Nyhedsbrevet, nr. 2/2009 - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

Nyhedsbrevet, nr. 2/2009 - Haderslev Kommunale Dagpleje

Nyhedsbrevet, nr. 2/2009Af forældrebestyrelsen i dagplejen for Haderslev Kommune.Juni 2009Indledning:Overskrift: Af: Side:Skoldkopper og medicinering i dagplejen Forældrebestyrelsen 1Evaluering af introkursus for nye dagplejere Dagplejerne 2Stafetten Gram gruppen 2Dagplejens hjemmeside Forældrebestyrelsen 2Gode råd til sommersolen Forældrebestyrelsen 3Diverse information fra Sundhedsplejen Dagpleje Kontoret 3Nyt fra Dagplejen i Haderslev Kommune Dagpleje Kontoret 3Opskrift Forældrebestyrelsen 4Vigtige datoer Forældrebestyrelsen 4Adresseliste til dagplejekontoret Forældrebestyrelsen 4Skoldkopper og medicinering i dagplejen:Da der har været udtrykt tvivl om hvornår børn må komme i dagplejen efter at have haftskoldkopper, og om i hvilke tilfælde dagplejen må give medicin, genopfrisker vi lige reglerneher:Skoldkopper: Børn med skoldkopper skal ikke passes i dagplejen. Hverken dagplejerens egenindskrevne børn eller dagplejebørn. Heller ikke selvom forældrene er enige om, at dette er OK.Se i øvrigt brochuren ”For syg – til dagpleje og børnehave?”Medicinering: I brochuren ”Haderslev Kommunale Dagpleje” står der: ”Medicin gives ikkei dagplejen, dog kan dagplejeren give barnet medicin, hvis der er tale om en kronisk lidelse ogmedicinen er lægeordineret til barnet.”Desuden udtaler kommunens børnelæge at: ” i daginstitutioner/dagpleje giver man ikke lægeordineretmedicin, dvs. hverken håndkøbsmedicin eller alternativt medicin. Ligeledes skal derheller ikke gives antibiotika og lign. Kommer et barn i daginstitution/dagpleje efter at haveværet sygt, men inden en antibiotikabehandling er afsluttet, bør behandlingen gennemføres afforældrene i hjemmet.”Evaluering af introkursus for nye dagplejere.Jeg blev inviteret til at deltage i et introkursus for nye dagplejere. Der var blevet sendt dagsordenud og punkterne var meget spændende, så jeg mødte op med en god fornemmelse.Det viste sig at være rigtig. Jeg mødte nogle nye kolleger, som var i samme ”båd”, som jegselv. Trods det at vi ikke alle kendte hinanden gik snakken lystigt.Jeg vil gerne rose de personer, som har haft indflydelse på kursets indhold. Jeg fik en massegode redskaber, som kan bruges i hverdagen. Indimellem kan det godt være svært at få giveten melding til forældre og kolleger, men det handler også om, hvordan man får det sagt, og dahavde underviserne et rigtigt godt redskab.1


Der var en hyggelig stemning og snakken fik lov at køre, hvis der var relevante problemervedr. punkterne, problemer/ting som vi som nye dagplejere bruger en del ting og ressourcerpå.Så alt i alt en rigtig god dag, men en masse ny og given viden, som jeg har kunnet tage medhjem og bruge i min hverdag.Der er blevet lagt et rigtigt stort og godt stykke arbejde i indholdet af kurset, så tak for det…Pia SkovGruppeansvarlig VestOver Jerstal/VedstedStafetten:Stafetten går rundt blandt dagplejerne i Kommunen, hvor ordet er frit, denne gang er Stafettenfra Gram gruppen, af Lone Schjøtt.Fastelavnsfest.Traditioner er til for at bevare, derfor siger vi dagplejer fra Gram ja tak når Brugsen i Graminviterer alle dagplejer og børn til fastelavnsfest.Fredag den 13 marts kl. 9.30, mødte 12 dagplejer fra Gram by op med ca. 50 børn der varklædt ud i dagens anledning. Der var plys bamser, Spiderman, fine piger, edderkop, ninja,katte, prinsesser, konger og meget mere.Dagen startede ud med fællessang, Kan du gætte hvem jeg er…. og derefter Fastelavn ermit navn….. Det var tydeligt at hører, at det var sange de havde hørt før. Der blev sungetmed og lavet fagter.Så var tiden inde til at slå Katten af tønden, imens nogle gik mere forsigtigt til sagen, var derandre der gav tønden en ordentligt slag. Med lidt hjælp fra de voksne, gav det endelig resultat,hver især fik en lille pose med hjem.Efter endt arbejde med at slå til tønden, kan man godt blive lidt sulten. Hanne fra Brugsenserverede pølser med brød, samt drikkevarer. Der bliv spist, så det var en fornøjelse at se allede dejlige og glade børn. Vi fik ballonerne med hjem, som havde pyntet op i lokalet.Da festen var slut gik alle hjem, og fik en tiltrængt middagssøvn.En stor tak til Brugsen og personalet der har stået for hele arrangementet. Vi glæder os til næsteår.Stafetten gives hermed videre til dagplejen østDagplejens hjemmeside:Så er Dagplejens hjemmeside oppe. Man finder den på www.dagplejen.haderslev.dkMan kan også gå ind via kommunens hjemmeside: www.haderslev.dk og her vælge Børn ogfamilie – dagplejen og daginstitutioner – dagplejen – og herfra vælge link til dagplejens egenhjemmeside.På hjemmesiden finder man oplysninger som: Dagplejens Profil, Hverdagen i Dagplejen, Åbningstider& Lukkedage, samt Kontakt information.Dagplejens Nyhedsbrev og referater fra Forældrebestyrelsesmøder er også at finde på siden.2


Vigtige datoer:Forældrebestyrelsesmøder:16. september 2009Forældremøde m. valg torsdag d. 29.10.2009:Kender I det ? At børnene ikke vil lægge sig til at sove om aftenen, så er der:Foredrag omkring børn og søvn v/overlæge Jan Ovesen, Scansleep.Nogle af disse emner vil blive berørt:Søvn er nødvendig for at barnet skal fungere optimalt –Søvnen påvirker barnets fysiske, følelsesmæssige, indlæringsmæssige og sociale udvikling –sæt derfor kryds i kalenderen d. 29.10.2009.Adresseliste til dagplejekontoret for både Vest og Øst:Vest kontoret:Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, 74 34 11 47Øst kontoret:Christiansfeldvej 10, 6100 Haderslev, 74 34 53 60Forældrebestyrelsen ønsker alle en god sommer!5

More magazines by this user
Similar magazines