Jens Peter Langberg

toef.dk

Jens Peter Langberg

Vognmand for FlextrafikJens Peter Langbergjpl@moviatrafik.dkKøbenhavn 31. maj 2010


Vognmand for FlextrafikHovedpunkterHvad er et trafikselskabHvad er FlextrafikFlextrafiks udvikling fra 2007 til 2010Samarbejdet med vognmændChaufførkontakten


Hvad er et trafikselskab• Ejet af kommuner og regioner• Varetager offentlig servicetrafik• Udbyder• Koordinerer• Afregner


Lov om trafikselskaber5. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiskeområde:1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og5) privatbaner.Stk. 2. Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, derkrydser grænsen mellem to trafikselskabers område. Dette gælder dog ikke for offentligservicetrafik efter stk. 1, nr. 1, der krydser grænsen til trafikselskabet på Sjælland.Stk. 3. Trafikselskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetageopgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetageefter anden lovgivning.Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgavervedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.Stk. 5. I Region Syddanmark kan trafikselskabet eller trafikselskaberne med henblik påbetjening af grænseregionen varetage opgaver vedrørende offentlig servicetrafiki form af almindelig rutekørsel over landets grænse.


Hvad er FlextrafikFlextrafik er behovsstyret trafik som først ogfremmest er rettet mod at skabe mobilitet. Detvære sig på tider eller steder, hvor normalrutebunden kørsel vil være uforholdsmæssigdyr eller ufleksibel, i forhold til kunder med ethandicap, som gør dem ude af stand til atbenytte bus og/eller tog, eller endelig somløsning for dele af kommunernes/regionernesøvrige lovpligtige kørsel.


De 5 ordninger i Flextrafik• Flextur / åbne brugere• Visiterede borgere• Visiterede patienter• Medlemmer af handicapkørselsordningen• Rute til institutioner og specialskoler


Hvor kører Flextrafik i Movias område• Alle kommuner kørerHandicapkørsel• 11 kommuner kører Flextur og kommunalt• Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre,Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevnsog Vordingborg• Region SjællandSiddende patientbefordring• Kommunerne i HovedstadsregionenKørsel af specialskoleelever (excl Kbh. ogFrederiksberg)


Flextrafik passagerer Flextrafikpassagerer90.00080.00070.00060.00050.00040.00030.00020.00010.0000JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember2007 2008 2009 2010


2007 2008 2009 2010Flextrafik operatørudgifterOperatørudgifter30.000.00025.000.00020.000.00015.000.00010.000.0005.000.0000JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember


Flextrafiks kundeundersøgelse06. MoviasHandicapkørselsordning?44%35%9%7%2%2%08. Den åbne ordning?40%39%10%8%3%09. Movia Flextrafik /Patientbefordring40%39%12%6%2%09. Movia Flextrafik /Kommunal visiteret kørsel41%44%5%9%1%1%Total, vægtet42%38%10%7%2%1%0% 20% 40% 60% 80% 100%Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ellerUtilfreds Meget utilfreds Ved ikke


Samarbejdet med vognmænd / operatørerUdbudKontrakterFællesmøderIndividuelle møderOplevelse af fællesskab


Samarbejdet med chaufførerneChaufføren har kundekontaktenIndirekte kontakt til trafikselskabetOperatøren er ansættendeTrafikselskabet har udbyderansvarUddannelse en fælles opgave


Chaufføruddannelsen i Movias områdeIntroduktionskursus hos MoviaMere end 1500 har gennemførtGensidig indsigt i opgaverKendskab til hinandenMeget bedre arbejde


KunderneFlexturÅbneVisiteredeVisiteredePatienterHandicappedeRuteHandicapordningRute

More magazines by this user
Similar magazines