. 180 180 200 200 20 11Afgræsning (hegning) 0 beh. 110 0 110 0 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 4335 4575 240 6-do- ved JB 1&3, uden vanding 1) 4409 4647Omkostn. ved JB 1&3 vandet (se næste side)-do- ved JB 1&3, uden vandingsomk. 2022 2129 238 5Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 3 gange 75 225 100 300 75 33variabel pr millimeter 160 mm. 4,00 640 5,00 800 160 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 3887 4229 342 9Bemærkning:Kvælstoftildelingen er baseret på et kløverindhold på 30-50 pct. Kvælstofeftervirkningaf afgrøden det først følgende år kan være op til ca. 70 kg N/ha.Kalkulen gælder kun for udlægsåret, de efterfølgende 2 brugsår anvendes kalkulen for slæt eller slæt + afgræsning på side 27-21) Markomkostningerne er højre for JB 1-3 da udbyttet er større for JB 1-3 end for JB 5-6*) Omkostningerne ved skårlægning, spredning, sammenrivning, snitning, hjemkørsel og indlægning gælderhvor der er gode forhold, store arealer og vest for Storebælt23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


29Sædskiftegræs, 2 års kløvergræs, 70 pct. afgr. Gns. af 1. og 2. årÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3 Vandet Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,10 7600 FEStykomkostningerUdsæd, 50% 12 kg 38,00 456 33,00 396 -60 -13GødningN i NPK & husdyrgødning 246 kg 10,00 8,00Fosfor 25 kg 22,00 19,00Kalium 80 kg 11,00 3890 10,00 3243 -647 -17Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 50 m² 2,50 125 2,75 138 13 10Stykomkostninger i alt 0,59 4471 0,50 3777 -694 -16Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,06 8064 1,03 7813 -251 -3Mistet DB af grovf.areal (DB vandet vårbyg)** -652 -1505INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 0,98 7412 0,83 6308 -1104 -15Maskin- og arbejdsomkostninger samt bemærkninger: se forrige sideOmkostninger for "maskinkæden" til ensilering (dvs. skårlægning+sammenrivning+snitning, hjemkørsel+indlægninggælder for et effektivt system, hvor græsmarksdriften er baseret på et afgræsnings/slæt-system, hvor ca. 30 pct. afudbyttet høstes i 1. eller i 2. slæt.Ital.rajgræs, uden dæksæd, til staldfodringÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3 m.vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,07 10000 FEStykomkostningerUdsæd 35 kg 28,00 980 23,00 805 -175 -18GødningN i NPK og husdyrgødning 346 kg 10,00 8,00Fosfor 33 kg 22,00 19,00Kalium 240 kg 11,00 6826 10,00 5795 -1031 -15Stykomkostninger i alt 0,78 7806 0,66 6600 -1206 -15Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,59 15914 1,57 15732 -182 -1Mistet DB af grovf.areal (DB vandet vårbyg) -652 -1505INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,53 15262 1,42 14227 -1035 -7Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 473 473 495 495 23 5Gødningsspredning 4 beh. 100 399 143 570 171 43Såbedsharvning 2 beh. 119 238 133 266 29 12Såning 1 beh. 200 200 261 261 62 31Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Grønthøstning+staldfodring 5 beh. 971 4854 1068 5340 485 10Maskin- og arbejdsomk. ved JB 1&3 6288 7082 794 13Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 4 gange 75 300 100 400 100 33variabel pr millimeter 130 mm. 4,00 520 5,00 650 130 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 8108 9132 1024 1323-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


30Varigt græs, 100 pct. afgr. MVJ-ordn. Aftale fra 2007Jordtype: JB 1&3 og 5-6 u. vanding Året 2008 Året <strong>2009</strong> Ændringog uden N-tilførsel Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,20 1200 FEMVJ-støtte ved slæt 1 Ha 800 800 800 800 0 0StykomkostningerUdsæd, 20% 5 kg 38,00 190 33,00 165 -25 -13GødningN i NPK & husdyrgødning 0 kg 10,00 8,00Fosfor 4 kg 22,00 19,00Kalium 30 kg 11,00 418 10,00 376 -42 -10Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm m² 2,50 0 2,75 0 0Stykomkostninger i alt 0,51 608 0,45 541 -67 -11Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 0,91 1093 0,93 1113 20 2Mistet DB af grovfoderareal (græsudleje) 500 500INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,33 1593 1,34 1613 20 1- do - efter fradrag af MVJ-støtte 0,66 793 0,68 813 20 3Jordtype: JB 1&3 og 5-6 u. vanding, ca. 100 pct. afgræsset. Med reduceret N-tilførselUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,20 2200 FEMVJ-støtte. red.N 1 Ha 1400 1400 1400 1400 0 0StykomkostningerUdsæd, 20% 5 kg 38,00 190 33,00 165 -25 -13GødningN i NPK & husdyrgødning 80 kg 10,00 8,00Fosfor 9 kg 22,00 19,00Kalium 70 kg 11,00 1768 10,00 1511 -257 -15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 0 m² 2,50 0 2,75 0 0Stykomkostninger i alt 0,89 1958 0,76 1676 -282 -14Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,11 2443 1,02 2248 -195 -8Mistet DB af grovfoderareal (græsudleje) 1000 1000INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,56 3443 1,48 3248 -195 -6- do - efter fradrag af MVJ-støtte 0,93 2043 0,84 1848 -195 -10Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 0,2 beh. 473 95 495 99 5 5Gødningsspredning 1,0 beh. 100 100 143 143 43 43Såbedsharvning 0,2 beh. 119 24 133 27 3 12Såning 0,2 beh. 200 40 261 52 12 31Tromling 0,2 beh. 125 25 150 30 5 20Skårlægning, se bem. *) 0,0 beh. 230 0 181 0 0 0Spredning, se bem. *) 0,0 beh. 63 0 63 0 0 0Sammenrivning, se bem. *) 0,0 beh. 63 0 63 0 0 0Snitn., hjemkørsel+indlægning *) 0,0 beh. 0 0 0 0 0 0Afpudsning 1,0 beh. 180 180 200 200 20 11Afgræsning (hegning) 0,2 beh. 110 22 110 22 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 1&3. Red. N 485 572 87 18Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 4 gange 75 300 100 400 100 33variabel pr millimeter 160 mm. 4,00 640 5,00 800 160 25Maskin- og arb.omk. incl. vanding, JB 1&3 2407 2751 344 14Maskin- og arbejdsomk.v. JB 1&3. Uden N-tilførsel 485 572 87 18Bemærkning:Afgrøden udnyttes i 5 år. Udbytteniveau i 2.kalkule svarer til en tilført kvælstofmængde på 80 kg N/ha.N-virkning de første år efter ompløjning af græsset kan være op til ca. 85 kg N/ha. Udgifter til hegn er beregneud fra jernpæle, og levetiden er ansat til 5 år. Se side 45. Det er forudsat, at hele den produceredemængde græs udnyttes til afgræsning. Derfor ingen omkostninger til ensilering*) Omkostningerne ved skårlægning, spredning, sammenrivning, snitning, hjemkørsel og indlægning gælderhvor der er gode forhold, store arealer og vest for Storebælt23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


