13.07.2015 Views

Medicinsk Biokemi, 3. Semester, forår 2013 - For Studerende ...

Medicinsk Biokemi, 3. Semester, forår 2013 - For Studerende ...

Medicinsk Biokemi, 3. Semester, forår 2013 - For Studerende ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Institut for Biomedicin(<strong>Medicinsk</strong> <strong>Biokemi</strong>)Aarhus Universitet<strong>Medicinsk</strong> <strong>Biokemi</strong>, <strong>3.</strong> <strong>Semester</strong>, forår <strong>2013</strong><strong>For</strong>elæsninger (54 lektioner) begynder 28. januar og slutter 6.maj.(Undtaget 1. marts og 25.-27. marts)Holdundervisning (54 dobbeltlektioner) begynder 29. januar og slutter 8. maj.(Undtaget 1. marts og 25.-27. marts)Laboratorieøvelser (6 øvelsesdage á 4 timer)<strong>For</strong>elæsningsplan, lektion 1-17 (kemi)Kemi, Lærebog: »Kompendium & Supplement til medicinsk Kemi« (2006)0 28. jan. Introduktion til <strong>3.</strong> semester BH, CV, MM, BL Kl. 8.15, BartholinAuditorium 1Bygning 1241, lok. 1351 29. jan. kapitel 1 Periodesystem & Støkiometri Olav Andersen Kl. 8.15, BartholinAuditorium 1Bygning 1241, lok. 1352 29. jan. kapitel 2 Bindinger & Molekylstruktur Olav Andersen Kl. 9.15Bartholin Aud. 1Bygning 1241, lok. 135<strong>For</strong>elæsningerne 3 - 17afholdes kl. 8.15-10.00i Bartholin Aud. 1,Bygning 1241, lok. 1353 30. jan. kapitel 3 Intermolekylære bindinger Olav Andersen4 30. jan. kapitel 4 Energetik Olav Andersen5 31. jan. kapitel 5 Kemisk Ligevægt Olav Andersen6 31. jan. kapitel 6 Kinetik Olav Andersen7 01. febr. kapitel 7 Syrer & Baser Christian Bjerggaard Vægter8 01. febr. kapitel 8 Reduktorer & Oxidatorer Christian Bjerggaard Vægter9 04. febr kapitel 9 Molekylstruktur & Isomeri Christian Brix Folsted Andersen10 04. febr. kapitel 10 Generelle Fysiske og Kemiske Egenskaber Christian Brix Folsted Andersen11 05. febr. kapitel 11+12 Grundstrukturer + Alkener Christian Brix Folsted Andersen12 05. febr. kapitel 13 Hydroxyforbindelser & Thioler Morten Schallburg Nielsen13 06. febr. kapitel 13 Oxoforbindelser Morten Schallburg Nielsen14 06. febr. kapitel 14 Carboxylsyrer & Estere Morten Schallburg Nielsen15 07. febr. kapitel 14 Aminer & Amider Morten Schallburg Nielsen16 07. febr. kapitel 15 *Carbohydrater Morten Schallburg Nielsen+ B&D ch 3 (23-26)17 08. febr. kapitel 16**og 17 Aminosyrer & Proteiner og Lipider Christian Bjerggaard Vægter+B&D ch 3 (26-32)*) Se også kapitel 3 i biokemibogen, B&D ch 3 (23-26).**) <strong>For</strong>elæsningen omhandler primært kapitel 17, men der vil blive en kort intro til kap. 16 (s.185-188). Stoffet i kap. 16 gennemgås i<strong>Biokemi</strong> kap. 2-4. Til holdtimer vil der blive fokuseret på opg. 86 og 87 samt opg. 91 – 95+22<strong>3.</strong>01.<strong>2013</strong>


