b y r u m • b y l i v • b e v æ g e l s e

byplanlab.dk

b y r u m • b y l i v • b e v æ g e l s e

y r u m • b y l i v • b e v æ g e l s eSeminar i Vejle og Fredericia 15.-16. juni 2009Bylivet er i stadig forandring med nye former for rekreationog udfoldelse, og alt tyder på, at vi vil tilbringemere og mere tid uden for hjemmet. Bl.a. derfor fårbyens offentlige rum større og større betydning.Vi skal besøge to byer, høre om deres planer og projekter,se resultaterne og evaluere det hele i forholdtil de nyeste tanker om byliv.Det gode byrum skal udfordre stedet og matchehverdagslivet. Hvad skaber byliv, og hvad giver rumfor udfoldelse?Deltagerafgift:For tilskudsgivere til DB 2009: 3.150,-For alle andre: 4.200,-Tilmelding på www.byplanlab.dkTilmeldingsfrist 15. maj 2009


y r u m • b y l i v • b e v æ g e l s eMandag 15. juniTirsdag 16. juni17.00 Ankomst, kaffe og kage i Torvehallerne17.30 Velkomst og introduktion17.45 Byliv i Vejle, fra tanke til handling – en kreativ metodeI årene fra 1998 til 2006 investerede kommunen knap 600 mio kri Vejle by, og i samme periode investerede private 1,7 mia. kr, og siden da er det blotgået endnu hurtigere - og det kan ses!En målbevidst strategi for den ”komplette by”, hvor byens aktiviteter samles og understøtterhinanden har kun kunnet give så store resultater, fordi det er sket i samarbejdemed ambitiøse virksomheder, organisationer, institutioner og borgere. Hvordan harman gjort det?Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune19.00 Middag i Torvehallerne20.00 Byvandring:Gågadenettet + sidegader med ny karakteristisk belægning og nydesignet gadeudstyr,den frilagte Mølleå med 8 nye broer, et nyt Søndertorv mellem det nye butikscenterBryggen og den nye biograf LIDO, der ligger ud mod Sønderå med trapper ned tilvandet. P-huset Tróndur, med et 14 m. højt glas-trappetårn, Volmers Plads – en nylegeplads med digitale legeredskaber på tidligere P-plads. Byparken, som er udvidettil det dobbelte og grænser op til Kunstmuseets nye tilbygning. Og vi skal se eksemplerpå samarbejde med kunstnere for at integreret kunsten som en del af anlæggenei byen. Endelig skal vi høre om ’Mikropolzonen’ langs Sønderå, som er undervejs medbyggeri i høj og stor skala, og med et grønt oplevelsesstrøg langs åen.Arkitekt Bodil Øllgaard, Vejle Kommune22.00 Pause og drink22.30 Lysende Vejle - den sidste del af byvandringenVejle Kommune har arbejdet bevidst og eksperimenterende med lys i det offentligerum. Lys i alle dets aspekter har utrolig stor betydning for alle os, der må leve medmørke årstider og korte somre. Vejle vil gerne inspirere til at tænke oplevelser ind ibyrummet ved brug af lys.Drifts- og anlægschef Arne Mølgaard, Vejle Kommune8.30 Afgang med bus til Arealudviklingsselskabet Fredericia C P/S9.15 Byliv i Fredericia, planer og strategierMidtbyplanen (2005), Strategi- og byrumsplan for fæstningsbyen (2007) Detailhandelsplan(2009) og Udviklingsplanen for byudviklingsprojektet ’FredericiaC’Borgmester Uffe Steiner Jensen, Fredericia Kommune9.45 Byvandring:Gasværksgrunden (byrum for uorganiseret idræt), de nye gademiljøer fra Midtbyplanen:Gothersgade, Rådhusplanen, Vendersgade, Jyllandsgade og Axeltorv ogFredericia Vold, med eksempler på livliggørelse af det kulturhistoriske monument.Teknisk direktør Erik Jespersen, Fredericia Kommune11.30 Hvad er Fredericia C?Fredericia C P/S er det selskab, der står for udviklingen af den nye bydel af sammenavn, som skal ligge på den 200.000m² store Kemiragrund ved havnen – helt centralti Fredericia. Fredericia Kommune kunne ikke leve med, at grunden skulle ligge ødehen på ubestemt tid, så i 2008 køber Realdania Arealudvikling grunden og i septembersamme år dannes selskabet, der ejes af Realdania Arealudvikling og FredericiaKommune. Vi skal se arealet og høre om planerne for området.Projektchef Jesper Kjærgård, Fredericia C12.00 Frokost13.00 To byer – to strategierHvad er det særlige ved byerne, fysisk, kulturelt og strukturelt?Hvilke udfordringer har de haft, hvad har de gjort, og hvad har de opnået?Direktør og detailhandelsekspert Per Nyborg, ICP13.30 Summemøder og debat14.00 Har Vejle og Fredericia tænkt på bevægelse?Arkitekt René Kural, centerleder på Center for Idræt og Arkitektur14.30 At udfordre stedet og matche hverdagslivetArkitekt Mikkel Frost, partner i CEBRA15.00 Summemøder og debat. (Slut kl. 16.00)

More magazines by this user
Similar magazines