31Varige græsarealer, 100 pct. afgræssetÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,20 2500 FEStykomkostningerUdsæd 5 kg 37,00 185 30,00 150 -35 -19GødningN i NPK og husdyrgødning 68 kg 10,00 8,00Fosfor 8 kg 22,00 19,00Kalium 60 kg 11,00 1516 10,00 1296 -220 -15Stykomkostninger i alt 0,68 1701 0,58 1446 -255 -15Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 0,96 2394 0,90 2260 -134 -6Mistet DB af grovfoderareal (græsudleje) 500 500INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,16 2894 1,10 2760 -134 -5Jordtype: JB 5-6UdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,20 4000 FEStykomkostningerUdsæd 5 kg 37,00 185 30,00 150 -35 -19Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 133 kg 10,00 8,00Fosfor 13 kg 22,00 19,00Kalium 100 kg 11,00 2716 10,00 2311 -405 -15Stykomkostninger i alt 0,73 2901 0,62 2461 -440 -15Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 0,90 3608 0,82 3294 -314 -9Mistet DB af grovfoderareal (græsudleje) 1000 1000INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,15 4608 1,07 4294 -314 -7Maskin- og arbejdsomkostningerGødningsspredning 2 beh. 105 210 150 300 90 43Såbedsharvning 0,2 beh. 125 25 140 28 3 12Såning 0,2 beh. 210 42 275 55 13 31Tromling 0 beh. 125 0 150 0 0 0Afpudsning 1 beh. 180 180 200 200 20 11Afgræsning (hegning) 1 beh. 250 250 250 250 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 707 833 126 18-do- ved JB 1&3 693 814 121 17Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 4 gange 75 300 100 400 100 33variabel pr millimeter 150 mm. 4,00 600 5,00 750 150 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 2593 2964 371 14Bemærkning:Afgrøden henligger i 4 - 5 år.Kvælstoftildelingen er baseret på et kløverindhold ca. 10 pct.Kvælstofeftervirkning af afgrøden det først følgende år efter ompløjning kan være op til ca. 80 kg N/haVed hegning er der regnet med jernpæle og en levetid på 5 år, se side 45Ved mistet DB er der regnet med en anslået indtægt ved græsudleje. For 2007 og 2008 kan permanentegræsarealer modtager 500 kr. i tilskud. Fra <strong>2009</strong> er beløbet 1500 kr23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


Hvedehelsæd, uden efterafgrødeÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 5-6 Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,30 9600 FEI altStykomkostningerUdsæd 200 kg 2,80 560 2,20 440 -120 -21GødningN i NPK & husdyrgødning 165 kg 10,00 8,00Fosfor 24 kg 22,00 19,00Kalium 140 kg 11,00 3718 10,00 3176 -542 -15PlanteværnUkrudt 260 299Svampemidler 250 2880 510 0 587 77 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 290 m² 2,50 725 2,75 798 73 10Stykomkostninger i alt 0,57 5513 0,52 5001 -512 -9Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 0,91 8699 0,89 8536 -163 -2Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 1574 682INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,07 10272 0,96 9218 -1055 -10Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Efterharvning 0 beh. 150 0 165 0 0 0Gødningsspredning 2 beh. 105 210 150 300 90 43Såbedsharvning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Komb. harvn. & såning 1 beh. 340 340 375 375 35 10Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Sprøjtning 3 beh. 125 375 140 420 45 12Snitning, hjemk.+indlægning *) 1 beh. 1611 1611 1740 1740 129 8Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 3186 3535 349 11Bemærkning:*) Omkostningerne ved snitning, hjemkørsel og indlægning gælder, hvor der er gode forhold, store arealer ogfor Storbælt.23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>32


