14.06.2011 Referat fra ekstra ordinært afdelingsmøde

3b.dk

14.06.2011 Referat fra ekstra ordinært afdelingsmøde

Referat fra ekstraordinært afdelingsmødeAfdeling 1 - 3036HøjstensgårdMødedato: 14. juni 2011 kl. 19.00 – 20:15Sted: Selskabslokalet, Tvedvangen 53Deltagere:Fremmødte husstande:109 lejemål = 28,7 % (total 218 stemmer)Fra administrationen:Bent Frederiksen - administrerende direktør, CarstenDybkjær - projektleder, Sven Herrmann - lokalinspektør(referent)Referat sendt ud den 30. juni 20111. Valg af dirigent Indledning og velkomst ved afdelingsformand SusanneHelmark. Speciel velkomst til arkitekt Leo Villadsen fraBornebusch Tegnestue, projektleder Carsten Dybkjær ogdirektør Bent Frederiksen fra Boligforeningen 3B og dennye lokalinspektør Sven Herrmann.Bent Frederiksen blev foreslået og valgt som dirigent.Bent Frederiksen konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet,da Boligforeningen 3B´s vedtægter var overholdt.2. Valg af stemmetællere Følgende blev valgt som stemmetællere:John Flodin, Borgerdiget 43 ALisa Elstorp, Tvedvangen 77Mikal Rode, Tvedvangen 45Helle Rasmussen, Højbjergvej 1203. Gennemgang af tagprojekt- Erfaring fra pilotprojektet- Tagudskiftning- Resultat af licitationGennemgang af revideret projekt til tagrenovering og gavlisoleringv/ Leo Villadsen og Carsten Dybkjær.I forbindelse med gennemførelsen af pilotprojekt ( blok 13)blevet der afdækket en række problemer, som også skalløses.Der blev konstateret• mangelfuld isolering over vinduer på 1. sal,• mangelfuld fastgørelse af tagkonstruktion,


• mangelfuld fundering af gavle og• utilstrækkelig bæreevne i loftskonstruktionen over1. sal.Disse ekstraarbejder kan ikke indeholdes indenfor denøkonomiske ramme, som blev vedtaget den 13. april 2010på et ekstraordinært afdelingsmøde.Firmaet Adserballe & Knudsen A/S blev valgt som kvalificeredeentreprenør på udførelse i totalentreprise af bygge-og anlægsarbejder på renovering af tage og gavle.4. Huslejeberegning Den samlede reviderede anlægssum er beregnet til cirkakr. 81.125.000 inkl. moms. Projektet finansieres via optagelseaf ustøttede realkreditlån på cirka kr. 66.425.000.Afdelingens henlæggelser samt trækningsret fra 3B ermedregnet i finansieringen med henholdsvis kr. 9.000.000og kr. 5.700.000.Huslejekonsekvensen vil være en stigning i huslejen påkr. 145,82 pr. m² pr. år.5. Afstemning Der blev derefter stemt om en gennemførelse af det revideredeprojekt til tagrenovering og gavlisolering, hvor ekstraarbejder er indarbejdet.Afstemningen foregik ved håndsoprækning af de udleveredestemmesedler.For forslaget stemte 204Imod forslag stemte 66 afgav ikke deres stemme.Det reviderede projekt var derefter vedtaget.2

More magazines by this user
Similar magazines