496a Til patienter og pårørende med børn august 2011.indd

psykiatri.regionh.dk

496a Til patienter og pårørende med børn august 2011.indd

Psykiatrisk CenterFrederiksberg - Vanløse­Til patienter ogpårørende med børn


Om at have børn og være i behandlingfor en psykisk sygdomVi ved at mange forældre, der har en psykisk sygdom, bekymrer sigom deres børn og om hvordan børnene påvirkes af at far eller morer syg.Vi ved også at de pårørende bekymrer sig, og ofte er alene om at forklarebørnene, hvad der sker omkring den syge forælder.Selv om de fleste voksne tænker, at de gerne vil skåne deres børn, ogderfor ikke belaste dem med egne problemer, så vil børnene altidfornemme, at der er noget der er anderledes.Vi har erfaring for, at mange forældre syntes, at det er svært at findeud af, hvad man skal sige til børnene, og at sygdommen derforikke bliver noget man taler om i familien.På den måde kan børnene komme til at gå meget alene med derestanker, forestillinger og bekymringer.


FamiliesamtalePersonalet, der hvor du er i behandling, hvad enten du er indlagteller i ambulant behandling, tilbyder dig / jer derfor en familiesamtale,hvor børnene også deltager.Der vil altid være en forsamtale med dig, hvor vi aftaler hvad derskal tales om.Vi vil ved familiesamtalen hjælpe med at fortælle børnene om dinsygdom, og om hvordan man kan forstå og behandle psykiske lidelser.Vi ved, at det er vigtigt at få fortalt børnene at det er sygdommen,der skaber problemerne og ikke dem eller dig.Desuden styrker det kontakten mellem børn og forældre at få taltom det, som giver bekymring i familien.Vi vil også kunne hjælpe dig med at afklare om du og din familiehar behov og mulighed for enten midlertidig eller måske længerevarendeekstra støtte.Hvis dette er tilfældet, vil vi sammen med jer gøre opmærksompå disse behov i forhold til socialforvaltningen eller til andre derevt. kan hjælpe.Din kontaktperson kan fortælle dig mere om tilbuddet.Kontaktperson/socialrådgiver:______________________________________________


l. 496a (08-11)

More magazines by this user
Similar magazines