Byghelsæd, uden efterafgrødeÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudb. helsæd 1,30 4600 FEI alt 4600 FEStykomkostningerUdsæd, byg 100 kg 2,80 280 2,80 280GødningN i NPK & husdyrgødning 117 kg 10,00 8,00Fosfor 21 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3117 10,00 2685 -432 -14Planteværn:Ukrudt 120 138Sygdom 85 205 100 238 33 16Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 120 m² 2,50 300 2,75 330 30 10Stykomkostninger i alt 0,85 3902 0,77 3533 -369 -9Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,31 6030 1,28 5884 -147 -2Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 80 -516INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,33 6111 1,17 5367 -743 -12Jordtype: JB 5-6UdbytteKg ts./FENettoudb. helsæd 1,30 6700 FEI alt 6700 FEStykomkostningerUdsæd, byg 100 kg 2,80 280 2,80 280Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 119 kg 10,00 8,00Fosfor 25 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3225 10,00 2777 -448 -14Planteværn (se JB 1&3) 205 238 33 16Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 220 m² 2,50 550 2,75 605 55 10Stykomkostninger i alt 0,64 4260 0,58 3900 -360 -8Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,02 6855 1,01 6755 -100 -1Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 1574 682INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,26 8429 1,11 7437 -992 -12Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Gødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Komb. harvn. & såning 1 beh. 340 340 375 375 35 10Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Sprøjtning 2 beh. 125 250 140 280 30 12Snitning, hjemk.+indlægning *) 1 beh. 1250 1250 1350 1350 100 8Afgræsning (hegning) 0 beh. 105 0 110 0 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 2595 2855 260 10-do- ved JB 1&3, excl.såbedsharvning 2128 2351 222 10Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 3 gange 75 225 100 300 75 33variabel pr millimeter 100 mm. 4,00 400 5,00 500 100 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 4145 4574 429 10Bemærkning:*) Efterafgrøde: se siden med efterafgrøde efter helsæd. Se også bem. ved Hvedehelsæd23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>33


34Byg/ærtehelsæd, uden efterafgrødeÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3 Vandet Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudb. helsæd 1,15 6700 FEI alt 6700 FEStykomkostningerUdsæd, byg 40 kg 2,80 2,80, ærter 150 kg 3,20 592 3,20 592 0 0, græs 0 kg 28,00 0 23,00 0 0Gødning: N i NPK og husdyrgødn. 59 kg 10,00 8,00Fosfor 21 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 2537 10,00 2221 -316 -12Planteværn:Ukrudt 175 201Planteværn ialt 0 175 0 201 26 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 220 m² 2,50 550 2,75 605 55 10Stykomkostninger i alt 0,58 3854 0,54 3619 -235 -6Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,19 7954 1,22 8153 199 2Mistet DB af grovf.areal (DB vandet vårbyg) -652 -1505INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,09 7303 0,99 6648 -655 -9Jordtype: JB 5-6UdbytteKg ts./FENettoudb. helsæd 1,20 6700 FEI alt 6700 FEStykomkostningerUdsæd, byg 40 kg 2,80 2,80, ærter 150 kg 3,20 592 3,20 592 0 0, græs 0 kg 28,00 0 23,00 0 0Gødning: N i NPK og husdyrgødn. 49 kg 10,00 8,00Fosfor 18 kg 22,00 19,00Kalium 100 kg 11,00 1986 10,00 1734 -252 -13Planteværn (se JB 1&3) 175 201 26 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 220 m² 2,50 550 2,75 605 55 10Stykomkostninger i alt 0,49 3303 0,47 3132 -171 -5Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 0,86 5773 0,87 5847 74 1Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 1574 682INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,10 7347 0,97 6529 -818 -11Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Gødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Komb. harvn. & såning 1 beh. 340 340 375 375 35 10Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Sprøjtning 1 beh. 125 125 140 140 15 12Snitning, hjemk.+indlægning *) 1 beh. 1250 1250 1350 1350 100 8Afgræsning (hegning) 0 beh. 110 0 110 0 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 2470 2715 245 10-do- ved JB 1&3, uden vandingsomk. 2395 2634 239 10Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 3 gange 75 225 100 300 75 33variabel pr millimeter 120 mm. 4,00 480 5,00 600 120 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 4100 4534 434 11Bemærkning:Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år er sa til 12 kg N/ha.*) Efterafgrøde: se siden med efterafgrøde efter helsæd. Se også bem. ved Hvedehelsæd23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


Ærtehelsæd, uden efterafgrødeÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3 Vandet Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudb. helsæd 1,15 6700 FEI alt 6700 FEStykomkostningerUdsæd, ærter 220 kg 3,20 704 3,20 704 0 0, græs 0 kg 28,00 0 23,00 0 0Gødning: N i NPK og husdyrgødn. kg 10,00 8,00Fosfor 23 kg 22,00 19,00Kalium 150 kg 11,00 2156 10,00 1937 -219 -10Planteværn:Ukrudt 300 345Planteværn i alt 0 300 0 345 45 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 220 m² 2,50 550 2,75 605 55 10Stykomkostninger i alt 0,55 3710 0,54 3591 -119 -3Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,20 8062 1,25 8354 292 4Mistet DB af grovf.areal (DB vandet vårbyg) -652 -1505INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,11 7411 1,02 6849 -561 -8Jordtype: JB 5-6UdbytteKg ts./FENettoudb. helsæd 1,15 6700 FEI alt 6700 FEStykomkostningerUdsæd, ærter 220 kg 3,20 704 3,20 704, græs 0 kg 28,00 0 23,00 0 0Gødning: N i NPK og husdyrgødn. 0 kg 10,00 8,00Fosfor 27 kg 22,00 19,00Kalium 150 kg 11,00 2244 10,00 2013 -231 -10Planteværn (se JB 1&3) 300 345 45 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 220 m² 2,50 550 2,75 605 55 10Stykomkostninger i alt 0,57 3798 0,55 3667 -131 -3Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 0,97 6525 0,99 6630 105 2Mistet DB af vårbyg m.udlæg 1574 682INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,21 8099 1,09 7312 -787 -10Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Gødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Komb. harvn. & såning 1 beh. 340 340 375 375 35 10Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Sprøjtning 1 beh. 125 125 140 140 15 12Skårlægning 1 beh. 257 257 248 248 -9 -4Snitning, hjemk.+indlægning *) 1 beh. 1250 1250 1350 1350 100 8Afgræsning (hegning) 0 beh. 105 0 110 0 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 2727 2963 236 9-do- ved JB 1&3, uden vandingsomk. 2395 2634 239 10Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 3 gange 75 225 100 300 75 33variabel pr millimeter 100 mm. 4,00 400 5,00 500 100 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 4352 4763 411 9Bemærkning:Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år kan være op til 60 kg N*) Efterafgrøde: se siden med efterafgrøde efter helsæd. Se også bem. ved Hvedehelsæd23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>35