Holdundervisningsplan, kemi, lektion 1-17HOLDUNDERVISNING på samme datoer som forelæsningerTid/Sted Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6OA (1-6) ML (1-8) PB (1-8) SE (1-8) CBFA (1-8) MTJ (1-6)29. jan –CV (7-13) SVP (9-17) SLM (9-17) TH (9-17) KST (9-17) CB (7-11)8. feb.SEM (14-17)AE (12-17)8 15 – 9 00 (ulige lektioner, 1 - 17) <strong>For</strong>elæsning i Bartholin Auditorium, Bygn. 1241, lokale 1359 15 – 10 00 (lige lektioner, 2 - 16) <strong>For</strong>elæsning i Bartholin Auditorium, Bygn. 1241, lokale 13510 15 – 11 00 Selvstændigt gruppearbejde i nedenstående lokaler11.15-1<strong>3.</strong>00(ulige: 1-17)<strong>Biokemi</strong> 1<strong>Biokemi</strong> 3<strong>Biokemi</strong> 4Læsesaleni BartholinSe boksenherunderSe boksenherunder1<strong>3.</strong>15-15.00(lige: 2-16)<strong>Biokemi</strong> 1<strong>Biokemi</strong> 3<strong>Biokemi</strong> 4Læsesaleni Bartholin29.jan – 8. febr. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag FredagHold 5 Bygn. 1325/lok.140 1325/028 1325/028 5794/127 5794/127Hold 6 Bygn.1253/lok.317 1325/036 1325/428 5794/118 5794/118<strong>Biokemi</strong>, Lærebøger: Baynes & Dominiczak's “Medical Biochemistry” (3rd edition 2009),Berne & Levy’s “Physiology” (6th edition), ch 35 (p. 628-635) og ch 37-43»Supplement til <strong>Medicinsk</strong> <strong>Biokemi</strong>« (15. udgave 2012),»<strong>Biokemi</strong>ske Metoder« (5. udgave, 2011)»Rekombinant DNA-teknologi« (2006)<strong>For</strong>elæsningsplan, lektion 18-54 (biokemi)18 8. febr. ch. 2+4 Amino Acids and Proteins + Blood: Cells and Christian Bjerggaard VægterPlasma Proteins (Afsnittet vedrørende Purificationand characterization of proteins dækkes af forelæsning 22+23)19 11 febr. ch. 5 Oxygen Transport Poul Henning Jensen20 12.febr. ch. 6 Catalytic Proteins - Enzymes (I) Lone Pallesen21 1<strong>3.</strong>febr. ch. 6 Catalytic Proteins - Enzymes (II) Lone Pallesen22 14.febr. metoder <strong>Biokemi</strong>ske metoder (1): Separationsmetoder Birgitte Lüttge23 15.febr. metoder <strong>Biokemi</strong>ske metoder (2): Analysemetoder som Birgitte Lüttgebasis for diagnostik24 18. febr. ch 8 og ch 10 Function of the Gastrointestinal Tract Steen Vang Petersen25 19. febr. ch 11 Micronutrients: Vitamins and Minerals Steen Vang Petersenog ch 22 (298-299)26 21. febr ch 12 + 37 Anaerobic Metabolism of Glucose in the Red Blood Marina Romero-RamosCell + Oxygen and Life27 22. febr ch 13 Carbohydrate Storage and Synthesis in Liver Marina Romero-Ramosand Muscle28 25. febr. ch 14 The Tricarboxylic Acid Cycle Marina Romero-Ramos29 26. febr ch 9 Bioenergetics and Oxidative Metabolism Marina Romero-Ramos30 28. febr ch 15 Oxidative Metabolism of Lipids in Liver and Muscle Mette Madsen01. mar faglig dag (fri)31 04. mar. ch 16 Biosynthesis and Storage of Fatty Acids Mette Madsen32 05. mar. ch 17 Biosynthesis of Cholesterol and Steroids Mette Madsen33 07. mar ch 18 Lipoproteins and Lipid Transport Mette Madsen34 08. mar. ch 19 Biosynthesis and degradation of Amino Acids Mette Madsen(metabolism of the amino group)35 11. mar. ch 19 og ch 42 Biosynthesis and degradation of Amino Acids Mette Madsen(metabolism of the carbon skeleton, amino acidbiosynthesis) + Neurotransmitters36 1<strong>3.</strong> mar ch 21 Glucose Homeostasis and Fuel Metabolism Mette Madsen37 15. mar. ch. 30 Biosynthesis and Degradation of Nucleotides Bent Honoréog ch. 31Deoxyribonucleic Acid (DNA)38 18. mar ch. 32 Ribonucleic Acid (RNA) Bent Honoréog ch. 36 Transcriptomics, p. 487-49039 20. mar. ch. 33 Protein Synthesis and Turnover Bent Honoréog ch. 36 Proteomics, Metabolomics, p. 490-4972<strong>3.</strong>01.<strong>2013</strong>


