Københavns Tekniske Skole Tina Richter (Tuborgvej)

kts.dk

Københavns Tekniske Skole Tina Richter (Tuborgvej)

ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseKøbenhavns Tekniske SkoleTina Richter (Tuborgvej)Rapporten er baseret på 160 besvarelserOmråderapport[1]


Tilfredshed & Loyalitet og Overordnede faktorerETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseTilfredshed og Loyalitet100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samlet80Vurdering60405449556063576569200TilfredshedLoyalitetOverordnede faktorer100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samlet80Vurdering6040524754596865667064616267200Planlægning og organisering Undervisere Undervisning100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samlet80Vurdering6040485156636256636655525764200Fysisk miljø Socialt miljø Image[3]


Undervisere [1]ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseVurderingen af deunderliggende spørgsmålunder faktorenUndervisere100NB: Resultatet for den samlede faktorUndervisere beregnes af disse trespørgsmål, mens de resterende er80uddybende og derfor kan ændres fra år til7575år. 7171687071606566596156 57Vurdering40Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samlet677073200Undervisere 14. Fagligt dygtige 16. Forklarer emnerne, så de bliverinteressante24. Engagerede100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samlet80Vurdering60406771697067656662 61636562626357585145 466620015. Forklarer emnerne, såde forstås17. Samarbejder godt(koord. af opgaver, leveringerog beskeder)18. Giver hjælp, hvis der erbrug for det19. Seriøse, godt forberedte,kommer til tiden, overholderaftaler20. Tager hensyn til forskellighed(fagligt, personligtog socialt)100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samlet80Vurdering60405955606451485457747173735454596520021. Løser konflikter, når det ernødvendigt22. Konsekvens overfor useriøseelever/lærlinge/studerende23. Lette at snakke med 25. Giver tilbagemelding på præstationerog arbejdsindsats[6]


Undervisere [2]ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelsePrioriteringskort(Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks)Indsatsområder16. Forklarer emnerne, så de bliver interessante17. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder)20. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt)21. Løser konflikter, når det er nødvendigt80Muligheder19142318Styrker2415Styrker24. Engagerede15. Forklarer emnerne, så de forstås18. Giver hjælp, hvis der er brug for detVurdering25202116Mulighed14. Fagligt dygtige19. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler23. Lette at snakke med2217Svaghed22. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats40SvaghederLavEffekt af en forbedringIndsatsområderHøj[7]


Undervisning [1]ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseVurderingen af deunderliggendespørgsmål underfaktoren Undervisning100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samletNB: Resultatet for den samlede faktorUndervisning beregnes af disse trespørgsmål, mens de resterende eruddybende og derfor kan ændres fra årtil år.Vurdering806040646171626767676663626361 6258 5863200Undervisning26. Undervisningen udfordrer fagligt27. Forhold mellem teori og praksisi undervisningen30. Lærer tilstrækkeligt nyt hverdag100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samletVurdering80604069616466434245527874757620029. Arbejdsmængden på uddannelsen er passende31. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb32. Det faglige samarbejde med holdkammerater100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samlet80Vurdering60407367 69656761656520033. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) EUD1. Opgaverne/Projekterne er spændende[8]


Undervisning [2]ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelsePrioriteringskort(Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks)90MulighederStyrkerIndsatsområder27. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen30. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dagStyrker26. Undervisningen udfordrer fagligtEUD1. Opgaverne/Projekterne er spændendeMulighed29. Arbejdsmængden på uddannelsen er passende32. Det faglige samarbejde med holdkammerater33. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden)Svaghed31. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløbVurdering32332931EUD127263030SvaghederLavIndsatsområderEffekt af en forbedringHøj[9]