Majshelsæd, kvægfoderÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3. Uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,17 8500 FEkI altStykomkostningerUdsæd 2 pk 610 1220 650 1300 80 7GødningN i NPK & husdyrgødning 151 kg 10,00 8,00Fosfor 37 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3809 10,00 3261 -548 -14Planteværn:Ukrudt 580 667Planteværn i alt 0 580 0 667 87 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 160 m² 2,50 400 2,75 440 40 10Stykomkostninger i alt 0,71 6009 0,67 5668 -341 -6Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,10 9368 1,10 9382 13 0Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 80 -516INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,11 9448 1,04 8865 -583 -6Jordtype: JB 5-6UdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,17 10.500 FEkI altStykomkostningerUdsæd 2 pk 610 1220 650 1300 80 7Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 141 kg 10,00 8,00Fosfor 44 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3863 10,00 3314 -549 -14Planteværn (se JB 1&3) 580 667 87 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 220 m² 2,50 550 2,75 605 55 10Stykomkostninger i alt 0,59 6213 0,56 5886 -327 -5Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 0,95 9924 0,95 9995 71 1Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 1574 682INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,09 11497 1,02 10677 -820 -7Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Efterharvning 0 beh. 150 0 165 0 0 0Gødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 1 beh. 125 125 140 140 15 12Såning med gødn.placering 1 beh. 525 525 450 450 -75 -14Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Sprøjtning 2 beh. 125 250 140 280 30 12Høst 1 beh. 2056 2056 2389 2389 333 16Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 3711 4109 398 11-do- ved JB 1&3, excl.såbedsharvning 3359 3714 354 11Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 2 gange 75 150 100 200 50 33variabel pr millimeter 70 mm. 4,00 280 5,00 350 70 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 4932 5434 502 10Bemærkning:Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år kan være op til 60 kg N/haFEk er foderenheder beregnet til kvæg. Majshelsæd består af stængel og kolber23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>36


37Kolbemajs, ensileret til kvægfoderÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3. Uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1) 0,93 7200 FEkI altStykomkostningerUdsæd 2 pk 610 1220 650 1300 80 7GødningN i NPK & husdyrgødning 151 kg 10,00 8,00Fosfor 37 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3809 10,00 3261 -548 -14Planteværn:Ukrudt 580 667Planteværn i alt 0 580 0 667 87 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 100 m² 2,50 250 2,75 275 25 10Stykomkostninger i alt 0,81 5859 0,76 5503 -356 -6Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,25 9026 1,25 8993 -33 0Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 80 -516INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,26 9106 1,18 8477 -629 -7Jordtype: JB 5-6UdbytteKg ts./FENettoudbytte 0,93 8.900 FEkI altStykomkostningerUdsæd 2 pk 610 1220 650 1300 80 7Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 141 kg 10,00 8,00Fosfor 44 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3863 10,00 3314 -549 -14Planteværn (se JB 1&3) 580 667 87 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 130 m² 2,50 325 2,75 358 33 10Stykomkostninger i alt 0,67 5988 0,63 5639 -349 -6Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,07 9479 1,07 9493 14 0Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 1574 682INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,24 11053 1,14 10175 -878 -8Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Efterharvning 0 beh. 150 0 165 0 0 0Gødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 1 beh. 125 125 140 140 15 12Såning med gødn.placering 1 beh. 525 525 450 450 -75 -14Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Sprøjtning 2 beh. 125 250 140 280 30 12Høst 1 beh. 1836 1836 2134 2134 298 16Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 3491 3854 363 10-do- ved JB 1&3, excl.såbedsharvning 3167 3490 323 10Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 2 gange 75 150 100 200 50 33variabel pr millimeter 70 mm. 4,00 280 5,00 350 70 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 4712 5179 467 10Bemærkning:Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år kan være op til 60 kg N/haKolbemajs består kun af selve kolben dvs spindel, kerner og svøbblade. Stængel og blade indgår ikke23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