4.4 - 8.4:man., ons. ogfredage9.15-11.00<strong>Biokemi</strong> 1 <strong>Biokemi</strong> 3 <strong>Biokemi</strong> 411.15-1<strong>3.</strong>00 <strong>Biokemi</strong> 1 <strong>Biokemi</strong> 3 <strong>Biokemi</strong> 49.4 - 19.4:man., ons. ogfredage9.15-11.0011.15-1<strong>3.</strong>00<strong>Biokemi</strong> 1 <strong>Biokemi</strong> 3 <strong>Biokemi</strong> 4<strong>Biokemi</strong> 1 <strong>Biokemi</strong> 3 <strong>Biokemi</strong> 422.4 - 8.5:man., ons. ogfredage9.15-11.00<strong>Biokemi</strong> 1 <strong>Biokemi</strong> 3 <strong>Biokemi</strong> 411.15-1<strong>3.</strong>00 <strong>Biokemi</strong> 1 <strong>Biokemi</strong> 3 <strong>Biokemi</strong> 419/2 - 7/3 og21/3 - 7/5Laboratorieøvelser ved Birgitte Lüttge m.fl. alle dage kl. 11.15-15.00 (se oversigt)*Ingen undervisning den 1. marts (faglig dag)**(Undtaget 25.-27. marts – påskeferie)AEAHAMANBHBLCACBCBFACGCMCVDODVESLJBFJVLKSTLLALTPLBLMFKMLMMMRMRRMRRAMSNMTJNMOAPBPHJPSMRKASESEMSGSKMSLMHoldundervisereAnders EtzerodtAnne HøjlandArnela MehmedbasicAnders NykjærBent HonoréBirgitte LüttgeChris AmdisenCristine BetzerChristian Brix Folsted AndersenCamilla GustafsenCarmela MatroneChristian VægterDitte OlsenDorthe VittrupEsben Stistrup LauritzenJenny B. FriisJakob Vejby LarsenKristian Stødkilde-JørgensenLouise Lund AndersenLone Tjener PallesenLouise B. LassenMads F. KjølbyMaja LudvigsenMette MadsenMette RichnerMarina Romero-RamosMie Rostved RasmussenMorten Schallburg NielsenMorten Torvund-JensenNiwar MohamadOlav AndersenPernille BøttgerPoul Henning JensenPeder Søndergaard MadsenRikke Katrine AndersenSascha EichendorffSaga Elise MariansdatterSimon GlerupSøren Kragh MoestrupSøren Læssøe Mathiesen2<strong>3.</strong>01.<strong>2013</strong>


SVPTHUKHVDBVSGSteen Vang PetersenThomas HolmUlrich Kragh-HansenVibeke Diness BorupVanessa Sanchez-GuajardoTEMAFORELÆSNINGER OM ERNÆRINGOm OverernæringTirsdag den 2<strong>3.</strong> april kl. 15-16i Aud. 1 – Bartholin BygningenOm Fejlernæring i U-landeMandag den 29. april <strong>2013</strong> kl. 9-10I Aud. 1 – Bartholin BygningenBjørn RichelsenHenrik Friis2<strong>3.</strong>01.<strong>2013</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!