Fysisk miljø [1]ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseVurderingen af deunderliggendespørgsmål underfaktoren Fysisk miljøNB: Resultatet for den samlede faktorFysisk miljø beregnes af disse trespørgsmål, mens de resterende eruddybende og derfor kan ændres fra årtil år.Vurdering100806040Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samlet6363646156485153 5352504645505464200Fysisk miljø34. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende40. Uddannelsesstedets lokaler haren god standard41. Uddannelsesstedets lokaler errene100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samlet80* Spørgsmålet er ændret iår - se appendiks.Vurdering60406258707562596263454952597572726820035. God adgang tilPc´ere/Internet*36. Fysiske arbejdsforhold er gode 42. Undervisningslokalerne er behageligeat være i43. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedetPrioriteringskort(Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks)80MulighederStyrkerIndsatsområder40. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard41. Uddannelsesstedets lokaler er rene42. Undervisningslokalerne er behagelige at være i43Styrker36. Fysiske arbejdsforhold er godeMulighed35. God adgang til Pc´ere/Internet*43. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedetVurdering353436Svaghed34. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende41424040SvaghederLavEffekt af en forbedringIndsatsområderHøj[10]


Image [1]ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseVurderingen af deunderliggendespørgsmål underfaktoren ImageNB: Resultatet for den samlede faktorImage beregnes af disse tre spørgsmål,mens de resterende er uddybende ogderfor kan ændres fra år til år.10080Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samletVurdering6040556764646460 61575652 535349474461200Image 44. Lærer det, man har brug for 47. Andre opfatter uddannelsesstedetsom et godt sted at uddannesig48. Uddannelsesstedet er prægetaf nytænkning100Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samletVurdering806040797674 727468757920046. Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter EUD2. Giver mulighed for at få spændende job bagefterPrioriteringskort(Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks)90MulighederStyrkerIndsatsområder47. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig48. Uddannelsesstedet er præget af nytænkningStyrker44. Lærer det, man har brug forMulighed46. Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefterEUD2. Giver mulighed for at få spændende job bagefterVurdering46EUD244Svaghed(ingen punkter)474840SvaghederLavEffekt af en forbedringIndsatsområderHøj[12]


Kontaktlærerordning og UddannelsesplanETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseVurderingen afspørgsmålenevedrørendekontaktlærerordning oguddannelsesplan10080Københavns Tekniske Skole - Tina Richter (Tuborgvej) 2006Inspk.-omr. TuborgvejKøbenhavns Tekniske SkoleES Benchmarkingnetværket samletVurdering6040444250575553636854506267200EUD3. Uddannelsesplanen er nyttig og støtter EUD4. Nemt at få en aftale med kontaktlærer EUD5. Kontaktlærerens vejledning er nyttig ogstøtter i uddannelsen[13]


Appendiks - datagrundlagETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseSkolens uddannelser Antal mulige svar Antal svar SvarprocentKøbenhavns Tekniske Skole 4660 2986 64%Teknologi og kommunikation 911 722 79%Bygge og anlæg 561 469 84%Håndværk og teknik 162 133 82%Service 198 193 97%Industrioperatør 22 22 100%Værktøjsmager 12 9 75%Industriteknikuddannelsen 37 33 89%Ædelsmed 27 27 100%Murer 60 49 82%Struktør og brolægger 52 37 71%Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 194 158 81%Snedkeruddannelsen 80 76 95%Byggemontagetekniker 13 10 77%Ejendomsserviceassistent 34 32 94%Fotograf 21 18 86%Mediegrafiker 13 13 100%Film- og tv-produktionsuddannelsen 15 15 100%Laboratorietandtekniker 130 109 84%Teknisk designer 16 14 88%Multimediedesign AK 573 134 23%Produktionsteknolog 69 29 42%Bygningskonstruktør 1070 477 45%HTX (Teknisk Gymnasium) 390 207 53%[14]