38Kernemajs, crimpet og ensileret til svinefoderÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3. Uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytte 1)Kg ts./FEsHøstudbytte, 7.200 kg/ha 0,70 7900 FEs 0,95 7505 1,05 8295 790 11I alt 7505 8295StykomkostningerUdsæd 2 pk 610 1220 650 1300 80 7GødningN i NPK & husdyrgødning 151 kg 10,00 8,00Fosfor 37 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3809 10,00 3261 -548 -14Planteværn:Ukrudt 580 667Planteværn i alt 0 580 0 667 87 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 80 m² 2,50 200 2,75 220 20 10Stykomkostninger i alt 0,74 5809 0,69 5448 -361 -6Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,26 9990 1,28 10117 128 1Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg)INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,26 9990 1,28 10117 128 1Jordtype: JB 5-6Udbytte 1)Kg ts./FEsHøstudbytte, 8700 kg/ha 0,70 9.800 FEs 0,95 9310 1,05 10290 980 11I alt 9310 10290StykomkostningerUdsæd 2 pk 610 1220 650 1300 80 7Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 141 kg 10,00 8,00Fosfor 44 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3863 10,00 3314 -549 -14Planteværn (se JB 1&3) 580 580 667 667 87 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 110 m² 2,50 275 2,75 303 28 10Stykomkostninger i alt 0,61 5938 0,57 5584 -354 -6Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,07 10447 1,08 10625 177 2Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg)INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,07 10447 1,08 10625 177 2Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Stubhavning 0 beh. 150 0 165 0 0 0Gødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 1 beh. 125 125 140 140 15 12Såning med gødn.placering 1 beh. 525 525 450 450 -75 -14Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Sprøjtning 2 beh. 125 250 140 280 30 12Mejetærskning 1 beh. 926 926 1131 1131 206 22Hjemkørsel, kerne+indlægning 1 beh. 469 469 521 521 52 11Crimpning m. syretilsætning 1 beh. 1460 1460 1668 1668 209 14Tørring 0 beh. 1741 0 2085 0 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 4509 5041 531 12-do- ved JB 1&3, excl.såbedsharvning 4181 4669 489 12Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 2 gange 75 150 100 200 50 33variabel pr millimeter 70 mm. 4,00 280 5,00 350 70 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 5730 6366 635 11Bemærkning:Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år kan være op til 60 kg N/haHøstudbytte er med 15 pct. vand. Prisen for høst er 100 kr. over alm. mejetærskning23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


39Kernemajs, crimpet og ensileret til kvægfoderÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3. Uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytte 1)Kg ts./FEkHøstudbytte, 6600 kg/ha 0,82 6800 FEkI altStykomkostningerUdsæd 2 pk 610 1220 650 1300 80 7GødningN i NPK & husdyrgødning 151 kg 10,00 8,00Fosfor 37 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3809 10,00 3261 -548 -14Planteværn:Ukrudt 580 667Planteværn i alt 0 580 0 667 87 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 80 m² 2,50 200 2,75 220 20 10Stykomkostninger i alt 0,85 5809 0,80 5448 -361 -6Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,47 9992 1,49 10120 128 1Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 80 -516INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,48 10072 1,41 9604 -468 -5Jordtype: JB 5-6Udbytte 1)Kg ts./FEkHøstudbytte, 8300 kg/ha 0,82 8.400 FEkI altStykomkostningerUdsæd 2 pk 610 1220 650 1300 80 7Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 141 kg 10,00 8,00Fosfor 44 kg 22,00 19,00Kalium 135 kg 11,00 3863 10,00 3314 -549 -14Planteværn (se JB 1&3) 0 580 0 667 87 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 110 m² 2,50 275 2,75 303 28 10Stykomkostninger i alt 0,71 5938 0,66 5584 -354 -6Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,24 10447 1,26 10625 177 2Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 1574 682INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,43 12021 1,35 11307 -714 -6Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Stubharvning 0 beh. 150 0 165 0 0 0Gødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 1 beh. 125 125 140 140 15 12Såning med gødn.placering 1 beh. 525 525 450 450 -75 -14Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Sprøjtning 2 beh. 125 250 140 280 30 12Mejetærskning 1 beh. 926 926 1131 1131 206 22Hjemkørsel, kerne+indlægning 1 beh. 469 469 521 521 52 11Crimpning m. syretilsætning 1 beh. 1460 1460 1668 1668 209 14Tørring 0 beh. 1492 0 1787 0 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 4509 5041 531 12-do- ved JB 1&3, excl.såbedsharvning 4183 4672 489 12Vanding v.1&3, konstant 1 1000 1000 1000 1000 0 0variabel ved flytning 2 gange 75 150 100 200 50 33variabel pr millimeter 70 mm. 4,00 280 5,00 350 70 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 5730 6366 635 1123-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


40Grønafgrøde, ærter uden efterafgrøde. "Grønært"Året 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3 uvandet Pris Kroner Pris Kroner kr PctUdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,20 4000 FEI altStykomkostningerUdsæd, byg 0 kg 2,80 2,80Udsæd, ærter 220 kg 3,20 704 3,20 704 0 0GødningN i NPK & husdyrgødning 0 kg 10,00 8,00Fosfor 23 kg 22,00 19,00Kalium 150 kg 11,00 2156 10,00 1937 -219 -10Planteværn: Ukrudt 175 201Planteværn i alt 0,00 0 175 0 201 26 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 100 m² 2,50 250 2,75 275 25 10Stykomkostninger i alt 0,82 3285 0,78 3117 -168 -5Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,29 5177 1,30 5207 30 1Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 80 -516INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,31 5257 1,17 4690 -566 -11Jordtype: JB 5-6UdbytteKg ts./FENettoudbytte 1,20 4000 FEI altStykomkostningerUdsæd, byg 0 kg 2,80 2,80Udsæd, ærter 220 kg 3,20 704 3,20 704 0 0Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 0 kg 10,00 8,00Fosfor 27 kg 22,00 19,00Kalium 150 kg 11,00 2244 10,00 2013 -231 -10Planteværn (se JB 1&3) 175 201 26 15Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 100 m² 2,50 250 2,75 275 25 10Stykomkostninger i alt 0,84 3373 0,80 3193 -180 -5Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk 1,33 5339 1,34 5364 25 0Mistet DB af grovfoderareal (DB vårbyg m.udlæg) 1574 682INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,73 6913 1,51 6046 -867 -13Maskin- og arbejdsomkostningerPløjning 1 beh. 525 525 550 550 25 5Efterharvning 0 beh. 150 0 165 0 0 0Gødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Komb. harvn. & såning 1 beh. 340 340 375 375 35 10Tromling 1 beh. 125 125 150 150 25 20Sprøjtning 1 beh. 125 125 140 140 15 12Snitning, hjemk.+indlægning *) 1 beh. 746 746 806 806 60 8Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 1966 2171 205 10-do- ved JB 1&3, excl.såbedsharvning 1892 2090 198 10Vanding v.1&3, konstant 0 1000 0 1000 0 0 -variabel ved flytning 2 gange 75 150 100 200 50 33variabel pr millimeter 70 mm. 4,00 280 5,00 350 70 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 2322 2640 318 14Bemærkning:Kvælstofeftervirkningen af afgrøden på den efterfølgende efterafgrøde kan være op til 60 kg N/ha.*) Se siden med efterafgrøde efter helsæd. Se også bem. ved Hvedehelsæd23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


