(Microsoft PowerPoint - M\346lkeproducenter 2020 [Skrivebeskyttet])

fremforsk.dk

(Microsoft PowerPoint - M\346lkeproducenter 2020 [Skrivebeskyttet])

Privat forbrug(Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.)Mængdeindeks8000700060005000400030002000100001846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011Kilde: Danmarks Statistik


Byer, mennesker, ogbehov for fødevarer ifremtiden


Verdens bybefolkningi millioner1970 1990 2005 2015 2030Verden 1.160 2.280 3.170 3.860 4.990AsienChinaNordAmerika480 1.010 1.550 1.980 2.660144 320 530 690 870170 210 270 300 350Europa 410 520 530 540 550


It’s the economy, Stupid:Credit Crunch• Nedtur i Danmark og Verden - vender ikke før2009/10Det vil ramme forbruget på følgende måde:• Først skærer vi ned på alt med den samme andel– ABS bremsen, og det sker lige nu• Derefter foretager vi en prioritering/nyeforbrugsmønster efter 1-2 år.• Fra sikker vækst til usikkerhed på mange fronterog ujævn vækst og økonomiske konflikter iverden


Kilde/source: © Copyright 2009 Ticker Sense


Fremtidens nyeVerdensorden 2020?• Østen er rødglødende: Go east, kæmpevækst iKina og Indien, Indien som videnscenter. Vi måskynde os derover og deltage i festen.• Kold konkurrence: Krisen kom, nedgang ogsammenbrud i Østeuropa – EU's gamleøkonomier i problemer, protektionisme ogresten af verden må klare sig selv.• The west is the best – oplevelsesøkonomi, dennødvendige innovation sker i USA og EU, vi erbare de bedste til det hele. Centrum.


Sundhed og kost fortsat• I et rigt samfund er der fokus på sundhed, kost,- derhjemme, på arbejdspladsen, skoler,dagsinstitutioner, og hele samfundet• Fokus på sunde fødevarer, herunder mejeri ogmejeriprodukter – er de nu sunde nok, ogdosering er kun lige startet ……mælk ogmejeriprodukter under stort pres (• Hver dag nye bøger/modebølger om sund kost,ernæring og andet ud. Kernesund familie(ingen mælk), Dr.Atkin, Detox – de småreligioner tid, endnu flere de næste 10 år


Bæredygtighed ogdyrevelfærd• Virksomheden skal levere/ være garant fordyrevelfærd, at dyrene trives og har det godt,medens de producerer mælk• Virksomheden producerer mælken fra ko tilbord på en måde, som beskytter og/ellerbelaster jord, luft, (metangasse), og vandmindst muligt.• Virksomheden ansvarlig for fødevaresikkerhedog sundhed ….også i 2020


2020 og regulering afmælkeproducenter• Status i dag mange krav til dyrevelfærd, miljø,energi, udledning, - utrolig meget regulering afproducenter• Høje dokumentationskrav og regulering erkommet for at blive og de næste 10 år• De næste 10 år – endnu flere krav om miljø,dyrevelfærd og forbrugersikkerhed


Fortidens virksomhederoverlevet 100 års fødselsdag1. Konservativ finansstyring - højselvfinansieringsgrad – kassebeholdning2. Omverdensfornemmelse og reaktionsevne3. Identitet og følelse af fællesskab –formålet erikke penge, men at gøre en forskel4. Tolerance overfor nye ideer – forandring –ingen kontrol- medarbejdere mulighed for atafprøve og udvikle nye ideer5. Andelsmejerier siden 1890..Kilde en arbejdsgruppe i Shell koncernen 1983


Fremtidens udfordringerog strategierVirksomheder i dag kontrollerer ikke omverdenen, mener i krig på to fronter:• De er afhængige af talent/ medarbejdere til at udvikle nyeprodukter og services ( ledelse, ledere)• De er i åben global og/eller lokal kamp om kunderne medmange andre virksomheder – der er vare nok.Forbrugerne• De to fronter er gensidigt afhængige af hinanden


BefolkningsudviklingenDanmark 2009-2019(prog 2008)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Kilde: Danmarks Statistik, 2009