Appendiks - hvordan skabes tilfredshed & loyalitet?ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseUndersøgelsesmodellenEnnova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervs- oggymnasieskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse aftilfredsheds- og loyalitetsskabelse på de mange danske uddannelsesinstitutioner.Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af uddannelserne,da alle bruger samme model.Modellen giver svar på to centrale spørgsmål:• Hvor tilfredse og loyale er elever, lærlinge og studerende?• Hvilke faktorer har størst betydning for elevers, lærlinges og studerendestilfredshed og loyalitet?Planlægning &organiseringUndervisereUndervisningImageElev-TilfredshedLoyalitetSocialtmiljøFysiskmiljøTolkning afmodellenModellen viser, at de 5 første faktorer i modellen påvirker, hvordan elever, lærlingeog studerende oplever skolen – dvs. skolens image. Det betyder, at når manarbejder med at forbedre de 5 første faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekteforbedre elevers, lærlinges og studerendes opfattelse af skolens image.Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kanpåvirkes direkte.Ved at forbedre de 6 faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: meretilfredse elever, lærlinge og studerende, som bliver på uddannelsesstedet.[15]


Appendiks – undersøgelsens spørgsmål [1]ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseBlå: Spørgsmål, som kun findes i en spørgeramme. Grå: Små forskelle i formuleringen i de 2 spørgerammer, men samme indholdTILFREDSHED(Faktoren indgår i modellen)LOYALITET(Faktoren indgår i modellen)PLANLÆGNING OGORGANISERING(Faktoren indgår i modellen)UNDERVISERE(Faktoren indgår i modellen)UNDERVISNING(Faktoren indgår i modellen)• På baggrund af dine samlede erfaringer med uddannelsen og [Skolenavn], hvor tilfreds er duså, alt i alt?• Forestil dig nu det perfekte uddannelsessted. Hvor langt fra eller tæt på dette ideal er[Skolenavn]?• I hvilken grad synes du, at din uddannelse og [Skolenavn] lever op til dine samledeforventninger?• Jeg vil anbefale andre at vælge [Skolenavn]• Jeg vil anbefale andre at vælge min uddannelse• Hvis jeg i dag skulle starte på min uddannelse og frit kunne vælge skole, ville jeg vælge[Skolenavn] igen• Hvis jeg skulle vælge uddannelse igen, ville jeg vælge min nuværende uddannelse• Jeg får god information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen• Der er åbenhed overfor mine initiativer og forslag til forbedringer• Skemaplanlægningen er god• Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisning• EUD/KVU/MVU: Skolen er konsekvent overfor [elever/lærlinge/studerende], der ikke følgerskolens regler [(fravær, hærværk, tyveri, alkohol, eksamenssnyd, rygning, etc.)]/ GYM:Skolen er konsekvent i forhold til fraværsreglerne• EUD/KVU/MVU: Jeg har gode muligheder for at få vejledning om min uddannelse, praktik ogvidere uddannelse/ GYM: Studievejledningen er nyttig og støtter mig i min uddannelse• Mine undervisere er fagligt dygtige• Mine undervisere er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem• Mine undervisere er gode til at forklare emnerne, så de bliver interessante• Mine undervisere er gode til at samarbejde omkring mig (koordinering afopgaveaflevering og undervisningsforløb, giver samme beskeder/fortæller det samme)• Jeg kan få hjælp fra mine undervisere, hvis jeg har brug for det• Mine undervisere er seriøse, dvs. er godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler, etc.• Mine undervisere tager hensyn til [elevernes/lærlingenes/de studerendes] forskellighed(fagligt, personligt og socialt)• Mine undervisere løser konflikter, når det er nødvendigt• Mine undervisere er konsekvente overfor useriøse [elever/lærlinge/studerende]• Mine undervisere er lette at snakke med• Mine undervisere er engagerede• Mine undervisere er gode til at give tilbagemelding på mine præstationer og minarbejdsindsats• Undervisningen udfordrer mig fagligt• Der er et godt forhold mellem teori og praksis i undervisningen• Arbejdsmængden på min uddannelse er passende• Jeg lærer tilstrækkeligt nyt hver dag i min uddannelse• Jeg oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb• Det faglige samarbejde med mine holdkammerater er godt• Holdet/klassen fungerer godt i undervisningen (tilstrækkelig ro og orden)• GYM: De tværfaglige projektforløb er relevante• GYM: Jeg bliver dygtigere til fagene af at løse de skriftlige opgaver• EUD/KVU/MVU: Opgaverne/Projekterne er spændendeFYSISK MILJØ(Indgår i modellen)SOCIALT MILJØ(Faktoren indgår i modellen)IMAGE(Faktoren indgår i modellen)• EUD/KVU/MVU: Mit skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende (maskiner, værktøj, bøger)/GYM: Mitskole-/arbejdsudstyr er tidssvarende (bøger og laboratorie- og værkstedsudstyr)• Jeg har god adgang til computere og Internet på min skole• Mine fysiske arbejdsforhold er gode (borde, stole, laboratorier og værksteder)• Skolens lokaler har en god standard• Skolens lokaler er rene• Undervisningslokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme)• Det er nemt at komme til og fra [Skolenavn]• Det sociale samvær på holdet/i klassen er godt• Der er en god stemning på [Skolenavn]• EUD/KVU/MVU: [Skolenavn] afholder tilstrækkeligt med fællesarrangementer/ GYM:[Skolenavn] afholder tilstrækkeligt med fællesarrangementer (Fx morgensamling ogfællestimer)• GYM: [Skolenavn] afholder tilstrækkeligt med arrangementer efter skoletid (Fx fester, caféer,sport, o. lign.)• På [Skolenavn] og uddannelsen lærer jeg det, jeg har brug for• Min uddannelse giver mig et godt grundlag for at kunne uddanne mig yderligere, hvis jegsenere skulle ønske det• Jeg tror, andre opfatter [Skolenavn] som et godt sted at uddanne sig• [Skolenavn] er præget af nytænkning• EUD/KVU/MVU: Min uddannelse giver mig mulighed for at få et spændende job bagefter[16]