41Efterafgrøde, efter korn til modenhed. Ital. RajgræsÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3. Uvandet. Afgræsn. Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteNettoudbytte 1200 FEStykomkostningerUdsæd 20 kg 28,00 560 23,00 460 -100 -18GødningN i NPK & husdyrgødning 52 kg 10,00 8,00Fosfor 3 kg 22,00 19,00Kalium 45 kg 11,00 1081 10,00 923 -158 -15Planteværn: Ukrudt 175 201Planteværn i alt 0 175 0 201 26Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 0 m² 2,50 0 2,75 0 0 0Stykomkostninger i alt 1,51 1816 1,32 1584 -232 -13INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,85 2225 1,75 2098 -128 -6Jordtype: JB 5-6. AfgræsningUdbytteNettoudbytte 1000 FEStykomkostningerUdsæd 20 kg 28,00 560 23,00 460 -100 -18Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 53 kg 10,00 8,00Fosfor 8 kg 22,00 19,00Kalium 45 kg 11,00 1201 10,00 1026 -175 -15Planteværn (se JB 1&3) 175 201 26Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 0 m² 2,50 0 2,75 0 0 0Stykomkostninger i alt 1,94 1936 1,69 1687 -249 -13INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 2,36 2361 2,22 2222 -139 -6Maskin- og arbejdsomkostningerGødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Såning 1 beh. 210 210 275 275 65 31Tromling 0 beh. 125 0 150 0 0 0Sprøjtning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Afgræsning (hegning) 1 beh. 110 110 110 110 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 425 535 110 26-do- ved JB 1&3, excl.såbedsharvning 409 514 105 26Vanding v.1&3, konstant 0 1000 0 1000 0 0 -variabel ved flytning 2 gange 75 150 100 200 50 33variabel pr millimeter 50 mm. 4,00 200 5,00 250 50 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 759 964 205 27Bemærkning:Kvælstofeftervirkning af afgrøden det først følgende år kan være 20 kg N.23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


42Efterafgrøde, efter helsæd. Ital.rajgræsÅret 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringJordtype: JB 1&3. Uvandet. Afgræsn. Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteNettoudbytte 2000 FEStykomkostningerUdsæd 20 kg 28,00 560 23,00 460 -100 -18GødningN i NPK & husdyrgødning 110 kg 10,00 8,00Fosfor 17 kg 22,00 19,00Kalium 90 kg 11,00 2464 10,00 2103 -361 -15Planteværn: Ukrudt 175 201Planteværn i alt 0,00 0 175 0 201 26Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 0 m² 2,50 0 2,75 0 0 0Stykomkostninger i alt 1,60 3199 1,38 2764 -435 -14INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,80 3608 1,64 3278 -331 -9Jordtype: JB 1&3 vandet. AfgræsningUdbytteNettoudbytte 2400 FEStykomkostningerUdsæd 20 kg 28,00 560 23,00 460 -100 -18Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 108 kg 10,00 8,00Fosfor 17 kg 22,00 19,00Kalium 90 kg 11,00 2444 10,00 2087 -357 -15Planteværn (se JB 1&3 uvandet) 175 201 26Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 0 m² 2,50 0 2,75 0 0 0Stykomkostninger i alt 1,32 3179 1,15 2748 -431 -14INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,59 3823 1,48 3562 -262 -7Jordtype: JB 5-6. AfgræsningUdbytteNettoudbytte 1800 FEStykomkostningerUdsæd 20 kg 28,00 560 23,00 460 -100 -18Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 110 kg 10,00 8,00Fosfor 4 kg 22,00 19,00Kalium 40 kg 11,00 1628 10,00 1356 -272 -17Planteværn (se JB 1&3) 175 201 26Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 0 m² 2,50 0 2,75 0 0 0Stykomkostninger i alt 1,31 2363 1,12 2017 -346 -15INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,55 2788 1,42 2552 -236 -8Maskin- og arbejdsomkostningerGødningsspredning 1 beh. 105 105 150 150 45 43Såbedsharvning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Såning 1 beh. 210 210 275 275 65 31Tromling 0 beh. 125 0 150 0 0 0Sprøjtning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Afgræsning (hegning) 1 beh. 110 110 110 110 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 425 535 110 26-do- ved JB 1&3, excl.såbedsharvning 409 514 105 26Vanding v.1&3, konstant 0 1000 0 1000 0 0 -variabel ved flytning 1 gange 75 75 100 100 25 33variabel pr millimeter 40 mm. 4,00 160 5,00 200 40 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 644 814 170 26Bemærkning:Kvælstofeftervirkning af afgrøden det først følgende år kan være 20-40 kg N/ha afhængig af afgræsning.23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