Mælk, forbruger og alder


Globalization, speed andstrategy• En global verden – og et mix af kulturer, ledelsesstil og mål• Hurtigere ændringer og parallelle processer• Kraftigere udsving – højere toppe og dale – se bareværdipapirer og råvarepriser og fødevarepriser• Det er I stigende grad svært at foretage strategiskplanlægning• Planlægning i problemer – mål ændrer sig hurtigere endprojekter- ellers går det galt– En kaotisk verden – hvordan skal man trives og vokse i kaos?– Fra planlægning til ”muddling through”– Vigtigere for ledere at forstå strategi og mål i hele virksomheden– Man skal være god til at ændre retning konstant


Udfordringer forvirksomhederIkkeerkendtebehovErkendtebehovBrugerorienteretProduktudvikling ( uudnyttetMarkedsandel)Udnytte nye muligheder?Nye produkter:-Mobiltelefonen, Markedsandele RFIDAllerede udnyttede mulighederVidereudvikling af beståendeMarkeder og produkter- MarkedsandeleDet ukendte land:Ny forretningsmodel ogUdnytte Nye produkter nye muligheder? (uudnyttetmarkedsandele)-Google, Mulighedsandele Skype,Virksomhedens missiondrejes: Futureshaping,UdnytteScenarier,nyestrategiprocesmuligheder?Uudnyttet markedsandel-Hedeselskabet,Mulighedsandeleipod/itunesServiceret markedIkke serviceret marked


Hvem spiser hvem?Det er Darwin, der er ispil:De mest tilpasningsdygtigeoverleverSkidt være medstørrelse, og hurtigheder ikke altid en fordel


Organisationeni fremtiden?• Taylor er stadig grundlaget forkonstruktionen af organisationerog idealet på produktionsområdet• Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen aforganisationer og hans idealmodel for et bureaukratianvendes stadig i det daglige• Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbskverden? Hvor organisationen ikke kan styre mennesket• Den nye digitale organisation skal og vil være heltanderledes!• Hierarkier og gamle modeller står for fald de kommendeår• Hvem kommer først med den nye model?


Ledelse, ledere og krise


Nutidens og fremtidensarbejdsliv• Vi går ikke kun på arbejde for at dække behov,men for at få identitet og mening• Vi arbejder mere og mere• Vi søger mere og mere autonomi i arbejdet , oghar svært ved at styre det !• Vi er verdensmestre i jobskift• Vi elsker udfordringer og forandringer, og søgerdet både privat og arbejdsmæssigt• Arbejde i konkurrence med familie, ferie ogforbrug –mindre i krisetider


Status arbejdsmiljø ogfryns• Ca. 60 % af virksomheder har 3 eller 4 tilbud ommad, motion, alkohol og røg.• Flere og flere virksomheder tilbyder andet –massage, privat sygesikring, bredbånd, togkort,livstilkurser – opbremsning lige nu• Det ultimative www.google.com – Communitymed butikker, mad, service, transport,børnepasning og sjov og ballade


Fremtidens arbejdsmiljø• Dårlig ledelse gør folk langtidssyge og får demtil at flytte arbejde(Flere undersøgelser fra NFA)• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpemedarbejderne med stress og det psykiskearbejdsmiljø - styre eget liv både arbejds- ogprivatliv• Krise og ledelsesteorier• Trivsel og tilfredshed på arbejdspladsen. Teamsog selvledelse. Middelfart Sparekasse – WholeFood Market


Ledelsestalenterne• Nr. 1 Retning og fremtid for virksomheden• Kunne lide mennesker og være i dialog• Forstå at arbejde er et selvrealisering projektforhver enkelt individ• Værdsætte den enkelte både privat og påarbejde - grænserne flyder• Autencitet – gør det man siger –børneopdragelse - konfliktløsning


fortsat.• Evne til at begejstre medarbejder både produktog virksomhedens kultur• Evnen til rumme og behandle forskelligemedarbejder på forskellige måder• En leder som tør fejle, prøve nye veje ogindrømme fejltagelser contrafejlfinder/problemkulturen• Forståelse for uddannelse er livslang proces


Den mangfoldigesituationsbestemte leder• ”Naturtalent” for at matche en given ledelse tilden situation som hver medarbejder står i timefor time og minut for minut• Forståelse for lederskabets mange facetter ogudfordringer ( Manager, artist and priest)• Erkendelse af egne begrænsninger ogmuligheder• Ansvar og rollemodellen for alle led i heleorganisationen på alle tidspunkter


Internet-adresse:www.fremforsk.dkMarianne LevinsenDalgas Avenue 48Postboks 2758100 Århus CE Mlev@fremforsk.dkT 86 11 47 44M 20 67 45 01

More magazines by this user
Similar magazines