Appendiks – undersøgelsens spørgsmål [1]ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseBlå: Spørgsmål, som kun findes i en spørgeramme. Grå: Små forskelle i formuleringen i de 2 spørgerammer, men samme indholdKONTAKTLÆRERORDNINGOG UDDANNELSESPLANVEJLEDNING OG STØTTEUNDER UDDANNELSENÆSTETISK MILJØ(Indgår iUndervisningsmiljøvurderingen)• EUD/KVU/MVU: Min uddannelsesplan er nyttig og støtter mig i min uddannelse• EUD/KVU/MVU: Det er nemt at få en aftale med min kontaktlærer• EUD/KVU/MVU: Min kontaktlærers vejledning er nyttig og støtter mig i min uddannelse• GYM: Det er nemt at få en aftale med en studievejleder• GYM: Studievejledningen er nyttig og støtter mig i min uddannelse• GYM: Jeg føler at jeg har et sted på skolen at gå hen, hvis jeg har personlige problemer• GYM: Lektiecaféen er et godt tilbud• GYM: Har du brugt Studieplan?• GYM: Studieplan er et nyttigt værktøj i dagligdagen• Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende• Fællesarealerne er spændende at opholde sig i• Skolen er flot udsmykket• Skolens udemiljø er spændende• Skolen er generelt godt vedligeholdtBAGGRUND/DEMOGRAFI• Angiv venligst dit køn• GYM: Angiv venligst din årgang• EUD/KVU/MVU: Angiv venligst din alderSom opfølgning på ETU 2005 er der af ES Benchmarkingnetværkets blevet foretaget en evaluering af ETU-konceptet, herunderspørgeskema, dataindsamling og rapportering.På baggrund af de mange gode input har der nu været afholdt et bearbejdningsmøde, hvor de fremførte synspunkter alle erblevet gennemgået. Bearbejdningen af de mange synspunkter har resulteret i et revideret spørgeskema, hvor følgende spørgsmåler blevet vurderet til at kunne udgå eller omformuleres i ETU 2006:UDGÅEDE SPØRGSMÅL IFORHOLD TIL SIDSTE ÅRSMÅLING• Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, at jeg uddanner mig på [Skolenavn]• Ledelsen af din uddannelse er synlig i dagligdagen• Mine undervisere er gode til at bruge praktiske eksempler i undervisningen• Mine undervisere giver mig lyst til at komme til undervisningen• Prisniveauet på skolen er rimeligt• Angiv venligst hvor lang tid du samlet har gået på [Skolenavn]ÆNDREDE FORMULERINGERI FORHOLD TIL SIDSTE ÅRSMÅLING• ”Ledelse” er ændret til ”Planlægning og organisering”• ”[Skolenavn] er lydhør overfor mine initiativer og forslag til forbedringer” er ændret til ”Der eråbenhed overfor mine initiativer og forslag til forbedringer• ”Jeg er sjældent stresset på grund af arbejdsmængden” er ændret til ”Arbejdsmængden påmin uddannelse er passende”• ”Jeg har god adgang til Pc’er på min skole” OG ”Jeg har god adgang til Internet på min skole”er ændret til ét spørgsmål: ”Jeg har god adgang til computere og Internet på min skole”Der bliver i rapporten sammenlignet tilbage i tid med ”Jeg har god adgang til Pc’er på minskole”.[17]