43Efterafgrøde efter grønafgrøde, fx efter grønbygJordtype: JB 1&3 Kløvergræs afgræsset, Året 2008 Året <strong>2009</strong> Ændringsom fortsætter som græs. Uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr PctUdbytteNettoudbytte 3500 FEStykomkostningerUdsæd 20 kg 38,00 760 33,00 660 -100 -13GødningN i NPK & husdyrgødning 163 kg 10,00 8,00Fosfor 26 kg 22,00 19,00Kalium 150 kg 11,00 3852 10,00 3298 -554 -14Planteværn: Ukrudt 0,00 175 201Planteværn i alt 0,00 0 175 0 201 26Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 15 m² 2,50 38 2,75 41 3 8Stykomkostninger i alt 1,38 4825 1,20 4200 -625 -13INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,52 5334 1,39 4856 -478 -9Jordtype: JB 1&3, Ital.rajgræs fx efter grønrug. 1 slæt+afgræsning. VandetUdbytte70t. slættetNettoudbytte 5500 FEStykomkostningerUdsæd 20 kg 28,00 560 23,00 460 -100 -18Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 188 kg 10,00 8,00Fosfor 26 kg 22,00 19,00Kalium 150 kg 11,00 4102 10,00 3498 -604 -15Planteværn (se JB 1&3) 175 201 0Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 25 m² 2,50 63 2,75 69 6 10Stykomkostninger i alt 0,89 4900 0,77 4228 -672 -14INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,12 6143 1,04 5716 -427 -7Jordtype: JB 5-6, Ital.rajgræs fx efter grønrug. 1 slæt+afgræsningUdbytte75t. slættetNettoudbytte 3900 FEStykomkostningerUdsæd 20 kg 28,00 560 23,00 460 -100 -18Gødning 0N i NPK & husdyrgødning 161 kg 10,00 8,00Fosfor 14 kg 22,00 19,00Kalium 112 kg 11,00 3150 10,00 2674 -476 -15Planteværn (se JB 1&3) 175 201 26Di<strong>vers</strong>e, plastic, 0,15 mm 20 m² 2,50 50 2,75 55 5 10Stykomkostninger i alt 1,01 3935 0,87 3390 -545 -14INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1,28 5011 1,20 4664 -346 -7Maskin- og arbejdsomkostninger ved JB 5-6Gødningsspredning 2 beh. 105 210 150 300 90 43Såbedsharvning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Såning 1 beh. 210 210 275 275 65 31Tromling 0 beh. 125 0 150 0 0 0Sprøjtning 0 beh. 125 0 140 0 0 0Skårlægning 0 beh. 350 0 275 0 0 0Spredning 0 beh. 97 0 97 0 0 0Sammenrivning 0 beh. 97 0 97 0 0 0Snitning, hjemk.+indlægning 1 beh. 546 546 589 589 44 8Afgræsning (hegning) 1 beh. 110 110 110 110 0 0Maskin- og arbejdsomk. ved JB 5-6 1076 1274 199 18-do- ved JB 1&3, uden vanding og uden slæt 509 656 147 29-do- ved JB 1&3, med vanding 1048 1238 190 18Vanding v.1&3, konstant 0 1000 0 1000 0 0variabel ved flytning 1 gange 75 75 100 100 25 33variabel pr millimeter 30 mm. 4,00 120 5,00 150 30 25Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3 1243 1488 245 20Bemærkning:Kvælstofeftervirkning af afgrøden det først følgende år kan være 20-40 kg N/ha afhængig af afgræsning.23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


44Omkostning ved indhegning af afgræsningsfoldeOmkostningerne ved indhegning m.m. afhænger bl.a. af priser, valg af indhegningsmåde og af arealets udformningPriseksempler: Enhed Kr./enh. Enhed Kr./enh.Tråd 100 m 30 Ledhåndtag m.fjeder stk 35Trykimprægn. hjørnepæle stk 25 Hegnsapparat (el.) stk 1600Alm.pæle, trykimprægn. stk 7 Timeløn time 130Isolatorer + søm stk 1,1 Led stk 35Omkostninger:Hegn Pæle Hjørne- Isola-Eksempler: Bredde Længde m ialt stk. Tråd Pæle pæle torer Led I alt1 mark på 15 ha 275 550 1650 206 495 1444 125 227 35 23262 marker á 10 ha 225 450 2700 338 135 2363 250 371 35 31542 marker á 9 ha 200 450 2600 325 780 2275 250 358 35 369820 marker á 2½ ha 50 500 22000 2750 150 19250 1440 3025 35 2390020 marker á 2½ ha*) 50 500 12500 1563 3750 10938 756 1719 35 17198Hertil kommer etablering af drivvej + arbejdsomkostning ved opsætning og nedtagning:4 timer/kmHa Tråd mv. Drivvej Opsætn. Nedtagn. El-app. I alt Ann. Faktor omk./ha1 mark på 275*550 m 15 2326 525 1066 858 1600 6375 0,231 982 marker á 225*450 m 20 3154 525 1612 1404 1600 8295 0,231 962 marker á 200*450 m 18 3698 525 1560 1352 1600 8735 0,231 11220 marker á 50*500 m 50 23900 3280 12740 11440 1600 52960 0,231 24520 marker á 50*500 m *) 50 17198 3280 7800 6500 1600 36378 0,231 168*) Ved sammenhængende marker.NB: Der er ikke medregnet omkostninger til fangfolde, stalde samt fragt af og tilsyn med dyreneBUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


