nr. 10/2010 - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

nr. 10/2010 - Brødremenighedens Danske Mission

BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske MissionOplag: 3800. 10 nr. årligt; ISSN 0901 - 330XAnsv. redaktør Erik Baun – T: 7456 2233Formand Jørgen Bøytler– T: 7456 1420Landssekretær Sten Nielsen – T: 7456 2233Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, RingkøbingLayout: Orla F. Møller, T: 3115 4890Forsidebillede: Undervisning af traditionelle jordemødreFotograf: MuizebeltBrødremenighedens Danske MissionNørregade 146070 ChristiansfeldT: 74 56 22 33bdm@dmr.org - www.bdm-dk.dkGiro: (01) 400-6666Bank: 9743 4672 131928Generalsekretær Erik Baun – T: 7586 1395Kære læser!Vækst, mission, udvikling og partnerskab!Tak og trofasthed!Mere ønsker mere!3BDMnyt 10/2010OMVEND JER, FOR HIMMERIGET ER KOMMET NÆR.Det er overskrifterne for BDMs årsskrift 2010.Vækst, mission og udvikling i kirkerne især i D.R. Congo og Rukwa-provinsen i Tanzania.Partnerskabet med Rukwa blev fornyet og styrket med partnerskabskonferencer imarts og september i Sumbawanga og Christiansfeld, der sluttede festligt med underskrivelsei Christiansfeld af den nye partnerskabsaftale. En vigtig milepæl i 2010!Brødrekirken i Burundi er ung, og den bliver støttet og styrket gennem seminarer forpræster og evangelister.Den lutherske Brødrekirke i Albanien blev optaget i Brødrekirken på verdensplan.Matt. 3, 2Noget nyt er på vej. –Sådan lyder det fra Johannes medtilnavnet Døberen. Han står ude i Judæas ørken. Mærkeligser han ud. Han har tøj på af kamelhår. Han trækker folktil – ikke så meget pga. sit udseende, men pga hvad, hansiger.Hans budskab er: Omvend jer! – Hvorfor? – For Himmerigeter kommet nær!Det er Jesus, Johannes her peger på, og hvad Jesu kommebetyder. Om sig selv siger Johannes, at han kun er enrøst, der er sat til at pege på Jesus, ”det Guds Lam, sombærer verdens synd” og forkynde omvendelse.Det samme forkyndte Jesus selv: Guds Rige er kommetnær; omvend jer og tro på evangeliet. Til disciplene lød detsenere fra Jesus: Gå ud og prædik: Himmeriget er kommetnær. Matt. 10,8.Hvorfor al den tale om omvendelse og Himmeriget, derer kommet nær?På grund af Guds store kærlighed til os mennesker. Vi harbrug for at vende os fra vort eget og vor egen selvviskhed,så vi med Jesus kan delagtiggøres i hans rige – Himmeriget,hvilket vi da også beder om i bønnen Fadervor: Kommedit rige ..Det er det budskab, vi sendes ud med: Gå ud og prædik:Himmeriget er kommet nær.Vibeke V. GravesenTak til alle, der trofast bakker op om BDMs arbejde med økonomisk støtte og forbøn.Tak til Gud for alt det gode, som vi fik lov til at opleve i 2010 i samarbejdet med Albanien,Burundi, D.R. Congo og Tanzania. Tak til Gud for de gange, hvor vi fik nej, måskeet smerteligt nej til vore ideer og planer.Tak for trofasthed, kærlighed og interesse i 2010.Udfordringerne for BDMs partnere i Albanien, Burundi, D.R. Congo og Tanzania erstore og ubegrænsede. BDM støtter med økonomiske tilskud og medarbejdere. Menmere og større indsats åbne op for ønsker om mere støtte. Muligheder og udfordringerbliver flere, når der sker mere. Det er en daglig udfordring for BDMs bestyrelse ogsekretariat at yde støtte, opmuntring og hjælp til vore partnere og medarbejdere ude,og det er en udfordring og opgave at fastholde og øge antallet af mennesker, der seren opgave og tjeneste i at støtte arbejdet ude og hjemme.Kort og godt: Det er at være et levende missionsselskab, der vil ”Mission her og nu”.Hjertelig tak for fortsat støtte og forbøn!Med venlig hilsenMØDER:CPR-NUMMERNYHEDSBREVEErik BaunGeneralsekretærØnsker I et mere indgående kendskabtil BDMs arbejde i Albanien, Tanzania,D.R. Congo og Burundi, så henvend jergerne til sekretariatet på tlf. 7456 2233.Hvis du ønsker skattefradrag for dinegaver, så husk at meddele BDM ditcpr-nr. snarest, hvis det ikke alleredeer gjort.Følg med i det nyeste fra vore missionærer.Tilmeld dig vore elektroniskenyhedsbreve på www.bdm-dk.dk.

More magazines by this user
Similar magazines