Appendiks – om vurderinger og beregnet betydningETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseVurderingerI spørgeskemaet har elever, lærlinge og studerende besvaret spørgsmålene på enskala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter ersvarene blevet overført til en skala fra 0 til 100. Hvis der er svaret 1 på et spørgsmål,er svaret omregnet til indeksscore 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 også fremdeles.LavesteHøjesteVedscorescoreikke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?100Indeks9080706050403020100BetydningHvor skalvi starte?Planlægning ogorganisering…Undervisere……Undervisningen...….Socialt miljø…Image…Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men også hvor vigtige deenkelte faktorer er for elever, lærlinge og studerende.Ennova har således vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellemfaktorerne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er storsammenhæng mellem en faktor og loyaliteten, kan man udlede, at faktoren er afstor betydning for elever, lærlinge og studerende.Graden af sammenhæng afgør, hvilke faktorer man mest effektivt kan arbejde medfor at forbedre tilfredsheden og dermed loyaliteten: Hvis der er stor sammenhængmellem en faktor og den udviste generelle tilfredshed, vil en forbedring af faktorenogså medføre øget tilfredshed generelt. Og omvendt: Er der lav grad afsammenhæng, vil en forbedring af faktoren ikke have særlig stor betydning for dengenerelle tilfredshed.Undersøgelsen viser således hvilke faktorer, som er vigtigst for elever, lærlinge ogstuderende, og som har størst betydning for deres tilfredshed og loyalitet.Eksempel på højgrad afsammenhæng:Vurderingen af fx faktoren Planlægning og organisering og den overordnedetilfredshed følges ad – hvis man er meget tilfreds med Planlægning og organisering,er man også overordnet tilfreds med og loyal mod skolen. Og omvendt: hvis man erutilfreds med Planlægning og organisering , er man også mindre tilfreds og loyal.Eksempel på lavgrad afsammenhæng:Tilfredsheden med fx faktoren Socialt miljø og den overordnede tilfredshed følgesikke ad – selvom man er meget utilfreds med det sociale miljø, afspejler det sig ikkei den overordnede tilfredshed og loyalitet.[18]