45O<strong>vers</strong>igt over omkostninger ved grovfoderafgrøderSide og produktionsgren FE/ha JB-nr Året 2008 Året <strong>2009</strong> ÆndringStykomkostninger**) Kr Pct.25 Foderroer, top udnyttet 9.000 1&3 7621 11073 7179 10870 -442 -5,8intern pris 1,24 1,1513.000 5&6 7992 11986 7512 11756 -480 -6,0intern pris 1,04 0,9626 Sædsk.græs 1.sl.+afgr. 6.500 1&3 5146 6554 4408 5973 -738 -14,3intern pris 1,02 0,8426 Sædsk.græs 1.sl.+afgr. 7.000 5&6 5312 6792 4557 6205 -755 -14,2intern pris 1,20 0,9827 Sædsk. græs. 4 slæt 8.000 1&3 6426 10632 5643 10007 -783 -12,2intern pris 1,34 1,1927 Sædsk. græs. 4 slæt 9.000 5&6 6827 11403 6015 10778 -812 -11,9intern pris 1,44 1,2728 2-års kl.græs, 70% afgr. 6.100 1&3 4326 5807 3653 5307 -673 -15,6intern pris 0,97 0,7928 2-års kl.græs, 70% afgr. 7.000 5&6 4467 6072 3775 5568 -692 -15,5intern pris 1,09 0,89 029 Udlæg af kløvergræs, forår, 7.500 1&3 5650 10059 4863 9510 -787 -13,9intern pris 1,25 1,07 029 Udlæg af kløvergræs, forår, 7.000 5&6 5901 10236 5073 9648 -828 -14,0Intern pris 1,69 1,48 030 2-års kl.græs, 70% afgr. 7.600 1&3*) 4471 8064 3777 7813 -694 -15,5intern pris 0,98 0,8330 Ital.rajgræs til staldfodring 10.000 1&3*) 7806 15914 6600 15732 -1206 -15,4intern pris 1,53 1,4231 5-års kl.græs, 100% afgr. 1.200 1&3 608 1093 541 1113 -67 -11,0intern pris u. MVJ 0,66 0,6831 5-års kl.græs, 100% afgr. 2.200 1&3*) 1958 2443 1676 2248 -282 -14,4intern pris u. MVJ 0,93 0,8432 Varigt græs, 100% afgr. 2.500 1&3 1701 2394 1446 2260 -255 -15,0intern pris 1,16 1,1032 Varigt græs, 100% afgr. 4.000 5&6 2901 3608 2461 3294 -440 -15,2intern pris 1,15 1,0733 Hvedehelsæd u. efterafgr. 9.600 5&6 5513 8699 5001 8536 -512 -9,3intern pris 1,07 0,9634 Byghelsæd+efterafgr.,ital.rajgræs 4.600 1&3 3902 6030 3533 5884 -369 -9,5intern pris 1,33 1,1734 Byghelsæd+efterafgr.,ital.rajgræs 6.700 5&6 4260 6855 3900 6755 -360 -8,5intern pris 1,26 1,1135 Byg/ærtehelsæd+efterafgr. 6.700 1&3*) 3854 7954 3619 8153 -235 -6intern pris 1,09 0,9935 Byg/ærtehelsæd+efterafgr. 6.700 5&6 3303 5773 3132 5847 -171 -5,2intern pris 1,10 0,9736 Ærtehelsæd+efterafgrøde 6.700 1&3*) 3710 8062 3591 8354 -119 -3intern pris 1,11 1,0236 Ærtehelsæd+efterafgrøde 6.700 5&6 3798 6525 3667 6630 -131 -3,4intern pris 1,21 1,0937 Majshelsæd 8.500 1&3 6009 9368 5668 9382 -341 -5,7intern pris 1,11 1,0437 Majshelsæd 10.500 5&6 6213 9924 5886 9995 -327 -5,3intern pris 1,09 1,0238 Kolbemajs, kvægfoder 7.200 1&3 5859 9026 5503 8993 -356 -6,1intern pris 1,26 1,1838 Kolbemajs, kvægfoder 8.900 5&6 5988 9479 5639 9493 -349 -5,8intern pris 1,24 1,1439 Kermajs crimpet, svin 7.900 1&3 5809 9990 5448 10117 -361 -6,2intern pris 1,26 1,2839 Kernemajs crimpet, svin 9.800 5&6 5938 10447 5584 10625 -354 -6,0intern pris 1,07 1,0840 Kernemajs kvæg 6.800 1&3 5809 9992 5448 10120 -361 -6,2intern pris 1,48 1,4140 Kernemajs kvæg 8.400 5&6 5938 10447 5584 10625 -354 -6,0intern pris 1,43 1,3523-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>


46O<strong>vers</strong>igt over omkostninger ved grovfoderafgrøder (fortsat)41 Grønafgrøde 4.000 1&3 3285 5177 3117 5207 -168 -5,1intern pris 1,31 1,1741 Grønafgrøde 4.000 5&6 3373 5339 3193 5364 -180 -5,3intern pris 1,73 1,5142 Efterafgrøde efter korn 1.200 1&3 1816 1,85 1584 1,75 -232 -12,843 Efteradgrøde efter helsæd 2.000 1&3 3199 1,80 2764 1,64 -435 -13,644 Efteradgrøde efter grønafgrøde 3.500 1&3 4825 1,52 4200 1,39 -625 -13,0*) JB 1&3 med vanding**) Små tal med kursiv er inkl. maskin- og arbejdsomkostninger23-01-<strong>2009</strong>BUDGETKALKULER <strong>2009</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!