Husorden 1-3033 Bærhaven - Boligforeningen 3B

3b.dk

Husorden 1-3033 Bærhaven - Boligforeningen 3B

Husorden1-3033 BærhavenHusordenen er revideret den 30. maj 2013


HusordenSom beboer er det dit ansvar, at hele husstanden,logerende, gæster og andre, derkommer hos dig, overholder husordenen.Vær opmærksom på, at en overtrædelse afhusordenen i værste fald kan føre til opsigelseaf lejemålet.AffaldAf hygiejniske grunde skal alt affald værepakket ind i affaldspose. Poserne skal værelukkede, inden de smides i affaldsskakt.Gratis affaldsposer uddeles og ekstra poserudleveres.Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstandeskal pakkes forsvarligt ind, således at deikke er til fare for renovationsfolkene. Der erflaske container ved Elmehaven.Storskrald skal anbringes i den på ejendommenopstillede container. Containerenmå ikke anvendes til køkkenaffald.AltanerHold altanerne pæne og brug dem ikkesom oplagsplads. Tøj må gerne tørres påaltanerne, hvis det ikke hænger så højt, atdet er synligt udefra. Det er vigtigt at sørgefor, at duer ikke slår sig ned på altanerne.Derfor er det ikke tilladt at fodre eller læggebrød til fuglene. Der er regler for farver påaltanen, malingen kan afhentes på kontoret.RåderetDer findes et særligt råderetskatalog for dinafdeling, som beskriver, hvilke særlige tingdu må lave i og udenfor din bolig.StøjDer må kun bores i tidsrummetkl. 8.00-19.00.Vask og tørringEjendommen er udstyret med et vaskeri.Dette er udelukkende til rådighed for ejendommensbeboere.Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængti vaskeriet. Tæpper, måtter og lignendemå ikke bankes eller rystes fra altanerne,vinduerne eller på trapperne.Husk vasketider og rengøring skal overholdes.Vinduer og døreDøre, der er forsynet med smæklås ellerdørpumpe, skal være lukkede og må ikkeholdes åbne ved anbringelse af sten, træstykkereller lignende.ParabolerØnsker du at opsætte udendørs parabol,skal den opsættes på taget, og man skalselv afholde udgifterne dertil, og der skalsøges skriftlig tilladelse fra boligforeningen.Der forefindes hybridnet.2


Indeklima5 enkle og effektive råd mod fugt1. Hold samme temperaturHold vinduer og døre lukkede i fyringssæsonen– og indstil alle termostater til at holdeen temperatur på ca. 21.2. Luft udLuft ud flere gange om dagen, fx om morgenen,efter bad og madlavning.Luk alle termostater og sørg for gennemtræki alle rum på en gang.Luk vinduerne igen og stil termostaternesom før.3. Kontroller aftrækKontroller med et stykke papir, at aftræk frakøkken, badeværelse og eventuel udsugningvirker og ikke er stoppet til.4. Hæng tøjet ud til tørreTør ikke tøj indendørs – og slet ikke på radiatoren.Det giver alt for høj luftfugtighedog en rigtig dårlig udnyttelse af varmen.Hæng i stedet tøjet ud, i tørrekælderen ellerbrug tumbler.5. Fjern straks skimmelsvampEr der skimmelsvamp i fx køkken eller bad,er det vigtigt, at du straks fjerner den. Brugklorin eller rodalon. Kontakt eventuelt ogsåejendomskontoret.HobbyrumHobbyrummene skal renholdes af brugerneog efterlades i pæn stand.ForsikringAlmindeligvis dækker ejendomsforsikringenbrand, brandskade, vandskade, indbrudog forsøg på indbrud, men ikke lejerensnormale indbo. Heller ikke vandskadepå indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger.Det er derfor meget vigtigt at have enhusstands- eller familieforsikring.CykelkælderHusk at holde kælderdørene aflåste. Brugkun cykelkælderen til det, de er beregnet tilog gem aldrig brandfarlige ting i kælderen.For at sikre fri passage må barnevogne,cykler, indkøbsvogne m.m. ikke henstillesi opgangen. Disse skal i stedet henstillespå de pladser eller i de rum, der er indrettettil det.Cykling og knallertkørseler afhensyn til sikkerhedenikke tilladt pågangstierne og fortovet.Børn under6 år må dog gernebruge børnecykler.ErstatningsansvarDen enkelte beboer har pligt til at yde erstatningtil boligforeningen for skader, somlejemålet eller husstanden eller lejemåletsgæster er årsag til.Grønne områderVis omsorg for de fælles grønne områder.Ryd op efter brug af grill og fælles faciliteter.HusdyrDet er tilladt at holde husdyr en hund max15 kg eller en inde kat.3


Løse hunde må ikke færdes på afdelingensområder. De skal holdes i snor.Det er kun tilladt at holde hund og kat, hvisdu underskriver en kontrakt, inden du anskafferdig din hund/kat. Kontrakten kanhentes på ejendomskontoret.Leg og boldspilVi spiller fodbold i boldburet, der må ikkespilles på græsplænenTag hensyn til andre, nårder leges på fællesarealerne.Stop derfor udendørsleg senest kl. 22.00.MusikBenyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenterm.m. skal ske under hensyntagentil naboerne. I sene aftentimer bør der visessærligt hensyn ved at dæmpe ned, såledesat øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.I særlige tilfælde bør man sikresig, at naboerne er indforstået med “støj”efter kl. 22.00, eventuelt i form af en meddelelsei opgangen om, at man holder enfest, som godt kan trække lidt ud.Husordenen er revideretden 30. maj 2013Boligforeningen 3BHavneholmen 211561 København VTlf. 70 20 76 00Mail 3b@3b.dkwww.3b.dkEkspeditionstidHverdage 9 -16Fredage 9 -14

More magazines by this user
Similar magazines