Appendiks – prioriteringskortetETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseHvad er etprioriteringskort?Samspillet mellem elevers, lærlinges og studerendes tilfredshed og loyalitet og denbetydning, et bestemt område har for dem, fremgår af de såkaldte”prioriteringskort”.Den vandrette akse angiver betydningen af et område, mens den lodrette akseangiver tilfredsheden med området.Prioriteringskortet viser, hvilke områder man med størst fordel kan prioritere i denfremtidige uddannelsesindsats.Prioriteringskortet er opdelti fire felter af en vandret ogen lodret linie. Disse linierangiver gennemsnittet forhenholdsvis tilfredsheden(den vandrette linie) ogbetydningen (den lodrettelinie).HøjMulighederStyrkerNB: Da linierne ergennemsnittet afpunkterne, vil de liggeforskelligt fra kort til kort.Af samme grund vil deraltid være punkter påbegge sider af linierne. Detbetyder, at der altid erområder at prioritere –også når alle vurderingernegenerelt er gode.Dette er en afgrundtankerne i arbejdetmed kvalitet – der kan altidfindes forbedringer!VurderingSvaghederIndsatsområderLavLavEffekt af en forbedringHøjIndsatsområderIndsatsområder er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med atområdet er af stor betydning for tilfredsheden og loyaliteten. Ethvertforbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give detstørste afkast (dvs. større tilfredshed og loyalitet).StyrkerOmråder kaldes styrker, når de har stor betydning for tilfredsheden og loyaliteten,samtidig med at tilfredsheden på området er relativt høj. Her gælder det om atfastholde tilfredsheden, så den ikke falder, og det potentielt bliver et indsatsområde.SvaghederSvagheder er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med at områdetikke har særlig stor betydning for tilfredsheden og loyaliteten. Svagheder bør derforudelukkende prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil fåstørre betydning.MulighederMuligheder er områder, hvor tilfredsheden er relativt høj, men hvor området ikke eraf særlig stor betydning for tilfredsheden og loyaliteten. Her kan det være relevantenten at nedjustere ressourceforbruget eller alternativt at øge opmærksomheden påområdet for at øge dets betydning.[19]


Appendiks – overordnede og specifikke prioriteringskortETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseTo typer afprioriteringskortOverordnetprioriteringskortSpecifikkeprioriteringskortEt eksempelI rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og enrække specifikke prioriteringskort.Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de 6 faktorer:Planlægning og organisering, Undervisere, Undervisningen, Socialt miljø, Fysisk miljøsamt Image.Kortet viser, hvordan disse faktorer kan kategoriseres som hhv. indsatsområder,styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnedetilfredshed og loyalitet.NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør,hvilken faktor man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde.Herefter dykker man ned på det specifikke niveau for at finde ud af hvilkespørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af denne faktor.De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen påspørgsmålsniveau.De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under engiven faktor kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder ellersvagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med faktoren.I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre faktor2, da den ligger i feltet for indsatsområder, mens faktor 1 ligger i feltet formuligheder.Hvordan kan man så konkret forbedre faktor 2? Her skal man se på det specifikkeprioriteringskort, som knytter sig til faktor 2. Man vil opnå den mest effektiveforbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltetfor indsatsområder (markeret med en rød cirkel).HøjOverordnet prioriteringskortFaktor 1MulighederStyrkerVurderingSvaghederPrioritérIndsatsområderFaktor 2LavLavBetydningHøjFaktor1 Faktor 2Specifikke prioriteringskort[20]


ETU 2006 | ElevtilfredshedsundersøgelseEnnova er en af Danmarks førende konsulentvirksomheder inden formåling, rapportering og rådgivning omkring virksomheders/organisationers mest værdifulde aktiver – de immaterielle aktiver.Ennova besidder tre væsentlige kompetencer, som udgør fundamentetfor virksomhedens strategiske fokus:• Analytisk kompetence• IT kompetence• Kommunikativ kompetenceMed udgangspunkt i disse kompetencer har Ennova valgt at fokusere påfire typer af ydelser, som alle udgør centrale elementer i moderneledelsesrapportering:KunderMåling af tilfredshed og loyalitet blandt kunder, patienter og borgere ogsamarbejdspartnereMedarbejdereMåling af medarbejdertilfredshed og -loyalitet samt afdækning afvirksomhedens/ organisationens innovationsevne.OmdømmeMåling af virksomhedens/ organisationens omdømme i den danskebefolkning.Integreret afrapporteringAnalyse og optimering af sammenhænge mellem virksomhedens/organisationens indsatser og resultater ved brug af nøgletal fravirksomhedens/ organisationens ledelsessystem herunder nøgletal forde centrale immaterielle aktiver.Ennova A/SDaugbjergvej 26DK-8000 Århus CT +45 86 20 21 20www.ennova.dk[21]

More magazines by this user
Similar magazines