13.07.2015 Views

Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab ...

Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab ...

Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

US AARH<strong>Generelle</strong> <strong>oplysninger</strong><strong>Studie</strong> på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>:<strong>Statskundskab</strong>Navn på universitet i udlandet:Warsaw universityLand:PolenPeriode:Fra: September 2012Til: Februar 2013Udvekslingsprogram:ErasmusHvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet?- Personlig udvikling- Møde nye mennesker- Forbedre mit engelske- Faglig indsigt fra en anden side end danskHvor tilfreds var du med dit ophold?Personligt og i nogle af fagene har det været utrolig lærerigt.Hjælp og vejledningModtog du vejledning fra Internationalt Center?Ja, i begyndelsen isærHvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligstGod, det var gode til at hjælpe i situationer, som f.x. bolig etc.


Modtog du praktisk hjælp af værtsuniversitetet? (fx afhentning i lufthavn, hjælp tilboligsøgning, hjælp til indskrivning og lignende)Jeg søgte ikke om en mentor, men det er der til rådighed og jeg ved mange andre har haftstor gavn af demHvilken form for praktisk orientering var der vedrørende universitetet, campus, byen o.lign.?Der var et informations møde i begyndelse eller bare det international center rigtig gode til athjælpeHvor tilfreds var du med den hjælp og information du fik fra det udenlandske universitet iforbindelse med dit ophold? Begrund venligst.Jeg har været tilfreds, men jeg har heller ikke haft de store vanskelighederBoligFandt det udenlandske universitet bolig til dig?Ja, jeg blev tilbud et værelse i en dome, men flyttede efter 1 ugeHvis nej – hvordan fandt du bolig?Fandt den over internettet sammen med nogle kammeraterHvilken boligtype boede du i? Beskriv venligst faciliteterneI domen var det meget minimalt med kvaliteten, men der var hvad der skulle være og isærbadeværelset var godt. Lejligheden er til gengæld rigtig, rigtig god.Hvor langt havde du til universitetet, og hvordan kom du derhen?Fra domen havde jeg en 3kvarter i offentlig transport fra lejligheden 10-15 minutter ioffentlig transport


Hvor tilfreds var du med din bolig? Begrund venligstFagligt udbytteHvor tilfreds var du med det faglige udbytte?Der var stor forskel i kvaliteten af fagene og undervisnings formen. Jeg har fået rigtig megetud af nogle fag, og andre fag intet især pga. underviserne. Så det er vigtigt at forhøre sig omunderviserneKunne du få alle de fag du ønskede?JaHvilke kurser tog du, og hvordan var dit akademiske udbytte af kurserne du deltog isammenlignet med niveauet på dit studie på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>? Skriv venligst titlen på kursetog sæt kryds ud for det faglige niveau.KursusPolish policy and societyMeget højtniveauXHøjtniveauNormaltLavtniveauMeget lavtniveauThe middle eastern scenexInternational immigrationxEuropean historyxHvordan var undervisningsformen sammenlignet med AU? (forelæsninger, holdundervisningetc.)Det var forelæsninger i mindre grupper med oplæg fra de studereneHvordan var læsebyrden/arbejdsmængden sammenlignet med AU?Det sammeOpnåede du merit for de fag du tog?JaHvordan var faciliteterne på universitetet (computere, bibliotek, internet)? Beskriv venligstDe var gode, men jeg brugte dem ikke så meget


UdgifterHvor store var dine udgifter til nedenstående områder under opholdet? Angiv omkostningerneså præcist som muligt.KronerHusleje pr. månedKost pr. månedRejseomkostninger i altBøger i altForsikring i altAndre omkostninger i altHvilke?170015005000030003000Modtog du økonomisk støtte ud over SU og stipendier fra <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>? Hvis ja, hvilke oghar du nogen råd i forbindelse med legatsøgning?Hvilke muligheder havde studerende for at arbejde? Krævedes der særlige tilladelser?Det har jeg slet ikke undersøgtKulturelle og sociale forholdHvordan var dine oplevelser med at bo i et andet land og leve i en anderledes kultur?Primært kun gode, nu er polakkerne jo et meget maskulint folkefærd, så man kan noglegange komme ud for at se et noget voldsomt slagsmål eller skænderi, men det er ikke sågalt.Arrangerede værtsuniversitetet sociale aktiviteter for de udvekslingsstuderende? BeskrivDer var orienterings uger med kulturelle og festlige arrangementer


Hvor let var det at knytte venskaber med de lokale studerende?Relativ let, de har været meget openmindedHvor let var det at knytte venskaber med de andre udvekslingsstuderende?Meget let… Alle er meget åbensindede, når man er Erasmus studerendeVar der kulturelle udfordringer, f.eks. kommunikationsvanskeligheder? BeskrivIkke rigtigt… Der er nogle gange problemer i butikkerne, hvis det er ældre som servicere en,men det er nu ikke det store problemHvilke kulturelle aspekter satte du størst pris på?Vodka;-)… Nej, jeg satte stor pris på polakkernes arbejdsomhed, deres åbne sinde osv.Er der mere information, du mener, fremtidige udvekslingsstuderende vil have gavn af, når debesøger dit værtsuniversitet eller tager på udveksling generelt?Tjek underviserne, hør om der nogle der har kendskab til deres undervisningsform, det ermeget vigtigt.Må interesserede studerende kontakte dig vedrørende studieophold i udlandet? Hvis ja, udfyldda venligst nedenstående rubrikker.Navn: Lene Laurberg JønssonE-mail: lene-laurberg@hotmail.comTAK fordi du brugte tid på at udfylde skemaet!


US AARH

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!